Eugeniusz Kościesza - blog

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Postanowieniem moskiewskiego Politbiura  z 21 lipca 1944 roku na bużańsko-wiślańskim obszarze okupowanej Polski powołano sowiecką atrapę polskiego rządu  pod szyldem PKWN-KRN. Marionetkowego organu mającego autoryzować jako polskie, sowieckie  dekrety okupacyjne dla ludności polskiej. 27 lipca 1944 na lotnisko w Chełmie dwa sowieckie transportowce dostarczyły z Moskwy dwudziestu kilku cywilów...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Sowiecka okupacja pod szyldem  PRL podszywała się za jednonarodowe państwo polskie, stąd oficjalnie mających zostać po wojnie, Niemców, niby w PRL nie było. Jak to jednak, możemy dziś zweryfikować choćby z pomocą w internetu -owa rzekomo jedno-narodowa „Polska Ludowa”, było to jedno wielkie propagandowe kłamstwo uprawiane przez władające krajem sowieckiego nadania sitwy etniczne i obsadzone nimi...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

I. Dekret Bieruta o obywatelstwie PRL dla mieszkańców byłych obszarów III Rzeszy na wschód od Odry: 

 

Dziennik Ustaw nr 15                       -195-                                         poz. 105 i 106

106

USTAWA

z dnia 28 kwietnia 1946 r.

o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowosci polskiej zamieszakałych na obszarze Ziem Odzyskanych.

 

Art.1.Prawo obywatelstwa polskiego służy...

4.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

 

W sowieckim zamiarze ubezwłasnowolnienia Narodu Polskiego przez wymordowanie polskiej inteligencji , społeczników , patriotów i sprowadzeniu całej reszty Polaków do roli niewolników nowy okupant stworzył system który miał objąć ścisłym nadzorem wszelkie dziedziny życia społecznego oraz eliminować wszelkich niepokornych . Jednym z trzech głównych filarów eksterminacji w bużańsko-odrzańskim...

4.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Piąta część stanowi wskazanie o kluczowym znaczeniu udziału mniejszości niemieckiej jako folksdojczy z grupy I, w okupacji, rabunku  oraz eksterminacji Polaków dokonanych w Polsce na rzecz III Euro-Rzeszy.

       

Formalne przeniesienie folksdojczy  „polskiego”  Selbstschutzu w skład formacji Algemeine SS w okupowanej Polsce.

Mniejszość niemiecka zamieszkująca Polskę , nie tylko niemal w całości...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

1 września 1939, zorganizowane konspiracyjnie w ramach Selbstschutzu mniejszości niemieckie w Polsce rozpoczęły działania dywersyjne przeciw polskim siłom zbrojnym, mające na celu wspomożenie niemieckiej inwazji, jednocześnie podjęły działania ekstermiancyjne przeciwko ludności polskiej. W zajętych już  przez Whermacht miejscowościach na bazie tych folksdojczów powstawały paramilitarne formacje...

4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj
Oto zarys antpolskiej działalności politycznej pierwszego , zaewidencjonowanego w Państwie Polskim pokolenia przodków znaczącej części współczesnych  totalniaków, a równocześnie rodzinnych  korzeni sporej części ICH stałych zwolenników w postPRLu 3-ciej RP.         Działalność mniejszości niemieckich w państwach Europy na rzecz ich euro-integracji do III Rzeszy przed rozpoczęciem II Wojny...
4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Oto skrót opisu historycznie pierwszej rejestracji populacji, biologicznych przodków znaczącej części współczesnych  totalniaków,  a równocześnie rodzinnych  korzeni sporej części ICH stałych zwolenników w postPRLu 3-ciej RP. Dane  wg ewidencji dokonanej  w Nepodległym Państwie Polskim

 

Mniejszość niemiecka na tle innych nacji w Polsce 1921-1939

Powszechny spis ludności w Polsce z 1921 r.

Zaraz...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Mniejszość niemiecka w Polsce

Wstęp

 

Kim etnicznie byli w PRL tzw. komuniści ? Gdzie się podzieli wraz z własnym pomiotem  biologicznym w ramach i po tzw. „transformacji ustrojowej” ?

Czy wiecie, że w Polsce nieformalnie władzę sprawują głównie dwie mniejszości etniczne i to historycznie będące obcego i wrogiego Polakom pochodzenia ?

Możecie sobie wyobrazić ,że większość z owych osobników i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

POCHODZENIE , HISTORIA I CELE „NADZWYCZAJNEJ KASTY LUDZI” III RP

Całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi– zadeklarowała na nielegalnym zjeździe tow. Irena Kamińska- sędzina Naczelnego Sądu Administracyjnego- główne przesłanie z tzw. I Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich.

https://www.wprost.pl/kraj/10021899/Sedzia-o-swoich-kolegach-Nadzwyczajna-kasta-...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)