Nie da się zrozumieć dużej części Żydów bez znajomości ich Talmudu! (cz.4)

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj
 

Poniżej przedstawiam 4 część mojego obszernego artykułu dotyczącego żydowskiego Talmudu i stosunków polsko-żydowskich. Przed jego lekturą warto zapoznać się z poprzednimi częściami, bowiem stanowią integralną całość:

(Wszystkie cytaty – o ile nie podano ich konkretnego e-numerycznie źródła – pochodzą z książek polskich, przedwojennych znawców Talmudu, których ująłem w przypisach do części pierwszej i drugiej oraz częściowo w trzeciej niniejszego artykułu – polecam)

Chrześcijanie więc – wbrew religii/ideologii talmudycznej – uważają Jezusa Chrystusa za Mesjasza, Boga i Syna Boga Ojca posłanego przez niego dla Zbawienia ludzi i zmazania z nich grzechu pierworodnego. Bóg dla nich występuje w postaci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. To dla talmudystów jest chyba najgorszym bluźnierstwem.

Mało tego! Katolicy jeszcze ponadto uznają świętość Matki Bożej jako Matki Zbawiciela, poprzez którą można wypraszać u niego łaski i chronić się w jej boskim, matczynym sercu. To dla talmudycznych Żydów (czyli ich większości, też wśród mało religijnych syjonistów) jest już bodajże nie do zniesienia, bo Oni nie tylko mają bardzo zbliżony stosunek do kobiet jak w islamie a do tego pogardzają „ladacznicą”, matką znienawidzonego przez nich Jezusa Chrystusa, którego zamordowali a krew Jego – na ich własne i przez nich wyartykułowane życzenie - płynie na nich i na ich potomków (Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25).

W tym miejscu można – wedle mnie - wskazać na jeszcze jeden aspekt nienawiści Żydów do Jezusa Chrystusa i jego wyznawców oraz pośredniej negacji Tory. Bowiem skoro uznaliby Jezusa Chrystusa za Mesjasza i Zbawiciela oczyszczającego wszystkich ludzi z grzechu pierworodnego to oznaczałoby koniec ich talmudycznego wybraństwa opierającego się na oczyszczeniu z grzechu pierworodnego tylko Żydów poprzez ich przymierze z Bogiem na górze Synaj. Żydzi musieliby uznać, że wszystkie narody, w tym oni, są „czyste” i sobie równe wobec Boga i posiadają boską duszę. To byłby koniec Talmudu, a skoro „Talmud tworzy istotę żydostwa, a żydostwo bez Talmudu jest niemożliwym” to przyjęcie faktu, iż Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, by zbawić wszystkich ludzi musiałoby spowodować całkowite odrzucenie Talmudu i koniec żydostwa w formie przezeń określonej.

Rozumując tym tokiem żydowskiego spojrzenia na rolę Jezusa Chrystusa. .. Jego przyjęcie jako Boga i Syna oznaczałoby też dla Żydów konieczność uznania faktu, że Bóg wcale nie uważa ich (lub przestał uważać) za „naród wybrany”, ale po to posłał Syna Swego, aby całą ludzkość uznać za „wybraną”. W takim sensie Żydzi muszą albo Jezusa odrzucić, albo przyjąć, że jest Bogiem. Odrzucając Go zachowują całą swoją talmudyczną, mitomańską religijność i rasistowską tożsamość, ale tym samym przestają być dziećmi bożymi. Przez nich przelana krew naszego Zbawiciela sytuuje ich jako wiecznie potępionych, którzy nie tylko odrzucili Boga i Mesjasza , ale go zabili! Przyjmując zaś Go musieliby uznać wszystkich za równych sobie i zrozumieć lub zadać sobie pytanie: Dlaczego Bóg się od nich odwrócił, czy są aż takimi grzesznikami, że teraz są jak inni, których dotychczas uważali za nieczystych „podludzi”?, ale… dalej zostaliby dziećmi bożymi i staraliby się odpokutować za grzechy i zadośćuczynić bliźnim.

Żydzi niestety wybrali to pierwsze i dlatego powoli odsuwają Torę, która zapowiada przyjście Mesjasza i wszystko niezbicie wskazuje na to, że owo proroctwo dotyczyło właśnie Jezusa Chrystusa i już się spełniło. Teraz trzeba czekać na Jego powtórne przybycie.

