Gryf Pomorski, zapomniani bohaterzy

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Historia

Z deklaracji ideowej Gryfa Pomorskiego: „Głównym celem tajnej organizacji Gryf Pomorski jest wyzwolenie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego z niemieckiego brunatnego faszyzmu i Sowieckiej Czerwonej zarazy. Uświadamianie narodowe członków i szerokich mas przez wskazywanie drogi wiodącej do wielkiej i sprawiedliwej Polski.”

Dla każdego państwa dostęp do morza to możliwość eksportowania swoich produktów, to okno na świat. Takim oknem na świat był niewielki skrawek wybrzeża, jaki Polska otrzymała razem z niepodległością po rozbiorach. Dla władz II Rzeczypospolitej było sprawą jasną, że z czasem Niemcy będą dążyli do włączenia obszaru Wolnego Miasta Gdańska i terenów oddzielających go od reszty kraju do terenów Niemiec. Dlatego też, gdy na tych ziemiach nasiliły się niemieckie działania dywersyjne, wszyscy polscy nauczyciele pracujący w szkołach w pasie 20 km od granic przeszli przeszkolenie wojskowe. Takie przeszkolenie, lecz w znacznie rozszerzonym zakresie, przeszedł również Józef Dambek, pedagog i działacz społeczny, który dla ukrycia swojej konspiracji wyniósł się z pasa nadgranicznego.

W odpowiedzi na wcielenie tych ziem przez Niemcy, w dniu 4 grudnia 1939 roku we wsi Czarlino odbyło się spotkanie założycielskie „Gryfa Kaszubskiego". Jego dowódcą został por. Józef Dambek. Organizacja w swych założeniach była katolicka, ponadpartyjna i wojskowa. Początkowo jej członkami była inteligencja kaszubska, później do oddziałów wstępowali chłopi, rzemieślnicy, uciekinierzy z Armii Niemieckiej, siłą do niej wcieleni. Bo musimy pamiętać, że Niemcy traktowali tamte tereny jako własne ziemie, dlatego też zamieszkujący je ludzie mieli obowiązek służby wojskowej w armii niemieckiej.

Oddziały Gryfa utrzymywały na terenach Kaszub kontrolę nad dużymi kompleksami leśnymi, które z powodzeniem można było uznać za tereny niepodległej Polski. W lasach tych pobudowano podziemne schrony, będące zarówno bazą mieszkalną, jak i punktami oporu. Utrzymanie zapewniali im okoliczni mieszkańcy. Rozwój organizacji bojowej na ziemiach Pomorza spowodował, że w nocy z 6 na 7 lipca 1941 r. we wsi Czarna Dąbrowa k. Bytowa „Gryf Kaszubski" przekształcił się w organizację o nazwie „Gryf Pomorski". Autorytet, jakim cieszył się I prezes Rady Naczelnej ppłk. rez. ksiądz J. Wrycza (uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojen bolszewickich) spowodował, że w działalność konspiracyjną Gryfa Pomorskiego włączały się mniejsze ugrupowania partyzanckie działające na tym terenie. Gryf współpracował i koordynował swe działania z działaniami AK. W szczytowym okresie Gryf Pomorski liczył sobie 18 do 20 tysięcy aktywnych członków.

Pierwsze silniejsze uderzenie w tę organizację miało miejsce w roku 1943, kiedy Niemcom udało się wprowadzić w szeregi Gryfa swoich agentów. 4 marca 1944 roku z rąk jednego z takich agentów Jana Kaszubowskiego (agent Gestapo, później NKWD i UB, zmarł w NRD w roku 1971 r.) ginie dowódca Józef Dambek. Miejsce jego pochówku nie jest znane do dziś. Po śmierci dowództwo przejmuje Augustyn Westphal. Późniejsze przejęcia list członków i dekonspiracje doprowadziły do spadku liczebności oddziałów do 6-8 tysięcy. W połowie roku 1944 na tereny walk Gryfa przedostały się oddziały NKWD, których zadaniem nie była walka z Niemcami, lecz rozpracowywanie struktury oddziałów Gryf. Po przejściu frontu oddziały Gryf rozwiązują się. Mimo tego następuje fala aresztowań i przesłuchań połączonych z torturami. Między innymi w dniu 27 września 1946 na skutek uszkodzenia nerek w trakcie pobicia podczas przesłuchania w katowni UB umiera dowódca Gryfa.

