Panie Prezydencie, czekamy na "Non possumus"

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Prezydent Andrzej Duda otrzymał głosy polskich katolików w zamian za obietnicę bycia strażnikiem polskiej tradycji, kultury, demografii, materialnych podstaw bytu obywateli.

Niestety, jego zachowanie wobec ostatnich wydarzeń skłania do oceny, że nie dotrzymuje przedwyborczych deklaracji.

Przez kraj przewalają się barbarzyńskie pochody, w których uczestniczy młodzież. Wykrzykiwane są i niesione na transparentach bluźnierstwa, ma miejsce afirmacja dla zabójstw dzieci nienarodzonych i żądanie aborcji bez żadnych ograniczeń, "postulaty" są formułowane w wulgarnym języku. Młode, urodziwe, zadbane osoby, jak widać pochodzące z niebiednych rodzin, utożsamiają się z programem i formami tej ohydnej, lewackiej akcji.

Mamy do czynienia z brutalnym atakiem światowej skrajnej lewicy na Polskę. To nie jest tylko wewnętrzna sprawa polityczna, to jest naprawdę wojna z Polską, sponsorowana przez marksistów kulturowych.

Tymczasem Prezydent jest skłonny negocjować z organizatorami tej napaści na nasz kraj i im ustępować. Wykonał już pierwszy krok. 30 października na stronie internetowej prezydenta został ogłoszony prezydencki projekt  o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt ten zakłada uzupełnienie art. 4a ust. 1 ustawy o punkt 2a.

Przytoczmy całą treść tego ustępu łącznie z punktem 2a proponowanym przez Prezydenta (zaznaczam go na czerwono):

Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

2a) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą,prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne.

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,

Wyrokiem z 22.10.2020 r. sygn. akt K 1/20 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy (zaznaczony przeze mnie powyżej kolorem niebieskim) jest niezgodny z Konstytucją, gdyż życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne powinno być ono chronione przez ustawodawcę. Ponadto, dziecko jeszcze nieurodzone, jako istota ludzka, której przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona. Przepis ten straci moc, gdy wyrok TK zostanie opublikowany.

Zgodnie z intencją Prezydenta Art. 4a ust. 1 pkt 2 w/w Ustawy ma zostać de facto "zastąpiony" Art. 4a ust. 1 pkt 2a.

Czyli przerwanie ciąży nie będzie już możliwe, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, ale - jeśli Sejm uchwali projekt prezydencki - będzie możliwe, jeśli badania medyczne wskażą na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne.

Projekt Prezydenta wydaje się być nielogiczny z punktu widzenia Konstytucji, gdyż różnicuje on prawo do życia i godność dzieci poczętych w zależności od tego, czy są one "tylko" poważnie chore lub upośledzone, ale ich życie nie jest zagrożone, w przeciwieństwie do okoliczności, gdy nie mają szansy urodzić się żywe lub też ich choroba lub wady (wady letalne) będą prowadzić niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka.

Projekt prezydencki podważa prawo do życia dzieci najciężej chorych. Mówiąc wprost, jest propozycją eutanazji, czyli pozbawiania życia osoby nieuleczalnie chorej.

Odpowiedzialni medycy wskazują, że jest to "zły kierunek". Prof. Maria Sąsiadek - genetyk kliniczny mówi stanowczo:

- Jest szereg chorób, w których nie potrafimy przewidzieć skali niepełnosprawności. "Dodefiniowanie", co jest wadą letalną płodu, to zrobienie kroku w kierunku segregacji chorób, które uprawniają i nie uprawniają do tego, żeby rodzice mogli samodzielnie podejmować decyzje. To niehumanitarne.

- Problem polega na tym, że wynik badania genetycznego nie zawsze daje możliwość przewidzenia, jakie będą skutki dla zdrowia i życia dziecka. My wiemy, że będzie źle, ale nie zawsze wiemy, jak bardzo źle - wyjaśniła profesor. - Znamy około ośmiu tysięcy chorób rzadkich, z których część jest zdefiniowana i poznana. Wiemy, że część będzie prowadziła do patologii, ale ta patologia ma zróżnicowany obraz kliniczny. Dlatego patrząc na sam wynik nie potrafimy powiedzieć, czy to dziecko będzie w stanie żyć samodzielnie - dodała.

