Aby rozumieć rzeczywistość trzeba znać te fakty:

Obrazek użytkownika Leopold
Blog

Po inwazji na Czechosłowację (1968) ludzie KGB rządzący komunistycznym imperium zrozumieli, że bez gruntownych przeobrażeń nie da się sprostać konkurencji Zachodu.
W tym celu zamierzano odrzucić zużyty wehikuł ideologiczny (marksizm) i zmienić niewydajny system gospodarczy przechodząc na gospodarkę rynkową.
Polska została wytypowana na „laboratorium pierestrojki” i tu miał się rozpocząć proces „upadku komunizmu”.
Na miejsce „obozu socjalistycznego” miały powstać formalnie „niepodległe państwa” pozostające jednak pod kontrolą „centrali”.
Ogromna i ryzykowna operacja planowana była na lato 1980 r. (już na wiosnę tego roku ewakuowano archiwa KGB z krajów bałtyckich).
Zaczęło sie obiecująco - zainicjowano (sprowokowano) strajki, potencjalni „przywódcy robotników” już byli przygotowani. Wałęsa, Jurczyk i Sienkiewicz, którzy podpisywali porozumienia w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu byli ludźmi Kiszczaka.
Do pomocy „prostym robotnikom” w rokowaniach z władzą zorganizowano też „ekspertów” (Geremek, Mazowiecki). Władza zapewniła im bilety lotnicze i zakwaterowanie w hotelu Heweliusz – tym samym, gdzie mieszkali negocjatorzy rządowi. (ABSOLUTNIE konieczne!–film „Sekrety transformacji”)
Jednak błyskawiczny rozrost Solidarności kompletnie zaskoczył „reżyserów historii”. Mimo wysiłków agentury umiejscowionej w strukturach związku nie udało się opanować operacyjnie Solidarności. Nastąpiła seria nerwowych konsultacji warszawsko - moskiewskich w Białowieży i decyzja o siłowym rozwiązaniu związku.
„Okrągły stół” - propagandowo „doniosłe wydarzenie w historii Polski” był inicjatywą moskiewską i przebiegał pod całkowita kontrolą MSW. (cytat z Kiszczaka: „Spokojnie, towarzysze, scenariusz okrągłego stołu napisała partia, a jego realizacja przebiega niezmiennie na warunkach przez nas dyktowanych”)
Po starannej selekcji „negocjatorów opozycji” Kiszczak wiedział, że w „wolnej Polsce” będą mieć resorty siłowe, banki, sądy, uczelnie i przede wszystkim panowanie nad mediami („naszych przeciwników politycznych medialnie wdepczemy w ziemię” -wizerunek medialny o. Rydzyka czy Kaczyńskich świadczy, że nie były to puste słowa).
Mimo wszystko społeczeństwo zdołało uzyskać znaczący stopień upodmiotowienia - dużo większy niż zakładali organizatorzy pierestrojki. Dlatego stale podejmowane były działania sprowadzające nas „do parteru” co ostatecznie udało się 10 IV 2010r, i tę datę można przyjąć jako zakończenie pierestrojki w Polsce.

Na długo przed startem „transformacji” podjęto szereg działań.

Aby zapewnić kadry menadżerskie do zarządzania nową gospodarką
sterowany przez Moskwę amerykański senator Fulbright („przeciwnik wojny” w Wietnamie...) założył fundację mającą na celu „zbliżenie ludzi i narodów”.
Na stypendia Fulbrighta wyjechała duża grupa młodych aparatczyków partyjnych (dzieci „utrwalaczy władzy ludowej”...), którzy stali się - jako światowcy - haroldami kapitalizmu i uczyli nas demokracji.

Dylemat Kisielewskiego „jak budować kapitalizm bez kapitału” rozwiązano wykorzystując Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wyprowadzone środki wracały do Poski przez tzw. „firmy polonijne” i podstawionych biznesmenów.
Afera FOZZ stała się „matką wszystkich afer” i umożliwiła przejęcie majątku narodowego przez ludzi służb i nomenklaturę partyjną.
(filmy „A.Gwiazda – kopalnia wiedzy”, „Jak rozkradziono stocznie”).

Aby społeczeństwo przekonać o rozpadzie komunizmu potrzebna była „opozycja demokratyczna”, której zamierzano „przekazać władzę”.
Dlatego z inicjatywy KGB zorganizowano Europejską Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach (KBWE).
Ratyfikowanie KBWE przez „kraje demokracji ludowej” z ZSRR na czele umożliwiło rozwój ruchów dysydenckich i powstanie opozycji.