Żydzi zdają sobie z tego sprawę. I to coraz bardziej – wraz z upływem kolejnych lat, stuleci bezskutecznego czekania przez nich na swojego Mesjasza. Więc odchodzą od religii Mojżeszowej na rzecz religii talmudycznej, stworzonej przez nich samych lub raczej – hipotetycznie - przez przeciwieństwo prawdziwego Boga Ojca, czyli czyste Zło a Zło przejawia się najbardziej poprzez pychę i nienawiść…

Ich zniecierpliwienie brakiem nadejścia Mesjasza i pycha prowadzi nawet do tego, że niektóre syjo-talmudyczne środowiska żydowskie poczęły głosić ideę, iż tak naprawdę to naród żydowski jest sam w sobie Mesjaszem, Bogiem. A to jest już bałwochwalstwo najwyższych lotów, czysta doktryna lucyferiańska – człowiek sam w sobie Bogiem.

Kontynuując… Czyż pełen grzesznej pychy i pełen grzesznej nienawiści do innych nie jest ich Talmud i nie był takim przed przyjściem Jezusa Chrystusa? I czy Bóg nie ukarał ich czasem – poprzez Swego Syna Zbawiciela Wszystkich– za ich tę ich pychę i nienawiść, którą tylko znów bezbożnie potwierdzili przelewając krew Pana naszego Jezusa i z własnej woli stając się niewolnikami Zła? I czyż nie dlatego (odnosząc się do ówczesnych czasów), żeby tą pychę i nienawiść zniszczyć Jezus Chrystus nadał nam (i też im) Nowe i ponadczasowe Boskie Przykazania Miłości: „1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich i 2. a bliźniego swego jak siebie samego (…) Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»” [za: m.in. J 13, 34-35]. Żydzi przelewając krew Jezusa Chrystusa odrzucili te przykazania miłości wobec wszystkich bliźnich, wszystkich bez wyjątku ludzi.

Myśląc dalej wymową Talmudu i żydowskiego rozumienia Starego Testamentu… Żydzi nie przyjęli Jezusa Chrystusa, który został im posłany przez Boga Ojca jako Mesjasz i Król Żydowski oraz Zbawiciel wszystkich narodów. Odrzucili Go i zamordowali. Tym samym odwrócili się od Boga i przestali być „narodem wybranym”. A skoro odwrócili się od Prawdziwego Boga Ojca i Jego Syna, to kto dziś jest ich „Bogiem” i czy przypadkiem nie jest to owo właśnie Zło z szatańskim biblijnym znamieniem bestii: „666”? (w tym miejscu pomijam dyskusje czy 666 jest faktycznie znamieniem bestii czy też nieoczyszczonych i ziemskich ludzi – przyjmuję powszechne rozumienie tej liczby jako liczby Lucyfera/Szatana, choć przyjęcie liczby bestii jako symbolu nieoczyszczonych ludzi znów – wedle żydowskiego Talmudu – gloryfikowałoby Żydów jako oczyszczonych a nieoczyszczonych z grzechu pierworodnego Gojów jako dzieci diabła).

Niejako potwierdzeniem powyższej konstatacji są słowa samego Jezusa Chrystusa: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” [J 8, 42-47].

Dalej... synergia z połączenia Talmudu i Kabały oraz niemal specyficznej oświeconej a’la magii połączone z dopuszczalną w kabalistycznym judaizmie reinkarnacją tworzy jakąś nową jakość, być może związaną z powyższym stwierdzeniem Jezusa Chrystusa.

Niedawno przeżywaliśmy dzień Męki Pańskiej, więc módlmy się w miłosierdziu Jezusa Chrystusa Wielkopiątkowymi słowami tradycyjnie katolickiej modlitwy: „Módlmy się za wiarołomnych Żydów: żeby Pan nasz Bóg zerwał odsłonę z ich serc, żeby poznali Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wszechmogący, wieczny Boże, który nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz od swego miłosierdzia, wysłuchaj próśb naszych, jakie zanosimy za ten naród zaślepiony, aby uznając światło prawdy, którym jest Jezus Chrystus, wyrwał się ze swoich ciemności. Przez tegoż Pana”. I dodam od siebie: Modlę się też za tę część Żydów, aby przyjęli w końcu Mesjasza Jezusa Chrystusa, nawrócili się i zeszli z drogi wiodącej ich ku wiecznemu zatraceniu i potępieniu! […..].

