Wydano nam wojnę – musimy się obronić

Obrazek użytkownika miarka
Kraj

Bez wypowiedzenia wydano nam wojnę. Najpierw wojnę z naszym ustrojem rolnym, z Art. 23 naszej Konstytucji. - Przy złamaniu prawa do polskiego rolnictwa wkroczyły korporacje prywatne. Dalej zaczęto wojnę biologiczną wirusem ASF a z nią wojnę handlową.
Zaczęło się to jeszcze za PO, ale i aktualny rząd w pełni podjął zdradę PO, i pozoruje walkę.
 W złym to oni zawsze byli razem różniąc się jedynie co do metod.

Rząd zdradził. Rząd jest po stronie agresora a przeciw Narodowi Polskiemu i jego podstawom bytu gospodarczego i ekonomicznego.

To nie nasz rząd. To nie nasza partia rzadząca, to nie nasze prawo, to nie nasza polityka. To zdrajcy i uzurpatorzy władzy. Ludzie źli i niemoralni. Czas na rozprawę z nimi. Czas na nowe władze uznające jedynego Suwerena nad sobą – Naród Polski.

Od dawna wiadomo że zostaliśmy zaatakowani bronią biologiczną. ASF to broń masowego rażenia - choroba która jest sztucznie rozprzestrzeniana. Żadne tam zaniedbania higieny u rolników. Zarażone dziki są zrzucane z helikopterów.
To nieważne że ta broń biologiczna nie zabija bezpośrednio ludzi. - Zabijają same władze państwowe na usługach agresora. To zabójcy pierwotni – prawdziwi sprawcy, najgorszy wróg, najgorsi zbrodniarze.
 

- Zabijając skutkiem ataku bezpośredniego zwierzęta które hodujemy dla mięsa na pożywienie narodu i dla zdobycia środków utrzymania dla rodzin rolników zabija nas ta broń masowego rażenia, ta broń biologiczna pośrednio. To dlatego jest tak groźną bronią masowego rażenia, że przy powszechnie złym pojmowaniu naszego demokratycznego ustroju demokratycznego, więc i możliwości wykonywania władzy demokratycznej orzez sam Naród Polski nie mamy środków zaradczych wobec zdradzieckiego rozprzestrzeniania tej zarazy przez tych we władzach państwowych, co mieli przed nią chronić.

- Niszczy i naszą gospodarkę, przez co zabija nas pośrednio. Już od dawna nie mamy wokół takich narodów żeby nam bezinteresownie pomogły w opresji, które by same spieszyły z pomocą w identyfikacji i zwalczaniu zagrożenia przed którym stajemy.   Narody wokół (chyba jedynie z wyjątkiem Węgrów) są jak Indianie którzy jako moralni trafili do rezerwatów, a dopiero tam stawali się zdemoralizowani, egoistycznymii, niezdolnymi do myślenia priorytetowo prowspólnotowego. Tak jest, bo i one są atakowane tak jak i my, tylko na inne sposoby i innymi broniami.

– Mamy co najwyżej takie narody wokół co nam sprzedadzą co nam trzeba, tylko że zechcą i w tej sytuacji swojego zysku na nas, zysku w sytuacji gdy z ich „pomocy” zysków nie mamy, po czym w ramach zapłaty pozbawią nas zdolności posiadania zasobów materialnych i jeszcze wpędzą w długi, odbiorą zdolność do posiadania własnych firm i prowadzenia suwerennej gospodarki, a więc znów nas ta broń biologiczna pośrednio zabije.

One się tu będą czuły usprawiedliwione bo one też walczą o byt. One też znalazły się w kleszczach tej samej antyludzkiej niemoralnej, antyspołecznej ekonomii. Ta ekonomia nas co prawda zabija już od czasu pożyczek gierkowych z nasileniem od Okrągłego Stołu, i tu też będzie nas zabijała pośrednio, ale i pośrednio przyczyną będzie przedmiotowy atak bronią biologiczną.

- Znajdziemy się też w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na pieniądz którego i tak w wyniku rozlicznych zdrad władz państwowych na rzecz światowego banksterstwa od dawna w gospodarce brakuje, a więc i dodatkowo nastąpi jeszcze większa emigracja wykształconych, zdrowych i zaradnych, nastąpi tym większe zadłużanie pozostających  obywateli i Państwa. Emigracja to i większe zapotrzebowanie na pracowników dla wrogiej nam konkurencji przemysłowej już funkcjonującej na terenie naszego państwa – też w efekcie zdrady naszych władz państwowych, a więc i nastąpi imigracja z biedniejszych rejonów świata, ale zwłaszcza z wrogiej nam cywilizacyjnie Ukrainy, przy czym ostatnio już wyraźnie dochodzi i wroga nam cywilizacyjnie imigracja muzułmańska. To też pośredni skutek użycia tej broni biologicznej pośrednio zabójczy dla Narodu Polskiego.

