Ogólnoeuropejska akcja ratowania polskiej demokracji- akcja blogerów Nowego Ekranu

Obrazek użytkownika contessa
Kraj

Z upoważnienia Autora poniższego tekstu, Adriano85, zamieszczam kolejny list blogerów (narazie wersja polska i angielska) do rozesłania na 4 strony świata. Jest on kontynuacją akcji, zainicjowanej tydzień temu przez blogera Antonioiwaldi:

http://www.niepoprawni.pl/blog/1792/list-otwarty-do-panow-buzka-i-barroso-zmieniaj-po-kolei-adresatow-i-rozsylaj-rozsylaj

która dała efekty (można o nich przeczytać w linkach na końcu tekstu Adriano85).

Zachęceni tym, że my, zwykli blogerzy, nie zostaliśmy niezauważeni i zignorowani przez polityków obcych krajów, zwracam się z propozycją do wszystkich Niepoprawnych i tych, którym sprawa polska leży na sercu, by w miarę dsponowania wolnym czasem przyłączyli się do tej inicjatywy.
Jeszcze Polska nie zginęła !

contessa

***********

Oto tekst Adriano85:

Ciąg dalszy ogólnoeuropejskiej akcji na rzecz naszego kraju.

Drodzy Państwo, publikuję list napisany przy wsparciu antonioiwaldiego w języku polskim i angielskim, który ma na celu informowanie jak największej liczby osób o stanie polskiej demokracji/ o rozwoju systemu totalitarnego w Polsce. List kierujemy do osób prywatnych, do mediów za granicą, do polonii na świecie, do niezależnych mediów w Polsce w celu zachęcenia do propagowania akcji oraz do członków Parlamentu Europejskiego.

Nie dajmy się zwieść medialnej propagandzie w polskojęzycznych mediach, które kłamią nam, że nasza prezezydencja w Unii to czas gdzie powinniśmy udawać, że wszystko jest idealnie, że dzięki siedzeniu cicho i potulnie, nie reagując na przykre wydarzenia w naszym kraju pomożemy Polsce. Nie dajmy się nabrać na nazywanie walki o naszą godność i prawo do wolności słowa nienawiścią i jątrzeniem. Wystąpienie Zbigniewa Ziobry przy wsparciu Nigela Farage nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą jak się nam próbuje powszecznie wmówić. Owa zgoda Komorowskiego, która buduje to tak naprawdę płaszczyk ochronny dla Polskiego establishmentu, który niczym jak dotąd niezrażony uzurpuje sobie prawo do działań wyłącznie na swoją korzyść oraz na niekorzyść Polski.

Poniżej zamieszczam polską wersję listu. Wypunktowałem w nim chronologicznie według daty wydarzenia, które są sprzeczne z duchem demokracji(list jest długi i treściwy):

Drogi Panie/Droga Pani/ Drodzy Państwo, piszę w imieniu swoim, mojej rodziny oraz wszystkich patriotów z Polski, którzy głodni prawdziwej informacji o stanie Państwa opieramy się manipulacjom i kłamstwom mediów kierowanych w całości przez establishment. Niezależni, prawicowi dziennikarze nie mają dostępu do telewizji czy radia. Są spychani na margines. Jedynie media niezależne opierają się powszechnej propagandzie na temat rzekomych sukcesów polskiego rządu na arenie międzynarodowej w zakresie gospodarki czy rozwijania demokracji. Chciałbym Pana/Panią/ Państwa poinformować o rażących działaniach polskiego rządu kierowanego przez członków Platformy Obywatelskiej, który wprowadza w naszym kraju system totalitarny, a to wszystko pod płaszczykiem działania dla dobra narodu i dążenia do zgody.

Media w Polsce lansują, że ludzie mający odmienne zdanie od tego co się nam podaje, inne niż rząd w kwestiach gospodarki, czy śledztwa smoleńskiego oraz krytykujący go w sposób otwarty są pełnymi nienawiści degeneratami.

