Skąd te systematyczne ataki na Polskę?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Od samego początku rządów PiS nastąpił frontalny atak na Polskę i Polaków. Atak kuriozalny i zaskakujący oraz szkalujący i obrażający państwo polskie a także nas wszystkich. Atak oparty na kłamstwie, manipulacji faktami i tezami już bezapelacyjnie udowodnionymi: Polska to totalitarne i ksenofobiczne oraz homofobiczne państwo bezprawia, Polacy to faszyści i naziści, polski patriotyzm to skrajny szowinizm a raczej na pewno już daleko posunięty nacjonalizm, obecny polski rząd to niemal rząd nazistowski z a’la drugim A. Hitlerem albo co najmniej drugim W. Putinem na czele z J. Kaczyńskim (zobacz: ostatnia okładka Newsweeka). Polska jest dla nich faszystowska i szowinistyczna oraz skrajnie katolicko-ksenofobiczna a tym samym "antysemicka". Ludność Polski jest nietolerancyjna i antyimigrancka a sama Polska jest krajem niszczącym wszelkie mniejszości: od narodowych do seksualnych (LGBT+) gdzie króluje tzw. "mowa nienawiści"… itd., itp.

 

Zadziwiające jest – aczkolwiek symptomatyczne – że ów polityczno-medialny atak na nasz kraj i nas wszystkich Polaków nastąpił w sposób zintegrowany i globalny. Setki antypolskich i kłamliwych artykułów na całym świecie, niemal identyczne – jak z jakiejś wcześniej przygotowanej „matrycy” – i szkalujące nas treści w opiniach wielu polityków, wszelakich „dziennikarzyn” i różnych „autorytetów” na całym świecie czy dyskusja o Polsce w PE wraz z bezprawnym i opartym na kłamstwie przyjęciem jakiejś rezolucji kłamliwie oczerniającej Polskę jako kraj nie spełniający unijnych norm praworządności, kryteriów demokracji i zapisanych w traktatach unijnych praw podstawowych.

 

Oceniając całą antypolską kampanię z ostatnich lat nie można raczej oprzeć się wrażeniu, iż została ona szczegółowo przygotowana dużo wcześniej i była oraz jest zapewne częścią o wiele większej „gry”, której ostatecznego celu nie znamy bądź się tylko domyślamy, ale która zapewne rozpisana jest na wiele działań mających na celu przede wszystkim zmianę władzy w Polsce a tym samym m.in. rozbicie Grupy Wyszehradzkiej i nie dopuszczenie do powstania tzw. „koalicji międzymorza” będącej popieraną przez USA alternatywą dla obecnego kierunku rozwoju UE zmierzającego w stronę utworzenia jednego, beznarodowego i pozbawionego granic „superpaństwa”.

 

Trzeba zatem zadać sobie pytanie: o co naprawdę chodzi w tym całym ataku na Polskę?

 

Częściowo na to pytanie padła już odpowiedź, ale warto ją uzupełnić pewnymi cząstkowymi „teoriami spiskowymi”, które tak naprawdę mogą się okazać całkiem realne i prawdziwe, bo zawsze piszę, że cała historia to tak naprawdę historia spisków.

 

Zmieniając dotychczasową kompozycję moich tekstów, gdzie z reguły wnioski były przeze mnie przedstawiane dopiero na końcu tekstu i po dość długim rozpisywaniu się na temat poszczególnych logicznych faktów je potwierdzających, dziś od razu przedstawię moje „teorie spiskowe”. Oczywiście dalej jakby celem pośrednim prowadzącym do innych, nawet ważniejszych celów owego ataku pozostaje zmiana władzy w Polsce za wszelką cenę, każdą cenę. Dlatego można się spodziewać ze strony PO-KO bardzo brutalnej i opartej na emocjach kampanii wyborczej do jesiennych wyborów.

 

Uwzględniając powyższe można przedstawić co najmniej cztery główne i subiektywne cele albo raczej wiązki celów głównych ataku na Polskę, wcześniej i teraz też… celów wzajemnie na siebie oddziaływających na zasadzie „sprzężenia zwrotnego”…


Po pierwsze, wedle mnie najważniejsze: osłabienie międzynarodowej pozycji Polski jako państwa zdolnego do utworzenia wewnątrzunijnej koalicji państw, która byłaby skutecznym „porozumieniem” blokującym niektóre bezsensowne i groźne w skutkach decyzje elit unijnych. A jakie to może być zagrożenie dla tych elit pokazał M. Morawicki blokując szefowanie KE przez F. Timmermansa (czy jakoś tak - nigdy nie wiem, ile on tych "m" ma w nazwisku). Niepokojące dla tychże elit w odniesieniu do Polski jest też coraz ściślejsza współpraca w ramach Trójmorza i ścisły sojusz z USA... bo jak wiemy w Niemczech czy też we Francji nie pałają raczej miłością do Amerykanów.

