Czwarta władza, czy narzędzie?

Obrazek użytkownika Leopold
Blog

Dzięki niestrudzonym, 30 – letnim wysiłkom środowiska braci Kaczyńskich, uzyskaliśmy pewien stopień niezależności energetycznej, natomiast jeśli idzie o suwerenność medialną, pozostajemy ciągle w stadium głębokiego postkolonializmu. Co gorsza, wielka część społeczeństwa wcale nie uważa, że media zagranicznych dysponentów przeznaczone dla Polaków mogą być zagrożeniem dla naszej podmiotowości (zresztą dla wielu z nich podmiotowość Polski w ogóle nie jest istotna).

Józef Stalin twierdził, że "najsilniejszym wojskiem komunizmu są dziennikarze". Ich rola w ustroju demokratycznym niepomiernie wzrosła, bo wpływ mediów na decyzje wyborcze elektoratu jest oczywisty.

Nie ulega wątpliwości, że "na odcinku" medialnym potężne siły działają przeciw obecnemu rządowi, a przy okazji przeciw Polsce. Wielki wzrost gospodarczy, faktyczna likwidacja ubóstwa, znaczne polepszenie warunków życia – te oczywiste sukcesy rządu nie przekładają się na wzrost poparcia ugrupowania rządzącego, a jest to spowodowane bardzo skutecznym działaniem dominujących "niezależnych" mediów całkowicie oddanych zwalczaniu obecnej władzy.

Trudno w to uwierzyć, ale tacy dziennikarze jak Jacek Żakowski, Cezary Michalski, Tomasz Wołek, Wojciech Czuchnowski, Andrzej Stankiewicz czy Eliza Michalik, zaczynali swoją karierę dziennikarską jako patriotyczni, prawicowo – konserwatywni antykomuniści. Teraz się już nie zorientujemy, czy ich zdumiewająca matamorfoza wynikała z oportunizmu, czy była fragmentem gry operacyjnej wymagającej kamuflażu na etapie uwiarygodniania. Należy jednak ze zrozumieniem podchodzić do ekwilibrystyki ideowej dziennikarzy w kraju o tak skomplikowanej historii, jak Polska. Nie każdy ma możliwość zmiany zawodu i szukania uczciwej pracy, a każdy ma wydatki, kredyty itp. W ten sposób rynek wymusza giętkość kręgosłupów wśród dziennikarzy, bo wbrew powszechnej opinii, dziennikarstwo wcale nie jest "wolnym zawodem".
Wraz z likwidacją cenzury i komunistycznego monopolu na informację, wiele niezależnych pism próbowało znaleźć swą szansę na rynku. Ale szybko się okazało, że żadne pismo nie może się utrzymać bez reklam, te zaś są dystrybuowane za pomocą tzw. "domów mediowych" kontrolowanych przez ludzi systemu. Za pomocą takiego prostego mechanizmu względny pluralizm medialny wczesnych lat 90 – tych stopniowo przemienił się w jednolity front – monolit medialny częściowo przełamany dopiero po 2015 roku.

Niejeden z dziennikarzy obserwując sytuację na świecie doszedł do wniosku, że przyszłość należy do marksistów i nie chcąc "wymrzeć jak dinozaury" przeszedł na stronę, która wydaje się zwyciężająca. Można obserwować proces tego przechodzenia w stadium siedzenia „okrakiem na barykadzie” w wykonaniu tzw. „symetrystów”, którzy podejmują "działania asekurujące" na wypadek krachu „państwa PiS”. Bo los dziennikarzy obecnie "pisowskich" może być straszny w wypadku zwycięstwa opozycji.

Ciągłość idei i tradycje rodzinne

W innej sytuacji są dziennikarze rodzinnie i środowiskowo związani z komunizmem, którzy działania na szkodę ludzi, wśród których przyszło im żyć, wyssali niejako z mlekiem matki.

Dla nich wpisanie się w wojnę informacyjną przeciw polskim współobywatelom jest czymś naturalnym. Ci bardzo sprawni pracownicy frontu propagandowego, znakomicie wykształceni, po licznych stypendiach i stażach międzynarodowych, znacznie przewyższają skutecznością propagandystów PRL -u ze stajni Urbana. Właśnie te kadry, a nie imponujące gmachy z betonu i szkła, są najcenniejszym zasobem sił wrogich polskiej podmiotowości. Skuteczność ich pracy przynosi dewastujące efekty - w pierwszych wolnych wyborach w 1993 roku na postkomunistów głosowało ok. 20 % elektoratu; zaś dziś już około połowy ludności nie uważa suwerenności za istotną wartość. Jeszcze w 2008 roku 71 % ludzi deklarowało gotowość do oddania życia za Ojczyznę, w 2014 już tylko 19 %...
Są to cenne dane dla analityków wojskowych państw trzecich.

