POlityczny dumping czyli ... bezwstydny dup'zing! Jak długo to jeszcze POtrwa!?

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Tanzen, tanzen zwei zasran'zen! Opętańcy brną dalej!
Ostatnia berlińska deklaracja min. Sikorskiego oferująca Niemcom w imieniu rządu PO/PSL i prezydenta Komorowskiego zwierzchność nad Polską w ramach tajemniczej przyszłej federacji w zamian za ratowanie strefy euro przypomina mi zachowanie niektórych środowisk antyniepodległościowych na ziemiach zaboru rosyjskiego po wybuchu Powstania Styczniowego.
A to już tylko jeden krok do POwołania pod auspicjami Berlina instytucji na modłę Własnej Jej Kanclerskiej Mości Kancelarii d/s tzw III RP!
W następnej kolejności dojdzie zapewne do odnowienia tzw Konwencji Alvenslebena na mocy której ekipa Tuska będzie mogła wydawać Niemcom i Rosji tych wszystkich, którzy sprzeciwiają się uzależnieniu Polski od sąsiadów!

pzdr

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

W świetle prawa międzynarodowego -ich deklaracje nie wymagają pełnomocnictw.
Są wiążące dla stron.
"teoria kompetencji - niezależnie od postanowień prawa międzynarodowego pewne osoby są zawsze upoważnione do zawierania umów w imieniu państwa"
........
"Konwencja Wiedeńska przyjmuje teorię kompetencji z pewnymi zastrzeżeniami. Do zawierania umowy z innymi państwami upoważnia się 3 osoby: głowę państwa, szefa rządu oraz ministra spraw zagranicznych, którzy mogą zawierać je bez pełnomocnictw."

Jest jakiś inny kraj na świecie,gdzie "władza" sprzedaje interes narodowy z pominięciem parlamentu?

Sikorski Tusk i Komorowski - to zdrajcy !
W normalnej demokracji - powinni być odsunięci , osadzeni i osądzeni .

Dlaczego polskie "elyty" milczą ?

w/w "przedstawiciele" złamali( lub wymuszają złamanie) :

art. 87 Konstytucji - źródłami prawa polskiego są Konstytucja, ustawa, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenie - źródła są hierarchiczne.

w/w traktują Sejm RP jako "przystawkę" - łamiąc ustalony w Polsce porządek konstytucyjny.

"W Polsce umowy międzynarodowe ratyfikuje tylko Prezydent, a Parlament wyraża na to zgodę. Kto jeszcze może zawrzeć umowę międzynarodową?
* pełnomocnik Konwencja Wiedeńska - ministrowie mogą zawierać umowę międzynarodową, gdy umowa będzie dotyczyć spraw leżących w kompetencji tego ministra, w związku ze sprawowaniem przez niego funkcji państwowej Polska - kwestie dotyczące kompetencji są regulowane przez:
* Konstytucję z 2.04.1997 r
* wspólną uchwałę Rady Państwa i Rady Ministrów z 1968 r art. 133 Konstytucji - prezydent-ratyfikuje umowy międzynarodowe o czym zawiadamia Sejm i Senat
art. 89 Konstytucji - ratyfikacja oraz wypowiedzenie niektórych umów międzynarodowych wymaga zgody Parlamentu (wyrażonej w formie ustawy), gdy umowa dotyczy jednej z 5 kwestii: 1. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub wojskowych
2. wolności, praw lub obowiązków obywatelskich wyrażonych w Konstytucji
3. członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych
4. znacznego obciążenia Polski pod względem finansowym
5. spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy Pytanie na egzamin: "W jakich sprawach Prezydent musi mieć zgodę Parlamentu" art. 146 ustęp 4 pkt 10 - Rada Ministrów zawiera umowy , ratyfikuje oraz zatwierdza lub wypowiada inne umowy międzynarodowe ?
"zawiera" w art. 146 oznacza podpisuje Wspólna uchwała z 1968 r. reguluje
• pelnomocnictwo do prowadzenia rokowań i parafowania udziela ministrowi spraw zagranicznych (w ramach resortu dany minister)
• podpisanie umowy państwowej - podpis prezydenta"

http://prawo.wiedza.diaboli.pl/prawo-miedzynarodowe---notatki/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#205138