Nie ulegajmy lewackiemu manipulacyjnemu łgarstwu! I kilka jeszcze refleksji...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Zamachy w Paryżu unaoczniły nam całkowitą porażkę agresywnie i odgórnie wprowadzanej od lat syjo-unijnej lewackiej ideologii spod znaku liberalnego komunizmu kulturowego i instytucjonalnego.

 

Gender, multi-kulti, fanatyczny tolerancjonizm i fałszywie pojmowany humanizm, laicyzacja, nihilizm, konsumpcjonizm, relatywizacja aksjologicznych wartości etyczno-moralnytch, niszczenie i odejście od łacińskich podstaw cywilizacji europejskiej oraz prawa naturalnego, pozbawienie Europejczyków tożsamości narodowej i państwowej okazały się autodestrukcyjne i samobójcze dla Europy i jej mieszkańców. Podobnie Unia Europejska w jej obecnym kształcie oraz w zakresie planowanych kierunków jej rozwoju okazała się drogą do samozniszczenia naszego kontynentu i narodów go zamieszkujących.

 

Powyższe dla każdego logicznie rozumującego mieszkańca Europy jest faktem niezaprzeczalnym.

 

Niestety tych normalnie rozumujących w całej Europie jest tak naprawdę niewielu. Lata lewackiej propagandy i indoktrynacji solidarnie prowadzonej zarówno przez większość przywódców europejskich, jak i szalonych lub cynicznych autorytetów perfidnie wspieranych przez syjo-lewackie media sprawiły - w dużej mierze nieodwracalne - ogromne spustoszenie w umysłach większości Europejczyków.

 

Pozbawieni tożsamości narodowej, ducha i umysłu a kształtowani poprzez emocje i konsumpcjonizm mieszkańcy europejskich krajów stali się słabi i bezbronni wobec religijnie fanatycznej islamskiej "kultury" niosącej śmierć i spustoszenie a w konsekwencji zniszczenie cywilizacji łacińskiej.

 

Musimy sobie zdawać sprawę, że właśnie celem wojującego islamu jest opanowanie i zniszczenie naszej cywilizacji. „Żadna wielka cywilizacja nie może być podbita z zewnątrz, jeśli najpierw sama nie zniszczy się od wewnątrz” (cyt.: W. Durant). Europa przez syjo-lewacką ideologię sama pozbawiła się wewnętrznej siły, siły ducha opartego na chrześcijańskich wartościach. Zniszczyła się od wewnątrz i to może spowodować jej upadek. Stała się dziś bezbronna wobec agresywnej cywilizacji muzułmańskiej.

 

Wewnętrzne ozdrowienie Europy jest warunkiem koniecznym jej uratowania.

 

Odnowienie duchowe, powrót do łacińskich, chrześcijańskich korzeni jej powstania i rozwoju, odrzucenie lewackich idei z ich wszystkimi aksjomatami oraz prawdami "objawionymi", pogrzebanie syjo-unionizmu w jego dzisiejszym kształcie... to jedyne niezbędne procesy, które mogą zapobiec naszej, europejskiej klęsce.

 

Żeby jednak było to możliwe musimy politycznie pozbyć się dotychczasowych zdradzieckich zarządczych elit polityczno-medialnych, musimy zrezygnować z powszechnej politpoprawności, musimy dokonać całkowitej przebudowy dzisiejszych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej w kierunku likwidacji Związku Socjalistycznych Republik Europejskich (ZSRR - bis) na rzecz wspólnoty narodowych europejskich ojczyzn.  Odpowiedzialnych w największym stopniu za krew rozlaną w Paryżu i ewentualne kolejne zamachy, odpowiedzialnych za upadek krajów europejskich musimy zaś definitywnie politycznie i historycznie usunąć z piedestałów. Taka Merkel, Hollande, Schulz, Junker czy Tusk i im podobni winni być sądzeni i odsunięci na zawsze od europejskiej polityki.