 

Wybijanie świń zdrowych to zbrodnia. Ona absolutnie nie poprawi bezpieczeństwa wielkich gospodarstw hodowlanych, bo niby jak, jeśli tam gdzie są wybijane nie było choroby – nawet badań często nie robiono, jeśli nie ma bezpośrednich kontaktów między gospodarstwami, a nawet jak są to już walka z rozprzestrzenianie chorób powinna być wspólna?  To czemu akurat tylko chłopskie są niszczone?


Wybijanie świń zdrowych wzoruje się zapewne na metodzie gaszenia pożarów lasu  metodą wypalenia pasu ochronnego zanim tam dotrze powoli przesuwający się front pożaru. Gdyby tak było i tu, to by miało sens. Nigdy jednak kiedy ogniska pożaru czy zakażenia są rozproszone. Nigdy kiedy istnieją sabotażyści którzy wciąż rozprzestrzeniają nowe ogniska. Każdy normalnie myślący powie że to najpierw z nimi trzeba walczyć. - Tylko w tym roku znaleziono ponad 1000 martwych, zakażonych dzików.


Przecież dla każdego, kto choćby odrobinę myśli samodzielnie jest pewne, że naprawdę chodzi tu o likwidację konkurencji dla tzw. rolnictwa przemysłowego, dla koporacji prywatnych niemoralnych już ze swojej rozbójniczej natury, otoczonych watahami prawników gotowych do każdego rodzaju „usług”.


Warto tu jeszcze popatrzeć na sprawę z pozycji zachodnich korporacji prywatnych, a więc i UE na ich usługach. Z ich punktu widzenia można CAŁĄ Polskę potraktować jako taki „pas ochronny” z wypalonym wszelkim „pożywieniem” dla zarazy, pas, którego idąca od wschodu „fala ogniowa” nie pokona. Nawet trudno sobie wyobrazić żeby zakażone dziki przelatywały nad Polską i lądowały w Niemczech czy Danii.


Ale za to jaka korzyść dla Niemców czy Duńczyków – ich produkcja mięsna by miała pewny i bliski zbyt. A więc mając tych co by mieli i przyszłą korzyść, mamy i prawdopodobnych sprawców tej wojny biologicznej.


Ponieważ Niemcy mają głębokie związki ideologiczne z banderowcami, mamy i mocną poszlakę, że te laboratoria do tej wojny biologicznej są w Banderlandzie. Pewnie i im obiecano jakiś udział w polskim rynku zbytu.


A jak tak, to jest na to sposób. W pierszej ustawie nowy polski rząd musi uchwalić zakaz importu do Polski produktów spożywczych przynajmniej do czasu ustania wojny biologicznej i bezpośrednio idącej za nią wojny handlowej z Polską.

 

Ale to później. Najpierw trzeba rozwiązać problem z UE. Bo jeżeli oni rzeczywiście zamierzają potraktować Polskę jako ten "pas ochronny" dla państw zachodnich, to i unieważniają cały traktat akcesyjny. W takim układzie przynależność do UE już nas nie obowiązuje i żądamy od nich ogromnych odszkodowań za wszystko, od warunków dostosowawczych do UE i innych spraw przedakcesyjnych.

Na pewno nie damy się nabrać na to że nam to czymś zrekompensują. Tego się zrekompensować niczym nie da.

 

Skoro z higienicznej strony wybijanie zdrowych świń jest takim idiotyzmem, to rolnik polski, polskie gospodarstwa rodzinne tego nie potrzebują. Choroba zagraża hodowanym stadom, ale to obowiązkiem rolnika jest zabezpieczanie się przed chorobą. I co ciekawe, to polski rolnik przeważnie potrafi się ustrzec (i to nawet w sytuacji kiedy nie jest to zwykła epidemia, a faktyczny wojenny akt rozprzestrzeniania na naszym terytorium broni biologicznej), a wielkie zagraniczne korporacje które mają swoje stada w Polsce nie potrafią, tylko muszą je chronić niszcząc wszystko wokół?
Przecież jest odwrotnie – dla nich przy dużych stadach koszt na jednostkę jest znacznie niższy.

To też dowód, że im chodzi tylko o niszczenie polskiej konkurencji, o nasz krajowy i zagraniczny rynek zbytu, o pozycję monopolisty.
Mało tego – dochodzą tu i ideologie zmierzające do zniszczenia Państwa Polskiego.

Przebierańcy na miejscu władz państwowych głupio się tłumaczą że to jakaś obiektywna zaraza i że tylko rolnicy muszą dbać higienę, stosować mycie pojazdów wjeżdżających i wyjeźdżających z gospodarstw specjalną chemią to zaraza minie.
W rzeczywistości stosują jeszcze wiele innych utrudnień dla rolników, w tym ze sprzedażą. Bardzo wielu, zwłaszcza starszych widząc że to świadoma, destrukcyjna dla polskiego rolnictwa polityka, że nie przeczekają złej koniunktury już polikwidowało hodowle minimalizując straty, ale dla Polski to już wielka strata, wielkie zubożenie jej potencjału  zywnościowego i obronnego, a przecież końca tu nie widać. Młodzi stawiali opór, ale teraz już zobaczyli że bierny opór to za mało i budzą się do walki. Ich trzeba wspomóc.