Dlaczego ta organizacja była uważana za tak groźną, zarówno dla sił niemieckich, jak i później dla sił reprezentowanych przez NKWD oraz UB? Po pierwsze była to silna i sprawna organizacja, która przez całą wojnę utrzymywała na terenach, które Niemcy określali jako rdzenne ziemie niemieckie, całe obszary wolnego Państwa Polskiego. Była to organizacja podporządkowana rządowi w Londynie i mająca silne oparcie w społeczeństwie. Były to również tereny, na których silne poparcie miała Narodowa Demokracja związana z Romanem Dmowskim.

Strach przed Armią Czerwoną wśród Niemców był tak duży, że każdy, kto się za Niemca uważał lub sądził, że za niego może być uznany uciekał na tereny Niemiec. Tu za przykład można podać potomków Olendrów, w tym Mennonitów, którym zawdzięczamy osuszenie Żuław. Po dzień dzisiejszy wędrując przez Żuławy można spotkać ich charakterystyczne domy, najczęściej popadające w ruinę, a także budowle inżynierii wodnej. Ci, którzy pozostali, uważali się za Polaków, choć za ich Polskość nie raz łzy musieli przełykać.

Historię tę trzeba było opowiedzieć, tym bezrozumnym co Kaszubów czy też Ślązaków Niemcami nazywają. Swego czasu interesowałem się menonitami na Żuławach. Gdy zapytać miejscowej ludności o cmentarz, to o mennonitach nikt nie słyszał, ale zapytaj gdzie pochowani są „niemce”, wskażą zaraz zapuszczony cmentarzyk z charakterystycznym liternictwem na grobach. Trzeba ją opowiedzieć tym, co wcielenie do armii niemieckiej, określają mianem zdrady ojczyzny. Hitlerowskie Niemcy traktowały te tereny jako rdzenne tereny Niemiec, a mężczyźni podlegali tym samym obowiązkom co mieszkający na terenach Niemiec.

Z problemem tym spotkałem się już w dzieciństwie, kiedy na koloniach był chłopak będący Kaszubem i nie wstydzący się swojego pochodzenia, opowiadający o rodzinnych zwyczajach. Kilku bezrozumnych kolegów niszczyło go strasznie za tę „odmienność”. Jako jeden z niewielu się temu sprzeciwiłem. Sprawa dawna, ale wtedy powstał we mnie szacunek dla mniejszości zamieszkujących nasz kraj od wieków (starocerkiewni, prawosławni, Tatarzy (Lipkowie) i wielu innych) i sprzeciw dla dyskryminacji. Pomimo pewnych różnic, wszyscy jesteśmy Polakami, a różnice w zwyczajach, w potrawach tylko wzbogacają naszą kulturę.

Kim są Kaszubi?

W czasach początków naszego państwa Prusy, Jadźwież (dzisiejsza Suwalszczyzna) zamieszkiwał spokrewnione z nami ludy Bałtów (mówię o bliskości języka, języki bałtyjskie są najbliższe językom słowiańskim). Walki z Krzyżakami, zaproszonymi na te ziemie przez Konrada Mazowieckiego spowodowały, że część tych ludów zostało podporządkowane Krzyżakom, reszta wyemigrowała na Żmudź (dzisiejsza Łotwa), Litwę. Po walkach ziemie te wymagały uzupełnienia ludźmi, stąd ściągały na te tereny rodziny z Rusi, z Mazowsza. Również za czasów Prus ściągano na te ziemie ludzi z krajów Niemieckich, tyle, że jak popatrzymy głębiej w przeszłość, byli to w znacznej części Słowianie Zachodni, podbici przez Germanów do XII w. Z tych to ludzi wykształcili się jako niezależna kultura z niezależnym językiem - Kaszubi. Mówienie o tym, że są to Niemcy, jest kłamstwem historycznym. Prawda, że ich kulturę kształtowały trochę inne siły, niż kulturę Mazowsza, Kurpiów..., że nie są to czystej krwi Słowianie, lecz jeśli popatrzymy w historię wielu herbów szlacheckich, rodowód bałtyjski ma wiele z herbów polskich, stąd bliżej im do Polaków, nawet Bałtów a nie do Niemców.

