Wojska USA to poważne zagrożenie dla Polski.

Obrazek użytkownika miarka
Kraj

To jest horrendalna łatwowierność i naiwność, a nawet karygodna głupota  żeby myśleć, że amerykańskie wojsko jest właśnie instalowane w Polsce dla obrony Polski i Polaków przed kimkolwiek.

Jest zupełnie odwrotnie - są po to, aby stabilizować obecną sytuację w naszym Państwie. Sytuację korzystną dla wrogów Polski jako niepodległego państwa i Narodu Polskiego, jako narodu suwerennego.

Jeżeli wojsko amerykańskie miałoby kogoś bronić to właśnie tych naszych wrogów, co nas już od lat niszczą, pozbawiają własności i warunków do pomnażania posiadania i rozmnażania się, a nawet warunków do godziwego przeżycia, pozbawiają wolności zarówno na drodze ekonomicznej, jak przez instalowanie w naszym kraju ich namiestnikowskich, zaborczych, okupacyjnych władz z instalowaniem i podtrzymywaniem mumii demokracji.

Amerykanie zawsze stają po stronie swojego interesu – stawanie po stronie moralności to owszem – ale w ustach ich propagandzistów i jako żadanie wobec tych co stoją na drodze amerykańskiej ekspansji.

Obrońcy tej mumii z KOD już są niepotrzebni, bo teraz będzie jej broniła armia USA. Będzie broniła tak, jak broni jej w połowie państw świata, która przez to wzrasta w dobrobycie, wolności, sprawiedliwości, moralności, bezpieczeństwie i pokoju.

 

Żeby chcieć kogoś bronić, a więc podejmować ryzyko przelewania krwi, oraz poświęcenia zycia, to już trzeba miłości, trzeba najgłębszych związków między narodami. A narody, w przeciwieństwie do szowinizmów, np. narodowego mają zdolność wchodzenia w takie związki.  Tylko czy weszły? Czy w ogóle miały coś do powiedzenia? Czy relację między narodami polskim i amerykańskim można nazwać miłością, a więc i służebnością wzajemną?

Bo to, że rządy coś sobie wykoncypują, czy jeden drugiego skorumpuje, to jeszcze nic nie znaczy.

Sondaże opinii publicznej, głoszące, że "ponad 50%" ich uczestników popiera instalowanie wojsk amerykańskich też nic nie znaczy - wiemy co warte są te badania. Głosem narodu jest dopiero referendum narodowe, a tego nie było.

W związku z tym mamy do czynienia z manipulacją opinią publiczną i spiskiem antynarodowym w randze sprzedania nas w niewolę. Oczywiście jak się pozwolimy sprzedać, bo bez naszej zgody to się zrobić nie da.

Bo to naród jest władzą, a nie sprzedawczyki i antypolitycy w randze władz państwowych.

Władze państwowe są tylko od zarządu bieżącego dobrami wspólnymi narodu. To naród jest tu władzą zwierzchnią – tylko on tu może decydować o do spraw fundamentalnych, ustrojowych i przyszłościowych.

Bo naród jest właścicielem państwa i naród jest i musi być odpowiedzialny i moralny. Naród musi patrzeć w przyszłość, bo naród to nie tylko ci, co dziś decydują, ale i ci, co już odeszli, ale i ci, co przyjdą w sposób naturalny, a którym winniśmy przekazać ich dziedzictwo w stanie nie gorszym jak go sami otrzymaliśmy, jak każdy z nas go otrzymywał, kiedy już stawał się dość dojrzałym, by być odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym za swoją wspólnotę i siebie nawzajem.

Bo naród to społeczność ludzi odpowiedzialnych z tytułu bycia wspólnotą. Wspólnotą nie tyle etniczną, co wspólnotą wartości. Wartości  duchowych – ludzkich, narodowych i religijnych. Wspólnotą kultury i cywilizacji oraz typowej dla nich moralności jako bazy dla ładu życia publicznego w państwie.

 

Do rzeczywistej walki „o wolność waszą i naszą” trzeba miłości braterskiej między narodami. – Miłości,  która zdolna jest do umierania za wspólne wartości, zaczynając od sprawiedliwości wspólnotowej z odpowiedzialnością za choćby najdalejidące skutki podejmowanych decyzji, wzajemnymi: wolnością, równością i braterstwem - zawsze branymi pod uwagę razem i w związkau harmonijnym.

Tu nie chodzi tylko o umieranie w imię jakiejś abstrakcyjnej "wolności waszej i naszej" tych którzy to mówią i ich adresatów, bo to zwykle jest już wskutek lewackiej propagandy odbierane jako „prawo do wolności”, „wolności” jako indywidualnej swawoli, a nie „wolności waszej i naszej najpierw naszych narodów”, w tym i niepodległości państw i suwerenności narodów – wolności przede wszystkim do tego, co dobre moralnie.

Chodzi o "wolność waszą i naszą" jako jedną z podstawowych naszych wartości z której płynie nasza suwerenność i odpowiedzialność za wszystko co dotyczy naszego bytu wspólnotowego, a przy nim indywidualnego.

 

Co tej „wolności amerykańskiej” to jest jeszcze jedna a bardzo, a to bardzo wielka groźba. Otóż władze amerykańskie finansują swoje tajne operacje głównie z tajnych dochodów ze sprzedaży narkotyków, głównie z Afganistanu. Potrzebują więc rynków zbytu. Każda baza wojskowa im taki rynek otwiera. – A według zawartej umowy w ich sprawie żadnym polskim sądom podlegać nie będą. Raczej zapowiada się, że będzie jak z wszelkiego typu wojskami okupacyjnymi – to nam będą groziły ich sądy.

Czy damy radę ich upilnować?

 

W walce o "wolność waszą i naszą Polacy mają zasługi - zwłaszcza za sprawą generałów Kościuszko i Pułaski, a Amerykanie?

Teheran, Jałta, Poczdam, Norymberga, uznawanie kolejnych sowieckich ekip okupacyjnych.

Teraz się jeszcze dowiadujemy, że podobno w czasie II WŚ w USA tak jak i w Anglii były obozy koncentracyjne dla Polaków. Chodziło o tych  źle się wypowiadających o ZSRR. Nie tylko że nas sojusznicy zdradzili, to jeszcze nie pozwolili o swoją wolność walczyć.

Dlaczego mamy sądzić że teraz będą lojalni, jak za dotychczasowe zdrady nie ponieśli jeszcze konsekwencji?

 

Do tego popieranie UE zdecydowanie antypolskiej, a służącej głównie skrajnie wrogim Polsce Niemcom.

Do tego ciąganie polskich żołnierzy po międzynarodowych awanturach USA - wcale nie "za wolność waszą i naszą", a w imię interesów - i to nawet nie tyle USA, co korporacjonistów-syjonistów globalistów, których cele są zdecydowanie antypolskie, a z którymi władze USA się już spoiły.

Czy nowy prezydent USA, choćby najlepszy, jest to w stanie zmienić? Czy nie trzeba do tego jedności narodu?

 

Jeszcze się mówi, o walce „za wolność i demokrację”. Tylko że w wydaniu amerykańskim wolność i demokracja to są już mumie bez im właściwej treści. Są to fasady za których realizowany jest liberalizm moralny oznaczający uprzywilejowanie dla wszelkiej niemoralności, w tym nieodpowiedzialego luzactwa i toleracji zła, kłamstwa oraz głupoty w warunkach bezkarności, czyli swawoli w miejsce wolności.

Zarazem postępuje sprowadzanie demokracji z rangi sprawiedliwości wspólnotowej do „demokracji dnia wyborów”, po którym już się odbywa dyktatura „demokratycznie wybranej władzy”, a więc z praktycznym pozbawieniem narodu głosu. Są to fasady sugeujące trwającą jeszcze władzę narodu bez której nie ma demokracji, a zza fasad swoje rządy sprawuje oligarchia, sprawują najgorsi faszyści - szowiniści ideologiczni zmierzający do pełni władzy korporacjonistów-syjonistów-globalistów.

To Amerykanie swoimi groźbami usiłują wymuszać, czy narzucać władzom państwowym sałego świata swoje warunki ich funkcjonowania prowadzące do wasalizmu tych władz i faktycznego zniewalania ich narodów.