Podstawową metodą kontroli niezależnych (czy tajnych) organizacji jest umieszczenie w jej strukturach ludzi „zadaniowanych”. Rosjanie mają w tym długą tradycję – mistrzem fałszywej opozycji był Dzierżyński. Proces generowania i uwiarygodniania takich „działaczy opozycyjnych” jest długotrwały.
Już w 1981r znana była ekipa „opozycyjna”, której zamierzano „przekazać władzę”.
Czołowe postacie życia politycznego i społecznego III RP, „autorytety moralne” zostały internowane i „podlegały represjom” w luksusowym ośrodku na terenie poligonu drawskiego w Jaworzu (inni internowani przetrzymywani byli w regularnych wiezieniach). To tutaj budowano „piękne życiorysy opozycyjne” Geremka, Mazowieckiego, Komorowskiego, Niesiołowskiego, Bartoszewskiego, Celińskiego. Wśród internowanych w Jaworzu byli również konfidenci „z górnej półki” jak Maleszka, Karkosza, Szczypiorski, a także późniejszy prezes Radiokomitetu TW „Kowalski” - A. Drawicz, który wraz z wiceprezesami Rywinem i Dworakiem obsadził „właściwymi” ludźmi ośrodki regionalne radia i TV.

Radio Wolna Europa było słuchane w Polsce przez miliony ludzi i zostało użyte do wylansowania „właściwych opozycjonistów”. Mechanizm był prosty – w mieszkaniu J. Kuronia znajdował się „magiczny” (nie do wyłączenia) telefon, z którego Kuroń przekazywał wiadomości „z życia opozycji” do E. Smolara. Ten „dysydent” wyjechał z kraju po czystkach antysemickich w 1968r i był znakomicie „rozstawiony” – pełnił funkcję kierownika sekcji polskiej BBC.
Z wiadomości upowszechnianych przez RWE czy BBC polski słuchacz dowiedział się, że czołowi opozycjoniści to Kuroń i Michnik. Twórca KORu -Macierewicz, a także inni (np. Naimski, Ziembiński) zostali „wyautowani”…

Wałęsa miał kłopoty z prawem już jako nastolatek. W tym czasie zaczęła się jego kariera jako informatora milicji. Podczas służby wojskowej był donosicielem o pseudonimie „sierżant Kobrzyński”. Po ukończeniu służby „wojskówka” przekazała go „cywilom”, gdzie przybrał pseudonim „Bolek”.(film YT „Zyzak o Noblu Wałęsy”). Danuta Wałęsowa w swojej książce wspomina, że mąż – szczęściarz raz po raz wygrywał w totolotka. Rzeczywistość była inna – jego wynagrodzenie jako donosiciela dwukrotnie przewyższało pobory w stoczni.
Oficjalnie przyjmuje się, że współpraca Wałęsy z SB ustała w 1976 r. Okres, gdy przestał już być drobnym kapusiem i zaczęto go kreować na „przywódcę robotniczego” jest gorzej udokumentowany (film„Wałęsa produkt służb”).
„Człowiek, który obalił komunę”(przy pewnej pomocy H. Krzywonos) jest nieustannie „pompowany” jako „międzynarodowo uznany autorytet” gdyż stanowi filar oszustwa pierestrojki.
Sowietolog C. Story nazwał „upadek komunizmu” największym oszustwem w dziejach ludzkości. Ludzie którzy rządzili imperium KGB rządzą nim nadal - teraz jako „liberalni demokraci”.
Największe szkody sprawie Polski poczynił Wałęsa jako prezydent:
Pod czujnym okiem swego nadzorcy z ramienia służb – Wachowskiego – obalił pierwszy demokratycznie wybrany polski rząd i uniemozliwił dekomunizację.
W swojej destrukcyjnej działalności „Mędrzec Europy” miał oczywiście pomagierów.
W filmie „Kim jest marszałek Borusewicz” zebranych jest kilka porażających relacji świadków jego działań. Na tle tych relacji nie dziwi, że w 1981r Borusewicz wysłał (wystawił) Annę Walentynowicz do Radomia, gdzie był przygotowywany na nią zamach. W przedsięwięcie zaangażowani byli TW ”Karol” – A. Soból (sekretarka Kuronia) oraz oficerowie Szczepanek, Karewicz i Grudniewski (w 2011r sąd uniewinnił ich od zarzutu „próby uszkodzenia ciała A. Walentynowicz”).
Indukowanie zawału serca za pomocą niepozostawiającego śladów furosemidu jest ważnym narzedziem sowieckiej „polityki kadrowej”. (film „A. Walentynowicz – próba otrucia”).
Gdy w 1991r. Jan Rokita – przewodniczący Sejmowej Komisji do Zbadania Działalności MSW pisał swój raport, był zaszokowany nie tylko odkryciem, że blisko stu prokuratorów i sędziów aktywnie współdziałało z przestępcami zacierając ślady i niszcząc dowody (nikt ich nigdy nie usunął z resortu). Dostrzegł on, że ośrodek decyzyjny państwa nie znajduje się bynajmniej w KC PZPR (nie mówiąc już o administracji państwowej), lecz w służbach specjalnych.
Z lektury książki „Czekiści - organy bezpieczeństwa w krajach bloku sowieckiego” wynika, że nie istniały polskie, czeskie czy niemieckie tajne służby – wszystkie były lokalnymi filiami KGB czy wojskowej GRU.
Zdaniem red. Jachowicza źródlem patologi naszej demokracji jest ogromny wpływ ludzi komunistycznych tajnych służb (ich powiązania z moskiewską centralą są oczywiste) na gospodarkę i politykę.
Nie było możliwości pozbycia się tych upiorów komunizmu z powodu oporu ogromnego lobby antydekomunizacyjnego pod przewodnictwem A. Michnika (film „Debata”).Autorytet Michnika jest nie kwestionowany bo „siedział w wiezieniu”. Dla tych, którzy wątpili w to więzienie, emitowano w TVP w latach 90-tych różne scenki z „martyrologii” Michnika („Michnik walczący o Polskę”).
Ponieważ mamy demokrację (t.j elektorat głosuje na ludzi którym chce powierzyć władzę), nie grozi nam, że jakiś generał tajnych służb zostanie prezydentem, czy premierem – co najwyżej otworzy on szampana gdy wygra miły mu polityk. Stąd duże zapotrzebowanie na takich właśnie miłych polityków.
W filmie „Schetyna i układ wrocławski” G. Braun znakomicie opisuje proces (wieloletni) wytwarzania użytecznego polityka.
J. Bezmienow (film „Jak zniszczyc państwo”) opowiada, że tajne służby w zasadzie nie potrzebują polityków lewicy, natomiast uwielbiają konserwatystów, wielodzietnych katolików, opozycjonistów, antykomunistów...

