Kto i dlaczego "rozgrywa" Ukrainę?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Żal mi Ukraińców. Są między - używając kolokwializmu - młotem a kowadłem. Mają trudny wybór. Z jednej strony niemiecki Związek Socjalistycznych Republik Europejskich (UE) z jej mrzonkami o utworzeniu jednego, federacyjnego państwa europejskiego a z drugiej Rosja z W. Putinem i jego planem stworzenia zintegrowanego organizmu państwowego zwanego Unią Euroazjatycką (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Armenia, Mołdawia i (sic!) Ukraina oraz sukcesywnie pozostałe państwa wchodzące kiedyś w skład ZSRR) [1], [2], [2a].

Dziś jednak chyba o te m.in. geopolityczne cele rozgrywa się właśnie konflikt na Ukrainie.  Ale przecież u źródeł interesów geopolitycznych znajdują się interesy ekonomiczno-gospodarcze.

I zawsze, kiedy coś ważnego dzieje się gdzieś na świecie, należy zastanowić się nad tym jakie są przyczyny danego zdarzenia, kto jest jego inspiratorem i jest w nie zaangażowany oraz - nade wszystko - jakie są cele do osiągnięcia przez tych, którzy w wydarzeniach biorą czynny udział i kto na nich najwięcej zyska.

W swoim poście pt.: ]]>"Dlaczego i komu potrzebne są konflikty zbrojne"]]> (nic nie wiedząc przecież o rychłej inwazji Rosji na Ukrainę) napisałem m.in.: "Na świecie dziś nie ma pokoju a międzynarodowe konflikty zbrojne w dalszym ciągu występują i są cyklicznie inspirowane przez: USA oraz ich najbliższych sojuszników (...) i Rosję (...). Dlaczego tak jest? (...)? Bo przecież nie dlatego, żeby wprowadzać demokrację i przeciwdziałać wykreowanemu terroryzmowi...".

Przyczyn jest oczywiście kilka ale w pierwszej kolejności należy wymienić właśnie: władzę i pieniądze, które implikują np. chęć zdobycia wpływu w krajach o potencjalnie dużych zasobach surowcowych lub też w krajach, które USA czy Rosja uznają za geopolitycznie strategiczne z punktu widzenia własnych interesów polityczno-gospodarczych.

W przypadku ostatnich wydarzeń na Ukrainie należy postawić sobie więc pytanie: o czyje interesy rozgrywa się bój i kto stoi na czele?

"Zawsze bowiem jest tak, że tylko nieliczni światowi decydenci, należący do określonych, wąskich kręgów władców tego świata rozdają karty. Kto sponsoruje walki na Ukrainie? Czyje pieniądze wchodzą w grę, kto jest ‘za’, a kto ‘przeciw’ i czym ma zakończyć się to co się zaczęło?


Wielu z walczących na Ukrainie to zwykli ludzie, którzy naprawdę wierzą, że walczą o wolną Ukrainę i słuszną sprawę i szczerze nienawidzą Rosji, Putina, a może nawet całego świata za ich arogancję wobec nich, za to że oni są biedni, że nie widzą perspektyw, że nie mają szans na lepszą przyszłość.


Niestety te rzesze oddających na ulicach swoje życie w ich przekonaniu słusznej sprawie nie mają żadnego pojęcia o tym jak bardzo są manipulowani i wykorzystywani najpierw bezpośrednio przez grupy wpływu kierujące demonstracjami, a na samej górze przez decydentów tego świata, których cele są określone i mało mają wspólnego z dobrem tych, którzy na ulicach polegli, czy też rodzin, które ich opłakują.

To wszystko to polityka. To układy, siłowania pomiędzy grupami wpływu, walka o pozycję i pieniądze" [3].

Warto sobie uzmysłowić, że jeden dzień demonstracji na kijowskim Majdanie kosztował średnio około 700 tys. Hrywien, czyli około 230 tys. zł. Nie byłby możliwy więc Majdan bez tych pieniędzy. A kto je na Ukrainie posiada? Oczywiście ukraińscy oligarchowie, którzy od samego początku konfliktu sfinansowują go z własnych pieniędzy... zapewne przy cichym wsparciu pewnych międzynarodowych instytucji finansowych. W tym kontekście ważnym jest też uzmysłowieni9e sobie, że W. Putin został wykreowany przez rosyjskich, żydowskich oligarchów finansowych, z którymi później się pożegnał w niewybredny sposób (więzienia i wygnanie z Rosji)...