Pewne życiorysy niejako wymuszają rodzaj pracy - ze względu na swój życiorys red. Bartosz Węglarczyk, musiał zostać redaktorem naczelnym jakiegoś postępowego medium. Jako redaktor naczelny Onetu pierwszy publicznie wezwał do zapłacenia roszczeń żydowskich. Choć zaprzecza on jakoby dostawał polecenia, czy instrukcje od zagranicznych przełożonych, Węglarczyk po prostu wyczuwa oczekiwania wydawcy. Z kolei dziennikarze wyczuwają oczekiwania redaktora naczelnego i w ten sposób media kształtują świadomość Polaków działając w sposób zgodny z oczekiwaniami tego, co "płaci i wymaga".

Gdyby stwierdzić, że takie czołowe media "demokratycznej opozycji", nieprzejednanie wrogie wobec obecnie rządzących, jak "Polityka", "Gazeta Wyborcza", czy TVN są "postkomunistyczne", wywołało by to oburzenie. Jednak trudno zaprzeczyć faktom o łączności personalnej, rodzinnej, ideowej czy materialnej ludzi "trzymających" te media z wpływowymi postaciami czy strukturami władzy poprzedniego systemu.

"Polityka" przeszła "suchą stopą" zawirowania polskiej pierestrojki, co potwierdził jej red. naczelny Jerzy Baczyński pisząc, że od chwili powstania w 1957 roku pismo "nigdy nie zmieniło swej linii programowej". Sztandarowy tygodnik partii komunistycznej w PRL stał się głównym tygodnikiem opinii w III RP, co najlepiej świadczy o ciągłości ideowo – personalnej świata mediów mimo przemian ustrojowych.

W artykule o swojej historii na łamach pisma można przeczytać, że "POLITYKA wyszła z Marca zachowując twarz". Rzeczywiście w 1968 roku nie było artykułów o wydźwięku antysemickim, a redaktorzy pochodzenia semickiego nie stracili pracy.
W 1990 r. decyzją komisji likwidacyjnej RSW Prasa Książka Ruch (jej członkiem był młody, lecz "perspektywiczny" D. Tusk) pismo zostało przekazane w ręce załogi i stało się spółdzielnią.
Obecny szef pisma red. Baczyński (notowany w IPN jako kontakt operacyjny "Bogusław") w 1981 roku uzyskał stypendium do Francji i jak wynika z raportu ppłk St. Grudnia, już tam dostał propozycję pracy w "Polityce". W raportach SB można znaleźć też informację na temat zmiany nazwiska, na bardziej reprezentacyjne dla redaktora.
Red. Baczyński ujawnił, jaka jest rola Polityki dziś - "łączy pewną opcję polityczną w odruchu protestu przeciwko polityce obecnego rządu. Mamy wrażenie, że "Polityka" także jest dziś sztandarem pewnego obozu - nazywanego antypisem".
Jak widać "Polityka" rości sobie pretensje bycia wiodącym medium "antypisu". Do tej roli aspirują jednak też Gazeta Wyborcza i TVN.

