14 kwietnia, święto chrztu?... ale czego albo kogo?

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Historia

Jednym z najnowszych polskich świąt państwowych jest, święto Chrztu Polski obchodzone 14 kwietnia. Przy wprowadzeniu tego święta odbyła się dyskusja w kręgach historyków, przypomnijmy tę dyskusję i jej ustalenia

 

Można by się zastanowić dlaczego okrągłe rocznice danych wydarzeń tak bardzo skupiają uwagę ludzi, bo czym jest gorsza 999 rocznica od rocznicy 1000, czy 1050? Możliwe, że to wpływ polityków, którzy zwykle lubią się „ogrzewać” przy symbolach narodowych, przy wydarzeniach historycznych. Jest taką naszą wadą narodową, że o ile inne nacje święują zwycięstwa o klęskach szybko zapominając my jakoś lubujemy się w klęskach, jednak to święto można traktować w kategoriach pozytywnych, choć nie wszyscy tak to traktują.. Przy tym wydarzeniu postanowili „ogrzać” się zarówno rządy PRL, gdy w roku 1966 ogłosili święto „1000-lecia Państwa Polskiego”. Świętowano, budowano szkoły. W tym czasie Kościół pod wodzą kardynała Wyszyńskiego głosił święto „Chrztu Polski”. Był w tym święcie pewien sprzeciw Polaków względem ówczesnej władzy. Bo mimo spędów ludzi list jakoś zawsze słuchających kardynała Wyszyńskiego było więcej niż słuchaczy przemówień władz. Do tego święta sięgnął też obecny rząd lubujący się w symbolach narodowo-chrześcijańskich ogłaszając święto narodowe, Święto Chrztu Polski, tyle, że bez dnia wolnego od pracy.

 

 

Co na to historycy?

Tekst ten oparłem o wykład znanego archeologa specjalisty od czasów wczesnego średniowiecza prof. Przemysława Urbańczyka oraz prof. Karola Olejnika. Profesor Urbańczyk jest znany m.in. jako głosiciel teorii, przyznam, iż wnosząc z moich kontaktów z archeologami, mocno w tym środowisku rozpowszechnionej, iż Piastowie byli poboczną linią władców państwa Wielkomorawskiego, Mojmirowiców, którzy po rozbiciu tego państwa przez lud stepowy Madziarów (902-907) w Wielkopolsce próbowali znaleźć swoje nowe schronienie, zakładając państwo Piastów. Ale wróćmy do naszego święta:

 

Kiedy odbył się chrzest Mieszka?

14 kwietnia 966, jak głosił poseł sprawozdawca przedstawiający w sejmie ustawę, to najbardziej prawdopodobna data tego wydarzenia. Czy aby panie pośle?.

 

Co mamy na poparcie tej teorii? O ile wydarzenie chrztu innych okolicznych władców tego okresu, czy to Włodzimierza, księcia Rusi, rok 988, czy też Haralda Sinozębnego, króla Danii, rok 965 zostało odnotowane w kronikach, o chrzcie Mieszka kroniki milczą. O chrzcie wspomina dopiero żyjący w czasach Chrobrego kronikarz Thietmar z Messenburga. Swe kroniki pisał ok. 50 lat po wydarzeniach i z jego zapisów można wysnuć dwie możliwe daty wydarzenia, 966 i 968, późniejsze kroniki z końca XI w wspominają rok 960, gdzieś tam przewija się data 965. Można wybrać sobie dowolny rok między 960 a 968, każda z tych dat będzie równie prawdopodobna. Co więcej Thietmar nie podaje konkretnego roku a tylko zapisał informację, że Dobrawa dla wyższego celu czyli uzyskania możliwości wpływu na decyzje Mieszka zrezygnowała z powstrzymywania się od jedzenia mięsa w czasie postów, przez rok albo trzy, stąd te dwie daty. Co według tego kronikarza było karygodne, ale usprawiedliwione korzyściami jakie dla chrześcijaństwa osiągnęła.

 

Data 966 jest datą politycznie wygodną, bo wtedy urodzony w 967 roku Bolesław Chrobry byłby synem chrześcijanina a nie jakiegoś „książątka pogańskiego” co dopiero później stał się chrześcijaninem. Tak więc nie tylko dzień 14.04, bo o dacie dniowej nikt nie wspomina, a tylko całkowicie bezpodstawnie przyjęto iż tak wielkie wydarzenie musiało odbyć się w święta Wielkiej Nocy, ale również rok jest niepewny, co więcej sam chrzest jest niepewny, bo niby wielkie wydarzenie, a nikt nie był zaproszony, nikt tego nie odnotował?

