TO DOBRY CZŁOWIEK

Obrazek użytkownika miarka
Idee

 W Hiszpanii okupowanej przez kilka stuleci przez Berberów kwitło zgodne życie tak ich cywilizacji islamskiej, jak cywilizacji chrześcijańskie, oraz liczych mieszkańców  reprezentujących cywilizację żydowską.

Nikt nikogo nie próbował nakłaniać do mieszania cywilizacji czy do jakiejś „tolerancji” Tolerancja była naturalna, bo każda z cywilizacji miała nastawienie pokojowe – każda żyła w swojej odrębności, nikomu nie dawała przywilejów, nikogo nie dyskryminowała. Można nawet powiedzieć że i nie próbuje, bo tak Marokańczycy, jak i Żydzi w znacznej ilości teraz powracali (wiem od kolegi kierowcy, co często odbiera towar z Gibraltaru i przy tym nocuje na południu Hiszpanii). I znów ich życie układa się tam jak najbardziej pokojowo.

To samo działo się w I Rzeczpospolitej. Jedynie Żydzi ostro sobie swoimi przywilejami zrażali do siebie katolików, to fakt, ale był spokój, bo na straży tego, żeby Żydowi włos z głowy nie spadł stali polscy biskupi. Wizytujących parafie biskupów zawsze bardzo ciepło witała społeczność żydowska. To samo było i z licznymi mieszkańcami obcymi cywilizacyjnie  - zwłaszcza na Kresach. Każdy żył sobie, nie było przymusów, rywalizacja była, ale w tym, kto lepszy.

I to było też powszechnym kryterium oceny ludzi – „TO DOBRY CZŁOWIEK”. To było wartością ponadcywilizacyjną, która wszystko spajała.

Obecnie całkiem świadomie importuje się do Europy (również dotyczy to USA, Kanady i Australii – do całego świata zachodniego) obce cywilizacje zdrowe duchowo (w swoim duchu), a rdzennych Europejczyków zamiast zachęcać do zdrowej współpracy i rywalizacji (co nie było by trudne ze względu na niewątpliwie wyższy poziom cywilizacyjny), poddaje się systematycznemu praniu mózgów dla implantowania im demoralizacji, dekadencji, tolerancji dla zła wszelkiego typu, niekończącej się modernizacji intelektualnej, a utraty tożsamości, czyli świadomości bycia sobą i u siebie, dla wyrzeczenia się rywalizacji, walki i obrony ludzkich wartości wyższego rzędu, od rodzin zaczynając, a na Państwach i  Narodach kończąc.

Nadto odpowiedzialności za swoje otoczenie, za ład społeczny, za całą sferę polityki, która ma sens tylko jako roztropna troska o dobro wspólne każdego z Narodów-gospodarzy.

Odpowiedzialności, jako nieodłącznej starszej siostry i gwaranta wolności.

Nadto lewackie media celowo judzą ludność miejscową i przybyłą przeciw sobie rozdzielnictwem „praw”, a faktycznych przywilejów, które są oczywistą dyskryminacją nie obdarzanych tymi przywilejami.

 

Jednak, co trzeba tu podkreślić, nie ma tu winy samych imigrantów. To jedynie sposób faszystów na zdławienie europejskiej demokracji i europejskich Państw, a zarazem i europejskich Narodów, bo nas to już niszczą demoralizacją, a z przybyszami, to sobie już najwyraźniej zamierzają radzić siłą. Ich to nawet nie próbują dzielić swoimi lewackimi ideologiami poprawności politycznej, czy gender co tylko potwierdza ich siłowe zamiary na przyszłość, gdy już nas zniszczą.

To zaś prowadzi do wniosku, że to nie imigranci, nie obce cywilizacje są naszymi wrogami, co nam dziś niektórzy próbują wmawiać.

Wrogami wspólnymi są ci, co walczą z dobrem, co zacierają granice między dobrem a złem, co odcinają nas od naszej moralności, naszej zdolności do organizowania się w dalekowzrocznym ładzie społecznym. Bo są to siewcy antycywilizacji. 