Zasadnym też wydaje się przypomnienie od czego wszystko na Ukrainie się zaczęło. Otóż od odmowy przez prezydenta W. Janukowycza podpisania aktu stowarzyszeniowego Ukrainy z UE. Komu więc to najbardziej przeszkadzało? Otóż zapewne samej UE ale przede wszystkim USA i międzynarodowym instytucjom finansowym. Trzeba bowiem  zdawać sobie sprawę, że Ukraina jest traktowana przez USA jako jedno z państw strategicznych geopolitycznie. Podobnie zresztą jest ona traktowana przez Rosję. Ścierają się więc na jej terytorium strategiczne interesy dwóch (a z UE nawet trzech) wielkich mocarstwowych potęg. Stąd też wynika to, iż np. USA znacznie ostrzej reaguje na poczynania Putina niż sama UE, która jako Unia Niemiecka ma szczególne interesy z putinowską Rosją i być może już nastąpiło jakieś porozumienie (pomiędzy A. Merkel a nowymi władzami Ukrainy) dzielące Ukrainę na dwie części... [4], [5].

"Aby zrozumieć, jakie znaczenie geostrategiczne dla USA ma Ukraina, trzeba sobie uświadomić, że Rosja bez Ukrainy nie jest w stanie odgrywać mocarstwowej roli jako potęga eurazjatycka. Nie ulega z kolei wątpliwości, że na Ukrainie fundamentalne znaczenie ma Krym, gdyż tam rozlokowane są bazy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Bez dostępu do tych baz Rosja traci możliwości reagowania na Bliskim Wschodzie, nie ma też dobrego kontaktu ze śródziemnomorską Europą. Utrata kontroli nad Ukrainą zmuszałaby Rosję do ekspansji w kierunku azjatyckim. Wprawdzie jest to możliwe, bo Rosja ma olbrzymie terytoria na Wschodzie, Pacyfik zaś to główny obszar współczesnego handlu międzynarodowego. Jednakże próba tworzenia rosyjskiej potęgi w Azji musiałaby się łączyć z gigantycznym konfliktem z Chinami, konfliktem, który byłby praktycznie nie do wygrania przez Rosję. Tymczasem dobre relacje Rosji z Niemcami i innymi krajami zachodnioeuropejskimi dają pewną nadzieję na zbudowanie w Moskwie (lub Astranie - dop. kj) centrum biznesowego dla Europy (definiowanej klasycznie – chciałoby się rzec – od Atlantyku po Ural) (...) Gra o Ukrainę ma zatem niezwykłą wagę dla Rosji, a także dla Amerykanów. Oczywiście swoją grę w całej tej sytuacji prowadzą również Niemcy. Nie chcą się narazić zbytnio Moskwie (z nią mają zbyt szerokie interesy
ekonomiczne), ale z pewnością wykorzystają każdą okazję, by zaznaczyć swoją gospodarczą obecność na Ukrainie. Ich taktyka konsekwentnego poszerzania dla siebie rynków zbytu w Europie z pewnością i tu znajduje swoje przełożenie.[6]".

Co jeszcze jest przedmiotem walki o Ukrainę?. Być może zabrzmi to zaskakująco, ale są to zasoby surowcowe Ukrainy i Krymu. O te przyszłe wpływy gotówkowe walczą też czołowi gracze finansowi: sami oligarchowie ukraińscy i rosyjscy ale też i międzynarodowe instytucje gospodarczo-finansowe. 

Ukraina ma bowiem olbrzymie i większe niż w Polsce zasoby gazu i ropy z łupków.

gaz-na-ukrainie.jpg

Jedne złoża łupków znajdują się na zachodzie u granic Polski, drugie zaś na wschodzie u granic

Rosji. Tak więc nikt na Zachodzie nie sfinansowałby rewolucji na Ukrainie, gdyby nie miał obiecanego zarobku. Taniego zarobku, bo Ukraina nie będąca członkiem Unii, ma swobodniejsze zasady ochrony środowiska, a lasy szybów wiertniczych na stepach są łatwiejsze do przełknięcia niż w silniej zurbanizowanej Unii Europejskiej [4].

Ale - oprócz łupków - Ukraina posiada też inne zasoby surowców naturalnych.

