PRZEMILCZANA PRAWDA O SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ WP WOBEC AGRESJI NIEMIEC W 1939 r.

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

1 września 1939 o świcie siły zbrojne III Rzeszy przystąpiły do realizacji Fall Weis.

Fall Weis-plan operacyjny wojny z Polską opary został na podstawowym założeniu, że działania wojenne ograniczą się do bezpośredniego izolowanego pojedynku polsko-niemieckiego a mocarstwa zachodnie nie przystąpią do wojny. Wprawdzie izolacja Polski miała być przygotowana głównie działaniami politycznymi, ostatecznie zamierzano ją jednak zapewnić na drodze działań militarnych. Zrealizować to miano przez skupienie niemal wszystkich sił przeciw Rzeczpospolitej nawet nie pozostawiając sobie żadnego odwodu strategicznego w wypadku kontrakcji Francji i Anglii. Naczelne dowództwo niemieckie (OKH) zakładało konieczność rozstrzygnięcia kampanii w Polsce już w pierwszym starciu, możliwie jak najbliżej granicy Rzeszy, aby jak najszybciej można było uruchomić transporty wojsk na zachód. Cel kampanii został jasno sprecyzowany przez Hitlera na odprawie dowódców sił zbrojnych 22.08.1939; ,, Zniszczenie Polski stoi na pierwszym planie. Zadaniem jest zniszczenie siły żywej przeciwnika a nie osiągnięcie pewnej linii. Nawet jeżeli na zachodzie wybuchnie wojna, to na pierwszym planie pozostanie zniszczenie Polski. Konieczne jest szybkie rozstrzygnięcie!....Główną rzeczą jest szybkość.”[1].

Zamaskowane polskie myśliwce przeniesione na lotniska polowe jeszcze w sierpniu 1939 r. Lotnictwo polskie jako jedyna ze wszystkich sił powietrznych państw ,które stały się obiektem agresji  Niemiec, pozostało niezaskoczone przystępując do wojny z przygotowanych w okresie pokoju lotnisk polowych!

 

         O świcie miażdżące uderzenie Luftwaffe, mające zniszczyć całe polskie lotnictwo już na jego lotniskach, trafiło w próżnię. Polskie eskadry przeniesiono w porę na lotniska polowe, skąd przystąpiły do wykonywania właściwych im zadań.

         Atakujący na głównych kierunkach uderzenia z Prus wschodnich na Warszawę (3 Armia), z Prus zachodnich wzdłuż Wisły na W-wę (4 Armia), z Dolnego Śląska na W-wę (8 i 10 Armia) oraz z Czech na okręg górnośląski (14 Armia) Wehrmacht napotkał skuteczny opór zmobilizowanych i dotransportowanych polskich oddziałów już w nadgranicznych pozycjach przesłaniania. Niemieckie uderzenia, mające dać szybkie rozstrzygnięcie, zostały zastopowane już na starcie przed dotarciem do pierwszej głównej linii obrony. Po dwóch dniach ciężkich walk Niemcy nie mogli pochwalić się zajęciem ani jednego większego miasta i sami stwierdzali w komunikatach , że choć prowadzą działania energiczne, są dopiero w najlepszym wypadku kilkanaście kilometrów od granicy. Szokujące wrażenie na opinii światowej wywoływał fragment komunikatu OKW informujący że pancernik ,,Schleswig-Holstein” ostrzeliwuje Westerplatte, co potwierdzały polskie komunikaty, mówiące o obronie załogi. W ten sposób okazało się, że nawet proklamowana poprzedniego dnia aneksja tak rzekomo niemieckiego Gdańska jest bardziej zapowiedzią niż stworzeniem faktu dokonanego.

