Jak płatki śniegu

Obrazek użytkownika Nathanel
Blog
Złożoność i skomplikowana budowa DNA spowodowały że Francis Crick, jego współodkrywca stwierdził że jest to "prawie cud." Nie ma dwóch identycznych płatków śniegu i tak samo różnorodne są kody DNA.

 Nie ma takiego naukowego procesu, włącznie z doborem naturalnym,  który jest w stanie wyjaśnić pochodzenie DNA.  Wielu naukowców uważa, że DNA musiało być zaprojektowane.

Antony Flew  (zmarły w roku 2010 angielski filozof) był tak zachwycony geniusz stojącym za DNA, że  wyrzekł  się 50 lat swojego ateizmu , twierdząc, że DNA musiało być zaprojektowane przez wyższą inteligencję.

Czy więc język DNA powstał przez przypadek, jest konstruowany przez projektanta - czy przez ....?

   

Przyjrzyjmy się przez chwile ,pod mikroskopem, kształtowi i katedralnej  strukturze płatka śniegu. Popatrzmy  na piękno. Przyjrzyjmy się złożoności. Spójrzmy na oryginalność każdego  indywidualnego płatka. Z pewnością  jest to dowód istnienie we wszechświecie  wielkiego projektanta.

    

Otóż nie, właściwie to nie - w każdym razie nie bardziej, niż spalona enchilada pieczona przez pewną kobietę w Meksyku, na  której wyraźnie ujawnił się wizerunek Jezusa.

Choć wygląd płatka śniegu jest piękny, imponujący, twory tego typu obfitują w naturze i znamy naturalne procesy ich produkcji.

Neo -darwiniści  wierzą, że dobór naturalny i korzystne mutacje mogą posłużyć do  całkowitego wyjaśnienia wyglądu różnych  konstrukcji w przyrodzie.

Ale co zrobić, jeśli złożoność natury  taka jaka jest odkryta nie  jest wytłumaczalna przez dobór naturalny ani przypadkową  mutacje? Co zrobić, jeśli w przeciwieństwie do przywołanych powyżej  przykładów śnieżynki i enchilady, naukowcy odkrywają formę o takiej złożoności, która przekracza wszystkie możliwości konstrukcyjne człowieka  i wszystkie zaawansowane programy komputerowe?

Nasuwa się pytanie: czy w ogóle  możemy być zdolni rozpoznać inteligentne struktury w naturze, dowiedzieć się że one rzeczywiście istnieją? Ostatnio odkryto nieznaną dotychczas drugą warstwę DNA która jak się przypuszcza zarządza znaną ( nie we wszystkich szczegółach)  dotychczasowa strukturę. A może istnieją kolejne warstwy o których także nie mamy pojęcia. Czy na pewno znamy już wszystkie elementy budowy atomu ?   zostać able wobec dostrzegać inteligentnego projektu w naturze, jeśli rzeczywiście istnieje?
 

Tak czy inaczej im więcej wiedzy zdobywamy tym więcej dowodów na istnienie Wszechmogącego.

Brak głosów