"Ten kraj posiada surowce energetyczne jak węgiel kamienny, w tym węgiel koksujący, którego znaczenie gospodarcze jest nieporównywalnie większe niż węgla energetycznego, ponieważ bez węgla koksującego nie ma produkcji stali. W Europie taki węgiel mają tylko Polska i Ukraina. To jest surowiec strategiczny. Poza tym Ukraina to gaz i ropa (oprócz łupków - dop.kj) ze złóż konwencjonalnych (...) Ukraina to również rudy metali takich jak mangan (znaczenie strategiczne), żelazo, uran. Poza tym na Ukrainie występują znaczące zasoby surowców chemicznych, w tym siarki rodzimej w podobnych złożach jak w naszych zlikwidowanych przez rząd Jerzego Buzka i SLD kopalniach. Jaki to był błąd, widać teraz, gdy siarka rodzima podrożała kilka lat temu ponad 20-krotnie. Inne zasoby to sól sodowa i potasowa oraz gipsy. Ciekawostką jest to, że Ukraina ma także zasoby bursztynu, który jest – jak się uważa – przemycany do Polski.

Przewaga surowcowa Ukrainy nad Polską polega na tym, że powierzchniowo to kraj znacznie większy i jednak słabiej rozpoznany, ale najważniejsze jest to, że ma dostęp do Morza Czarnego. To relatywnie głębokie morze bogate w plankton, ale o słabej cyrkulacji pionowej dostarczającej tlen, która daje kapitalne warunki do kumulacji hydratów gazowych, czyli połączenia metanu i wody (1:4). Ta miękka biała substancja, a w zasadzie minerał, tworzy warstewki lub spoiwo współczesnych osadów głównie tam, gdzie powstaje metan w wyniku fermentacji opadającej na dno obumarłej materii organicznej. Hydraty gazowe są trwałe przy ciśnieniu słupa wody nie mniejszym niż ok. 280 m w temperaturze bliskiej zeru. Jeśli ciśnienie jest większe, to hydraty są trwałe nawet w 10 st. C. Wszystkie te warunki są spełnione na dnie Morza Czarnego. Potencjał w hydratach gazowych na świecie na dnach mórz i oceanów jest wielokrotnie większy od wszystkich znanych zasobów energetycznych na świecie (węgiel, ropa, gaz) (...)


Oczywiście, przekształcenie Ukrainy ze znaczącego importera i kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu w eksportera i kraju tranzytowego gazu nierosyjskiego może się nie podobać Rosji, tj. komuś, kto żyje z eksportu gazu i traktuje to jako oręż niemal militarny z silnym lewarowaniem przemocy gospodarczej. A potencjał do takiego przekształcenia Ukraina ma, i to w ciągu nawet pięciu lat. Ukraina ma potężną infrastrukturę przesyłową i wielki magazyn gazu oraz czynny już gazoport.

Można postawić tezę, że aneksja wschodniej Ukrainy to nie tylko przejęcie złóż metali i surowców energetycznych, ale także dostępu do Morza Czarnego. Potencjał tego regionu jest trudny do przecenienia nie tylko zresztą przez hydraty gazowe, ale także w przyszłości przesył gazu i ropy do Europy przez Morze Czarne z krajów innych niż Rosja. W tym kontekście działania Rosji można postrzegać jako akt rozpaczy czy desperacji. Dywersyfikacja dostaw i spadek cen gazu w Europie to byłaby dla Rosji skrajnie trudna sytuacja. Ten kraj nie oferuje dziś światu niemal nic poza surowcami i szantażem wojennym" [7].

Reasumując. Warto spróbować więc nieco szerzej, bez-emocjonalnie  i z dystansu spojrzeć na to co się dzieje się na Ukrainie. Spróbować ocenić te wydarzenia właśnie z punktu widzenia strategicznych interesów jakie towarzyszą temu konfliktowi, interesów Rosji, USA, zniemczonej UE i wielkich instytucji finansowych powiązanych z oligarchami ukraińskimi i rosyjskimi. Wtedy może się okazać i zapewne okaże się, że Ukraina jest teatrem "siłowania" się wielkich tego świata a zwykli ludzie jak to zaqwsze bywa są perfidnie wykorzystywani przez tych graczy...

 

[1] ]]>http://polish.ruvr.ru/2014_03_05/Putin-projekt-porozumienia-w-sprawie-stworzenia-EUG-podpisany-zostanie-do-maja-9428/]]>

[2] ]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/2012/02/co-nas-czeka-jeden-rzad-swiatowy.html]]>

[2a]  Zresztą prawdopodobnie tworzenie różnych unii państwowych jest wpisane w międzynarodowy plan stworzenia jednolitego Rządu Światowego...