 

Szczepionki amerykańskich korporacji są w Polsce coraz bardziej obowiązkowe i przymusowe, choć nie tylko, że nie są skuteczne, a szkodzą, trują i osłabiają, kancerują i ubezpładniają. Ten przymus, który wasalnie wprowadzają „polskie” władze „wybiegając przed orkiestrę”, bo jako jedyni w świecie, jest na miarę sterowanego ludobójstwa.

To że są przymusowe to dowód, że Amerykanie robią z nas wielki obóz koncentacyjny w którym robią bezpłatne i w ogóle bezkarne eksperymenty medyczne, i to na koszt samych ich ofiar, bo przecież to, że nie płacimy za szczepionki bezpośrednio wcale nie znaczy, że państwo nie ściągnie sobie tych pieniędzy w inny sposób, choćby przez podwyżki jakichś artykułów, czy VAT bijący głównie w resztki polskiej przedsiębiorczości i w polskich pracowników płacących podatki w Polsce , co nas jeszcze dodatkowo niszczy.

 

Czy ktoś w tym wszystkim myśli poważnie o narodach, jeśli faktyczna siła narodów jest od II WŚ planowo osłabiana, a w tej chwili są one już niszczone?

Ileż to mamy organizacji i ruchów autentycznie narodowych? A partii politycznych”? – A przecież powinny być wszystkie!!!

*Polityczne - znaczy służebne narodowi przez dbałość o jego dobro wspólne, w tym państwo.

Tymczasem wyrastają siły „polityczne” (faktycznie antypolityczne) - obok narodowych, więc antynarodowe, w tym obrońcy antynarodowej mumii demokracji, czyli fasady demokracji zza której faktycznie realizowany jest szowinizm ideologiczny korporacjonizmu-syjonizmu-globalizmu w imię którego narody i ch państwa skazywane są na zagładę, po to, aby grupka oligarchii – góra 20 milionów do 7 miliardów ludzkości miałaby zostać „nadludźmi” nad zniewolonymi, w randze bydła masami.

 

Jak wielki to absurd - horrendalna łatwowierność i naiwność, a nawet głupota  żeby myśleć, że Amerykańskie wojsko jest w Polsce dla obrony Polski i Polaków przed kimkolwiek w sytuacji, kiedy Amerykanom brak nawet elementarnej życzliwości dla Polaków i Polski, która niby miałaby być broniona.

Niby chcą nas bronić, a jednocześnie robią selekcję tych, którzy mogliby do USA pojechać pod pretekstem udzielania wiz. Tym sposobem od wielu, wielu lat drenują nasz kraj z ludzi najlepiej wykształconych, najuczciwszych, najbardziej inteligentnych i zaradnych życiowo.

To nie tylko kwestia kosztów, czy jakich międzypaństwowych rozrachunków wyrównawczych, ale i przestępstwo korupcji - po podkupywanie najlepszej naszej młodzieży. To przede wszystkim działalność antypolska przez pozbawianie nas potencjalnych elit narodowych.

Tylko bezmyślny nie rozumie, że to również werbowanie antypolskiej agentury i „kupowanie” polskich tajemnic państwowych. Gospodarczych też.

Czemu tak tragicznie spadł poziom polskiej wynalazczości? Czemu jeszcze niszczą polskie szkolnictwo reformami narzucającymi polskiej młodzieży swoich wzorców hodowli niewolników?

 

Gdyby nas łączyła przyjaźń międzynarodowa to by to trzeba nazwać zdradą. W sytuacji kiedy nie łączy i nic nie zapowiada, że połączy, jest to akt wrogości, akt faktycznej wojny, choć środkami niemilitarnymi. Czy można tych, co prowadzą z nami wojnę wzywać do obrony nas przed kimkolwiek?

 

Zdradą za to jest wchodzenie w układy z USA na tak bardzo nierównych i nieuczciwych warunkach. I nic a nic nie wskazuje, żeby to się miało zmienić na lepsze.

USA już przestały funkcjonować jako naród, a więc zbiorowość kierująca się przynajmniej moralnością i systemem ludzkich wartości. Przestały kontrolować swoje władze przedstawicielskie, które praktycznie swój madat do sprawowania bieżącego zarządu państwem biorą od korporacji prywatnych, zwłaszcza banksterskich, a nie od narodu amerykańskiego.

W praktyce w USA jest więc oligarchia (a uwzględniwszy niemoralność i satanizm dotychczas rządzących to nawet patokracja), a nie demokracja. Do tego klasa średnia, ostoja kapitalizmu i demokraji jest bezwzględnie niszczona przez korporacje prywatne, zwłaszcza banksterstwo i ich prawnictwo odcięte od sprawiedliwości i ludzkich wartości, a nastawione jedynie na zysk za wszelką cenę.

– To już tylko cywile wtłoczeni w kierat służebności korporacjom prywatnym, oraz wojskowi jako tylko armia najemników – indywiduów wyszkolonych w ślepym posłuszeństwie na morderców - automatów bez ludzkich uczuć i sumienia; w ślepym posłuszeństwie nie pozwalającym na odmowę wykonania rozkazu niemoralnego; w ślepym posłuszeństwie bestiom w ludzkiej skórze.

 

W państwach podbitych przez starożytny Rzym stacjonowały jego legiony – głównie po to, aby egzekwować narzucane na te państwa ruinujące je haracze według narzuconych im traktatów. Czy dzisiaj przybywające wojska USA mogą być czymś więcej jak te legiony, jak już mają zagwarantowaną bezkarność i zachętę, by „czuć się jak u siebie w domu”?

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (17 głosów)

Komentarze

"Amerykanie zawsze stają po stronie swojego interesu"- Jeśli widzą w Polsce swój interes, to dobra nasza. Oby tylko władzuchna potrafiła na amerykańskim interesie skorzystać.
"Żeby chcieć kogoś bronić(...)Głosem narodu jest dopiero referendum narodowe, a tego nie było."- Otóż, jeśli służby mają informacje o ewentualnym zagrożeniu ze strony któregoś sąsiada dajmy na to, to żadne referendum ani miłość nie są potrzebne, by poprosić sojusznika o tak mały gest, jak podrzucenie garstki wojska. Rząd nie musi też informować społeczeństwa, jeśli istnieje klauzula tajności.
"W związku z tym mamy do czynienia z manipulacją opinią publiczną i spiskiem antynarodowym w randze sprzedania nas w niewolę." - My już jesteśmy w niewoli, tak we własnym państwie, jak i w ramach UE. Naród nie może sprawować władzy, bo z oczywistych względów nie ma pełnego dostępu do informacji ( materiały tajne, poufne itp).
"Do rzeczywistej walki „o wolność waszą i naszą” trzeba miłości braterskiej między narodami." Francuzi i Anglicy się szczerze nie cierpią. Nie przeszkadza im to jednak we wspólnym toczeniu wojen. Ze świecą szukać natomiast "sojuszy z miłości".
"Czy damy radę ich upilnować?" - U.S. Army to nie Armia Czerwona. Zdarzało im się zgubić głowice nuklearne nad Hiszpanią, jednak zdarzenia takie jak gwałt na Japonce, to były i są sytuacje sporadyczne, szczególnie w czasie pokoju. Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do Amerykańskich żołnierzy, co pokazało choćby awaryjne lądowanie amerykańskich śmigłowców na polu pod Krzęcinem.
Ja też bym chciał, aby nasza armia miała 250.000 zawodowych żołnierzy i ze dwa miliony przeszkolonych rezerwistów w ramach OT. Jednak do tego potrzeba pieniędzy, czasu i innej partii rządzącej. A ta garstka Amerykanów i tak stacjonuje u nas tylko czasowo.

Vote up!
5
Vote down!
-4

              

#1530800

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

&qt;&qt;mrykn zwsz stją p strn swjg ntrs&qt;- Jśl wdzą w Plsc swój ntrs, t dbr nsz. by tylk włdzchn ptrfł n mrykńskm ntrs skrzystć&qt;.

Nkdy t włdzchn jst nwt szkln w S, żby t był dl ch jj ntrs.

 


&qt;&qt;Żby chcć kgś brnć(...)Głsm nrd jst dpr rfrndm nrdw, tg n był.&qt;- tóż, jśl słżby mją nfrmcj wntlnym zgrżn z strny którgś sąsd djmy n t, t żdn rfrndm n młść n są ptrzbn, by pprsć sjsznk tk mły gst, jk pdrzcn grstk wjsk&qt;. 

czywśc. Tylk brdz wżnym jst, by rząd n wykrczł pz zkrs zrząd bżącg dbrm wspólnym nrd w tym njwżnjszym z tych dóbr: pństwm.

