"100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 2

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Historia

Niniejszym prezentuję drugą część artykułu umieszczony na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" [1].


Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz - pracując nad kolejna częścią mojego cyklu nt. Żydów i ich Talmudu - do niego dotarłem.


Bardzo rzadko to robię, ale przeto uznając, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.


Niech będzie on przyczynkiem do dyskusji, która być może zakończy się zaskakującymi konkluzjami i okaże się, że jego tezy mijają się całkowicie lub częściowo z prawdą a Żydzi są w nim przedstawieni nieuczciwie albo tylko powierzchownie. W owej podsumowującej notce będę też chciał uzupełnić niniejszy artykuł o wiedzę, którą ja dotąd na ten temat powziąłem.


Jednocześnie zaznaczam, że po jego lekturze odnoszę wrażenie, że dotyczy on postaw tylko części Żydów a nie całości ich populacji zamieszkałej w szczególności na terenie Polski lub mającej wpływ na Polskę.

 

------------------------------------------------------------

 

"3. Żydzi przejmują kontrolę nad Polską.

W latach 1939-41 rola Żydów w organizowaniu sowieckiej władzy w Polsce była potężna. Rozpoczął się plan realizacji drugiego projektu objęcia władzy nad naszym krajem. Tym razem nie miało to być wprawdzie własne państwo, lecz raczej pomysł administracji Polakami i utworzenie na naszej ziemi warstwy uprzywilejowanej, składającej się ze „swoich”, ewentualnie z udziałem miejscowych pożytecznych idiotów-karierowiczów. Dr. A. L. Szcześniak przytacza zatrważające dane:

Żydzi, podczas okupacji sowieckiej w tych latach, zajmowali 75 – 90 % stanowisk administracyjnych (!) oraz poważny procent dolnych warstw aparatu terroru. Dokonano wtedy ich rękami ogromnej zbrodni na narodzie polskim, wymordowano elity intelektualne i wojskowe, a na ich miejsce wprowadzono własnych uzurpatorów.

W tym celu utworzono w 1943 roku w Moskwie tzw. Związek Patriotów Polskich, którego organem prasowym było pismo „Wolna Polska”. Organizacja ta powstała z inicjatywy zbolszewizowanych Żydów, często zdrajców Polski i kolaborantów z KPP. Byli to min. Jakub Berman, Alfred Lampe, Hilary Minc, Julia Brygystierowa, Jerzy Borejsza (Goldberg) i Paweł Hofmann. Oczywiście, dla niepoznaki, dobrano sobie kilku, etnicznie polskich, zatwardziałych komunistów, jak Wanda Wasilewska, czy skoligacony z Żydami, Aleksander Zawadzki (miał żonę Żydówkę). Aby zagwarantować ich posłuszeństwo, ludziom tym umożliwiano szybką karierę w aparacie sowieckim. Mimo, iż wielu z członków ZPP wcześniej, oficjalnie deklarowało brak zainteresowania istnieniem, w ogóle, niepodległej Polski jako takiej (!), zwrócili się oni do Moskwy z pomysłem utworzenia armii „polskiej”. Historyk Jerzy Brochocki, w książce „Rewolta marcowa” pisze:

„W czasie gdy Berling szkolił dywizję, prowadził ją (….) w bój pod Lenino, potem organizował korpus, a następnie armię – oni opanowali bez reszty aparat polityczny, służby specjalne, prokuraturę i sądownictwo dywizji, korpusu, armii. Oto jeden tylko, ale jakże wymowny przykład: na 30 politruków w drugiej dywizji dwudziestu siedmiu było Żydami”. „Swoimi” obsadzono prawie wszystkie stanowiska pełnomocników Związku Patriotów Polskich.”

Oprócz tego utworzono Komitet Organizacyjny Żydów w Polsce. Inicjatorem był Jakub Berman, który przedstawił ten plan, sowieckiemu Żydowi, szefowi radzieckiego MSW, Ł. Berii. W skład kierownictwa weszli J. Berman, E. Szyr i H. Minc. Wśród członków był min. Ozjasz Szechter, ojciec syjonisty Adama Michnika.

Stalin rozumiał, że Żydzi, co najmniej nieprzywiązani do naszej tradycji, a często wręcz wrogo nastawieni do Polaków, będą doskonałą kadrą zarządzającą, która dopiero „wychowa” przyszłe pokolenie obywateli nawykłych do radzieckiej władzy. Nawet Stefan Kisielewski pisał w 1968 roku w swych dziennikach:

„Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego podjąć z gojów. (…) Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał”.