- Próba takiej klasyfikacji jest próbą chybioną (...) Wielka odpowiedzialność spoczywa na lekarzu, który nie potrafi przewidzieć, jakie będą konsekwencje danej zmiany - oceniła pomysł PiS.  - To jest próba politycznego wyjścia z kryzysu, (...)

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26439446,pis-chce-dodefiniowac-czym-jest-wada-letalna-ekspertka.html

Warto też przytoczyć informację podaną przez adw. Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (w ostatnim newsletterze):

Innym powszechnie obowiązującym mitem jest przekonanie, że dostęp do aborcji wpływa pozytywnie na zdrowie kobiet. Lewicowi ideolodzy przekonują, że sama aborcja jest dla matki bardziej bezpieczna niż poród. Tymczasem badania naukowe przeprowadzone w Danii na ponad 400 000 kobiet wykazały, że aborcja zwiększa ryzyko śmierci matki podczas kolejnej ciąży aż o 45%. Mit o tym, że dostęp do aborcji może być środkiem do zmniejszenia śmiertelności okołoporodowej matek, obalił dr Filip Furman z Centrum Bioetyki Ordo Iuris w obszernym artykule naukowym opartym na danych ONZ, który został opublikowany na początku tego roku i zaprezentowano go już na forum międzynarodowym.

Przeciw propozycji Prezydenta protestują środowiska pro life. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog,  napisała na FB:

Prezydent Andrzej Duda zaproponował "nowy kompromis", czyli aby dalej można było zabijać dzieci, tylko ograniczając to do tych z wadami letalnymi.

Panie Prezydencie, proszę o wycofanie się z tego pomysłu. Proszę jako prawniczka, psycholog, jako kobieta i mama.

To nie tylko zaprzecza Ewangelii, ale też podstawowemu prawu człowieka. Sugeruje, jakoby dziecko najciężej chore, czyli to, które najprawdopodobniej umrze zaraz po urodzeniu, nie miało prawa do życia.

Po pierwsze, diagnozy lekarskie nigdy nie są stuprocentowe. Wiemy, że zdarzają się pomyłki, także jeśli chodzi o diagnozę dzieci terminalnie chorych, czyli z wadami tzw. letalnymi. Po drugie, sprawa dotyczy ludzkiego życia.

Remedium na uspokojenie protestów, wulgarnych i agresywnych ataków na katolików i rząd, nie jest pozbawianie życia najciężej chorych, tylko inna forma rozwiązania tego sporu.

Nie może być tak, że najpierw Trybunał Konstytucyjny orzeka, że każdy człowiek niezależnie od stanu zdrowia ma prawo do życia, a następnie parlament próbuje ten wyrok TK zmienić. To jest wbrew konstytucji. W art. 190 konstytucja jasno mówi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Jeśli politycy, jak zapowiadają, będą próbowali wprowadzić ustawę, która miałaby jednak pozwalać na zabijanie najciężej chorych dzieci, to postąpią wbrew Konstytucji RP i wbrew Trybunałowi Konstytucyjnemu

Mam nadzieję, że pan prezydent wycofa się z tych słów i będzie spójny w tym, co głosi na temat ochrony życia w ostatnich latach. Mam nadzieję, że to jest pomyłka, a nie próba przypodobania się populistycznemu trendowi, który pozwalałby na to, aby chore dzieci mogły być zabijane.

https://www.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338

Jako katolicy powinniśmy nade wszystko pamiętać, że to Bóg jest dawcą życia. Przypomnijmy też słowa św. Jana Pawła II:

Wiele razy powtarzam - i jestem tego pewny - że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (...) Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (...) Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego.

Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: "naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości". [Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości.]

 

Panie Prezydencie! Non possumus!

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (głosów:8)

Komentarze

"Miałem wybór: Być zły na Boga za to, czego nie mam albo być wdzięcznym za to, co mam."

- Nick Vujicic.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1650539

Dziękuję.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1650564

... bla ,bla bla.

Martwe dziecko ,które nie zostanie w fizjologiczny sposób poronione , jest śmiertelnym zagrożeniem dla matki.