 

Przesiąknięte chorą wizją jednego beznarodowego i pozbawionego chrześcijaństwa superpaństwa Europa, lewacko-demoliberalne elity UE boją się też zmiany tego kierunku rozwoju w stronę UE jako Europy Ojczyzn a za takim rozwiązaniem optuje Polska i wiele innych krajów europejskich. I to właśnie Polska – jako największa z tych krajów oraz mająca strategiczne geopolityczne położenie w centrum Europy - stanowi najbardziej groźne państwo dla elit UE, państwo, które może zbudować „nową Europę”.

 

Wedle mnie właśnie o to chodzi teraz szujom antypolskim i antyeuropejskim: o radykalne osłabienie międzynarodowej pozycji Polski i jej możliwości wchodzenia w koalicje z innymi państwami, w tym koalicji, które sama by zawiązywała i im liderowała. Poprzez ten atak na Polskę próbuje się wykreować taką o niej opinię, aby inne kraje traktowały ją jako „passe” i negatywnie oraz niejako „wstydziły się” dobrych z nią stosunków, w tym też tworzenia z nią porozumień koalicyjnych. Bo przecież jak można być w koalicji z krajem „ukąszonym” faszyzmem, antysemityzmem, nietolerancją, ksenofobią, putynizmem, itd… Nieprawdaż? Buduje się więc tą swoistą ”antypolską fobię” z nadzieją, iż Polska nie będzie w stanie zbudować dziś koalicji blokującej niektóre bezsensowne decyzje UE. S jeśli Polsce się to nie uda, to dla chorych elit unijnych pozostanie otwarta droga do zniszczenia państw narodowych, zniszczenia chrześcijaństwa, zniszczenia łacińskiej Europy jaką jeszcze teraz – choć częściowo - znamy!

 

Po drugie uzależnione i wynikające też z pierwszego: zastopowanie odbudowy polityczno-gospodarczo-militarnej siły Polski wraz z osłabieniem tempa zacieśniania współpracy Polski z USA...

 

Bez wątpienia można zauważyć, że przez ostatnie cztery lata Polska zaczęła odbudowywać się zarówno w sferze gospodarczej, jak i militarnej oraz politycznej, powoli stając się podmiotem a nie przedmiotowym: po części landem niemieckim a po części wasalem ruskim. Na pewno tracą na tym Niemcy i niemiecki oraz międzynarodowy biznes, który do 2015 roku mógł spokojnie drenować Polskę z setek miliardów złotych, w tym też nielegalnie bądź za zgodą D. Tuska i jego antypolskiej ferajny.

 

Politycznie i gospodarczo więc dla Unii Europejskiej, czyli IV Rzeszy Niemieckiej i dla wielkich międzynarodowych korporacji oraz gospodarczych grup mafijnych (np. zajmujących się „karuzelami VAT-owskimi”) idealną byłaby sytuacja powrotu do tego „co już było” a upadek obecnego rządu przejawiający się w przegraniu jesiennych wyborów i przejęcie władzy przez „partię antypolską” to oczywiście im gwarantuje. Stąd zapewne i naciski rządów Niemiec czy Francji oraz korporacji na oczernianie Polski i Polaków.

 

Degradacja wewnętrzna i zewnętrzna Polski jest też oczywiście marzeniem Rosji, która już raczej nie może znieść rozbudowy zdolności militarno-obronnych Polski (np. wojska USA w Polsce, rakiety „Patriot”, drony bojowe, WOT) i jej dążności do dywersyfikacji źródeł energii (np. dostawy amerykańskiego gazu LNG), co właśnie w ostatnich dniach nabrało zintensyfikowanego tempa…

 