Poniżej przedstawiam przykłady tylko niektórych reżimowych działań rządu premiera Tuska, które zaostrzyły się po katastrofie samolotu z polską delegacja na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim 10.04.2010r.:

1. 19.10.2010 w biurze opozycyjnej partii Prawa i Sprawiedliwości został zamordowany Marek Rosiak pracownik biura posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego. Sprawca Ryszard C. jest byłym członkiem Platformy Obywatelskiej. Media od razu ogłosiły Ryszarda C. człowiekiem chorym i niepoczytalnym, czemu zaprzeczyły późniejsze badania psychiatryczne sprawcy. Całą sprawę dość szybko wyciszono i tzw. „autorytety” polityczne obwiniły za ta sytuację polityków ze wszystkich partii.

Morderstwo dokonane przez Ryszarda C. zostało zainspirowane przez medialne „autorytety” i przedstawicieli rządu, którzy to każdego dnia wyrażają się z nienawiścią do opozycji. Przykład: Radosław Sikorski obecny Minister Spraw Zagranicznych, wzywał podczas kampanii wyborczej do wyżynania opozycyjnej watahy.

http://www.youtube.com/watch?v=DiWRGQ_t5IU

2. 11.04.2011 został rozebrany namiot „Solidarni 2010”. Protestujący zostali zatrzymani i skuci w kajdanki. Doszło też do brutalnego zatrzymania Michała Stróżyka, dziennikarza Gazety Polskiej. Pobito również Marka Wernica (Solidarni 2010) Demonstracja „Solidarnych 2010” była legalna, zatwierdzona przez urząd miasta. Demonstranci domagali się umiędzynarodowienia śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej z 10.04.2010,dymisji premiera Donalda Tuska, oraz postawienia rządu przed Trybunałem Stanu za "zdradę państwa, oddanie śledztwa w s. katastrofy w ręce Rosji”

http://www.youtube.com/watch?v=x9trdXvJGcg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JAnule_wEjU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HL3bsiQSsG8&feature=related

3. 19.04.2011 roku został aresztowany Klaudiusz Wesołek- bloger oraz redaktor niezależnej telewizji internetowej TVG-9.

Poszkodowany spędził w areszcie 15 dni za to, że dwa lata temu filmował happening, którego uczestnicy protestowali przeciwko korupcji w sopockiej radzie miejskiej. W sprawie sądowej oskarżony był Jacek Karnowski były działach Platformy Obywatelskiej, partii obecnie rządzącej w Polsce.

Sędzia Anna Potyraj skazała Klaudiusza Wesołka na 30 dni ograniczenia wolności polegającego na upokarzającej pracy w zakładzie oczyszczania miasta w Sopocie. Gdy dziennikarz odmówił wykonania wyroku, trafił do aresztu.

4. W Polsce zamykane są stadiony piłkarskie pod pretekstem walki z chuliganami. Prawdziwym powodem są antyrządowe napisy, oraz napisy przeciwko Gazecie Wyborczej i jej naczelnemu Adamowi Michnikowi, które były rozwieszane podczas meczów piłkarskich.

http://www.youtube.com/watch?v=uodOceF14lo

17.05.2011 Policja zatrzymała kibiców piłkarskiego klubu Jagiellonii Białystok. Powodem były napisy na transparentach zrobione przez kibiców oraz okrzyki, które krytycznie oceniały rząd Donalda Tuska i zamykanie stadionów piłkarskich.

http://www.youtube.com/watch?v=q5ZodDSk8A0&feature=player_embedded

5. 21.05.2011 Funkcjonariusze ABW weszli o 6 rano do domu właściciela strony internetowej antykomor.pl i zarekwirowali mu komputer, zarzucając mu obrazę prezydenta Bronisława Komorowskiego. Strona ma charakter satyryczny i jest reakcją jej założyciela Roberta Frycza na to, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był notorycznie obrażany w mediach.