W minionym dwudziestoleciu łapano agentów nawet w państwach o znacznych wpływach rosyjskich (Litwa, Słowacja, Bułgaria, Rumunia) – tylko nie w Polsce.
Świadczy to, że u nas agentura zainstalowana jest na szczytach władzy.
Ocenia się, że w administracji USA w latach 40-tych umieszczonych było ok. 400 sowieckich szpiegów (w tym dwóch najbliższych doradców prezydenta Roosvelta). Ilu ich może być w Polsce obecnie?
O skuteczności agentury świadczy fakt, że Ameryka mając monopol na broń jądrową „odpuściła” połowę Europy stwarzając tym samym globalne supermocarstwo - ZSRR.
Polska ze względu na swe kluczowe znaczenie jest ogromnie nasycona agenturą
Według O. Gordijewskiego jest to czwarta – w liczbach bezwzglednych - agentura sowiecka po USA, Niemczech, Francji. Ponadto rozkazem z 1984r minister Kiszczak zezwolił na tworzenie Niemcom własnej siatki (pierwszy komendant policji we Wrocławiu –płk Anioła, a także jeden z szefów wrocławskiej TV po transformacji 1990r byli ludźmi Stasi).
Po II Wojnie Światowej Stalin oddelegował do swej „najwiekszej zdobyczy” (jak mawiał) wielotysieczną rzeszę swoich agentów do pełnienia roli Polaków. Były to m.in. tysiace oficerów LWP, którzy mieli po 2 godz. dziennie lektoratów języka polskiego. Był wśród nich Siergiej Fiodorowicz Gorochow – kat Poznańskiego Czerwca 1956r wystepujący w Polsce jako gen. Stanisław Popławski.
Obecnie dzieci i wnuki tych ludzi mówią już bez akcentu i zajmują istotne stanowiska w polityce, biznesie, kulturze, na uczelniach, w mediach (od Miecugowów czy Terentiewów groźniejsi są ci, którym nadano polskie nazwiska)

W przyjętym 6.12 1961r III Programie KPZR zrezygnowano z brutalnych represji jako nieefektywnych środków kontroli populacji na rzecz rozwoju agentury i bezpośredniej manipulacji medialnej. Zamiast budować lotniskowce znacznie taniej jest założyć gazetę, stację TV czy zatrudnić życzliwego dziennikarza. Można później w TOK FM zacytować belgijski Le Soir: „Świat odetchnął z ulgą – skrajny nacjonalista J.Kaczyński nie został prezydentem”.
75% światowych mediów jest lewicowych. To znacznie więcej niż ludzi o takich pogłądach .Kto finansuje nadwyżkę ?
(film „Sowiecka manipulacja w BBC”)
Ale ogłupianie i okłamywanie to tylko środki – celem jest wywłaszczenie.
Nie istnieje prostszy sposób na zniewolenie jednostek, rodzin, społeczeństw jak wyzucie ich z własności. Obecny względny dobrobyt zawdzięczamy kredytom zaciąganym na lichwiarski procent, które trzeba będzie spłacić.

