Ustawa 447 JUST i źródła antypolskości dużej części Żydów

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Problem ustawy przyjętej w USA, czyli 447 just znów powraca jak bumerang, i to z większą siłą. Tym razem aż 88 senatorów podpisało list do Mike’a Pompeo, aby ten w sparawach tej ustawy naciskał na Polskę.

 

W liście tym czytamy min.: "siedemdziesiąt cztery lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, pozostali ocaleni z Holokaustu starzeją się i nie mogą dłużej czekać na sprawiedliwość'' (...) List ten podpisało jednocześnie wielu senatorów z Partii Demokratycznej, jak i z Partii Republikańskiej. Jak wskazuje portal pch24: "w marcu 2018 roku 59 senatorów USA zwróciło się do premiera Polski z wezwaniem do przyjęcia ustawodawstwa, które „spełniałoby standardy Deklaracji terezińskiej, poprzez stworzenie procesu dochodzenia roszczeń prowadzonego w sposób sprawiedliwy, kompleksowy i niedyskryminacyjny”. Wskazują, że w maju 2018 roku, Kongres jednogłośnie uchwalił ustawę JUST, która „ma na celu objęcie państw odpowiedzialnością za wypełnianie obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu”. Zdaniem senatorów wspomniane inicjatywy były przypomnieniem, że Amerykanie nie zapomnieli o sprawie restytucji mienia. I dodają, że „Polska nie wypełniła jeszcze obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu i innym osobom, których majątek został skonfiskowany. (...) Senatorowie na szali kładą dobro sojuszu polsko-amerykańskiego. Stąd apelują do sekretarza stanu o podjęcie śmiałych i szybkich działań. Ich zdaniem, dotychczasowa postawa władz Polski nie jest zadowalająca, a lutowa deklaracja premiera Morawieckiego, że Polska rozwiązała już ten problem, bardzo ich zasmuciła [1].

 

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że tak naprawdę Mike Pompeo ma czas do końca października tego roku, aby przedstawić wyniki swojej pracy związane z w/w ustawą a w Polsce wybory odbędą się już 13 października, więc może się okazać, że tuż po wyborach prace sekretarza stanu USA zdecydowanie się nasilą i tym nacisk na Polskę będzie coraz mocniejszy.

 

Sam nie wiem czy te naciski będą aż tak silne, żeby nasz rząd im uległ, ale można przyjąć różne scenariusze, też taki, że jednak Polska zdecyduje się spełnić żądania USA, co byłoby fatalne w skutkach dla przyszłości Polski jako suwerennego i niepodległego państwa.

 

Co prawda całkiem niedawno i J. Kaczyński, i M. Morawiecki stwierdzili, że Polska nie zapłaci żadnej złotówki nikomu, bo sama jest ofiarą II WŚ i nam się należą odszkodowania. Również dzisiaj Jan Dziedziczak na antenie PR24 stwierdził, iż "wydaje mi się, że w USA powstały samozwańcze organizacje NGO ocalałych z Holocaustu - one chętnie by przytuliły pieniądze, które zostały po tych, którzy zginęli, ale te organizacje nie mają nic wspólnego z ofiarami i dodał, że sprawa jest dla PiS-u zamknięta [2].

 

Tylko, że to są to na rzazie jeno zapewnienia werbalne i nie ma żadnej polskiej ustawy regulującej ten obszar stosunków na linii USA-Izrael-Polska, choć przecież były już dwa projekty takiej ustawy, których PiS nie zdecydował ich procedować.

 

Jest wiele argumentów, żebyśmy nie płacili ani złotówki, bo nawet zapłacenie jednego grosza byłoby precedensem, który organizacje żydowskie skrzętnie by wykorzystały oraz byłoby to pośrednie potwierdzenie kłamstwa polegającego na tym, że Polska uczestniczyła faktycznie w Holocauście Żydów a przecież to Niemcy są winne i one powinny płacić wszelkie odszkodowania Żydom, ale też i Polakom.

