Tusku koniec twego Dunsinane! bo Las Birnam ruszył! bój się więc już, bój się Tusk'u wilkooki

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

„THE BIRNAM WOOD BEGAN TO MOVE”*
" ...Zaczynam jednak tracić dawną pewność:
Może w tej wróżbie diabelskiej się kryje
Jakas zasadzka... podstępna dwuznaczność?
Mam sie nic nie bać, "dopóki las Birnam
Nie ruszy z miejsca w stronę Dunsinane",
A oto właśnie ruszył i się zbliża! -
Wszyscy do broni! - Jeżeli ten goniec
Powiedział prawdę, znaczy że to koniec.
Nie ma ratunku. /Makbet/

pzdr
* "Las Birnam ruszył" to jeden z transparentów na dzisiejszym Marszu

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

"
Więc poddaj się, tchórzu!
Świat tylko czeka, aby ci urągać.
Jak dziką bestię zamkniemy cię w klatce
I wystawimy na widok publiczny -
Z napisem: "Tyran"...."( Macduff)
( W. Sheakespeare, Lady Makbet)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#314105

We wiadomościach TVP ani w wydarzeniach Polsatu nie mówili na temat ważnego incydentu z zarzutami obywatela oskarżającego L. Kaczyńskiego w czasie marszu PiS i J. Kaczyńskiego obok pomnika R. Dmowskiego.

Więc to jest kolejny dowód, że w Polsce wszystkie partie to monopartie, które tylko pozorują różnorodność a faktycznie ich wszyscy mono partyjniacy jak za formalnej komuny są pod ochronnym parasolem zawodowych dziennikarzy i publicystów, którzy zapewne co najmniej jako poplecznicy trzymających władzę ukrywają istotne fakty przed Polakami.

A gdy w Polsce obywatele masowo podnoszą głowy i robi się gorąco to władza na poziomie skorumpowanych partyjniaków i ich popleczników tylko się tasuje między sobą aby na kolejny jakiś okres czasu nadal oszukiwać Polaków i nadal kłamać, że tu jest wolność, niepodległość, sprawiedliwość itd.

Wolności, niepodległości, sprawiedliwości itd. od partyjniaków i ich popleczników nie można oczekiwać, ponieważ to za ich sprawą Polakowi nie wolno być politycznie niezależnym obywatelem RP i nie wolno osobiście zgłosić tylko swojej kandydatury w wyborach np. do Sejmu RP oraz obce państwa ciągle decydują o przyszłości Polaków.

Dowodem m.in. podległości Polski i Polaków wobec obcych państw są oficjalne fakty: od 1993 r. kandydatom z mniejszości narodowych w wyborach do Sejmu RP nielegalnie nadano największe prawa wyborcze mimo, że Konstytucja RP z 1992 r. gwarantuje karę dla sprawców uprzywilejowania obywateli z przyczyn narodowościowych.

Fakty potwierdzają zarzuty, że w Polsce Polacy nie rządzą i nie mają żadnej władzy oraz nie decydują o swojej przyszłości a partyjniacy w Polsce są patriotami obcych państw.

Dlatego konieczna jest niezwłoczna rezygnacja D. Tuska i dymisja Rady Ministrów oraz powołanie tymczasowego rządu złożonego z bezpartyjnych obywateli RP do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

Powtarzaną krytyką zmuśmy D. Tuska i parlamentarnych partyjniaków do rezygnacji a tym umożliwimy zmiany na lepsze.

Dlatego osobiście zajmijmy się polityką bo ona nami już się zajęła.

LIST OTWARTY

Szanowny Pan Robert Winnicki i Współorganizatorzy oraz Zwolennicy Marszu Niepodległości,

w związku z ważnymi wydarzeniami i Pana zapowiedzią powołania Ruchu Narodowego, proponuję nie tworzenie politycznej partii tylko politycznego Komitetu Wyborczego Wyborców mającego na celu osobiste kandydowanie w najbliższych wyborach do Sejmu RP oraz wygrania wyborów dzięki właściwie opracowanemu programowi wyborczemu.