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (19 głosów)

Komentarze

Bardzo dobry tekst. Proszę zwrócić uwagę na to, w jakim stanie moralnym znajduje się dzisiejsza Europa i jaka jest również jej kondycja fizyczna, ekonomiczna, znaczy się. Europa w najmniejszym nawet stopniu nie jest reprezentantem swoich własnych interesów. Jesteśmy chłopcami na posyłki globalnych sił, dla których teatrem działań jest stary kontynent. W opcji duginowskiego eurazjatyzmu sprawa ma się tak, że jeżeli katolik jest chrześcijaninem, to członek rosyjskiego Kościoła Prawosławnego już takim nie jest i na odwrót. Wynika stąd, że rosyjska cerkiew izoluje się na wpływ Kościoła Katolickiegi i wręcz odżegnuje się od niego, uznając go za dekadencki. Wniosek - walka prawosłąwia z KK. Z drugiej strony mamy hamburgerową demokrację z jej liberalizmem, co owocuje takimi zjawiskami w życiu współczesnej Europy, jak ideologia gender, dehumanizacja całych społeczeństw, laicyzacja życia społecznego i wiele jeszcze innych działań mających na celu zabicie w jednostce moralności, pierwiastka tradycji i szeroko pojętego patriotyzmu (patrz sprężynki, tęcze przed kościołami, czy komiksy z grypsującym Szopenem). Wniosek - walka dekadenckiego Lewiatana z KK.

Gdzie w tym wszystkim są Europejczycy? Głęboko w d... u Murzyna. Europa przegrała walkę o swoje wartości z globalnym najeźdzcą i to niezależnie z której strony on Europę kąsa. Obrazem tego zjawiska nich będzie Polska 1 i 17 września 1939 roku. Najciekawszym w kwestii rozwałki naszej europejskiej cywilizacji jest to, że udział w tym procederze biorą ci sami, co i w 1939 r., czyli Rosja i Niemcy, do których już w 1945 roku dołączyły USA i UK, dając swój popis w Jałcie.

Dzisiaj cała Europa jest niewolnikiem bankowych korporacji i wspomnę tu choćby o Grecji, Hiszpanii, czy Portugalii (o Polsce nie, bo ta juz zupełnie się nie liczy). Prym w degradacji cywilizacji łacińskiej wiodą jednak Niemcy, którzy dryfują u boku Rosji w tworzeniu przez tą drugą swojego planu Eurazji. Nimieckie banki są właścicielami wielu obligacji państwowych poszczególnych państw i o to w tym wszystkim chodzi. Już była propozycja ze strony Niemiec, że dług Grecji zostanie umorzony za scedowanie przez Greków kilku swoich wysp na Morzu Śródziemnym na rzecz Niemiec.

Co by nie pisać, to jedno jest pewne. Europa zmierza ku przepaści i nadzieją mogą być jedynie odradzające się siły konserwatywne w państwach Europy, ale zjawisko to wcale nie musi być bezpiecznym dla Polski, jednak notka Polski nie dotyczy bezpośrednio, to pominę tu jakiekolwiek rozważania na ten temat.

Raz jeszcze wyrażę uznanie za poruszenie arcy ważnego tematu.

 

Pozdrawiam!

Vote up!
11
Vote down!
-3
#1446160

... komentarz bardzo dobrze wpisujący się w moją diagnozę. Mamy wspólne spojrzenie na rzeczywistość i wspólne problemy.

Pozdrawiam - Z przyjemnością postawiłem swoją pierwszą +5.

miarka

Vote up!
9
Vote down!
-2
#1446170

Wykiełkowało bezposrednio z chrześcijańskich narodów? Po prostu ludzie mieli dość opresji kosciołów:) i stworzyli sobie, sami z siebie, masonerię, a poźniej komunę i lewactwo?:)))

Czy ktoś może pomógł znaleźć drogę:)), ktoś kto od dawna nie przepadał za chrześcicijaństwem, wykreował prekursorów różnych ruchów  lewackich itd?

Fragment z K. Macdonald "Kultura krytyki", jaki znalazłem: ".....a działo się to w czasach, kiedy istniała silnie ugruntowana koncepcja, że Stany Zjednoczone przynależą do cywilizacji europejskiej, której cechy mają podstawy rasowo-etniczne. Jak wszyscy wiemy, tamten świat zniknął wraz ze swym intelektualnym zapleczem, a ja usiłuję wykazać, że główną siłą przeciwstawiającą się koncepcji o europejskich rasowych i etnicznych korzeniach USA był konglomerat żydowskich ruchów umysłowych i politycznych, które działając wspólnie, uczyniły poczucie europejskiej tożsamości etnicznej i europejskich interesów etnicznych czymś nagannym i chorobliwym.......

