Głupcy, oszuści i podżegacze-jak walczyć z nowomową i produkcją niewolników przez władzę

Obrazek użytkownika wawel24
Idee

 

Głupcy, oszuści i podżegacze, czyli jak walczyć z nowomową i produkcją niewolników przez socjalistyczną władzę, niezależnie od tego, czy przeważają w niej tradycje partii BUND, czy PPS

"Widzimy zatem, że marksistowskie figury nie znajdują się już na lewej stronie szachownicy. Kto je stamtąd zabrał i dlaczego? Trudno stwierdzić. Jednak bez względu na powód polityka lewicowa wyzbyła się promowanego przez nową lewicę rewolucyjnego paradygmatu i POSTAWIŁA NA BIUROKRATYZACJĘ ORAZ INSTYTUCJONALIZACJĘ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO."

"(...) transformacja języka w polityce jest podstawową spuścizną lewicy i jednym z celów (...) jest uratowanie owego języka przed socjalistyczną nowomową. (...) Do przejęcia języka przez lewicę doszło jednak dużo wcześniej, począwszy od rewolucji francuskiej i jej sloganów."

"Nowomowa pojawia się wówczas, gdy główny cel języka - przedstawienie rzeczywistości przy użyciu słów - zastąpiony zostaje przez cel alternatywny, a więc przez roztoczenie władzy nad rzeczywistością. (...) Zdania nowomowy brzmią jak twierdzenia, lecz ich magia drzemie w logice, którą są podszyte. Za sprawą tej magii słowa zwyciężają nad rzeczami, racjonalne rozumowanie staje się bezcelowe, a wszelki opór staje się wręcz niebezpieczny. (...) W miejscu obiektywności mamy zaledwie "intersubiektywność" - czyli, innymi słowy, konsensus. Prawda znaczenie, fakty i wartości - wszystko podlega teraz negocjacji."

"Wygląda to tak, jakby abstrakcyjna idea została dobrana w taki sposób, aby nic rzeczywistego nie mogło jej ucieleśnić." 

"Zatem najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed prawicą, jest uratowanie języka polityki: odzyskanie tego, co siłą odebrano" (...)"

"Tak naprawdę znamy rozwiązanie i nie jest to rozwiązanie polityczne. Musimy odmienić nasze zycie. Aby to uczynić potrzebujemy duchowego przywódcy, musimy być zdolni do poświęceń i nie pozwolić się zdegradować do machines desiderantes  (...) Taka zmiana w życiu nie bierze się z polityki. Przychodzi z religii i kultury, a w szczególności kultury nasiąkniętej bogiem  (...).  Cele naszego zycia powstają dzięki wolnym zgromadzeniom, a nie dzięki opartej na przemocy dyscyplinie narzuconej przez egalitarne elity (...)".

"[Instytucje które] pośredniczą między obywatelem a państwem (...) są sensem cywilizacji. Nie dziwi zatem ich brak we współczesnych państwach socjalistycznych, ponieważ to właśnie wolne stowarzyszenia uniemożliwiają osiągnięcie 'równości bytu", do którego dąży każdy socjalista. (...)"

"(...) budowanie instytucji jest podstawą do konstruowania polityki, a nie jej rezultatem. "Prawicowa" wizja polityczna (...) będzie odwoływała się do starych tradycji stowarzyszeń kolegialnych, kościelnych i rekreacyjnych (...)".

"Partia stała się sprawcą, której zbiorcze decyzje nie podlegały prawu i za które nie musiała odpowiadać przed ludźmi, a jedynie przed sobą".

"Rząd bez opozycji nie ma możliwości naprawienia swoich błędów, a nawet zorientowania się, że je popełnia"- właśnie taką władzę sprawowały reżimy lewicowe (...) Celem było usunięcie racjonalnej dyskusji (...) ucięcie wszelkich dociekań, aby rzeczywistość znalazła się poza zasięgiem wzroku".

