Święto Trzech Króli

Obrazek użytkownika Akiko
Blog

Święto Trzech Króli to Chrześcijańskie święto obchodzone 6 stycznia na cześć trzech wschodnich mędrców przybyłych do Betlejem, aby oddać pokłony Jezusowi.

Trzej królowie to mędrcy (nazywani także magami) ze wschodu wspomniani już w Starym Testamencie. Według Ewangeli Świętego Mateusza było to trzech mędrców przybyłych do Jerozolimy w poszukiwaniu króla, o którym powiedziała im przepowiednia.

Wyruszyli oni z miejscowości Kaszan, znajdującej się na terenie obecnego Iranu. Biblia nie wymienia ich imion ani liczby, wymienia ich jako astrologów pochodzących ze Wschodu, w zachodnim chrześcijaństwie popularnie nazywani imionami Kacper, Melchior i Baltazar według tradycji jaka się narodziła w średniowieczu.

Św. Mateusz pisze o 'magach', nie o 'królach'. Tradycja trzech króli wiąże się zapewne z proroctwami Starego Testamentu (np. Psalm 71). Zapewne również w związku ze Starym Testamentem powstała tradycja zgodnie z którą Magowie ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę.
Od przełomu XV i XVI w na święto Trzech Króli poświęcało się złoto i kadzidło. Święconym złotem dotykano szyi, by uchronić ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy i obory z chorymi zwierzętami. Król Jan Kazimierz składał na ołtarzu jako ofiarę wszystkie monety bite w roku ubiegłym.

Rokrocznie w Święto Trzech Króli księża odwiedzają parafian chodząc z kolędą, po odwiedzinach, specjalnie do tego celu poświęconą kredą, pisze się na drzwiach litery K+M+B (od imion mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar). W tym dniu odprawia się też specjalną mszę.
Ponieważ jest to, według Kodeksu Prawa Kanonicznego jedno ze świąt nakazanych katolicy zobligowani są do uczestniczenia we Mszy Świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych.

Święto Trzech Króli było w Polsce dniem wolnym od pracy do 16 listopada 1960 r., gdy zostało zniesione ustawą sejmu PRL.
PO złożyła w Sejmie projekt ustanowienia Święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy - poinformował Grzegorz Schetyna.
Szef klubu PO dodał, że projekt zakłada także zniesienie obowiązku dawania pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.

O Jezu! Królu nad króle, do którego mędrcy ze Wschodu, prowadzeni gwiazdą przyszli, aby Ci złożyć hołd należny, przyjmij dziś ode mnie, pokornego sługi Twego, pokłon czci, który Tobie, memu Stwórcy, z bojaźnią i skruchą oddaję. Zamiast mirry, kadzidła i złota, które to dary mędrcy ze Wschodu Ci nieśli, ofiaruję Ci Jezu, serce moje, które racz oderwać od marności światowych, a skierować je do Ciebie któryś jedynym dobrem i nieustającym szczęściem. Amen.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

1.Skrzypi wóz, wielki mróz
wielki mróz na ziemi. 2x
Trzej krolowie jadą
zloto,mirre kładą.
Hej,koląda,koląda.

2.A komuż takiemu
Dzieciatku małemu. 2x
Cóż to za Dzieciątko,
musi byc paniatko.
Hej,koląda,koląda.

3.To Jezus maluśki,
to Dzieciątko krasne. 2x
Cichutkie, malutike
jak sloneczko jsne.
Hej,koląda,koląda.

4.Pasterze na lirze,
na skrzypeczkach grali. 2x
beztroscy do szopy
prędko podążali.
Hej,koląda,koląda.

5.Pójde ja do Niego
poproszę od Niego. 2x
,,Daj nam Boże Dziecię
pokój na tym świecie''
Hej,koląda,koląda.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#42286

Jako ciekawostke dodam,że:

"W dawnej Polsce w domach na końcu obiadu świątecznego w Trzech Króli roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpiewały kolędy, otrzymując od gospodyni "szczodraki", czyli rogale."

...Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. K.Wierzyński

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

...Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. K.Wierzyński

#42287