 

Jeden z komentatorów w blogosferze (Tiger77) przedstawił jeszcze inne argumenty:

- własność bezspadkowa przechodzi zawsze na rzecz państwa, tak jest w całym cywilizowanym świecie tylko Żydzi uważają inaczej, że jest to własność plemienna,

- te ich kamienice i inna własność po wojnie to była kupa gruzu, która wysiłkiem naszego narodu została odbudowana i teraz jak jest ładnie odbudowana to niektórzy Żydzi chcą nam to odebrać,

- większość tych żydowskich majątków jest teraz na terytorium Ukrainy i Białorusi - jakoś nie słychać żeby Żydzi mieli jakieś żądania np. do Białorusi, bo wiedzą że Łukaszenka by ich pogonił,

- cała sprawa z ustawą 447 wynika stąd że Niemcy przestali już płacić żydowskim organizacjom roszczeniowym a Holokaust Indastry znalazł sobie płatnika zastępczego - Polskę! Realizacja ustawy Just 447 to faktycznie likwidacja polskiego państwa! A tu dobry film który jest odpowiedzą na te bezczelne żydowskie roszczenia: https://www.youtube.com/watch?v=6j9qiG-WMI4&t=1s&app=desktop

 

Te roszczenia żydowskie są też konsekwencją dziesiątków lat prowadzenia przez dużą część Żydów ich własnej polityki historycznej, która w większości polega na zawłaszczenia martyrologii II WŚ. Pośrednio dopięli swego, bo nawet dziś światłe umysły myślą, że jedynymi ofiarami niemieckiego nazizmu byli Żydzi a jest to przecież wierutna bzdura i kłamstwo.

 

Zresztą ta polityka też była spójna z historyczną polityką niemiecką, która chciała zdjąć z siebie odium wybuchu II Wojny Światowej i w zastępstwie używać określenia "naziści". I też to udało się Niemcom choć częściowo osiągnąć.

 

Ale wracając do żądań Żydów. Oczywiście im chodzi - jako piewcom "złotego cielca" - o pieniądze i nieruchomości. To jest ich cel i z tego celu powstała ustawa 447 JUST, z tym, iż wydaje mi się, że to też wynika z jakiejś dziwnej antypolskości Żydów. Dziwnej bo przecież to Polacy ratowali Żydów a dziś nawet Ci uratowani nienawidzili lub nienawidzą Polaków (vide.: B. Geremek).

 

Wielokrotnie zastanawiałem się skąd ta ich nienawiść do Polski i Polaków. Kojarząc fakty stwierdziłem, że są trzy źródła: nasza katolickość, której nie znoszą, marzenie o utworzenia na terytorium Polski tzw. Judeopolonii oraz ich nienawistny Talmud będący dla nich niczym religia.

 

Uwzględniając też powyższe pokusiłem się o wskazanie jeszcze innych przyczyn. Aby były bardziej czytelne wkomponowałem w tą "wyliczankę" wcześniejsze i wskazane przyczyny antypolskości. Chronologia jest przypadkowa:

 

