Gender i kultura, a czystość

Obrazek użytkownika miarka
Idee

Gender zapowiada, że chce mówić o płci kulturowej, a mówi o biologicznej, myśląc o naturalnej, zapominając, że natura to nie tylko ciało i dusza, jak u roślin i zwierząt i to śmiertelne, ale że u człowieka przede wszystkim duch ludzki, duch nieśmiertelny, dający nieśmiertelność duszy i ciału, duch zdolny do zapanowania nad ciałem i duszą, która odpowiada za budowę struktury ciała i jego zdrowie.

Nadto natura to to, co Bóg ukształtował i powierzył człowiekowi, a nie to, co tworzy się w wyniku ingerencji w nią człowieka jeśli jest to ingerencja odbiegająca od pierwotnej czystości natury. Dlatego zawsze po takiej ingerencji rolą człowieka jest wracać do tej pierwotnej natury i naprawiać już wyrządzone szkody.

To dlatego natura biologiczna stanowi nas mężem i żoną, bo to natura biologiczna każe nam tworzyć jedno ciało, ciało ludzkie, nie zaś jakieś zwierzęce, np. żmijowe, wężowe kłębowiska ciał. Rozwody, sodomizmy itp. „kłębowiska” to zezwierzęcenie, to z ludzkego punktu widzenia antykultura.

Bo to natura biologiczna stanowi fundament kultury duchowej.

Bo to kultura duchowa tworzy nas nierozerwalnym małżeństwem, rodziną, komórką społeczną, wspólnotą, wzorcem dla innych wspólnot i wychowania.

Bez oparcia o naturę biologiczną nie ma czego kultywować poza głupotą i antykulturą, gdzie komunistyczne prostytutki, a zarazem gender-aktywistki chcą z każdym, a gender aktywiści są mężczyznami tylko z ciała.

 „Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem2. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!» “.

Gender popełnia wielki błąd, że chce rozdzielać co Bóg złączył. Popełnia wielkie zło, że swoją ideologię chce czynić powszechną. Państwa popełniają zbrodnię i zdradę swoich obywateli, oraz człowieczeństwa w ogóle że dają się wciągać w te idiotyzmy degeneratów i faszystów globalnych, co chcą na tym budować nowy totalitaryzm według ideologii neomarksizmu, którą wyraża gender.

Zawsze jak zabłądzimy, szukamy miejsca, w którym będąc jeszcze wiedzieliśmy gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wracamy więc i do miejsca, gdzie mąż z żoną byli nierozdzielni i byli jedno, do miejsca, gdzie nasza ludzka natura była nieskażona, gdzie nasza kultura była najwyższa i najczystsza.

To, że istnieją kultury roślinne, zwierzęce, pogańske, czy innowiercze wcale ne znaczy, że możemy od nch przejmować jakieś cechy, mieszać sę z nimi, bo to nie tylko egoizmy, ale i mieszanie duchów, brudzenie naszych ludzkich duchów duchem świata i wszelkie zwyrodnienie.

Owszem, można mówić o płci kulturowej, tylko ma to być kultura czysta, szlachetna, wysoka, godna kultywowania. Kultura ludzka to również moralność, a moralność nie zna tolerancji dla zła, kompromisów ze złem, pluralizmów, ani demokracji. Kultura ludzka jest i ponad tym i ponad wszelką polityką. To polityka ma służyć ludzkiej kulturze, a to znaczy stwarzać jej warunki do trwania w czystości. Polityka państwa ma to robić również w powiązaniu z ochroną czystości kultury narodowej, jako że Państwo to nie tylko dobro wspólne, ale i własność Narodu, a więc służba Narodowi - całemu. Naród zaś to nasi przodkowie, co go tworzyli przed nami, my i nasi potomkowie, co przyjdą po nas, a nadto ciągłość kultury

Link do artykułu o czystości: http://reduta.waw.pl/wyzwalac-milosc-od-egoizmu/

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.7 (głosów:8)