Gazeta Wyborcza to owoc okrągłego stołu i zawartego tam historycznego pojednania zwaśnionych frakcji partii komunistycznej – "natolińczyków" i "puławiań". Podczas rozmów porozumieli się "jak Polak z Polakiem" Michnik z Kwaśniewskim i Urban z Geremkiem, a do "negocjacji" zaproszono też 5 przedstawicieli "Solidarności", których starannie dobrał gen. Kiszczak spośród swoich ulubionych związkowców (m.in. L. Wałęsa, Wł. Frasyniuk, Zb. Bujak,).
Rdzeń "Gazety" stanowiły "stalinięta" – grupa dość jednolita pod względem światopoglądowo – towarzysko – etnicznym. Te dzieci funkcjonariuszy komunistycznego aparatu władzy, brylując na Zachodzie, postrzegane były jako "demokratyczna opozycja", a często także jako ofiary polskiego antysemityzmu.
"Gazeta Wyborcza" - tzw. "pierwsza, niekomunistyczna gazeta od Łaby do Władywostoku" odniosła gigantyczny sukces rynkowy i natychmiast przystąpiła do ocieplania wizerunku komunistów. Wówczas nie wiedzieliśmy, że gazeta powstała z błogosławieństwem ludzi "starego układu", którzy właśnie "oddali władzę", ale przezornie zapewnili jej lokal, przydział papieru, telefony itp. Dzięki takiej symbiozie GW zawładnęła duszami Polaków na 30 lat. Do dziś zresztą mózgi wielu rodaków pozostają w jej medialnym matriksie.
W zamian za "opiekę" ze strony kolegów gen. Kiszczaka i życzliwość zaprzyjaźnionych sądów, redaktor Michnik zapewniał medialny parasol nad komunistami.
"Negatywne treści na temat red. Michnika i wydawnictwa Agory są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego" – tak napisała uzasadniając wyrok wydany "w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej" sędzia Agnieszka Matlak.
Dopiero niedawno nastąpił historyczny moment i Adam Michnik przegrał pierwszy proces. Dziś Gazeta Wyborcza "jest prześladowana" i przeżywa okres niemal katakumbowy, bo "państwo PiS" niszcząc "wolną prasę" ograniczyło prenumeraty w ministerstwach i instytucjach państwowych. Straty z tego tytułu natychmiast pokrył zaprzyjaźniony z "Gazetą" filantrop Soros.
Równocześnie wzrastające koszty obsługi toczących się 55 procesów sądowych zostały wyrównane przez "stypendium" ("grant") od Media Freedom Rapid Response – organizacji „szybkiego reagowania”, które monitoruje „zagrożenia dla wolności mediów” w krajach Unii Europejskiej.
Jak widać Gazeta Wyborcza ma licznych przyjaciół, a także wielu krewnych i znajomych. Dzięki temu stała się właściwie jedynym źródłem wiedzy o Polsce dla polityków i światowych kręgów opiniotwórczych. Czytelnicy wiodących światowych gazet nie zdają sobie sprawy, że „negatywne treści” o państwie polskim zawsze pochodzą z jednego źródła - od dziennikarzy Gazety Wyborczej.
Renomowany amerykański think tank „Freedom House”, pisząc o zagrożeniach dla demokracji na świecie wymienia Polskę jako kraj, w którym demokracja jest poważnie zagrożona i który „znajduje się na kursie autorytarnym”. Amerykanie sami nie badają sytuacji w odległym kraju - zwracają się do ludzi najlepiej poinformowanych, czyli do dziennikarzy związanych z Gazetą Wyborczą. Ci zaś wystawili Polsce taką laurkę:
„W Polsce rządząca partia PiS prowadzi wojnę przeciwko sądownictwu, próbując przekształcić je w elastyczne narzędzie polityczne. Po poświęceniu pierwszych lat urzędowania na nielegalne przejęcie krajowego Trybunału Konstytucyjnego i KRS odpowiedzialnej za mianowanie sędziów, rząd PiS zaczął prześladować poszczególnych sędziów"
Ani słowa o próbach dekomunizacji tego filaru komunistycznego aparatu represji, którym było sądownictwo!
Jeśli więc przeczytamy, że "w rankingu wolności prasy Polska spadła z miejsca 16 na 86", to możemy być pewni, że w roli "międzynarodowych ekspertów" układających takie "rankingi" byli ludzie Gazety Wyborczej.