Jeśli chodzi o pierwsze lata powojenne to liczby przedstawia Jan Bodakowski:

„Sowiecki doradca czyli nadzorca oddelegowany z Moskwy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%. (….) Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów (udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie). Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami.


(….) Innym przykładem obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski. Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj). Żydami byli też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników wojewody – rzekomo wszyscy oni pozwolili by na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach. Instrumentem komunistycznego terroru było też ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie kadry dowódczej (służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące). Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu.”

]]>https://www.prawy.pl/historia/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry...]]>

Aby zrozumieć te liczby dodam, że oficjalnie udział Żydów w społeczeństwie drugiej połowy lat czterdziestych stanowił około….1 procenta. Było to jednak świadome kłamstwo, mające zakamuflować fakt semickiej dominacji. Dlatego po wojnie utworzono mit, który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Kłamliwa propaganda głosiła jakoby w Polsce już nie było Żydów. Nieprzypadkowo podawano, po wyzwoleniu Oświęcimia przez Armię Czerwoną, że zginęło tu 3 mln 400 tys ludzi żydowskiego pochodzenia, co odpowiadało prawie w stu procentach ich liczbie w przedwojennej Polsce. Ostatnie dane, akceptowane również przez samych Żydów, oceniają liczbę zgładzonych w Oświęcimiu ludzi na 1 milion 100 tys. w tym 600-800 tys. Żydów. Nawet polska wikipedia podaje je i przyznaje, że: „Nadal jednak istnieją poglądy, podtrzymujące ocenę liczby ofiar w wysokości 4 lub więcej milionów osób. Liczby te wyprowadzane są z pewnych danych cząstkowych według zasad, którymi posłużyła się wspomniana komisja radziecka. Nie znajduje to uznania u większości współczesnych badaczy.”

Tymczasem, dla niepoznaki, zmieniano masowo nazwiska, a nawet imiona ojców i matek. Ciągłe przypominanie tematu „holokaustu”, miało również inny cel – ogrom cierpienia i krzywdy ludzkiej wykorzystywano cynicznie, aby każdego, kto byłby przeciwny obcej dominacji, przyrównać w propagandzie do hitlerowców. W ten sposób wytwarzano w zmęczonych i zdziesiątkowanych wojną Polakach, odruch nie poddawania Żydów jakiejkolwiek krytyce.

Tak więc od 1945 roku udaje się Żydom zrealizować, po niepowodzeniu koncepcji tzw. „Judeopolonii”, projekt protektoratu nad rdzenną ludnością polską – judeobolszewię. To rękami tego lobby dokonano eksterminacji polskich elit patriotycznych.

4. 1968 – Kontrolowany desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie.

Interes syjonistów w rewolucji bolszewickiej doskonale sprecyzował Murry Butler podczas bankietu organizacji British – Israel World Federation w 1937 roku:

„Komunizm jest narzędziem, które służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej i jednego pieniądza światowego (Henryk Pająk – „Piąty rozbiór Polski”)„.

Ponad 35 lat później, w 1972 roku, w tej samej British – Israel World Federation, światowe żydostwo oficjalnie zadekretowało rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Sam plan kontrolowanego upadku komunizmu, w wyniku auto-rozkładu, został nakreślony dużo wcześniej.

Po rozpadzie alianckiej koalicji syjonistów radzieckich i amerykańskich i nastaniu okresu „zimnej wojny”, polityka politycznego światowego lobby żydowskiego musiała ulec znacznej modyfikacji. Z czasem stało się jasne, że ZSRR nie zagwarantuje im ekspansji, ani nawet utrzymania wpływów, które systematycznie tracili. Po wojnie w siłę urosły Stany Zjednoczone, gdzie już od lat mieli oni niezwykle silną pozycję. Z czasem stało się więc jasne, że powstały z udziałem Żydów i masonerii, sowiecki twór, musi przestać istnieć, ponieważ nie zagwarantuje on ogólnoświatowej dominacji syjonistów, co zdawało się być możliwe do zrealizowania, za pomocą Stanów Zjednoczonych.

W PRL, po śmierci Stalina, Żydzi stracili w Polsce monopol na władzę i, pomimo utrzymania bardzo silnej pozycji, do głosu doszło stronnictwo natolińczyków, popierane przez Chruszczowa.