(modlitwy za Gojów w Talmudzie nie uświadczysz… niestety, ale wynika to z samej istoty Talmudu, gdzie tylko Żydzi są z Boga i nie ma w Talmudzie Miłosierdzia i Miłości do Gojów – nieczystych i niegodnych nazywania siebie ludźmi)

V. Talmud a antypolonizm

Jak to wszystko co do tej pory napisałem a które dotyczy Talmudu ma się do antypolonizmu dużej części Żydów a już talmudyczno-syjo-rabinicznych niemal wszystkich?

W Europie dziś jest jedyny kraj bardzo liczny, homogeniczny a dodatkowo mocno katolicki. To Polska! Są mniejsze jak Węgry, ale to Polska od wieków, po katolicku i z Jezusowym miłosierdziem dawała od wieków schronienie Żydom, Żydom prędzej czy później wyganianym z każdego kraju, gdzie próbowali żyć i na nim długookresowo bezproduktywnie pasożytować. To w Polsce – mimo, iż a może dlatego, że katolicka – Żydzi przez wieki czuli się najlepiej, nigdy z niej nie zostali wygnani i… może więc gdzieś tam w mitomańskim talmudyczno-syjonistycznym „umyśle” zrodziła się im myśl, że może być to dla nich „druga Ziemia Obiecana” – Judeopolonia czy też miejsce spoczynku/odpoczynku – po żydowsku Polin [zob. szerzej: dr A. L. Szcześnik, Judeopolonia. Żydowskie państwo w państwie polskim, Wydawnictwo Polwen, dwa tomy – trudno dostępna pozycja, ale można ją zdobyć]

Ale ten polski katolicyzm… hm… No przecież nie może być tak, że powinno się tym Polakom podziękować za gościnę i przygarnięcie oraz danie przywilejów, jakich Żydzi nie mieli nigdzie indziej na świecie. Nie może być tak, że polscy katolicy są z natury dobrzy – jako bałwochwalczy goje po prostu nie mogą a jako katolicy muszą być antyżydowscy, czyli współcześnie tzw. „antysemiccy”. A Chrześcijan a już Katolików „wybrańcy boży” nie tolerują i ich a’priori – wedle Talmudu – nienawidzą i nimi gardzą, jako niczym zwierzęta. Do tego wszystkiego to Polska jako jedyny katolicki kraj na świecie przyjęła na swój tron Matkę Bożą jako Królową Polski i czyni wiele dla wyniesienia na piedestały Jezusa Chrystusa jako Króla Polski.

Co tedy mogą o Polakach – wedle Talmudu – myśleć Żydzi… pozostawiam to domysłom, bo nawet nie potrafię sobie wyobrazić tej ich ewentualnej pogardy a nawet może nienawiści dla naszego narodu.

Chciałbym oczywiście się mylić, ale… kontynuując rozważania w tym obszarze.

To Polska jest dziś najbardziej ważnym katolickim krajem w Europie a do tego bardzo licznym i bogatym (też w zasoby). Czci Mesjasza Zbawiciela, swojego Króla i Jego Matkę, swoją Królową. I to Polska – nawet wedle słów świętego Jana Pawła II – może stać się fundamentem odbudowy chrześcijaństwa w Europie i na świecie.

Czy więc Polska nie ma jakiegoś szczególnego zadania w planach bożych?

Polacy powstrzymali zalew islamu na Europę (Bitwa pod Wiedniem) i uratowali światowe chrześcijaństwo. Polacy powstrzymali zalew bezbożnego komunizmu na Europę i świat odpierając atak sowieckich, komunistycznych hord na Polskę w roku 1920 (Cud nad Wisłą), też uratowali chrześcijaństwo. Polacy – mimo wszystko i wielu historycznych wątpliwości – w decydujący sposób przyczynili się do upadku powojennego komunizmu w Europie (św. JPII, Solidarność) i nigdy nie dali sobie zabrać wiary katolickiej – nawet w strasznych latach stalinowskich.

Jakie więc jeszcze mamy zadania, dane „z góry”? Można domniemywać, że znów te same: obronić chrześcijaństwo i pokonać tą bezbożność, która szerzy się w całej UE, ale i na świecie, pokonać ten kulturowy, marksistowski demoliberalizm. No i oprzeć się celowej islamizacji Europy („wymieszanie ras Gojów” a nawet doprowadzenie do zniszczenia Chrześcijaństwa rękoma islamistów) dając przykład dla innych. Obronić tradycyjne wartości, państwa narodowe, rodzinę, nienarodzone dzieci, europejską i różnorodną kulturę. Może faktycznie mamy za zadanie stać się „Chrystusem Narodów” w czasach ostatnich…

