"100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 3

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Historia

Niniejszym prezentuję trzecią część artykułu umieszczonego na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę".


Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz - pracując nad kolejna częścią mojego cyklu nt. Żydów i ich Talmudu - do niego dotarłem.


Bardzo rzadko to robię, ale przeto uznając, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.


Niech będzie on przyczynkiem do dyskusji, która być może zakończy się zaskakującymi konkluzjami i okaże się, że jego tezy mijają się całkowicie lub częściowo z prawdą a Żydzi są w nim przedstawieni nieuczciwie albo tylko powierzchownie. W owej podsumowującej notce będę też chciał uzupełnić niniejszy artykuł o wiedzę, którą ja dotąd na ten temat powziąłem.

 

Jednocześnie zaznaczam, że po jego lekturze odnoszę wrażenie, że dotyczy on postaw tylko części Żydów a nie całości ich populacji zamieszkałej w szczególności na terenie Polski lub mającej wpływ na Polskę.


--------------------------------------------------

 

"5. Żydzi tworzą nowy protektorat nad Polską – z ramienia międzynarodowej syjonistycznej finansjery.

Jako że próba zarządzania Polakami za pomocą terroru okazała się niemożliwa, jak i z powodu zmiany polityki światowego lobby syjonistycznego, zrobiono wszystko, aby niedawni funkcjonariusze stalinowskiego reżimu oraz ich potomkowie stali się w oczach Polaków gorliwymi patriotami i anty-komunistami. Na tym polega tragedia naszego narodu, że inter-nacjonalistyczny socjalizm wprowadzali w Polsce przedstawiciele tego samego lobby (często ci sami ludzie, lub ich potomkowie i rodziny), które dokonywało jego demontażu.

Oni zostali bohaterami i ikonami III RP. Bronisław Geremek, syn rabina z Nalewek, Adam Michnik vel. Szechter, Kwaśniewski vel. Stolzman, Marek Borowski (Jakub Berman to jego wuj) czy kat Polaków, przemianowany potem na kapitalistycznego ekonomistę, Zygmunt Bauman to tylko niektóre przykłady, będące czubkiem góry lodowej. Do elit weszli członkowie, założonego przez „Puławian” – Klubu Krzywego Koła, czy Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, jak znany z anty-polskich publikacji Jan Tomasz Gross, Jan Lityński vel. Lorenz, Jacek Kuroń, Helena Łuczywo vel. Chaber, Jerzy Turowicz vel. Turnau czy Jerzy Urban vel. Urbach. Utworzono z tych ludzi główny trzon KOR, potem za ich pomocą, przedstawiając jako „doradców” i „ekspertów” przejęto Solidarność. Jednocześnie ta część Żydów, która utrzymała dość mocne wpływy w Polsce, włączyła się w plan auto-likwidacji PRL-u.

Henryk Pająk w książce „Grabarze polskiej nadziei 1980-2005”, napisał:

„Fenomen Solidarności to fenomen bezbolesnego zwijania żydowskiego Sowłagru przez nowoczesny syjonizm sowiecki i zachodni – to przyzwolenie na ten niby „fenomen polskiego zrywu”, prowokowany przez incydenty w rodzaju podwyżek cen na żywność, obcinanie norm produkcyjnych, represjonowanie niepokornych „użytecznych durniów”.

(….)Ten sam Jaruzelski, który jeszcze w latach 70. patronował usuwaniu Żydów z armii, w stanie wojennym i potem radykalnie przestawił azymuty na służalczość wobec nowych panów. Pod groźbą izolacji reżimu w kręgach politycznych i gospodarczych Zachodu, zaczął usłużnie zabiegać o akceptację wpływowych kręgów żydowskich w Europie i na świecie.