I dlatego też sądzę, że teraz wojna hybrydowa Rosji przeciw Polsce zaostrzyła się i zostały też uruchomione odwody w postaci „swoich skurwysynów”, czyli a’la lub agentów lub też nieraz podwójnych agentów (np. niemiecko-rosyjskich o np. hipotetycznym pseudonimie „oscaro-czieriełacha”), albo „pożytecznych idiotów”, których Moskwa uważa za „swoich ludzi” w Warszawie, Berlinie, Brukseli czy tam gdziekolwiek a przecież już dawno Moskwa określiła, jacy to ważni ludzie są „ich” np. w naszej Polsce i którzy to „żółwikują”, ściskają się z nim publicznie i rozmawiają z nim po nadmorskich molach. I mają ich zapewne wielu w różnych krajach… Oj… nie zapomnę opisu trzęsącej się ze strachu przed dobermanami W. Putina A. Merkel podczas jednego z bezpośrednich spotkań tych polityków w Moskwie… Co jeszcze – oprócz tego, że A. Merkel panicznie boi się psów – wie o niej KGB-ista W. Putin, który onegdaj był agentem/rezydentem w NRD i to w czasie, gdy A. Merkel pięła się po szczeblach socjalistyczno-niemieckiej kariery?

 

Trzeba by wspomnieć jeszcze, że w przypadku utrzymania dobrych stosunków z USA Polska wraz z sojusznikami może stanąć na drodze pewnej zadziwiająco bliskiej współpracy gospodarczo-politycznej pomiędzy Niemcami a Rosją. Ten stan wzajemnych powiązań często jest określany kondominium niemiecko-rosyjskim i ma mocne umocowanie w historycznych relacjach między tymi państwami i jest szczególnie groźne, zwłaszcza dla Polski. Osłabienie Polski i pozbawienie jej europejskich i zamorskich sojuszników staje się jednocześnie wzmocnieniem owego kondominium, które realizuje własne cele, czego przykładem jest chociażby Nord Stream 1 i 2, ale też i inne umowy. Ale też osłabienie sojuszy Polski z USA automatycznie zwiększa hegemonię Niemiec w Europie. Zresztą D. Trump to zauważa i proponuje nawet... przeniesienie części wojsk amerykańskich stacjonujących w Niemczech do Polski... podając jako powód niewystarczającą składkę Niemiec do NATO.

 

Istotnym może też być fakt, iż Polska być może domagać się będzie „reparacji wojennych” od Niemiec, co może być dla nich dość kosztowne, zarówno w sferze finansowej, jak i w polityczno-historycznej… Wydaje się, że chyba dla Niemiec ważniejsza jest ta ostatnia, bo może przekreślić kilkudziesięcioletnią narrację historyczną mającą na celu zniesienie odium winy za II WŚ z Niemiec na jakichś nieznanych bliżej nazistów a w konsekwencji na odkrytych właśnie nazistów w postaci Polaków. W takiej narracji historycznej Niemców – po zapłacie przez nich Żydom reparacji wojennych – wspierają w większości światowe środowiska żydowskie wraz z nawet dużą częścią a może całym rządem Izraela.

 

Po trzecie: wykreowanie Polski na faszystowsko-nazistowską może też służyć zbudowaniu fundamentu dla kolejnej wewnętrznej próby obalenia obecnych rządów, czyli kolejnego „puczu” „partii antypolskiej” i to nawet jeżeli PiS by wygrał kolejne wybory i utworzył nowy rząd. Ten nowy będzie tak samo atakowany, może nawet brutalniej.

 

Po czwarte zaś: zmuszenie w końcu Polski do zapłacenia żydowskim organizacjom mitycznego i bezprawnego odszkodowania za utracone przez Żydów na terenie Polski bezspadkowe mienie w czasie okupacji niemieckiej i komunistycznej. I ten temat może niestety negatywnie wpłynąć na stosunki Polski z USA.

 

Zastanawiający jest ten obecny i aktywny udział „czynnika żydowskiego” w szkalowaniu Polski. Oczywiście to środowisko już od kilkudziesięciu lat (a może nawet dużo, dużo dłużej) próbuje uczynić z Polaków prześladowców Żydów, „antysemitów” współwinnych zbrodni Holocaustu. To prawda i z tym musimy walczyć, tym bardziej, że tak naprawdę nasza współpraca z USA wymusza też współpracę z Izraelem, więc wydaje się, iż Izrael też powinien złagodzić swoją „antypolskość”, czego na razie nie zauważam.