Cechą faszyzmu jest m.in. pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego dlatego to SLD i wszystkie partie, które już były u władzy a także inne monopartie jako ich popleczniczki winny być zdelegalizowane bo te partie są faszystowskimi partiami, ponieważ one uniemożliwiły i uniemożliwiają wolne wybory w Polsce gdyż np. politycznie niezależnemu Obywatelowi RP nie wolno osobiście zgłosić tylko swojej kandydatury np. w wyborach do Sejmu RP, mimo, że partyjniacy stanowią zaledwie nieliczną grupkę społeczną w porównaniu z dziesiątkami milionów bezpartyjnych, niezrzeszonych i politycznie niezależnych Obywateli RP.

Fakty dowodzą, że w Polsce faszystowskie partie i partyjniacy dla ich osobistych korzyści odmawiają nam większości bezpartyjnych Polaków prawa osobistego kandydowania w wyborach i odmawiają nam prawa posiadania własnych przedstawicieli w parlamencie oraz odmawiają JOW w wyborach do Sejmu RP.

Uważam, że najwłaściwszą formą jest powołanie wyborczej formacji politycznie niezależnych Obywateli, do których ja się zaliczam, którzy razem kandydowaliby w wyborach do Sejmu RP pod wspólnie uchwaloną deklaracją i programem wyborczym dla Ruchu Narodowego.

Uważam, że właśnie taki Ruch Narodowy polskich patriotów jest konieczny w celu przeciwstawienia się nacjonalizmowi obcych państw w Polsce, które nielegalnie spowodowały uprzywilejowanie ich patriotów w wyborach do Sejmu RP i tym dowiodły, że my Polacy u siebie w Polsce podlegamy obcym państwom i nie decydujemy o własnych prawach oraz nie decydujemy o własnej przyszłości.

Fakty dowodzą, że rząd w RP nie jest rządem RP bo w Polsce dokonano bezkarnego zamachu stanu.

Konstytucja RP z 1992 r. stanowi przepis prawa o karze dla sprawców uprzywilejowania obywateli ze względu na narodowość a w 1993 r. pseudo parlament w Polsce i bezkarni parlamentarzyści uchwalili nielegalną ordynację wyborczą do Sejmu RP, w której kandydaci z mniejszości narodowych w wyborach otrzymali kolosalnie większe prawa wyborcze niż my rdzenni Polacy nie mający innej Ojczyzny niż Polska.

L. Wałęsa podpisał taką ordynację niezgodną z obowiązującym prawem i ta dyskryminacja nas większości Narodu Polskiego nielegalnie trwa wskutek oczywistej zdrady partyjniaków oraz kolejnych pseudo prezydentów RP.

Ale według obowiązujących przepisów prawa tamta ordynacja wyborcza była nieważną czynnością prawną tak jak następna i tak jak obecny kodeks wyborczy.

Fakty dowodzą, że do teraz włącznie nielegalnymi m.in. posłami są ci wybrani według przepisów niezgodnych z prawem dlatego konieczny jest nowy rząd przejściowy i utworzony z faktycznie bezpartyjnych Obywateli rzeczywistej opozycji – do czasu przyspieszonych wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Fakty dowodzą, że każde zainteresowane państwo w dogodnym dla niego czasie może zarzucić Polsce nieważność wstąpienia Polski do NATO i EU oraz panującą anarchię.

Takimi faktami mogą być szantażowani ludzie dotychczas trzymający władzę w Polsce i ci szantażowani dla ich osobistych korzyści oraz dla nielegalnego utrzymania się u władzy mogą wykonywać polecenia szantażującego państwa, albo może już je wykonali i nadal wykonują.

Fakty wystarczająco wykazują kolejny cynizm partyjniaków i władz, które publicznie twierdziły i twierdzą, że rozdzielono funkcję Prokuratura Generalnego od Ministra Sprawiedliwości, a w rzeczywistości Prokurator Generalny nie jest niezależny tylko nadal musi się przypodobać D. Tuskowi albo innemu premierowi, czyli większości w Sejmie RP, jeśli Prokurator Generalny chce dotrwać do końca swojej kadencji na tym stanowisku.

Od 1993 r. ja skarżę do Sądu Najwyższego ważność wyborów do Sejmu RP i moje protesty są zasadne ale niestety one są bezskuteczne, ponieważ orzekający sędziowie naruszyli stan faktyczny i stan prawny na korzyść nielegalnie trzymających władzę w Polsce.

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zarejestrował moją aktualną skargę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04.11.2011 r. sygn. akt III SW 157/11 o pozostawieniu bez dalszego biegu mojego protestu wyborczego z 2011 r.