 

...W Culture of Critique zwracam uwagę na fakt, że orędownicy sprawy żydowskiej, zwracając się do zachodnich odbiorców, forsują taką politykę, która odpowiada żydowskim (partykularnym) interesom, i posługują się przy tym językiem pojęć uniwersalizmu moralnego i intelektualnego dyskursu; klasycznym tego przykładem jest racjonalizacja, jakiej dokonał David Horowitz w odniesieniu do swego zaangażowania na rzecz Izraela.

Głównym tematem Culture of Critique jest decydująca rola żydowskich organizacji w zwalczaniu idei, że Stany Zjednoczone powinny być krajem europejskim. Jednocześnie, organizacje te gorąco popierały Izrael jako państwo Żydów......"

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1446242

Chyba nie zauważyłeś, że ja piszę o lewactwie jako o naszym wrogu. Wrogu, bo to ono nas sobie wybrało, żeby nas zniszczyć pod każdym w sumie względem.

Nie piszę, że to myśmy sobie wybrali lewactwo za naszego wroga, żeby go zniszczyć. Twoje więc zwracanie uwagi na jego motywacje, czy historię, może i szukanie dla niego usprawiedliwień jest  tu zupełnie bez sensu.

Można by dyskutować z ideologią, ale dopóki byłaby samą ideologią. Możnaby wtedy ją prostować ku moralności, ku czystej idei w służbie człowieczeństwu. Nie ma sensu szukanie dyskusji, gdy już „huczą działa”, gdy zawłaszczone są media nadające na rynek publiczny, skorumpowane władze państwowe, gdy Narody pozbawiane są swojej własności w wpędzane w niewolnicze długi przez podstawionych „polityków”, gdzie niszczy się rodziny, a z dzieci robi lewackich janczarów, gdzie kwitnie kłamstwo i manipulacja, a granice dobra i zła są zacierane. Gdzie nawet zdrady nie można należycie ukarać w zgodzie z „kaduczym” prawem.

Nie ma sensu dyskutować z ideologią, gdy stała się ona zabójczą bronią w rękach satanistów i faszystów, co już prowadzą przeciw nam wojnę, zajmują coraz to nowe tereny, korumpują coraz to nowych zdrajców.

Sens dziś ma tylko obronienie się przed agresorem.

Agresorem szczególnie niebezpiecznym i podstępnym, bo działającym nie tylko od zewnątrz, ale i zdradziecko, spiskowo od wewnątrz.

 I to nie byle agresorem, tylko najzajadlejszą faszystowsko-satanistyczną ludobójczą bestią wyzbytą cech ludzkich, mordującą nawet dzieci w łonach matek. Bestią odbierającą nawet dzieci rodzicom, by je deprawować, a nawet robić z nich swoich janczarów przeciw rodzicom. Bestią bez sumienia, operującą tyranią „praw” kaduka, samostanowionymi przez siebie samą z wykorzystaniem skorumpowanych zdrajców, czyli faktycznym bezprawiem, bezprawnymi przywilejami nazywanymi „prawami” – dla swoich celów uprzywilejowującymi jednych (np gender-tęczową menażerię), a dyskryminującymi innych. Oni już nawet nie pytają nas, jak chcemy nasz ład społeczny organizować – bo traktują nas już jak trupy a naszą narodową i prywatną własność jako łup do zagospodarowania, nas jak bydło do eksploatacji w żelaznym chomącie niewolniczych praaw.

Piszę, że naszymi wrogami są ci, co zacierają granice między dobrem, a złem, bo to jest najbardziej lewackie – wspólne i dla satanizmu i dla faszyzmu. Naszym, ludzi wszystkich cywilizacji śmiertelnym zagrożeniem jest lewacka antycywilizacja.

Natomiast łączyć się, naturalnym biegiem rzeczy i dla obrony i do życia w pokoju musimy z ludźmi kochającymi dobro, czyniącymi dobro z motywu miłości do dobra, w tym do drugiego człowieka.

Dopiero kiedy się obronimy będziemy mogli w lewaku-faszyście-sataniście zobaczyć człowieka-nieprzyjaciela, którego już należy kochać, z którym wchodzić w dialog, dyskutować, przekonywać, wchodzić w pojednanie, pomagać mu odbudowywać nasze zaufanie, układać sobie życie pokojowe.  Nawt będzie się można zastanawiać skąd się lewactwo wzięło.