 

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

 

Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:13)

Komentarze

Zrobią wszystko aby ta lista zniknęła z sieci

 

A oto kilka przykładów tego, co sprzedano w obce ręce, radzimy usiąść wygodnie, bowiem te dane powalają:

1 – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: sprzedaż 17 proc. akcji za 6 mld 543 mln zł
2 – Jastrzębska Spółka Węglowa: sprzedaż 33,1 proc. akcji za 4 mld 830 mln zł
3 – Bank PKO BP S.A.: sprzedaż 9,62 proc. akcji za 3 mld 943 mln zł
4 – Energa S.A.: sprzedaż 34,18 proc. akcji za 2 mld 800 mln zł
5 – KGHM S.A.: sprzedaż 10 proc. akcji za 2 mld zł
6 – PKP Cargo S.A.: sprzedaż 48,29 proc. akcji za 1 mld 420 mln zł
7 – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.: sprzedaż 37,49 proc. akcji za 1 mld 97 mln zł
8 – Zespół Elektrowni “Pątnów-Adamów-Konin” S.A.: sprzedaż 50 proc. akcji za 681,5 mln zł
9 – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.: sprzedaż 12,13 proc. akcji za 625,5 mln zł
10 – Ciech S.A.: sprzedaż 37,90 proc. akcji za 619,1 mln zł

https://hnews.pl/index.php/2019/06/14/tak-donald-tusk-sprzedal-polske-zrobia-wszystko-aby-ta-lista-zniknela-z-sieci/

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1599486

Czy chodzi o to aby były własnością  państwową i rząd by administrował  gospodarką jak za PRL? 

 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

Anna K.

#1599489

- a garstka postkomunistycznych bandytów od tuskowej świni z platformy PO-mylonych ubeków rozparcelowała kasę ze sprzdaży a Polacy nic z tego nie dostali.

Są jeszcze jakieś pytania ?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599492

zakładów zamiast listy "postkomunistycznych bandytów od tuskowej świni z platformy PO-mylonych ubeków rozparcelowała kasę ze sprzdaży a Polacy nic z tego nie dostali."? 

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Anna K.

#1599511

- umyka natomiast ogrom strat jakie te zbóje Polsce uczynili.

Tu kolega wstawił kilkanaście pozycji - ja mam listę grubo pnad 500 !

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599553

- tylko usunięcie Żydów z Kongresu i Senatu USA daje gwarancje na pokój na świecie.

Przedstawiciele wszystkich państw świata w szególności Arabów muszą połączyć siły i działać z pełną determinacją w tym kierunku aż do skutku. Tak naprawdę w Stanch Zjednoczonych jest łatwiej bo tam wszyscy mają broń palną (marzenie Polaków !!!) i mogą fizycznie zneutralizować żydowskiego okupanata.

Tylko stalowa pięść ma posłuch. Nie wiem czy pamiętacie jak się Amerykanie upominieli około 10 lat temu o swoje ukradzione przez Żyda (chyba nazywał się Mardok) pieniądze to Policja ich spałowała na moście w Broklinie jak naszych Górników rząd żydo-faszysty tuska. Strzelali nawet do nich z gumowych kul i powybijali ludziom oczy.

Tu o czym mówił przed ponad 200-tu laty założyciel Stanów Zjednoczonych:

[ tłumaczenie z oryginału ]

" Istnieje poważne zagrożenie dla USA. Tym zagrożeniem jest Żyd, gdyż w każdym kraju, gdzie Żydzi się osiedlili, doprowadzili do obniżenia poziomu moralności i handlowej uczciwości. Trzymają się na uboczu, nieprzystosowani. Próbują zniszczyć inne narody od strony finansowej, jak to było w przypadku Hiszpanii i Portugalii. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych . Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych ludzi, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeżeli nie zostaną wyrzuceni ze Stanów Zjednoczonych na mocy konstytucji na okres co najmniej stu lat, to jeszcze napłyną do naszego kraju w takiej liczbie, że zaczną tu rządzić i zniszczą nas przez zmianę formy naszego rządu za którą my Amerykanie przelewaliśmy krew i poświęcaliśmy nasze życie, dobytek i wolność osobistą. Jeżeli Żydzi nie zostaną wykluczeni z USA, to w ciągu dwudziestu lat nasze dzieci będą pracować w polu, aby ich wyżywić, podczas gdy oni będą z zadowoleniem zacierać ręce w swoich bankach. Ostrzegam was ponownie, jeśli nie wykluczycie [stąd] Żydów na zawsze, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci będą was przeklinać w swoich pacierzach. Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, to ta hiena nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję."

źródło : Benjamin Franklin o zagrożeniu dla USA

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599487

warto by uzupełnić tą czarną listę o dalsze pozycje,bo ludzka pamięć jest bardzo krótka i wybiórcza

i często pamietaja tylko Ci,którzy zostali "obrabowani" przez czerwonych towarzyszy,

czyli tych,

którzy kapitał Marksa zamienili na Kodeks Handlowy,a ponieważ był to Kodeks przedwojenny ,to szybciutko zamienili go na swó j"szcziot"

pozdr od dawnej "złotej akcji,ale akcji od veta" :)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1599496

Są pierwsze migawki z przyszłotygodniowego Marszu Pedałów i Lesbijek w Skierniewicach

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1599507

takiego w[____]. Jak Polska cała.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1599534

"...Trzeba zatem zadać sobie pytanie: o co naprawdę chodzi w tym całym ataku na Polskę?..."