Jeżeli tak jest, to jak na to muszą reagować talmudyczno-rabiniczno-syjonistyczni Żydzi, dla których to Oni mają panować nad wszystkimi ludami, ludami bez granic i wartości, ludami wymieszanymi rasowo, bezpłciowymi etycznie i moralnie, ludami bez Jezusa Chrystusa i pozbawionymi ducha, ludami Gojów, podludzi? Pozostawiam to domysłom, bo nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, bo dla mojej cywilizacji łacińskiej opartej na wartościach chrześcijańskich, cywilizacja żydowska jest i zawsze pozostanie obca i niezrozumiała…

No i zastanówmy się – pomijając wszystko inne oprócz Talmudu – czyż możemy się dziwić, że dla tej talmudyczno-rabiniczo-syjonistyczno-kabalistycznej części Żydów jesteśmy niemal największym wrogiem? I nie od lat, ale od wieków? Czy możemy się dziwić antypolonizmowi tej części Żydów? Czy możemy się dziwić, że od dziesiątków lat – kłamliwie – ci Żydzi robili wszystko, aby przypisać nam ich Holocaust i kreować nas na krwiożerczych i największych na świecie „antysemitów”. Czy możemy dziwić się, że ich celem może być podbój Polski i Polaków, dziś ekonomiczny? Czy w tym świetle nie mamy prawa obawiać się o naszą Ojczyznę, gdzie to my-Polacy jesteśmy gospodarzami i o tą naszą wolność walczyliśmy a wielu Żydów było naszej niepodległości przeciwnych…?

Polaków nigdy ostatecznie nie pokonano i tak będzie dalej, ale musimy przestać być „pawiem i papugą” świata, musimy przestać być naiwni i twardo walczyć o nasze interesy, o naszą Polskę.

VI. Czy są szanse – zrozumiawszy wymowę Talmudu – na poprawne relacje żydowsko-polskie?

Jest też jednak duża szansa na poprawne stosunki żydowsko-polskie, choć duże kręgi światowego żydostwa robią wiele, aby takimi nie były. Tylko – ja osobiście – nie mam złudzeń: nigdy to nie będą stosunki przyjacielskie, bo takimi – wedle Talmudu – być nie mogą. Po prostu Talmud nie pozwala na przyjaźń z gojami, a już z Katolikami w ogóle… chyba, że to będzie dobre dla Żydów.

I to nasi politycy muszą zrozumieć i budując relacje z Żydami mieć tego świadomość. I przestańmy wmawiać Polakom, iż taka przyjaźń jest możliwa. Nie jest możliwa: cywilizacja żydowska (i turańska i inne) jest skrajnym zaprzeczeniem cywilizacji łacińskiej i nie ma możliwości – jeżeli chcemy zachować Polskę, polską narodową tożsamość i dalej być gospodarzami w naszej Ojczyźnie - na znalezienie wspólnego mianownika przyjaźni.

Nasze relacje musimy oprzeć na interesach, bo „złoty cielec” najbardziej przemawia do większości Żydów. Musimy stawiać twarde warunki, wiedząc o naszych atutach (zasoby, zdolności, kreatywność, pracowitość, wielkość gospodarki, ludność, położenie) i zdając sobie sprawę z atutów Żydów, w tym ich bankowo-lichwiarskiej potęgi finansowej oraz bardzo dużych światowych możliwościach politycznych (m.in. w USA). Powinniśmy znać ukryte cele Żydów i jeżeli one w jakikolwiek sposób uderzają w Polskę z wyprzedzeniem winniśmy je neutralizować.

 

Koniec części 4.

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:14)

Komentarze

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

...by rozumieć żydów. Wystarczy znać zasady wiary katolickiej.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1589046

Uważam jednak, że jest inaczej. zawsze warto znać swoich wrogów lub potencjalnych wrogow. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1589051

... w ogóle dziękuję za komentarz, bowiem zdaję sobie sprawę, iż tekst jest długi i relatywnie trudny do odbioru.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1589056

Faszyzm i Mein Kampf oraz PiS pochodzi z Talmudu.

Talmud uczy rasizmu oraz dzieli na ”gojów” i ”naród wybrany” Polacy to goje wiec trzeba ich...

cytaty z Talmudu:

“Stosunek płciowy goja jest jak parzenie się zwierzęcia” (Sanherid 74b, Tosefta).
“Nasienie obcego jest nasieniem zwierzęcym” (Kutebot 3b, Tofesta).
“Goje są potomkami Samaela, czyli wodza duchów nieczystych, który zwiódł Ewę” (Zohar
1,28b).
“Pokolenie w ten sposób powstałe do tego stopnia jest plugawe, że może być porównane do
nawozu” (Orach chaiim 55,20).
“Ciała gojów są pegarim, to jest w niczym nie różnią się od ścierwa zdechłych zwierząt” (Jore
dea 337,1).