Powtarzam: najpierw się obronić.

Czyli najpierw nie dać sobie więcej szkodzić przez lewactwo, zwłaszcza odebrać wpływ na władzę, na stanowienie i wykonywanie praw i na media operujące w przestrzeni publicznej.

W drugiej kolejności przywrócenie całej przestrzeni politycznej służebność na rzecz sprawiedliwości i innym ludzkim wartościom wyższego rzędu po człowieczeństwo dojrzałe, z godnością ludzką na czele.

W trzeciej przywrócenie moralnego ładu społecznego, prawości i sprawiedliwości, a dopiero wtedy organizowanie się dla normalnego życia w pokoju.

Patrzenie na Stany Zjednoczone, na Żyda, czy Greka tu akurat sensu nie ma.

Nas atakuje ZŁY CZŁOWIEK. On kocha czynić zło ludziom dobrym.

Powtarzam: najpierw się obronić – już bez dyskutowania, bez kompromisu, bo ze złem układów się nie prowadzi. To zło prowadzi z nami wojnę i to niewypowiedzianą.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1446293

Chyba nie zostalem zrozumiany, ja w kazdym razie ( w swym prymitywizmie) nie rozumiem co mają wspolnego wywody otym kto kogo pierwszy wybral na wroga oraz paktowaniu, z tym co napisalem cdn

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446337

... że źle zrozumiałem Twoje intencje, jednak z Twojego wpisu wyraźnie odczytałem chęć powrotu do analizowania przyczyn i szukania winnych ataku na chrześcijaństwo.

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446344

co jest przypadkowo, b. zgodne z codzienna/lewacką jak i "prawicową" polityczną poprawnością. :)

 

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446347

bezpieczne (a juz to powinno dac do myslenia obrońcy wolności- ze istnieją tematy ktorych bezpieczniej nie dotykac), ale czy nie pomijamy wtedy olbrzymiego  kawalu rzeczywistosci? Sęk w tym, ze moim i chyba nie tylko moim zdaniem - w srodowiskach szerzących multi kulti i to takze z agresywnym podkresleniem aspektu antychrzescijanskiego, istnieje duza nadreprezentacja pewnej mniejszosci narodowej i nie jest to mniejszosc grecka :)))

.A dotyczy to nie tylko prekursorow, ale i dzisiejszych liderow i wyrobnikow tych srodowisk (srodowiska np. holubionych dziennikarzy czy wziętych dramaturgow) czyli tu i teraz!! W huku tych dzial jak to wspomniales :))))))))

Cd

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446338

... na rozwalaniu cywilizacji zachodniej. Tylko że tak naprawdę to nie zyskuje cywilizacja żydowska, a Żydzi, którzy są syjonistami i satanistami (to tadycyjnie ci najbogatsi). Twór antycywilizacyjny który z tego multi-kulti miałby powtać jest bowiem tak samo wrogi i normalnym, uczciwym, dalekowzrocznym żydom jak i chrześcijanom.

Normalna rywalizacja międzi judaizmem, a chrześcijaństwem odbywa się się w tym kto lepszy.

miarka

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1446345

biorą i to wypowiedziane z taką pewnoscią, ale jakby nie zmienia to spostrzeżeń na temat, ze "import cywilizacji" ma takze etniczne podloźe. 

Vote up!
1
Vote down!
-2
#1446350

... mówiąc o "imporcie cywilizacji". To od razu ustawia to sprowadzanie cudzoziemców obcych cywilizacyjnie do aktu premedytacji w doprowadzaniu do konfliktów między cywilizacjami. To, że są wątki etniczne to SKUTEK, NIE PRZYCZYNA.

Szkoda czasu na takie rozważania. 

O sprawach etnicznych to możemy rozmawiać, gdy sobie poradzimy ze ZŁYM CZŁOWIEKIEM.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446358

Jesli wolisz : wspieranie niebialej, takze niechrzescijanskiej imigracji. Tak, w duzym stopniu, godne rozwazenia jest to co napisales w drugim zdaniu, czy jest tu premedytacja? Oczywiscie nie wina Tamilow czy Arabów, oni szukają lepszego zycia, tylko tych co taką imigrację wspierają. A pewna czesc (dobierajaca sie etnocentrycznie, to jeden z podtstawowych ich kryteriow, przynajmniej wg Mac itd), 

ktora to wspiera, robi to bez premedytacji, bo ładnie i nowoczesnie brzmią hasla, czy moze ma jakis cel, zreszta pewnie nie jeden? Pytanie retoryczne, jakby co

 

Pozdrawiam, kończę, jak sam se przeczę, choc tego nie widzę , to juz kiepsko ze mną:)  No to szukajmy zlego czlowieka itd. itp

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446366

...  że zechciałeś się poprawić.