 

Prof. Urbańczyk wysuwa wniosek iż nie był to chrzest, bo Mojmirowicze byli chrześcijanami, co prawda, chrztu udzielał im Metody w obrządku słowiańskim, ale do schizmy wschodniej dochodzi dopiero w roku 1054, choć już przed chrztu Mieszka biskupi niemieccy mocno zwalczali „herezję* słowiańską”, pomimo iż tłumaczenia Pism dokonane przez Cyryla i Metodego miały potwierdzenie biskupa Rzymu. Wydarzenie to mogło być potwierdzeniem chrztu i wcale nie chrztu z wody, bo chrzest z wody dokonany w dowolnym odłamie chrześcijaństwa jest uznawany przez pozostałe. Biorąc chrzest katolicki, przechodząc do prawosławia nie muszę się jeszcze raz przyjąć sakramentu chrztu. Mogło być to bierzmowanie Mieszka lub ponowienie chrztu poprzez potwierdzenie go przez biskupa.

 

Pewne ciekawe światło na to rzuca znaleziona belka progowa w fundamentach kościoła w Poznaniu w miejscu w którym dziś stoi gotycki kościółek Najświętszej Maryi Panny. Tę dębową belkę metodami dendrochronologicznymi datowano na rok ok. 941. Około, bo należy dodać słoje usunięte w czasie obróbki i dodać czas na budowę kościoła, a takie budowle budowano ok. 10 lat. Pytanie, który władca pogański budował świątynię chrześcijańską? Zabytek ten każe nam uznać iż już w latach 30, X. w Poznaniu byli chrześcijanie, których wspierał ówczesny władca z rodu Piastów.

 

Misy chrzcielne

W ramach szału poszukiwania miejsca chrztu archeolodzy poszukiwali mis chrzcielnych, bo w tych czasach chrzest odbywał się przez zanurzenie. Znaleziono taką misę w Wiślicy, gdzie wedle Żywotów św. Metodego mógłby chrzest przyjąć „książę pogański, silny bardzo siedzący na Wiśle..”, (rok ok. 880) Po dokładniejszym badaniu misa ta okazała się naturalnym zjawiskiem geologicznym, kolejną misę znaleziono w Poznaniu, ale tę dziś większość historyków uznaje za szeroko stosowany przez budowniczych świątyni dołem do masowego wyrabiania zaprawy. Dopiero później zauważono iż wizerunki z tych czasów wskazują, że do zanurzenia stosowano naczynia przypominające duże beczki, taką beczkę chrzcielną widać na drzwiach Gnieźnieńskich. Tak więc kolejna droga wskazania miejsca chrztu Mieszka upadła.

 

Również istnieje teoria, iż Mieszko ochrzcił się na dworze Cesarza Niemiec. W jednej z niemieckich kronik zapisano iż Mieszko był przyjacielem Cesarza. To może wskazywać iż się spotkali. A do zwyczajów tamtych czasów należało iż chrztu władcy mógł udzielić cesarz clbo biskup w obecności cesarza. Tyle, że o takim wydarzeniu kroniki milczą.

 

Sięgnijmy więc, do kolejnego historycznego naciągnięcia jakim jest określenie „Chrzest Polski”.

 

Gdybyśmy zapytali Mieszka, czy jest księciem Polski, popatrzyłby na nas jak na idiotów. O Polsce możemy mówić dopiero za Chrobrego najwcześniej od roku 1008. Postawmy więc ratunkową tezę, chrzest ziem Mieszka. I znów teza ta archeologicznie obronić się nie da. Główną różnicą, z archeologicznego punktu widzenia, między pogaństwem a chrześcijaństwem jest różnica w pochówku. Słowiańscy poganie stosowali pochówek ciałopalny, chrześcijanin musiał być pochowany w grobie szkieletowym. Pierwsze odnajdowane pochówki szkieletowe poddanych Piastów datowane są dopiero na rządy Chrobrego. Również to Chrobry a nie Mieszko zaczyna budować w większej ilości kościoły chrześcijańskie. O początkach chrystianizacji Polski można mówić dopiero wtedy, gdy zaczęła powstawać sieć kościołów parafialnych, a to dopiero po soborze laterańskim, XIII w.

 

Z czyich rąk Mieszko otrzymał chrzest?

Odpowiedź na to pytanie większości z nas wydaje się  oczywista, z czeskich, bo nie chciał wejść pod wpływy niemieckie. Ale gdy tak głębiej sięgniemy do historii to odpowiedź ta przestaje być oczywista. Bo w tym okresie Czechy nie miały biskupstwa, podlegały pod Ratyzbonę. Zakładamy, że chrztu udzielił przybyły z Dobrawą, Jordan. On nie wywodził się z Czech za jego miejsce narodzin różni naukowcy wskazują Włochy, Francję, Lotaryngię, Był biskupem pomocniczym diecezji ratyzbońskiej, co więcej roczniki Czeskie i Polskie jako datę jego ordynacji wskazują na rok 968, przekazy magdeburskie wskazują iż był on obecny na intronizacji metropolity Magdeburga Adalberta w roku 968. Tak więc teoria obowiązująca w podręcznikach szkolnych wydaje się być mocno niepewna.