TVN - od sprzedaży kaset do koncernu medialnego
Jeszcze niedawno ambasador Izraela pani Azari bez skrepowania wysuwała żądania pod adresem rządu RP mówiąc "polski rząd powinien naprzód konsultować projekty ustaw ze mną", a rząd Niemiec swoim przedsiębiorcom pozwalał odpisywać od podatków sumy przeznaczone na korumpowanie polskich urzędników. Dziś Polska próbuje wyrwać się z upokarzającego statusu postkolonialnego i dlatego procedowana jest ustawa nazwana przez opozycję "lex TVN". Jednym z jej skutków może być konieczność dopasowania statusu TVN do obowiązującego w Polsce prawa, gdyż obecnie stacja funkcjonuje w oparciu o kruczek prawny zazwyczaj stosowany przez aferzystów gospodarczych – jest zarejestrowana "na terenie UE" na fikcyjną firmę – "słupa". Nie ma powodów do obaw, że nowa ustawa może zagrażać "wolności słowa", bo nawet gdyby obecni właściciele zmuszeni zostali do odsprzedania części udziałów zaprzyjaźnionym kupcom, nie ma szansy na zmianę linii programowej stacji. Telewizja TVN już 3 razy zmieniała właścicieli nie zmieniając ani o milimetr swoich preferencji politycznych. Ustawa stała się pretekstem do ataków na nasz kraj pod hasłem obrony "wolności mediów".. .
W wiadomościach TVN były pokazywane plansze z artykułami na temat "zagrożonej wolności słowa" z wielu najważniejszych gazet świata łącznie ze szczególnie przywiązanym do wolności słowa rosyjskim Kommersantem.
Ale szczytem bezczelnej manipulacji była wiadomość "na pasku" w BBC, gdzie napisano, że polska ustawa jest wymierzona w "OSTATNIĄ dużą stację telewizyjną, która CZĘSTO jest krytyczna wobec rządu". Była tu wyraźna sugestia, że jakieś inne stacje krytyczne już zostały zlikwidowane.
Początków TVN można dopatrywać się w propozycji, jaką złożył gen. Kiszczakowi naczelny propagandysta komunistów, długoletni redaktor POLITYKI – Jerzy Urban:
"Proponuję utworzenie w MSW oddzielnego pionu (służby) propagandowej (...) Niezbędny jest poważny, instytucjonalny instrument umożliwiający bezpośrednie oddziaływanie na społeczeństwo w pożądanym kierunku. (...) Służba propagandowa MSW powinna mieć możliwość dawania do TV, radia i prasy gotowych programów do druku, albo też dostarczania TV, radiu i prasie półproduktów, którym ostateczny kształt nadadzą redakcje.(..) Trudno jednak znaleźć dobrych dziennikarzy, którzy zdecydują się przejść do MSW".
Na szefa proponowanej służby Urban wskazał towarzysza Mariusza Waltera, który "wykazuje obfitość pomysłów programowych i zmysł organizacyjny". Zdolny dziennikarz był gen. Kiszczakowi znany z racji współpracy z "resortem" jako TW "Mewa".
Bynajmniej nie był to autorski pomysł Urbana – bezpośrednie powiązanie mediów z tajnymi służbami funkcjonowało już w ZSRR, gdzie istniało jedyne na świecie "ministerstwo dezinformacji" – dział "D" KGB z szefem w randze ministra. Jemu podlegała agencja "Nowosti", a pośrednio wszyscy dziennikarze.
Propozycja musiała wydawać się kusząca, bo Kiszczak zwołał naradę swych najlepszych generałów, ale generałowie odrzucili ofertę. Może doszli do wniosku, że nie warto odbudowywać frakcji "puławian" pokonanej w 1968 roku?
Jednak nawet połączone siły generałów nie były w stanie zapobiec odtworzeniu wpływów tej frakcji partii komunistycznej, która swą siłę czerpała z kontaktów międzynarodowych. Po transformacji ustrojowej 1989 roku spadkobiercy "puławian", już w kostiumach opozycji demokratycznej "walczącej z komuną", dzięki wsparciu wpływowych kół zagranicznych, stali się dominującą siłą polityczną kraju.
Nie da się mówić o genezie TVN nie wspominając o aferze Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, która była niejako aferą założycielską III RP i początkiem ogromnego rabunku Polaków podczas tzw. "transformacji ustrojowej". W założeniu FOZZ miał w sposób tajny skupywać na rynku wtórnym zadłużenie PRL, ale długów skupiono tylko za 69 mln $, mimo wydania 1.7 miliarda dolarów... Różnica gdzieś się zawieruszyła, a przy okazji ujawniło się wiele talentów biznesowych wśród ludzi związanych z komunistycznymi służbami.
