Wolni czy zniewoleni ułudą wolności?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Idee

Refleksyjnie...

 

Czy ktoś z nas uważa, że jest wolny, prawdziwie wolny?

 

Jeżeli tak, to przeważnie dziś jesteśmy tak naprawdę zniewoleni ułudą tej wolności, którą nam wmówiono jako wolność a de facto jest to ubezwłasnowolnienie ułudą tej wolności, gdzie owa a'la wolność jest zniewoleniem od wszystkiego i niby wolnością a de facto przymusem niemal do wszystkiego.

 

Czyż ktoś z nas jest w stanie powiedzieć, ze jest wolny, czyli w pełni wolny od wszystkiego a decyzje nasze są wyborem wszystkiego a nie wybór ów determinowany jest czymś poza wolnym człowiekiem, wolnym wolą jego, wynikającą z wolnej duszy i woli?

 

Czymże wszakże jest wolność człowieka, każdego z osobna? Wolność to przecież stan ducha, stan pogody ducha, który czyni człowieka wolnym od wszystkiego a wszystko czyni wynikiem jego wolnej woli, wolnej decyzji, wolnej od wszystkiego i wynikającej z tego spokoju i radości ducha.

 

Wolność... Piękny stan spokoju, pogody, wolności ducha, umysłu i ciała człowieka, które czynią go w pełni szczęśliwym i radosnym, czującym się w pełni danym nam przez Boga człowieczeństwem, przy czym - jak onegdaj zapisał Edmund Burke (1729–1797), irlandzki filozof i polityk, twórca nowoczesnego konserwatyzmu, krytyk rewolucji francuskiej - "Wolność bez mądrości i cnoty? To jest zło największe z możliwych".

 

Wolność więc to inaczej to też wolność pełna, ale z mądrością i cnotą. Wolność bez zniewolenia strachem. Wolność bez zniewolenia pychą. Wolność bez zniewolenia lękiem. Wolność pełna to wolność od pychy, lęku i strachu.

 

Ten jest wolny, któremu na niczym nie zależy. Ten jest wolny, który o nic się nie lęka. Ten jest wolny, który nic nie musi. Ten jest wolny, który niczego się nie boi. Z tego punktu widzenia nikt nie jest w pełni wolny, ale można do tej wolności dążyć i osiągnąć choć jej namiastkę.

 

Ja też nie jestem wolny od wszystkiego, choć staram się być, ale przez to staranie zawsze jakoś się zbliżam do owego ideału wolności, bowiem jest to tylko ideał, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Tedy pozostaje nam jedynie dążenie do tej wolności, ale trzeba sobie zdawać sprawę, iż zawsze jesteśmy jakoś zniewoleni i zmuszani do jakichś działań i postaw, które odbiegają od pełnej wolności. I dlatego też dziś nie ma ludzi w pełni wolnych a jeżeli tak myślą to żyją tą ułudą.

 

Oczywiście można wskazać, że pełna wolność jednostek zmierza do anarchii... tyle tylko, że piszę o wolności w mądrości i cnocie. Mądrości, która rozumie, iż wolnymi chcą być i inni ludzie, więc trzeba jakichś zasad z nimi współistnienia a to wymaga przestrzegania konkretnych praw a przede wszystkim prawa naturalnego wynikającego z Dekalogu i nowych praw miłości Boga, bliźniego i siebie samego danymi nam przez Jezusa Chrystusa. Są to nasze uniwersalne odnośniki naszego postępowania. Nic więcej nie potrzeba.

 

Jako katolik uważam, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest nie nasza albowiem do Boga należy, ale musimy się o nią troszczyć o tyle, aby dalej być choć trochę wolnym, bo Bóg daje nam wolną wolę i tylko od nas zależy czy wykorzystamy ją do czynienia dobra czy też - kuszeni przez zło - do czynienia tegoż zła.

 

Więc talentów nie należy utożsamiać z sobą, ale radością wolności dysponowania talentami danymi od Stwórcy. I korzystajmy z tych talentów, bo najgorsze, co może być to ich niewykorzystanie w czasie naszego życia.