 

Popatrzmy na to z psychologicznego punktu widzenia. Wyobraźmy sobie, że nagle któryś z naszych prezydentów, przywódców ogłasza iż Polska przyjmuje islam. Potwierdza to sejm, wpisują to do konstytucji, siłowo państwo zaczyna niszczyć kościoły stawiając w ich miejsce meczety. Jaka byłaby reakcja społeczna? Nasi przodkowie identycznie zareagowali na nową religię, czego dobitnym przykładem była reakcja pogańska jaka wybuchła po roku 1030.

 

Tak więc święto chrztu Polski jest typowym zagraniem polityczno PR-owskim ogromnym nadużyciem względem powagi naszej historii. Co oczywiście w żaden sposób nie wpływa na ocenę wagi tego wydarzenia w historii naszego kraju, z politycznego punktu widzenia.

 

Zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby chrztu Mieszka nie było? Polska mogłaby podzielić los ziem takich jak Prusowie, Jadźwingowie, albo chrzest przyjęlibyśmy z rąk ruskich, bylibyśmy chrześcijanami prawosławnymi. A wtedy wiele późniejszych wydarzeń historycznych zupełnie inaczej by się rozegrało.

 

*      Herezją określa się wszelkie odstępstwo od głównej linii chrześcijaństwa (ogólnie przyjętego poglądu) do czasu póki to odstępstwo pozostaje w głównym nurcie, nie staje się niezależną religią, jak stało się prawosławie.

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (15 głosów)

Komentarze

Wszelkie informacje dotyczące tego okresu są informacjami obcymi, albo od Kosmy, a ten był wrogiem rodziny Dąbrówki, lub Thietmar'a ale kontakty jakie Mieszko utrzymywał z dworami zachodu wskazują iż był traktowany za chrześcijanina.

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1586392

Pytanie, po co jątrzyć? Skoro wszelkie Twoje słowa są oparte tylko na domysłach i przypuszczeniach? Na jakąś datę trzeba było się zdecydować ale po co jątrzyć, czy było to pare lat w te czy wewte?

Nawet narodzenie Pana Jezusa jest również różnie postrzegane i nie wiadomo czy na pewno było 2019 lat temu. Jednak jest takie największe prawdopodobieństwo i nie ma co jatrzyć, bo do niczego kompletnie to nie prowadzi.

Vote up!
7
Vote down!
-2

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1586396

O tych sprawach rozmawiaja historycy, przekazują nam jakąś tam wiedzę, opisano to w kiążkach, czy wiedza jest szkodliwa?

Co do Jezusa wiemy na pewno, że nie urodził się w roku 1 n.e. i że nie urodził się 25 grudnia, czy to zmienia coś w sprawie podejścia do Jego nauki?

Czy nalewając do szklanki wodę wiem, że jest to związek 2 atomu wodoru i jednego tlenu, czy ta wiedza jest szkodliwa?

Czy czytając Biblię, czy pisząc o tym, co tam zostało napisane, czy analizując jątrzę? Był czas gdy utrudniano czytanie Biblii zabraniając jej tłumaczenie na języki narodowe. Czy to, że dziś możemy  ją przeczytać w naszym języki, samemu to źle czy dobrze?

Czy wiedza jest szkodliwa? Po co się uczyć, gdy wiedza w książce może być jątrzeniem?

Vote up!
5
Vote down!
-6
#1586398

Jątrzysz, bo nie podajesz żadnej wiedzy tylko domniemania, przypuszczenia. Takie coś nawet nigdy nie stało obok wiedzy. Więc skoro nie masz pewności, to po co o tym nawijać - jałowa gadka.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1586470

Dziś Pani poseł Krystyna Pawlowicz obchodzi swoje "naste" urodziny !!!

Życzenia wielu lat życia, zdrowia, uśmiechu i radości - życzę z całego serducha Pani poseł 100 lat !!!

Zawisza Niebieski

 

Szarmancki z ciebie ludz

Vote up!
9
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1586412

..............

Vote up!
5
Vote down!
-4
#1586417

W sumie nie wiem jaki ma to związek z tekstem tego artykułu, bo przecież nie chcemy zaliczyć pani poseł do grona osób opisanych w tym tekście. Zakładam, że w temacie tekstu niewiele masz do powiedzenia.

Tak podsumowijąc jej działalność to poza kilometrówkami nie czyni Polsce większych szkód, A, że folklor polityczny? No cóż, każda partia ma takiego posła, PiS panią Pawłowicz, PO Niesiołowskiego. W innych krajach też takich mają. Uroki demokracji. Tak więc wszystkiego najlepszego pani posłanko. 

p.s. Miło, że odwiedziłeś mój blog, mam nadzieję, że coś się dowiedziałeś.