 1. konflikt krańcowo odmiennych cywilizacji: łacińskiej, reprezentowanej przez Polskę i żydowskiej (po części też z wpływami turańskimi), reprezentowanej przez dużą część Żydów i samo państwo Izrael. Pod tym względem – paradoksalnie – o wiele bliższa cywilizacji żydowskiej jest cywilizacja reprezentowana przez islam, co też widać w żydowskim Talmudzie, gdzie islamiści traktowani są lepiej niż chrześcijanie,
 2. polski katolicyzm gloryfikujący też nadzwyczajne znaczenie Matki Bożej, który jest talmudycznie sprzeczny i znienawidzony przez znaczną część narodu żydowskiego odrzucającego Mesjasza Jezusa Chrystusa i w dalszym ciągu na niego czekającego, przy czym istotnym wydaje się tu odejście Żydów od religii starotestamentowej (mojżeszowej) na rzecz religijno-ideologicznego przekazu rabinów zebranego w księdze rabinicznie objaśniającej Słowo Boże, czyli w owym Talmudzie, który stał się źródłem niemal nowej religii/ideologii: judaistyczno-rabiniczno-talmudycznej powiązanej ze skrajnie nacjonalistycznym syjonizmem,
 3. przekonanie o narodzie wybranym przez Boga, którym mają być Żydzi, co implikuje w nich często – nawet skrywaną i podświadomą - pogardę do innych nacji i narodów oraz już nawet nie nacjonalizm, ale szowinizm żydowski,
 4. zapisy w Talmudzie o tym, że od Żydów nie można wymagać jakiejkolwiek wdzięczności dla Gojów (nie Żydów),
 5. 2000 letni brak przez nich swojego państwa, co musiało kształtować u nich swoisty „kompleks niższości”, ale też tworzyć przeświadczenie, że gdziekolwiek się osiedlają muszą tworzyć własne społeczności i nie asymilować się z rdzenną ludnością,
 6. polska gościnność i tolerancja, przejawiające się m.in. w przyjmowaniu u nas Żydów wyganianych onegdaj przez inne narody oraz nadanie Żydom szczególnych przywilejów, co u ich części zrodziło przekonanie, iż Polska może stać się ich drugą „ziemią obiecaną” – Judeopolonią i z tegoż powodu wielu Żydów było na arenie międzynarodowej przeciwne powstaniu państwa polskiego po I Wojnie Światowej,
 7. zwycięstwo Polski nad bolszewikami w roku 1920, co uchroniło nie tylko naszą dopiero co odzyskaną niepodległość, ale też cały świat przed zalewem totalitarnego komunizmu a komunizm ma korzenie żydowskie (począwszy od K. Marksa) i w dużym stopniu realizował idee żydowskie zarówno – paradoksalnie – i religijne (m.in. chasydzkie), jak i syjonistyczne (nacjonalistyczne): „Oto żydzi w dziejach swego rozproszenia ile razy uzyskali jakąkolwiek przewagę czy to na tle życia ekonomicznego, czy pod względem wpływów politycznych, umiejąc się np. wkraść w łaski osób możnych, wyzyskiwali w niesamowity sposób tę władzę na korzyść własną, a dla uciemiężenia innych. Klasycznym przykładem pod tym względem może służyć epoka panowania bolszewizmu w Rosji. Wszak wiadomo, że bolszewizm jest tworem żydowskim, bolszewicy to żydzi, a rządy bolszewickie — to rządy żydowskie. Historia nie zna takich okrucieństw, jakich dopuszczają się rządy bolszewickie nad ludnością chrześcijańską”[3] – wydanie przedwojenne]. Powyższa opinia być może jest zbyt radykalna i odnosi się do sytuacji przedwojennej, gdzie faktycznie Rewolucja Francuska a szczególnie Bolszewicka i wszystko, co po niej nastąpiło ówcześnie było największym w dziejach ludobójstwem – sami bolszewicy wymordowali około 30 mln osób, w większości Chrześcijan i to oni byli prekursorami budowy obozów koncentracyjnych i gazowania więźniów… Ale prawdą jest, że kierownictwo bolszewików w większości stanowili Żydzi a np. plena KC przedwojennej Komunistycznej Partii Polski prowadzone były nader często w języku jidysz. Ponadto warto zdawać sobie sprawę, że wśród najwyższego kierownictwa marksistowskich, nazistowskich Niemiec zaskakująco wiele Niemców było żydowskiego pochodzenia, z wykonawcą „kwestii żydowskiej” Eichmannem na czele,
 8. powojenna żydowska (izraelska) polityka historyczna, która miała kreować międzynarodowe przeświadczenie, iż tak naprawdę jedynymi ofiarami II Wojny Światowej byli Żydzi a z tragicznego i ludobójczego, dokonanego przez Niemców Holocaustu Żydów oni sami uczynili coś na kształt „Przedsiębiorstwa Holocaust” [4],
 9. świadomość, że sam Holocaust Żydów niestety nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby nie pomoc Niemcom udzielana przez część samej społeczności żydowskiej, w tym prohitlerowskich sformalizowanych organizacji żydowskich w połączeniu z obojętnością wielu bogatych Żydów na innych kontynentach, w tym w USA,
 10. wieloletnia – po uzyskaniu od Niemiec reparacji wojennych – międzynarodowa polityka żydowsko-niemiecka kłamliwie i odrażająco przypisująca Polakom winę lub współwinę za Holocaust,
 11. nadmierna zachłanność wynikająca z umiłowania przez nich „złotego cielca”, czyli pieniądza i dążność syjonistów – zarządzających „Przedsiębiorstwem Holocaust” – do ciągłej realizacji procesu wyłudzania od innych nienależnych odszkodowań lub innych „darowizn”: od kilku dziesiątek lat takich reparacji żądają też bezprawnie od Polski, kłamliwie przypisując nam nawet współsprawstwo Holocaustu, nie mówiąc już o sloganie: „polskie obozy koncentracyjne”,
 12. nauczanie od małego Żydów, że Polacy "wyssali" tzw. "antysemityzm z mlekiem matki". Ich o tym przekonanie najlepiej widać podczas wizyt młodych Izraelczyków w Polsce: są osłaniani izraelskimi służbami specjalnymi i nie wolno im się kontaktować z Polakami. Taki sposób i obszar nauczania zostaje wpajany młodym Żydom od dziesiątków lat i nie dziwmy się, że w okresie dorosłości również nienawidzą Polski i Polaków (zobacz na YouTube film "Zniesławienie", choć trudno go wydobyć lub jest kasowany). Smutnym jest też to, że o tym "wyssaniu z mlekiem matki" mówią też osoby z kręgów żydowskiej władzy utwierdzając tym samym Żydów o tym polskim tzw.: "anysemityzmie",

Zdaję sobie sprawę, iż z pewnością tych przyczyn antypolskości jest o wiele więcej. Zapewne w niejawnych „gabinetach cieni” są jeszcze bardziej skomplikowane, choć paradoksalnie może być całkiem odwrotnie i wystarczy tylko pokazać i ujawnić prawdę. Tylko tyle i aż tyle.