Scenariusz, który tu władze stosują to zwykłe manipulacje typowe dla taktyki małych kroków przy satanistycznej strategii okien Overtona, strategii przyzwyczajania społeczeństwa do zła jako możliwego do zaakceptowania w pewnych warunkach, po czym wykonują następny taki krok już to uznanie wymuszający siłą faktów dokonanych, i znów następny.
Oszustwo polega na tym, że zanim ludzie zauważą w co zostają wkręcani, to zło zdąży już okrzepnąć, a nawet mogą się znaleźć psychopaci którzy zaczną to popierać dla doraźnych korzyści czy medialnej sławy, zmiany mogą zostać podparte prawodawstwem, które gdy złe, to jakoś jest dziwnie trwałe mimo zmiany ekip władzy.

Wymyślają bzdury – w pierwszym kroku wprowadzając drobne utrudnienia, z czasem większe, dobrze wiedząc, że za chwilę będą pozorować jeszcze inną walkę, np. z dzikami, czy transportowcami, ale nieodparcie w zaplanowanym kierunku.  Oni mają swój z premedytacją wdrażany zbrodniczy cel. Cele Państwa i Narodu Polskiego nie mają dla tych psychopatów żadnego znaczenia.


Jak już przeszli do fizycznego wybijania świń zdrowych, i to tysiącami naraz, to są już na ostatnim etapie wypowiedzianej narodowi wojny.


Niedługo i wszystkie świnie z gospodarstw rodzinnych mogą być wybite, włącznie z wielopokoleniowo funkcjonuącymi hodowlami zarodowymi. Przecież to one na wypadek rzeczywistej epidemii powinny być poddawane specjalnej kwarantannie ochronnej na koszt Państwa. Przecież to już dobro wspólne Narodu Polskiego, a nie tylko czyjaś działalność zarobkowa którą można zastąpić inną działalnością.

 

Polskie świnie, polscy rolnicy, i cały Naród Polski są tu w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale „za to” wielkie „przemysłowe” hodowle korporacyjne, które wyrzucając do kosza  Konstytucję zdrajcy z władz państwowych w Polsce zainstalowali, szansę przetrwać jak najbardziej mają.


No bo jak Konstytucji już nie ma, to i władzom państwowym wszystko wolno, mogą kwitnąć patologie. A patologie kwitną tam gdzie jest bezprawie. Bezprawie zaś tam, gdzie dopuszcza się prawo bez nadrzędnej moralności, bez działania dla życia ludzi i narodów w spojrzeniu dalekowzrocznym.

Patologii jednak być nie musi i nie może...

 

To wszystko dzieje się jakby w świecie nierealnym. Wszystko co powinno być zrobione tak żeby było normalnie jest robione na opak – żeby Polsce i Polakom szkodzić, żeby wszystko co da się zepsuć, zepsutym zostało.

Z piedestału władzy państwowej odbywa się dywersja i sabotaż Państwa Polskiego, polskiej narodowej gospodarki, polskiego systemu prawa i sprawiedliwości, oraz demokracji rośnie niemoralność w całej przestrzeni życia publicznego.
Dość tej hucpy!

To jest wszystko niewiarygodne. Jak to może być, że władza państwowa sama robi wrogą robotę we własnym państwie i przeciw narodowi, który jej powierzył stanowiska rangi politycznej?
Taka praktyka jest możliwa tylko w faszyźmie. Oni nas zdradzają na rzecz faszyzmu mimo iż przysięgali budować demokrację.
Prawdziwą demokrację, bo demokracja fasadowa to też hucpa nie demokracja.


Już na 10 dni przed wystąpieniem wirusa w Polsce, na targach rolnych w Moskwie Duńczycy mówili głośno o epdemii ASF w Polsce. Ich wywiad wiedział o szykowanej na nas agresji a nasze służby państwowe nie wiedziały? Mogło się obejść bez ich udziału po stronie wroga.

Władze państwowe, nawet przy założeniu że były niewinne  już dawno wiedziały że te zarażone dziki są rozwożone helikopterami i to jeszcze zamrożone a więc pochodzące wprost z laboratoriów wojny biologicznej, ale nie przerwały agresji, niepostawiły tu zabezpieczeń, nie ukarały surowo sprawców.

Przecież tu wchodzą w rachubę tylko helikoptery z Białorusi lub Ukrainy. Tam wiadomo gdzie są lądowiska helikopterów, a nawet gdzie te laboratoria.
Przecież mamy z nimi stosunki dyplomatyczne. Na drugi dzień sprawcy powinni siedzieć.


Czemu nie siedzą? - Bo to znowu jacyś nietykalni, prawnicy, kasta specjalna, co to jest ponad prawem?
To prawo jeszcze istnieje jeżeli ktoś może być ponad prawem?
To prawo jeszcze istnieje, jeżeli władze które pierwsze mają go przestrzegać pozwalają żeby ktoś był ponad prawem?
To władze państwowe jeszcze istnieją, jeśli nie ścigają łamiących prawo państwowe? Skąd służby sanitarne wiedzą gdzie były zrzuty zakażonych dzików?
 