         Na zachodzie w licznych kręgach obawiano się, a nawet spodziewano się, że uderzenie niemieckie doprowadzi do natychmiastowego załamania się Polski, tak oczywista była dla wszystkich dysproporcja sił. Wcześniejsze zapowiedzi polskie, że Niemcom zostanie stawiony potężny opór, często były przyjmowane z niedowierzaniem. Tymczasem po dwóch dniach walk okazywało się, że opór Rzeczpospolitej jest rzeczywiście potężny, skoro dziesiątki dywizji Wehrmachtu, tysiące czołgów i samolotów, najpotężniejsza machina wojenna jaką widział dotąd świat wprawiona w ruch nie potrafiła doprowadzić do natychmiastowego rozerwania frontu. Robiło to wrażenie zarówno na politykach jak również na opinii krajów zachodnich[2]. Na podstawie analizy sytuacji militarnej w Polsce, przeprowadzonej przez War Office na zlecenie rządu brytyjskiego, stwierdzono: Siły niemieckie użyte przeciw Polsce ocenia się na ponad półtora miliona żołnierzy-było to mniej więcej tyle, ile liczyła niemiecka armia   atakująca Francję w 1914 r. Wówczas, gdy spotkały się armie maszerujące naprzeciw siebie przez Belgię, o zwycięstwie Niemiec zdecydowała dwudniowa bitwa, w której pobite zostały trzy armie francuskie i Brytyjski Korpus Ekspedycyjny. Teraz Polacy stawiali opór na tyle potężny, że uderzenia niemieckie trwające dwa dni nie doprowadziły do rozstrzygnięcia. Wprawdzie Brytyjczycy przypuszczali, że front polski cofnie się niedługo pod naporem niemieckim, uważali jednak, że Polacy mają dużo miejsca na głęboki odwrót. Szef Sztabu Imperialnego gen. Ironside oceniał, że armia polska będzie w stanie powstrzymywać i wiązać Wehrmacht przez kilka miesięcy [3]. Przyszedł czas na decyzje.

         W niedzielę 3 września 1939r, wywiązując się z umowy sojuszniczej, Wielka Brytania a następnie Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Izolowany konflikt polsko-niemiecki był skończony: przekształcił się w wojnę światową. Po raz drugi tego roku z przyczyny polskiej plany polityczne III Rzeszy załamały się. 3 września Rzesza znalazła się w stanie wojny zarówno z zachodem jak i ze wschodem, w wojnie co było oczywiste od razu sprzymierzyć miała przeciw Niemcom prawie cały świat. Takiej wojny Niemcy , mimo najlepszego nawet kierownictwa, największej nieudolności przeciwników i największych wysiłków, wygrać nie były w stanie. Trzeciego września stały się faktem wszystkie przesłanki przesądzające klęskę militarną Niemiec[4]. Wojna, niezależnie od kosztów i czasu jej trwania, była dla Niemiec już przegrana. Już 3 września Flota Królewska rozpoczęła blokadę morską III Rzeszy.

         17 września stawał się terminem rozpoczęcia francuskiej ofensywy na zachodzie Niemiec. Odtąd  naczelnym zadaniem strategicznym Polski było wytrwać do tego terminu jako jednolita siła zbrojna, wiążąca maksymalną ilość sił niemieckich w na wschodzie.

         Opór polski potężny, niezbędny z przyczyn politycznych na tych ryzykownych nadgranicznych pozycjach trwać mógł tylko czas ograniczony. Dwudniowe zmagania , które przyniosły tak kapitalne rezultaty polityczne i stały się  ostatecznym czynnikiem, który zmusił mocarstwa zachodnie do przystąpienia do wojny, spowodowały również, że armia polska znalazła się w ciężkiej sytuacji . Odparcie miażdżących uderzeń niemieckich okupione zostało ogromną daniną krwi i strat sił własnych tak, że od 3 września Wojsko Polskie stało się niezdolne do prowadzenia operacji ściśle według nakreślonych uprzednio planów. Odwrót z pozycji, przynajmniej na zasadniczych odcinkach, odbywać się musiał nie w wybranym przez dowództwo momencie, lecz pod bezpośrednim naciskiem wroga , a nieraz przebijając się zbrojnie przez wyprzedzające odwrót zmotoryzowane oddziały niemieckie. Dowództwo polskie, koordynując odwrót polskich armii, podjęło wysiłek utworzenia frontu obronnego wzdłuż linii wielkich rzek : Narwi, środkowej Wisły i Sanu.