Wracając jednak do ustawy 447 JUST. Śmieszą mnie postawy wobec niej typu: "ona nie ma znaczenia", "to prawnie niemożliwe", "temat jest zamknięty" lub "tematu nie ma". W związku z tym mam pytania: Skoro ona nie ma znaczenia to po co w ogóle została uchwalona jednogłośnie przez senat USA? Skoro nie ma znaczenia to dlaczego 88 senatorów podpisało ów list do M. Pompeo?


 

[1] https://www.pch24.pl/usa--temat-restytucji-mienia-powraca--senatorowie-zazadali-by-pompeo-naciskal-na-polske,69963,i.html

[2] https://wpolityce.pl/polityka/458182-dziedziczak-kwestia-mienia-bezspadkowego-zamknieta

[3] ks. prof. Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera i czego naucza, Dom wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2001, s. 44-46, reprint wydania z roku 1925. Autor ks. prof. Józef Kruszyński (1877-1953) był profesorem i rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933. Był biblistą i jednym z największych znawców problematyki żydowskiej w międzywojennej Polsce, ale też i po wojnie.

[4] Finkelstein Norman G., Przedsiębiorstwo Holocaust, https://ruchbiblijny.pl/ebook/holokaust.pdf

 

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

 

Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:14)

Komentarze

- o umowie USA z Polską i załatwienie definitywnie spraw spadkowych. Wspominają o tej umowie nasi posłowie bo też ją znają.

https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg

Warto jeszcze wspomnieć że bardzo dużo żydowskich kamienic i ziemii było zadłużonej w polskich bankach i raty nie zostały spłacone ze względu na wybuch II wojny światowej. Najpierw muszą spłacić długi wraz z karnymi odsetkami od wojny.

Przed laty (około 25 lat temu) - Żydzi utworzyli u nas takie jak by kółka w całej Polsce aby tubylcy opowiadali o Żydach przedwojennych i dawali za to nawet nagrody. Dlatego dużo roszczeń jest na podstawie zwykłych plotek a nie dokumentów.

Przypominam też że za rządów platformy antypolskich bandytów zostały wywiezione z Polski za granicę kopie naszych ksiąg wieczystych.

Rząd powinien w trybie pilnym zająć się zmianą ich numeracji aby złodziejom od "rteprywatyzacji" utrudnić kradzieże ziemi i innych nieruchomości bo proceder trwa w najlepsze w całej Polsce a Warszawa to tylko "wierzchołek góry lodowej".

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599148

Z tymi księgami wieczystymi to w Polsce jest jakaś paranoja. Mysałem, że PiS to załatwi, bo tu chodzi nie tylko o mienie bezspadkowe Żydów, które im się nie należy, ale też o mienie poniemieckie, na zachodzie Polski i na Warmii i Mazurach.  W tych okolicach już jest pełno Niemców. We Wrocławiu jest ich zatrzęsienie a i powstają jakieś ruchy śląskie dążące do oderwania Śląska od Polski.

Polacy nie są właścicielami, bo mają tylko dzierżawę wieczystą a to jest tylko świstek papieru.  Sprawa nie jest uregulowana do dzisiaj a przecież wystarczy jedna ustawa, żeby zmienić ten stan rzeczy (o zasiedzeniu).

A poza tym każdy Żyd, który ma prawo do spadku winien wpierw zapłacić Polsce za odbudowę lub użytkowanie ich mienia po II WŚ, czyli polskie odbudowy, remonty, itd. Wtedy by sie okazało, że zwrot tych nieruchomości byłby na tyle kosztowny, że sami Żydzi by odstąpili od przejęcia. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599162

- Warszawa to wierzchołek góry lodowej - ten proceder trwa w całym kraju na masową skalę.

To jest jakiś koszmar że Rząd nic o tym nie wie. To jest też powód konfliktu Rządu z bandytami w togach którzy za milionowe łapówki przekazują przez fikcyjny akt darowizny lub bezprawne zasiedzenie mienie po wymordowanych w wojnę Żydach ale i Polakach nowym właścicielom. W powiecie wołomińskim tak przejęte nielegalnie zostało jednorazowo mienie o wartości około 20 milionów złotych.