“…a dusze do tego stopnia plugawe, że zanieczyszczają każdego, kto się do nich zbliży”
(Zohar I 46b, 47a).
“Domy gojów są domami zwierząt, ponieważ sami chrześcijanie nie są godni nazwy
człowieka, bo są to najoczywistrze bydlęta na zewnątrz tylko podobne do ludzi” (Midrasch
Talpioh f. 255d).
“Płodzą się oni na kształt zwierząt” (Sanhedri 74b Tezepoth).
“Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem” (Keritot 6b).
“Goje zostali stworzeni, by służyć Żydom jako niewolnicy” (Midrasch Talpioh 225).
“Stosunek seksualny z gojem jest jak stosunek ze zwierzęciem” (Ketubot 3b).
“Trzeba unikać gojów nawet bardziej niż chorych świń” (Orach Chalim 57,6a).
“Przyrost naturalny gojów musi być drastycznie ograniczony” (Zohar 11,4b).
“Zakazano wam litować się nad innowiercami” (Jad Chazaka).

PiS to glownie goje na uslugach Izraela, goj zrobi swoje a potem sie go trzeba pozbyc, w koncu to gorzej niz zwierze :)

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5
#1589059

Trzeba być bardzo ostrożnym przytaczając tłumaczenia Talmudu. Najlepiej zawsze je poprzeć źródłem, choć ja też się spotkałem z podobnymi określeniami autorów, których przytaczam w I i II części moich tekstów na ten temat. Ksiądz Paranajtis jest skarbnicą wiedzy. Tłumaczył Talmud jednocześnie pisząc go po łacinie i po arabsku, też w jidisz. Szoda, że zbyt wcześnie został zamordowany. Wiele tłumaczeń jest nieadekwtnych do treści Talmudu, ale jest to ksiega na wprost rasistowska, chyba najbardziej na świecie. 

A co do roli Żydów w eksterminacji narodu polskiego w latach 1939-1941 i tuż po wojnie (do roku 1956 a naet do 1968) jest porażająco negatywna. Trzeba o tym mówić i to głośno!

Pozdrawiam

Antysemityzm nie tylko, że chce przykryć zbrodnie Żydów i Talmud, ale ich dawać alibi do trwania ich "Przedsiębiorstwa Holocaust".

Pozdrawiam

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1589067

Hitler napisal Mein Kampf na podstawie Talmudu, pisalem juz kiedys o tym.

Problem jest taki ze wiekszosc holoty zaslania sie tym ze jest Zydami.

Prawda jest taka, ze wiekszosc znanych bandytow to zwykli goje na uslugach innych goji  z Izraela uwazajacych sie za Zydow.

Prawdziwi Zydzi doceniaja Polske i Polakow. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1589100

Zydowski koncern farmaceutyczny.Pełno ich plugaweo towaru w aptekach.

Nie kupujemy "leków" TEVA

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Mateo

#1589436

ważny, bo jako ludzki wymysł służy wysoko postawionym Żydom, nie ma wiele wspólnego z Torą. Ci współcześni wysocy (politycy, "urzędnicy przemysłu holocaust") są najczęściej ateistami. Nawet rabini!

Posługują się Talmudem o ile daje im korzyść, a daje....Nienawidzą nas, nienawidzą Pana Jezusa - nazywają Go zamiast  Jeshua - Jeshu! Bluźnią obrzydliwie.

Znam Ziemię Świętą i jej mieszkańców dość dobrze i twierdzę,

że nie da się zrozumieć Żydów bez dłuższego pobytu tam.

Polecam.....

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1589071

Pisałem w pierwszej części, że talmudyczni Żydzi odchodzą od Tory i przedkladają nad nią Talmud. A, że nienawidzą chrześcijan... to chyba już każdy wie...

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1589081

Ani słowa o Chazarii, wszechobecnej i zbrodniczej ! (Tabu, czy jak tam to się zwie)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Racjonał

#1589069

A skąd! U mnie nie ma tabu. Wiem i pisałem i Chazarach, potomkach prawie wszystkich Żydów aszkenazyjskich, czyli 90% obecnej populacji Żydów, reszta to faktycznie potomkowie Judejczyków, czyli Żydzi sefardyjscy. Cały Syjonizm i talmudyczna ideologia to wymysł chazarskich Żydów. 

zob. m/in. https://krzysztofjaw.blogspot.com/2013/06/chazarowie-historyczni-przodkowie.html

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1589082

- starozakonni, mojżeszowi czy żydzi w pokoju chwalą Pana Boga.