 

CENNE PORADY NA TEMAT: "JAK ŻYĆ I WALCZYĆ Z SOCJALISTYCZNYM PAŃSTWEM PIS" ZACZERPNĄŁEM ZE ZNAKOMITEJ KSIĄŻKI ROGERA SCRUTONA "GŁUPCY, OSZUŚCI I PODŻEGACZE". 

 

Co więc robić pod rządami sanacyjno-gierkowskiej cynicznej grupy rekonstrukcyjnej? Odzyskiwać język prawdy i organizować się. Walczyć niezmożenie z monstrualną głupotą każdego bez wyjątku eksponentów tej waaadzy, z każdym zdaniem tych narodożerczych kretynizmów, którymi każdego dnia nas zalewają. Walka jest podwójnie trudna, gdyż wiele zdań wypowiadanych przez rekonstruktorów jest PODOBNA do prawdy na zasadzie mimikry, wtapiania się w środowisko prawicowe i patriotyczne. 

Miejsce tu chyba na ponowne zacytowanie proroczych słów Adama Doboszyńskiego: 

 

W tym miejscu nasuwa się dygresja: dlaczego - słyszy się u nas tak często biadanie - nie stać naszego narodu na przywódców naprawdę wielkich, jakich miewają inne narody? Dlaczego miewamy tylko rozreklamowane miernoty? Dlaczego nasz "górny tysiąc" polityczny i wojskowy zwykł się składać przeważnie z ludzi o słabych charakterach, niedouków i pyszałków? Ubolewał już nad tym w swych "Dziejach Polski" Bobrzyński. Czyżbyśmy mieli jakąś organiczną wadę, jakiś biologiczny defekt uniemożliwiający wyłonienie przywódców naprawdę wartościowych? Pytanie to niezmiernie doniosłe, a odpowiedź na nie - choć ogółowi Polaków nieznana - nie wydaje się trudna. Oto od paruset lat zarówno nasze życie gospodarcze było w ręku czynników obcych,jak i nasze jednostki przywódcze zorganizowane były w związkach tajnych, kierowanych spoza naszych granic i zmuszanych - ze względu na swój antykatolicki charakter - lawirować bardzo umiejętnie, by nie wypuścić cugli z rąk w społeczeństwie do gruntu katolickim. W ten sposób nad społeczeństwem naszym rozpięta była- i jest nadal- sieć, przez którą nie przebije się w górę żadna jednostka, choćby największych zdolności, o ile nie będzie dawała gwarancji powolności względem czynników wszechpotężnych, które w wielu wypadkach sabotują interes narodu.

[Adam Doboszyński] 

ANEKS

Przytaczam fragmenty świetnej notki blogerki Cisza: 

W to, że wybory wygra PIS czyli Dobra Zmiana nie wątpię.

Przypuszczam jednak, że wraz z wielką wygraną a szczególnie w razie osiągnięcia większości konstytucyjnej nastąpi w Polsce inna zmiana, nazwana przeze mnie „Lepszą Zmianą”. Myślę o wpisaniu do nowej Konstytucji przynależności do Unii Europejskiej. Wtedy przyjmiemy w 100%, bez żadnych sprzeciwów prawo unijne wraz z wytycznymi LGBT +, gender itp. a usypiające kłamstwa kierowane dziś do Polaków o niezależności i suwerenności państwa staną się zwykłym bajaniem dla naiwnych. To, co mamy dziś czyli jawna poddańcza zależność od USA i Izraela zostanie „wzmocniona” o miłosny uścisk tęczowej Brukseli.

 

A raczkująca dzisiaj brukselska „Tęczowa Zaraza” bez żadnych przeszkód ze strony popiskujących patriotycznie polityków PIS opanuje Polskę.