Który sędzia nie weźmie dwóch mlionów łapówki nawet pod groźbą wyrzucenia z zawodu i utraty resortowej emerytury ? - znacie takiego ? - bo ja nie.

Zobaczcie ilu arbuzów z PSL-u w tym uczestniczyło bo to dzieje się wszystko w samorządach ze wskazaniem Starostw bo tam są zbierane podatki od nieruchomosci i jest wiedza o "porzuconym mieniu" i księgach wieczystych. Te wszystkie przekręty mają pozory legalności bo robią to zawodowcy.

Powinna się odbyć pilna kontrola w całej Polsce.

W podwarszawskim Komorowie (koło Pruszkowa) jest pani sędzia i jej synek adwokat o nazwisku Duś jak pamiętam.
Ostatnio za "oszczędności" postawili trzeci dom a właściwie pałac.

To ogrom ukradzionych pieniędzy powoduje ich niesamowitą beszczelność tak jak ten z Warszawy który za ukradzione 40 milionów wpłacił z tych pieniędzy kaucje chyba milion złotych i wyszedł na wolność :)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599182

Jedyną receptą na sędziów jest ich kontrola. Jest to trudne, bo oni uważają się za wybraną kastę i nie chcą podlegać suwerenowi. Byłbym za tym, żeby było jak w USA: sędziowie winny być wybierani przez Polaków. Inną sprawą jest uwolnienie zawodów prawniczych. A majątki? No cóż... to, co w Warszawie jest w każdej gminie w Polsce. To praca na lata.
Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599189

- w tym i z Sądu Najwyższego rozwiązania prawne ale nieboszczyk ma więcej inicjatywy i energii niż dzisiejsi legislatorzy.

Urzędnik za wzięcie łapówki ? - kara razy dwa z K.K. i brak przedawnienia - dało by radę ? - nawet jako starcy w razie wpadki komornik odbierał by im pieniądze z emerytur lub konfiskata mienia ich bękartom którzy potem korzystają z ukradzionych przez rodziców pieniędzy.

Jakoś obce banki za rządów platformy bandytów wprowadzili przepis w Polsce że dług bankowy dziedziczą dzieci. Dało radę ?

Piłsuski zdaje sie że wiewszał na szubienicy łapówkarzy ale czasy były o wiele bardziej burzliwe niż dziś.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599206

Bo najpierw PO obiecało, a teraz zażydzony PiS obiecał.

A firma Holokaust nie popuści, a kto frajer ten zapłaci, choć niewinny.

Wszystko zacznie się po wyborach.

Ciekawi mnie jakiej argumentacji użyje zażydzony PiS, by oszukać Polaków i wypłacać odszkodowania.

Takich pieniędzy nie ma Polska, ale za to ma bogactwa naturalne, lasy, ziemia, spółki skarbu państwa, różne obligacje.

Jest w czym wybierać, by zadowolić wymagania koszernych, którzy nigdy nie będą zadowoleni, bo uważają że to wszystko jest ich, a my Polacy to bydło, które ma służyć im nad ludziom.

Byli już nad ludzie od Hitlera i jak skończyli, więc niech pejsate sobie pomyślą że historia lubi się powtarzać, a cierpliwość Polaków też ma granice.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2
#1599154

PO już próbowało sprzedać lasy, a na co? Wiadomo. Mamy też ogromne zasoby surowców naturalnych. Musimy PiS-owi patrzeć na ręce i naglaśniać wszystko, co jest związane z tymi roszczeniami.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599164

No cóż właściwie to nic dodać nic ująć.

Jedno jest pewne, że termin wyborów został zrobiony pod tą ustawę. Po wyborach jak będzie Konfederacja w sejmie, to PiS będzie miał hamulec i nie spełni absurdalnych roszczeń żydowski - jeśli PiS nie będzie miał hamulca w postaci Konfederacji, to oczywiście czystą gotówką tego nie załatwią ale ziemią i bogactwami naturalnymi na pewno - potem powiedzą: "przecież mówiliśmy, ze żadnych pieniędzy nie jesteśmy nikomu winni" - no i pieniędzy nie dadzą, dadzą za to w naturze.

Efekt bedzie taki, że to tak jak byśmy się przyznali do współudziału w holokauście żydów, a poza tym za to, ze tylu żydów uratowaliśmy, to jeszcze stracimy część naszego kraju (nie mówiąc już o stratach juz poniesionych począwszy od zabitych Polaków, którzy ukrywali żydów).