Chyba już tylko idioci wierzą że prawo państwowe i władze państwowe w Polsce jeszcze istnieją.
I co, mamy słuchać jakichś faktycznych uzurpatorów do władzy państwowej w państwie realnego bezprawia?

Czemu nie siedzą ci co powinni dopilnować żeby sprawcy siedzieli?
Kiedy dowiemy się kto im kazał i kto za to zapłacił? Gdzie wojsko?
Gdzie sądy polowe? Co to z kasta? Gdzie pierwotni sprawcy?

Jeżeli „polskie” władze nie dopilnowały to nie istnieje inne wytłumaczenie jak to że same – w całości – partyjne, państwowe, ustawodawcze, wykonawcze, z prezydentem, premierem i ministrem rolnictwa na czele, sądownicze i prokuratura, a do tego służby sanitarne są w samym centrum tej wojny  - po stronie naszych wrogów.


Bez świń nie będzie mięsa, trzeba go będzie kupić za granicą. A za co, jak na to praktycznie szły pieniądze z produkcji śwń i z pracy setek tysięcy rolników, oraz może i miliona pracowników powiązanych?
Wszyscy oni kupowali produkty i usługi już wszystkich polskich firm. Teraz nie będą mieli pieniędzy, to już cały polski biznes nawet jeżeli nie zbankrutuje, to przynajmnie ta jego część co przetrwa bardzo osłabnie, jej miejsce będzie więc zajmowała wroga konkurencja. Cały pion narodowy polskiej gospodarki znajdzie się w opałach.

Handel dostarczy mięso ochoczo, tylko że handel zagraniczny. – A co dostarczy? – Kto to zbada czy nie jakieś GMO, napromieniowane, nasycone lekami i chemią. Wiadomo że już zarobek na tym wywiozą za granicę. Wiadomo że rząd nie tylko nie będzie miał podatków, więc znów się zadłuży na nasz koszt, ale i wzrosną radykalnie naciski na rządową pomoc socjalną. Przecież stracą nie tylko firmy, ale i szeregowi pracownicy, a tu jak zwykle najubożsi.

Oczywiście socjalizm to zbrodnia. Rząd da, ale żeby dać musi ukraść, przecież ich na ruskich tankach przywieźli jako gołotę co przekazuje sobie władzę państwową z rąk do rąk żeby nowa ich zbrodni nie karała - sam nie ma z czego.

Wszelkie zasoby i rezerwy państwa już dawno ogołocili. Aktualnie Morawiecki nie tylko pożycza ogromne ilości pieniędzy od banksterów, a przemysłu i rolnctwa nie odbudowuje – on wymusił, żeby polskie firmy w rozwój zaangażowały swoje rezerwy przez co są już nieodporne na wrogie ataki. Tu w każdej chwili grozi ich wielkie ogołocenie Polski z resztek majątku narodowego.

Ten rząd na pewno nie da na socjal nic z tego, co od czasów Gierka i Jaruzelskiego, a zwłaszcza w ostatnim 30-leciu ukradły lub zniszczyły oddając rynek konkurencji dotychczasowe rządy. W ich mentalności jak "sobie ukradły" to ich.

Najwyraźniej ten rząd znowu się zadłuży, i to zadłuży na poczet podatków na wiele lat naprzód – od naszych dzieci , wnuków, itd. Zostaną niewolnikami we własnym kraju.

 

Dotąd to robili ale nie wiedzieliśmy o tym. To co dotąd robili to była ich zbrodnia – nas nie obciąża.
- Ale teraz jest inaczej. Teraz już wiemy, teraz już nie możemy myśleć że nic się nie stało i ufać partyjno-rządowym kłamcom. Jeżeli możemy temu zapobiec, musimy działać, walczyć - oczywiście jeśli znajdziemy sposób jak.

- No i jeżeli nie będą nam robili nadmiernych problemów z  przejęciem władzy przez Naród Polski na czas naprawy funkcjonowania państwa. Bo jeżeli będą, to już zostanie tylko obrona konieczna i „siła przeciw sile”, „moc przeciw mocy”.

Mało tego – zdrajcy w szeregach władz państwowych od dawna są bezczelnie spokojni. – Oni się już na swojej górze dogadali - teraz robią ze swoją „drugą połówką targowicy” oddelegowaną na front totalnej opozycji  już tylko zabawy w dobry glina – zły glina żebyśmy mogli jak w matrixie wybierać tylko między jednym złem a drugim.
– Wszystko dla odwrócenia uwagi od likwidacji polskiego rolnictwa.

Ona też nie jest celem samym w sobie, ale jest ostatnim bastionem samowystarczalnej polskości w całej gospodarce narodowej. Ostatnią nadzieją, że Polska nie zginie, że wciąż będzie miała bazę aby się odrodzić do niepodległego bytu.

