Petycja: Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

Obrazek użytkownika Mind Service
Ogłoszenie

 

PETYCJA KIEROWANA DO ONZ I LIGI ARABSKIEJ
 

By Magdalena Korzekwa · Warsaw, Polska · 24.11.2014

Prosimy o podpisanie petycji "Stop prześladowaniom Chrześcijan w Islamskiej Republice Iranu"!

W Iranie praktykowanie chrześcijaństwa jest przestępstwem karanym śmiercią. Irańska ludność chrześcijańska stoi w obliczu ekstremalnych prześladowań, często są niesłusznie oskarżani za: "szerzenie korupcji na ziemi" lub "wrogość wobec Boga."

Gdy Hassan Rouhani został prezydentem Iranu, media głównego nurtu reklamowały go jako "umiarkowanie uduchowionego", który chciałby rozszerzyć Irańskie relacje z rosnącą populacją Chrześcijan Irańskich oraz krajami zachodnimi. W ich oczach był zwolennikiem zmiany.

Jednak tytuł "umiarkowanego" okazał się zupełnie nieprawdziwy. Rouhani, ekstremista, jest odpowiedzialny za liczne naruszenia podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej. Christian Telegraph napisał:

"hasłem wyborczym prezydenta Rouhani w jego kampanii prezydenckiej była "roztropność nadziei", podczas gdy w praktyce jego rządy okazały się rządami "zagrożeniem i lękiem dla Chrześcijan."

W zeszłym tygodniu, trzech liderów Wspólnoty Irańskich Chrześcijan zostało oskarżonych przez władze za swoje przekonania religijne, czeka ich za to kara śmierci. Oskarżeni męższczyźni są dobrze znani i szanowani w irańskim kościele.

Dwa lata temu, obywatel amerykański chrześcijanin Saeed Abedini, udał się do Iranu w celu pomocy w budowaniu domu dziecka. Wkrótce potem został aresztowany i uwięziony. Jego zbrodnia? Bycie chrześcijaninem.

Saeed Abedini przeszedł na chrześcijaństwo z islamu. Irański rząd twierdzi, że  jest on "zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego" – jego wcześniejsze wizyty w Iranie zapoczątkowały powstawanie domowych kościołów, a praca z irańskimi nastolatkami sprawiła, że przechodzili oni na chrześcijaństwo.

Na początku 2013 roku Saeed Abedini został oskarżony na 8 lat pozbawienia wolności w irańskim więzieniu. Niedługo później, został przniesiony do do najbardziej rygorystycznego irańskiego wiezienia - Rajai Shahr. Eksperci twierdzą, że wspomniane więzienie jest przepełnione, panują w nim fatalne warunki, w więźniowie są traktowani jak zwierzęta.

W styczniu ONZ wydała oświadczenie o zgłoszeniu licznych egzekucji w Iranie od początku rządów Prezydenta Hassan’a Rouhani, który obiął władzę w sierpniu 2013 roku. Od stycznia do czerwca odbyło się 411 egzekucji na mocy prawa szariatu. Lider Islamskiej Rady Najwyższej oświadczył, że ludzie z Zachodu (chrześcijanie) to „banda zwierząt”. The Ayatollah stwierdza, że chrześciajnie są „chorzy umysłowo” I należy im „przepisać” tylko jedno lekarstwo: śmierć.

Taka zbrodnicza polityka prowadzi do zagłady Chrześcijan w Iranie. Przypisywane są im przestępstwa za czyny, których nie popełniają, a nawet samo praktykowanie wiary jest uznawane za zbrodnię! Kierujemy naszą petycję do Ligi Arabskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przekonaliśmy się, że reakcja obu organizacji jest w dużej mierze zależna od społecznych nacisków.

]]>]]>

]]>http://www.citizengo.org/pl/13982-stop-przesladowaniom-chrzescijan-w-iranie?tc=fb&tcid=8277854]]>

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie

Iran znajduje się na czele rankingów naruszeń Praw Człowieka wśród wszystkich krajów świata. Posiada niezliczoną grupę więźniów, których jedynym „przestępstwem” są praktyki religijne.

Tylko w jednym z ostatnich tygodni, Iran niesłusznie skazał trzech wyznawców Chrześcijaństwa za ich wiarę. Tylko w pierwszym półroczu zamordowano oficjalnie (na mocy wyroku śmierci) w Iranie aż 411 osób.

Społeczność międzynarodowa musi zaregować na rażące naruszenia podstawowych praw oraz wolności religijnej.

Proszę o natychiastową reakcję ze strony ONZ i Ligi Arabskiej. Z każdym dniem, wierni mniejszości religijnych w Iranie ponoszą konsekwencje fanatycznych i zbrodniczych decyzji irańskich przywódców.

Nadszedł czas, aby chrześcijanie, którzy są bezprawnie uwięzieni wyłącznie z powodu ich wiary, zostali uwolnieni i trafili do swoich rodzin.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (10 głosów)

Komentarze

W Iranie chrześcijanie żyją w stałym zagrożeniu, ich życie jest pod presją władz, niesprawiedliwych praw, aktów terroru, dyskryminacji i szykan.

Oprócz życia na marginesie społecznym, muszą się liczyć także i z tym, że żyjąc pełnią chrześcijańskich zasad, wyznając Jezusa Chrystusa i świadczyć o nim na co dzień, mogą stracić zdrowie, wolność, życie.W Iranie nie mamy już tylko i wyłącznie do czynienia z tzw. fundamentalistami-fanatykami, ale z prześladowaniem państwowym, zalegalizowanym prześladowaniem chrześcijan. Bowiem chrześcijanie, niezależnie od swej denominacji są wykluczeni poza margines społeczny przez urzędników państwowych. Chrześcijanie nie mają szans na godziwą pracę, znaczna część z nich jest notorycznie bezrobotna, żyją w ciężkich warunkach egzystencjalnych, chociaż z punktu widzenia np. wykształcenia, powinni należeć do elity społeczeństwa.

Konwersje z islamu na chrześcijaństwo są zakazane, Kościoły zamykane, uczestnicy spotkań modlitewnych aresztowani, przetrzymywani, torturowani, upokarzani, publicznie kompromitowani. Państwo irańskie uchwaliło karę śmierci za odrzucenie islamu i wybranie innej religii.

http://www.milujciesie.org.pl/pg/pl/meczennicy_xxi_wieku/iran/przesladowania_chrzescijan_w_iranie.html

Vote up!
3
Vote down!
-1

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"
/G. Orwell
Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1452894