 

 

Jeśli ktoś chce poznać lepiej tę historię, to polecam film Zdeptana historia, zdeptana pamięć, dostępny na youtube pod adresem: https://youtu.be/z11lUrTY1r4 .

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.3 (głosów:10)

Komentarze

Doprawdy wstyd, zeby nie sprawdzić podstawowych informacji zawartych w "pipularnonaukowym" tekście.

Po kolei:

1. piszesz "Słowianie Zachodni, podbici przez Germanów do XII w."  Od zawsze za Słowian Zachodnich uważani są Polacy, Czesi, Serbołuzyczanie i Słowacy. Powiadasz zatem, że Germanie nas podbili przed 1200 rokiem? Niepojęte...

2. gdybyś jednak popełnił oszibku (po polsku błąd, co tłumaczę innym czytelnikom) i uściślił ogólny termin Słowianie Zachodni do Pomorzan to i tak pieprzysz. Wiedz bowiem, że w XII wieu dopiero powstało państwo słowiańskie na terenach dzisiejszego Pomorza Zachodniego, którego władcą był Warcisław.w XII wieku Pomirze pozostawało pod zwierzchnictwem lennym Polski,  zaś koło 1185 roku stanowiło lenno duńskie. Dopiero w drugiej połowie XIII wieku książę szczeciński Barnim złożył hołd lenny Brandenburczykom.

3. "... reszta wyemigrowała na Żmudź (dzisiejsza Łotwa), Litwę" Czyli wg ciebie Litwa to coś odrębnego od Żmudzi? W rzeczywistości Żmudź to część Litwy. Zarówno teraz, jak przed wojną i przed zaborami.

4. Ubaw po pachy dostarczasz tym, którzy wiedzą, jakie tereny zamieszkują Kaszubi. Mniej więcej przez 600 lat należały do Niemiec (Prus, Brandenburgii).

5. mógłbyś wyjśnić, o co kaman z terminem "uczestnik wojen bolszewickich"? Mnie uczyli, że była jedna w latach 1919-1920. Ale chętnie się douczę. ;)

6. "Sprawa dawna, ale wtedy powstał we mnie szacunek dla mniejszości zamieszkujących nasz kraj od wieków (starocerkiewni, prawosławni, Tatarzy (Lipkowie) i wielu innych)... ." Gdzieś ty w Polsce spotkał staroobrzędowców? W Rosji owszem, ale u nas??

7. "mówię o bliskości języka, języki bałtyjskie są najbliższe językom słowiańskim" Zapomniałeś dodać, czy nie wiedziałeś, że tylko pod względem gramatyki? Pewne podobieństwa zachowują również jezyki germańskie i słowiańskie. Sporo podobieństw występuje pomiedzy językami bałtyckimi a... ugrofińskimi. Rozumiem zatem, że mówiąc po polsku swobodnie dogadam się na Węgrzech? Wszak języki są podobne.  ;)

Innych danych przytoczonych przez ciebie już mi sie nawet nie chce sprawdzać. Wstyd, Zwisaku,,,,

 

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1596328

Brak wiedzy u ciebie jest ogromny. Niedługo pojawią się kolejne teksty, może się czegoś z nich nauczysz. Bo na razie jak widać z twego komentarza/krytyki, nie tylko przywara stosowania przezwisk ale wiedza historyczna do 4 klasy podstawówki cię przypisuje.