Występował jako przyjaciel Żydów, który rozgromił pierwszą „Solidarność”, gdyż była „antysemicka”, „nacjonalistyczna”. Sprzyjała kreowaniu takiego obrazu „otwartego” na Zachód Jaruzelskiego jego komitywa z Michnikiem. Starając się zyskać poparcie światowego lobby, Jaruzelski oskarżał Polaków o „antysemityzm”, co było szczególną podłością tego zdrajcy i zaprzańca polskości. Są tego przynajmniej dwa nikczemne przykłady. Jeden z nich podaje osławiony Aleksander Smolar, zaciekły wróg polskości na łamach podziemnego „Aneksu” z 1986 roku (nr 41-42, s. 121)’. Potwierdzał takie przykłady żydowski publicysta z USA Michael Kaufman w książce Mad dreams saving grace, Poland: A Nation in Conspiracy, New York 1989, s. 17P. Kaufman opisał tam zachowanie Jaruzelskiego w czasie wizyty w Polsce prezesa Światowego Kongresu Żydów Edgara Bronfmana. Pisał, że rządowi oficjele wciąż powtarzali oskarżenia, że Solidarność wyrażała antysemickie poglądy i postawy. Tak oto sami światowej rangi Żydzi – syjoniści potwierdzali, że w zniszczeniu pierwszej „Solidarności” hunta Jaruzelsko-Kiszczkowa sprzęgła swoje wysiłki z polskojęzycznymi Żydami w walce z „Solidarnością”, z jej twórcami, a nurt ten reprezentowała właśnie „banda czterech” – Kuroń, Geremek, Mazowiecki, Michnik i cały KOR, bastion późniejszej Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Mając dookoła tylu wrogów – w szeregach własnych, w wojsku, Bezpiece, w KOR i w zachodnim syjonizmie – „Solidarność” musiało spotkać to, co ją spotkało – rozbicie od wewnątrz, eliminacja jej twórców o narodowym, robotniczym rodowodzie. Ciąg dalszy, czyli skutki tej zmasowanej dywersji, sabotażu, pałek ZOMO i pałek propagandy medialnej polskojęzycznej i zachodniej – już znamy.”

Dlatego już w 1985 Wojciech Jaruzelski spotkał się z jednym z najważniejszych decydentów międzynarodowej finansjery, Davidem Rockefellerem, co opisuje w swoich pamiętnikach Zbigniew Brzeziński.

W tym samym czasie, synchronicznie, podobny proces zachodził z sowieckiej Rosji, o czym szerzej w książce Henryka Pająka, pełnej faktów i źródeł. Plan bowiem nie dotyczył jedynie Polski, ale całego tzw. „bloku sowieckiego”.

Równocześnie, w Polsce, rozpoczęto pacyfikowanie ewentualnego buntu narodu polskiego przeciwko żydowskiej supremacji. Odbyło się to za pomocą kłamliwej propagandy, wedle której Polacy są tradycyjnymi antysemitami i szowinistami. Skutki tej operacji na umysłach naszych rodaków widzimy, jakże jaskrawo, po dziś dzień. Należy tu wymienić między innymi anty-polski wiersz Jana Błońskiego pt. „Polacy patrzą na getto” z 1987 roku, który był zlepkiem kłamstw i pomówień na temat – rzekomo – niewłaściwej postawy Polaków podczas wojny. Od tej pory anty-polskie, choć polskojęzyczne, publikacje, mnożą się jak grzyby po deszczu. W procesie tym biorą udział także, zdominowane przez syjonistów, media USA i Europy. W ten sposób Żydzi staną się świętością, której nie wolno krytykować. Gazeta prowadzona przez byłą żydokomunę i jej lobby zostaje gazetą „wolnych”, „demokratycznych” Polaków. To projekt syjonistów amerykańskich i ich wspólników – byłych stalinowców, pseudo-dysydentów był główną dźwignią wydarzeń w 1989 roku.