 

Oczywiście dotychczasowe syjo-lewackie elity wspierane przez autorytety i media będą robić wszystko, aby powstrzymać niezbędne procesy przebudowy i odnowy Europy. Będą nam nachalnie sączyli kłamstwa i przekonywały, że jedynym "lekiem" na terroryzm jest jeszcze więcej "unii w Unii", czyli jeszcze ściślejsza integracja... bo tylko wtedy Europejczycy będą bezpieczni. Te elity - faktyczni sprawcy słabości Europy - będą dziś hipokrytycznie kreowali się na jej jedynych zbawców i obrońców przed terrorystycznym złem. Ze strachu przed odpowiedzialnością i przyznaniem się do błędu zrobią wszystko, aby własną klęskę zamienić na zwycięstwo i jeszcze większe zniewolenie oraz zinwigilowanie ludności europejskiej. Będą nam tłumaczyć, że terroryści to jakieś odizolowane grupy fanatyczne. Będą kreowali i intensyfikowali poczucie strachu i histerii przed terrorystami jednocześnie przekonując nas, że nie ma to nic wspólnego z polityką multi-kulti i sprowadzaniem islamistów do Europy.

 

Przegrane unijne elity i media już teraz, po zamachach w Paryżu, próbują kreować właśnie taki obraz i wytłumaczenie tych zamachów oraz starają się nas przekonać o słuszności dotychczasowej unijnej polityki imigracyjnej. Jedną wielką bzdurą i absurdem jest stwierdzenie, że obecni uchodźcy uciekają przed tymi samymi ludźmi, którzy zaatakowali w Paryżu. Taki manipulacyjny i cyniczny idiotyzm mogli wymyślić tylko chorzy lewacy broniący przegranych i skompromitowanych swoich idei, jak np. mający chyba mentalność "kapo" M. Schulz.  Przecież atak islamskich fundamentalistów jest wszędzie na świecie skierowany na innowierców (przede wszystkim chrześcijan) i niewierców a nie na swoich braci muzułmanów. Skoro 80% uchodźców jest muzułmanami to uciekają oni przed muzułmanami? Bzdura. To w większości "uchodźcy" ekonomiczni lub też skrytobójczy nosiciele islamizacji na Europę. Tak naprawdę prawdziwymi uchodźcami, uciekinierami przed śmiercią i prześladowaniami są przede wszystkim arabscy i afrykańscy chrześcijanie oraz ewentualnie niewierni (ateiści).

 

Nie dajmy się kolejny raz zmanipulować tym antyludzkim lewakom. Ich absurdalne cyniczne ujadanie nie może po raz kolejny zatrzymać katastrofy i porażki ich lewackich syjo-unijnych mrzonek! Dość ich totalitarnego dyktatu!

 

Współcześni islamscy imigranci to potencjalni przyszli zamachowcy i nosiciele idei islamizacji Europy. Z ich kręgów rekrutowani będą kolejni bojownicy. Wystarczy kilka-kilkadziesiąt osób by zabić tysiące. We Francji czy też innych krajach zachodnich od lat wpuszcza się muzułmanów. Tworzą swoje getta etniczne z prawem szariatu. Z tych kręgów pochodzą bojownicy-terroryści islamscy. Do tego dochodzi jeszcze rekrutowanie do walki Europejczyków. Im więcej muzułmanów w Europie tym więcej bojowników a im więcej bojowników to więcej śmierci i rozlewu krwi. Im więcej obcej nam cywilizacji muzułmańskiej tym większy chaos i możliwość ostatecznej porażki naszej cywilizacji. Kiedyś Jan III Sobieski pod Wiedniem uratował Europę przed islamem, uratował naszą cywilizację. Dziś taką rolę spełnią być może państwa Grupy Wyszehradzkiej i ich przyjaciele... Stop syjo-lewackiemu unionizmowi, stop islamizacji Europy!

 

Wszystko to, co napisałem wcześniej dotyczy walki cywilizacji muzułmańskiej z naszą cywilizacją. Jest to walka kulturowa z tym, że tak naprawdę radykalni islamiści chcą zniszczyć przede wszystkim chrześcijaństwo i chrześcijańskie korzenie Europy. To jest ich cel a pośrednio oczywiście chcą opanować laicką, niewierną Europę Zachodnią. Gdy im sie to uda to nasza część kontynentu stanie się kolejnym, ostatecznym atakiem. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Stąd jestem przeciwny wpuszczaniu dziś do Polski jakichkolwiek muzułmanów a jedynie uchodźców chrześcijańskich.  Wtedy będziemy mieć pewność, że wśród uchodźców nie znajdzie się 8 osób, które zabiją setki lub nawet tysiące Polaków.

 

Ale należy się zastanowić jeszcze nad innymi wymiarami, być może szerszymi i nadrzędnymi celami szerzenia islamizmu i terroryzmu...