 

Nic wobec tego nie jest nasze a wszystko jest nam dane. Zrozumienie tego sprawi, ze zniewalająca nas pycha stanie się czymś ulotnym i poznanym jedynie w historii. Stąd ważna jest znajomość naszej drogi od Adama i Ewy, i późniejszej całej drogi poszczególnego rodu, kraju czy kontynentu oraz ziemi całej. Bez wiedzy o tym, co było, nie wiemy co jest i będziemy zaskoczeni tym, co się stanie. Stąd potrzeba zawsze prawdy, w każdym momencie. Stąd potrzeba dążenia do ideału wolności.

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (11 głosów)

Komentarze

Zupełnie się nie zgadzam, ale nie zgadzam się ze względu na zastosowaną metodologię, a właściwie brak metodologii, sprowadzający wolność do stanu ducha, subiektywnego przecież.

Wolność nie jest rzeczą, więc czym jest ?

Musimy odwołać się do języka naukowego i ustalić, iż jest relacją społeczną, bo pojawia się w systemie społecznym i jest przez ten system zagwarantowana.

Wolność jest więć relacją, a zarazem wspólczynnikiem, bo nie może występować samodzielnie, w izolacji, bo przestrzeń, w tym społeczna, nie może być jednowymiarowa. Występuje w systemie powiązań z inymi relacjami takimi jak prawda i miłość. To tak skrótowo. System jest wiązką relacji społecznych, ukształtowanych ewolucyjnie w toku  gęstych interakcii w dużych grupach społecznych.

Wolność indywidualna jest w świecie wyjątkiem, rezultatem wprowadzenia wolności sumienia przez chrześcijaństwo.

Bez takiej metodologii nie da się wyjaśnić żadnych zjawisk społecznych..

Vote up!
3
Vote down!
0
#1615582

Ależ przecież Pana widzenie wcale nie jest negacją mojego. Razem uważamy, że wolność - całkowita wolność jednostki jest prawie niemozliwa do uzyskania. 

Pozdrwaiam

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1615658

Całkowita wolność indywidualna jest absurdem, bo prowadzi do atomizacji i ruinacji wspólnoty.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1615773

Jeśli powstanie tryptyk filmowy na podstawie powieści Józefa Mackiewicza: Lewa wolna, Droga donikąd i Nie trzeba głośno mówić – to znaczy, że Polska jest krajem WOLNYM!

Dzięki myślącym Polakom Bosak (Konfederacja) może mieć 20 - 30% jak w banku mimo jej totalniackiego zamilczania.

„Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden trud –
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramie w ramie stanie lud.”

I jeszcze jedno. Nie wolno nam głosować na polityków, którzy mówią o konieczności walki z antysemityzmem. Tacy politycy to chłopcy na posyłki „przedsiębiorstwa holokaust”. Pamiętajcie o tym przy urnach wyborczych!

Vote up!
2
Vote down!
-3

panMarek

#1615586

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika panMarek nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Od dzisiaj każdy!, każdy jeden zdrowo myślący Polak powinien podjąć akcję uświadamiania i propagowania na prezydenta pana Krzysztofa Bosaka w swojej rodzinie i wśród swych znajomych.
Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

Vote up!
1
Vote down!
-3

panMarek

#1615587

  Instruktor pływania na desce..., naprawde zajęcie godne patrioty....To nawet urząd sołtysa wymaga większych kwalifikacji. 

Vote up!
2
Vote down!
-1

ronin

#1615599

niż pływanie między żydami jak u Dudy i okłamywanie Polaków "obietnicami" jak u tegoż samego.

Józef Mackiewicz - Zwycięstwo prowokacji
Nie stawiam sobie za cel narzucenia komuś moich poglądów. Z góry zakładam, że istnieją niewątpliwie poważne argumenty, mogące podważyć niejeden z moich własnych. Natomiast przekonany jestem głęboko, że emigracja polska - ma do spełnienia i spełnić może pewne ważne posłannictwo. A mianowicie: po utracie suwerenności państwa - ratować suwerenność myśli. (...) Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my ludzie nazywamy "prawdą" jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w ścieraniu się myśli, zaś ścieranie się myśli jest możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być - siłą rzeczy - wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, a je rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Jeżeli zatem książka moja w najskromniejszym chociażby stopniu przyczyni się do tego poszerzenia, cel jej będę uważał za osiągnięty.

