W niewoli sitw etnicznych Część 11. Historyczne i etniczne korzenie żydów

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

 

Po przedstawieniu w dotychczasowych częściach pochodzenia największej ilościowo spośród władających Polską od II wojny światowej sitw etnicznych, pora przedstawić pochodzenie najbardziej wpływowej sitwy. Tej, od 1945 roku tworzącej centrum narzuconej przez Sowietów Polakom władzy.

 

 

Część 11. Historyczne i etniczne korzenie tzw. „Żydów”

Oficjalna historia tzw. Żydów której korzenie historyczne mają sięgać Biblijnej Ziemii Świętej, przedstawiana jest iż rzekomo:

„Żydzi są jednym z najstarszych narodów na świecie. Ich historia znana jest dzięki Biblii, historykom niebiblijnym oraz odkryciom archeologicznym. O ich historii mamy więcej informacji niż o jakimkolwiek innym narodzie.”[1]

Rozpowszechniana przez media będące w większości w rękach  określających się „Żydami” osobników, propaganda mówi o narodzie ,który przed dwoma tysiącami lat został wygnany ze swej ziemi , aby mnożąc się po całym świecie -w pewnej swej małej części zwącej się Syjonistami -wreszcie do tej ziemi wrócić jako państwo Izrael.

Z kolei na naszym polskim obszarze według rządowej strony 3-ciej RP definicja pojęcia „ Żydzi”  jest  dużo bardziej wstrzemięźliwa od powyżej cytowanej współczesnej „prawdy objawionej”:  „Żydzi to wyznawcy religii mojżeszowej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości żydowskiej odgrywa działalność Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zrzeszonych w nim gmin.”[2]

Zaś wg internetowego słownika języka polskiego PWN: żyd- i to pisany już  z małej litery- jest wyłącznie określony jako :  „wyznawca judaizmu[3],

zaś wg internetowego słownika języka polskiego: „Żyd – to człowiek narodowości żydowskiej”, a „Żydzi - lud semicki”.

Tyle i nic więcej. Przy tym także totalny brak na temat definicji tzw. „Narodu Żydowskiego”, czy choćby „ludu semickiego” nawiązujących  zgodnie z przytoczonymi definicjami! Brak jest jednoznacznego etnicznego określenia historycznych korzeni owej rzekomo najsłynniejszej „narodowości żydowskiej”. Manipulację w stosowaniu choćby w Polsce definicji-określenia pojęcia „Żyd” czuć na przestrzał jak i dookoła tego całego „antysemickiego” zagadnienia  !  

Jak widać po zakresie stosowanych i jedynych oficjalnie dostępnych  w góglowym (notabene od pojęcia kuglarstwo ta inter-netowo-medialna platforma powinna być w Polsce nazywana  jako Kugle –uwaga autora ) ,   zakresie definicji „Żydów” sprzeczność goni sprzeczność, a każda kolejna, to zaprzeczenie lub niedopowiedzenie do poprzedniej definicji. Z drugiej strony Palestyńczycy i Arabowie choć do narodów semickich od zawsze przynależą ,to wg owych pokrętnych definicji jakoś nigdy ani Żydami ani żydami nie byli i nie są ! Nie jest to bynajmniej przypadek. Pojęcie Żyd ,a żyd to jeszcze większa rozbieżność etniczna, geograficzna i kulturowa, niż tak jaka występuje np. między znaczeniem pojęć Rzymianina, a rzymianina!  W tym drugim wypadku mamy przynajmniej jakąś wspólną część lokalizacji geograficznej związanej ze stolicą starożytnego imperium. Zaś w  przypadku „Żyda”, a żyda  jak się okazuje zero historycznych i etnicznych powiązań !  

Czas już najwyższy podnieść publicznie, także w Polsce  

przemilczane prawdy o aszkenazyjczykach jako tzw. „Żydach”.

Historia i pochodzenie Chazarów, podobnie linia ich kolejnych pokoleń, która prowadzi do obecności w Europie “samozwańczych Żydów” były skutecznie zaciemniane  ogółowi chrzescijańskich społeczeństw przez wiele wieków. Historia ich losów w Europie i Stanach Zjednoczonych była przemilczną aby  z czasem stać się ściśle ukrywaną przed ogółem ludności tajemnicą. Dopiero aż  w drugiej połowie XX i początkiem XXI wieku, za sprawą kolejnych opracowań naukowo-historycznych, szereg skrywanych dotąd informacji na ten temat przenikać zaczęło szeroko do wiedzy publicznej. Oto ich streszczenie:
        
