Twierdzi, że nie ma konta na FB

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Grafika komputerowa

Urodził się 26.04.1959, a wszystkim wokół wymyśla od staruchów. "Młodzieniaszek" Humpty Dumpty.

Grafika: 
Ocena grafiki: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1 (głosów:5)

Komentarze

Szukaj dalej, mądra inaczej. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643444

Sprawdza się. W Gliwicach jest tylko jeden z taką datą urodzenia, prowadzący działalność gospodarczą.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643451

wypatrzysz jednym okiem. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1643452

Aaaaale super.

To teraz takie rzeczy wklejają po blogach poważne dziennikarki i działaczki społeczne?

Musiałem przegapić nowe trendy.

Ale- co się dziwić, @Rebe tak lubi węszyć, że nawet portale randkowe przegląda a co tam jej się zwidzi, tego nawet ci od jej foliarskich spisków by nie wymyślili

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643453

portalikach randkowych i wabi na "skończoną 50-tkę". Tyle, że zapomina dodać, że 50-tka była 20 lat temu. Ale jak to mówią - każda potwora znajdzie swojego amatora. ;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1643455

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643457

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643458

idiotkę. A to mi lotto.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643460

Jak się ten zamieszczony powyzej materiał ma do : Dz.U. 2018 poz. 1000 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz RODO.

Publikowanie danych osobowych bez zgody tej osoby - mocne ! i ryzykowne można stracić dużą kasę.

Prawo obowiązujące w RP zostało, według mojej oceny, złamane ewidentnie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Tezeusz

#1643463

Humpty udostępnił je dobrowolnie.

A poza tym, że też ciebie nie raziło szastanie moimi danymi osobowymi na NP przez tegoż Humpty i jego kumpla kontrika.

Nie tylko szastanie, ale też "uzupełnianie" o nieprawdziwe dane i ośmieszanie. Choćby zwracanie się mnie per "babuniu" przez faceta młodszego o 5 lat, czyli - wedle jego wykładni - "dziadunia". A to tylko drobny przykład naruszania dóbr osobistych.

No a poza tym Humpty przedstawia się jako "dziennikarz śledczy", więc powinien liczyć się z odpowiedzialnością za to co pisze.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643465

Nie interesują mnie prywatne relacje blogerów. Moje pytanie dotyczyło złamania prawa. Ustawa jednoznacznie precyzuje co można a co jest prawnie zabronione. Odsyła tutaj do nw. aktów prawnych z uzasadnieniem :

"Zgodnie z przepisem art. 23 kodeksu cywilnego wizerunek został zaliczony do dóbr osobistych, a więc praw niemajątkowych ściśle związanych z określoną osobą. Choć przepisy nie zawierają definicji wizerunek, to można go określić jako „dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osób wśród innych ludzi” (E. Wojnicka, Prawo do wizerunku). Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że wizerunek, poza dostrzegalnymi dla otoczenia cechami fizycznymi, tworzącymi wygląd danej jednostki i pozwalającymi – jak się określa – na jej identyfikację wśród innych ludzi może obejmować dodatkowe utrwalone elementy związane z wykonywanym zawodem jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.05.2004r., II CK 330/03). Z definicji tych wynika, że z naruszeniem wizerunku będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy określona osoba została przedstawiona – na zdjęciu, filmie lub w innej formie – w taki sposób, że możliwa jest jej identyfikacja.

 

Czy wizerunek podlega ochronie prawnej?

Oczywiście, że tak. Jak wskazano wcześniej, wizerunek został zaliczony do kategorii dóbr osobistych, które zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zakres ochrony prawnej wizerunku reguluje przede wszystkim przepis art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Przez rozpowszechnianie należy rozumieć jego publiczne udostępnienie, tj. stworzenie możliwości zapoznania się z wizerunkiem konkretnej osoby bliżej nieokreślonemu z góry, niezamkniętemu kręgowi osób. Zatem z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w przypadku umieszczenia naszego zdjęcia w serwisie internetowym.

Natomiast zgodnie z ww. przepisem zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane w trzech przypadkach:

gdy osoba uprawniona otrzymała za to umówioną zapłatę,

gdy rozpowszechniany jest wizerunek osoby powszechnie znanej, o ile wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,

w przypadku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.

Jeśli zatem określona osoba nie wyraziła zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w tym np. na umieszczenie swojego zdjęcia na portalu społecznościowym albo filmu ze swoim udziałem, ani nie otrzymała za to zapłaty, to bezprawne jest udostępnianie zdjęć tej osoby w jakikolwiek sposób. Należy jednak zaznaczyć, że zgoda na rozpowszechnianie nie musi mieć formy pisemnej, ale może zostać wyrażona w dowolnej formie (np. ustnej, mail’owej, przez zaakceptowanie regulaminu), przy czym w razie sporu to osoba rozpowszechniająca będzie musiała udowodnić, że otrzymała zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku w oznaczonych warunkach.

Na marginesie wskazać należy, że ochronę wizerunku regulują nie tylko przepisy prawa cywilnego ale w pewnych sytuacjach prawa karnego. Zgodnie bowiem z art. 190a § 2 kodeksu karnego, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast przepis art. 190a § 2 kodeksu karnego stanowi, że jeżeli następstwem powyższego jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawa podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Nie warto zatem umieszczać w internecie filmy z wizerunkiem innych osób w okolicznościach dla tych osób przykrych, w szczególności uwłaczających ich godności.

Co można zrobić w przypadku bezprawnego rozpowszechniania naszego wizerunku?