W tym przypdk n był t nc ngłg, wymgjącg szybkch dcyzj. Plng zgrżn n był. Nwt pprzdzn t dcyzją NT.

Rfrndm mgł być dw rzy: lb przd dcyzją NT, lb p nj.

 

&qt;Rząd n ms tż nfrmwć spłczństw, jśl stnj klzl tjnśc&qt;.

Spłczństw n, l jkś nrdwy rgn kntrlny z pwnścą tk. Ndt klzl tjnśc ms mć ścśl krśln zstswn, n mż być stswn wdłg wdzmsę wdzy czy jkchś zrptrów c d dyspnwn włdzą zwrzchną nrd. Bz tg wszystk c ntynrdw w przypdk zdrdy włdzy byłby bjęt klzlą tjnśc.


&qt;W zwązk z tym mmy d czynn z mnplcją pną pblczną spskm ntynrdwym w rndz sprzdn ns w nwlę.&qt; - My jż jstśmy w nwl, tk w włsnym pństw, jk w rmch . Nród n mż sprwwć włdzy, b z czywstych względów n m płng dstęp d nfrmcj ( mtrły tjn, pfn tp).

wg jst słszn tyl l rzczywśc znmy sę z znwlnych w swjj wlnj wl w płnj śwdmśc dlkwzrcznych sktków tkj dcyzj. Tg jdnk n był n m, n znwln n pwn n będz.

Nwt grnczn swrnnśc n rzcz mędzynrdwych, czy mędzypństwwych dzłń wspólnych mż być tylk w ścśl krślnym zkrs z mżlwścą wystąpn z przmn gdyby zmnł swój zkrs.


&qt;D rzczywstj wlk &bdq; wlnść wszą nszą&rdq; trzb młśc brtrskj mędzy nrdm.&qt; Frncz nglcy sę szczrz n crpą. N przszkdz m t jdnk w wspólnym tczn wjn&qt;.

T trchę n t, b kłdy, czy sjsz mędzypństww n wypdk czgś wyjątkwg, t c nng jk młść brtrsk, przyjźń, czy życzlwść mędzynrdw. T n ptrzbj kłdów, czy trkttów.

 

&qt;Z śwcą szkć ntmst &qt;sjszy z młśc&qt;.

Dltg t n mszą być frmln sjsz mędzypństww, zwązk mędzy nrdm, np. &qt;Plk, Węgr dw brtnk&qt;.

 

&qt;Czy dmy rdę ch plnwć?&qt; - .S. rmy t n rm Czrwn...&qt;.

N m znczn prównn mędzy nm - jdn mją wpóln - ch prwnn t prwnn rm kpcyjnj.

 

 &qt;Plcy są brdz pzytywn nstwn d mrykńskch żłnrzy... &qt;

włśn t jst brdz nbzpczn. sw czjnść. twr n lzj mnplcj. Blkj pstrzgn fktyczng wrg jk wrg. dwłj sę d strtypów mż z czsów przdwjnnych, czy prwszych wstrnów, kdy t jż zpłn nn ldz - tmty w rękch krprcjnstów-syjnstów-glblstów, zwdw mrdrcy. 

 

&qt; t grstk mryknów tk stcjnj ns tylk czsw&qt;.

Nstty jst cś tkg jk sł fktów dknnych, b t ptrfą jż zmnć rzczywstść wkół sb. W rzltc &qt;Prwzrk bywją njtrwlsz&qt;.

Mmy t przykłd z &qt;tymczswym stswnm&qt; mwy CT. P c? n p t, ż tk będz ją trdnj późnj drzcć pństwm, b jż wytwrzą sę pwn kłdy nktórzy zwżą krzyśc, węc sypną grszm, wręcz zrbą wszystk, żby t trwł pók n sę n drbą. - &qt;P ns chćby ptp&qt;. Ż Plsk Nród Plsk zgną t jk prwsz jkś ch n bchdz.

Mmy t przykłd , któr n jst lgln, n m knstytcj, flg, hymn, mm t trw jszcz m sprcj wyrstn n dgórną, ścśl fszystwską sprwłdzę zrptrskj fdrcj.

 

Pzdrwm

mrk

 

Vote up!
1
Vote down!
-8
#1530811

Stacjonujący w Polsce żołnierze amerykańskiej brygady pancernej podlegają – zgodnie z zasadą obowiązującą w NATO – polskiej jurysdykcji. W przypadku odpowiedzialności karnej właściwe są sądy polskie.
W styczniu do Polski zaczęły przybywać pododdziały 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (Armored Brigade Combat Team – ABCT) z 4. Dywizji Piechoty, by rozpocząć pierwszą 9-miesięczną zmianę w ramach stałej, rotacyjnej obecności amerykańskich wojsk w regionie.

Kwestie związane ze stacjonowaniem kolejnego amerykańskiego pododdziału w Polsce są regulowane w umowie między państwami Sojuszu dotyczącymi statusu ich sił zbrojnych - NATO-SOFA (Status of Forces Agreement) z 1951 r., polsko-amerykańskiej umowie SOFA z 2009 r. i porozumieniu wykonawczym do niej, ustawie o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium RP oraz rozporządzeniu w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń w tytułu szkód wyrządzonych przez wojska innych państw.

Do żołnierzy USA przebywających w Polsce w ramach 3. ABCT zastosowanie będzie miała umowa SOFA RP-USA oraz porozumienie wykonawcze dotyczące rozpatrywania roszczeń. W kwestii roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne USA zastosowanie będą miały ponadto właściwe przepisy NATO, a także właściwe przepisy polskie.

Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON
W przypadku odpowiedzialności karnej właściwe są sądy polskie. "Zgodnie z ogólną zasadą funkcjonującą w NATO, w przypadku ścigania przez władze RP członka sił zbrojnych USA w odniesieniu do przestępstw popełnionych na terytorium RP i karalnych zgodnie z prawem polskim, jurysdykcja będzie sprawowana przez sądy RP w oparciu o przepisy polskie" – przypomniał Misiewicz. Wyłączone spod jurysdykcji polskich sądów są czyny karalne w USA, ale niekarane zgodnie z prawem RP.

Umowa SOFA RP-USA przewiduje jednak możliwość zrzeczenia się przez Polskę - na wniosek strony amerykańskiej – pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji karnej. Zapis ten zawarto w uznaniu znaczenia nadzoru dyscyplinarnego władz wojskowych USA nad członkami ich sił zbrojnych.

Rzecznik MON przypomniał, że w przypadku roszczeń za szkody o tym, kto poniesie koszty odszkodowań będą decydować każdorazowo okoliczności zaistniałej szkody - w stosunku do kogo została ona wyrządzona (czy w mieniu wojskowym RP, innym mieniu państwowym, czy też w stosunku do mienia osoby trzeciej), rozmiar szkody oraz to, czy działanie lub zaniechanie skutkujące szkodą wiązało się z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także stopień przyczynienia się wojsk sojuszniczych do zaistniałej szkody.

Polsko-amerykańska umowa

W umowie NATO-SOFA z 1951 r. (której stroną Polska stała się wstępując do sojuszu w 1999 r.) strony wzajemnie zrzekają się roszczeń w tytułu szkód wyrządzonych przez wojska, jeżeli szkoda powstała w związku z działaniami prowadzonymi w ramach NATO.

Zapisy tej umowy, wspólnej wszystkim państwom sojuszniczym, uzupełnia SOFA RP-USA, podpisana w grudniu 2009 r. (wcześniej Polska miała analogiczną umowę tylko z Niemcami). Jej celem było uszczegółowienie podstaw prawnych pobytu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Umowę zawarto w związku z planami rotacyjnych pobytów baterii obrony powietrznej Patriot i umieszczenia bazy w Redzikowie, ale od początku zakładano, że będzie regulować także kwestie związane ze stałą obecnością amerykańskich wojsk w Polsce.

Umowa potwierdziła generalne zobowiązanie USA do przestrzegania prawa RP w czasie pobytu na terytorium Polski i do zapewnienia polskim organom porządkowym uprawnień do egzekwowania polskiego prawa wobec personelu USA. Strona polska ma prawo do odmowy wjazdu członków personelu USA na polskie terytorium i żądania usunięcia danych osób w dowolnym czasie, mimo zniesienia wymogów wizowych dla personelu USA i członków rodzin.