Wobec tych uwarunkowań w skali lokalnej, jak i wskutek zmiany polityki międzynarodowych syjonistów, skonstruowano plan desantu kilkunastu tysięcy członków elity żydowskiej na zachód, jako męczenników i ofiar „odwiecznego polskiego anty-semityzmu”. Już w 1956 kierowane przez nich lobby post-stalinowskie (tzw. „puławianie”) rozpoczęło organizowanie koncesjonowanej opozycji, takiej jak np. Klub Krzywego Koła, powołany z inicjatywy Bermana, lub Klub Inteligencji Katolickiej. Po utraceniu monopolu na władzę syjoniści zaczęli wszem i wobec krytykować błędy socjalizmu i „walczyć z systemem”. Tak tworzony był grunt pod wydarzenia z marca 1968 roku. Wtedy to lobby morderców naszego narodu przyjęło maskę patriotów broniących polskiej sztuki i kultury.

Wielu Polaków, czyni tutaj błąd przedstawiając lidera natolińczyków, Gomułkę, jako zwolennika „polskiej drogi do socjalizmu”, który mimo iż był komunistą, przejawiał resztki świadomości pro-polskiej i chciał Polski rządzonej przez Polaków. Niektórzy są nawet skłonni okrzyknąć go bohaterem narodowym.

Trochę światła na sprawę, rzuca – po raz kolejny – dr. Szcześniak w książce „Judeopolonia II”:

„Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, iż Julia (Luna) Brygisterowa, odpowiedzialna za politykę kadrową ZPP, założyła tajne żydowskie biuro matrymonialne, którego celem było kojarzenie małżeństw zdolnych i sprawujących władzę Polaków z młodymi Żydówkami (Gomułka, Jóźwiak, Zawadzki, Sztachelski, Bieńkowski, Kliszko i wielu innych)”.

Znamienne jest, że W. Gomułka brał udział w tajnej konspiracji Żydów, mającej zmylić miejscowych. Według żydowskiego prawa, był ostatnim Polakiem w swoim rodzie, a jego dzieci mogłyby być już uznane za „stuprocentowych” Żydów. Wobec tego zasadne jest podejrzenie, że Władysław Gomułka mógł również konspirować, w 1968 roku, kontrolowany desant „wypędzonych” członków lobby syjonistycznego, które sprawowało władzę w okresie stalinizmu. Zauważmy, że duża ich część została przy władzy, natomiast ani zbrodnie, ani okupacja z ramienia Sowietów nie zostały nazwane po imieniu. Nikt nie osądził katów narodu polskiego. Dopuszczono tylko kosmetyczną krytykę stalinowskich mordów i represji.

Sprawa rzekomego „wypędzenia” Żydów do dzisiaj stanowi „argument” potwierdzający tezę „odwiecznego polskiego antysemityzmu”. Przykładowo, w trzydziestolecie wydarzeń marcowych organizowane były wielkie uroczystości, z udziałem żydowskiej Gazety Wyborczej, Fundacji Batorego oraz wiernopoddańczymi mowami „polskich”, kajających się polityków. Odbyło się seminarium pod wymownym tytułem „Co można uratować z dziedzictwa Żydów polskich po Holokauście, Kielcach i Marcu 68 ?”. Marzec 68 został przyrównany do obozów koncentracyjnych. A jak było naprawdę? Jerzy Brochocki pisze:

„Badając sprawę marca 1968 roku i jego konsekwencji szukałem jakiegokolwiek dowodu, że którykolwiek z ówczesnych emigrantów został do wyjazdu zmuszony. Ani w relacjach ludzi czynnych wówczas po obu stronach, ani w dokumentach na taki przypadek nie natrafiłem. (….) nikt dotychczas nie zaprezentował przypadku „wyrzucenia” Żyda z Polski, ani w marcu 1968, ani w którejkolwiek z poprzednich emigracji po II wojnie światowej”.

1968 był zaplanowanym początkiem zrzutu polskojęzycznych Żydów na zachód. Zasilali oni min. organizacje emigracyjne. Wielkim paradoksem i kłamstwem było to, że w USA i Europie zachodniej byli i są znani i podziwiani jako anty-systemowi dysydenci i bojownicy o wolność i prawa człowieka. Tak rozpoczynają się przygotowania do procesu przygotowywania powrotu Żydów do władzy w Polsce – tym razem z ramienia USA, czyli międzynarodowej, żydowskiej finansjery".