Nikt nie reagował gdy w Internecie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu grożono śmiercią czy wulgarnie z niego szydzono. Dziś w Polsce za obrazę satyrą prezydenta Komorowskiego grożą surowe represje.

Strona antykomor.pl została tymczasowo zamknięta. Jednak jej autor pomimo represji zdecydował się ją reaktywować i przeniósł ją na serwer w USA.

6. 8.06.2011 Prezydent Polski Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Systemie Informacji Oświatowej. Dzięki tej ustawie system totalitarny w Polsce będzie się rozwijał. Ustawa ta daje możliwość zebrania szczegółowych informacji na temat rodzin i opiekunów prawnych. Powstanie obszerna baza danych na temat wszystkich uczniów szkół w Polsce. Do bazy danych zostaną wprowadzone informacje o stanie zdrowia, preferencjach seksualnych, wizytach w poradniach zdrowia psychicznego, wizytach w szpitalach nie tylko uczniów ale także ich przyjaciół i rodzin.

Ponadto dane na temat uczniów będą dotyczyły tego, czy uczeń ma dysfunkcje, czy uczy się w szkole specjalnej, czy jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy otrzymuje pomoc materialna i czy uczy się języka mniejszości narodowej, etnicznej.

Nie wolno nam Polakom krytykować rządu! W czerwcu za umieszczenie napisu na murze szkoły, który w swej treści obrażał rząd, 19-letni chłopak został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Przykładów bezprawnych działań obecnego rządu, godzącego w prawa człowieka i demokrację jest znacznie więcej. Nie sposób zawrzeć wszystkich przykładów w jednym liście.

Do posłów, placówek dyplomatycznych, przedstawicieli zagranicznych rządów, piszemy tak:

Opisane okoliczności sprawiają, że dla wyrównania standardów demokracji obowiązujących w Europie, niezbędna jest debata na forum PE o stanie polskiej demokracji.
Proszę Pana o poparcie tej inicjatywy.

Do mediów i osób prywatnych:

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przesłaniem tego listu do znajomych i rodziny. Zależy nam, na tym aby jak najwięcej osób dowiedziało się o trudnej sytuacji w naszym kraju.

Pozdrawiam serdecznie!!!

(nazwisko)

Wersja angielska:

Dear Sir or Madam,

I am writing to you on behalf of me, my family and all patriots from Poland. We all, hungry for true information about the state of our country, struggle against the manipulation and lies spread by the media controlled in full by the establishment. Independent, right-wing journalists have no access to television or radio. They are being relegated to the outer edge. And only the independent media resist public propaganda about the alleged success of the Polish government in terms of economy or development of democracy at the arena of international politics. I would like to inform you about the blatant actions of the Polish government - led by members of the Civic Platform party – which is introducing totalitarian rule in our country under the guise of the good of the nation or striving for harmony.

Media in Poland are creating an image that people having an opinion which is different from the widespread one or from the one our government has on the economy or Smoleńsk air crash investigation or even those who present their critical view on those issues, are degenerates full of hatred.

Below I present some of the regime-like actions of Mr. Tusk’s government which have intensified since the crash of the plane with Polish delegation led by the president Lech Kaczyński on April 10, 2010.

1.October 19, 2010 - Marek Rosiak, employee of Janusz Wojciechowski’s European Parliament Deputy Office was murdered in a constituency office of the opposition party Law and Justice. The perpetrator, Ryszard C., is a former member of the Civic Platform. The media called Ryszard C. deranged and mentally ill straightaway. But psychiatric analysis carried out on the perpetrator proved otherwise. The whole affair was hushed up quickly and so called “political authorities” blamed the situation on politicians of every factions.