Umowa ma charakter ramowy, nie stanowi samodzielnej i wystarczającej podstawy prawnej obecności wojsk USA na terytorium RP. Stosuje się ją, gdy wojska USA przebywają na terytorium RP na podstawie odrębnego porozumienia między oboma państwami, określającego np. liczebność personelu i sprzętu.

Umowa potwierdziła zwolnienia celne i podatkowe przyznane państwom NATO na terytorium innych państw w umowie NATO SOFA oraz w prawie Unii Europejskiej. Ponadto wprowadziła zasadę, że dochód otrzymany przez podmioty amerykańskie od sił zbrojnych USA nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, lecz na zasadach obowiązujących w USA.

Jednym z trudnych tematów trwających kilkanaście miesięcy negocjacji były kwestie ochrony środowiska. W razie szkód, USA są zobowiązane do niezwłocznych działań ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczenia i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Polska jest zobowiązana do ochrony miejsc przebywania wojsk USA; Amerykanie – poza tymi miejscami - mogą podejmować działania w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa jedynie za zgodą strony polskiej.

Umowa reguluje także zasady przebywania na zagranicznych podmiotów dostarczających towary i świadczących usługi wyłącznie siłom zbrojnym USA. Takim wykonawcom kontraktowym przyznano pewne ułatwienia, np. przyspieszenie procedury wizowej, zwolnienie z wymogu posiadania licencji zawodowych i pozwoleń na pracę, a także reglamentacji działalności gospodarczej. W pozostałym zakresie firmy te muszą przestrzegać prawa RP.

Nowe porozumienia dotyczące statusu sił zbrojnych USA podpisano również z Litwą, Łotwą i Estonią. Jak podkreślił litewski minister obrony Raimund Karoblis, porozumienia SOFA (Status of Forces Agreement - porozumienie o statusie sił zbrojnych USA) "jest historycznym dniem we współpracy z USA i w dziedzinie obrony". Porozumienie zawarte z inicjatywy USA przewiduje, że za wykroczenia na Litwie amerykańscy żołnierze odpowiedzą przed amerykańskim sądem. Zastrzega się jednak, że w szczególnych wypadkach Litwa może przejąć jurysdykcję nad sprawą.

PAP

Vote up!
6
Vote down!
0
#1530883

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika miarka nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Cytujesz dane o jakiejś umowie ramowej. Ja z kolei to co podaję czytałem już o zawartej bezpośrednio. Widzę, że jesteś w szukaniu bieglejszy ode mnie, to pewnie znajdziesz wcześniej :-)

Vote up!
0
Vote down!
-3
#1530892

@ miarka. Miłość narodów mieliśmy od 1944 w tym odwiedziny Czechosłowacji. Niemcy napadając na Polskę nie paliły wsi,a wręcz odwrotnie. Chłop polski mógł kupić nowy sprzęt do produkcji i jeszcze dostał butelkę wódki gratis. Front wschodni składający się tu u nas w większości z Ukraińców rabował konie, bydło i co wartościowe,  niby dla wojska, a następnie sprzedawał na gorzałę kilka miejscowości dalej. Podstawowe zadanie to wyszukiwanie nauczycieli i .. KULA w łeb. Który miał szczęście i uciekł gdzie Ukraińcy nie oglądali dłoni (chłopa dłoń spracowana, popękana a nauczyciela to oczywista różnica), przeżył.

Po froncie wschodnim gdzie były walki z cofającymi się Niemcami, polskie domy, zagrody były jedną wielką ruiną. Jak mi opowiada trochę strasza ode  mnie Pani: "Tata pozabijał ściany deskami a na podłogę rzucił snopek słomy. Kupił od Ukraińców krowę i tak mieszkaliśmy, tak zaczynaliśmy po przejściu frontu wschodniego. Dalej to  była katorga czyli wszystkie prace w polu ręcznie. W szkole dzieci działaczy miały książki, chodziły do stołówki. Ja uczyłam się z ich ksiązek wtedy, gdy moje koleżanki były w stołówce." .

Zapytaj Dziadków tych prawdziwych a nie przefarbowanych na czerwono, to dowiesz się więcej o miłości bratnich narodów.

Vote up!
9
Vote down!
0

Kolejorz

#1530805

Tak około 1947 ruskie usiłowały z mojej dziednicy (Szczecin) wywieźć okna, drzwi, kaloryfery. Trofea ułozyli w stosy koło linii kolejowej. Nie wywieźli bo .... ich koledzy ukradli dwie zwronice i znaczny odcinek szyn. Trasa z Polic do Głównego.

Vote up!
8
Vote down!
0

#1530810

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

&qt;Zpytj Dzdków tych prwdzwych n przfrbwnych n czrwn, t dwsz sę węcj młśc brtnch nrdów&qt;.

Mylsz sę. T n był rlcj mędzy nrdm, mędzy szwnstm nrdwym Nrdm Plskm.

T szwnśc, rbą z swjg rzmn nrd dlgę któr kż być m ntynrdwcm nnych nrdów, by tą drgą prmwć swój nród, n nych psżytwć. Trz t zrsztą rzszrzył sę n wszlk dlg.

Nrdy mją &qt;zdlnść klcyjną&qt; (mówąc językm pltyk) sznją sę nwzjm. Jżl chdz krńców t n wszyscy byl fszystm szwnstm - wl ch zgnęł z rąk P nwt n z rtwn Plków, nwt z dmwę ch mrdwn.

Pzdrwm

mrk

Vote up!
0
Vote down!
-7
#1530817

Ja nie wychwalałem Niemców a napisałem co widzieli,m przeżyli  świadkowie, co opowiedzieli Rodzice. Każdy okupant ma swoją taktykę, ma swój cel. Wieś polska była bardzo potrzebna Hitlerowi zanim rozpoczął łapanki i wywóz Polaków do pracy u swego Bauera. Cała hodowala jaką chłop polski posiadał została spisana a nawet zakolczykowana. Raz w miesiącu bez zapowiedzi przychodził żołnierz niemiecki ze spisem i sprawdzał. Przyłapany chłop na spekulacji ponosił konsekwecje, nawet wycieczka do Aushwitz. U kogo znaleźli broń albo żyda, chyba wiadomo, śmierć przez rozstrzelanie całej Rodziny. Sytuacja miasta a wsi podczs II WŚ i okupacji, to dwa różne światy.

Ale Niemiec nigdy nie okradł chłopa, jak wojska frontowe ze wschodu.Gdy żołnierz niemiecki  wrzucił Mamie wiadro do studni (15 metrów głębokości) dostał polecenie od dowódcy wyjąć i jeszcze z wodą. Nie piszę o tym z sympatii lub nie do Ukraińców, to fakty że na odcinku Lublin - Małkinia wojsko posiadało wszelki element (więźniowie, itd.) były także dzieci prokuratorów władzy Stalina.Niestety część z nich to  byli Ukraińcy, którzy w pierwszej kolejności wyszukiwali polskich nauczycieli i rozstrzeliwali. Chyba tego zadania nie wymyślili sobie sami. To musiał być rozkaz. Resztę dopełniała nkwd i ub nawet do lat 70-tych.

Powinniśmy o tych tragediach pisać, by Polacy mieli świadomość, do  czego może doprowadzić nocna zmiana wg życzenia liberałów i "Nie pucz kiedy odjadę".  Ciąg dalszy niestety może być bardzo podobny jak za II WŚ a szczególnie po wojnie.

Vote up!
6
Vote down!
0

Kolejorz

#1530849

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

&qt;mrk, kwstnjsz htrę?&qt;

Przcwn, ścślm. W tmc: &qt;...  młśc brtnch nrdów&qt;.

 

dpwdm, ż &qt;T n był rlcj mędzy nrdm, mędzy szwnstm nrdwym Nrdm Plskm&qt;.

Przcż sm t ptwrdzsz:

&qt;część z nch t  byl krńcy, którzy w prwszj kljnśc wyszkwl plskch nczycl rzstrzlwl. Chyb tg zdn n wymyśll sb sm. T msł być rzkz. Rsztę dpłnł nkwd b nwt d lt 70-tych.&qt;


Rbl t z rzkz ch dlgcznych, szwnstycznych, ntyplskch włdz.