Oprócz oczywistego faktu, że głównymi architektami i rozgrywającymi okrągłego stołu byli członkowie lobby syjonistycznego, do ustalenia pozostaje procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia podczas obrad. Wg. Henryka Pająka na 57 przedstawicieli strony opozycyjnej było, aż 47 osób pochodzenia semickiego. Powołuje się on tu min. na informacje podane na przedwyborczej ulotce przez Kazimierza Świtonia, który zasłynął z tego, że jako jedyny wygarnął w sejmie Lechowi Wałęsie jego agenturalną przeszłość. Weryfikacja tych danych jest trudna z uwagi na zatajanie swojego pochodzenia przez wielu Żydów. Znamiennym jest jednak, że najczęściej informacji na temat pochodzenia rodziców tych ludzi nie sposób znaleźć, w ogromnej ilości przypadków wikipedia nie podaje żadnych danych, mimo iż publikacja ich to norma w biografiach, życiorysach, jak i w samej wikipedii. Wg. obiegowych relacji wiele z informacji zawartych jest w danych tajnych kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). Nie jest jednak możliwe dotarcie do oryginału tego dokumentu, sprawa więc wymaga dalszych badań i dociekań. Po stronie partyjnej Żydzi stanowili zdecydowaną mniejszość (Henryk Pająk mówi o ok. 20 procentach), lecz byli to polscy zdrajcy i sowieccy namiestnicy, którym za udział w realizacji projektu zagwarantowano bezkarność i nierozliczenie zbrodni na narodzie polskim oraz udział w życiu politycznym i gospodarczym w „nowej Polsce”.

Plan przejęcia Polski udał się w 100 procentach i trwa do dzisiaj. W wyniku transformacji ustrojowej zlikwidowany został dorobek materialny Polaków, a kraj stał się amerykańską kolonią i żerowiskiem dla obcych firm. Tragedią było przyjęcie projektu amerykańskiego spekulanta i syjonisty, Georga Sorosa vel. Schwartza, czyli planu gospodarczego (piątego) rozbioru Polski. Przekonano nas, że musimy wyzbyć się wszystkiego, a im więcej obcych firm przejmie kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami, tym lepiej. Fundacja Batorego, założona przez Sorosa, likwidatora polskiej suwerenności ekonomicznej, przekonywała Polaków aby oddać swą suwerenność na rzecz przystąpienia do „euro-kołchozu” i nawoływała do przyśpieszenia procesu prywatyzacji w imię spełnienia unijnych „wymogów”. Przy okazji niszczono świadomość historyczną i poczucie własnej wartości oraz dezinformowano Polaków, promując min. antypolskie książki J.T. Grossa.

Od tej pory dogmat uległości wobec USA – głównej siły międzynarodowego syjonizmu – jest dla post-okrągłostołowego reżimu niepodważalny. To tam szkoleni są prezydenci, premierzy i liderzy III RP – jak choćby Kwaśniewski, Tusk czy – obecna kandydatka na premiera – Beata Szydło.

Ten projekt żydowskiej dominacji nad Polską – różni się zupełnie od Judeopolonii, czy Judeobolszewii. Teraz chodzi o to, aby włączyć Polskę do globalnego imperium syjonistycznej finansjery, która chce stworzyć jednobiegunowy świat pod kontrolą USA. Również Unia Europejska ma tych samych mocodawców, czego wymownym symbolem może być Fundacja Batorego. To właśnie w sektorze „Stanów zjednoczonych Europy”, jako części światowego imperium, dokonał się V rozbiór Polski. Nacisk kładziony jest na supremację ekonomiczną, min. poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Centralny, oraz dalszą likwidację gospodarczej samodzielności. Jest też stosunkowo dużo etnicznie polskich kosmopolitów, którzy kolaborują w procesie zwijania suwerenności Polski. Nadreprezentacja Żydów w elitach dalej jest jednak ogromna. Oprócz likwidacji ekonomicznej Polski, likwidowane są również polska tradycja, kultura i poczucie własnej wartości.

Ten skrótowy materiał opowiada o niezwykle groźnym, wewnętrznym wrogu – syjonizmie polskojęzycznym – który od ponad 100 lat, mniej lub bardziej otwarcie, domaga się zarządu nad Polską.

Czy nikogo już nie dziwi, że Żydzi pozwalają sobie otwarcie na obrażenie Polaków?

„W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. (…) Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – żydowski pisarz Artur Sandauer.

Trzeba ukrócić to żydowskie eldorado na ziemiach polskich. Czytajcie i przekazujcie ten tekst dalej. Nie możemy pozwolić sobie na istnienie wroga wewnętrznego, nie ma tolerancji dla istnienia lobby, które uzurpuje sobie prawo do władzy nad nami i pracuje przeciwko naszej niepodległości".