Około II wieku n.e. (spr)  na stepy pomiędzy Morzem Kaspijskim i Czarnym spoza Uralu przywędrowały plemiona Ugrofińskie bądź Mongolsko – Tureckie[4] m.in. Sumerowie, Hunowie, oraz Chazarowie. Ci ostani Używali oni języka stanowiącego  mieszaninę mongolsko-starotureckiego. Plemię te, żyło głównie z napadów na sąsiadów, uprowadzeń ludności , grabieży, ataków na handlowe karawany i handlu niewolnikami. Chazarowie byli bardzo wojowniczym narodem, stale byli w stanie wojny ze swoimi sąsiadami. Utworzyli oni wielkie i silne państwo na stepach północnych od gór Kaukazu, od VII  do drugiej połowy X wieku. Ich oddziały zbrojne atakowały nawet tak odległe miasta jak Kijów, czy Halicz. Nieustannie uprawiali zaborczo-najezdniczą politykę wobec wszystkich sąsiadów  po to aby umocnić własną hegemonię, aby najeżdzając je pasożytując na ich ludach bez umiaru, móc stać najbogatszym i najbadziej dominującym ponad pozostałe narodem. Wkrótce  uczyniło to z nich wroga numer jeden dla wszystkich ich sąsiadów.
         Pod koniec X w. sojusz Bizancjum i Rusi złamał potęgę Chazarów. W drugiej połowie X w., (tj. w okresie Chrztu Polski) , państwo chazarskie zostało rozbite przez księcia kijowskiego Światosława. W 965 roku, Światosław I, książę kijowski, ostatecznie pokonał armię Chazarów. Tytułem rewanżu za kilkusetletnie chazarskie napaści  mordy i grabieże, Rusini wzięli w niewolę na Ruś wielu Chazarów. Pozostała reszta Chazarów  przed hordami Czyngis Chana uciekała później na ziemie polskie, rusko-litewskie, węgierskie i stopniowo przenikała dalej do zachodniej Europy. W ten sposób ,w skrócie , azjatyckiego pochodzenia Chazarowie mieli się mitologicznymi Żydami- jako tzw Aszkenazyczykami najpierw w Europie na następnie w Ameryce Pólnocnej .    

Pochodzący z Europy, także amerykańscy, jak też nawet i współcześni izraelscy tzw. „Żydzi” w pełni rozumieją swoje chazarskie etniczne i historyczne pochodzenie , o czym świadczą choćby poniższe świadectwa:

The Jewish Encyklopedia” o Chazarach: „Chazarowie, nie-semicki, azjatycki, mongolski lud plemienny, przybył do Azji Bliskiej około I w., jako naród przeszli na judaizm w VII w. Wchłonięci przez rozwijający się imperium rosyjskie, które na drodze podboju wcieliło cały obszar całą populację chazarską, i co wyjaśnia obecność we wsch. Europie wielkiej liczby mówiących jidysz Chazarów jako rzekomych Żydów w obszarach imperium  Rosyjskiego a następnie obszaru Europy , w tym w Polsce, Litwie, Galicji, Besarabii i Rumunii.”

Encyclopedia Americana (1985)w której mówi się : „O Chazarach jako o przodkach większości rosyjskich i wsch.-europejskich Żydów.”

American People’s Encyclopedia (1954) pod Nr. 15 292 zamieszcza następującą informację o Chazarach: „W 740 AD Chazarowie oficjalnie przyjęli judaizm. Sto lat później zostali pokonani przez przybywające ludy słowiańskie i rozproszeni na tereny Europy środkowej, gdzie byli znani jako Żydzi.

Trzecie wydanie Jewish Encyclopedia (1925): „Chazarowie [Kazarowie]: Lud pochodzenia tureckiego, którego życie i historia wplatają się w początki historii Żydów w Rosji. Królestwo Chazarów ustanowione na większości południowych terenów Rosji, na długo przed założeniem rosyjskiej monarchii przez Waregów (855). Żydzi mieszkali na wybrzeżach mórz Czarnego i Kaspijskiego od pierwszych wieków [po śmierci Chrystusa]. Dowody historyczne wykazują obszar Uralu jako ojczyznę Chazarów.””[5]

Współcześnie owa prawdziwa historia chazarskich korzeni tzw. Żydów  szerzej przedostała się  do opinii publicznej za sprawą Arthura Koestlera, węgierskiego tzw. Żyda, naukowca-historyka , który w 1976 r. opublikował książkę The Thirteenth Tribe (Trzynaste plemię). W swoim bestsellerze wywołał sensację, gdyż udowodnił, że dzisiejsi Żydzi byli, w większości, potomkami Chazarów, którzy przeszli na judaizm siedem wieków po zburzeniu Jerozolimy. „To oczywiście jest inspirowane historią Przymierza w Księdze Rodzaju; i oznacza, że Chazarowie również rościli sobie status wybranej rasy, która zawarła własne przymierze z Panem, mimo że [Chazarowie] nie pochodzili z nasienia Abrahama … on nie może i nie rości dla nich [tj Chazarów] semickiego pochodzenia.”[6]