[3] ]]>http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/5128-kto-kieruje-walkami-na-ukrainie-i-za-czyje-interesy-gina-ludzie]]>

[4] ]]>http://www.urbas.mpolska24.pl/5939/polski-amok-w-sprawie-ukrainy]]>

[5] ]]>Projekt Merkozy i Putina. Prząd Polityczny Europy czyli IV Rzesza i Wielka Eurazja]]>

[6]  ]]>http://www.naszdziennik.pl/mysl/70435,rozgrywka-mocarstw.html]]>

[7] ]]>http://www.naszdziennik.pl/mysl/70389,skarby-ukrainy.html]]>

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]> kjahog@gmail.com

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

Panowie w zaciszu swych gabinetów palą drogie cygara i bawią się ludźmi dzieląc ich i napuszczając na siebie. Po raz kolejny cykl zamyka koło, gdzie chciwość doprowadziła do krytycznego rozwarstwienia społeczeństw. Teraz biedakom wciśnie się broń do ręki, wskaże mu wroga i interes na broni się rozkręci. Gra potoczy się dalej i nastąpi nowe rozdanie wpływów między wielkich tego świata, których nikt nie wybiera do rządów, bowiem rządzi pieniądz. Potem udzieli się pożyczek nowym władzom zrujnowanych krajów i pieniądze zwielokrotnione będą wracać do właścicieli, których jedyną zasługą jest posiadany majątek zrabowany innym. A to zapewni im władzę niezależnie od wyborców, którzy mogą wybierać kogo zechcą. Każdy kto będzie u władzy będzie musiał wykonywać polecenia tych, którzy zainwestują w danym kraju. Co się musi jeszcze wydarzyć, żeby ludzie zrozumieli, że żyją w matrixie narzuconych różnych ideii, religii i tradycji godzących w dobro innych ludzi. Co się musi jeszcze zdarzyć, żeby zaczęli postępować w myśl uniwersalnej zasady; “szanuj bliźniego jak siebie samego”. Co się musi zdarzyć, żeby ludzie zrozumieli, że są gośćmi na planecie ZIEMI, a nie jej właścicielami. Co się musi jeszcze zdarzyć, żeby ludzie zrozumieli, że są równi sobie i odpowiedzialni za swoje czyny, a nie marionetkami zdolnymi zabijać na rozkaz, bo ktoś ich przekona, że tak trzeba? Co się musi jeszcze zdarzyć, żeby człowiek zrozumiał, że w życiu najważniejsza jest miłość i praca na rzecz ZIEMI, a nie gromadzenie majątku. Jeśli większość się przebudzi i zrozumie, że każdy z nas przychodzi na świat goły i odchodzi goły, wtedy zaczną zadawać właściwe pytania o sens życia. Wtedy zacznie się NOWA ERA nowego, wrażliwego człowieka dbającego o planetę i równowagę na niej. Czy nastąpi to jeszcze za naszego życia? Któż to wie? Wszystko jest możliwe, im więcej niesprawiedliwości, tym więcej wątpiących Szczescie ze Rosja ma gdzies Polske i Europe ... Im wystarczy sprzedawac nam rope i gas. A to fikanie do rosji 13 samolotami z USA, tylko niepotrzebnie napina sytuacje. Przeciez wiadomo ze Rosja w rejonie jest nie do pokonania.
Pokazujemy tylko ze jestesmy Euro-ciolkami

Vote up!
4
Vote down!
-1
#420055

Masz wiele racji w tym co piszesz. Ludzkość winna się obudzić i nie pozwolić na jej zniewolenie przez NWO i żydowskie, masońskie gremia. Być może się mylę i chciałbym się mylić, akle pachnie mi to "czosnkiem"...

 

Pzdr

Vote up!
5
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#420058

 Dziwne w tym wszystkim jest stanowisko Łukaszenki. Czy on jest za Putinem, czy popiera Kijów, bo tracę rachubę:)

 Poniżej są dwie wiadomości z dzisiejszego dnia, pierwszą publikują Kresy.pl, a drugą gazeta Wyborcza. Co o tym myśleć?

 

wiadomość  pierwsza:

12 marca Łukaszenko na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa podkreślił, ze stanowisko Białorusi w sprawie wydarzeń na Ukrainie pozostaje niezmienne, a Mińsk nigdy nie wstrzymywał współpracy z Kijowem.

Przy okazji Łukaszenko poradził nowym ukraińskim władzom „mniej biegać po zagranicy”, a bardziej zadbać o pomyślność własnego kraju i narodu.  