 

 

Vote up!
0
Vote down!
-7
#1530854

Zaczęli od zbombardowania Wielunia. Moja mama i teściowa jako dziewczynki uciekały do Warszawy z rodzinami a Niemcy zrzucali na cywilów bomby. Rodzina babci na wsi nie dostała od Niemców niczego,. na odwrót wyrzucili ich z gospodarstwa. I tak mieli dużo szczęścia, bo udało im się uciec, a nie wylądować np. w obozie koncentracyjnym. Ojciec, zabrany jako gimnazjalista spędzil 3 zimy w nieopalanym pomieszczeniu nad oborą. Mam fotografie, na której stoi z innym niewolnikami bambra z literką P, a rękawy mundurka sięgają mu za lokcie.  Bardzo źle go też karmiono, te zaniedbania spopwodowały smierć w wieku 46 lat.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1530827

ja też 

mojego nigdy niepoznanego dziadka spalili żywcem w trakcie palenia Elektowni Warszawskiej

serd pozdr 

Vote up!
7
Vote down!
0

gość z drogi

#1530829

Niemcy jak ruscy, zwłaszcza ukraińcy - czy to narodowi socjaliści, czy komuniści, czy banderowcy to była ta sama szowinistyczna ideologia. Każda z nich miala ludobójczy cel antypolski.

Ludobójcy w 1939 udbyli nawet konferencję w Zakopanem, aby planowo niszczyć Naród Polski:

http://www.miastowroclaw.pl/index.php/his/item/4629-nasz-los-mia%C5%82-si%C4%99-rozstrzygn%C4%85%C4%87-w-zakopanem 

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1530831

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1530906

trudno, nie szkoda róż gdy płonie las.

Vote up!
6
Vote down!
-1

Wolność, godność, honor - tego nic nie zastąpi.

 

#1530908

Powtarzam. Niemiecki żołnierz nie okradł poskiego  chłopa. Front wschodni dokonał spustoszenia wsi i nie tylko, a następnie Twoi "przyjaciele" okupowali Polskę dopóki Wałęsa ich nie wyprowadził.  Rozbierali młyny, elektrownie wodne, a chłopom kradli co się udało. Jeżeli tej pomocy i miłości jesteś spragniona, to możesz wyjechać na wschód. MĘTY z sejmu i przed nie będą dyktować co Rząd ma robić. Mają słuchać jak świnia grzmotu, tak jak musieliśmy słuchać ich grzmotu prze 8 lat. Teraz męty mają psi obowiązek dostosować się do nowych rzadów. Wojska amerykańskie w Polsce to DOBRE rozwiązanie bez względu jakie mają z tego korzyści.

Vote up!
4
Vote down!
0

Kolejorz

#1530920

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

&qt;Nmck żłnrz n krdł pskg  chłp. Frnt wschdn dknł spstszn ws n tylk, nstępn Tw &qt;przyjcl&qt; ...Rzbrl młyny, lktrwn wdn, chłpm krdl c sę dł&qt;

Trywlzjsz prblm. Przcż t n chdz rlcj ndywdln, krzyśc czy strty, smą pdstwę byt.

1. Chdz n sprwdlwść, sm sdn mrlnśc.

​2. Chdz t c nm krwł. Żądz zysk, czy zbójcz, szwnstyczn, ntyplsk dlg? Czy chcl sb tylk krść pżywć, czy tż plnw chcl ns wywłszczć, pzbwć wrnków d życ, nwt przstrzn życwj?

wszm, żądz zysk tż był t grmn. T jdnk brdzj chdz t, ż nrzcl d rz swój strój z dlgą &qt;jdyn słszną, tych, c chcl żyć wdłg njszlchtnjszych ldzkch d mrdwl.

 

Nmcy zś nczj - b systmtyczn ns chcl nszczyć. Nwt t dnr trktwn chłpów, t byl rczj Bwrczycy, czy strcy - b jż Prscy t były bst,  t fktyczn n ndwl tn. n chcl ns znszczyć, wszyst zwłszczyć, z grpk zrbć sb nwlnków, ntlgncję wymrdwć, cłą rsztę wysłć jk nwlnków n Sybrę dl pzyskwn dl nch srwców.

 

Dlj pszsz, ż &qt; Wjsk mrykńsk w Plsc t DBR rzwązn bz względ jk mją z tg krzyśc&qt;.

z czg t wnskjsz? Przcż t kntyntrzy rzymskch lgnstów, szkln n zwdwych mrdrców. n zrbą wszystk, c kżą m ch włdz bz względ n strnę mrlną. 

D dzj t były rządy ptkrcj. Tk jstś pwny, ż wrz z przydntrą Trmp włdz mrykńsk jż będą nłkm, ż dpszczą d głs mrlny nród, zrzygnją z tndncj mprlstycznych kspnsjnstycznych, z żądzy zysków &qt;z wszlką cnę&qt; z zrptrskg &qt;prw d zysk&qt; bz względ n krzyśc drgj strny?

T twj &qt;DBR rzwązn bz względ jk mją z tg krzyśc&qt; t czyst szłmstw.

jk m strzl d łbów &qt;dbr rzwązn&qt; kwst Plskj, by &qt;mć z tg krzyść&qt;?

jżl będz z tg wnsk, by ns wszystkch zbć, np. bwązkwym szczpnkm &qt;dl nszg dbr&qt;? Czytłś pwyższą ntkę?

Będą ml prblm? Dmy sę wtdy rdę brnć, jk jż dzś md są w tym tmc spcyfkwn spłczństw jst pzbwn mżlwśc smbrny pd grźbą krn ns z &qt;mwę nnwśc&qt;?

Będz lpj? Przyjdz prwdzw dmkrcj nród dzysk płną kntrlę nd mdm ndjącym n jg rynk pblczny?

Jż n wspmnę  grźb rznrktyzwn nszj młdzży , czy cłym stn n strży knmczng ns rnwn wywłszczn, rz przyms ścągn różnrdnych hrczy, czy &qt;kntrybcj wjnnych&qt;, chćby pdtkwych cłym trrryźm dlgcznym td.

mrk

Vote up!
0
Vote down!
-6
#1530926

Czy Twój zawód to PŁATNY MANIPULATOR. Napisałeś: "Chodzi o to co nimi kierowało." W takim razie co tąbą kieruje że siedzisz non stop przed komputerem i wciszkasz sowiecką propagandę. Muszą ci dobrze płacić, że masz czas tylko pisanie propagandy. I tak naród wybierze to, jaka jego świadomość.

 Po drugie gdzie byłeś do tej pory ,że dopiero teraz widzisz tyle zagrożeń. Oszołomów poszukaj gdzie indziej. Dla mnie ten Rząd to ostatnia szansa obrony przed zniewoleniem. Będzie miał wyniki jeśli będzie miał poparcie. W moim przekonaniu PIS za wcześnie przejął władzę. Naród powinien doznać nie  osiem  a ze 20 lat demoralizacji ich dzieci, aż staruchów usypialiby na ich żądanie lub nie.

Vote up!
5
Vote down!
-2

Kolejorz

#1530934

narodowiec socjalno-komunistyczny antyamerykański pod płaszczykiem moralności katolickiej.

jednak jesteś opętany własną ideologią, wpisującą się dobrze w kacapską propagandę

nie ma się czego czepić, to trzeba znaleźć, że żołnierzom brak miłości. może to sam nie pozwalasz się kochać i nie kochasz bliźnich?

mało, że manipulujesz to jeszcze sadzisz kłamstwa i rozsiewasz je publicznie.

udowadniaj sobie, co chcesz, nawet że to wypowiedzenie wojny nam (!). zapomniałeś tylko dopisać swoją złotą radę, że nie da się powstrzymać władzy banków za to mozna im zrobić na złość i wprowadzić komunizm.

a czy zidentyfikowałeś już imiennie wrogów i zdrajców?

co planujesz zrobić z amerykańskim wojskiem, skoro twierdzisz, że to wrogowie i wypowiedzieli nam wojnę?

Jeśli to nie za trudne kwestie.