Źródło: ]]>https://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/uwaznie-czytaj-a-przez...]]>

 

[1] Część I artykułu: ]]>https://krzysztofjaw.blogspot.com/2019/11/100-lat-agresji-zydowskiej-na-...]]>

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (7 głosów)

Komentarze

Wiem, że to tylko kwestia czasu, kiedy stanie się aktualna! Powstała jak Wiecie w roku 1943, z dnia na dzień się aktualizując. To część żydowskiej doktryny, skonsumowania tego świata. Oni nigdy, nie zarzucają swoich projektów, ani o nich nie zapominają! ...

http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=mapa-gomberga

Vote up!
4
Vote down!
-3
#1609769

Masz rację. To jest rozpisane na lata a nawet na dziesiątki lat. Przykre, ale musimy zawsze walczyć o naszą suwerenność i niepodlwgłość. 

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1609775

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

  Tak tak, to żydowski spisek, by ta mapa stała się rzeczywistością, to najtajniejszy sekret, którego realizacji co prawda nie widać ale który bohatersko odkryto na filmikach z żółtymi napisami i na stronkach dla szurów. Te żydy to nic, tylko spiskują nad Polakami, zapewne nie to, co fajtłapowaci Polacy? Których działania jednak jakoś przyniosły skutek, ale to nie walka i konspira tylko pewnie prezent z nieba za wrodzoną szlachetność i aryjskie geny.

Vote up!
1
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609778

Mimo, iż nie są już te czasy, wymościsz sobie miejsce na ścianie sprawiedliwych wśród narodów świata.

Vote up!
4
Vote down!
0

...

#1609782

Nic na to nie poradzę, Mrówa, że pochodzę z zasłużonego rodu a i sam ździebko uczyniłem. Rozumiem za to waszą zazdrość i pochlebstwa. Gdy tylko wasz Braun przywróci monarchię, może i pozwolę wam związać się dobrowolną pańszczyzną. Sprawicie się dobrze, to unikniecie chłosty czy przegrania was w karty, może i nie sprzedamy was Żydom. No, nie smarczcie już w garść, podnieście wzrok i załóżcie czapkę.  Najważniejsze znać swoje miejsce.

Vote up!
2
Vote down!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609812

... poprzez pychę, głupotę lub celowe działanie zapisało się na czarnych kartach w dziejach Rzeczypospolitej. Chcesz do nich dołączyć? Jak na razie, dobrze Ci idzie.

Vote up!
2
Vote down!
-1

...

#1609825

Cala historia to historia różnorodnych spisków. Decyzje były i są podejmowane w jakimś ścislym gronie a później realizowane. No bo po jasną cholerę taki Bilderberg czy Komisja Trójstronna, Komisja 300-tu? To towarzystwo wzjamenej adoracji? Wątpię. A Iluminaci i masoni to jakieś bzdury? Na pewno nie. 

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1609787

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kontrik został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

No tak, to przeciez oczywisty dowod na ten spisek żydowski z mapą, ktory trwa dalej. Tak jak opowiesci o reptilianach dowodzą, kto naprawdę rządzi swiatem.

Vote up!
1
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609802

Reptilian zostaw w spokoju. To jedna wielka bzdura. Natomiast to co ja wskazuję jest realne i dzieje sie naprawdę. Prześledź historię...
Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1609811

Osobiscie wolę polskie spiski niż niezdrową ekscytację tym, co jakiś Żyd kiedyś powiedział i jak to pasuje do różnych historyjek. Granice Polski wydają mi się być dziełem Stalina (głównie), obawiam się, że mógł nie wiedzieć o byciu zdalnie sterowanym przez najtajniejszy sanhendryn. Wychodzi po staremu, ze wszystko to wina żydów i masonów, nie jakichś ruskich a- Hospody, pomyłuj!- bynajmniej żadnych Polaków.

Vote up!
3
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609814

Obnoszącym wokoło, nadęte, kolorowe, pawie wole! Gdybyś wyniósł z domu tyle, co każdy, przeciętny eks ziemianin, wiedziałbyś, że powojenny byt zawdzięczamy nie tylko Stalinowi! Wiedziałbyś, że nigdy nie wyśmiewamy gminu! Jałta i oddanie nas europejczyków, pod sowiecki but, to plan zrodzony w żydowskich głowach na Wall Street. Kup sobie banknot 1 dolarowy w pobliskim kantorze i dokładnie, przy piwku obejrzyj. Obrazki, mówią więcej niż słowa. Ameryka i Brytania, wspólnie i w porozumieniu realizowały plan żywcem wyjęty z tzw. mapy Gomberga. Zdrada nas aliantów wojennych, Polaków, Czechów, Rumunów i Słowaków, była częścią wielkiej zdrady całej cywilizacji łacińskiej! Tak zdecydował ten przywołany dla śmiechu sanhedryn.  Baw się dalej krytyką nie głupszych i bądź napuszony jak indor. To wszystko daje podstawy, do surowej oceny. Chłop pańszczyźniany, pajac, przebrany w czerwone szlacheckie buciory? Z kupionym na pchlim targu rodowym sygnetem? Monsieur Komorowski? ....