But the homicide committed by Ryszard C. was inspired by media “authorities” and representatives of the government who use the language of hatred against the opposition each day. As an example – Radosław Sikorski, the present Minister of Foreign Affairs called during the electoral campaign for “slaying the pack” of opposition.

http://www.youtube.com/watch?v=DiWRGQ_t5IU

2. April 11, 2011, a tent of „Solidarni 2010” movement was dismantled, the protesters from the movement arrested and handcuffed. There was also a brutal arrest of Michał Stróżyk, a journalist from “Gazeta Polska” weekly newspaper. Marek Wernica from “Solidarni 2010” movement was beaten up. The demonstration of “Solidarni 2010” was legal, approved by the city council. The protesters wanted the investigation concerning the April 10, 2010 Smolensk air crash to be internationalized. They called on the prime minister Donald Tusk to resign and demanded that the government be brought to the State Tribunal for “betraying the State and giving away the investigation to Russia”.

http://www.youtube.com/watch?v=x9trdXvJGcg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JAnule_wEjU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HL3bsiQSsG8&feature=related

3. April 19, 2011 Klaudiusz Wesołek, a blogger and a managing editor of an independent online news channel TVG-9, was arrested. The sufferer spent 15 days in custody for having filmed a demonstration against corruption organized 2 years ago in the office of Sopot City Council. In this court case Jacek Karnowski – former activist of the Civic Platform, party now in power – was one of the accused.

Judge Anna Potyraj sentenced Klaudiusz Wesołek to 30 days of restriction of liberty which consisted on a humiliating work in urban sanitation department in Sopot. When the journalist refused to accept the judgment, he was sent to custody.

4. Under the veil of fight again football hooligans, stadiums are being closed in Poland. But the true reason is hanging by the football fans banners with anti-government and anti “Gazeta Wyborza” (pro-government daily) and its director Adam Michnik slogans during matches.

http://www.youtube.com/watch?v=uodOceF14lo

May 17, 2011 – Police arrested fans of Jagiellonia Białystok football team for writings on the banners and chants criticizing the government of Donald Tusk and closing of the stadiums.

http://www.youtube.com/watch?v=q5ZodDSk8A0&feature=player_embedded

5. May 21, 2011 – At 6 o’clock, officers of ABW (Internal Security Agency) entered the apartment of the owner of website and requisitioned his computer accusing the man of offending Polish president Bronisław Komorowski. The website is of a satirical character and constitutes the reaction of its founder Robert Frycz to the fact that the late president Lech Kaczyński was persistently insulted in the media.

There was no reaction whatsoever when the late president Lech Kaczyński had been threatened to be killed or rudely ridiculed. But nowadays in Poland, when you use satire in order to offend president Komorowski, you risk to be harshly victimized. website was temporarily closed. However, its creator, despite repressions, decided to reactivate it and relocated it on a U.S. server.

6. June 8, 2011 – Polish president Brosiław Komorowski signed an Education Information System bill into law, thanks to which totalitarian rule in Poland will thrive. The law enables collection of fragile data concerning families and guardians. A huge database on all students/pupils in Poland is being prepared. Data information will include: health state, sexual preferences, visits in mental health outpatient clinics, visits in hospitals and this will apply not only to students but also to their friends and families.

Apart from the above mentioned, the data will contain information whether a student or a pupil suffers or not from dysfunction, whether he or she is or is not under the care of psychological and pedagogical counseling centre, whether he or she is or is not granted financial assistance or learns or doesn’t learn a language of an ethnical minority.

We, the Poles, are not allowed to be critical about our government! In June, a 19-year-old boy was sentenced to 10 months of imprisonment with 3 years on probation for having put a writing insulting the government on the school’s wall. There are many more examples of such unlawful actions by the government, actions that violate human rights and democracy. It is impossible to cite them all in just one letter.

Do posłów, placówek dyplomatycznych, przedstawicieli zagranicznych rządów, piszemy tak:

Circumstances above described call for a necessary debate in the European Parliament on the state of Polish democracy in order to balance the standards of democracy in Europe. We call you to back our initiative.