My zaś przyjrzyjmy się zbrodniczym dokonaniom azjatyckiego plemienia, raczej nacji CHAZARSKIEJ.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Racjonał

#1589096

"Ani słowa o Chazarii, wszechobecnej i zbrodniczej !"

W planach syjonistów, dla powstania państwa Izrael, potrzeba było 6 mln. żydowskich ofiar i ta liczba 6 mln. przewijała się w ich rozprawach na wiele dekad przez II WŚ.

Ile ofiar będzie wymagał projekt powstania nowej Chazarii, jaki planują syjoniści na Ukrainie.

Czy hołubienie na Ukrainie bandrowców nie jest hodowaniem sprawców nowego holocaustu, na wzór hodowania(finansowania przez żydobanksterstwo) Hitlera i jego narodowo socjalistycznej NSDAP, (narzędzia użytego do wypełnienia ich proroctw o 6 mln. ofiar które miały pozwolić wskrzesić Izrael), by mieli pretekst do odtworzenia Chazarii?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1589090

W punkt, ale o tym cicho sza... :). M.in. z tegoż powodu Żydzi amerykańscy (raczej wtedy sefardyjscy) w czasie II WŚ nie byi zainteresowani w obronie mordowanych Żydów w Europie a dodatkowo mit 6 milionów zamordowanych jest tylko mitem, bo jest to nieprawda historyczna. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1589092

"Mało tego! Katolicy jeszcze ponadto uznają świętość Matki Bożej jako Matki Zbawiciela, poprzez którą można wypraszać u niego łaski i chronić się w jej boskim, matczynym sercu. To dla talmudycznych Żydów (czyli ich większości, też wśród mało religijnych syjonistów) jest już bodajże nie do zniesienia, bo Oni nie tylko mają bardzo zbliżony stosunek do kobiet jak w islamie a do tego pogardzają „ladacznicą”, matką znienawidzonego przez nich Jezusa Chrystusa, którego zamordowali"
- - -

I to jest właśnie klucz do zrozumienia tej nieracjonalnej i inaczej niepojętej zapiekłej nienawiści Żydów do Polski.
Nienawidzą chrześcijaństwa, z niego najbardziej nie znoszą prawdziwego Kościoła czyli katolicyzmu, a z katolików najbardziej Polski jako Królestwa Matki Bożej (*).
Dla nich jesteśmy absolutnie na samym szczycie tej piramidy i tą swoją nienawiść wysysają już "z mlekiem matki" jak to nieświadomie ujawnił pan Netanjahu (bo psychologicznie to wręcz podręcznikowy przypadek tzw. projekcji).

Więc czy nam się to podoba czy nie to oni zawsze będą dążyć do naszego zniszczenia i zawsze będą działać przeciwko Polsce - dokładnie tak jak to się działo do tej pory w naszej historii.
Relacja jest tu naprawdę całkowicie klarowna i nie da się Żydów ani obłaskawić ani udobruchać.
W tej sytuacji ustępowanie Żydom kosztem polskiego interesu, bądź wręcz podejmowanie prób przypodobania się, to dla Polski nic innego jak rozłożone w czasie samobójstwo - ktokolwiek to czyni to w zasadzie ociera się o zdradę stanu.

(*) tutaj ładnie opisane okoliczności:
http://www.duchprawdy.com/krolowa_polski_o_juliusz_mancinelli.htm
Z okazji niedawnego święta 3-go maja naszej Królowej warto sobie przypomnieć (albo dowiedzieć jeśli ktoś jeszcze nie wiedział).

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1589078

Dziękuję za trafny komentarz. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1589087

Wnioski końcowe Autora powinni przyswoić sobie (a nawet nauczyć się ich na pamięć) nie tylko polscy politycy ze wszystkich partii, w tym szczególnie rządzącej, ale również działacze i urzędnicy wszystkich szczebli administracji rządowej  i samorządowej,  biznesmeni, ludzie kultury i nauki etc.

Pozdrawiam  

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

jan patmo

#1589097

Na Niepoprawni jest wiecej Zydow i ich Troli niz w syjonistycznym Izraelu

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1589137

Jak opuścisz portal to będzie jednego mniej

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1589138