Eugeniusz Kościesza - blog

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Sowiecka inspiracja Powstania’44 w Warszawie

,,E cui facit, qui prodest’’ [1]

 

 

 

 

           1-go sierpnia 1944 r o godzinie 17-tej rozpoczyna się akcja powstańcza w Warszawie. Według dostępnych szacunków, liczebność sił powstańczych Armii Krajowej w chwili rozpoczęcia walki wynosiła od minimum 20 tys., do maksymalnie około 30 tys. ludzi[2].  Przeciwko sobie miały niemiecką załogę, liczącą w...
4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

 

cz.1 Konzentrationslager Warschau

Wstęp

   Na przełomie 1939 i 1940 roku w okupowanej Warszawie powstał obóz jeniecki. W 1942 roku Niemcy przekształcili go w obóz koncentracyjny. Obóz mieścił się w pięciu lokalizacjach, w trzech rejonach stolicy. Na Woli, w okolicy dworca Zachodniego, i na terenie zburzonego getta.   Jednorazowo przebywało w nim do 40 000 Polaków. Były to ofiary łapanek i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

NKWD pod fałszywą flagą –sowieckie korzenie i sowieckie kadry struktur UPA   

 

Już od lat pojawiał się nowy, ale praktycznie dotąd jakoś nie badany sowiecko-komunistyczny charakter, dokonanej na Narodzie Polskim pod fałszywą flagą ukraińskiego nacjonalizmu, zbrodni ludobójstwa.

Otóż przeprowadzenie zbrodni ludobójstwa przez UPA  łączy się historycznie bezpośrednio z sowieckim planem...

4.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Polityczne poszlaki na sowiecką zwierzchność „ukraińskich” zbrodni UPA

W oszczędnie lansowanej w Polsce po 1990 roku, wersji zdarzeń  sprawa tzw. ukraińskiego ludobójstwa, dokonanego na ludności polskiej przedstawiana jest następująco:

Była to szeroko zorganizowana  oddolna akcja mordów etnicznych która rozpoczęła się 11 lipca 1943 roku. Od tego dnia Ukraińscy nacjonaliści wespół z miejscową...

4.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Tworzenie struktur czekistowskich NKWD na obszarach Wileńszczyzny i Nowogródczyzny- fałszywie określanych w sowieckiej propagandzie jako ,,Zachodnia Białoruś”- przystąpiono gdy jeszcze pozostawały one pod okupacją niemiecką. Już w połowie września 1943r utworzono Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD) Białoruskiej SRS. Wspólnie z Białoruskim Sztabem Ruchu Partyzanckiego oraz Sztabem 1 Frontu...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Aby pojąć owe ówczesne nastroje na starcie drugiej połowy lat czterdziestych, trzeba zdać sobie sprawę z  sytuacji międzynarodowej na starcie drugiej połowy  1945 roku. Z jednej strony,  nie po to kosztem 20-sto  milionowych ofiar ludzkich Związek Sowiecki rozpoczął wyścig zbrojeń już od 1929 r. , nie po to wspierał Hitlera w 1939 doprowadzając do wybuchu, a następnie  w 1940 r eskalacji II wojny...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

 

Po przedstawieniu w dotychczasowych częściach pochodzenia największej ilościowo spośród władających Polską od II wojny światowej sitw etnicznych, pora przedstawić pochodzenie najbardziej wpływowej sitwy. Tej, od 1945 roku tworzącej centrum narzuconej przez Sowietów Polakom władzy.

 

 

Część 11. Historyczne i etniczne korzenie tzw. „Żydów”

Oficjalna historia tzw. Żydów której korzenie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Jak przedstawiono w poprzednich częściach, na podstawie dekretów uzurpatora na urzędzie Prezydenta tow. Bieruta określanych także ustawami  ( z dnia 28.04.1945, 22.10.1946 i 08.01.1951)   , licząca około 2,5 milionów w Polsce hitlerowskiego pochodzenia mniejszość niemiecka, otrzymała polskie obywatelstwo i  już od pierwszego spisu powszechnego w 1950 r została w nim fałszywie wliczona -tak samo...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Postanowieniem moskiewskiego Politbiura  z 21 lipca 1944 roku na bużańsko-wiślańskim obszarze okupowanej Polski powołano sowiecką atrapę polskiego rządu  pod szyldem PKWN-KRN. Marionetkowego organu mającego autoryzować jako polskie, sowieckie  dekrety okupacyjne dla ludności polskiej. 27 lipca 1944 na lotnisko w Chełmie dwa sowieckie transportowce dostarczyły z Moskwy dwudziestu kilku cywilów...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Sowiecka okupacja pod szyldem  PRL podszywała się za jednonarodowe państwo polskie, stąd oficjalnie mających zostać po wojnie, Niemców, niby w PRL nie było. Jak to jednak, możemy dziś zweryfikować choćby z pomocą w internetu -owa rzekomo jedno-narodowa „Polska Ludowa”, było to jedno wielkie propagandowe kłamstwo uprawiane przez władające krajem sowieckiego nadania sitwy etniczne i obsadzone nimi...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