Uważam, że Organizatorzy i Uczestnicy oraz Zwolennicy Marszu Niepodległości także powinni być zainteresowani przebiegiem tego postępowania przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, aby zapobiec niejawnemu rozpatrzeniu skargi przez Trybunał i stronniczemu zreferowaniu skargi orzekającemu Trybunałowi oraz wydaniu decyzji Trybunału bez jej uzasadnienia.

Jan Z. Kondej

jankondej@wp.pl albo janzkondej@gmail.com lub jankondej@aol.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jan Z. Kondej

#314123

 wszystkim tego, żeby wreszcie ruszył...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#314125

Macbth Shakespeare, gnebiony wyrzutami sumienia,opuszczony przez wszytkich, jak jakis wytarty lach nikomu niepotrzebny, biegajacy noca po pustych salach siedziby rady ministrow,usilujacy zmyc niewidzialna dla innych krew niewinnych 96 osob ze swoich rak?
W oczach Tuska widac obled, moze on juz rzeczywiscie widzi jak las smolenski idzie do niego.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#314146

Tusku!, Twe
"[…]Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada - powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą."

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#314149

Tusku!, Twe
"[…]Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada - powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą."

Zamieniłbym "...idioty" na "...zdrajcy"

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#314438

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#314150

...Zaczynam jednak tracić dawną pewność:
Może w tej wróżbie diabelskiej się kryje
Jakas zasadzka... podstępna dwuznaczność?
Mam sie nic nie bać, "dopóki las Birnam
Nie ruszy z miejsca w stronę Dunsinane",
A oto właśnie ruszył i się zbliża! -
Wszyscy do broni! - Jeżeli ten goniec
Powiedział prawdę, znaczy że to koniec.
Nie ma ratunku. ..."
pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#314155

A może nawet ta niby najwierniejsza z wiernych dr Ewa? wbije mu coś cienkiego i ostrego?
Wszak pewnie jeszcze pamięta ze studiów jak użyć lanceta.
"(...)
Niepodobna dociec,
Czy tę nadprzyrodzoną przepowiednię
Nadało Zło, czy Dobro. Jeśli Zło,
To czemu jak na razie się sprawdziła?
Czyż nie dostałem Cawdoru? A jeśli
Dobro, to czemu z niej się wylęgają
Myśli tak straszne, że włosy się jeżą,
A serce, raczej spokojne z natury,
Łomocze jak szalone w klatce żeber?
Już łatwiej znieść jest koszmar rzeczywisty,
Niż urojony. Chociaż myśl o zbrodni
Grą wyobraźni jest tylko, to jednak
Przenika ona całą mą istotę
I obezwładnia mnie, czyniąc bezwolnym,
Poddanym tylko temu, czego nie ma.
(...)
/Makbet/
pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#314151

A las smoleński coraz bliżej!
"...
Więc biada ci: twój czar nie działa na mnie.
A moc piekielna, której się oddałeś,
Niech powie ci dlaczego."
/Macduff/

Może dzisiaj w Brukseli czerwona baronessa lady Ashton Tuskowi wytłumaczy sens tych słów?, gdy napomknie jej o wraku?
(choć zarzekał się wczoraj, że tego tematu z nią nie poruszy. Harda gadzina)
pzdr

p.s.
Trzeba już rozstać się z dziełem sir William'a , bo czas do pracy ruszyć.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#314156

"...Do reszty straci i uwierzy,
Że jest mocarzem wśród rycerzy..."

" (...)
Zginie fatalnie pośród mąk
W samo południe. - Pod księżycem
Tworzy się kropla: ja ją chwycę,
Gdy będzie spadać, i sporządzę
Z niej wywar, który budzi żądzę
Nieśmiertelności, wbija w pychę.
Makbet od tego zmysły liche
Do reszty straci i uwierzy,
Że jest mocarzem wśród rycerzy
Niepokonanym! Śmiać się będzie
Ze śmierci, z losu. W tym obłędzie
Zajdzie na sam wierzchołek buty
I tam polegnie w stal zakuty.
(...)
/ monolog Hekate/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#314152

gość z drogi

na które tusku jeszcze nie ma odpowiedzi....

pozdr z 10

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#314183

Póki do stóp Dunsinnanu nie przyjdzie
Brinamski Las
Twój tron i królowanie -
- masz czas, Makbecie!
Maszm czas!

http://www.youtube.com/watch?v=uvjy1nStllc

alchymista

===
Obywatel, który wybiera królów i obala tyranów
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#314207