Patologie prawa - Mieć prawo, a móc 2

Obrazek użytkownika miarka
Idee

 

Upowszechnianie patrzenia na ludzkie wybory pod kątem prawa służy dziś wielości okazji do kłamstw i patologii.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">To protestancki Kanta wynalazek na użytek aktualnej władzy przeciw obywatelom i lewaków dzisiejszych przeciw spójnemu logicznemu i hierarchicznie uporządkowanemu systemowi ludzkich wartości, któremu, a przez to i ludziom i ich wspólnotom służyć muszą prawa wszelkie.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">Dziś to otwieranie szerokiego pola dla oszustw i z ukrycia dokonywanych, często z udziałem samych zainteresowanych, choć bez ich świadomości dokonywanej na nich zbrodni, kradzieży, wywłaszczenia i zniewolenia.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">W normalnym świecie prawo to mi daje ktoś. Za prawo płacę obowiązkiem. Żeby otrzymać prawo, najpierw muszę spełnić wymagany obowiązek.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">O tym, co mogę, decyduję sam.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">Z drugiej strony mam „móc”. Bycie możnym równoważę odpowiedzialnością – na każdym poziomie życia – nie tylko zaangażowanym bezpośrednio w daną sprawę, tylko każdym, gdzie sięgną konsekwencje dokonanego wyboru.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">Za prawem stoi chęć by mieć. Bo samo prawo nic nie znaczy dopóki się go nie zdyskontuje.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">Ci, co chcą móc, uważają, że najpierw trzeba być. Za „mieć” stoi materia i cielesność - za „być”, człowieczeństwo i duchowość. Za prawem idzie beztroskie korzystanie z posiadanych dóbr – trwonienie swojego potencjału by być. Za możnością - oszczędności posiadanych dóbr, wyrzeczenia i poświęcenia, gromadzenie rezerw i potencjału... - do swojego „być” dodawanie „mieć” i umiejętne nim gospodarowanie.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:ES">Obowiązek to konieczność zapłaty, a więc wymaga zarobienia na to, żeby mieć w rezultacie prawo do tego, czego się chce
line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:ES">– pozyskania z natury, wyprodukowania na swoje konto lub jako najemnik, wykonanie usługi społecznie użytecznej za zapłatą.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:ES">Odpowiedzialność jest bezpośrednio związana z wolnością  (im więcej wolności, tym więcej odpowiedzialności) i ze wspólnotą ludzi wolnych którzy dobrowolnie rezygnują z części swoich wolności na rzecz dobrego funkcjonowania wspólnoty
line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:ES">. 

115%;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA">Za to mają już jako jej członkowie swoje - możność/własność/bezpieczeństwo/współpracę/wspólne wartości ludzkie/dobro wspólne/rodzinę/ naród/obywatelstwo rzeczywiste - w relacjach wspólnotowych, oraz uczucia /wiarę/miłość dobra w człowieku/nadzieję/tradycje /wrażliwość, życzliwość, wstydliwość i sumienie/chęci/rywalizację w dobru/ dążenie do wzrostu, dojrzałości, bycia coraz lepszym/życzliwość i pomocność w równaniu w górę, gdy ktoś jest z jakichś powodów słabszy i potrzebuje pomocy by równać do najlepszych – w relacjach indywidualnych) do tego w sercu pokój, a życie i przyszłość przed sobą. 

115%;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA">

 

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">Obowiązek zaś jest bezpośrednio związany z niewolą – to ci co im ktoś wmówił że wolność to prawo prawo do swawoli, a oni spróbowali i tak im zostało, nawet się spodobało, a teraz już nie umieją zapanować swoim duchem nad skłonnościami ciała i duszy, która się w tych okolicznościach skłania ku złemu duchowi (za to mają prawa/przywileje/należności/obietnice – w relacjach swoich i swojej społeczności z panem/waadzą, oraz życie wokół: potrzeb/konsumpcji/miłości ku smakowitości użycia/trwonienia/pożądań/emocji/ /interesów/optymizmu/mody/uprzedzeń/niechęci/nienawiści do ludzi dobrych/konkrencji – w relacjach indywidualnych z członkami swojej społeczności. Na pozór to wygląda atrakcyjnie, wygodnie, pozwala na beztroskę i daje możliwości osobistego wyżycia się. Ale to tylko pierwszy krąg. Jeszcze nie widać, że to wyżycie się tu i teraz zamiast przyszłości.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">Niestety dochodzią do tego przebłyski świadomości życia w kłamstwie i niegodności zwania się człowiekiem. Do tego niepewność, rozpacz i poczucie krzywdy. Dochodzą świadomość bycia przegranym i zsuwania się w przepaści życia bezpłodnego i samoztraceńczego... Do tego bycie skazanym na bycie społeczeństwem – i to tym najgorszym, bo stanowiącym kolejny krąg zniewolenia - anonimowym tłumem, w którym niebezpiecznie jest coś mieć zwłaszcza tożsamość, indywidualność i wolną myśl, z którego trudno, albo i nie ma gdzie się wyrwać. Do tego świadomość bycia na łasce i niełasce pana, a zaraz za tym i chęci bycia tym lemingiem, co to całuje rękę, która go bije i jeszcze doszukuje się przyjemności w tym, że jest gwałcony.

 

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">A jest jeszcze krąg siódmy. Tam już nie ma nadziei...

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">

 Tak więc w sumie to „mieć prawo” nie znaczy nic więcej jak móc. Jest tylko narzędziem w rękach zdrajców, kłamców i manipulatorów, które odrywa ofiary od realnego życia w wirtualne krainy ułudy, krainy potężnych iluzji, a przy tym samozatracenia.

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">A jaki ważny robi się ten uprawniony: JA JESTEM UPRAWNIONY!, JA JESTEM WAŻNY!, JA TERAZ TU PORZĄDZĘ! TERAZ JA! JA! JA!

font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:PL;
mso-fareast-language:ES">Bo to tylko pozór to bycie uprawnionym. Dziś najczęściej do złego podpuszczonym. W przeciwnym kierunku do kierunku ludzkich wartości ustawionym.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:2)