I tak stopniowo „Lepsza Zmiana” zastąpi tę dobrą. Wtedy, przypuszczam, Polacy bezgranicznie ufający prezesowi i jego akolitom, dziś skutecznie usypiani patriotyczną kołysanką ockną się ze snu o „europejskim poziomie życia” (czytaj: europejskim stylu życia) i zamarzą o obiecanej a na dobre utraconej suwerenności. Nie ma bowiem nic za darmo, za poziom życia trzeba będzie zapłacić banksterom a lewackim stylem życia dorównać „Europejczykom”. Już dziś widzimy, jak rządzący kłaniają się Niemcom, co jeszcze niedawno wytykali totalnym. „Lepsza zmiana” już puka do polskich drzwi…

 

Na poparcie moich podejrzeń zacytuję wypowiedzi bezsilnego i ponoć niezależnego prezesa PIS, mieniącego się katolickim patriotą :

„Jarosław Kaczyński: Dla Polski nie ma innej alternatywy niż UE”

„Na pikniku rodzinnym w Zbuczynie, Jarosława Kaczyńskiego zapytano o marsze równości stwierdził, że gdyby to zależało od niego, to by zakazał parad. Dodał jednak, że taką decyzję uchyliłaby Unia Europejska czy polskie sądy.

„Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył w swoim wystąpieniu, że jego partia nie zgodzi się na małżeństwa jednopłciowe i adopcje przez nie dzieci”. (pusty śmiech!)

„Naszym planem, naszym programem jest to, by w sercu Europy uzyskać europejski poziom życia dla Polaków, to jest nasza europejskość; składają się na to m.in. płace i wysokość świadczeń społecznych – powiedział Jarosław Kaczyński.

 https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/604926,jaroslaw-kaczynski-marsze-rownosci-unia-europejska.html

https://www.tvp.info/41773451/jaroslaw-kaczynski-dla-polski-nie-ma-innej-alternatywy-niz-ue

 

Ku pamięci dodaję nie tak dawne zaklęcia polityków PS w sprawie żydowsko-amerykańskich roszczeń. Teraz milczą. Może już po cichu załatwiają tę sprawę, której szkodliwości ponoć w ogóle „nie dostrzegali”. Może? Nie mam złudzeń…

 

„Figa z makiem – dopóki jest rząd PiS, nie ma mowy, aby roszczenia, aby jakakolwiek polska złotówka popłynęła w sposób nieuprawniony do kogokolwiek, nawet jeśli ma siedzibę na bardzo drogiej i prestiżowej ulicy nowojorskiej, w Tel Awiwie, czy Berlinie”

W ramach „niejawnej” polityki spełniania życzeń naszych przyjaciół otrzymamy obiecane wizy jako kolorowe paciorki dla tubylczej ludności. Niech pożegnają swoje lasy, wody, bogate złoża etc. i swobodnie wyjeżdżają nie tylko do UE ale i za wielką wodę.

„Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji” – poinformowała na Twitterze ambasada RP w Waszyngtonie. W ocenie przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej w USA jest to „ważny krok” na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków

„Polska i USA wspólnie zrobiły kolejny krok ku naszemu wspólnemu celowi. Dzięki podpisanej dziś umowie jesteśmy coraz bliżej włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego #VisaWaiverDlaPolski. Działamy dalej!” – oceniła ambasador Georgette Mosbacher.

http://www.pch24.pl/usa-moze-i-zniosa-wizy-dla-polakow–ale—-nie-za-darmo–podpisano-kolejne-porozumienie,70229,i.html#ixzz5wqVweTmx

Nie sugeruję nikomu, na kogo głosować. Szczególnie tym, którzy lubią być w gronie wygranych i kierują się propagandą medialną. Być może teraz trzeba koniecznie zwrócić się do Pana Boga o łaskę rozeznania, o pomoc, o poważne przemyślenie swej wyborczej decyzji. Tu chodzi o walkę duchową, o walkę z Polakami, z katolikami – nie tymi mianowanymi ale wierzącymi.

 

https://www.salon24.pl/u/gocha/977856,lepsza-zmiana-czyli-podwojna-zaleznosc

 

==========================================

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.7 (głosów:15)

Komentarze

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

„Prawda, znaczenie, fakty i wartości - wszystko podlega teraz negocjacji."