Jeżeli nastąpi zagłada polskiego rolnictwa to już nieodwołalnie wepchnie to nas w totalne zniewolenie. – I to od kogo będzie to zniewolenie wiedzą tylko sami zdrajcy państwa i Narodu Polskiego, sami uzurpatorzy władzy państwowej przez wielu uznawani jeszcze za legalne władze państwowe. Któż lepiej jak oni może wiedzieć od kogo oni są uzależnieni i na czyim żołdzie.
Względnie dobre polskie mięso i tak w części już było eksportowane, a zagraniczne markety żywiły nas ochłapami z zagranicznych rzeźni. Teraz my miały być same te ochłapy.
Wzięcie by też miało nawet "mięso" korporacji typu Smithfield Foods coraz lepiej prosperującej (jej ASF bardzo pomaga), korporacji operujących na paszach GMO, chemii i lekach stosowanych nietypowo, bo w celu stymulowania nietypowych przyrostów wagi zwierząt, a więc produkujących wyroby mięsopodobne z naruszaniem polskich przepisów sanitarnych), i zadziwiająco bezkarnych jak na „państwo prawa”.

Żywiony tym Naród nie pożyje długo. Już widzimy że jesteśmy dużo słabsi i głupsi jak byliśmy kilkadziesiąt lat temu (porównywalnie młodzi do młodych, starzy do starych).

 

W normalnych układach mielibyśmy uznaną klęskę żywiołową i społeczność międzynarodowa by wzięła na siebie cały ciężar z epidemią.
Tyle że to nie żadna epidemia, tylko wydana nam wojna biologiczna.
Społeczność międzynarodowa zapewne odpowie: macie wojnę, a wasza wojna to nie nasza wojna – my się nie mieszamy.


Należało by więc wezwać na pomoc wojska NATO. TYLKO CZY JEST JESZCZE NATO? Literalnie to tak, tylko czy można jeszcze na niego liczyć w czymkolwiek praktycznie?

Przyjdą to? Znajdą winnych, ukarzą, podstawią przed sądem, przymuszą do zapłacenia za wszystko i to jeszcze z nawiązkami i za ich koszty im zwrócą też?
- Usuną źródła zakażeń? Kto jak kto, ale oni muszą tu mieć wiedzę, doświadczenie i środki techniczne. Założyć się można że mają gotowe antidotum na wirusa?

Skoro jest problem, to zapewne ich służby doskonale wiedzą czyja to robota, i zapewne to jego będą chciały chronić, nie nas?
– Wtedy może i oni tak jak „polskie” władze zlekceważą problem, „odbiją piłeczkę” uznając że jednak epidemia, że to jakaś „siła wyższa”, zapewne sam diabeł, a że oni w USA zalegalizowali satanizm, więc ich deep state im z szatanem walczyć nie pozwala...


Tylko że jak NATO bez USA nie zadziała, to skąd my innych sojuszników weźmiemy? Chińczyk, czy Irańczyk przyjdzie nas bronić?

Trzecia możliwość – likwidacja hodowli świń w Polsce przez gospodarstwa rodzinne w rachubę nie wchodzi. To nam zresztą gwarantuje Konstytucja w Artykule 23.

 

Dotychczasowe władze partyjne i państwowe muszą zniknąć. – Wszyscy won. Wszyscy zbrodniarze i zdrajcy. – Ale nie tylko, bo i ich sądy, i ich prokuratury, wszystkie partie, Sejm i Senat, a także niepolskie media nadające na polski rynek publiczny.

- Nie możemy pozwolić żeby tu nadawały media nam wrogie, media prowadzące przeciw nam agresję, media wojenne, media propagujące wrogie nam ideologie. Na to nie pozwala nawet liberalne traktowanie wolności słowa.
Wolność to bardzo ważna wartość i cnota sładające się na sprawiedliwość i demokrację, ale nie jest wartością samą w sobie. One wszystkie muszą być w służbie naszej moralności, naszemu życiu.


Tylko Naród Polski może tu uruchomić program samonaprawczy Państwa Polskiego.
Program konieczny po to żeby się znalazły prawdziwie polskie władze, które będą naprawdę chciały pełnić swoje obowiązki i rozwiązywać problemy Państwa Polskiego przede wszystkim dla dobra wspólnego Narodu Polskiego, a przy nim i jego obywateli będących członkami innych narodów, którzy z Narodem Polskim zechcą dzielić swój los.

Tylko Naród Polski może obronić polskie rolnictwo. Jak nigdy potrzeba naszego zjednoczenia wokół naszych wartości i celów.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (11 głosów)

Komentarze

Czy zdążymy przeczytać twój  tekst przed wybuchem wojny?

A z naszą obroną...to będzie podobnie jak z Napoleonem

Pewnego razu cesarz Napoleon przejeżdżał przez niewielkie miasteczko francuskie. Zdziwiony tym, że nie powitały go salwy, pyta burmistrza:
- Dlaczego nie strzelacie z armat na moją cześć?
- Powodów jest dwadzieścia - odpowiedział burmistrz. - Po pierwsze nie mamy armat. Po drugie... -
- Dziękuje, to pierwsze wystarczy - odrzekł cesarz.

Vote up!
6
Vote down!
0

Verita

#1570316

Jakiej znowu wojny?