Gdy w 1987r w Helsinkach dziennikarze zapytali ministra spraw zagranicznych E. Szewardnadze czy ZSRR mógłby się zgodzić na zjednoczenie Niemiec, usłyszeli że tak, pod warunkiem istnienia strefy buforowej między Rosją a Niemcami. Taka strefa to kraj nie prowadzący samodzielnej polityki, bez armii i przemysłu.
To tłumaczy dlaczego w naszej szczątkowej armii więcej jest dowódców niż szeregowców (nie mamy nawet wyszkolonych rezerwistów!), wywiad i kontrwywiad zajmują się inwigilacją opozycji i komunikują przez satelitę Gazpromu, Państwowa Komisja Wyborcza używa rosyjskich serwerów, a ludzie, którzy próbują ten stan zmienić giną smiercią gwałtowną.
Płacimy cenę zjednoczenia Niemiec.

Tylko znajomość faktów (wiedza) daje nam odporność na wyrafinowaną „obróbkę” medialną, której podlegamy. Prezentowany powyżej zestaw wiadomości może być pomocny do „prostowanie lemingów”, co ma sens, bo zmniejszamy w ten sposób ogólną pulę zalewającego nas zewsząd kłamstwa.

Przytoczone fakty pochodzą z następujących źródeł:
J. O’Neil, J. Corsi „Unfit for command”
R.Clarke “Against all enemies”
McIlhany Raport – cykl telewizyjnych wywiadów C. Story
A.Golicyn „New Lies for Old” oraz „Perestroika deception”
“Czekiści –organy bezpieczeństwa w krajach bloku sowieckiego” (praca zbiorowa)
A.Frydrysiak „Solidarność w województwie koszalińskim”
Jako „bibliografia” służyć mogą następujące filmy:
(Wszystkie filmy są bardzo skondensowane , większość krótkich).

„Wałęsa produkt służb” http://www.youtube.com/watch?list=UUK4-9euUxASA-o8KmK2CcNw&v=vFS4FuxdRHw&feature=player_detailpage

„Jak rozkradziono stocznie” http://www.youtube.com/watch?v=l8KuwLs0Epo&feature=player_detailpage

„Zyzak o Noblu Wałęsy” http://www.youtube.com/watch?list=UUK4-9euUxASA-o8KmK2CcNw&v=46ocG1RKjhA&feature=player_detailpage

„A. Gwiazda-kopalnia wiedzy” http://www.youtube.com/watch?list=ULcY49TNxNgAQ&v=cY49TNxNgAQ&feature=player_detailpage

„Michnik walczący o Polskę” http://www.youtube.com/watch?list=ULtAfJfGGCGYY&v=tAfJfGGCGYY&feature=player_detailpage

„Debata” http://www.youtube.com/watch?list=ULqze3Q84Ymjo&v=qze3Q84Ymjo&feature=player_detailpage

„Sowiecka manipulacja w BBC“ http://www.youtube.com/watch?list=ULomKQ79mG2aA&v=omKQ79mG2aA&feature=player_detailpage

„Jak zniszczyć państwo” http://www.youtube.com/watch?list=ULZMEtzlbpELA&v=ZMEtzlbpELA&feature=player_detailpage

„Kim jest marszałek Borusewicz?” http://www.youtube.com/watch?list=ULt4B7DgzDxsY&v=t4B7DgzDxsY&feature=player_detailpage

„Schetyna i układ wrocławski” http://www.youtube.com/watch?list=ULszRic-f2ypk&v=szRic-f2ypk&feature=player_detailpage

Data publikacji: 2012-10-05 10:43:19 +0200 @Kuki

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

 Gdyby to przeczytala polowa Polakow, to jutro obudzilibysmy sie w innej Polsce. Dodam, ze wg mnie (a ogladam kilka anglojezycznych TV z Europy zach) skuteczne oglupianie w Europie zach. nie jest mniejsze niz u nas; BBC, Euronews, Deutsche Welle, france24 to sciek manipulacji, widzialem wiele razy choc teraz nieczesto tam zagladam.  Przypomnialy mi sie kraje, ktore tak jak teraz Polska "otrzymywaly" do niedawna najwiecej kasy z UE: Hiszpania(25%bezrobocia), Grecja, Irlandia, Portugalia, czyli kraje o najwiekszym w Europie bezrobociu i niesplacalnym zadluzeniu.