W razie naruszenia wizerunku, w tym zwłaszcza bezprawnego opublikowania zdjęcia na portalu społecznościowym, osobie uprawnionej przysługuje szereg określonych roszczeń. Przede wszystkim osoba, której wizerunek rozpowszechniono, może domagać się zaniechania dalszego rozpowszechniania swojego wizerunku i natychmiastowego usunięcia z portalu swojego zdjęcia albo filmu ze swoim wizerunkiem. Ponadto osoba ta może żądać dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. Niezależnie od powyższego można domagać się naprawienia wyrządzonej szkody (jeśli rozpowszechnienie wizerunku spowodowało wyrządzenie jakiejś szkody) lub zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie swojego dobra osobistego, względnie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Należy jednak pamiętać, że samo bezprawne rozpowszechnienie wizerunku nie uzasadnia automatycznie zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego, gdyż osoba uprawniona musi wykazać, że wskutek tego doznała krzywdy albo poniosła jakąś szkodę majątkową. O wysokości ewentualnego zadośćuczynienia zasądzanego przez sąd decyduje szereg różnego rodzaju okoliczności. Przeciętna wysokość kwot zadośćuczynienia, jakie bywają zasądzane za naruszenie wizerunku, wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W szczególnych przypadkach można jednak liczyć na kwoty rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pomimo że obowiązujące przepisy zapewniają kompleksową ochronę wizerunku i szeroki wachlarz różnego rodzaju roszczeń, z jakimi można wystąpić w przypadku naruszenia tego dobra osobistego, to jednak korzystając z portali i serwisów internetowych warto zawsze zastanowić się komu i w jaki sposób udostępniamy nasze zdjęcia, aby zminimalizować ryzyko dalszego ich rozpowszechniania. Jeśli bowiem nawet później nasze zdjęcie zostanie usunięte, to i tak nie będziemy mieć żadnej pewności, czy ktoś nie zdążył go zapisach i czy nie będzie go rozpowszechniał bez naszej wiedzy i zgody. Z drugiej strony, jeśli sami planujemy umieścić na jakimś portalu zdjęcie, na którym oprócz nas widnieje jeszcze inna osoba, warto zawsze wcześniej spytać taką osobę czy wyraża na to zgodę."

Tylko pytam Admina w tej określonej kwestii !

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Tezeusz

#1643467

mnie też nie interesują jakieś prywatne relacje. Natomiast naruszenia moich praw przez Humpty Dumpty odbywają się w przestrzeni publicznej.

Ja tego faceta nie znam. Widziałam go przypadkowo 2-3 razy ok. 8 lat temu.  Natomiast on bez przerwy śledzi mnie i moją rodzinę. Udostępnia nasze dane, które są całkowicie prywatne, jak np. adres, miejsce zatrudnienia mojej siostry, która nie jest tutaj żadną userką, itp.  Dane te uzupełnia kłamstwami, drwinami, zapowiedziami wizyt u naszych sąsiadów, itp. groźbami, których ze względu na fobię tego faceta należy się obawiać.

Przypisuje mój tag do zdarzeń i osób, z którymi nie mam nic wspólnego, wyśmiewa mój wiek (choć jest niewiele młodszy), zmyśla na temat mojej biografii, kwalifikacji, cv, pracy społecznej, obrzuca wyzwiskami mnie i członków mojej rodziny, których w ogóle nie zna, etc.

Nie mam już siły bronić się przed tym uporczywym, oszczerczym, chamskim  stalkingiem, a Gawrion odmawia ochrony moich praw, wysyłając mnie do sądu.

To tyle.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643468

Nie komentuję spraw osobistych innych ludzi w przestrzeni publicznej. O ile faktycznie czuje się Pani obrażona wraz z rodziną od tego są Sądy i prawo np.

Zniewaga (art. 216 k.k.) jako przestępstwo w kodeksie karnym – dwa typy znieważenia.

Zniewaga to przestępstwo opisane w art. 216 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten,  kto znieważa inną osobę.

Osobiście jestem pełen szacunku dla innych, mogę komentować tylko ich stanowiska prezentowane publicznie nigdy osoby, ich wizerunek czy dane. Ale to moje zasady. W Państwa spór się nie wtrącam. Moje pytanie do admina dotyczyło przestrzegania prawa, którego wszyscy powinniśmy przestrzegać nic innego nie miałem na myśli.

To tak celem uzupełnienia mej wypowiedzi ( i tak złamałem swoje zasady - tylko raz ).

Przepraszam za nachalność.

Tezeusz

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Tezeusz

#1643471

Jeśli prawa prawnika Humpty Dumpty zostały naruszone, niech się uda do sądu.

Nie musi mnie Pan przepraszać. Wyraził Pan swoją opinię nie znając sprawy, bo tak wynika z treści Pana wypowiedzi.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643473

i masz zasr.ny obowiązek je chronić przed ujawnieniem nawet wówczas, gdy nie jesteś już związana z redakcją (art. 15 Prawa prasowego). Ale ty jesteś ponad prawo, co? Tak dokładnie myśli każda bladź ubecka, a potem przychodzi rozczarowanie, jak np. aresztują. Gdybyś byłą dziennikarką pewnie złożyłbym na ciebie skargę i wyleciałabyś z hukiem nawet z Gazety Wyborczej czy NIE, nie mówiąc już o Gazecie ś.p. Kornela, bo on tępił takie ubeckie zachowania. Ale ty jesteś starym, brzydkim schorowanym zerem, które oprócz marnej emerytury (wypracowanej jeszcze w PRL, bo w III RP nie brudziłaś pracą rączek) i konta na facebooku absolutnie nic nie posiada. Ale żebyś nie była bezkarna - teraz o twoich plagiatach powiadomię więcej osób. Niech uważają na ścierwo ubeckie z Czechowic.

EOT

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1643502