Tak, celów, które stawia sobie ZŁY CZŁOWIEK zapewne jest wiele, a to jest dla nas ważne o tyle tylko, by wyczuć jego intencje, bo najpierw to

musimy się obronić.

Pozdrawiam z +4

miarka

 

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446371

... to niezamierzony, ale niech będzie za aktywność w prezentowaniu stanowiska wielekroć cenniejszą jak minusikowanie czy plusikowanie.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446367

teraz tlumaczysz jak jest niewazny i w ogole przypadkiem. Czy lekko nie przesadzasz w tym przypisywaniu znaczenia tym znaczkom.

Abys sie zle nie czul i by naprawic Twoja pomylkę, dam sobie tam na gorze minusa

PS Nie ma sie co martwic, Twoj wpis ma kilka dni, nikt nie zobaczy. To co piszemy czytam Ty, ja i moze jeszcze jakas przypadkowa osoba sie zabląka, moze tadman bo tu komentowal i nikt wiecej.

Pozdrawiam bardzo

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446372

... ale wciąż miałem możliwość wycofania plusa (dolny przycisk). Nie zrobiłem tego, bo uznałem, że plus Ci się należał. To tylko potwierdza, że "Dla Boga nie ma przypadków", że nawet kiedy robimy coś "mimowolnie", to sam Bóg chce nam na coś zwrócić uwagę".

Samo "minusikowanie - plusikowanie" ma swoje wady, ale jest potrzeba, żeby było racjonalne, bo jednak na to się zwraca uwagę.

A z tym, że nas nie czytają, to się mylisz. Zajrzałem tu, bo przyszła mi informacja o tysięcznym wejściu. Tak na oko to w ciągu ostatnich 3 dni przybyło z 200 wejść.

Jedynie że nie komentują i nie stawiają ocen, ale czytają i to z pewnością tym uważniej, że na spokojnie,

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446715

a przynajmniej - dodam asekuracyjnie- tak jest opisany. Cytat sprzed kilku lat, artykul napisany ostroznie, by "nie podpasc pod antysemizm", R Broda nazywa " protokoły" falsyfikatem i potępia antysemicka literature ( czyli nie traci okazji by wypowiedx uzupelnic "prawomyslnymi wtretami - tak to widzę) ale pelen ciekawych sformulowan. 

"Często przytacza się bardzo słuszne rozumowanie: "Przecież pochodzenie człowieka nie ma żadnego znaczenia, ważne jest, czy ludzie dobrze spełniają swoje zawody, funkcje, stanowiska".  Tylko, że rozumowanie takie nie dotyczy sytuacji, z jaką  mamy do czynienia. Wszystko zaczyna się od problemu, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy w oczywisty sposób niedobrze spełniają swoje funkcje. Rozumowanie idzie całkiem innym torem. Najpierw stwierdzamy, że Gazeta Wyborcza, czy Tygodnik Powszechny kłamie i manipuluje, a potem dopiero zastanawiamy się kim są ludzie, którzy to realizują. I nagle odkrywamy na podstawie całkowicie oficjalnych, publicznych przekazów, że w jakiś szczególny sposób  w grupie tej dominują osoby pochodzenia żydowskiego. Możemy się zastanawiać jak to się stało, że przy tak nielicznej mniejszości, całkiem przypadkowo i fluktuacyjnie, właśnie w tak wrogich Polsce środowiskach, zebrała się grupa ludzi, których łączy żydowskie pochodzenie. Przy powszechności takich obserwacji nie da się utrzymać złudzenia, że w grę wchodzi przypadkowość - zatem mamy do czynienia ze świadomym doborem," itd

 

http://ojczyzna.pl/Arch-Teksty/BRODA-R_Zydzi-i-Polacy.htm

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446342

... Podkreślasz stronę etniczną, gdy tak naprawdę to chodzi o atak zła satanizmu i faszyzmu razem wziętych. Protokoły mędrców Syjonu to manifest syjonistów, który jest do dziś realizowany przez faszystów globalistycznych. To, że wśród syjonistów jest może i większość bogatych Żydów, że zatrudniają swoich nie ma tu większego znaczenia.