Nie calkiem zgodze sie z autorem co do "prostowania lemingow". Wg mnie lepiej przekonywac obojetnych i nie uczestniczacych w wyborach , przyniesie to lepsze rezultaty niz orka na ugorze, jaka jest przekonywanie "inteligenta" wychowanego na gw i podobnych. Choc co do wyborow to dopoki glosy liczy sie w Rosji....

Vote up!
1
Vote down!
-2
#295550

to jest kolejne kłamstwo.
Najwięcej kasy = najwięcej kredytów pod odgórnie wymuszone projekty ( przemiał kasy w formie szkoleń, badań i innych działań niematerialnych).

Praktycznie każda tzw.unijna dotacja = kredyt w wysokości większej niż 50%.
Unijni technokraci doskonale wmanewrowali nas w pętle zadłużeniową.
Gdyby każdy wiedział .
- cały PIT idzie na spłatę odsetek.
- każdy obywatel RP (mały duży) musi rocznie oddać ponad 1200 zł tytułem odsetek.

Tracąc zdolność samostanowienia utraciliśmy kontrolę nad wszystkimi obszarami przynależnymi organowi jakim jest Państwo.

Vote up!
2
Vote down!
-1
#295558

Zebrane fakty to nie osobiste przekonanie autora, lecz wiedza zawarta w materiałach filmowych. Wszystkie filmy są b. skomasowane i nasycone treścią. Większość to relacje świadków historii - opowieści z pierwszej ręki. Niektóre są b. krótkie ("Michnik walczący o Polskę"- 40'', "Sowiecka manipulacja w BBC" - 2', "Debata" - 4')inne w granicach kilkunastu minut do 45'. Nawet najdłuższe nikogo nie znużą!

Vote up!
1
Vote down!
-2

Leopold

#295559

Bardzo istotny tekst. Jego wadą - wybaczalną - jest pewna chaotyczność. Ale - powtarzam - bardzo istotny tekst!

Pozdrawiam

Vote up!
1
Vote down!
-2
#295562

Chaotyczność wynika ze skrótowości

Vote up!
2
Vote down!
-1

Leopold

#295567

Sama prawda. Historycy obecni tutaj mogliby odpowiedzieć na pytanie, czy to wszystko nie zaczęłoby sie juz w latach pięćdziesiątych, gdyby Chruszczow nie zastrzelił Berii?

Pozdrawiam

cui bono

Vote up!
1
Vote down!
-2

cui bono

#295628

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika wilk na kacapy nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

co z tego tekstu nie wyciagnie zadnych wnioskow, 30% to profiteinci tego sytemu co jest teraz twardy elektorat
umnych pozostaje troche malowato jak widac bo20%,tak ze nie ludz sie na jakies zmiany niestety w najblizszym czasie.
Zmiany moga nastapic jesli ty wypranym z myslenia lemingom naleje sie woda za kolnierz i nie beda mieli co do garka wlozyc, poki co to maja bo ich porzyczki bankowe z zydowskich bankow zywia zaciagane przez zydopostkomuszy rzad.

Vote up!
1
Vote down!
-2
#295596

Nie czytałeś uważnie!
O tym kto wygra wybory decydują sowieci.

Vote up!
2
Vote down!
-2

kazikh

#297335

Tekst znakomity, poparty materiałami źródłowymi.Brawo autor.Pozwoliłam sobie skopiować i wydrukować. 10!Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#295592

Mix

Dziękuję za opracowaniem i zestawienie materiałów filmowych.
Bardzo dobry materiał poznawczy umożliwiający poznanie faktów. Przedstawienie historii kontrolowanej przemiany ustrojowej i wielkiego oszustwa na Polskim Narodzie.

pozdrawiam mix

Vote up!
1
Vote down!
-2

Mix

#295622

Świetny do rozpowszechniania.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#295652

Wtedy ogłupionych nam trochę ubędzie
A ci zatwardziali etatowi bezmózgowcy
To agenci i często bezpaństwowcy
Pozdrawiam

Vote up!
2
Vote down!
-2

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#295662

gość z drogi

przypominajka dla Nas,a dla lemingów temat na korepetycje....

pozdrowienia z dychą :)

 