Do mediów i osób prywatnych:

Please, get interested in the situation and send this letter to your friends and families. It is in our concern that as many people as possible get to know about the difficult situation in Poland.

Yours faithfully,

(nazwisko)

Podaję przydatne adresy:

(lista adresów będzie systematycznie aktualizowana)

1. Polonia

Kongres polonii amerykańskiej/ Polish American Congress

pacchgo@polamcon.org

Kongres polonii amerykańskiej oddział w Illinois

info@pacil.org

2. Polskie media niezależne (informujemy w celu zachęcenia do propagowania akcji):

- radio@radiomaryja.pl

- http://niezalezna.pl/contact

- http://niepoprawni.pl/contact

- Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej:

wsksim@wskism.edu.pl

3. Zagraniczne Media *:

Independent Media Center (informacja ze strony: The Independent Media Center to sieć wspólnie uruchomionych mediów do głoszenia prawdy w sposób rzetelny. Pracujemy z miłości i inspiraci do ludzi, którzy ciągle chcą pracować na rzecz lepszego świata, mimo zakłóceń korpopracyjnych mediów i niechęci do podjęcia działań, aby uwolnić ludzkość- przekonamy się czy to prawda :-))

www-features@lists.indymediaSTOPSPAM.org

Media niezależne: Wielka Brytania:

independent.co.uk

newseditor@independent.co.uk

foreigndesk@independent.co.uk

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego:

Joseph DAUL
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci)
Przewodniczący
Francja
joseph.daul@europarl.europa.eu

Guy VERHOFSTADT
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów
na
rzecz Europy
Przewodniczący
Belgia
guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

Jan ZAHRADIL
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Przewodniczący
Czechy
jan.zahradil@europarl.europa.eu

Daniel COHN-BENDIT
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze
Europejskie
Współprzewodniczący
Francja
daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu

Francesco Enrico SPERONI
Europa Wolności i Demokracji
Współprzewodniczący
Włochy
francescoenrico.speroni@europarl.europa.eu

Przyjaciel Polski:

Nigel FARAGE
Europa Wolności i Demokracji
Współprzewodniczący
Zjednoczone Królestwo
nigel.farage@europarl.europa.eu

5. Ambasady:

www.msz.gov.pl/Przedstawicielstwa,dyplomatyczne,w,Polsce,12916.html

Więcej o akcji:

antonioiwaldi.nowyekran.pl/post/19018,list-otwarty-do-panow-buzka-i-barroso-zmieniaj-po-kolei-adresatow-i-rozsylaj-rozsylaj

adriano.nowyekran.pl/post/19230,na-akcje-blogerow-nowego-ekranu-zareagowal-parlament-ue

antonioiwaldi.nowyekran.pl/post/19879,przeczytal-nasz-list-odpowiedzial-tuskowi-sukces-naszego-ekranu

antonioiwaldi.nowyekran.pl/post/19532,jo-leinen-wraz-z-reszta-europoslow-niemieckich-nie-zasluguja-na-nasz-list

antonioiwaldi.nowyekran.pl/post/19208,posel-pe-jako-pierwszy-z-adresatow-listu-odpowiedzial-blogerce-naszego-ekranu

*adresy znalezione przez google

***********
źródło: http://adriano.nowyekran.pl/post/20080,ogolnoeuropejska-akcja-ratowania-polskiej-demokracji-akcja-blogerow-nowego-ekranu

***********
Inne adresy:

http://www.msz.gov.pl/Przedstawicielstwa,dyplomatyczne,w,Polsce,12916.html

.........

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych przy PE (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs)

LIBE-secretariat@europarl.europa.eu

..........