Prawdziwy żyd TO DOBRY CZŁOWIEK.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446349

przyklad " prawicowej" poltycznej poprawnosci.  Przetykanego wszechwiedzą na temat przyczyn, skutkow, przebiegu wydarzen cywilizacyjnych.

Ja do takiej wszechwiedzy nie aspiruję, wskazalem tylko co moim zdaniem jest absolutnie pominięte i źe

te pominięcie to raczej oddalenie sie od rzeczywistosci niz przyblizenie oraz

ze to pominiecie jest tak powszechne, ze trudno mówic o przypadku, raczej o skutku dlugotrwalej tresury/ akcji medialno-edukacyjno-kulturowej.

Powodzenia w walce ze zlem, bez patrzenia na etnicznosc ( chocby ta druga strona mocno, miedzy innymi, kierowala sie interesem etnicznym).Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446351

... do bycia "przykladem " prawicowej" poltycznej poprawnosci", a nawet nie uznaję istnienia takowej - to czysto lewacki pomysł.

To samo z "wszechwiedzą na temat przyczyn...". Przecież ja od początku nie chcę rozmawieć o przyczynach. To dla mnie bałamuctwo i strata czasu.

Najważniejsze teraz, to obronić się przed ZŁYM CZŁOWIEKIEM.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446364

tak bardzo sie nie rozumiemy.

Pewnie ze nie aspirujesz do uznania Cie za przyklad pr.  pol. popr.  ( to byl raczej wszak zarzut, p.p. nie przynosi chluby)  zapewne pragniesz byc uznany za rozsądnego prawicowca.

Epatujesz taką pewnoscią siebie w wywodach, zdecydowaniem w okreslaniu przyczyn, skutków, jakbys wszystko wiedział. Tzn tak jest moim skromnym i z pewnością mylnym zdaniem :)))

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446369

... że wciąż widzisz w lewactwie lewicę, a jego przeciwstawienie jako prawicę. Ten błąd tłumaczyłem we wpisie prawica i lewica przedefiniowane.

ZŁEMU CZŁOWIEKOWI łatwiej jest zwodzić łatwowiernych i naiwnych gdy się przedstawia jako polityk, zamiast w prawdzie jako antyczłowiek, demoralizator, nieprawy i niesprawiedliwy, a zwłaszcza jako zacierający granice między dobrem a złem.

A co do tej pewności siebie to chyba normalne, że kiedy mówię o kwestiach moralnych nie dopuszczam kompromisu, a więc i swoje stanowisko formułuję jednoznacznie.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446374

... to dodam jeszcze, że w niczym nie ogranicza to Twoich możliwości wyrażania swojego zdania, czy wręcz próbowania mnie do niego przekonać.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446376

(Twoim zdaniem widzą). Co ja chcialem zauwazyc, nadmienilem kilka czy wiecej razy

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446384

... to, co Ty "chciałeś zauważyć", tylko cały czas uważałem to za szkodliwe dla naszej dyskusji, wręcz trollowskie na tym etapie na jakim jesteśmy. Systematycznie pomijałem to, co moim zdaniem było dla dyskusji szkodliwe, a starałem się w tym, co piszesz znaleść elementy konstruktywne. W moim przekonaniu dyskusja to nie jest rozważanie wszystkich wątków, które się w niej pojawiają, tylko skupianie się na tych, które się uznaje z budujące.

Pisałem wyraźnie, że na wątek etniczny, przyjdzie czas, kiedy pokonamy ZŁEGO CZŁOWIEKA, który nam zagraża i to zagraża w wielu wymiarach z bytowym na czele.

Pozdrawiam

miarka

 

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446397

A te lewactwo tak samo z siebie się wzięło?

J23 - 18 Października, 2014 - 19:26

[...] Po prostu ludzie mieli dość opresji kosciołów:) i stworzyli sobie, sami z siebie, masonerię, a poźniej komunę i lewactwo?:)))

Muamar Kadafi miał sporo za pazurami, ale Libijczycy za jego rządów mieli takie przywileje i benefity z tego, że spią na ropie aż "mieli dość opresji" takich rządów i "stworzyli sobie, sami z siebie" ten gnój, który dzisiaj mają.