Vote up!
2
Vote down!
-2

gość z drogi

#295672

Wszystko co piszesz to jeszcze jeden dowód jak ważnym państwem w geopolityce europejskiej jest Polska.
Z Polski jej rządy tzw. polskie od lat robią
zwykłego, szeregowego członka (czytaj jak chcesz czytelniku słowo "członek" - i tak jesteśmy fiutem Europy dzięki różnym Buzkom i Tuskom), a to Polska właśnie powinna być "języczkiem" u... wagi.
Dycha !
Pozdrawiam.
contessa
_______________
... Tak trudno iść się wyspowiadać mając świadomość, że spowiednik... dopiero co wyszedł z burdelu !
_________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.y

Vote up!
3
Vote down!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#295683

Szanowna Pani Zofio, Bardzo mi miło Ukłony dla Pani i Pani Domu. michał

 

Vote up!
2
Vote down!
-2

michaelstanislaus

#297524

gość z drogi

odpowiadam,ale bieganie miedzy realem a siecią tak własnie się kończy :)))

wielkie podziekowania i pozdrowienia :)

a kwiaty Cudne :)

Vote up!
2
Vote down!
-1

gość z drogi

#297653

Szanowna Pani Zofio,

Dobrego wieczoru

michal

Vote up!
2
Vote down!
-1

michaelstanislaus

#297526

gość z drogi

re komunizmu i jego kolejnych twarzy...to kazdy dzień niesie nowe odkrycie....

a szczególnie we wczorajszym sejmie 

ukłony i serdeczne pozdrowienia :)))

Vote up!
2
Vote down!
-2

gość z drogi

#297655

I dycha ode mnie. Za wykonany ogrom pracy dla utrwalenia właściwego spojrzenia.
Jedno mnie zadziwiło. Tekst wisi od 10-30 i nikt jeszcze nie spałował. Chyba przeceniamy lemingów. Jeśli nie spałowali to nie zrozumieli. Czyli jak ktoś już zauważył "orka na ugorze". Pozdrawiam

Vote up!
2
Vote down!
-2
#295685

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika markowa nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

i co ja mam teraz zrobić z tą wiedzą?

Vote up!
0
Vote down!
-2

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#295693

Chyba tylko usiąść i załkać. Ale podchodząc skrajnie racjonalnie, to pozostaje modlić się do Archanioła Michała. Ponoć bardzo skuteczny w walce z szatanem. Jednak jeden profesjonalista mówił mi, że trzeba to czynić 16 razy dziennie bo inaczej nie działa...

Vote up!
2
Vote down!
-2

Leopold

#295697

"Chyba tylko usiąść i załkać. "
Ect.

Hahahaahaha !

Markowa ! Egzorcystę wynająć, na skrzyżowaniu pluć 3 x przez lewe ramię, czosnek w płóciennym woreczku na szyi nosić i kasztana w lewej kieszeni. Mieszkanie kadzić w każdą pierwszą niedzielę miesiąca obowiązkowo.
contessa
_______________
... Tak trudno iść się wyspowiadać mając świadomość, że spowiednik... dopiero co wyszedł z burdelu !
_________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.y

Vote up!
1
Vote down!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#295715

Pojawiła się ta informacja w dokumencie o aferze Żelazo. Film, bodaj trzyodcinkowy, opowiadał m.in. historię braci J., wykonawców najbrudniejszych operacji w obrębie Żelaza. Piszę J. ponieważ z tego co widzę, jedyny pozostały przy życiu J. wiedzie prym w ciekawych akcjach, które bez pudła zdobyłyby poklask wśród wielu "kremloprawicowców".

Otóż bracia ci, w 1977 mieli przeprowadzić akcję likwidacji Michnika przebywającego w RFN. Zabójstwo miało być dokonane przez nich, na zlecenie Departamentu I MSW. Jednak Departament, jak dobra praktyka nakazywała, skonsultował rzecz z prawdziwym dowództwem, t.j. na Łubiance, a właściwe żeby nie bawić się w kurtuazję - esbecy poprosili o pozwolenie.

Sowieci gdy się o tym dowiedzieli, powiedzieli krótko - łapy precz od Michnika.

1977 rok.
Mieli go na wyciągnięcie ręki, dokładnie rozpracowanego.
Taki to był opozycjonista.
Pod kryszą KGB.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
2
Vote down!
-2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#295762

Napisał autor prawdę. Łubianka "pierestrojkę" zaczynała opracowywać- przygotowywać w 1972r.
Pisał o tym Józef Darski. Potem poszło jak pisze autor. I prawdą jest to że "S" i się wymknęła spod kontroli. Pierestrojka zaczęła się w Moskwie rok przed PRL. Tam więźniowie wyszli w 1987r.
W Polsce poszło najgorzej bo s......Gieremki, Michniki, Kuronie i inni stolarze spełnili swoje zadanie. Ogłupili Naród. Wałęsa chciał NATO - Bis. Znowu się im wymknęliśmy spod kontroli ale nie do końca. Od 2000 r Rosja scala imperium.