Straszenie wojną to też temat zastępczy do tego co opisuję.

A co do armat to być ich wcale nie musi. często ważniejszy jest np. miecz słowa.

 

Pozdrawiam.miarka.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1570322

Jakim sposobem oblicza się liczbę bajtów w tekście?

Czy tu mamy terabajty czy jottabajty

Vote up!
5
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1570319

Od takich pytań to z daleka, bo czasami można się wystraszyć :-)

Vote up!
1
Vote down!
0
#1570323

co niestety swoim wpisem uczyniłeś

Vote up!
4
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1570326

Na to nie poradzę. Miałem na myśli tyle żeby szanować odwagę. Do odważnych świat należy.

:-)

Vote up!
1
Vote down!
0
#1570328

 Może wypadałoby szanować słowa?

Spróbuj. To duży wysiłek...ale warto. Własny tekst przeczytać raz, drugi, trzeci ...i z  1/3 zrezygnować. Staniesz się bardziej poczytny i zrozumiały. Coraz gorzej sobie z tym radzę u ciebie.;-)

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

Verita

#1570334

Nie Verito - Trzeba czytać całość. "Boli to ma boleć". Łatwostrawną papkę to się przygotowuje chorym na żołądek albo niemowlętom. Tu się raczej nie kwalifikujesz :-)

- Ani trudności nie mogą nas zniechęcać, ani nie wolno szukać dróg na skróty. "Kto drogi prostuje, ten w domu nie nocuje".

Przypomnij sobie, że raz już, w dobrej wierze, zrobiłaś skrót mojego tekstu i wyszły bzdury.

Pozdrawiam. miarka

Vote up!
1
Vote down!
0
#1570376

Jedyny realny , powtarzam REALNY, wniosek , jaki się nasuwa....to przestać jeść mięso. Ja i tak nie jem tej padliny....

Czy o to szło?

Pozdrawiam

Vote up!
1
Vote down!
0

Verita

#1570436

cyt:

Dotychczasowe władze partyjne i państwowe muszą zniknąć.

Miarko !!!!

Mam genialny sposób. Zatrudnimy tego gościa

David Copperfield to jest to !!!!

Dajmy mu "społeczny, obywatelski" angaż

Vote up!
5
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1570332

miarka to nie tylko chrześcijanski komunista ale czuję, że i kryptofaszol.

jak już zniknie nam te wszystkie władze, to pewnie zechce wprowadzić jedynie i jedyną reprezentację narodu, no bo Naród/Suweren itp.

weźmy tak:

prosty człek jest najwartościowszą częścią narodu ale musi być prowadzony przez świadomą elitę narodową.

aby to przeprowadzić, muszą zniknąć konkurencyjne ośrodki władzy i wpływu, czyli zbudowac państwo totalne

rządy i władze zastąpione najwyższą organizacją narodu, totalną jednopartyjną dyktaturą

jednostka z jej prawami, choć jest osobą, musi być podporządkowana interesowi narodu, ten moze byc skutecznie artykułowany jedynie przez jej partię

rząd kieruje gospodarką, oczywiscie dla dobra wspólnoty i takich tam, gospodarka planowa (można pozostawić własnosc prywatną ale że wspólnotyzm miarkowy itp)

pokojowo to nie idzie a że oni nam wypowiedzieli wojnę z tym zrzucaniem dzików z nieba no to z bolem akceptujemy przemoc, by usunąć niegodziwców i ich system

wspólnotyzm wspólnotami ale ktoś tym musi rządzić, silna władza i ukochany wódz, ordnung (łac. ordo)  muss sein!

te różne niegodziwce i mniejszości antywspólnotowe antynarodowe albo zasłużą być z nami albo wypad, 

aha ogólnie godnośc pracy, moralność, zorganizować młodziezy chowanie w miarka-jugend

aha 2.- taki faszyzujący odłam falangi przedwojennej moze zagrozić kampanią terroru własnemu państwu a potem płakać, że zła sanacja bije narodowca krześcijańskiego w berezie 

Vote up!
2
Vote down!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1570350

Doprawdy uważasz że można by coś w Polsce poprawić z pozycji "społecznych, obywatelskich", a nie wspólnotowych i narodowych Narodu Polskiego?

Vote up!
1
Vote down!
0
#1570377

To nie nasz rząd.

To nie nasza partia rzadząca, to nie nasze prawo, to nie nasza polityka.

To zdrajcy i uzurpatorzy władzy.

Ludzie źli i niemoralni.

Czas na rozprawę z nimi.

Czas na nowe władze uznające jedynego Suwerena nad sobą – Naród Polski.

 

ja dokladam swoje !!!

 

 

 

A na koniec - 

 

 

 

 

 

Vote up!
7
Vote down!
-2

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1570337

za co?

 

za to mamy walczyć

za tamto poddać

za to wszystko zyskać

za tamto oddać!

 

PS Już się nie mogę połapać, co za co!

 

 

Vote up!
5
Vote down!
0

jan patmo

#1570340

Cześć i chwała Ci za te słowa, miarko. Dla niektórych, zadaniowych chyba, za długie... bo juz nie mieli sie do czego przyczepic.