Smykałkę do interesów niewątpliwie mieli protegowany niegdyś przez Urbana Mariusz Walter i niemniej zdolny polonijny biznesmen Jan Weichert (TW "Konarski"), od lat współpracujący z wywiadem wojskowym. Założyli oni w 1984 roku spółkę ITI Corporation, która zajmowała się m. in. handlem kasetami wideo i sprzedażą czipsów.
Fachowcy twierdzą, że była to firma przykrywkowa – "krzak", która pozwalała wytworzyć legendę o zdolnych przedsiębiorcach, twórcach najpotężniejszego w Polsce koncernu medialnego.
Raczej nieprzypadkowo rok wcześniej (1983) powstała w Panamie firma o podobnej nazwie - ITI Panama, którą prowadził szczycący się dobrymi kontaktami z rządem Izraela Hermann Tauber - polski Żyd, mający żonę – byłą tłumaczkę ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki. Niemniej ustosunkowani byli również nasi biznesmeni – znane jest zdjęcie pana Wejcherta z młodym Władimirem Putinem.
Może dlatego, że późniejszy główny oskarżony w procesie FOZZ – Grzegorz Żemek urzędował w Luksemburgu, właśnie tam, a nie w Szwajcarii pewna szwajcarska sekretarka założyła w 1988 roku spółkę ITI Holdings SA, która natychmiast odniosła ogromny sukces rynkowy. Założona 5 lat wcześniej w Panamie firma stała się... filią tej młodszej z Luksemburga. W latach 1989 – 1992 z „filii” do „centrali” wpłynęły ogromne sumy pieniędzy. Przypadkowo zbiegło to się z czasem „rozkwitu” działalności FOZZ. Dopiero po wstępnym „przepraniu” pieniędzy z Panamy, pojawiły się we władzach spółki nazwiska Waltera i Wejcherta.
Grupa ITI poczuła się głęboko dotknięta „pomówieniami” Antoniego Macierewicza na temat udziału komunistycznych służb w tworzeniu TVN i pochodzenia jej kapitału założycielskiego i skierowała sprawę do sądu. Macierewicz jako szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponował jednak dobrą dokumentacją i proces wygrał.
Po wstępnej akumulacji kapitału spółka Waltera i Wejcherta o nazwie ITI Corporation przystąpiła do tworzenia stacji telewizyjnej. Dzięki poparciu życzliwych ludzi, w 1997 roku rozpoczęła nadawanie ogólnopolska telewizja TVN. Mariusz Walter wspominał: “Gdyby nie pan Ronald Lauder i jego determinacja, mam poważne wątpliwości, czy TVN zaistniałaby tak szybko i silnie”.
Obecny szef Światowego Kongresu Żydów Lauder stał się właścicielem 33 proc. udziałów spółki TVN. Fundacja Ronalda Laudera wspiera odrodzenia życia żydowskiego w naszej części Europy, stąd jego inwestycje w media krajów postkomunistycznych.
Choć afera FOZZ została wykryta w 1990 roku, śledztwo trwało aż 10 lat, a ITI Panama taktownie zniknęła z rejestru spółek na krótko przed początkiem procesu FOZZ w Polsce. Strony wyraźnie „grały do jednej bramki” - na przedawnienie. Zarówno prokurator jak i obrońcy żądali ciągle nowych dowodów, ekspertyz, świadkowie nie zgłaszali się na przesłuchania, a w kluczowym momencie sędzia Piwnik została powołana przez premiera Millera (SLD) na ministra sprawiedliwości, przez co trzeba było przeprowadzić wszystkie procedury na nowo. Ponieważ większość zarzutów się przedawniła, zdołano skazać tylko 3 osoby z kierownictwa funduszu.
Gwiazda TVN Justyna Pochanke mówiła, że w FOZZ pracowały też uczciwe osoby, mając pewnie na myśli swoją matkę – bliską współpracownicę skazanej Janiny Chim.
Nerwowe czasy nastały w TVN wraz ze zdobyciem władzy przez PiS w 2005 roku - jednego dnia zrezygnowali z kierowniczych stanowisk w TVN Wejchert i Walter, gdyż nazajutrz miała zacząć obowiązywać ustawa lustracyjna...