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
2
Vote down!
-2

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#296427

Tekst bardzo ważny!
Można go potraktować jako konspekt do napisania fragmentu historii o sowietyzacji stworzonej w Polsce (PRL), utrwalaniu (wiecznym i nieustannym) tzw. władzy ludowej oraz o "dobrodziejstwach", udziałowcami
których byliśmy, jesteśmy i prawdopodobnie jakiś czas jeszcze będziemy.

Proszę tylko nie zmieniać nazwiska Antoniego Macierewicza na Maciarewicz ("Twórca KORu -Maciarewicz, a także inni (np. Naimski, Ziembiński) zostali „wyautowani”…")

Z pozdrowieniami.Ursa Minor

Vote up!
2
Vote down!
-2

Ursa Minor

#296870

Dziękuję za ten tekst.
pozdrawiam
Honic

Vote up!
2
Vote down!
-2
#296994

Zastanawiałam się nieraz, czy ten dobrobyt w zachodniej Europie, nie był przypadkiem sztucznie hodowany i podtrzymywany do czasu "uporania się" z zaraźliwym socjalizmem, zagrażającym interesom liberałów.
Mam przekonanie też, że "bananowa młodzież" - synkowie bolszewików, zapragnęli dla siebie zachodniego stylu życia, które z ekranów kin nęciło i kusiło, a przecież, niejeden ustosunkowany czerwony tatuś posyłał swoje pociechy za Żelazną Kurtynę, by posmakowały Zachodu.
Tak więc, sądzę, że obie strony rzeczywistych decydentów, zyskały na transformacji ustrojowej, która dokonała się w Polsce i innych krajach socjalistycznych.
Na przykładzie zjednoczonych Niemiec widać proces zrównywania się poziomu życia w obu częściach kraju. Jeśli nawet wschodnie landy zyskały na przemianach, to zachodnie wyraźnie zubożały.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#297001

i wie to moja rodzina. Ale jak to wbić w tępe łby wykształciuchów wyedukowanych jeszcze w PRL, w dwu, trzyklasowych zawodówkach?. Potem, zaocznych abiturientów i absolwentów?. To oni głównie, dziś czterdziestolatkowie, są podporą i filarem tego antypolskiego rządu. Są ostatnim zwycięstwem, chichoczącej komuny!....

Vote up!
2
Vote down!
-2
#297341

Autorowi bardzo dziekuje za swietny tekst! Moj maz pochodzi z Austrii - poznajac warunki tam panujace po II wojnie dochodze do wniosku, ze byl to kraj na ktorym komunisci przeprowadzili eksperyment socjalny, ktory sie powiodl i m.in. dlatego mielismy tzw. otwarcie na Zachod i pierestrojke.
Pozdrawiam serdecznie, elka

Vote up!
2
Vote down!
-2
#297350

Bardzo interesujący artykuł, który mnie , akurat, nie zaskoczył, tylko upewnił w podejrzeniach o taką szatańską politykę sowiecką. Dla mnie było jasne, że bez ich pomocy i przyzwoleniu żaden przewrót ustrojowy nam by sie nie udał. Wszystko ma sens i potwierdzenie w materiale, zawartym w tym "raporcie" - także w marionetkach - zdrajcach, jakich Pan wymienił. Oczywistym , dla mnie , też jest to że jesteśmy naszpikowani agentami i wszystko, co się u nas dzieje - jest sterowane z Moskwy.
I tylko silne poparcie Kaczyńskiego może nas uratować. Inaczej ugrząźniemy w bagnie sowieckich intryg, dażących do zagłady Polski.
Piszę w nocy, więc może niezbyt składnie, ale wiem jedno - dobrze, że są też tacy, jak Pan i Jemu podobni, którzy powoli, acz skutecznie odkrywają nam prawdę, a wielu oczy, bo są kompletnie zagubieni i niedoinformowani... Serdecdznie dziekuję i pozdrawiam.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#297562

Pozwoliłam przenieść Pana tekst na jeden z moich , patriotycznych, blogów. Niech czytają nasi oponenci, których w internecie jest przewaga. Mnie i tak bojkotują, ale mam to gdzieś. Dziekuję za ten tekst.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#297568

wtedy, podczas obrad okrągłego stołu... Nie zamierzam nikogo oszukiwać: dałam się nabrać. I na Wałęsę głosowałam, jak został do wyboru on i Stan Tymiński. Teraz sobie myslę, że trzeba było: a) zostać w domu, b) dać szansę Tymińskiemu
10.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#297684

Yeż głosowałam na Wałęsę i - czego nie mogę sobie darować - przez pewien czas uważałam że Anna Walentynowicz i inni tylko się go zawistnie czepiają, no tak się dałam podpuścić.
Co do Tymińskiego - rzeczywiście, kto wie, co by było...