Ps. ostatnio leciał film w TV o odsieczy wiedeńskiej - powiedziałem dzieciom: zobaczcie uchroniliśmy austriaków przed turkami, a w podzięce austriacy później byli dla nas jednym z trzech zaborców. Tak samo podczas II wojny ratowalismy żydów, a teraz mamy od nich w podzięce ciągłe roszczenia, oszczerstwa i nienawiść. Pamiętajcie dzieci, najpierw walczymy o swój kraj i Polaków, a dopiero potem ewentualnie pomagamy innym jeśli na to zasłużą.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1599158

Dobrze powiedziłaęś swoim dzieciom. Bo tak winno postępować poważne państwo i poważni Polacy. PiS-owi należy patrzeć na ręce. Też chciałbym, aby do Sejmu dostała się Konfederacja, tylko po co wzięli Korwina? Tego nie rozumiem. Ale jest szansa, bo mają już około 4% poparcia. Wszystko teraz zależy jaka będzie ich kampania wyborcza bo oprócz $$& muszą mieć jakieś inne propozycje dla Polski. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599165

tak Korwin to też nie moja bajka ale nie trzeba na niego osobiście i ludzie od niego głosować - wyborcy z tej strony politycznej są bardziej świadomi i mogą świadomie wybrać

W samej Konfederacji może zatem nie dzieje się najlepiej ale ideałów nie ma, a to jedyna alternatywa, która może coraz bardziej skręcającym w lewo PiSowi patrzeć na ręce.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1599166

przedwojenną mapę Polski  z zapytaniem,czy  n.p 

od Rosji ,Ukrainy i pozostałych też upomną się Zydzi o swoje ?

Wszak wiele majątków

 żydowskich znajdowało się na terenach obecnej Ukrainy

panowie senatorowie mają ogromne luki w pamięci historycznej

więc polecałabym im 

wiersz -piosenkę Jacka Kaczmarskiego "Jałta"

,szczególnie te fragmenty dotyczące KALEKI

a oto fragmenty ku pamięci Senatorom

 

"Ściana pałacu słuch napina
Gdy mówi do Kaleki Lew
Ja wierzę w szczerość słów Stalina
Dba chyba o radziecką krew

"I potakuje mu Kaleka
Niezłomny demokracji stróż:
Stalin to ktoś na miarę wieku!
Oto mąż stanu, oto wódz!"

a tak z ciekawości,to NRD zwróciła majątki Żydom ?

pozdr

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1599171

Białoruś też miałaby co im zwracać

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1599172

majątków żydowskich na Białorusi i na Ukrainie jest zdecydowanie więcej niż w Polsce a do tego w czasie wojny nie zostały zniszczone. 

Pzdr 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599176

- bo ja znam kilka Ukrainek. W Odessie nie przejdziesz dziesięciu kroków żeby sie z Żydem nie zderzyć.

To jest właśnie ich katastrofa że walczyli na Majdanie jak sie teraz okazało dla Żydów. Oni naprawdę są między młotem a kowadłem.

Żydzi oskubią ich z ostatniej kopiejki.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599187

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Halina44 został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Najciemniej jest pod latarnia....

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-8

H44

#1599198

Konfederacja winna być jak Jobbik na Węgrzech. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1599175

a więc 

do dzieła dzielni senatorowie i pozwy do RUSINÓW,Białorusinów itd ,

tylko  czy odwagi starczy ?

serd pozdr

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1599178

Dokładnie, też tak mówiłem, że muszą Narodowcy zrobić coś takiego jeszcze nim zawiązali Konfederację.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1599208

Na Ukrainie niewiele już zostało w rękach zwykłych ludzi, najczęściej niewielkie działki przy lichych zagrodach. Resztę przejęły (czytaj rozszabrowały) oligarchiczne mafie, na czele z żydowską. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1599180

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Halina44 został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Kibol chce być mądrzejszy od 88 senatorów !