Definicje i konsensus w polityce ustala dyscyplina partyjna... wykluczająca z parlamentu...gdy się wyłamiesz....

...a na Niepoprawnych ...punktacja stowarzyszonej ławeczki,  która eliminuje możliwości komentowania.

Sprzyja temu inteligentny system gawrion a la gawrion, który nie rozróżnia chamstwa. Stąd im większy cham...tym wyższa ocena jego wypowiedzi.

„Musimy odmienić nasze zycie. Aby to uczynić potrzebujemy duchowego przywódcy, musimy być zdolni do poświęceń i nie pozwolić się zdegradować do machines desiderantes (...) ...będą „ lawirować bardzo umiejętnie, by nie wypuścić cugli z rąk w społeczeństwie do gruntu katolickim.”

Myślenia urojeniowe znajdują drogę nie tylko do świata polityki...do „blogerowania” na NP również, na których z dziecinną łatwością można wymienić co najmniej  kilku wybitnych manipulatorów ...z właścicielem na czele, czemu dał ostatno wyraz w „O kreowaniu opinii publicznej”... i .czym zyskał światowo-fejsbukową  sławę.

Co więc robić? Skąd brać kulturę nasiąkniętą Bogiem? Skąd brać duchowych przywódców?

Czy NP pozwolą w dyskusji znaleźć odpowiedź na te pytania...? Czy natychmiast tekst, jak zwykle, obrócą w nicość? 

https://www.youtube.com/watch?v=rV-7RPcGXYw

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1601814

Widocznie potrafiący logicznie myśleć i wyciągać wnioski niezależni blogerzy potrafią ocenić chamskie, prymitywne i szkalujące polskich patriotów brednie propagandzistów typu "verita" działających w lewackim sojuszu z bolszewicko-rosyską propagandą.

Tego sojuszu najlepiej dowodzi gorący aplauz antypolskiej propagandzistki "verita" dla bolszewickiego politruka "wawel24" ze ścierwoneonówki...

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1601820

Z jednej strony wydawało mi się, że administracja tu jest OK. Z drugiej strony trolle są wyjątkowo rozbuchane tu. Nie wiem, co myśleć. Dziwne.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-7

wawel24

#1601833

Panoszą się niezwykle. Jakby byli na swoim. A przecież nie są na swoim...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

wawel24

#1601834

A najśmieszniejszy z nich jest jakiś jeden, co produkuje dziwne notki i tak się w nich zapultał, w tym, czy prezes powiedział, że dogonimy Niemcy dzisiejsze, czy Niemcy takie, jakie będą za 21 lat - że nie dosłyszał, iż dzisiaj na konwencji w Lublinie prezes sam się poprawił :) i powiedział: ""a za 21 możemy dogonić Niemcy, i to nie te obecne, tylko te za 21 lat, czyli znacznie bogatsze od obecniejszych".

Dziwni ludzie. Niech sobie będą "dziwni", ich wybór albo los, ale oszczerstwa, zniesławienia, jawne kłamstwa, zmyślenia i językowy rynsztok są niedopuszczalne. Nie dziw, że świetny bloger Ewaryst Fedorowicz, zamieszcza tu notki, ale zrezygnował z jakichkolwiek komentarzy. Rezygnacja blogerów z komentarzy obniża rangę portalu, ale co zrobić...

Pozdrawiam Verito

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6

wawel24

#1601837

Polacy to prawdziwi

 

Polacy to prawdziwi

co antypolaków dziwi

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

jan patmo

#1601839

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

skoro Ci się wydawało , że administracja jest tu OK. Tu administrują trolle i automat.

Najlepszy dowód, że każdy krytyczny tekst staje się za ich sprawą natychmiast niewidzialny.

Tak było z tekstem wilka na kacapy.