Vote up!
10
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1530807

Klucz do sklepienia Europy

W sobotę 14 stycznia 2016 r. odbyło się ceremonialne powitanie 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (Armored Brigade Combat Team, ABCT) z 4. Dywizji Piechoty w Fort Carson w Kolorado. Tym samym rozpoczęła się pierwsza dziewięciomiesięczna zmiana w ramach operacji Atlantic Resolve. Wydarzenie to w pełni zasługuje na miano „historycznego”, zważywszy że jest to pierwsza armia sojusznicza, która przybywa do Polski od czasu… wojen napoleońskich.
(…)
I oto w analizach najpoważniejszych amerykańskich think tanków (Stratfor) czy wywiadach emerytowanych oficerów wywiadu (z wywiadu nie odchodzi się nigdy) zaczyna się pojawiać znana w Polsce koncepcja Międzymorza, czyli sojuszu państw południkowo leżących pomiędzy agresywną imperialną Rosją a Zachodem. Od Finlandii przez państwa bałtyckie, przez Rumunię, aż po Chorwację. I nie w konkurencji do NATO, który pozostaje głównym sojuszem militarnym, ale w jego uzupełnieniu. Alians pomiędzy tymi narodami ma szanse stać się aliansem realnym, co należy rozumieć tak, że w sytuacji zagrożenia siły Paktu będą zmuszone do działania na rzecz innych sojuszników. Lepszy przecież rzeczywisty sojusz z liczącą 2 mln Estonią niż choćby najbardziej uroczysty i wiele obiecujący z np. daleką Brazylią. Jednak niezbędnym warunkiem powodzenia takiej strategii jest odzyskanie przez Polskę wdeptanej w smoleńskie błoto podmiotowości.

Dla Polski jej centralne usytuowanie stanowi niepowtarzalną szansę odwrócenia „klątwy” położenia pomiędzy Rosją a Niemcami i nauczenia się czerpania z tej lokalizacji korzyści.

Rosyjskie Waterloo

Obecność sił największej armii świata jest całkowitą i nieodwracalną klęską agresywnej polityki Rosji, obliczonej na rozbicie spójności sojuszu atlantyckiego i solidarności demokratycznych narodów. Prowadzona konsekwentnie od lat polityka miała obezwładnić wolny świat brutalnością, bezmyślnym okrucieństwem i brakiem skrupułów. Sparaliżować strachem i odebrać wolę działania. Temu celowi służyła napaść na Gruzję i Ukrainę, zestrzelenie malezyjskiego boeinga czy wysłanie karnych szwadronów „kibiców” ze specnazu na mistrzostwa piłkarskie. W tej logice pozostają też skutki katastrofy smoleńskiej.

Ten plan wraz z przybyciem do Polski wojsk amerykańskich poniósł całkowitą porażkę. Kraje NATO, a co ważniejsze USA, zademonstrowały wolę wspólnej obrony. Decyzje te zostały Rosji oznajmione jako fakt dokonany, jej zaś pozostało rytualne (po raz chyba 1590) straszenie rozmieszczeniem rakiet Iskander w obwodzie królewieckim. Władimir Putin wie, że w militarnej konfrontacji z Sojuszem nie ma najmniejszych szans i dlatego faktyczna obecność US Army stanowi dla niego strategiczną porażkę porównywalną z przegraną Nikity Chruszczowa w czasie kryzysu kubańskiego. Klęska Putina jest jednocześnie ogromnym sukcesem całego Sojuszu i Polski.

Determinacja i polityczna inicjatywa polskich władz były warunkiem koniecznym zamiany pustej retoryki na konkretne działania, by „klucz do sklepienia Europy” znalazł się na właściwym miejscu. Że tak się stało, niech świadczy fakt, iż dokładnie wraz z postawieniem stopy przez pierwszych żołnierzy US Army na polskiej ziemi, w dniu 12 stycznia, jak nożem uciął zakończyła się przewlekła sejmowa żenada, wywołana przez polskich beneficjentów polityki Putina.

autor: Adrian Stankowski

 

Vote up!
11
Vote down!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1530808

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Nw rm, w nwym, włśn pwstjącym w śrdk rpy pństw PLN. W rz bnt Plków, w mntę zrbą z ns trrrystów... Rbl jż tk nmry w nnych częścch śwt. Ncj "njbrdzj zntrswynych" wtł jż kwtm rmę czrwną. Mmy pwtórk z hstr.
Vote up!
2
Vote down!
-10
#1530820

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Dbr skjrzn z tym wtnm kwtm. T był: &qt;Czjc sę jk sb w dm&qt;.

Vote up!
0
Vote down!
-8
#1530822

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Wystrczy, ż "mżn" tg śwt głszą stm fgrnt z gbnt wlng, ż w PM (Pństwwy śrdk Mszynwy) w Mńkch, zbdwn nlgln bmbę tmwą, pd km "przyjcół " z zchd, przstnmy stnć jk nród. Tk dzł "njbrdzj dmkrtyczn pństw śwt"... Njdnkrtn tk pmysły pwstwły pd myckm "mżnych" tg śwt... jk pkzj hstr, rm"njbrdzj dmkrtyczng pństw śwt", spłn kżdy rzkz fgrnt z gbnt wlng...
Vote up!
1
Vote down!
-9
#1530830

Głupoty pleciesz horrendalne.

Polska musi zwracać uwagę na sojszników w swojej sytuacji geopolitycznej., a ta jest znana od wieków. Jeżeli ktoś zapomina i jakie koszty demograficzne, terytorialne ponieśliśmy jako państwo w relacjach z Rosją, to jest użytecznym idiotą. Lepszy rydz niż nic, więc lepszy jest sojusz z Amerykanami niż jego brak.

Jeżeli ktoś jest naiwny i wierzy w mozliwość utrzymywania normalnych relacji z Rosją, to niech przeczyna Dugina, a wtedy się przekona.

Mozliwa jest pewna niezależna polityka polska, ale wyłącznie w odległej przyszłości, w sytuacji, gdyby udało się w Polsce doprowadzić do narodowej konsolidacji i szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu potęgo militarnej. A na to jak na razie, się nie zapowiada.

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1530840

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

T Ty głpty plcsz hrrndln.

Nwt n zdłś sb trd, żby przczytć z zrzmnm stsnkwć sę d rgmntów mrytrycznych.

N dść ż Plsk gn, t jszcz sjszm nzywsz sprwdzn ndzrcy, który m plnwć żby szybcj tnęł.

B w czy tn nby sjsz by mł być - w tnęc? 

T l będz trwł nsz tnęc jk dstnmy tk blst?

Sm wypsjsz brdn, ż glblzm gn, swm kmntrzm pprsz mrykńską kspnsję. Jk? Jk glblzm m zgnąć t njprw mrykńską kspnsję trzb pwstrzymć - n jkąś nną.

Rsją sę pdprsz, kdy t mryk jż jst w grncch - wcl n jst przyjzn - pczytj ntkę. Prędzj sę z Rsją dgd jk z Plską. Zrsztą n prwszy rz.

mrk

 

 

Vote up!
1
Vote down!
-7
#1530845

Ekspercie wojskowo-polityczny
W ilu państwach Europy stacjonują wojska amerykańskie.
Które z nich znikło z mapy świata z tego powodu.
Tylko krótko i na temat
Vote up!
11
Vote down!
0
#1530850

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika miarka został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

dpwdź: Kżdy.

Mpy t są grnc. Grnc, t rmk. Wjsk kpcyjn sprwją ż rmk stją sę pst - bz swrnnych nrdów ch npdlgłych pństw. Rmk zstją wypłnn czymklwk, - chćby wdzm nmstnkwskm msą nwlnczą mgrntów.

Nmcy w czs WŚ plnwl sb zstwć z Plków bdjż 10% n słżących rsztę rzlkwć n Sybr. wższ, ż mrykn jk krprcjnśc-syjnśc-glblśc będą chcż tk hjn?

T p c by rchml ns swj prgrmy dkcyjn dl nwlnków? T p c by ns znżl wrnk bytw, jk n p t, żby njzdlnjs z ns mgrwl d nch wynrdwl sę? T p c by rbl w Plsc przymsw szczpnk jk n w clch ldbójczych?

Pczytj wps.

Vote up!
0
Vote down!
-7
#1530856

Miarko
 
Ja nie pisałem cyrylicą lecz w j.polskim.
 
Powtarzam zatem zasadne pytanie
 
 
W ilu państwach Europy stacjonują wojska amerykańskie.
Które z nich znikło z mapy świata z tego powodu.
Tylko krótko i na temat
Vote up!
9
Vote down!
0
#1530866

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Na głupie pytania nie ma mądrych odpowiedzi...