Vote up!
2
Vote down!
0
#1609839

Oprzytomniej. O Stalinie napisałem w kontekście granic. Jak to się ma do tego spisku z mapą? Ale co tam pytania i dowody, starczy historyjka z tyłka.

Jałta to nie plan Żydów z Wall Street, tylko wola Stalina, okupującego te ziemie i dysponującego bezwzględną przewagą w Europie. Całość to nowy podział swiata.Twierdzisz inaczej? Pokaż dowody. Udowodnij, że to jakieś żydy z banków kazały Stalinowi dokładnie tak wytyczyc granice, potrafisz? No pokaż. Chyba wiesz, co mówisz a nie powtarzasz bredni szurów? I jeszcze wciśnij do tego spisek z mapą.

Czekam. 

Dowody, misiu. Źródła. Cały odtworzony tok wydarzeń.

No chyba, że to kabalistyczno-sabatejska talmudyczna magia i żydy zdalnie sterowały Stalinem. Może on też żyd? No dawaj dowody.

Vote up!
2
Vote down!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609842

Ktoś, kto nie przeczytał nawet jednej linijki, z kilkudziesięciu prac naukowych największego historyka ostatnich stuleci, A.C. Suttona, nie zasługuje na odpowiedź i polemikę! Ktoś kto ma się choć za półinteligenta, sięgnie do prac naukowych. które są przywołanymi i żądanymi okazania dowodami! Przeczyta piąte przez dziesiąte i wykrztusi, słowo przepraszam. Albo nie!. Będzie dalej brnął w ignorancję i pouczał mądrzejszych! ...

Vote up!
1
Vote down!
0
#1609867

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Że żydy finansowały ruskich? I co z tego, Polacy od wieków rozwijali Rosję a również znalazło się nieco takich po stronie komunistów. Na pewno niejeden Polak nakreślił sobie mapę nawet z przepowiedniami rozpadu "więzienia narodow". Można na poczekaniu przytaczać masę takich i podobnych historyjek.

To gdzie konkretnie te dowody, że żydy od mapy nakazali takie granice Polski? A nowy podział świata też się dokładnie pokrywa?

Vote up!
0
Vote down!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609888

     Witaj! Dla mnie mapa Maurycego Gomberga, to jak wiara w "czarnoksięstwo" . Pewne założenia, można było przewidzieć, ale obecny wybuch cywilizacyjny i techniczny na przestrzeni kilkudziestęciu lat, nie daje szans na realizację założeń grupy bredzących wówczas fantastów. Pozdrawiam!

Vote up!
5
Vote down!
-2

ronin

#1609835

„Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, iż Julia (Luna) Brygisterowa, odpowiedzialna za politykę kadrową ZPP, założyła tajne żydowskie biuro matrymonialne, którego celem było kojarzenie małżeństw zdolnych i sprawujących władzę Polaków z młodymi Żydówkami"

Co bardziej podejrzliwi może się zastanawiają czy aby to biuro nie funkcjonuje do dzisiaj...

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1609843

Komorowskiego po żonie Dziadzia czy Dudzie po żonie Kornhauser? (Nie wspominam tu o nazwiskach rodowych Stolzmana czy Kalksteina)

 

Vote up!
2
Vote down!
0

antyleming

#1609859

to można jeszcze dorzucić Radzia co to o prezydenturę się otarł, chociaż z daleka.

Patrząc historycznie to Krwawa Luna sama tego nie wymyśliła bo ten plemienny modus operandi jest co najmniej tak stary jak Księga Estery. Ponad dwa tysiące lat to masa czasu aby go doprowadzić do perfekcji.
Można powiedzieć, że Purim to święto szczególne bo podwójne - nie tylko pierwsze ludobójstwo na gojach, ale również odkrycie sposobu, który doskonale sprawdza się do dzisiaj.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1609927