„Na Ukrainie są politycy, którzy zaczęli rozwiązywać problemy ukraińskiego narodu. My im w żadnym razie nie przeszkadzamy. Co więcej, nigdy nie zrywaliśmy żadnych związków z Ukrainą, przede wszystkim ekonomicznych” – powiedział prezydent Białorusi.

Łukaszenko skomentował także sytuację międzynarodową.

„Nie zamierzamy być inicjatorem eskalacji jakichkolwiek procesów w związku z ukraińskimi wydarzeniami i konfrontacją USA i Zachodu z jednej, a Rosji z drugiej strony. Będziemy uważnie pilnować interesów naszego państwa i interesów naszych przyjaciół, sąsiadów i sojuszników. Dlatego straszyć nas w związku z tym nie warto” – podsumował Łukaszenko.

 

wiadomość druga:

Łukaszenka popiera Putina i wpuszcza rosyjskie samoloty

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka po raz pierwszy od początku kryzysu ukraińskiego wyraźnie poparł Moskwę i poprosił o przysłanie dodatkowych 12-15 rosyjskich samolotów do patrolowania przestrzeni powietrznej.

Vote up!
1
Vote down!
0
#420056

Łukaszennko nie jest ani za Putinem, ani za Kijowem, jest za Białorusią. Tak właśnie powinien postępować mądry polityk: trzymać ze swoim państwem i narodem, a nie skakać jak pajac między rzekomymi braćmi i sojusznikami w zależności od pogody politycznej. Orban robi to samo. Polska, niestety, takich polityków nie ma i w tym tkwi polski dramat, bo nie ma w Polsce polityków, którzy by dbali o polską rację stanu. Prawdopodobnie nawet nie wiedzą, co to jest.

Vote up!
4
Vote down!
-4

Lotna

 

#420063

Przeczytaj:

"Rosyjska telewizja państwowa Rossija oskarżyła Polskę o współorganizację "przewrotu" na Ukrainie. Swoje oskarżenia podbudowała wypowiedzią byłego szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Ołeksandra Jakymenki, który oświadczył, że radykałowie z Majdanu byli szkoleni w Polsce.

- Rola Polski w tym, że doszło do przewrotu wojskowego, była nieoceniona. Polska we śnie i na jawie chce odbudować swoje pozycje, chce odbudować dawną Rzeczpospolitą - powiedział były szef SBU.

Rosyjska stacja twierdzi, że "do ataku w Kijowie przygotowywano się od dawna". - Przewrót rozpoczęto wcześniej, niż w 2015 roku, jak dotąd planowano. Politycy obmyślali strategię, a radykałowie szkolili bojowników - wskazała. Wiosną 2015 roku na Ukrainie miały się odbyć wybory prezydenckie.

Dziś media w Rosji podały również, że 18 aktywistów rosyjskiej opozycji uczestniczy w Warszawie w szkoleniu poświęconym sposobom prowadzenia kampanii politycznych"

Vote up!
2
Vote down!
-2
#420064

Jestem przeciwnikiem mieszania porządków takich jak np. porządek lokalizacji jednostki w danym procesie z porządkiem socjologiczno-statystycznym, w którym cechy jednostki ulegają zatarciu. Jeszcze gorzej, gdy do takich dwóch porządków dodamy rozważania ze sfery geopolitycznej. Normalnemu czlowiekowi dostępny jes tylko porządek z ierwszej,indywidualnej sfery i warto by przy nim pozostać. Wykaczanie poza ten orządek jest wysoce ryzykowne, bo wymaga interdyscyplinarnej wiedzy o co trudno. A zwykły czlowiek taki jak ja nie jest w stanie posługiwać się wszystkimi wymogami metodologicznymi jakim trzebaby sprostać próbując analizować odmienne porządki. W związku z tym polecam bardzo rzeczowe uwagi dr Fedysza-Radziejowskiej w najnowszym numerze "Wsieci"

Vote up!
0
Vote down!
-2
#420057

http://argo.neon24.pl/post/107142,jestesmy-wciagani-do-wojny-z-rosja

Vote up!
1
Vote down!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#420071

Ale kto to rozumie? Pisałam o tym 3 dni temu: "są to bębny nawołujące do wojny, do otwartej konfrontacji z Rosją, a w najlepszym wypadku narażające Polskę na niebezpieczeństwo takiej konfrontacji (...) Dla mnie to nieustające i ogłuszające bębnienie znaczy właśnie to wszystko, a ponadto daje do zrozumienia Polakom, kto będzie, w razie konfliktu, mięsem armatnim, za "waszą i naszą" "wolność"."

Vote up!
2
Vote down!
-2

Lotna

 

#420103