I. Dekret Bieruta o obywatelstwie PRL dla mieszkańców byłych obszarów III Rzeszy na wschód od Odry: 

 

Dziennik Ustaw nr 15                       -195-                                         poz. 105 i 106

106

USTAWA

z dnia 28 kwietnia 1946 r.

o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowosci polskiej zamieszakałych na obszarze Ziem Odzyskanych.

 

Art.1.Prawo obywatelstwa polskiego służy...

4.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

 

W sowieckim zamiarze ubezwłasnowolnienia Narodu Polskiego przez wymordowanie polskiej inteligencji , społeczników , patriotów i sprowadzeniu całej reszty Polaków do roli niewolników nowy okupant stworzył system który miał objąć ścisłym nadzorem wszelkie dziedziny życia społecznego oraz eliminować wszelkich niepokornych . Jednym z trzech głównych filarów eksterminacji w bużańsko-odrzańskim...

4.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Piąta część stanowi wskazanie o kluczowym znaczeniu udziału mniejszości niemieckiej jako folksdojczy z grupy I, w okupacji, rabunku  oraz eksterminacji Polaków dokonanych w Polsce na rzecz III Euro-Rzeszy.

       

Formalne przeniesienie folksdojczy  „polskiego”  Selbstschutzu w skład formacji Algemeine SS w okupowanej Polsce.

Mniejszość niemiecka zamieszkująca Polskę , nie tylko niemal w całości...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

1 września 1939, zorganizowane konspiracyjnie w ramach Selbstschutzu mniejszości niemieckie w Polsce rozpoczęły działania dywersyjne przeciw polskim siłom zbrojnym, mające na celu wspomożenie niemieckiej inwazji, jednocześnie podjęły działania ekstermiancyjne przeciwko ludności polskiej. W zajętych już  przez Whermacht miejscowościach na bazie tych folksdojczów powstawały paramilitarne formacje...

4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj
Oto zarys antpolskiej działalności politycznej pierwszego , zaewidencjonowanego w Państwie Polskim pokolenia przodków znaczącej części współczesnych  totalniaków, a równocześnie rodzinnych  korzeni sporej części ICH stałych zwolenników w postPRLu 3-ciej RP.         Działalność mniejszości niemieckich w państwach Europy na rzecz ich euro-integracji do III Rzeszy przed rozpoczęciem II Wojny...
4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Oto skrót opisu historycznie pierwszej rejestracji populacji, biologicznych przodków znaczącej części współczesnych  totalniaków,  a równocześnie rodzinnych  korzeni sporej części ICH stałych zwolenników w postPRLu 3-ciej RP. Dane  wg ewidencji dokonanej  w Nepodległym Państwie Polskim

 

Mniejszość niemiecka na tle innych nacji w Polsce 1921-1939

Powszechny spis ludności w Polsce z 1921 r.

Zaraz...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Mniejszość niemiecka w Polsce

Wstęp

 

Kim etnicznie byli w PRL tzw. komuniści ? Gdzie się podzieli wraz z własnym pomiotem  biologicznym w ramach i po tzw. „transformacji ustrojowej” ?

Czy wiecie, że w Polsce nieformalnie władzę sprawują głównie dwie mniejszości etniczne i to historycznie będące obcego i wrogiego Polakom pochodzenia ?

Możecie sobie wyobrazić ,że większość z owych osobników i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

POCHODZENIE , HISTORIA I CELE „NADZWYCZAJNEJ KASTY LUDZI” III RP

Całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi– zadeklarowała na nielegalnym zjeździe tow. Irena Kamińska- sędzina Naczelnego Sądu Administracyjnego- główne przesłanie z tzw. I Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich.

https://www.wprost.pl/kraj/10021899/Sedzia-o-swoich-kolegach-Nadzwyczajna-kasta-...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)