Nie dajcie sie nabrac w demagogie i propaganede Gawriona.

wilk na kacapy - 5 Września, 2019 - 17:19

To pospolity zlodziej wolnego slowa.Zeruje na bezprawiu polskim i jest jako zlodziej wolnego slwoa bezkarny wbrew prawu i konstytucji.Opowiada o demokracji bedac tutaj dyktaorem/moderatorem podczas jego tutaj sluzby bo nie ulega watpliwosci ze jest na krotkiej smyczy swojego pana wylecialo z tego portalu wielu bardzo dobrych blogierow - pisali nie po lini jaka ma tu Gawrion pilnowac. Gawrion jako prawnik wie dobrzez ze mozemy mu naskoczyc zachowuje sie jak kasta sedeziowska. Niezgodna z konstytucja i polskim prawem gawrionowska cenzura w postaci tkz. sztucznej inteligencji - sposob palowania - ograniucza wolnosc slowa, typowa SBecka robota w bialych rekawiczkach ale tylko Gawrionoie debile lykna twoja interepretacje.Jestes przestepca wobec prawa i w panstwie prawa bys byl sadzony jak pospolity zlodziej i osadzony z innymi przestepcami. Po owocach ich poznacie - Gawrion wyciol niepoprawnych blogierow innym zamknal usta i drenuje nastroje to jego zadanie ,ktorego tylkjo debil nie widzi.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1601840

wzywanie

 

mądrości i prawdy wzywa

z którymi akurat nie bywa

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

jan patmo

#1601844

...że od paru dni agresja się nasiliła dość mocno...i po wejściu na NP...muszę walczyć z  wirusopodobnymi  zachowaniami komputera.

Rezygnacja z komentarzy obniża wprawdzie rangę portalu...ale gdy idzie o NP to niżej się już nie da zejść.  Poza tym nie wszyscy wytrzymują psychicznie takie chamstwo jakie tu panuje....z pewnością nigdzie indziej się takiego nie spotyka

Szkoda, że tak się dzieje.

Pozdrawiam i dziękuje za Twoje wyjątkowe teksty.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

Verita

#1601845

bolszewickie myślenie

 

to prawdy tchnienie

ujawnia wasze

bolszewickie myślenie

 

PS  A Andy aandy  głosi wam prawdę wprost, bez jakichkolwiek osłonek, tym samym oddając ogromną przysługę.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

jan patmo

#1601850

typowej bolszewicko-rosyjskiej manipulacji prosto z agenturalnego filorosyjskiego portalu Neon24 - czyli ścierwoneonówki sterowanej przez  zbrodniczą sowiecką agenturę z WSI i SB...

Opara ze „ścierwoneonówki” w filorosyjskich gęstych oparach putinowskiej V kolumny z centrum w Królewcu

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1601818

twój zasób słów jest podobnie ograniczony jak ty...

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4
#1601848

Na bolszewickich politruków ze ścierwoneonówki czy ich pomocników w rodzaju "a nie mówiłem" - mój zasób słów jest całkowicie wystarczający. :-)

 

Tyle tylko, że ty antypolski propagandzisto "a nie mówiłem" - nie jesteś w stanie tego zrozumieć... Bo trzeba umieć samodzielnie myśleć, a nie klaskać załganym politrukom ze ścierwoneonówki.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1601874

Na bolszewickich politruków ze ścierwoneonówki czy ich pomocników w rodzaju "a nie mówiłem" - mój zasób słów jest całkowicie wystarczający. :-)

 

Tyle tylko, że ty antypolski propagandzisto "a nie mówiłem" - nie jesteś w stanie tego zrozumieć... Bo trzeba umieć samodzielnie myśleć, a nie bezmyślnie klaskać załganym politrukom ze ścierwoneonówki.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1601875

Naradziliśmy się tu z kolegami i brak nam konsensusu. Nie wiemy, czy sami po napisaniu takiego tekstu mielibyśmy sraczkę, czy- za przeproszeniem- zatwardzenie. Zdania są podzielone, obrzydzenie mniej. Oczywiste tylko, że to autora musiało cisnąć mocno w środku do napisania czegoś takiego.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1601855