Vote up!
2
Vote down!
-2
#297695

Od 1990 roku wiedziałem,że transformacja idzie w złą stronę i sprawy dzieją się nie tak, jak powinny iść zgodnie z interesem Polski.I poszukiwałem prawdziwej teorii ekonomicznej,innej od neoliberalnej, którą w Polsce zrealizowano według planów naszych rządów.W 1977 odkryłem prawdę na to co się działo w gospodarce i polityce,jest to dla mnie wielka wartość i obecna klęska naszego kraju i państwa, wcale nie świadczy o zwycięstwie naszych wrogów ze strony Rosji i Niemiec i nie zapewnia im zwycięstwa.Dzięki Panu za ten tekst,ja wiele mogłem się domyślać z tego co pisze red.Michalkiewicz,ale Pan swoim tekstem potwierdza fakty prawdziwe.Polska dźwignie się z upadku i wstanie z kolan do walki z odwiecznymi wrogami. I zwycięży z Bożą pomocą...Faber. Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
2
Vote down!
-2

Zach Faber

#297772

gość z drogi

jak ważny TEMAT  został poruszony

pamięc bywa zawodna,zagłuszani na co dzień,nowymi aferami,piramidami,często zapominamy o POczątkach tych afer,o ich twórcach i realizatorach ...

nie ma w naszej skali oceny,ktora by równoważyła PAMIĘC o przekrętach o Złodziejskiej prywatyzacji...o dilach i skutkach...daję więc Dziesiątkę diamentową....

i proszę nie zapominajmy o tym,jak Polske sprzedawano na bazarze prózności za

symboliczną " ZŁOTÓWKĘ"

szczegolnie dzisiaj,

gdy Amber Gold, to mały kopczyk przy PIRAMIDZIE jaką szykuje Tusk z Vincentem bez Ojczyzny i swoimi kamratami i kamratkami....

ale

by ten DIL zrozumiec,trzeba znać jego POczątki.....

ukłony 

 

 

Vote up!
2
Vote down!
-2

gość z drogi

#297838

... powiem, że zatrważająca treść, zatrważająca bo wciąż jesteśmy okłamywani z każdej strony. Jednym słowem wszystko wokół nas to tylko jeden wielki matrix, tylko Bóg jest prawdziwy i jedynie w nim nie ma żadnego zakłamania. Dlatego komunistom tak zawsze zależało, aby wyzbyć ludzi tej jedynej nadziei jaką daje Bóg, złamać ich wiarę w niego i całkowicie ich sobie podporządkować, żeby żyli w poczuciu beznadziejności, ogarnięci strachem i lękiem przed przeciwstawieniem się poczciwie panującej władzy.
... czyli jednym słowem zwykli ludzie nie będący u władzy, nadstawiający karku za swoich tzw. przywódców, pałowani, prześladowani i zastraszani zostali wyrolowani delikatnie mówiąc, a my jak i następne pokolenia jesteśmy ubocznym produktem tego działania, a obecne partie to nic innego jak zmutowana chimera, która skutecznie manipuluje ludźmi, a jej czołowym hasłem jest wyłącz myślenie.
Nawet jeśli po raz kolejny damy się kupić obietnicom składanym przez kandydatów do koryta, to nie zapominajmy, że "POLITYKA ZOSTAŁA WYMYŚLONA PO TO, ABY KŁAMSTWO BRZMIAŁO JAK PRAWDA" (G. Orwell).
Podsumowując, w związku z powyższym trudno jest mieć zaufanie do dzisiejszej opozycji, która przez tyle lat na to wszystko się godziła, a ci którzy byli przeciwni i czynnie przeciwstawiali się zostali zlikwidowani.
Dlatego uważam, że lepiej polegać na Bogu, a nie na człowieku, a przede wszystkim modlić się o zmianę władz w Polsce i utworzenie praworządnego rządu, który na prawdę będzie polegał na Bogu, a nie tylko się nim zastawiał, przestrzegając jego praw, a nie będzie stwarzał ludziom jedynie iluzję demokracji postkomunistycznej zapakowanej w piękne unijne opakowanie.
Dlatego jak powiedział kiedyś Orwell "ważniej­sze od przet­rwa­nia jest zacho­wanie swo­jego człowieczeństwa. "
... i tego sobie oraz każdemu z was życzę.
Pozdrawiam,
max

Vote up!
2
Vote down!
-2
#298288