Zmartwychwstał Pan!, Zmartwychwstał Pan! Alleluja!, Alleluja! Anastasis!

Obrazek użytkownika antysalon
Idee

„Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu” (Mk 16, 6).
Dlaczego szukacie Go wśród zmarłych!?
On żyje.
Zmartwychwstał!

Błogosławionych Świąt Wielkanocy oraz łask wszelakich płynących ze Zmartwychwstania Pańskiego
życzę
antysalon

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.
Dz 10,34a.37-43

Psalm responsoryjny
Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy lub: Alleluja, alleluja, alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki,
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.
Refren
Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.
Refren
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
Refren
Ps 118(117),1-2.16-17.22-23 (R: por. 24)

Drugie czytanie
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Kol 3.1-4

Albo do wyboru:

Drugie czytanie
Wyrzućcie stary kwas
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
1 Kor 5,6b-8

Śpiew przed Ewangelią:
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
1 Kor 5,7b-8a

Ewangelia
Słowa Ewangelii według św. Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
J 20,1-9"
Jak zwykle zajrzałem do Gościa Niedzielnego.
pzdr
p.s.
W mojej rodzinie życzenia od zawsze jak pamięcią sięgam składano
rankiem przed śniadaniem wielkanocnym.
Dlatego ja czynię tak samo!
Nasze zwierzaki nie dały mi pospać więc jestem na nogach już od szóstej, ale dzień przepiękny, więc nie ma strachu.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Prawdziwie ZMARTWYCHWSTAŁ.To pozdrowienie rozmówców radia Maryja.Przedtem tego nie znałem.To piękne.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#154635