Vote up!
1
Vote down!
-6
#1530881

a ciebie pajacu się pytam
 
no to wypad czerwony oszołomie
Vote up!
9
Vote down!
-1
#1530882

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Nrws z cb józ... :).
Vote up!
1
Vote down!
-7
#1530884

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1530885

Wklejką taka mundra jak ci co ja wklejają, 
 
stare i oklepane
 
sorry taki mamy klimat
 
ps. 
 
wklej coś o ludobójstwie sowietów
 
no chyba że takich nie było
 
ps.
"2017, okupacja Polski"
 
tylko debil coś takiego może napisać, takich to dr.Klich nie uleczy, żadne leki, jedynie elektrowstrząsy
sorry
 
 
 
Vote up!
8
Vote down!
0
#1530894

tylko tyle uczyli? Czy też uczyli manipulacji . To może pokażesz argumenty ze wschodu, od rozbiorów do chwili obecnej z Ukrainą włącznie. Jacy to "dobroduszni" byli towarzysze, nie ukryjesz. 

Vote up!
7
Vote down!
0

Kolejorz

#1530921

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika aty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

A wcześnie także Polska ramię w ramię sojusznicy.. dopóki nie zaskoczyła nas Jałta..

Na mapach - owszem - narysowane są jeszcze czasami granice, bo mimo wszystko płyty tektoniczne są twardsze niż, amerykańskie czołgi. W niektórych przypadkach pozostały nawet stare nazwy, flagi, hymny i gdzieniegdzie jakiś kacyk dolarami opłacany. Ale państw, które w tych miejscach istniały przed spotkaniem z Ameryką już nie ma!

Vote up!
2
Vote down!
-6
#1530895

O sytuacji w Polsce, Europie i USA pisuję regularnie od lat i nie bazuję na fantazmatach i uprzedzeniach, lecz na realiach, jakie ja i inni obserwatorzy znają od lat.

Jeżeli weźmiemy pod rozwagę dwa mozliwe scenariusze:

1.w Polsce stacjonują wojska rosyjskie

2.w Polsce stacjonują wojska amerykańskie

A następnie staramy się ocenić wpływ takiej sytuacji na politykę wewnętrzną i międzynarodową polskich władz, to który wariant byłby bardziej korzystny ? 

Jeżeli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy podać znane nam faktyczne przyklady z najnowszej historii.

Można oczywiście prognozować dalszy rozwój sytuacji, ale i tak musimy oprzec się na podanych przeze mnie wariantach sytuacji. Tak wygląda analiza merytoryczna. Oczywiście mozna dodać jeszcze więcej szczegółów - np takich, że o polityce amerykańskiej decyduje nie tylko rząd amerykański lecz także demokratycznej opinni publicznej. I dlatego Amerykanie, jako sojusznik, są bardziej przewidywalni. Ale Rosja jako sojusznik to idiotyzm. W Rosji takiego bezpiecznika ograniczającego samowolę władz brak.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1530859

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

J mm trzc scnrsz, którg Ty ( z nwdmych przyczyn) w gól n brzsz pd wgę... 3. w Plsc stcjnją wjsk plsk !.
Vote up!
1
Vote down!
-7
#1530871

 

Też mi wariant, dla wariata.
"Wojska polskie ?"

A gdzie są te wojska polskie ? Czyżby nie zlikwidowano poboru i nie zredukowano armii do kadry generałów i oficerów ?

Nawet zwiększenie podatków do 50% by zwiększyć budżet wojskowy nie poprawiłoby sytuacji w najbliższej przyszlości. Wystąp z inicjatywą zwiększenia podatków.

Vote up!
6
Vote down!
0
#1530929

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Nasze wojska wysłali na pustynię, na żydowską wojnę ze światem arabskim.
Nasze wojska ganiają po pustyniach, a tymczasem obca armia "montuje" się na naszej ziemi.
Glupota goni głupotę, którą ty tak zaciekle promujesz na tym portalu.
Skoro Rosja jest tak wielkim zagrożeniem dla Polski, to co robią nasze wojska tysiące kilometrów od naszych granic?.
Właśnie to: https://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE

Vote up!
2
Vote down!
-6
#1530956

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ten Twój wpis świadczy dobitnie o tym , w jakim stanie jest Twoja świadomość.
Tak może pisać albo osoba zupełnie niezorientowana w otaczającej ją rzeczywistości, albo wyrachowany manipulator, Sam wybieraj.

Do pałkarzy:. Zanim "spałujecie" mój tekst, przeczytajcie co pisze "zetjot" i zastanówcie się, czy tak pisze Polski patriota... I w ogóle, kto tak pisze...

Vote up!
2
Vote down!
-6
#1530959

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

To właśnie Twoje teorie są teoriami dla wariata.
Nie strasz wzrostem podatków, bo za nasze podatki, nasza armia uczestniczy w nie naszej wojnie !!.
Na czyim niebie latają nasze F16, za które polski podatnik zapłacił tak ogromna kwotę??.
Czyich granic bronią ??.
Teraz żydki znów chcą sprzedać nam broń, którą będziemy walczyć w ich wojnach, wywoływanych przez nich, w ich wyłącznym interesie.
Czym więcej kupujemy od nich broni, za co raz to większe kwoty, tym bardziej militarnie (i nie tylko) świecimy gołą dupą.
Trzeba być głupim i ślepym, żeby nie widzieć tego przekrętu.

Przestań manipulować, bo te Twoje teorie mało kto wierzy, może poza Twoimi "przyjaciółmi" z portalu.

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1531036

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

T Ty n msz rcj. Rsjn, t wspnl ldz, tyl,ż mją nszczęśc być rządznym przz bydł, któr włdzę przkzj sb z rąk d rąk. Przz lt Zwązkm Rdzckm Rsj włdl żydz. Ptn w zncznj częśc pzbył sę tj hłty, czym ścągnął n sb Rsję ttlny tk śwtwg żydstw. Sktkm tg wśckłg tk żydów , mjących grmny wpływ n śwtwą pltykę fnns, Rsj znlzł sę w nml cłkwtj zlcj. N mszę Pn chyb tłmczyć, jk zchwj sę człwk zszczty zlwny?. Pdbn zchwj sę Rsj. C d smych Rsjn... Jk wczśnj wspmnłm, prwdzę frmę sprzdjącą swj słg główn w Nmczch. Mm d czynn z klntm pchdzącym z różnych krjów różnych kntynntów. Njlpszym mm klntm (bz wyjątk) są Rsjn. Są t ldz nzwykl czcw, ml brdz przyjźn nstwn d Plków. Tk Pn "ztjt", nzwykl czcw nzwykl przyjźn, czg bsltn n mgę pwdzć Nmcch. N gólnm, l mm zł dśwdczn w kntktch z Nmcm jk njgrsz nch zdn. Pn "ztjt"...mżn czytć Dgn, l trzb mć tż włsny rzm w mrę mżlwśc strć sę z ng krzystć.
Vote up!
2
Vote down!
-8
#1530858

Przestań pleść dyrdymały. Mam zacytować naukowy fragment różnicy między jednostką a zbiorowością ? Jest to ważne dla wyciągania wniosków o zachowaniach ludzi, w tym Rosjan

Proszę bardzo:

""Jedną z cech zachowania zbiorowego, które wyłania się z lokalnych interakcji jest to, że niemożliwe jest wydedykowanie globalnego stanu układu na podstawie cech jego indywidualnych skladników. Jest to najważniejsze przesłanie nauk fizycznych dla nauk społecznych: nie ulegajcie łatwej pokusie, by wnioskować z psychologii jednostki o zachowaniu grupy."

Roma locuta, causa finita.

A do tego w Rosji jest władza, ale nie ma opinii publicznej.

Brak ci wiedzy praktycznej o obu okupantach. Mój ojciec miał szczęście, jako oficer WP. Gdy zorientował się, że poszukuje go NKWD, zwiał z sowieckiej strefy okupacyjnej do strefy niemieckiej i dzięki temu przeżył. 

Vote up!
6
Vote down!
0
#1530862

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Twój jcc nknął śmrc z rąk żydów z NKWD. Jk myślsz, kt w jkm cl wymrdwł cł ntlgncję rsyjską?. Chyb , ż wątpsz , ż w Rsj w gól kdyklwk stnł ntlgncj, b p Twch tkstch tk włsn dnszę wrżn...
Vote up!
1
Vote down!
-7
#1530869

Przestań o tych żydach. Stosuj zasady analizy systemowej, a nie metody rozwiązania realnego problemu przy pomocy haseł ze słownika. Lewica ciągle uzywa pałki " faszyzmu", ty, podbnie, używasz pałki "żydzi". To nie zastąpi analizy, lecz właśnie pozwala na uniknięcie analizy, zanim ją się rozpocznie, bo już niepotrzeba, skoro ma się pałkę.