1), 2) Polacy za Słowian zachodnich uważani byli w najnowszych czasach, to historia pisana przez Niemców, chcący ukryc, że znaczna część Niemiec, to ziemie slowiańskie. Słowianie Zachodni to związki Wielecke, Oboryckie. Kopanica, dziś tereny jednej z dzielnic Berlina pada w 1200 roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6penick_(dzielnica_Berlina)

Arkona pada z rąk Duńczyków 1168, masz ten XII w. którego znaleźć nie potrafiłeś. Zanim zacznie się krytykować trzeba jednak trochę wiedzy. Ale oczywiście "Ja znaju, oszibku możno sdiełati"

3); 4) Mieszasz okresy, by poznać historię trzeba trzymać się datowań, bo tak to można by karabiny maszynowe na polach Grunwaldu szukać. Czy myślisz, że jeśli Kaszubi zachowali własną odmienność to 600 lat wpływów niemieckich zmieniło ich w Niemców?

Ubaw po pachy budzi jak można nie znać naszego kraju. Pewnie ty z tych co każdy urlop spędza w Chorwacji, bo nie wiedzieć iż u nas mieszkają Tatarzy, potomkowie Lipków, czy też starocerkiewni to może tylko taki, co nigdy Polski nie zwiedzał. A wystarczyło zapytać "wujka Google" by nie udowodnić iż o Polsce nie ma się zielonego pojęcia. Ja co roku poświęcam minimum tydzień, by jakąś część Polski poznać, więc przy swoim niedouczeniu może ucz się a nie ośmieszaj się.

https://podroze.onet.pl/polska/warminsko-mazurskie/staroobrzedowcy-starowiercy-w-polsce-wodzilki-wojnowo/j0l9lpz

 

Języki bałtyjskie są najbliższe słowiańskim, co więcej wierzenia również. Takie zdanie wyraża wielu językoznawców. Nie będę cię odsyłał do literatury naukowej, na twój poziom wystarczy Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_ba%C5%82tyckie Poczytaj, może coś się nauczysz?

Wstyd Humpty Dumpty, nie tylko wykazałeś się zupełną niewiedzą w temacie w którym zabrałeś głos, ale jeszcze trzech co też w tym temacie nic nie mają do powiedzenia poparło cię. Doprowadziłeś do tego, że się z tobą ośmieszyli.Wyszło, na to, że tylko jedna osoba wykazała się jakąś wiedzą dając ci -1, i nie byłem to ja. Czyli trzech oszukałeś i ośmieszyłeś.

Twoja wiedza, bezsprzecznie potwierdza potrzebę nauki od podstaw, nasze szkolnictwo nie zdało egzaminu. Obiecuję więcej tekstów w tym zakresie, ucz się i lepiej nie krytykuj, bo się znowu ośmieszysz  Ale jeśli będziesz chciał krytykować, chociaż w Wikipedii z tematem się zapoznaj, przy twoim braku wiedzy to znacząca baza wiedzy. Nie wprowadzaj innych czytelników w błąd, swoją krytyką opartą na niewiedzy.

Inne dane sprawdź, może coś się nauczysz.

PAMIĘTAJ, KRYTYK I EUNUCH Z JEDNEJ SĄ PARAFII, OBAJ WIEDZĄ JAK I ŻADEN NIE POTRAFI.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4
#1596345

To, co piszesz, to są bzdury. Ja wiem, że na leonie błyszczysz na tle Wrzodakowera, ale obiektywnie jesteś po prostu tępy jak stare żelazko. ;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1596346

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Jak widzisz, niektórych uczyć to jak rzucać perły przed wieprze. To tępe żelazko dobrze do ciebe pasuje, choć może lepiej tonący, chwytający się za tępe żelazko. Zaorany, bo przecież wykazałeś się kompletną niewiedzą jeszcze bardziej się pogrążasz. Historia z ciebie się śmieje. Hi, Hi, Hi. Dobrej nocy, spróbuj zregenerować mózg, może jutro coś zrozumiesz. W Polsce niezbędny Pozytywizm, nauka u podstaw. I czytaj Wikipedię, dla ciebie to kopalnia wiedzy. Jeśli ktoś ma wąrpliwości, czy się ośmieszyłeś, zapraszam również na łamy tej kopalni wiedzy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-5
#1596348

EOT, idioto.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1596349

Wiesz co, nawet mi cię żal.I trochę mi wstyd, bo pastwię się nad niepełnosprawnym umysłowo. Ale do rzeczy.