-Pretendujesz do Nobla, ................ w domenie KIBOLSTWA !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-7

H44

#1599199

Dosc jazgotu i bełkotu i żądań na temat własności czegokolwiek w Polsce , jeśli żydzi chcą cokolwiek odzyskać niech się zwrócą z swoimi zadaniami do niemców , to dych co ich mordowali i palili w piecach , od Polaków i Polski niech się raz na zawsze odpierdziela , niech dziękują każdego dnia Bogu ze był taki naród na świecie ze ryzykowali życiem aby ich uratować od zagłady , to byli Polacy.
Niech rząd Polski postawi sprawę jasno i klarownie ze nic nie jesteśmy żydom winni , wręcz odwrotnie , czy to nie żydzi chcieli zrobić z Polaków swych niewolników ? czy to nie Polacy pracowali w żydowskich fabrykach jak niewolnicy za marne grosze ? , dlaczego się o tym nie mówi ? ,ma dość tej zakłamanej poprawności politycznej , zaprzaństwa , zakłamania .
Lodź , Warszawa i wiele innych miast Polski było w władaniu żydostwa , myślałem ze ten rząd zrobi raz na zawsze porządek i zamknie sprawę żądań żydów , nic im się nie należny, wręcz odwrotnie oni sa nam winni wiele

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1599215

polski rząd?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1599219

niech, niech, niech bedzie sprawiedliwosc historyczna ale nie PISuarowa !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-3

H44

#1599479

... wszyscy poczuliśmy odprężenie i zadowolenie.

Dobry artykuł Krzysztofa zroluje się na dalszą pozycje, tak jak wiele innych, wcześniejszych. Pomysł Stowarzyszenia blogerów mógłby przyczynić się do szerszego odbioru prezentowanych tu materiałów. Krąg czytelników i komentatorów na Niepoprawni nie powala z nóg.

Już gdzieś, kiedyś wspominałem, że większość konstytucyjna w obu izbach Parlamentu winna być tylko w formacie koalicji z Konfederatami. Jeśli stanie się inaczej, niech Bóg nas chroni...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

...

#1599245

Napisałem, że po stronie administratorów prawicowych portali pojawiło się zmęczenie materiału i zniechęcenie, ale może to przejściowe, bo niestety administrowanie to śledzenie nowych wpisów minimum co dwie godziny przez całą niemal dobę. Może się to zmieni przed wyborami. 

Ale też blogerzy (niektórzy) też się zniechęcili a nowi to raczej nie dorównują swym poziomem do tych starszych. Ja też miałem lekką zadyszkę, ale na szczęście mi przeszło, choć ja poświęcam na tekst nie więcej niż 2 godziny dziennie (3 lub cztery tylko w przypadku długuśkich testów wymagających poszukiwania źródeł a to jest czasochłonne - nawet można poszukiwać źródeł nawet kilka godzin - dlatego takie długie teksty staram się pisać w soboty i niedziele). 

Pozdraiwma

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1599253

Naczelny rabin Polski obraził się za zaproszenie go na uroczystości państwowe

Próby dezawuowania rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej NSZ, którym nadano charakter państwowy, podjęła lewica. Szkoda, że w taką awanturę wszedł i Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wszak to owa „wyklęta” jednostka wyzwalała rodaczki rabina w obozie w Czechach.

Dość obraźliwy dla władz RP list rabina zamieściła nie bez satysfakcji „Gazeta Wyborcza”. Poniżej treść, a ocenę pozostawiamy czytelnikom:

 

„Szanowny Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Szanowny Panie Ministrze,

Odsyłam Panu otrzymane zaproszenie na uroczystości pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z okazji 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Zorganizowanie tych uroczystości znieważa pamięć wszystkich obywateli Polski poległych w walce z Niemcami. Zaproszenie mnie do wzięcia w nich udziału traktuję jako osobistą zniewagę.

Szalom,

Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski

Do wiadomości: Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”

Trudno zrozumieć dlaczego uczczenie walki i poświęcenia NSZ obraża „wszystkich obywateli Polski poległych w walce z Niemcami”. Nie można też zrozumieć dlaczego zaproszenie na państwowe uroczystości jest „osobistą zniewagą” dla rabina. Może, gdyby duchowni judaizmu nie czerpali wiedzy o Polsce akurat z tej „Gazety”, widzieliby Polskę bardziej normalnie.

Brygadzie zarzuca się „kolaborację” z Niemcami. Tymczasem był to tylko co najwyżej, czasowy rozejm. Prawdziwymi kolaborantami w tej wojnie i to dość długo była za to sowiecka armia czerwona, którą Izrael zaprasza dziś na uroczystości wyzwolenia obozu w Oświęcimiu.

 

Za: Najwyższy Czas! (07/08/2019)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

panMarek

#1599261

Nie mam ochoty gadać o tym rabinie. Jak każdy rabin jest antypolski i tyle. Ale dziękuję za komentarz. Jest ważny.

Pzdr

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1599267

... wprowadzić w ustawodawstwie polskim możliwość pozbawiania obywatelstwa. Mniemam, iż ten/ta persona ma obywatelstwo izraelskie, więc deportacja.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

...