Vote up!
5
Vote down!
-5
#1586418

Ale kicha.

Zaczynasz od przypomnienia dyskusji historyków a dalej piszesz, że w czym tam lepsza 999. od 1050. rocznicy, ze tam politycy lubią okrągłe rocznice.  Mam uwierzyć, że tak dyskutują historycy w temacie wprowadzenia narodowego  święta? Wciskasz swoje, powołując się na innych. Dyskusja merytoryczna może polegać na ocenie sensowności, czyli polityce oraz historii, czyli kwestii umownej daty. 

A później kolejne kwiatki. Same subiektywne opinie, bardzo krytyczne wobec symbolicznego święta oraz chrystianizacji, takie jest przesłanie, no najlepiej chrzest z rąk ruskich. Zafałszowania i jeszcze nazwanie święta zagraniem PR. Głęboko w was siedzi ta komuna, towarzyszu. Jedno z najważniejszych wydarzeń, istotne przez wieki dla narodu- spajanego mocą duchową, tu się obsrywa jako niewarte a upamiętnienie jako zagrywkę. 

Nie podoba się, to nie świętuj- i to w czasach upadku wiary w Europie. To święto narodowe, naszej wspólnoty a nie neonowe braci- Słowian.

Jeszcze jakieś bujdy pisane o chrześcijaństwie. Praktycznie wszystko wymienione, co tylko dotyczy wiary. Takie to komunistyczne religioznawstwo. Nie można być tak zrytym, najwyraźniej więc celowo poprzekręcane znaczenia, by pasowały do swojego celu.

Którym jest...?

Vote up!
7
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1586421

Przecież nie jest to kwestia absolutnie, ściśle określonej daty. To data raczej umowna. I nie ma o czym dyskutować.

Natomiast niewątpliwym faktem jest, że Polska, od minimum jedenastu wieków, jest krajem chrześcijańskim. A to, czy "ochrzcili" Polskę Bracia Sołuńscy, czy biskup Jordan - ma dziś absolutnie drugorzędne znaczenie. Chodzi o niewątpliwy fakt, że jesteśmy, odpowiednio długo, krajem, państwem, narodem chrześcijańskim.

I to właśnie celebrujemy wspominając  "rocznicę" Chrztu Polski.

Pozdrawiam,

 

Vote up!
7
Vote down!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1586425

No poza zupełnie nie wiadomo po co wklejonym obrazkiem, zupełnie nie rozumiem, czemu Pani, czy też Kontrik podchodzicie do tego z ideologicznego punktu widzenia. Ja odbieram ten tekst jako tekst historyczny jakie często pojawiają się z okazji jakiegoś święta. Przecież tekst opiera się na wykładach dwóch profesorów, czy oni też byli ideologicznie nastawieni? Szczególnie, że są to pierwsze obchody tego święta. Naprawdę w każdym tekście należy doszukiwać się jakiejś ideologii?

Vote up!
3
Vote down!
-4
#1586441

"...zupełnie nie rozumiem, czemu Pani, czy też Kontrik podchodzicie do tego z ideologicznego punktu widzenia."

Tekst jest historyczny, natomiast tytuł wpisu - prowokacyjny. Rozumiem, że to metoda "marketingowa", mająca służyć "pochwyceniu" czytelnika. Nie uchodzi jednak, moim zdaniem, w tekstach pretendujących do bycia "naukowymi". Czy - obiektywnymi.

Ale - skoro taki, prowokacyjny, był wybór autora - to niewątpliwie wskazuje na pewną ideologię. 

Stąd też - reakcja o "wydźwięku" ideologicznym.

Pozdrawiam,

Vote up!
6
Vote down!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1586444

Czy tytuł jest prowokacyjny? Moim zdaniem nie, szczególnie iż artykuł odpowiada na to pytanie, że był to chrzest Mieszka a nie Polski. Nie ma tam zaprzeczenia chrztu, nie ma negatywnej czy pozytywnej oceny tego wydarzenia. Nie ma namawiania, by nie świętować czy też świętować.

Zastanawiam się tylko, ponieważ zarejestrowałem się niedawno, czy tu taki zwyczaj, że minusuje się zupełnie neutralne wypowiedzi? Ktoś wsadza obrazek o wyraźnym wydźwięku politycznym, bez związku z treścią wpisu. Czy tylko ktoś miał odlot i bez zdjęcia posłanki żyć nie mógł. A co ciekawe za idiotyczną wstawkę otrzymał 5 punktów poparcia? Działa tu jakaś mafia minusująco-plusująca?

Vote up!
4
Vote down!
-3
#1586449

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Odpowiem...działa klika, który trzyma się mocno ..minusuje najczęściej za nick...bo treści na ogół nie rozumie, natomiast plusy...otrzymuje się za BMW...czyli za wierność klice... i za konfabulacje, czemu sprzyja dość wadliwy regulamin.