Odp; O złamanie moralnego kręgosłupa społeczeństwa polskiego. Cały czas apeluję - rozszerzcie działalność poza blogi. Potrzebna jest platforma internetowa do której dostęp będą mieli rzesze Polaków. Wąskie grono blogerów i komentatorów to zbyt mało by dać odpór wszechobecnej propagandzie tęczowej zarazy i obcej agenturze.

Krzysztofie - jak zdrówko? Wracaj do domu cieszyć się zdrowiem!

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

...

#1599519

od którego momentu zaczynamy rozważania. Od paktu Ribbentropp-Mołotow, od rewolucji październikowej  i wojny

polsko-bolszewickiej, od Katarzyny Drugiej i rozbiorów Polski, które przecież miały swoje przyczyny?

Prawda jest taka że Polska stoi na drodze specyficznej integracji europejskiej zakładającej wspólnotę interesów "wschodu" z "zachodem". nie pozostaje nam nic innego jak walczyć o swoje godne istnienie. Może na tym polega podstawowe prawo społeczne? Ci co nie walczą bo się boją albo nie mają takiej potrzeby, wcześniej czy później zanikają. W tej chwili zanikają Niemcy, stając się zbiorowiskiem mieszkańców różnych kultur i różnych dążeń. Państwowością która nie ma żadnej specyfiki. Tylko patrzeć, jak Rosja straci większość terytoriów wschodnich na rzecz Chin. Myśl Autora wypowiedzi o Żydach- patriotach (z poprzednich wpisów) wskazuje że może jest prawdą tak zwana "hipoteza czerwonej królowej" (z "Alicji w krainie czarów"): żeby pozostać w miejscu, trzeba biec tak szybko jak się potrafi. Jak dotychczas, udawało się nam to.

Honic 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1
#1599533

Sprawa wydaje się bardziej prosta do wyjasnienia.Światowe tzw."elity"nie przewidują istnienia niezależnej Polski.Ciekawa wydaje się odpowiedż na pytanie-komu w Europie potrzebna jest silna i niezależna Polska?Tylko my Polacy odpowiemy NAM.Niemcy i Rosja już nas wykreśliły kiedyś z mapy europy.I nie miejmy wielkiej nadziei,że USA nam pomoże czy też obroni przed atakami.Trump pochwali,a Żydzi z Hollywood nakręcą "Oskarowy" film o "naszym udziale w Holocaustu i grabieniu majątków".Nieciekawa perspektywa,jak się obronić?  

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

mirek

#1599537

- oraz krajom Europy środkowo wschodniej powinno zależeć na wolnej Polsce. Jak my tracimy niepodległość to i oni razem z nami.

Jak zauważyłem całą krecią robotę robią amerykańscy i mały procent europejskich Żydów, zresztą nie jestem tu odkrywczy bo sami się przyznali i zapowiedzieli że będą to robić.

Świat znowu zaczyna nienawidzieć Żydów i historia się powtórzy. Biją ich i coraz częściej zabijają w całej Europie a w Niemczech nie mogą nawet wyjść spokojnie na ulicę bez obstawy Policji.
Myślę że ataki się nasilą bo Arabi (a jest ich coraz więcej w Europie i posiadają broń palną) - mają ich tu w Europie jak na widelcu. Tu Żydzi nie dostaną takiej ochrony jak u siebie w Izraelu a tam mają duże szanse w przyszłości na atak atomowy.

Naszą szansą jest zjednoczyć narody zamieszkujące USA i uwolnić Stany Zjednoczone spod okupacji żydowskiej.

Czy zna ktoś z Was jakieś niezależne fora w USA ? - bo najwyższy czas zacząć podburzać Amerykanów przeciwko okupacji Żydów.
O zgrozo może się okazać że w tym "demokratycznym" kraju nie ma portali niezależnych i wolności słowa !!!

Mam zamiar napisać listy do Ambasad tych narodowości aby wsparli Polaków w USA i razem wywalczmy wolność dla Stanów Zjednoczonych a potem odbierzemy Żydom amerykańskie banki.

To jest na dziś najważniejsze zadanie dla całej ludzkości !!!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1599544