         Tymczasem niemiecki plan ,,Fall Weis”, zakładający rozbicie armii na zachód od Wisły 5-tego września, legł w gruzach. Już 3-go września von Rundsted (d-ca G.A. ,,Południe”) ze swoim szefem sztabu dochodzą do wniosku, że jego realizacja jest niepewna. Analiza sytuacji na froncie wykazała, że Polacy podjęli szybki i sprawny odwrót odrywając się od sił niemieckich i unikając zastawionych kleszczy. Już we wtorek 5 września 14 Armia wbrew poprzednim instrukcjom, otrzymuje rozkaz wyjścia na wschodni brzeg Wisły  i działania w kierunku na Lublin, zaś 3Armia z G.A.,,Północ” ,umocniona oddziałami szybkimi z 4 Armii, ma zmienić kierunek uderzenia z dotychczasowego modlińskiego, przez Narew i Bug, ma spotkać się z postępującą od południa 14 Armię i okrążyć siły polskie za Wisłą. Również 10Armia, wykonująca dotąd główne uderzenie w kierunku warszawskim, miała rzucić pośpiesznie jak największe siły na wschodni brzeg Wisły poniżej ujścia Sanu, aby przez to ułatwić przejście 14 Armii przez San[5].

         Szóstego września oddziały pancerne 10 Armii dokonują głębokiego przełamania polskiej obrony na styku Armii Łódź i Armii Kraków i prą ku Wiśle. Manewr ten groził odcięciem 3-ch polskich armii: Pomorze, Poznań i Łódź  od przepraw na Wiśle. Rozpoczął się polski odwrót –kto szybciej do Wisły. Front polski na centralnym odcinku przestał istnieć. Siódmego września naczelne dowództwo polskie przeniosło się z Warszawy do Brześcia.

Ósmego września po południu czołówki pancerne XVI K Panc dotarły do Warszawy. Niemal równocześnie Niemcy uchwycili przyczółki na Wiśle przed ustabilizowaniem obrony polskiej wzdłuż rzeki.

         Pomimo, iż agresorzy dotarli do stolicy, tej nie zdobyli, Polska wciąż nie kapitulowała, a opracowany 5-tego września nowy plan pobicia sił polskich na wschodnim brzegu Wisły okazał się także nierealny. Koniecznym stał się kolejny plan przesuwający operacje jeszcze bardziej na wschód. Chociaż bowiem na zachód od Wisły Niemcy odnosili oszałamiające zwycięstwa, oczywiste stawało się, że nie rozstrzygną one losów wojny, a przygotowania polskie do odtworzenia frontu na wschód od Wisły lub jakiejś innej dalszej rubieży, wymagały ponownego założenia kleszczy, tym razem jeszcze głębszych. Niemcy  dążąc do rozbicia siły żywej,  zrozumieli, że Polskie Dowództwo doświadczone w prowadzeniu wojny manewrowej ofiarowuje im przestrzeń zdobywając czas. Czas na wytrwanie do ustalonego momentu uruchomienia ofensywy przez sojuszników. Tymczasem na zachodzie zagrożenie Niemiec narastało. W nocy  7 września czołowe odziały francuskie przekroczyły w pasie 60 km granicę po obu stronach Saarbrucken, następnej nocy siły główne dziewięciu dywizji francuskich 3,4 i5-tej Armii zaczęły się wdzierać na terytorium Rzeszy zbliżając się do Linii Zygfryda. W dniach 9 i10 września w całym pasie natarcia nawiązany został kontakt bojowy pomiędzy nacierającymi siłami francuskimi a słabą obsadą niemieckiej pozycji umocnionej[6].