W 2006 roku po kontroli ABW na Wiertniczej rozpoczęto śledztwo, ale w 2007 roku nastąpiła zmiana polityczna i władzę objęła koalicja PO/PSL. Śledztwo umorzono dokładnie w dniu rozpoczęcia pracy nowego ministra sprawiedliwości - Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Nic dziwnego, że powrót do władzy postkomunistycznych liberałów wywołał w TVN entuzjazm.
Gdy w 2015 roku groźba ponownego objęcia rządów przez PiS stała się realna, nauczeni doświadczeniem kłopotów „za pierwszego PiS-u”, ludzie sterujący stacją TVN postanowili stać się firmą „amerykańską”. Operacja przebiegała w dwóch etapach; gdy zbliżały się wybory prezydenckie, w których mógł wygrać Andrzej Duda sprzedano większościowy pakiet akcji, a już w 3 dni po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych, amerykańska firma Scripps Networks Interactive skupiła wszystkie pozostałe akcje, zostając tym samym właścicielem 100 procent akcji TVN. Stało się to z jaskrawym naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa, które nie pozwala na pełne przejęcie żadnej telewizji czy radia przez podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak nielegalna transakcja została zaakceptowana zarówno przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewodniczący KRRiT Jan Dworak, który dzielnie opierał się przez 2 lata przed udzieleniem koncesji Telewizji Trwam, tym razem dał się szybko przekonać.
Ponieważ „pecunia non olet” amerykańskim kolegom - nabywcom nie przeszkadzało wątpliwe pochodzenia kapitału spółki ITI. W 2018 roku firmę Scripps Networks Interactive przejęła firma Discovery. Zgodę na transakcję wydał amerykański Departament Stanu. Transakcję „przyklepała” też Komisja Europejska, jednak wykluczono z procesu decyzyjnego polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz ludzie TVN mają pewność, że do biur nie wtargnie już ABW, gdyż właścicielem stacji stał się David Zaslav - szef Fundacji Pamięci o Shoah, członek Światowego Kongresu Żydów i człowiek niezmiernie wpływowy.
Być może to on sprawił, że ambasadorem USA w Polsce stała się jego znajoma pani Mosbacher, której jednym z zadań było pilnowanie, by stacji TVN nie stała się krzywda ze strony „nacjonalistów i populistów z PiS”.
W grudniu 2016 roku podczas próby puczu stacja TVN otwarcie wspierała puczystów i nadawała kłamliwe informacje. Rada Etyki Mediów ukarała stację karą 1.6 mln zł. Kara została uchylona przez interwencję ambasady USA broniącą "niezależności mediów". Pamiętamy także organizowane przez dziennikarzy TVN „urodziny Hitlera”. Prowokacja była szyta tak grubymi nićmi, że ze względu na poziom absurdu, w Polsce nie mogła funkcjonować propagandowo. Ale wiadomość o wydarzeniu obiegła cały świat jako ilustracja tezy, że pod rządami PiS w Polsce „rodzi się faszyzm”.
Wielu ludzi w Polsce zadawało sobie pytanie dlaczego amerykańska firma tak bardzo stara się o usunięcie demokratycznie wybranego, najbardziej proamerykańskiego rządu?
Ale Ameryka ma wiele twarzy, a jedna z tych twarzy – bezwzględnie wroga Polsce- traktuje nasz kraj jak swoje „tereny łowieckie”. Widać, że TVN jest potrzebna tym środowiskom, jako narzędzie do wpływania na świadomość Polaków. W tle są oczywiście te 300 mld $, które ich zdaniem Polacy powinni zapłacić Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego.
W opinii opozycji, obecnie procedowana ustawa medialna, to nie tylko zamach na wolność słowa, ale także uderzenie w amerykańską firmę, a „Amerykanie swą własność bronią zbrojnie”. Na szczęście ze względu na płycizny w Cieśninach Duńskich, nie istnieje obawa wprowadzenia lotniskowca na Bałtyk, a ten „amerykański kapitał” w TVN to w istocie... kapitał rosyjski. W czerwcu 2016 roku rosyjski Kommersant poinformował, że Ivan Rodionov i Igor Pozhitkov, nabyli 80% akcji SNI - właściciela TVN...