Im wyższa ilość zebranych punktów... tym większa  moralna i intelektualna miernota.  Jest tu też paru analfabetów, którzy posługują się pismem obrazkowym...no cóż .Polska mafią stoi a ten portal to Polska w miniaturze.

Nic na to nie poradzimy.

Witam i pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-6

Verita

#1586464

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Jest tu taka klika o metodach działania przypominających czasy powojennych politruków. Merytorycznie wypowiedzieć się nie potrafią, bo wiedzy za grosz ale człowieka, któremu w dyskusji stanąć nie potrafią krecimi metodami będą tyłek obrabiają, będą minusowali, siebie promowali. Zaraz po wojnie promowano tzw. aktyw robotniczo-chłopski, "nie matura a chęć szczera zrobi z ciebie oficera", Dziś ich dzieci w ojców ślady idą, doświadczeniem ojców się podpierają. A, żeby iść z duchem czasu, słowa "ludowa ojczyzna", zastąpili słowem, "ojczyzna".

Vote up!
3
Vote down!
-6
#1586510

Znam z netu tow. Zawiszę od lat, widziałem też jego sztuczki i do dziś wiele rzeczy mogę wymienić z pamięci (jak pod poprzednim wpisem- wykrakałem, że będzie o reakcji pogańskiej). Tekst nie jest historyczny ale ahistoryczny, nawet nie popularno-naukowy, jak również wskazałem wcześniej, jest to wciskanie własnej zideologizowanej wizji jako faktu a nie własnej opinii czy pogawędek z nudy, by samemu posklejać coś w opowieść. Widzę to ja, dyletant więc co dopiero lepsi (np. pod poprzednim było, że są dwie wersje wydarzeń- gdzie od razu zapaliła się czerwona lampka przy wersji ze spiskiem Czech I Niemiec, z tego, co przypadkowo wiem-  już odrzuconej, za to używanej przez komunistów- ojejku, jak to "przypadkowo" pasuje do całej reszty takiej neonowej narracji). Jest sporo takich szczegółów, które komuś oczytanemu rzucają się w oczy a zwł. jak się podglądało środowiska, robiące z historii swoją kurtyzanę. Wspomniałem też, jak tow. przestrzegał przed posyłaniem dzieci na religię, bo jeszcze ksiądz okaże się pedofilem, no taki to poziom a obiektywności można się domyśleć. Tow. należy też do określonego środowiska i awansował nawet na tamtejszego strażnika myśli, dumnego pogromcę i odkrywcę spisków. Cóż to za organizacja, spytasz.

Jedyną szansą dla Polaków i Słowian – aby przeżyć, zachować tożsamość, czy nam się to podoba czy też nie - jest schować się pod parasol Rosji. Tym bardziej, że wbrew pozorom ideologii i historii - Rosja potrzebuje silnej Polski - jako partnera w rozgrywce o hegemonię światową. O inny NWO.

Proponuję:

Stworzyć organizację i struktury – wspierające działania Rosji, w walce o nowy (ale inny) porządek świata – w którym Słowianie (w tym Polacy) mieliby czynny, partnerski udział.

Ryszard Opara

 

Vote up!
7
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1586462

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ja rozumiem przyzwyczajenia wyniesione z domu, czy też z pracy, ale to jest blog prowadzony w języku polskim i dla Polaków chcących rozszerzyć swą wiedzę, poznać naszą historię, rodowód pewnych naszych zachowań. Do siebie zwracamy się per pani, per pan i do osoby pojedynczej mówimy w liczbie pojedynczej. Rozumiem też, że czytanie ze zrozumieniem w języku polskim może Panu sprawiać pewną trudność, ale w sprawie posyłania dzieci do księży pedofilów, trzeba było przeczytać wypowiedź  w odpowiedzi na którą słowa te zostały użyte. Była to odpowiedź osobie, która z wszystkich nauczycieli chciała zrobić zboczeńców. Myślę, że liczba zboczeńców wśród nauczycieli i księży jest porównywalna. Pewnie czytając moje teksty Pan widział iż moje zdanie w sprawie nadużyć seksualnych wśród księży pokrywa się ze zdaniem obecnego papieża. Nie wolno chronić przestępców nawet w sutannie, bo póki człowiek popełnia grzech, jest to grzech człowieka, jeśli swoją powagą chroni go Kościół to już grzech Kościoła, a wiec wszystkich wierzących.