         Od 9 września sztaby niemieckie opracowują nowy ,trzeci plan operacyjny działań przeciw Polsce. Nowy plan przewidywał przede wszystkim potężne czołowe uderzenie głównych sił niemieckich zgrupowanych nad środkową Wisłą na Lubelszczyznę. Ta ofensywa główna miała być uzupełniona działaniami skrzydłowymi, których kleszcze miały zamknąć się na wschód od Bugu. Do głównego uderzenia przez środkową Wisłę postanowiono skierować znajdujące się w centralnym odcinku frontu 4,8 i 10 A mające zniszczyć przeciwnika trzymającego się jeszcze na zachodnim brzegu Wisły i przez dalszy ruch przez Wisłę zapobiec odejściu polskich sił ku wschodowi[7].

         Sytuacja polska była bardzo ciężka. Wprawdzie na wschód od Wisły rozpoczęła się potężna praca organizacyjna, zmierzająca do regeneracji spływających jednostek oraz przekształcenie już zmobilizowanych rezerw w nadające się do boju oddziały. Aby wykorzystać posiadany potencjał i stworzyć z niego front w oparciu o zaopatrzenie materiałowe dostarczane przez sojuszniczą Rumunię z Francji, trzeba było mieć choć parę dni czasu. Wódz Naczelny marszałek Śmigły-Rydz w celu zyskania niezbędnego czasu na stabilizację obrony wokół przedmościa rumuńskiego postanowił zaangażować cofające się z północnego zachodu ku Warszawie armie Poznań i Pomorze. Plan polegał na tym, aby odebrać Niemcom inicjatywę strategiczną poprzez samobójcze uderzenie obu armii wspartych ewentualnie częścią Armii Łódź w bok głównego zgrupowania niemieckiego kontynuować je tak długo,aż.... do wyczerpania amunicji. Uderzenie to miało zmusić dowództwo niemieckie do rezygnacji z planów przeprowadzania generalnej ofensywy przez Wisłę na wschód i zmusić je do zawrócenia większości posiadanych sił przeciw gen.Kutrzebie. Można było oszacować, iż takim w przypadku Niemcy na zawrócenie swych sił a następnie doścignięcie sił głównych, stracą nie mniej niż tydzień a może nawet dwa. Oznaczało by to, że armia polska dotrwa do rozpoczęcia ofensywy francuskiej, a Wehrmacht zostanie związany nad Wisłą.

Polska kawaleria wkracza do akcji:artyleria ppanc w drodze do zajęcia pozycji. Wbrew zmyślonym spreparowanym  przez hitlerowską, a następnie podjętym latami kłamstw przez sowiecką propagandę opiniom ,także polska kawaleria była w stanie dać skuteczny opór niemieckiej broni pancernej i to wcale nie szablami ,jak to kreowali i nadal fałszują za publiczne fundusze  w swoich publikowanych ,,historiach’’ ,czy opluwczych filmach bolszewiccy agitatorzy jak młody tow. Wajda  

         Wydarzenia, jakie nastąpiły w trakcie tzw. bitwy nad Bzurą, całkowicie potwierdziły założony przez dowództwo polskie scenariusz. Wskutek uderzenia obu armii polskich, główne zgrupowanie niemieckie, które miało zdobyć i zaatakować Warszawę oraz równocześnie prowadzić główne uderzenie przez Wisłę w kierunku Siedlec, zostało zatrzymane w marszu i zawrócone na zachód. Na linii Wisły na ponad 200 kilometrowym  odcinku od W-wy do ujścia Sanu, Niemcy pozostawili jedynie 3 dywizje piechoty i jedną zmotoryzowaną[8].

         14 września Niemcy stracili inicjatywę operacyjną a plan działań opracowanych 9 września legł w gruzach. Niemal cały Wehrmacht zamiast zaciskać pętlę wokół wojsk polskich we wschodniej Polsce, tracił bezcenny czas tocząc bitwę na zachodnim brzegu Wisły. Na głównym froncie pozostał ostatecznie na północy samotny XIX K.Panc. Guderiana i na południu 14 Armia niemiecka- jedyna armia niemiecka, która w całości pozostała na zasadniczym polu bitwy. Armia, która nadal działając w oparciu o nieaktualny plan z 9 września, rozczłonkowana w głąb na 200 km nadal posuwała się na północny wschód w kierunku Włodzimierza Wołyńskiego, pozostawiając przyczółek rumuński za swą prawą flanką. Kierunki jej działań przecinały się  z zarządzonym kierunkiem ruchu wojsk polskich Frontu Północnego i Armii Lublin do przedmościa rumuńskiego oraz Armii Małopolska maszerującej z Przemyśla do Lwowa. W spodziewanej na około 20-go września bitwie tych sił przewaga posiadanych sił, środków i położenia była po stronie polskiej. Dodatkowym problemem 14 A a szczególnie wysuniętego znacznie przed własną piechotę XXII K.Panc był brak paliwa. Zaopatrzenie odbywało się jedynie drogą powietrzną, co jednak nie zaspokajało nawet minimalnych potrzeb. Przy jednolitym dowodzeniu polskich sił, realną stawała się wizja całkowitego unicestwienia 14 Armii[9].