#1599291

PiS łże tak jak to żyd może tylko łgać a tu mu bracia żydzi z Hameryki podsunęły taki pasztet zapominając o ustaleniach notatki z rozmowy pana ambasadora Jacka Chodorowicza, pełnomocnika ministra spraw zagranicznych RP z panem Thomasem K. Yazdgerdim, specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA i przewodniczącym delegacji USA w IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), bo:

"Amerykański Senat domaga się, by Polska załatwiła sprawę mienia ofiar Holokaustu

Znacząca większość (88 na 100) amerykańskich senatorów podpisała list do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, wzywający go do akcji w sprawie mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Pompeo ma wywrzeć nacisk na Polskę w tej sprawie. „Odpowiedź premiera Morawieckiego na pańskie uwagi, w której premier powiedział, że Polska ‘rozwiązała’ ten problem, była niepokojąca” – zaznaczają senatorowie.

Senatorowie apelują do Pompeo o działania, które mają zmierzać do wypłacenia ofiarom Holokaustu lub ich rodzinom odszkodowań lub zwrotu nieruchomości, „które zostały bezprawnie przejęte przez nazistów, a następnie znacjonalizowane przez komunistów”.

Senatorowie USA zwracają ponadto uwagę, że obecnie żyje już niewielu ludzi ocalałych z Holokaustu. Argumentują, że problem restytucji musi być niezwłocznie rozwiązany.

„W istocie Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie uchwalił kompleksowego prawa dotyczącego zwrotu lub rekompensaty za własność prywatną, mimo że w 2009 r. zatwierdziła Deklarację Terezińską w sprawie mienia z epoki holokaustu ‘w sposób sprawiedliwy, kompleksowy i niedyskryminacyjny’” – twierdzą senatorzy.

„Jako zagorzali poplecznicy sojuszu polsko-amerykańskiego, piszemy, aby przekonać pana do śmiałego i pilnego działania, by pomóc Polsce rozwiązać sprawę kompleksowo i w kontekście wzmocnienia stosunków dwustronnych między naszymi krajami” – konkludują sygnatariusze listu.

Petycję zainicjowaną przez Demokratkę Tammy Baldwin oraz Republikanina Marco Rubio sygnowało dotychczas łącznie 88 z 100 senatorów USA." Źródło:

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/QeIk9kpTURBXy9hY2U0ODk2YWY1NzMzMmI5NDliMDc4NGE0NzBjNDE5NS5wbmeSlQLNAxQAwsOVAgDNAvjCw4GhMAE

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/faSk9kpTURBXy9jOTMxMDExNjlhOTJiYTNlM2U3MGY2MTg4YjI5NmVhMi5wbmeSlQLNAxQAwsOVAgDNAvjCw4GhMAE

 

Senate calls on Pompeo to pressure Poland on Holocaust property restitution

A letter signed by 88 US senators, including those running for president, calls on US Secretary of State Mike Pompeo to take urgent action on the restitution of the property of Holocaust victims left in Poland.

The bipartisan letter was spearheaded by two senators – Tammy Baldwin, a Democrat from Wisconsin, and Marco Rubio, a Florida Republican. Rubio also is responsible for work on “Law 447,” called Justice for Uncompensated Survivors Today, or JUST, which was approved by Congress one year ago.

“Now is the time, while the last Holocaust survivors are still alive, to back up our words with meaningful action. We encourage you to pursue bold initiatives to help Poland to resolve this issue as quickly as possible,” write the senators in the letter.

Gideon Taylor, chair of Operations at the World Jewish Restitution Organization, points out that survivors of the Holocaust, Jews and non-Jews, “have waited too long for Poland to pass legislation to address property first taken by the Nazis and then nationalized by the Polish Communist regime.”

— AP” Źródło: www.timesofisrael.com

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

panMarek

#1599262

http://niewygodne.info.pl/artykul9/List-senatorow-USA-ws-restytucji-mienia.htm

"Aż 88 spośród 100 senatorów USA podpisało się pod listem kierowanym do sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, w którym zażądali, aby władze USA wywarły nacisk na Polskę w sprawie zwrotu mienia ofiar Holocaustu. Co ciekawe - senatorowie USA zapomnieli o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze - roszczenia ofiar Holocaustu, którzy byli obywatelami USA, zostały uregulowane umową między Polską a USA z 16 lipca 1960 r. A po drugie - pozostałe ofiary Holocaustu mogą spokojnie odzyskać mienie znacjonalizowane przez komunistyczne władze. Wystarczy, że złożą pozew do polskiego sądu. (...)"

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1599263