Vote up!
3
Vote down!
-2

ość

-----------------------------------

gdy prawda ponad wszystko, życie bywa piękne

wtedy żyć się nie boisz i śmierci nie zlękniesz

#1570346

Tekst zbyt długi, nie tylko dla zadaniowców.

Moje "przyczepy" to raczej żarty. Wydaje mi się, że w elaboracie miarki nie było nic odkrywczego. Wszyscy już i tak wszystko wiedzą, tylko, że  na tym koniec.

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Verita

#1570437

nawet ładnie napisane, mało chaotycznie ale szkoda, że o bzdetach i nie na faktach. zaczyna sie jako niezla agitka.

zająłbyś się poważnymi tematami a nie świrami od dzików z helikopterów, co ma godzić w konstytucję i inne takie.

np. powszechne zduraczenie ludzi, które staje się zagrożeniem dla nich samych, choćby te szury szczepionkowe i masa podobnych. czy samo uciekanie w teorie spiskowe, gdzie bez żyda z masonem ani rusz. fajnie sie postraszyć, tylko czemu bzdurami w necie, gdzie dalej żyje się spokojnie, prawdziwe emocje to będą np. wtedy, jak ludzie w upał będą zamykać okna ze strachu przed "pedalskim włamywaczem". nie bałbyś sie bardziej takiego grasanta w okolicy niż że oberwiesz dzikiem spadającym z helikoptera?

Vote up!
2
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1570349

Popatrz lepiej na to zdjęcie:

http://m.neon24.pl/b1bea2eda2ca7e03260139a94452f970,12,0.png

Vote up!
2
Vote down!
0
#1570375

A Ty taki coś obruszony jesteś.

Mrożonego dzika na drzewie nigdy nie widziałeś nigdy ????

Młody jesteś , młody

Ja to żywą żyrafę na Safarii widział

Vote up!
3
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1570378

Nie odpowiadałem od razu, ale jak widzę że dwóch idiotów postawiło piątki, a nikt nie skontrował; nadto notka jź odchodzi do historii, więc nie zanosi się, żeby ktoś normalny sie odezwał, to już muszę zabrać głos.

 

Tak jak dziki nie latają i nie spadają z nieba martwe i w dodatku głęboko zamrożone, tak i nie wchodzą na drzewa żywe żyrafy. To że na pochyłe dzrzewa "wchodzą kozy", to całkiem inna historia, bo tak naprawdę to one nie wchodzą - one wskakują. Żyrafa to odmiana konia nie kota, czy małpy, które to stworzenia zwyczajowo "wchodzą". - Żyrafa ma kopyta, a nie ma skrzydel. Zdjęcie musi byc fotomontażem. Teoretycznie fotomontażem może być i zdjęcie z dzikiem, tu jednak są i inne dowody. Co do zyrafy, to żadne "dowody" nie zadziałają.

Widział ktoś skaczące żyrafy? Choćby w objęcia mamusi? To co? - Za krótkie szyje im Pan Bóg dał? Pana Boga chcą krytykować i poprawiać?

Trudno o dobór negatywów w ocenie zalogowanych czytelników portalu "Niepoprawni,pl". że nie zadali sobie minimum trudu aby myśleć i zachować krytycyzm wobec tego co  im serwuje mafia punkcikarsko-pałkarska na Niepoprawnych.pl.

Verita mówi że to upał. Pytanie więc, czy jak za nascie dni upały miną, to rozum im wróci?

Pocieszać się można tu tylko tym, że jeszcze parę lat temu taki "śmieszny komentator" dostał by tych plusików  nie dwa a co najmniej sześć, albo i dwanaście, a taki mój komentarz jak ten, to by dostał minusów z pietnaście.

Start.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1570435

 Zadzwonił tekefon, nie dobiegłem. Od razu pomydlałem, że to odzew na mój komentarz. Są i tacy szpece co potrafią i mój numer telefonu znać. Przed momentem znów zadzwonił - okazało się jednak że to ktoś, kto zmienił numer..

Pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem odzew na komentarz.  I jest! - Z dwóch od zera jest dwa do dwóch. Jest i pytanie o spadochron.- Sukces, o kurczę?!?!

 To, jak ta żyrafa go odpięła to już drobiazg!!!

:-)

Vote up!
2
Vote down!
0
#1570442

 bo Zawiedzony ją wystraszył swoim ajfonem.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1570444

...Spadochron to przecież drobiazg...ważny jest telefon :-) Jaki numer?

Vote up!
1
Vote down!
0

Verita

#1570447

zdjęcia przecież nie kłamią

Vote up!
0
Vote down!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1570471

A gdzie spadochron?