Komentarze

 Od czasów Mikołaja Reja „narody wżdy postronne znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
            Zgodnie z tym sławnym dwuwierszem ojca mowy polskiej z Nagłowic posłanka Prawa i Sprawiedliwości profesor Krystyna Pawłowicz ogłosiła konkurs na rodzimy odpowiednik, który mógłby zastąpić zapożyczone z języka angielskiego, a bardzo ostatnio popularne pojęcie gender.
        „Jakim polskimi określeniem lub krótkim zwrotem można by zastąpić słowo <gender>, które oddawałoby sens złożonej, głębokiej patologii do której stosuje się to bezsensowne, mylące, maskujące patologiczne zjawiska obyczajowe, słowo? Jak po polsku nazwać to, co lewactwo ukrywa pod słowem <gender>, walki z naturą, z kobietą, mężczyzną i dziećmi, walki z wiarą w Boga?” - zapytała parlamentarzystka na portalu Frondy.
             Jak wyjaśniła, nie chodzi jej o przytoczenie rozbudowanej, opisowej definicji, którą „sobie wymyślili sami lewacy, by ukryć swe intencje z tą ideologią związane, ale o polski odpowiednik tego bełkotu, krótki, jedno-, dwu, a maksymalnie trzy-wyrazowy”.
            Niechaj więc rodacy wysilą swoją inwencję słowotwórczą, chociaż posłanka nie proponuje żadnej nagrody za ten trud.
 
Trójpłciowcy 

Multiseksy 

Wielopłcianie

Trójseksualiści 
 
http://bukojer.salon24.pl/609132,jak-spolszczyc-gender
 
Sowiniec - salon 24
 
 
Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3
#1444385

Pomysł pani profesor znów wpisuje się w PiS-owską ideologię wjeżdżania do nieba na łysej kobyle, skupianiu się na jakiejś szczegółowej racji, a nie patrzenia na sens, na całokształt, na dążenia wroga.

To powoduje ich pisowską jałowość, ciągnięcie za sobą tego, co nie ma racji bytu, wręcz przyswajanie sobie tego, bez patrzenia na tego brzydotę i fałsz. W rezultacie nie budują na morale (moralność to dopiero ich dążenie, co Kaczyński wyraził ostatnio w Ostrołęce), a więc budują zamki na lodzie.

Co nam z tego, że wymyślimy dla gender polską nazwę? Przecież to tylko nam oswoi tą zbrodniczą ideologię, tylko łatwiej ją wkomponuje w nasz polski krajobraz, znieczuli na zawarte w niej faszyzm i satanizm.

Nie zgadzam się na polską nazwę. To jest obce i wrogie i niech takim pozostanie.

Potwór ma mieć twarz potwora!!!

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2
#1444395

bardzo trafnie to podsumowałeś. Zgadzam się z Tobą: "Potwór ma mieć twarz potwora".

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1444399

jak spolszczyć gender,

ale skoro namolnie pytasz ..jak? to odpowiem ci a SRAK !

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

Wolność, godność, honor - tego nic nie zastąpi.

 

#1444439

to do mnie ?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1444441

Gender w języku angielskim znaczy , płeć . Więc może nazwać to dziwadło pod którego zasłoną wprowadza się w imię „tolerancji i „postepu„ wszelkie zboczenia ,  nazwać :
„zboczopłeć„ ,
„pedopłeć„  , lub
wielopłeć .
To pierwsze chyba jest najbliższe prawdzie ale chyba i tak nie przyjmie się .

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1444519

to jest tak durnowate słowo,że w polskim języku trudno znaleźć odpowiednie tłumaczenie.Sęk w tym ,że wiele osób go nie rozumie ani po angielsku ani po polsku ,nawet jakby się to jakoś przetłumaczyło.Jednym słowem nie da się oddać treści tego idiotyzmu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1444454