RADA EUROPY

Council of Europe Offices
In Paris
55, avenue Kléber
F - 75784 Paris Cedex 16
Tel. +33 (0)1 44 05 33 60
Fax +33 (0)1 47 27 36 47
Email : bureau.paris@coe.int

In Brussels (Liaison office with the EU)
Avenue des Nerviens 85 / Nerviërslaan 85
B - 1040 Brussels
Tel. +32 2 230 41 70
Fax +33 2 230 94 62
Email : bureau.bruxelles@coe.int

Europejskie Biura RE : http://www.coe.int/t/dgap/fieldof_EN.asp?
(warto napisać do Gruzji - w linku jest adres)

..........

Organizacje polonijne na świecie (m.in. polonijne wydawnictwa prasowe i i.)

http://www.polonia.org/

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Gawronski Rafzen
Wewnętrzne sprawy państw nie mogą być przedmiotem interewencji międzynarodowej. Z przykrością muszę stwierdzić że mimo podnoszenia słusznych spraw to podnoszone przypadki łamania prawa są wybiórczo przedstawiane powodując skierowanie poważnych spraw na tzw. boczny tor.
Muszę przypomnieć złożoną Petycję do PE nr.1248/2007 w sprawie wsadzania rolników do więzień, gdy myli się urzędnik. Wspólna Polityka Rolna Unii nie może być podstawą represjonowania beneficjentów tej polityki.
Manipulacja osobami, które pragną coś zrobić dla demokracji w Polsce na przykładzie akcji blogerów jest widoczny do tego stopnia, że jest to pospolita zabawa i manipulacja powagą sprawy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#169284

Wiec co proponujesz????? Model libijsko - grecki????? A ja juz o tym pisze i pisze - swiat pseudo-demokratyczny musi sie zaczac pytac rudego przystojniaka, dlaczego 1/8 Polakow korzysta na zielonej wyspie z banku zywnosci, to jest 5 milionow obywateli, czyli nie maja pieniedzy na chleb! obecnie i to przestalo dzialac na skutek bandyckich rozporzadzen tego rzadu, informacja podana przez TV INFO 8.07.2011 po 6 rano. Moim zdaniem kazdy posel winien otrzymywac wynagrodzenie - srednie krajowe, bezplatne przejazdy, i noclegi w Warszawie, za korupcje - dozywocie bez mozliwosci wczesniejszego zwolnienia! Jeszcze za mego zycia do tego dojdzie w Europie!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Teraz  z  duzym  wysilkiem  wysluchalem  wypowiedzi  chyba  najwiekszej zgnilizny  moralnej z  Kutzem, a duzy  to wysilek  mego systemu  nerwowego.  Kanalia  pasozytujaca  ciagle &

#169290

Gawronski Rafzen
1/Skupienie uwagi na sprawach istotnych i zakaz wypisywania do zbrodniarzy na zasadzie rodzin pokrzywdzonych w Smoleńsku i samego Kaczyńskiego.
2/Kontroli budżetu Unii Europejskiej pod kątem defraudacji i dyskryminaji osób w Unii Europejskiej.
3/Niezwłoczne zawiadomienie do ETK w Hadze o popełnionych morderstwach w związku z przeprowadzonym zamachem stanu w Polsce.
4/Popracie naszego wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Tuska za spełnione groźby karalne.(Jeżeli można karać za krzyczenie na stadionach, to należy ukarać za groźby w stosunku do śp. Prezydenta)
To na początek !!!!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#169325

"Wewnętrzne sprawy państw nie mogą być przedmiotem interewencji międzynarodowej."

W akcji nie chodzi o interwencję !!
Dziwne, że tak to odebrałeś...
Akcja ma na celu poinformowanie różnych środowisk zagranicznych o tym co się dzieje w Polsce i podania informacji dalej. Skąd mają wiedzieć? Z mediów, które korzystają z serwisu PAP ?

Tu nikt nie ma zamiaru manipulowania nikim ani czasu na zabawę.