Źródło: https://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/uwaznie-czytaj-a-przezyjesz-szok-100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske/?fbclid=IwAR1OFyfoIiwV0mydeLcCodISdQn69hlz5HHVsfOMDL7aT1ADU_BBUH7RSjg

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.2 (głosów:12)

Komentarze

https://www.youtube.com/watch?v=x5uyc-1UXFk&list=PLVfYYB80YxijEGfLMJjyhQDcxjhwFc_1E

Polecam pójście na skróty i obejrzenie na YT choć jednego, kilkuminutowego filmu z profesorem Suttonem. Wtedy zostanie Pan przekonany, że wszystko co mówimy o żydach, jest tylko półprawdą. Są znacznie gorsi i znacznie niebezpieczniejsi, niż potrafilibyśmy sobie to wyobrazić! Opracowanie Roberta Brzozy to tylko ślizg po temacie. Jedynie Sutton, obnaża 100% prawdy, przedstawiając sumiennie zebrane dowody. Polecam jeśli nie lekturę obowiązkową, to choć kilkuminutowe wywiady. Obejrzenie ich, zmieni pański stosunek do "tematu" całkowicie! Zaręczam! ...

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1609885

Dziękuję za informację. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1609892

Zydy, wszędzie żydy. W każdym uatroju, kraju czy stowarzyszeniu. No to nic dziwnego, że jakiekolwiek działanie będzie związane właśnie z rzekomym kolejnym podporządkowanem się żydom. A ten Heniu Pająk to też żyd? Całe szczescie, że zawsze można coś zwalić na innych, oczywiście złowrogich i wszechpoteznych. Gdyby nie było żydow, trzeba by wymyślić masonów. A czy w niebie też jest dużo żydów? I czy na kierowniczych stanowiskach?

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609895

Ależ Pan mało wie... Pan ma poglądy takie jakie zostały nam wdrukowane przez lata a prawda jest inna. Polecam książkę W. Sumlińskiego: "Powrót do Jedwabnego". Jest świeżutka, jeszcze przedpremierowa. Praca nad tą książką była szokiem dla Sumlińskiego - szokiem o prawdzie o Żydach, o prawdzie dla nich niewygodnej. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1609900

Nie zgadzam się z Tobą. Zrobiłem sobie rekonesans po jego wpisach i doszedłem do wniosku, że @kontrik wie dużo więcej, niż nam się wydaje. Wie bardzo dużo o sobie...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

...

#1609905

Dobrze wiedzieć,że wdrukowano mi coś a prawda jest inna, taka z szur stronek od henia pająka.

Żydy rządziły komuną ale im się znudziło i oddały władzę zydom zachodnim aż trafiliśmy do UE a to też żydy a do tego wszystkiego też były potrzebne źle żydy a czy kapitalizm czy komunizm to przecież Żydy.

 

Nie wiem, co do tego mają historyjki sumliñskiego i jedwabne. Podejrzewam że to, iż zydy są takie wstrętnie złe z natury a do tego oczyszczenie Polaków z jedwabnego (niby jak) oczyszcza ich że wszystkiego i już 100% pójdzie prosto do nieba. Aha, i w PL nie ma antysemitników ani wariatow. Czy to o chodzi z tym wątkiem o sumlińskim?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609922

A ilu Żydów jest antypolakami. Zastanowił się Pan choć trochę? Ilu Polaków uratowali Żydzi pomiędzy rokiem 1939 a 1942?  A i jeszcze jedno: wszędzie są jakieś części społeczeństwa, które są szowinistami, ale jakoś tak się sklada, że akurat wobec Żydów antyizraelici są w większości w krajach Europy Zachodniej a nie w Polsce. Celowo nie używam slowa wytrychu "antysemityzm", bo Semitami sa też np. Arabowie i wiele innych ludów, nawet o ciemnej karnacji skóry. 

Pzdr

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1609935

Znałem trochę Żydów i antypolakami nie byli. Nie wychowano ich też na żadnym każącym nienawidzieć talmudzie ani innych spiskach. Znałem też sporo Polaków, w tej zaś liczbie i antypolakow, wariatów i antysemitow. O, i nawet zbrodniarzy. I co z tego? Polacy to kochają żydów? A niemców, ruskich, ukraińców czy kogokolwiek? Ba, mają nawet wieczne pretensje, w tym terytorialne.