         „W tym kontekście jest oczywiste, Chazarowie, przodkowie 90% ludzi nazywających się dzisiaj „Żydami” nie mają absolutnie żadnego połączenia z Izraelem i jednocześnie Semitami. Ich domem nie było Morze Martwe, lecz Morze Kaspijskie znane także pod nazwą „Morza Chazarskiego”. Chazarowie walczyli, zawierali sojusze i krzyżowali się z Rusami i Madziarami, z którymi utrzymywali niezwykle bliskie stosunki.”[7]

„Oznacza to, że przodkowie tych tzw. Żydów nie przybyli znad brzegów Jordanu, ale z równin nadwołżańskich, nie z Kanaanu, lecz z Kaukazu, będącego kolebką rasy aryjskiej. Genetycznie byliby więc spokrewnieni z Hunami, Ujgurami, Madziarami, a nie z nasieniem Abrahama, Izaaka i Jakuba.”[8]

Pod koniec książki Koestler podsumowuje treść pracy i wyrażone w niej intencje w następujący sposób:

„W pierwszej części tej książki próbowałem prześledzić historię imperium chazarskiego w oparciu o skąpe istniejące źródła. W kolejnej zebrałem historyczne dowody wskazujące, że większość wschodniego żydostwa – a więc i światowego żydostwa – jest pochodzenia chazar-tureckiego, a nie semickiego. W ostatnim rozdziale starałem się wykazać, że dowody z antropologii zgadzają się z historią, obalając w ten sposób popularną wiarę w żydowską rasę wywodzącą się z plemienia biblijnego.”[9]

Autor udowodnił, że to azjatyccy Chazarowie byli antenatami Aszkenazyjczyków, czyli stali u źródeł europejskiego żydostwa. Wspierał tym samym wcześniejsze ustalenia mieszkańca Izraela Natana M. Pollocka[10].

W 2012 r. izraelski badacz Eran Elhaik opublikował wyniki badań, w których twierdził, że geny chazarskie są największą pojedynczą pulą genów w materiale genetycznym Aszkenazyjczyków. Sprawę nagłośniły chazarskie media, jak izraelski dziennik „Haaretz” i jude-amerykański „The Forward”.

Wreszcie także i władze Izraela w końcu przyznały ten fakt. Zespół naukowców z wiodących instytucji badawczych i muzeów właśnie przekazał rządowi tajny raport, przyznając, że europejscy Żydzi są w rzeczywistości Chazarami”. W marcu 2014 r. w „The Times of Israel” (TOI), w dzienniku internetowym wydawanym w Izraelu, określającym siebie jako medium niezależne i „niemające żadnych sympatii politycznych”, ukazał się artykuł Przeciek z raportu: Izrael uznaje Żydów za Chazarów; Tajny plan migracji powrotnej na Ukrainę (Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine)[11].

Stąd stosowane przez ową nację wobec ich przeciwników pojęcie  „antysemita” nie żadnego historycznego uzasadnienia i stanowi do cna kłamliwą propagandową manipulację. Kłamstwa dlatego ,że  zdecydowana większość z podających się  tzw. Żydów z Europy, w tym obszaru historycznego Rosji czy Rzeczpospolitej nie była i jest w ogóle w jakimkolwiek sensie ani semitami, ani etnicznymi potomkami najszerzej historycznie pojmowanych Judejczyjków!

Tę prawdę także udowodnił Shlomo Sand w swoim opracowaniu „Kiedy i gdzie wynaleziono naród żydowski”[12] gdzie wykazała ,że po zburzeniu drugiej Świątyni w Jerozolimie nie doszło do żadnego mitologicznego wygnania ,i ówcześni w większości Judejczycy pozostali w Judei/Palestynie aby na przestrzeni lat przejść na chrześcijaństwo lub islam.    

Do dnia dzisiejszego grupa tzw. „Żydów” dzieli się oficjalnie na dwie główne grupy: Aszkenazyjczyków oraz Sefardyjczyków. Ci pierwsi nie mają nic wspólnego z narodem semickim, jakim są Sefardyjczycy, bowiem są potomkami Chazarów. W przeciwieństwie do Aszkenazyjczków jedynie Sefardyjczycy uchodzący za  faktycznych potomkowów Judejczyków z Ziemii Świętej, jako jedyni mają historyczno-etniczne  korzenie z Bliskim Wschodem.

W całości ta propagandowo określana tzw. społeczność żydowska składa się z 85% do 92% Aszkenazyjczyków i tylko 15% do 8% Sefardyjczyków.

