Kim jest Magdalena Bielowicka, doradca Komisji ds Nacisków

Obrazek użytkownika Łażący_Łazarz
Kraj

Miesiąc temu pisałem o powiązaniach Ministra Jacka Kapicy z towarzystwem z kręgu Josefa Blassa

, lobbysty żydowsko-polsko-amerykańskiego na rzecz zakotwiczenia firmy GTech, jako głównego leasingodawcy maszyn do gry dla Totalizatora Sportowego. Aby taki kontrakt doszedł do skutku należało:

 

A.    Doprowadzić do wycięcia konkurencji i ustawienia Totalizatora by został głównym „Graczem” na rynku hazardowym,
 
B.    Przeforsować takie zmiany w ustawie by Totalizator Sportowy uzyskał prawo do leasingowania maszyn do gry, od swojego dostawcy z Teksasu.
 
 
Po tym poscie nastąpiły pewne wydarzenia, które dały dodatkowy poblask mojej tezie:
 
 
W artykułach moich wykazałem, że głównym pełnomocnikiem biznesowym Josefa Blassa w Polsce jest Grzegorz Bielowicki, niegdyś szef młodzieżówki Unii Wolności (przyjaciel Jacka Kapicy , Pawła Piskorskiego oraz byłego Posła RP i Pierwszego Prezesa Fundacji Batorego – Zbigniewa Janasa), następnie wieloletni prezes Euroad, Vos Logiscs Polska i w końcu szef funduszu Tar Heel Capital inwestującego w przedsięwzięcia H-tech w Polsce.
 
Informacje te potwierdza artykuł opublikowany w 2006 roku w Pulsie Biznesu:
 
 
W tej sytuacji, należy zadać pytanie czy Adwokat Magdalena Bielowicka, była żona Grzegorza Bielowickiego z podobnego rozdania została doradcą Sejmowej Komisji Śledczej ds. Nacisków?
 
Ktoś może zarzucić mi insynuację, gdyż bliżej nie znamy motywacji i intencji Pani Adwokat.
 
 Jednak takie pytania należy zadawać, zwłaszcza, gdy wiadomo, że jako osoba będąca przez 6 lat czynnym warszawski prokuratorem ma ona wprawdzie kwalifikacje do doradzania Sejmowej Komisji Śledczej ds. Nacisków, ale też, bierze udział w sprawie dotyczącej swoich wieloletnich kolegów i koleżanek prokuratorów. Nie uspokaja brak transparentności i informacji publicznej, czy jako stały doradca Sejmowej Komisji Śledczej nie uczestniczy ona także w postępowaniach Komisji Hazardowej.
 
Zresztą, zeszłotygodniowe wydarzenia polegające na scrosowaniu się działań obydwu wymienionych Komisji Śledczych (Mec. Magdalena Bielowicka rekomendowała Komisji ds. Nacisków pozostawienie pewnych spraw do badania przed Komisją Hazardową) powinny doprowadzić do ostatecznego wyjaśnienia tego typu wątpliwości.
 
Być może, należałoby zacząć od zbadania siły powiązań biznesowych Pani Magdaleny wynikających chociażby ze sprawowania przez nią funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Badań Jakości Sp z o.o. w Lubinie.
 
Na stronie internetowej tej instytucji czytamy:
Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych z uwzględnieniem poboru i przygotowania prób oraz opracowywania wyników.
 
Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie powstała w wyniku restrukturyzacji Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. na bazie Działów Kontroli Jakości trzech kopalń: "Lubin", "Polkowice-Sieroszowice" i "Rudna" oraz Laboratoriów Zakładowych Oddziałów Huty Miedzi "Głogów" i Huty Miedzi "Legnica".
 
 
Pytania kolejne: skąd adwokat z Warszawy wzięła się w takiej organizacji (i to na tak eksponowanym stanowisku)? Czyje interesy reprezentuje i kto ja desygnował? Przecież nie przyszła z ogłoszenia! Czy nie istnieje konflikt interesów związany z dostępem osoby z wielkiego biznesu do materiałów „naciskowych”? Czy nie mamy tu do czynienia z kolejna siecią powiązań Józefa Blassa lub chociażby z osobistymi wpływami byłego męża?
 
W mojej, skromnej opinii, prawnik Sejmowej Komisji Śledczej, badającej kwestie nacisków na urzędników państwowych, lobbingu i patologicznych powiązań pomiędzy polityką państwa a biznesem powinien być jak żona Cezara – poza wszelkimi podejrzeniami.
Brak głosów

Komentarze

Że 1/3 dokumentów obydwu Komisji Śledczych pochodzi z tego samego źródła (CBA). Sprawy się mocno zazębiają, a dostęp do kwitów mają stali doradcy i ich asystenci.

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: www.hey-ho.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#40592