 

…Będące na jej wyposażeniu polskiej produkcji armaty ppanc. Bofors 37mm były w stanie nie tylko zniszczyć same pozostając jeszcze poza zasięgiem przeciwnika …

…uzbrojone w k.m-y i co najwyżej działko 20mm lekkie czołgi Panzer I i Panzer II ,które to stanowiły przeszło80 % wszystkiej  niemieckiej broni pancernej we wrześniu 1939 r , ale i pokonać w bezpośredniej walce …

…nawet najlepsze niemieckie czołgi tego okresu.-czeskie czołgi Skoda LT-35 oraz Praha TNHP przejęte liczbie ok. 400szt.  po czeskiej armii bez walki wiosną 1939 przez Whermacht. Nawet spośród tych najlepszych czołgów będących na wyposażeniu wojsk pancernych Niemcy stracili w walkach 20 szt na ogółną liczbę 500 bezpośrednio zniszczonych w walkch w Polsce czołgów.  

 

         16 września stabilizacja strategiczna została osiągnięta. Naczelne Dowództwo zainstalowało się w Kołomyi na przyczółku rumuńskim. Podjęto pracę organizacyjną i budowę zaplecza utworzonego na przedmościu frontu. Przerzucono część wojsk  znajdujących się poprzednio na północnym odcinku frontu w pobliżu Prus Wschodnich w rejon Lwowa. Między 9 a 14 września w rejonach Grodna, Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Hajnówki jednostki te załadowano na transporty kolejowe i linią kolejową przez Łuniec i Sarny skierowano do Lwowa, gdzie do 17 września dotarły niemal w całości. Równocześnie dokonywano przerzutu kolejowego wojsk na krótszych trasach, np. przerzucając 21 batalion czołgów w obszar Lwowa. Dodać należy, że wszystkimi liniami kolejowymi szły transporty tak długo, aż niemieckie czołówki nie przecięły szlaków. Drugim imponującym osiągnięciem organizacyjnym stało się uzupełnienie, odtwarzanie i tworzenie nowych jednostek. W licznych ośrodkach zapasowych na terenie całego kraju znajdowało się jeszcze około pół miliona  powołanych pod broń rezerwistów, którzy mieli stanowić uzupełnienie walczących jednostek. Ostatecznie poprzez ewakuację większość ośrodków zapasowych znalazła się na terenie województw wołyńskiego, podolskiego, stanisławowskiego i wschodniej części lwowskiego i lubelskiego. Do końca drugiego tygodnia wojny  w stadium organizacyjnym znajdowało się kilkadziesiąt całkowicie nowych batalionów. Drogą morską przez Rumunię od 14 września  szło zakupione za uzyskaną przed wojną pożyczkę zaopatrzenie z Francji i Wielkiej Brytanii, w tym także czołgi oraz blisko 300 nowych samolotów myśliwskich i bombowych. Generalnie stawiając sprawę na wschodnich i południowo-wschodnich obszarach Rzeczpospolitej z cofających się , rozbitych oddziałów, z ośrodków zapasowych i miejscowych zasobów odtworzono i sformowano potężne siły. 16 września ilościowo  były one większe  od sił niemieckich zaangażowanych na głównym froncie lwowskim opartym zaopatrzeniowo o  przyczółek rumuński .  