.O Żydach  można więc jedynie  mówić tylko co najwyżej jako pisanych z małej  litery żydach:  i to wyłącznie w kategoriach wyznania religijnego – jako religijni wyznawcy tzw. judaizmu. Ponad to, żydzi nie są narodem we współczesnym rozumieniu pojęcia  etnicznego naród, podobnie  jak nie ma czegoś takiego jak „naród  chrześcijański”  lub „naród islamski”.

Określanie tych „Aszkenazyjczyków” jako tak  zwanych „Żydów,   które zastąpiło dotychczasowe określanie tychże jako  starozakonnych lub  Jewrejów powstało dopiero w XIX wieku za sprawą Niemców (Niemcy to również, jak chazarowie to historyczni potomkowie plemion Hunów), w celu przeprowadzenia z ich pomocą, jako nadzorców kolonizacji, obszarów Europy środkowej i wschodniej , planowanych  w przyszłości do zdobycia jako  terenów rolniczych dla przemysłowego centrum II Rzeszy (doktryna Drang nach Osten ). Od tego czasu mitologia potomków chazarów wersji  Aszkenzyjczyków jako tych tzw. Żydów pod patronatem Cesarstwa Niemieckiego popularyzowana była przez środowiska niemieckich talmudystów, masonów i  iluminatów jako dominujących właścicieli  prasy i banków w scalonych podbojem Niemczech, a następnie przez emigrantów przeszczepiona została przez nowojorskie kręgi chazarsko-bankierskie w Stanach Zjednoczonych .   

Jak z powyższego wynika historycznie występujący na obszarze Europy środkowej i wschodniej tzw. „Żydzi” nie mają żadnych korzeni etnicznych z ludami biblijnego obszaru  Ziemii Świętej. Owi rosyjscy żydzi ,to etnicznie Chazarowie tzw. wyznania mojżeszowego. Ludność nie hebrajskiego, ale azjatyckiego  pochodzenia  z tworzonego przez ich etnicznych przodków dawnego Kaganatu Chazarskiego. Imperium o ustroju i gospodarce opartej o handel niewolnikami istniejącym od VII do XI w. na obszarach między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Od początku IX w , władze i ludność Chazarii przeszła na Talmud wyznając jako religię państwową Judaizm, stąd jako wyznawców tej religii właściwe jest uznawać ich co najwyżej za religijnych żydów (pisanych z małej litery), ale nie jako Żydów etnicznych. Stąd funkcjonujące nawet oficjalnie rozróżnienie na Żydów etnicznych- tych hebrajskiego pochodzenia: Sefardyjczyków od tych azjatycko –chazarskiego etnicznego pochodzenia, a  jedynie judejskiego wyznania żydów (tych na małe „ż”) –Askenazyjskich Chazarów .

Będąc azjatyckiego pochodzenia Chazarami, jako tzw. Aszkenazyjczycy zamieszkali na obszarach Europy,  a następnie emigrowali z niej do  obu Ameryk, a potem  Izraela.  Nie są i nie byli żadnymi potomkami Judejczyków z obszarów Palestyny , nie są żadną grupa etniczną należącą do grupy narodów semickich, ani nie wliczają się do narodów europejskich. Nie są też etnicznie jak to się najbardziej afirmują przez swoje niby-lewicowe organizacje i środki przekazu  żadnymi Europejczykami, ani etnicznie ,ani religijnie ,ani cywilizacyjnie ani kulturowo ! 

 

Eugeniusz W.W. Kościesza

 

Ps. Cykl złożony jest z fragmentów nie opublikowanego dotąd opracowania z 2021 roku: „W niewoli sitw etnicznych”.

 

[4] Warto zwrócić uwagę ,że nie przypadkiem na dostępnych fotografiach antropologiczny charakter twarzy tzw. Żydów najbardziej zbliżony jest nie do semickiego typu (arabowie , Palestyńczycy) ale do obecnego tureckiego (jak tow. Stalin)  lub mongolskiego (jak tow. Lenin)  etnicznego genotypu twarzoczaszki. 

[6] Arthur Koestler, Trzynaste plemię s. 58-82:

[7] tamże

[8] tamże

[9] Arthur Koestler, Trzynaste plemię

[10] Nathan Pollock tłumacz naukowych tekstów i korektor w firmie wydawniczej poświęcił 40 lat życia na udowodnienie tezy, że 6 z 10 żydowskich mieszkańców Izraela i 9 z 10 Żydów mieszkających w Europie i obu Amerykach ma korzenie chazarskie, a nie semickie.

[12] Shlomo Sand „Kiedy i gdzie wynaleziono naród żydowski”, wydawnictwo: Dialog rok wydania 2014

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

Bardzo się cieszę, że prezentuje Pan swój tekst. Ileż to ja razy o tym pisałem, dlatego im więcej takich publikacji tym lepiej. Dobrze, że Pan powołuje się na konkretne źródła, bo to jest ważne, gdy mówi się o "żydach" czy "Żydach". 

Serdecznie pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1641139