Może najpierw tak zacząć od siebie i swoich zamiast wyszukiwać sobie jakichś wrogów? Weź komuś napisz coś o biblijnej postawie albo że lepiej dążyć do przyjaźni niż nienawidziec, to Cię zaraz zadziobią. Chcą nienawidzieć a reszta to preteksty.

Chodzi komuś o prawdę czy tak jak tobie o wrzucenie "alternatywnej prawdy" poniżej wszelkich norm? Zamiast punktować takie brednie to jeszcze przyjmujesz je z poważną miną. naprawdę nie wyłapaleś choć jednego rażącego błędu? A całej tendencyjnosci? To się nadaje na przegląd szurstronek albo wariatów z netu. Masz Ty rozum i godność czlowieka? Jak rozumiem, zaduma i dyskusja a potem wnioski nad czymś poważnym to by Ci urągały, więc wolisz roberta brzozę i henia pająka?

100 lat agresji przeciw Polsce. Kiepski zart. Konflikty są najróżniejsze i to od tysięcy lat, choćby chrześcijan z żydami, różnych krajow, kultur i wyznań przeciw żydom również. Zamiast tego mamy badać żałośnie kulawą historyjkę, która zawierałaby drobny wycinek pod tezę wiadomego spisku bez żadnego kontekstu czy choćby przeciwdziałań innych. Żydów o mało nie wymordowano, następnie gnębiono dalej ale mamy się skupić tylko na ich knowaniach ku wladzy. Bo pewnie se żyją w ukryciu i obżerają się kawiorem a do tego chcą zdepopulować niewinnych Polaków. No i myślą inaczej a nawet obrażają a to wolno tylko Polakom, bo inaczej się rozpłaczemy. Obchodzi kogos, co jakiś żyd se mysli, jeśli to nieznany daleki jakiś? No nie zmieni się tego na lepsze, jak się będzie poczytać prymitywny antysemityzm.

 

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609940

Nie tylko "żydy", ale i cykliści!

PS

Wara od autora "Chazarska dzicz!"

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

casium

#1609918

No ba.

Ale teraz mamy potwierdzenie, że ruskie niewinne, jesteśmy już w 100% pod władzą żydów, do tego amerykanską kolonią. Tak jest w tekście. 

 

Wniosek- znów tylko Putin może nas uratować.

 

P.S. Zwrot "chazarska dzicz panem świata" wstawilbym sobie w podpis, ale to za mocne nawet dla mnie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609941

Na Twój artykuł, będący wypadkową zebranych materiałów i przemyśleń. Liczę na uzasadnienia w spornych z przedstawionym materiałem kwestiach.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

...

#1609898

Ukaże się w sobotę lub w niedzielę a zapewniam, że będzie warto go przeczytać. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1609901

Skoro te Żydy obaliły komunę to chyba nie mogą być takie złe  xD

 

Ale oczekuję poważnych zaprzeczeń ze strony starych komuchów. 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609928

"A my wiemy swoje" tylko tak można skomentować  "Kontika" i podobnych.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

antyleming

#1609947

Dokładnie tak jak napisałeś, w każdym jego komentarzu jest obrona żydów i atakuje Narodowców i tych co nie myślą jak PiS

Również wspiera banderowców.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1609949

Kontrik jest konsekwentny w tym, co mówi i trudno. Ale zawsze warto podyskutować. Dziś naprawdę już nie mam czasu odpowiadać, ale jeszcze jutro mu odpowiem na tą przychylność dla żydów. Oni dla nas są nieprzychylni... niestety. Chociaż ta odpowiedź będzie wyrażona w moim czwartym tekście na ten temat, tekście podsumowującym. 

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1610016

Mam znakomitą pamięć i dużo tutaj zapisów pamiętam, a zwłaszcza te o żydach i te dobre i te złe i kto je pisał.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1610024

Żydy są dla nas nieprzychylne, stąd?

Oświeć mnie swoim wnioskiem.

Przepisywać bzdurne bajki z netu, by im dowalić?

Ale sam to jesteś im bardzo przychylny?

 

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610031

Niemcy to bardzo dziwny naród po wymordowaniu  milionów Żydów finansują badania nad zjawiskiem antysemityzmu, jednocześnie cały czas ćwiczą żeby nie wyjść z formy

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1610026