         W OKH, gdy zrozumiano, że zaangażowanie głównych sił niemieckich nad Bzurą da Polakom czas na wycofanie się w kierunku na Rumunię , uporządkowanie i uzupełnienie walczących na głównym froncie armii w oparciu o potok zaopatrzenia poprzez Rumunię, jasne stało się że przed 20-tym czyli spodziewanym przez Niemcy terminem  francuskiej ofensywy, nie uda zakończyć się kampanii w Polsce. Ofensywa aliantów zmuszała do przrzucenia większości Wehrmachtu na zachód, lecz jeśliby Polacy otrzymali wsparcie materiałowe przez Rumunię, to mieliby możliwość przejścia do ofensywy na pozostawione na froncie polskim nieliczne odziały niemieckie. Interwencja polityczna ambasady niemieckiej w Bukareszcie nie powiodła się. 14 września Rząd Rumuński odrzucił niemieckie żądanie stwierdzając, że tranzyt broni do Polski w niczym nie narusza neutralności tego kraju.

         Nadchodził 17 września: termin rozpoczęcia ofensywy sojuszników na Zachodzie. Gros armii niemieckich zaangażowanych głęboko w Polsce  miał przed sobą odwrót na front zachodni. Odwrót, który wyeksploatowane dywizje musiały odbyć do granic Niemiec głównie na piechotę, nie mogąc korzystać  ze zniszczonych uprzednio szlaków komunikacyjnych . Uniemożliwiało im to właściwie skuteczną kontrakcję. Aliantom zostało tylko zerwać owoc zwycięstwa uderzeniem na zachodzie. Całkowita klęska Niemiec i koniec wojny w Berlinie stawało się sprawą najwyżej kilku tygodni. Wojsko Polskie wypełniło swe zadania:osiągnęło podstawowy cel polityczny- wciągnięcia Niemiec w wojnę światową i osiągnęło podstawowy cel strategiczny: dotrwało i utrzymało front na wschodzie, wiążąc większość sił wroga. Wehrmacht w oznaczonym terminie nie osiągnął założonych celów politycznych i strategicznych.

 

,,UWAGI NA MARGINESIE’’:

1. Nieliczne pozycje piśmiennicze wydane zwykle w Polsce jednorazowo ukazujące prawdziwy obraz wojny obronnej Polski polecane pod względem wiarygodności autora lub rzetelności naukowej opracowania:

  • Anders Wł. ,,Bez ostatniego rozdziału”
  • Jurga T. ,,Wojna obronna Polski 1939r”
  • Kutrzeba T. ,,Wojna bez walnej bitwy”
  • Moczulski L. ,,Wojna Polska 1939r”
  • Sosnkowski K. ,,Cieniom Września”
  • Stachiewicz W. ,,Wierności dochować żołnierskiej”  
  • W. Pobóg-Malinowski ,, Najnowsza Historia polityczna Polski 1864-1945” T. III

Reszta z wydanych w kraju opracowań do 2015 roku , nie ogarnia  tematu skutecznosci polskich działań , opierając się na sowickiej propagandzie rodem z PRL ! Pozycja Pakt Ribbentropp- Beck (którą notabene po przeczytaniu wywaliłem do śmietnika ) może być sztandrowym przykładem nowego zakłamania tematu już  pod kątem potrzeb IV Rzeszy.

2 . Nazywanie wojny ze strony Polski o utrzymanie niepodległości, po niemiecku „kampanią wrześniową” stanowi jednoznaczne świadectwo o niepolskich etnicznie  korzeniach propagatarów tego określenia działających w powojennym żydowie –Warszafkowie. Ponieważ Państwo Polskie, choć działające legalnie wg Konstytucji prowadziło nieustanną walkę przeciw III UE/ jako ówczesnej Rzeszy  zarówno za granicą (PSZ ) jak i w naszej Ojczyźnie (AK i NSZ) od 1 września 1939 do 8 maja 1945! Fakty te wskazują iż Naród Polski był silny zwarty gotowy ,ale też został zdradzony przez Europę  i kolejny raz przez Niemcy i Rosję obopólnie napadnięty!   