Jak się walczy z tradycją by stworzyć nowego człowieka, trzeba zniszczyć starego człowieka, elitę reprezentującą tradycję,czytaj - inteligencję.

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1530877

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Przestań chrzanić o tych "analizach", patrz na fakty...ze szczególnym uwzględnieniem tych, historycznych...

Vote up!
2
Vote down!
-7
#1530887

"patrz na fakty.."

Które fakty ? 

Wszystkie czy tylko te wybrane ?

Vote up!
5
Vote down!
0
#1530930

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

To Ty ciągle operujesz wybranymi faktami. dla Ciebie całym złem tego świata jest Rosja.
Gadasz to w kółko jak nakręcony.
Brzmi to całkowicie niewiarygodnie.

Vote up!
1
Vote down!
-6
#1530943

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

.
Vote up!
0
Vote down!
-6
#1530944

Ja na wielkiej polityce się nie znam…

Ogarniając  sprawy rozumem blondynki uważam, że póki co zagrożenia ze strony Rosji nie widać.

Dlaczego?

1.    Polska nie posiada żadnych surowców strategicznych, którymi byłaby zainteresowana Rosja.

2.    Może to absurdalne, ale Rosja jest naszym jedynym sąsiadem, który nie zgłasza roszczeń terytorialnych.

3.    W Polsce nie ma mniejszości rosyjskiej. Tym samym trudno o zaangażowanie w teoretycznym konflikcie „zielonych ludzików”.

Widzę za to dwa ważne problemy.

1. Jeżeli Niemiec i Francji nie stać na wzmocnienie „rzekomo” słabej flanki wschodniej to znaczy, iż oba państwa nie dysponują choćby jedną brygadą  gotową do działania  jako Very High Readiness Joint Task Force, VJTF w ramach NATO Response Force w czasie G + 48. To nie tylko smutne… żałosne – to wręcz przerażające! Bo świadczy o słabości NATO! Świadczy także o tym, że decyzje z  września 2014 r. przyjęte na szczycie Sojuszu w Newport  o reformie Sił Odpowiedzi NATO nie są realizowane?

2. Wojna domowa na Ukrainie oraz ogólny chaos w państwie przyczynił się do odradzania ugrupowań faszystowsko – banderowskich. Rosną w siłę, przenikają wraz z emigrantami, którzy dosłownie zalali Polskę. Nic nie daje dementowanie faktów w tym sygnałów niezadowolenia ludności zamieszkujących miasta, których ten problem dotyczy bezpośrednio. Szara strefa zalała polski rynek pracy …

Nic nie daje dementowanie faktów bo... niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój rozum mają.

Vote up!
7
Vote down!
-1

casium

#1530872

Rosja działa w inny sposób.

Czy na niemal 100 lat przed rozbiorami Rosja zgłaszała pretensje terytorialne ? Nie zgłaszała bo osiagała efekty innymi środkami. Dlaczego teraz miałoby być inaczej ?

Dlaczego ludzie nie uczą się z historii ?

Vote up!
7
Vote down!
0
#1530876

W czasie  rozbiorów, ale także w historii najnowszej  napisano wiele o konsekwencjach geograficznego położenia Polski pomiędzy Niemcami a Rosją. Mało kto jednak zauważa do jakiego stopnia los Polski i Europy jest funkcją stosunków Stany Zjednoczone – Rosja.  Już podczas powstania styczniowego odnotowano pierwszy sygnał, że dalekie Stany Zjednoczone mogą wpłynąć na rozwój wypadków w Polsce. Wtedy to Stany Zjednoczone wyraźnie pokazały, że ich interesy nie leżą w Europie Centralnej, lecz w Rosji.  Napoleon III zwrócił się do rządu prezydenta Lincolna by przyłączył się do francusko-angielskich interwencji dyplomatycznych na rzecz mordowanej Polski. W odpowiedzi amerykański sekretarz stanu William Seward, przekazał jedynie  zapewnienie o przyjaźni dla „dzielnego narodu polskiego, którego błędy, nieszczęścia i dzielność rozbudziły powszechną sympatię w Europie”. W. Seward dodał, że wierzy w liberalizm, mądrość i wielkoduszność cara i dlatego nie uważa za słuszne, aby Ameryka interweniowała na rzecz Polski..

 Latem 1863 roku car Aleksander II przewidując  interwencję Anglii i Francji w formie blokady rosyjskich portów, wydał rozkaz wyprowadzenia z „Morza Bałtyckiego, Czarnego i Śródziemnego tzw. Eskadry Atlantyckiej do Stanów Zjednoczonych, a admirał Popow dowódca floty na Pacyfiku dostał podobny rozkaz…”  Rosyjska Eskadra Atlantycka schroniła się u amerykańskich przyjaciół.  Społeczność Nowego Jorku zachwycona  rosyjskimi oficerami gościła ich hucznymi bankietami, na których pito zdrowie cara, „liberała”, który wyzwolił chłopów z poddaństwa.
 Flota carska wróciła 26.04.1864 r. po aresztowaniu w Warszawie dyktatora Rządu Narodowego Romualda Traugutta.

Więcej o  przyjaźni amerykańsko-rosyjskiej znajdziemy w książce Alexisa de Tocqueville’a „Demokracja amerykańska”. 

Vote up!
6
Vote down!
0

casium

#1530889

A nie wiesz, że Amerykanie stawiali na izolacjonizm, to po pierwsze, a po drugie, w owym czasie mieli krwawą wojnę secesyjną, więc trudno im się dziwić, żeby ich interesowało to co się dzieje za górami, za lasami, za morzami ? Dopiero jak pojawiła się większa groźba dla amerykańskich interesów, zaczęli spogladać na to co się dzieje  za granicą.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1530931

A.    „Izolacjonizm” przypisuje się pierwszemu prezydentowi Stanów zjednoczonych  Jerzemu Waszyngtonowi.

Natomiast prezydent James Monroe przedstawił w orędziu do Kongresu zasady polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych autorstwa sekretarza stanu Johna Quincy’ego Adamsa. Brzmiały one następująco:

1.   Żaden z amerykańskich kontynentów nie może być obecnie ani w przyszłości obiektem kolonizacji.

2.   Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom restauracji europejskich, niedemokratycznych systemów monarchicznych w Ameryce.

3.   Stany Zjednoczone nie będą ingerować w problemy kolonii europejskich (np. Kanady).

4.   Stany Zjednoczone odżegnują się od jakichkolwiek ingerencji w wewnętrzne sprawy państw europejskich.

Doktryna ta nie została w pełni wprowadzona ze względu na rozkład sił na świecie. Na marginesie… prezydent Wilson doprowadził do amerykańskiej dominacji w regionie Karaibów, wypierając z tego obszaru wpływy brytyjskie.

B.    Krwawa Wojna secesyjna nie ma tu nic do rzeczy. „Za Wolność Waszą i Naszą”  należało wówczas poślinić ołówek kopiowy i odpowiedzieć pozytywnie na prośbę Napoleona III. Chodziło tylko by „ rząd prezydenta Lincolna  przyłączył się do francusko-angielskich interwencji dyplomatycznych”! Tyle i aż tyle!

„Dopiero jak pojawiła się większa groźba dla amerykańskich interesów, zaczęli spoglądać na to co się dzieje  za granicą.” Czyżby? Spoglądać zaczynali jak poczuli zapach zysków!!! Tak było podczas I WŚ jak i podczas II WŚ! I trzeba przyznać, ze potrafili nawet sojuszników zgrabnie wydudkać . Dzisiaj słysząc w orędziu pana prezydenta Donalda Johna Trumpa: „"Odbudujemy nasz kraj amerykańskimi rękami i amerykańską pracą. Wprowadzimy dwie zasady - kupuj amerykańskie i zatrudniaj Amerykanów" –  zastanawiam się czy  to też aspekt izolacjonizmu?

Vote up!
2
Vote down!
0

casium

#1530990

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Nowa Zelandia również nie zgłasza 'pretensji terytorialnych" wobec Polski. Idąc tokiem Twojego rozumowania, jest to wielce podejrzane, i nie wiadomo jak to się skończy za 100 lat...

Vote up!
2
Vote down!
-6
#1530924

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Głos rozsądku...

Vote up!
2
Vote down!
-7
#1530880