Vote up!
2
Vote down!
0
#1570440

no pacz pan, jaki przypadek, dzik na drzewie, by internet podawał dalej, bo gnijące ścierwo na glebie nie udowodniłoby miarce zarażania ASF z helikopterów (lub z samolotów ale tego nie przytoczysz bo trzeba dobierać, co bardziej pasuje).

aha, zrzucano dziki z helikopterów, co udowadnia zdjęcie z wiarygodnego neonu. pewnie po to, by poniosły ciężkie obrażenia prowadzące do śmierci, bez wątpienia jakiś geniusz zrzucał je z wysokości prosto na drzewa. no weź użyj rozumu, jeśli go masz. dzik IDEALNIE w widełkach drzewa, tak by tam pozostał, jaka jest szansa na to, skoro uderzenie i jakiekolwiek wychylenie w centymetrach oznacza upadek? drzewko na tyle wątłe, że uderzenie by nim zatrzęsło, oblicz siłę uderzającą. zobacz ułożenie ścierwa, też nic dziwnego? a zmrożony walnąłby jak kamień, nie byłby miękki by się cudownie wbić w sprężynujące gałęzie rozwidlenia, lekko zmrożony zaś by sie szybko rozmroził i stracił zesztywnienie. nikt nie potwierdza, tylko ktoś wrzucił jedno zdjęcie i to ma byc dowód na spisek zrzucania dzików, jeszcze zamrożonych i z ASF. całe jedno zdjęcie, ho ho. absolutnie przypadkiem bez szczegółów, włosia, otarć, połamanych gałązek, pokazania innym, absolutnie przypadkiem bez zgłoszenia komukolwiek. zobacz, jak ładnie łączy się legendę o celowym zarażaniu (wcześniejszą z innych rejonów) z plotką o wiszącym na drzewie dziku (tak, zwierzynę sie czasem wiesza) a z tego o wersji ze zrzutem z helikoptera, do czego cudownie znalazlo sie zdjęcie ilustracyjne. plotka jest z 17.-20. czerwca podczas gdy bodaj już w kwietniu i maju wystepowaly tam zarażenia ale to dzik ma byc przyczyną. nie da się zarazić prościej, tylko podrzucać padlinę z nieba do lasu, by komplikować se życie i byle głupi zauważył. ciekawe czy już ktoś konkretnie se wyobraził, jak wygląda cała taka operacja. ale już słyszałem na neonie, jak to jankesi używają zamrozonych trupów, by upozorowac zamachy i zwalać na ruskich oraz dżihadystów, no to co się dziwić.

jeśli wkleję zdjęcie gołej baby to uwierzysz, że chwilę wczęsniej zrzucono ją zamrożoną z ASF ze śmiglowca? w takim spisku zniszczenia Polski, rzecz jasna

Vote up!
0
Vote down!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1570470

goła baba z SYFem - taka sama broń biologiczna jak dzika świnia z ASFem.
Zwłaszcza jak zrzucona pod sejmem.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1570476

Uffff Udało się. Wprawdzie kosztem ćwierć nocy ale jednak Taka refleksja. Zdaje sobie sprawę z intencji autora tekstu, z ważnego tematu jaki w nim porusza, a zwłaszcza z czasu jakiego potrzebował na napisanie tej nooooooootki. W otagowaniu wpisu mamy sporo odniesień, ale brak mi jednego najważniejszego . Tym tagiem na pierwszym miejscy powinien być jeden zwrot:

BEŁKOT.

ps. pytanie do autora jaka rolę w tej aferze odegrali marsjanie, dziennikarze czy cykliści. I jeszcze jedno daje maks ocena za ogrom pracy i intencje.

Vote up!
4
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1570363

Twój komentarz przypomina mi czasy, kiedy niszczono niezależną od "władz" blogosferę. Powsłały wtedy nowy Neon i nowi Niepoprawni. Ja będąc starym Niepoprawnym byłem zdecydowanie przeciwko podziałowi Niepoprawnych. Przestałem pisać na Niepoprawnych, ale i nie poszedłem za Blog-end-Rollem.. Nie zaintersował mnie Neon - pisałem na Legionie św. Ekspedyta, który odszedł Nowego Ekranu,

Na Legionie też nie wszystko bylo zdrowe, ale jedna rzecz była i jest rewelacyjna. Układ strony głównej jest taki, że można pisać komentarz do notki sprzed kilku lat, a trafia on nas samo jej czoło, na sama górę, po czym powoli schodzi, i każdy może ją od razu i zobaczyć, oraz przez długi czas, może i tygodniami widać wznowienie dyskusji, w każdej chwili stara dyskusja może wracać.

To powoduje że każdy ma motywację, żeby pisać odpowiedzialnie i konstruktywnie same poważne, pobudzające do myślenia  notki. Dość  szmiry, koniunkturalizmu, krótkowzroczności i bylejakości.

Piszesz że czytałeś z trudem. I dobrze.  To dla mnie dowód że pisałem coś nowego, a więc i zapewne wartościowego. Pytanie więc skaro z takim trudem czytałeś, to czemu sugerujesz, że ze mną jest coś nie tak, a nie z Tobą, albo z Gawrionem, który nie poszedł za Legionem w organizacji strony głównej, przez co Ci spieszno z pisaniem, choć nie najwyższej jakości?

Vote up!
2
Vote down!
0
#1570413

 

Vote up!
1
Vote down!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1570478