Jeśli chodzi o wypowiedź pana Opary, to nie muszę się we wszystkimi z jego zdaniami zgadzać. Jestem społecznym administratorem neon, nie dlatego, że zgadzam się we wszystkim z p. Oparą a dlatego, by było miejsce, w którym Polacy mogą się swobodnie wypowiadać. Jeśli byś panie Kontrik obserwował moje  administrowanie, to byś zauważył, że promuję teksty ludzi o różnych poglądach. Jako Polak, Słowianin czuję pewną łączność z kulturą słowiańską, wręcz pewne elementy tej kultury, przedchrześcijańskiej historii naszych ziem propaguję, co nie oznacza iż chciałbym pod skrzydła Rosji albo Ameryki czy też Izraela się udawać. Nie ja po nauki pisania ustaw do Izraela się udawałem.

Co do zdania, że okrągłość rocznicy nie ma znaczenia to zdanie prof. Urbańczyka z którym oczywiście ja się zgadzam. To, że ustanowienie tego święta jest zagraniem PR jest moją oceną, do której mam prawo. PiS rządziło Polską dwa lata, teraz już 4 i dopiero teraz przed wyborami przypomniało sobie o tak ważnym wydarzeniu?

Vote up!
3
Vote down!
-7
#1586509

A kto go nie zna

W sieci błyszczał kiedyś jako leming, dzisiaj to tylko  jako pożytecznypajac

Vote up!
6
Vote down!
-4
#1586517

a ja "zarobiłam" minusy.

Verita "brzydzi się kłamstwem" i działaniem z ukrycia!

CBDO,

Vote up!
6
Vote down!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1586445

Sinozęby (Bluetooth ;)) to był Harald, a nie jak piszesz, Harard. Popraw, proszę. Niestety, niechlujstwo w badaniach i publikacjach historycznych (także - para-historycznych) nie świadczy dobrze o autorze. Staje się on niewiarygodny. Tobie, na tym blogu, trafia się to po raz kolejny.

Pozdrawiam,

A Thietmar był z Merseburga, nie - z Messenburga. Myślałam, że sam poprawisz (bo pisałeś o nim obok Haralda).

I znów jakaś cichodajka-pałkarka "oceniła" mój komentarz. Uściski, pozdrowienia, gratulacje - dla cichodajek (nic więcej nie potrafią - robią, co umieją). Gdyby taka była odrobinkę mądrzejsza - to (pisząc choćby na PW do Zawiszy) wskazała błąd, który powinien poprawić. Tylko - rozumku za mało.

Pozdro,

Vote up!
6
Vote down!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1586478

Więc tak sobie myślę Zawiszo, że może nawet , jeśli nie pozostaniesz długo na tym blogu, masz szansę czegoś się teraz nauczyć. Czegoś, co zostało prawie całkowicie zaprzepaszczone w czasach niedawno, słusznie minionych. Otóż - zaprzepaszczono zasadę "dochowywania właściwej staranności" przy wykonywaniu każdego zawodu, każdej pracy. To nie jest tylko zasada, która obowiązuje w niektórych "zawodach wybranych". Etos zawodowy nie może być różny w różnych grupach pracowników. Nie można wymagać "właściwej staranności" wyłącznie od przedstawicieli zawodów tzw. "zaufania społecznego". Właściwą staranność muszą dochować wszyscy współdziałający w ramach społeczeństw obywatelskich. Zarówno nauczyciele, każdego stopnia, jak też lekarze i wszyscy zatrudnieni w ochronie zdrowia, podobnie inżynierowie wszelkich specjalności, tak też pracownicy "żywieniówki", podobnie rolnicy, budowlańcy, różnorodni rzemieślnicy, dziennikarze, prawnicy... Wszyscy badacze, ekonomiści, podobnie blogerzy, wszyscy politycy... Wszyscy kapłani... Wszyscy muzycy, artyści różnych dziedzin... Nie zdołam wymienić wszystkich zawodów, wszystkich profesji i powołań, ale nie ma żadnego, w którym byłoby właściwe nie-dochowywanie staranności.

Toteż sugeruję - popraw błąd w tym wpisie i kontroluj kolejne wpisy. Trwanie w błędzie - "nie uchodzi" znanemu blogerowi :)

Pozdro,

Vote up!
6
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1586577

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ja piszę trudne teksty nie raz ocierające się o wiarę, nie raz o nieuctwo religijne, historyczne naszego społeczeństwa, stąd moja duża dbałość o merytoryczną stronę tekstu. Nie raz i nie jeden próbował podważyć stronę merytoryczną moich tekstów, zostało mu tylko krzyczeć, że kłamię, choć kłamstwa już wykazać mi nie potrafił.

Nie przeczę, że o literówki też powinienem dbać, perfekcja we wszystkim jest dobrym celem, ale dziś dużo pracuję, a pisanie to jest moim hobby, nie zawsze starcza czasu na końcowe sczytanie. Dlatego wdzięczny jestem za wszelkie podpowiedzi, gdzie literówka się wkradła, z pewnością błąd swój poprawię. A czekają nas trudne tematy, bo lubię biblistykę, początki chrześcijaństwa, tę miłość zaszczepił mi ksiądz, prowadzący mnie przez naukę religii od 2 klasy szkoły podstawowej, gdy w wypadku samochodowym zginęła moja katechetka po II rok studiów, gdy poznałem moją przyszłą wtedy żonę.