A lewactwo usiłuje nam wmawiać bzdurne rzeczy, rżnąc kogo się da w imię tych co trzymają kasę, bo mając na nią baczenie nie pozwolą by ktoś im wchodził w paradę, nie zadłużał państwa kredytami i miast dolarami płacił złotem. Niedobry Kadafi, niedobry.

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1446311

... choć wolałbym żebyśmy nie odchodzili za bardzo od tematu blogu, z daleka omijając już temat skąd się wzięli. Bo nie jest nawet problemem że są, tylko jak powstrzymać ich w tym co robią. Oczywiście analizując najpierw jak to robią, kto to robi i do czego zmierzają

Może tylko doprecyzuję, że jeżeli chodzi o "wmawianie nam bzdurnych rzeczy" w dziedzinie bieżącej polityki i "rżnięcie kogo się da w imię tych, co trzymają kasę", to nie robi tego samo lewactwo, tylko ci, którym ono dostarcza broń ideologiczną (a więc faszyści i sataniści) – tu akurat faszyści-syjoniści-globaliści.

Dopiero z nich się wyłaniają zarówno faszystowskie, prywatne media głównego ścieku nadające (bez mandatu społecznego, a więc niewątpliwie przez korupcję) swój przekaz do przestrzeni publicznej Państw, jak skorumpowane media państwowe – oraz skorumpowanych politykierów (może lepiej jednak pisać „polityków”, bo to dyskusyjne, czy można zgwałcić prostytutkę, która świadomie i z wyrachowaniem poszła do polityki (dziedziny samej w sobie szlachetnej jako służbie Narodowi na rzecz jego dóbr wspólnych, w tym Państwa) dla korzyści materialnych od tych, którym będzie świadczyła swoje zdradzieckie „usługi”).

Media to również i manipulacja (dla pozyskiwania „dobrowolnie” gwałconych, dla wspierających tych co gwałcą, co niszczą to, co dobre i szlachetne, co depczą i i wdeptują w błoto dla "równania w dół" kogo im się tylko da, jak i cały proces wychowania ideologicznego, gdzie już są zatrudniane ideologiczne, lewackie asy, typu Michnik i jego czereda, czy Lis w TV.

Lewactwo to również opanowywanie wyższych uczelni – przez ludzi typu Bauman i Hartman. Oczywiście czysto lewackie tuzy idą i do polityki – typu Fuszara, czy Palikot. Inne robią za celebrytów w mediach.

Lewactwo to również seria organizacji spiskowych – od masonerii, lucyferian, satanistów i mafii zaczynając, a na związkach banksterskich typu Bank Światowy, MFW i prywatne banki centralne i innych łączących korporacje prywatne (z potężnymi narzędziami lobbingu i korupcji) i szykujących „rząd światowy” i niewolniczy NWO kończąc.

Lewactwo to również satanistyczny w swej istocie modernizm-postmodernizm, który od z górą setki lat wdziera się do Kościoła – to też swoiście pojęty i realizowany ekumenizm. To jego nowa terrorystyczna broń – poprawność polityczna, to lansowanie religii-ideologii Wschodu, czy ruchu new-age, jakichś scjentyzmów i chgw co jeszcze.

Lewactwo to nade wszystko marksizm we wszystkich odmianach – dziś zwłaszcza „marksizm kulturowy” i „nowa lewica”. To oczywiście również kontynuacja duchowa dzieła rewolucji francuskiej, sowieckiej, Lenina, Trockiego i Hitlera.

 

W końcu wyłaniają się ci od propagandy wojennej - "wmawiania nam bzdurnych rzeczy”, jak i ich „siły zbrojne” (nie tylko armie (państwowe, ale albo na usługach faszystów, albo wprost kierowane przez faszystów (dziś zwłaszcza syjonistów), ale np. i „konglomerat zbrodni” oparty o tajne służby dawne i bieżące, oraz mafie i najemników, i seryjny samobójca, i pancerna brzoza, czy sędzia Tuleja, albo trybunały międzynarodowe.

 

Wreszcie poruszyłeś tu bardzo ważny aspekt dla zrozumienia tego, co się dzieje.

To to sformułowanie: „w imię tych co trzymają kasę”.

Normalnie kasa to tylko element polityki – wszystko ma służyć organizacji ładu społecznego, wszystko ma być wpisane w nadrzędność nad polityką sprawiedliwości i całej hierarchii ludzkich wartości wyższego rzędu.