 

1. Twierdzisz, że: "Języki bałtyjskie są najbliższe słowiańskim, co więcej wierzenia również. Takie zdanie wyraża wielu językoznawców. Nie będę cię odsyłał do literatury naukowej, na twój poziom wystarczy". I nawet podajesz link do wiki.

Gdybyś uważnie przeczytał linkowany tekst zmilczałbyś po prostu. Wikipedia stwierdza bowiem to samo, co ja:

"Ze względu na podobieństwa w zakresie gramatyki języki bałtyckie zalicza się wraz z językami słowiańskimi do jednej podrodziny bałtosłowiańskiej."

Jak więc widzisz, leonkowy intelektualysto, nawet wikipedia jest za trudna dla ciebie. ;)

 

2. Jak przystało na "patryjotę" walisz "Polacy za Słowian zachodnich uważani byli w najnowszych czasach, to historia pisana przez Niemców, chcący ukryc, że znaczna część Niemiec, to ziemie slowiańskie. Słowianie Zachodni to związki Wielecke, Oboryckie. Kopanica, dziś tereny jednej z dzielnic Berlina pada w 1200 roku."

Tzn. w jakich czasach nie byli uważani za Słowian Zachodnich i przez kogo? Dlaczego nie podajesz źródła, czy choćby nazwiska historyka itp. twierdzącego podobnie?

Odpowiem ci. Bo nikt inny takich pierdół jak ty nie pisał. Słowianie połabscy, o których nieświadomie piszesz, wchodzili w skład grupy Słowian Zachodnich obok Czechów i Polaków itp.

Już 2:0 dla mnie.

3. A już Pan Bóg cię całkowicie opuścił,kiedy zacząłeś mi wytykać nieznajomość Polski. Pytam tylko, gdzieś ty spotkał staroobrzędowców, do statystycznie patrząc na ich liczebność (kilkaset osób bodaj) jest to aż nieprawdopodobne. Co innego w Rosji. ;) Ale może i ich spotkałeś, jak służyłeś w wojsku za PRL przy sowieckiej granicy. ;)

3:0!

I zapamiętaj raz na zawsze. Krytykować można czyjeś  dzieło, a ze steku bzdur przepisanych bez pojęcia z wikipedii tylko drwić.

Idź, skoś trawę, wyrzuć gnój z obory, nakarm kury albo schlej się przy płocie obok przystanku. Ale nie pisz tekstów "popularnonaukowych" bo nawet Wrzodakowe na Leonie z nich się śmieje. ;)

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1596375

Bardzo dobry i na czasie wpis.

Ode mnie 5*****

Pozdrawiam :)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

Astra - Anna Słupianek

#1596330

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

o naszej przedchrześcijańskiej historii jest ogromna.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-5
#1596342

To ja już rozumiem, dlaczego masz takie idiotyczne wpadki. Wal dalej śmiało, niech wszystcy widzą, jacyście durnowaci. ;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1596347

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Szanuję kulturę moich ojców, ty zaś brzydzisz się naszą kulturą, stąd tak idiotyczne wpadki. Ucz cię, czytaj Wikipedię, przy twym nieuctwie przez wiele lat będzie ci to kopalnią wiedzy. Jako nieuk zamiast dalej się ośmieszać, zacznij się uczyć. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6
#1596350

jesteś Polakiem tak samo, jak wykształconym inteligentem znającym historię.

A jak faktycznie szanujeszi kultywujesz kulturę swoich ojców to dalej żresz śłedzie z gazety i popijasz szklankami gorzałę. To jest twoja kultura, sowiecka onuco. ;)

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596351

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Zaorany zaczynasz ośmieszać się ponad normę. "kundlu sowiecki", Hi, Hi, Hi tylko na tyle było cię stać? Kundel w waszym bagienku jest jeden. Jak wytrzeźwiejesz zacznij się uczyć. Bo zanim zaczniesz komentować mój tekst wiedzy będzie ci wiele potrzeba.  Ja w miarę wolnego czasu trochę wiedzy ci dostarczę, czytaj i ucz się. Z trolla bagienko zawsze wyjdzie, co widać na załączonym obrazku. Może na dziś wystarczy nieuku?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6
#1596353

