Podziękujmy posłom za obronę rodziny

Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

W medialnej nagonce na posłów odrzucających związki partnerskie należy wspierać oddolne inicjatywy, takie jak np. ta- Fundacji Mamy i Taty-podziękowań dla posłów chroniących rodziny.

Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Pośle,
pragniemy wyrazić nasze pełne uznania podziękowanie za Państwa postawę podczas głosowania w Sejmie nad projektem ustawy o umowie związku partnerskiego.
Wystąpili Państwo w obronie milionów polskich małżeństw, które Konstytucja RP obejmuje wyjątkową ochroną. Dali świadectwo prawdziwej odpowiedzialności i odwagi wobec prób forsowania w Polsce ryzykownych eksperymentów społecznych i relatywizowania pojęcia rodziny. Stanęli w polskim parlamencie na straży ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Jesteśmy, w przeważającej części, społeczeństwem głęboko przywiązanym do wartości rodzinnych, ceniącym trwałość związków małżeńskich i tęskniącym za miłością i wiernością na całe życie, a nie za życiem bez zobowiązań, rozluźnianiem więzi i instytucjonalizacją tymczasowości.
Państwa niezłomny i zdecydowany sprzeciw wobec prób niszczenia ładu społecznego i konfliktowania Polaków w jednym z ostatnich obszarów, w którym są jeszcze niemal jednomyślni, troski o dobro i przyszłość rodziny, rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety, stał się dla nas źródłem inspiracji do tej obywatelskiej aktywności oraz powodem osobistej wdzięczności.

Z wyrazami szacunku
Petycję można podpisać na stronie podanej poniżej, podpisało ją już prawie sześć tysięcy osób:).
www.mamaitata.org.pl
http://www.mamaitata.org.pl/index.php?option=com_petitions&view=petition&id=55

Jest to ważne tym bardziej iż Sąd Najwyższy przychylił się do zdania posłów broniących rodziny. "Konstytucyjne znaczenie małżeństwa dla istnienia rodziny uzasadnia szczególne unormowanie o charakterze protekcyjnym i promocyjnym w systemie prawa. Nie mogą być one kwestionowane z powołaniem na inne normy konstytucji, w szczególności art. 32 (zasada równości, zakaz dyskryminacji)" - ocenił SN.

Zdaniem SN - w związku z brzmieniem art. 18 konstytucji - instytucjonalizacja heteroseksualnego konkubinatu jest "niedopuszczalna", a poszerzanie regulacji prawnej dotyczącej pozostających we wspólnym pożyciu osób, które mogą zawrzeć związek małżeński, "nie wydaje się potrzebne".

Największe podziękowania i wsparcie należą się oczywiście prof. Pawłowicz i min. Gowinowi.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Ja już podpisałem i każdego normalnego polaka do tego namawiam. Środzina w tej nagonce już apeluje o ustanowienie 10% parytetu zboczeńców w parlamencie. Trzeba zatrzymać tę falę sodomii.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#327801

Otóż to!!:)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zuberegg

#327806