Kiedy jednak kasa się przekłada na władzę nad sferą polityki – mamy faszyzm, zaś kiedy polityka służy kasie, mamy satanizm. Kiedy to wszystko ubrać w szatki ideologii mamy lewactwo i w konsekwencji wszelkie już zwyrodnienie i samozatracenie tych, co w to wchodzą, a zgubę dla ich ofiar.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446329

Lewactwo wie jak schlebiać ludziom, nie wymagać, dopuszczać niestandardowe zachowania (by ni powiedzieć zboczenia), przyzwalać, burzyć to co ustalone i uświęcone. To dla wielu jest atrakcyjne, tylko nie pamiętaja o jednym, że lewactwo nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności, bo bałagani, rozwala, dyskredytuje w imię nieokreślonej wolności jednostki, a jeśli cos wyjdzie źle, a przy takim działaniu musi, to zawsze jest, że oni chcieli dobrze, a trudności były obiektywne.

Religia, a mówimy tu o katolickiej, wymaga i nakłada obowiązki, a profity będą dopiero w przyszłości. Jakie to nieatrakcyjne i trudne.

Vote up!
1
Vote down!
-2
#1446515

Z treścią oceny jak najbardziej się zgadzam, tylko że osobiście to widzę to jaskrawiej. Bo dlaczego by nie powiedzieć zboczenia? Bo czyż są jeszcze jakieś zboczenia, których nie promuje lewactwo?

Czyż to już nie ściek wszystkich najchorszych ideologii?

- Pedofilia, gender, kazirodztwo, homosksualizm (wykreślony z listy chorób wymagających leczenia, ale nie zboczeń – bo naturalny jest tylko związek mężczyzny i kobiety)... ?

- Bestialstwo typu ślub z kozą?

 

A to: „bałagani, rozwala, dyskredytuje w imię nieokreślonej wolności jednostki” to prawda, tylko że to tylko maska, a nie cel, do którego dąży, cel “w imię którego” dopuszcza się ideologicznych zbrodni i daje duchowy oręż rozbestwionemu ZŁEMU CZŁOWIEKOWI.

Cel prawdziwy, W IMIĘ KTÓREGO ZŁY CZŁOWIEK PROMOWANY PRZEZ LEWACTWO DZIAŁA, to rozwalanie wszelkiego naturalnego życia wspólnotowego od rodzinnego począwszy, doprowadzanie ludzi do odczłowieczenia, do zaniku poczucia wartości zwłaszcza wspólnotowych,  odpowiedzialności i nieodłącznie z nią związanej wolności, a zamiast tego podsuwanie swawoli, wybujałych potrzeb i egoistycznego indywidualizmu – a wszystko w “ciepełku” zniewolenia przez globalistycznych “nadludzi”.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446520

spontaniczności powstania lewactwa w spoleczenstwach europejskich, tadman w aspekcie spontanicznosci antykadafowej "rewolucji". Tzn ja wiem, ze on ironizuje, ciekawe czy on i zrozumieli ironie u mnie, bo nie jestem przekonany.

Moze to znane i oczywiste, ale na wszelki wypadek: :))) taki znaczek/znaczki oznacza usmiech.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1446346

... na aspekty "spontaniczności powstania lewactwa w spoleczenstwach europejskich", bo to tylko reakcja, a więc efekt wtórny - SKUTEK, NIE PRZYCZYNA. 

Lewactwo już zrobiło bardzo złą robotę, a nawet dalej robi, ale sprężyną sprawczą są tu cały czas bogacze i ich satanizm, oraz faszyzm zmierzające do ustanowienia niewolnictwa globalnego z nimi w roli wszechwładnych panów.

Oczywiście musimy przerwać im tą złą robotę, ale naszymi wrogami prawdziwymi są ci pierwotni źli.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1446352

bo obaj blogerzy chadzają własnymi ścieżkami, co w przypadku Jinksa jest przysłowiowe, a większość prawicowych blogerów lubi chodzić stadami i tak, jeśli Polacy wygrają z Niemcami w kopaną to będzie z 10 artykułów na ten temat, a jeśli już o kopanej, to gdy premier Kopacz zejdzie z czerwonej ścieżki to sytuacja się powtórzy i będzie jeszcze podkreślona memami.

Oczekuję, że będziecie Panowie chodzili nadal własnymi ścieżkami, bo to buduje pozycję NP.

Vote up!
2
Vote down!
-3
#1446302