Jakieś prawne uregulowania porządkujące sytuację w mediach są konieczne, gdyż ich obecny sposób funkcjonowania zagraża naszej suwerenności. Trudno określić media zagranicznych właścicieli nieprzejednanie wrogie obecnemu rządowi jako opozycyjne – są to raczej ośrodki dywersji ideologicznej, gdyż uderzają nie tyle w swoich przeciwników politycznych, lecz godzą wręcz w naszą państwowość.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)

Komentarze

Mysle ze bedac inzynierem nie pianista moge z cala odpowiedzialnoscia napisac ze

30 lat temu mielismy pelna niezaleznosc energetyczna. Malo tego, wylaczenie po transformacji wielu przedsiebiorstw przemyslu ciezkiego, mielismy wrecz nadmiar energii elektrycznej,

natomist wegiel byl w prownaniu do czasow obecnych tani jak barszcz.

Nikt wowczas nam nie wyliczal ile nam wolno spalac wegla, czy wogole go spalac.

W okresie pelnego wydobycia Polska wydobywala 200 milionow ton wegla tylko kamiennego, z czego sam kraj potrzebowal tylko polowe. Zatem czy rzeczywiscie zrobiono wielki postep

w uniezaleznianiu, czy tez najpierw te niezaleznosc dobrowolnie utracono?

Zeby jeszcze uzupelnic to wszystko dodam ze wszystkie firmy panstwowe takie ktore

produkowaly generatory czy je remontowaly, wykupila szwajcarska firma Brown Bowery.

Gdzie zatem ten postep w niezaleznej energetyce? Tak dla przypomnienia Polska w czasach

PRL-u eksportowala prad do Austrii. Wowczas tez bylismy potega na rynku maszyn gorniczych.

Nie bede tego wszystkiego wyliczal, bo jak slysze takie bzdety o tym jakie zaslugi ma IIIRP

w uniezaleznianiu sie energetycznym, wyslalbym do fachowcow ktorzy jeszcze zyja.

Vote up!
8
Vote down!
-2

JanStefanski

#1631607

Oczywiście wszystkie fakty opisane przez inż. Jana S. to prawda. Byliśmy gospodarczo niemal potęgą. Tylko nie chcieliśmy komunizmu i uzależnienia od ZSRR. Gdy porządek jałtański został likwidowany jednym z warunków była likwidacja naszego przemysłu i armii - w myśl ustaleń możnych tego świata mieliśmy być obszarem buforowym. Zajęli się tym tacy przywódcy jak Balcerowicz, Lewandowski, Tusk czy Komorowski (likwidacja sił zbrojnych) i zrobili to skutecznie. Upadek (czy naprawdę?) komunizmu NIE DAŁ NAM NIEPODLEGŁOŚCI. Sowieci (Rosja) wycofali swoją armię z naszych terenów, ale zostawili swoje "aktywa" - ogromną agenturę (także na portalach prawicowych) i uzależnienie energetyczne. Mówi o tym wyraźnie rosyjska doktryna Fallina- Kwicińskiego. Rosjanie doszli do wniosku, że zamiast stacjonującego wojska, taniej i przyjemniej będzie kontrolować teren za pomocą agentury wpływu i eksportu ropy i gazu. Wprawdzie węgiel mamy, ale nie wolno go nam używać to to "brudna energia". W przeciwieństwie do rosyjskiego "błękitnego paliwa" z Nord Stream. Jednym z warunków podmiotowości jest dywersyfikacja źródeł energii, na co kładł nacisk inicjator budowy Gazoportu - Lech Kaczyński. Środowisko Kaczyńskich próbując wyrwać nieco suwerenności naraziło się wszystkim (stąd ataki z wszystkich stron) - Niemcom, Rosjanom, właścicielom światowych pieniędzy i kompradorskim elitom wewnątrz kraju.
.

Vote up!
7
Vote down!
-2

Leopold

#1631612

Z jednej strony martwi mnie to, co się teraz i w Polsce i dokoła niej dzieje z drugiej boję się stwierdzeń postaci

"Nie ulega wątpliwości, że "na odcinku" medialnym potężne siły działają przeciw obecnemu rządowi, a przy okazji przeciw Polsce.",

które narzucają niejako określoną - tu przez Autora tekstu - percepcję tego co mamy. A niby dlaczego "nie ulega watpliwości"? Normalnie taki zwrot oznacza, że inna niż stojąca za nim (jako opis) sytuacja nie jest mozliwa. Czy mamy w tym przypadku dowód, że tak istotnie jest? Nie chodzi mi o jakies duperelne szczegóły, ale o budowanie obrazu Polski otoczonej przez samych tylko wrogów (a mamy w ogóle jakichś przyjaciół? Np. w Grupie Wyszechradzkiej?) zewnętrznych i V kolumnę wrogów wewnetrznych, którym ciągle dawać mamy (bohaterski najlepiej) opór. Toż to strach się bać, bo taka ćma najeźdźców i kretów niechybnie nas w końcu zgniecie. No i jak tu do jakichś Francuzów, Ruskich czy nie daj Bóg Niemców pojechac i na piwo/kawę/okowitę sie z nimi wybrać?! Wyhamujmy trochę.