Myślę, że przyzna pani iż od strony merytorycznej moje teksty są perfekcyjnie przemyślane, oparte na znanych nam źródłach historycznych z zachowaniem krytycznej analizy danego źródła.

Vote up!
3
Vote down!
-7
#1586583

Ten zakuty łeb jest żałosnym i prymitywnym antyklerykałem oraz antykatolikiem. W czasach minionych pisał/by zapewne żałosne artykuły atakujące kościół i katolicką religie w Trybunie Ludu i na drugim etacie w Żołnierzu Wolności...

Vote up!
7
Vote down!
-3
#1586605

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Pięć lat na portalu blogerskim i jednego tekstu żeś nie sklecił, na kilka zdań w logicznym układze intelektualnie stać cię nie było, tylko grafomańskie komentarze. A ti przychodzisz oceniać. Ot ekspert na miarę PiS-u możliwości. Elektorat podstawówka + kursy doszkalające dla politruków słusznie odeszłej władzy. Pośmiewisko na cały portal..

Vote up!
3
Vote down!
-8
#1586608

Słuchaj Neonowy czubie

Ile tu było moich wpisów to ty kretynie nie wiesz i wiedzieć nie będziesz

A dlaczego ich już nie ma , to gówno cię to obchodzi

I zamknij tą zaplutą mordę raz na zawsze

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1586610

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ekspercie na miarę podstawówka + Jedyne co cię w partyjnej szkole dla aktywnych politruków nauczono to obrażać ludzi. Pięć zdań na krzyż sklecić nie potrafi a innych chce oceniać. Jak ludzie się śmieją z ciebie, to ty myślisz, że z twojego komentarza. Otoczony podobnym tobie, co też nic napisać nie potrafili, klikaniem w strzałki ocenami rządziciie. Maksimum wysiłku intelektualnego myszką w strzałkę trafić. Takich partia dziś potrzebuje. Takich dziś promuje. Bym nie był gołosłowny, Misiewicz, co dziś program cela + testuje i armia podobnych mu PISiewiczów. Mierny ale wierny.sługa pana. Pośmiewisko portalu. Może jednak coś napiszesz, czy też długopisu (klawiatury) znaleźć nie potrafisz.

Zdradź mi tajemnicę, na liście płac literami się podpisujesz, czy tylko krzyżyki stawiasz?

Cóż sieroto po Neonie, wygoniono cię, że teraz tak płaczesz? Ale pomyśl sam, po co portalowi taki bloger, co przez 5 lat niczego napisać nie potrafi a tylko łazi i trolluje? Jaki pożytek portalowi przynosisz?

Vote up!
3
Vote down!
-7
#1586614

.

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1586618

Ile jest wpisów to wizę ????

 

Wizę to do Tworek ty już nie potrzebujesz ćwierć analfabeto

Pośmiewisko najwyższej klasy

 

 

Vote up!
5
Vote down!
-3
#1586621

Ty też judeochrześcijanin? Chyba trzeba będzie zasiąść i napisać kolejny tekst, by nasz prezydent nauczył się, co w języku nauki oznacza judeochrześcijaństwo. Niestety nasze szkolnictwo podupadło. Czas powrócić do pozytywizmu, pracę u podstaw, bo polska edukacja w ruinie. 

Vote up!
5
Vote down!
-5
#1586619

Ja poprę wszystkie pedalskie spady z Saskiej Kępy

Możesz liczyć na mnie

Vote up!
6
Vote down!
-4
#1586622

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Wiedziałem, że masz takie zapotrzebowanie. Najpierw krem dla tych co kochają inaczej, teraz wsparcie dla środowisk homoseksualnych. Joziu, pragnę cię przestrzec, przypadkowe kontakty szczególnie gejkowskie grożą pewnymi chorobami, idź przebadaj się nie tylko na nogi, nie tylko na głowę ale również  w tym kierunku. Na te choroby odeszło wiele znanych osób, jak Freddie, Mercury.

No popatrz, myślałem, że w tym Londynie to ty na zmywaku robisz, a wyszło, że zupełnie innym zawodem się parasz. Człowiek uczy się całe życie.