Eugenisz W. Kościesza[10]

 

[1] Trial of major war criminals before the international military tribunal. Oficjal tekst edition Nurnbreg 1947-49 .

[2] L. Moczulski ,,Wojna Polska 1939” s.234

[3] patrz: L. Moczulski ,,Wojna Polska 1939”,Wyd Poznańskie, Poznań 1972, s.242

[4] patrz: L. Moczulski ,,Wojna Polska 1939” s.Wyd Poznańskie, Poznań 1972, s.247

[5]. E. Manstein,,Stracone zwycięstwa. Wspomnienia 1939-44” W-wa 2001 s.37

[6] patrz: L. Moczulski ,,Wojna Polska 1939” , Wyd Poznańskie, Poznań 1972, s.347

[7] patrz: L. Moczulski ,,Wojna Polska 1939” , Wyd Poznańskie, Poznań 1972, s.350

[8] patrz: L. Moczulski ,,Wojna Polska 1939” , Wyd Poznańskie, Poznań 1972, s.408

[9] patrz: L. Moczulski ,,Wojna Polska 1939” , Wyd Poznańskie, Poznań 1972, s.410-411,437-441

[10] Niniejszy tekst to adaptacja rozdziału 9 z mojego opublikowanego i cenzurowanego przez gógla.pl opracowania „Ojczyźnie skradziona tożsamość”

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)

Komentarze

I tak już 10 września zaczęło Wehrmachtowi brakować... amunicji. 15 września zabrakło bomb. Gdyby nie sowiecki atak 17 września byliśmy w stanie doprowadzić do zawieszenia broni nawet bez działań naszych zachodnich sojuszników. Ale sowiecki atak, prowadzony za pomocą czołgów potężniejszych, niż Hitler dysponował jeszcze 22 czerwca 1941 roku przesądził sprawę. W tym czasie nie było bowiem państwa w Europie, które oparłoby się dwóm takim atakom.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1646728

Teza,  że III rzesza nie była przygotowana do wojny , jest z historycznego gruntu całkowicie fałszywa ws. agresji 1939roku. Niemcy  jako III Rzesza od 1919 roku nie robili nic innego aby rozegrać kolejną wojnę o dominację w Europie. A poniważ byli unieruchomieni finansowo warunkami Traktatu Wersalslskiego, dostali na ten cel znacząco przekraczające ich samodzielny budżet finasowe wsparcie z rothshildowej światowej korporacji banksterskiej , najpierw jako plan tzw. plan Yunga, a następnie po 1933 za sprawą amerykańskich chazarskich korporacji banksterskich w USA, 6-cio krotne dofinasowanie wobec wielkosci własnego budżetu .A to    dzięki rabunkowej polityce rabunku prywatnego złota wobec obywateli USA, zarządzonej przez rotshildowego podnóżka - przezydenta Roosvelta. |Dlatego też aby zwócić kredyt , zrabowane państowe złoto w narodowych bankach Austrii i Czechosłowacji przekazywali do Rothshildowego Banku Anglii. W przypadku złota Narodowego Banku Polskiego już się to nie udało. I to za sprawą dyplomatycznych i militarnych działań Polski stracili finasową płynność i zostali zaangażowani w swoją już drugą wojnę światową.        

Vote up!
4
Vote down!
0

E.Kościesza

#1646741

kampanii. Połowa czołgów, użytych przeciw Polsce, była uzbrojona jedynie w karabiny maszynowe, a więc na polu bitwy były słabsze od naszych... tankietek. Poza tym nie stanowiły zagrożenia dla naszych 7 TP, których jednak było za mało. Natomiast przemysł III Rzeszy zaczął pracować w reżimie wojennym dopiero dzięki uporowi Alberta Speera, w 1942 roku. Tymczasem Sowieci reżim wojenny ustanowili dla przemysłu już w 1938 roku, jak dobrze pamiętam. Stalin poszczuł Hitlera na Europę. I baczył, by ten za bardzo nie urósł w siłę...

Vote up!
3
Vote down!
0
#1646742