Wyrok TK ,może ukrócić aborcje spowodu zespołu Downa/Turnera . W przypadkach gdy jest "duże prawdopodobieństwo matwego urodzenia" jest także "zagrożenie dla życia matki" ,więc propozycja prezydenta to raczej "arabeska prawna" ,mająca chyba na celu (politycznym) uspokojenie protestów niż coś więcej .

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1650542

Jeśli  dziecko umrze w łonie matki to to jest  naturalne  PORONIENIE, a nie  ABORCJA (czyli sztuczne wywołanie  poronienia). I jest oczywiste, że nikt nie  będzie nosił w sobie martwego płodu  -  takiego tematu  po prostu nie ma. 

Zagrożenie życia matki to zupełnie osobny temat, a zagrożenie życia  płodu jeszcze inny.

Zagrożenie życia matki to na przykład  ciąża  pojawiająca się  w bardzo krótkim okresie od poprzedniej ciąży zakończonej cesarskim cięciem. Jest ryzyko dla zdrowia matki, że np. szwy po przednim cięciu mogą " nie wytrzymać" ciąży, bo się jeszcze nie zdążyły się dobrze  zabliźnić. Ciąża stanowi zagrożenie dla matki także w przypadku pewnych chorób kobiety np. cukrzycy czy  chorób nerek.

Zagrożenie życia dziecka  to np. to o czym już  pisałam, ale i tak podam linki chłopczyk bez mózgu  i  chłopczyk bez mózgu.

Są też sytuacje, gdy ciąża stanowi zagrożenie  i dla dziecka i dla matki , (to faktycznie  podpada pod inny zapis ustawy), ale i tu  zdarzają się historie, których lekarze nie są w stanie ogarnąć  ciąża pozamaciczna

Zdarzają się jeszcze bardziej złożone sytuacje: usunięcie  niewykształconego płodu z ..ciała niemowlęcia. Nie wiem pod co to podciągnąć, chyba pod to, że  nie jesteśmy w stanie jako ludzie przewidzieć wszystkich sytuacji :niemowlę "w ciąży"

A naturalne poronienie  -z wyjątkiem  bardzo wczesnych poronień- zawsze kończy pobytem w szpitalu i zabiegiem polegającym na usunięciu MARTWEGO płodu. Ale  wtedy ten zabieg nikogo nie zabija!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1650546

Bardzo dziękuję za cenne wyjaśnienia i uzupełnienia.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1650565

takie obrazki z życia w dzień gdy wspominamy tych, których przy nas już nie ma.

Byliśmy młodzi, po ślubie, nie było tekstów ciążowych, mocz oddawało się do laboratorium, rano zaniosłem. Wróciłem do domu po pracy z bukietem kwiatów, by żonie podziękować i razem się z nią się radować.

Jakiś czas później wróciłem z pracy, ona płakała, samochód, szpital był blisko, wparowałem do gabinetu nie było takiej siły, co by mnie wtedy zatrzymała. Ratujcie ich... Usłyszałem, to pana żony potrzebujemy nie pana...

Za jakiś czas szok, wyszedł lekarz i zadał mi najgłupsze pytanie świata, "czy chcieliście tego dziecka"... Nie odpowiedziałem ale wyraz twarzy był wystarczający. "Jesteście młodzi jeszcze dzieci będziecie mieli" powiedział. Ale niech mi nikt nie mówi, że poronienie czymkolwiek się różni od aborcji płodu uszkodzonego, poronienie to aborcja którą Bóg sam przewidział, ze wszystkimi skutkami towarzyszącymi. Wiem dokładnie ile poświęceń, ile miłości między małżonkami potrzeba bym dziś był dumnym ojcem mądrych dzieci, czekającym na dzień, gdy będę drżał, by rozwiązanie było szczęśliwe, bym jako dziadek wnuków przytulił, rozpieszczał a później posadził na kolanie i uczył ich tego, co szkoła ich nie nauczy. Póki życia starczy.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-7

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1650583

Taki obrazek z życia: Wracam w nocy do domu i patrze, że drzwi do śmietnika otwarte. Podszedłem, nie ma żywej duszy. Zamknąłem drzwi na klucz. I poszedłem do domu. Nie wszyscy zamykają drzwi. I może nie będą, póki życia starczy.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1650586

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1650628