Wczoraj dostałam na pocztę bardzo podobny list z USA, z podobną inicjatywą, podjętą przez polsko-amerykańską asocjację prawników. Czyżby zabawa ?
Pozdrawiam.

contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#169311

Gawronski Rafzen
Informacja nic nie wnosi ! To tak jak apel o umiędzynarodowienie śledztwa smoleńskiego. To jest kit !!!!!
Śledztwo jest międzynarodowe prowadzone przez kraje Unii Europejskiej i Rosji.
Problem jest w bezprawności tych śledztw i złamaniu umów międzynarodowych przez Tuska i Putina !!!!!!!!!
Zasadnicza różnica formalno-prawna.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#169324

"Informacja nic nie wnosi!".

Panie Rafale, informacja w dzisiejszym świecie to podstawa wszelkiej aktywności. Zapewne nie jeden raz odebrał Pan telefon czy to z banku czy z jakiejś innej instytucji finansowej z cudowną ofertą tylko dla Pana:) Skąd mieli Pański numer? Wydali ciężkie pieniądze za tę informację.

Sondaże. Pomijając ich wiarygodność serwowaną nam przez media, sondaże są podstawą strategii np. partii politycznych. Oczywiście te prawdziwe wyniki są nam nie znane:) A ta informacja sporo kosztuje.

Mógłbym mnożyć przykłady. A konkluzja jest jedna. Informacja jest bezcenna Panie Rafale dlatego inicjatywa contessy jest ze wszech miar słuszna. Brawo contesso. Porozsyłałem już do anglojęzycznch znajomych chociaż staram się informować ich na bieżąco;)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#169339

Gawronski Rafzen
Bzdura lub bzdety co to za różnica.
Informacja musi być precyzyjna inaczej, może się stać szybko dezinformacją.
Jeżeli Pan myśli, że Pan kogoś zmusi do działania wysyłając listy to jestem pełen podziwu.
Zmusić można prawem, a nie listami.
To tak jak legalizacja bezprawia polegajaca na wierze, że się wygra wybory i wszystko się zmieni.
Gratuluję optymizmu wyborczego.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#169359

Kompletnie nie zrozumiał Pan celu listu !

Wyłożę Panu jeszcze raz jak krowie na rowie o co w tym wszystkim chodzi...

List ma wartość jedynie informacyjną i służy do informowania światowej opinii publicznej o tym jak w Polsce władze RP łamią prawo i odbierają obywatelom wolność słowa, wolność przekonań i poglądów itd., itp. Adresaci nie są zmuszani do niczego, jedynie proszeni o podanie dalej tych informacji lub upublicznianie ich w stosownej chwili.
Nic poza tym.
Jeśli słuchał Pan wystąpienia N.Farage'ą w PE po inauguracyjnym wystąpieniu premiera Tuska, to jego wystąpienie - takie a nie inne i bardzo ostre - było również efektem poprzedniej akcji blogerów. Zatem proszę mi tu nie pieprzyć, że to zabawa, że nie da efektów itd.

Na zakończenie - proszę nie dorabiać swoich fałszywych teorii np. o rzekomych wymusach, nie wypaczać treści i nie manipulować nimi. Zwracam Panu uwagę bo robi to Pan permanentnie i z premedytacją. W jakim celu - nie obchodzi mnie to ale nie życzę sobie tego na moim blogu.

contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#169363

A jak działają media? Serwując odbiorcom odpowiednio spreparowane wiadomości wywołują określone zachowania. Żeby to Panu uzmysłowić. Co wykończyło hiszpańskich rolników? Nieprawdziwa informacja. Itd, itd, itd. Ot siła informacji drogi Panie Rafale.

A wysyłając treść tej inicjatywy znajomym anglojęzycznym raczej nie liczę na ich głos w nadchodzących wyborach (z przyczyn raczej oczywistych) ani tym bardziej do niczego ich nie chciałem zmuszać!