Vote up!
3
Vote down!
-3
#1631632

W żadnym wypadku nie da się uznać krytyki  ze strony pewnych mediów  za wyważoną czy obojętną. Czy trzeba udowadniać intencję Financial Times'a, który pisał "cały świat walczy z pandemią, tylko nie Polska, która urządza wybory". Chodziło u "uwalenie" wyborów  z maja 2020, gdy kandydatka Kidawa- Błońska uzyskała poparcie rzędu kilku % w sondażach. Nie ma konstruktywnej krytyki czy obiektywizmu ze strony TVN, Gazety Wyborczej, Newsweeka, "Soku z Buraka czy Onetu.

Vote up!
4
Vote down!
-2

Leopold

#1631687

   Witam! Dzięki za artykuł i jakże trafne wypowiedzi i spostrzeżenia. Dla mnie jednak, NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, jak bardzo słuszne i prawdziwe jest Pańskie postrzeganie i przytoczone niepodważalne fakty. Pozdrawiam!

Vote up!
5
Vote down!
-1

ronin

#1631701

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Waldemar Korczynski (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

We wczorajszej lub przedwczorajszej "Gazecie Prawnej" jest (raczej przydługi) wywiad z Małgorzatą Wasserman, córką Zbigniewa Wassermana, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku. Pisze ona, że jest zmęczona dyskusją, a własciwie językiem w jakim jest ta dyskusja prowadzona. Mnie też to męczy. A Pan Leopold w omawianym tekście rysuje obraz Polski otoczonej przez samych(?) wrogów, walczącej o należne jej dobra (prawa też do dóbr zaliczyłem) z nawałą bestii o sile Szatana i z martyrologią na sztandarach bijącą sie o honor. Przyczem sugeruje, że to monolityczne chyba jakieś grupy Niemców, Czechów czy innych drani tak się na nasza RP zawzięli okrutnie. Tak nie jest. Dzis może poza niektórymi plemionami muzułmanów takich monolitycznych narodów nie ma. Szary obywatel w Polsce od takiegoż obywatela Niemiec, Czech czy np. Francji "politycznie" (w sensie rozumienia czy wpływu na politykę) niewiele sie rózni. Ja zgodziłbym się, oczywiście, ze stwierdzeniem iż rozmaite organizacje gospodarcze (np. międzynarodowe korporacje, duże firmy, itp.) wchodza nam (a tak nawiasem co to własciwie znaczy tu "nam"? Ja nie znam nikogo, kto bez jakicholwiek zastrzeżeń identyfikuje sie z interesem każdej zarejestrowanej w Polsce firmy, czy każdego Polaka. Dyskusja na tym portalu pokazuje to aż nadto dobitnie.) w droge i usiłują realizować naszym kosztem ich interesy. Skłonny jestem również zaakceptować poglądy, że robia to jakies porąbane organizacje "ideologiczne". Ale one też monolitami nie sa. Pani Małgorzata Wassermann mówi we wspomnianym wywiadzie, że ma dobre stosunki z politykami innych, w jakims sensie "wrogich", ugrupowań. Pewnie rozmaici obserwatorzy polityki mówić bedą o "polityce spektaklu", gdzie politycy odgrywają dla nas spektakl, a wyborca-widz nie musi wiedziec, co dzieje sie za kulisami. Ja nie mam takich wymagań jak Pani Wassermann; chciałbym tylko by nie zmuszano mnie jakimś emocjonalnym naciskiem do specjalnie starannego doboru np. wspólbiesiadników czy ludzi, z którymi chciałbym pogadać. Nakręcanie takich emocji powoduje zwczajnie stres. A wspomniane zwroty budza we mnie zawsze obawy -  wiem, że często nieuzasadnione - iż, ich użytkownik chce mnie do czegoś przekonać. Nie po prostu zaprezentowac mi swój poglad, ale własnie przekonać. I o to mi w moim wpisie chodziło. Przykro mi jeśli zostałem inaczej zrozumiany. Przepraszam obu Panów.

Pozdrawiam i życzę Dobrej Nocy.

Vote up!
2
Vote down!
-6
#1631706