____________________________________________
I pamiętaj PiS-owszcziku o małym "minusiku"
I pamiętaj zboku, o swej onucy w rozkroku.
Wszak Dobra Zmian kasuje tego pana (Marka)
Dalej przygłupie, daj mu po d....

Vote up!
2
Vote down!
-2

panMarek

#1615603

  Bosak, instruktor pływania na desce..., naprawde zajęcie godne niby patrioty....To nawet kandydat na sołtysa wymaga większych kwalifikacji. 

Vote up!
2
Vote down!
-2

ronin

#1615600

Jako demokrata wspierapluralizm polityczny, ale krytycznie. Preferuję programy, które są bardziej wszechstronne i uniwersalne, a nie jednostronne, więc innym zalecam ostrożność.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1615774

Wolność - kiedyś żydowskiego Polaka Marka Edelmana spytano, co wg niego jest ważniejsze, życie czy wolność - odpowiedział, że ludzie zawsze cenili życie, bo dzięki niemu istniejemy ale też ludzie pozbawieni wolności walczą o tą wolność i często walcząc tracą życie, a wiec już sam nie wie, czy ważniejsza jest wolność czy życie.

Ja prawie na codzień walcze o wolność swoją, bliskich i Polaków. Obecnie jesteśmy chyba najbardziej zniewoleni jak dotychczas, a co gorsza, to zniewolenie coraz bardziej postępuje i jest bardzo zmyślnie tuszowane i manipulowane. Do głosu dochodzą coraz to bardziej wymyslne metody zniewolenia, jak inwigilacja, coraz większe uprawnienia policji/milicji (czyt. kryminalistów), coraz więcej stawianych nam obowiązków, a w zamian ułuda wolności. Wolność to także swoboda wyrażania własnych myśli, która oraz bardziej jest kneblowana wszędzie, w szkole, w pracy, na ulicy. Jednak nie oszukujmy się, to nie tylko sama władza stoi za tym, że wolności mamy coraz mniej. Główną przyczyną tego jest głupota i egoizm ludzki. Jedni lubią jak inni im rozkazują (lemingi), inni mają to gdzieś dopóki rozkazy padają obok nich na innych i nakazy jak mają postepować (do czasu aż padnie na nich ale wtedy będzie za późno aby coś zrobić).

Wolności będziemy mieli tyle ile sami dopilnujemy aby jej mieć.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1615675

"Władza" zniewala władających i poddanych...

Wyzwala prawda.

Pozdrawiam. J. K.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1615714

z moich osobistych decyzji, podporzadkowania sie, czy oddania sie w  niewole,  czemus, komus i po cos.

Vote up!
0
Vote down!
0

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1615739

"Władza" demoralizuje - zniewalającymi nadużyciami (zbrodniami) "sądowNietzschymi"...

Legendowane "władze" sprzęgają, krępują : opór, upór z lękiem i dominację z uległościami...

(zniwoLeniom- odbierających wolę życia - uCzci(w)Ego... MAKSYMA-lne zniewolenie woli życiowych LUDÓW -  POlega na "legalizowaniu - UPRAWomocnień sądowych" - wyroków śmierci, na

 życie Ludności Polski w Polsce - kopiowaniem "praworządności" - niemieckich obozów śmierci Polaków)...

 

Władających (językiem praw ludzkich) -> zniewala POkusa nadużyć - zbrodni + ukrywania zbrodni (ludobójstw) współczesnych współuczestnictw "sądownictwa" - 100warzyszeń ka100wych 100gów - 1000 tóg

 

- < ŁOWCÓW SKÓR > systemowo - antypolskościami zniewalających "sądownictwo"...

- < <   "niewolnictwa" woli ludzkich... zawodów zaufania publicznego >> -  w Polsce...

Pozdrawiam. J. K.

 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1615752