I żeby jeszcze bardziej uzmysłowić. Przyszło mi kilka lat spędzić w Karlsruhe siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Zdarzyło się, że pojawił się tam Andrzej L.:) Jak się chłop spłoszył kiedy kilkunastu Niemców zwyzywało go jak burą... Bezcenne:) Spyta Pan; NO I CO Z TEGO? Niby nic. Ale niech pomyśli Pan jak by to było pięknie, gdyby w każdym miejscu na kuli ziemskiej nasze tuskoidy spotykały się z tak 'ciepłym' przyjęciem. Just IT

Pozdrawiam Panie Rafale

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#169379

Inicjatywa nie jest moja, popieram ją i pomagam w jej upublicznianiu bo uważam za słuszną. Gdybym była w Polsce, napewno nie tylko komputer byłby moim instrumentem. Mieszkając zagranicą mam satysfakcję, że choć tyle mogę pomóc innym w ich walce o lepszą Polskę.
Każdy sposób jest dobry, wystarczy chcieć. Natomiast wyszukiwanie przeszkód na siłę i krytykowanie jest dla mnie pospolitym malkontenctwem.
Pozdrawiam.

contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#169366

"Śledztwo jest międzynarodowe prowadzone przez kraje Unii Europejskiej i Rosji."

A skąd taka sensacyjna informacja????
HAHAHAHAHAHAHAHAHA !

Proszę mi takimi bzdetami nie zaśmiecać bloga.
contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#169341

Gawronski Rafzen
To że jest Pani kobietą nie upoważnia Panią do wygłaszania takich opinii. Skoro jest konkretne pytanie to i może byc opinia.
Myślę że Pani ma rację z tymi bzdetami, co głupiemu po rozumie.Spodziewałem sie takiej reakcji.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#169354

 To prawda.Korzystanie z serwisu PAP jest nagminne.

Mysle,ze nalezy podpisac jeden i drugi LIST. Ten ze Stanow (podpisalem) bedzie wyslany do obu Izb w  Washington,-e.

Zapewniam ten List z USA to nie zabawa

Czas ucieka , wysylac nie baczac czy to cos da czy nie. Wiem,z doswiadczenia - 90 % daje.  Prawnicy polscy do dziela.   BY POLSKA BYLA POLSKA.

Pozdrawiam serdecznie

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#169336

"Zapewniam ten List z USA to nie zabawa"

Oczywiście, że nie zabawa (też podpisałam), powyższa inicjatywa również zabawą nie jest.
W ogóle wielu zabrało się solidnie do działania. Dla przykładu takie coś :

http://mirek.nowyekran.pl/post/20122,pan-bronislaw-komorowski-nielegalnym-prezydentem-rp-cz-ii-odpowiedz-z-kancelarii

Pozdrawiam i dziękuję za poparcie.

contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#169342

Pan mówi? Przecież UE jest związkiem państw połączonych m.in. własnym Parlamentem. A od czego są parlamenty? Chyba od rozwiązywania problemów terytorium, na którym działają, a jeżeli się nie mylę PE dotyczy również i Polski. Jeżeli w UE obowiązuje prawo do wolności wypowiedzi, to dlaczego w Polsce rząd knebluje usta? Niech się instytucje UE zajmą tymi sprawami. Od tego ostatecznie są i za to im płacimy z naszych podatków.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Szpilka

#169396

Bog zaplac za wielka prace i pomoc chcactm ratowac Polske przed zaraza i upadkiem! Ruszam do dziela! Choc niedlugo ide na zabieg chirurgiczny, "kamyczki"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Teraz  z  duzym  wysilkiem  wysluchalem  wypowiedzi  chyba  najwiekszej zgnilizny  moralnej z  Kutzem, a duzy  to wysilek  mego systemu  nerwowego.  Kanalia  pasozytujaca  ciagle &

#169285

Odbierz PW i odpowiedz.
Pozdrawiam.
contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#169343

 

contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#169347

Byc może niedługo będę tu miał bloga. Do tego czasu zapraszam tutaj:

http://adriano.nowyekran.pl/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#170511