Bo niemożliwe, żeby ktos był aż taki głupi od urodzenia, jak ty. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596355

Czyż nie mówiłem wam, że was zaorać to nudna sprawa, wasze nieuctwo jest porażające. Wszystkie twoje argumenty zostały obalone, Zamiast podjąć rozmowę na argumenty, wykazać mi, iż się mylę wylazł z ciebie śmieszny, bardzo śmieszny troll. Po wakacjach wróć do tej 4 klasy, wyrośniesz z przezywania, historii się pouczysz. Same plusy dla ciebie. Nie możliwe, by dorosły facet był aż takim niukiem. Nie wiedzieć, kto to Słowianie Zachodni, nie wiedzieć, że starocerkiewni na terenach Polski się osiedlali, toż to nieuctwo. Ale by tę wiedzę krytykować, to tylko Humpty Dumpty.

Bądź mężczyzną, przyjmij to na klatę, że wyszedłeś dziś na Humpty Dumptego, dziś ośmieszyłeś się ponad normę. Na żaden argument który podałem nie potrafiłeś nic sensownego napisać.

Ale pójdź spać, dziś świat się z ciebie śmieje. Jutro możesz zacząć naukę i próbować odbudować swoją pozycję, choćby na razie dla tutejszych trollików. Niewiele to, ale jednak coś. Wiedza nie boli, myślenie także. Na przyszłość, zanim zaczniesz krytykować poucz się trochę. Nie wypada być takim nieukiem, naprawde, nie wypada.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-3
#1596358

był starszy brat Lone Mogensen*, Jørgen Lønborg Friis Mogensen. Ten duński dyplomata pełniący misję w Polsce, był ostatnim przedstawicielem korpusu dyplomatycznego, który opuścił Warszawę w jesieni 1939. Powrócił do Polski w 1941, jako vicekonsul duński - w Gdańsku. Wkrótce podjął współpracę z pomorską organizacją konspiracyjną Gryf Pomorski. Został aresztowany przez Gestapo w 1944, torturowany i uwięziony w niemieckim obozie koncentracyjnym Flossenbürg, w pobliżu miasta Weiden, w Górnym Palatynacie, w Bawarii. W kwietniu 1945 uczestniczył w dramatycznej akcji dotyczącej niemieckich zakładników wojennych. Niemcy zgromadzili 136 osób, z europejskich wysokich sfer politycznych i towarzyskich - premierów, książąt, generałów. Nie wiadomo, jakie mieli plany wobec nich. Początkowo uwięzieni w Flossenbürgu, w połowie kwietnia 1945 - poprzez Dachau i Innsbruck - zostali zesłani do południowego Tyrolu. Uwolniły ich wojska amerykańskie 3 maja 1945. Jørgen powrócił do służby dyplomatycznej. W latach 1946 - 1952 w Warszawie, później w Belgii, USA, Południowej Afryce, Rodezji i Australii. W Polsce odznaczony został orderem Polonia Restituta.

Zmarł w roku 2000, w wieku 91 lat.

* O Lone (Anne Luise) Mogensen w związku z duńsko-polskim Ruchem Oporu wspominałam w moim wpisie  http://niepoprawni.pl/blog/katarzynatarnawska/placzaca-szynka-czyli-co-wybrali-dunczycy

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1596335

Historia pisana jest przez tych, co wymordowali bohaterow. Niestety ta prawda jakże często wychodzi na jaw, gdy głębiej poszukać. Miernoty zostają bohaterami a bohaterzy nazywani są miernotami. Dziękuję, za merytoryczny wpis, na tym portalu to niestety nie częste. Częściej można spotkać się z krytyką człowieka, co nie mają o sprawie pojęcia, jak Humpty Dumpty. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4
#1596352

"Częściej można spotkać się z krytyką człowieka, co nie mają o sprawie pojęcia, jak Humpty Dumpty."

Jak, matołku, chcesz pisać o czymkolwiek, jak mylisz liczbę pojedynczą z mnogą?

Buahahahahhahahhhahahahhahahahhahahahaha ;)

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1596354