Vote up!
4
Vote down!
-6
#1586628

Lepiej zapierdalać na zmywaku i być człowiekiem, niż być gnidą czyli zwykłym szeregowym SB-ekiem.
Tak to jest jak się zostało oderwanym od resortowego koryta.I trzeba zapierdalać na kromkę chleba
Wiedział Kaczor gdzie cię kopnąć i takich jak ty. I wyjesz jak hiena do księżyca przez 24/h.
Dotarło towarzyszu z Saskiej Kępy
No to odmaszerować

Vote up!
6
Vote down!
-2

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1586658

A tak myślałem by go za mopa zatrudnić.
Świetnie zna angielski, wykształcony (7 fakultetów w rok)
No ale po takim c.v, to nawet brudne szmaty by się zbuntowały
Aż muszę zapożyczyć od portalowego kolegi świetny "skrót" by mu powiedzieć dosadnie czyli
to tylko "Historyczny Upadek Japonii"...

http://niepoprawni.pl/comment/1586664#comment-1586664

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1586668

podaj dokładne źródło, bo wygląda mi to na fotomontaż...

Vote up!
2
Vote down!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1586627

https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1117913414821535745

Vote up!
6
Vote down!
-4
#1586629

Wiedziałem, że Duda i nie tylko chcą z Polski zrobić Polin ale mimo wszystko nie wiedziałem, że jest to tak dalece posunięte, bo skoro juz tak otwarcie się obnażaja, to znaczy, że ostro wcześniej juz pojechali poza naszymi plecami. SKANDAL I HAŃBA

Jedynie co nam pozostaje to Narodowcy i praca u podstaw aby innych do nich przekonać (Narodowcy mają chyba najwięcej kretów we własnych szeregach, co pokazuje jak są dla antypolaków niebezpieczni).

Vote up!
2
Vote down!
-2

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1586632

Dla mnie od dawna wiadome było, że PO robi za przedstawiciela korporacji zachodnich, PiS dla Izraela, USA i Ukrainy. A kretów, chćby nawet tu wielu widać.

Kto położył kamień węgielny pod muzeum Pollin, kto podpisał umowy o finansowaniu przez miasto jak nie nasz "największy prezydent" Lech K?

Vote up!
5
Vote down!
-5
#1586634

Takie są fakty!

W tych sprawach to zawsze mają takie samo zdanie niestety :(

Obowiązuje ich wszystkich cisza... szlag by ich !!

Jedynie Konfederacja może cokolwiek zmienić ale czy Polacy już dorośli do tego?

Ten podział na my i wy jest zasługą obu tych ugrupowań i jeszcze to wmawianie Polakom, że są tylko 2 opcje.

O delegalizacji Narodowców przebąkują i jedni i drudzy !

 

Pozdrawiam :)

Vote up!
5
Vote down!
-3

Astra - Anna Słupianek

#1586637

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Czy u nas nie ma partii pro-żydowskiej, pro-kościelnej? Nawet SLD umizguje się do kościoła. Taka jest specyfika naszej polityki. Zawsze w tym przypadku wspominam Mela Gibsona, który po pijaku powiedział publicznie co myśli o Żydach i nagle talent mu odebrało, przestał kręcić filmy. Ja mówię nie o tym, kto jest kto a kto czyich interesów w Polsce pilnuje.

Vote up!
3
Vote down!
-5
#1586642

Orientację gospodarczą Ruchu Narodowego można przyrównać do ekonomicznego liberalizmu PO. A więc to byłyby dobre zmiany tylko dla zamożnych. A raczej powrót do tego, co miało miejsce wcześniej, tylko pod innymi hasłami i inni politycy dobraliby się do "koryta". W pierwszej kolejności Narodowcy zlikwidowaliby ZUS, wprowadzili ochronę praw podatnika i deregulację przepisów aby nie było większych przeszkód w kapitalistycznym rozwoju. 

Ich nieskoordynowany program, który każdy wyborca powinien przeczytać aby nie oddać głosu na niewłaściwych ludzi, zawiera wręcz komiczne paragrafy. W jednych z nich stwierdza się, że poker to nie hazard, a przecież wiadomo, że  Korwin Mikke jest  profesjonalnym pokerzystą-hazardzistą. On jednak tylko gra wtedy, kiedy nie jest zajęty obrażaniem kobiet. A  niektórzy wyborcy mogą go nawet pamiętać rozwalonego na kanapie i jedzącego ciasteczka.

Konfederaccy przywódcy  nie mogą się doczekać aby coś zmienić i to głównie zmienić na lepsze finansowo dla siebie, prywatnie. Są jeszcze ci działający w cieniu - sponsorzy, którzy ten ruch finansują i wspomagają. Oni też nie robią tego dla ideałów. Osobiście nie wyobrażam sobie aby Narodowcy zdobyli poparcie kobiet. Choć tutaj mogę się mylić. Są kobiety, które dobrze się czują pod męską kuratelą i "bycie w cieniu" stało się ich życiową pasją. 

 

Vote up!
5
Vote down!
-1

AgnieszkaS

#1586677

Co za stabilne poparcie
Tej siły już nikt nie zatrzyma
Brawo WY

Ruch Narodowy w sondażach sejmowych z pierwszej połowy kwietnia (zdecydowani wyborcy)

Vote up!
4
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1586696