PETYCJA "Przyznanie Telewizji Trwam należnego miejsca na tzw. multipleksie."

Obrazek użytkownika PS
Idee

 Szukajcie, a znajdziecie

Szukałem petycji i nie znalazłem, jakby nie było dotąd w Internecie, zastanawiałem się czy samemu nie popełnić, ale ... szukajcie a znajdziecie. Niniejszym informuję uroczyście - znalazłem i jestem w trakcie popisywania. Polecam:

  Przyznanie Telewizji Trwam należnego miejsca na tzw. multipleksie.

www.petycje.pl/petycjePodglad.php

Do: 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak 


Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa 

(22) 597 3055 

skargi@krrit.gov.pl       W związku z m.in. nieprzyznaniem przez w lipcu 2011 r. koncesji dla TV Trwam na nadawanie drogą naziemną programu w technologii cyfrowej, 

co ogranicza możliwości rozwoju tej katolickiej stacji i jest aktem dyskryminacji religijnej, ze względu na jej katolicki charakter.Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją RP:

– „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” (art. 32 ust.1).

– „Na terenie Rzeczypospolitej każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” (art. 53 ust. 1).

– „Rzeczypospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu” (art. 14).

– „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych

i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” (art. 25 ust 2).

– „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji” (art. 54

ust 1).

Z powyższego powodu, żądamy od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznania Telewizji Trwam należnego miejsca na tzw. multipleksie. 

Żądamy zaprzestania dyskryminacji katolickich mediów.

Powyższe działanie wyczerpuje znamiona czynów z art.194 oraz 195 § 1 KK, co będzie przyczyną postępowania karnego w przypadku nieodstąpienia 

od wspomnianej wyżej decyzji. 
Ocena wpisu: 
Brak głosów