 

Tylko bowiem chyba zaślepiony i zlasowany intelektualnie abnegat myśli, że wszystko geopolitycznie dzieje się chaotycznie. Niestety tak nie jest. Polityka nie jest grą wyrażaną przez werbalne gatki-szmatki przywódców czy mediów. To efekt rozmów kuluarowych i decyzji odgórnych. A tak się jakoś składa, że decyzje te podejmują ci, którzy podejmowali je od lat. Ci, którzy posiadają największe zasoby finansowe na świecie, które swobodnie wykorzystują do zadłużeniowego ubezwłasnowolniania jednostek i państw - a przecież ten kto kreuje podaż pieniądza i jest największym lub jedynym wierzycielem ten ma nieograniczoną władzę!  I nie jest to żadna teoria spiskowa a jedynie fakt.

 

Ludzkość jest przez nich traktowana jako "pionki" w grze, która ma doprowadzić do szalonego planu stworzenia Jednego Światowego Rządu i do permanentnej inwigilacji, ograniczania swobód obywatelskich i zniewolenia ludzi, które mają być paradoksalnie tłumaczone zapewnieniem bezpieczeństwa jednostek i zaprowadzaniem pokoju światowego.

 

Nietrudno wskazać tych kreatorów: Bilderberg, Komisja Trójstronna, FED, stowarzyszenia masońsko-iluminackie, itd... a wszystkie one są w rękach syjonistycznych rodzin finansowo-korporacyjnych w stylu np. Rothschildów, Rockefellerów, Morganów i innych. To w ich umysłach rodzą się chore marzenia o NWO i Rządzie Światowym. To w ich umysłach zrodziły się i zostały przez nich wykreowane wszystkie komuno-socjal-liberalne rewolucje, I i II WŚ, UE i inne światowe unie (amerykańska, arabska, afrykańska, itd). To w ich umysłach tkwi judaistyczno-syjonistyczna nienawiść do chrześcijaństwa i pogarda dla gojów jako niższych form człowieka (niejako bydło). To oni podobno finansują dzisiejszą migrację islamu do Europy (ponoć poprzez fundacje związane z Sorosem i Rothschildem). To oni mogą chcieć zniszczenia Europy i na jej zgliszczach zbudować jakąś beznarodową i laicką efemerydę instytucjonalną zarządzanej przez nich samych.

 

Bo przecież chrześcijaństwo jest tak samo nienawidzone przez wojujących islamistów, lewaków z kręgu multi-kulti czy właśnie judeo-syjonistów ze szczególnym uwzględnieniem kręgów chazarskich. Nietrudno więc zastanawiać się, czy czasem właśnie te ostatnie środowiska tazem z lewakami nie są odpowiedzialne za kreowanie odpowiednich ataków terrorystycznych, za ściąganie islamistów,  aby ich rękoma i poprzez chaos pozbyć się chrześcijaństwa z Europy a jednocześnie poprzez kreowanie strachu i terrorystycznej histerii zmusić świat do uznania ich zwierzchności i jedynego gwaranta bezpieczeństwa i pokoju.

 

W tym kontekście teraźniejsze europejskie zamachy terrorystyczne faktycznie są zabójcze dla ISIS i znacząco niwelujące jego przygotowania do zdobycia Europy... ale paradoksalnie na pewno korzystne dla oszalałych europejskich lewaków i już nie paradoksalnie dla chorych psychicznie i mitomańskich wizjonerów zniszczenia ludzkości i wprowadzenia NWO...

 

Warto też zauważyć, że wiele ataków terrorystycznych i kreowanie strachu oraz wojennej  histerii staje się usprawiedliwieniem, pretekstem do wojennej walki z terrorystami i  zaprowadzania tzw. demokracji w krajach uznanych przez mędrców za ostoję terroryzmu. 

 

Wojny te mają na celu nie tylko zniewolenie ludzi, ale też zdobycie kontroli nad surowcami, czyli tak naprawdę mają służyć do dalszej koncentracji światowego kapitału finansowego. Innym ich celem jest też geopolityczne rozszerzanie wpływów największych mocarstw światowych.  Tak było z WTC, które posłużyły USA za pretekst do wojny z Irakiem czy Afganistanem, a tak naprawdę wojny o ich surowce energetyczne. Podobnie było z atakiem czeczeńskich terrorystów w Rosji, który posłużył Putinowi do wojny z Czeczenami. Czy więc teraz możemy wykluczyć, że np. atak w Paryżu nie ma być pretekstem do ataku na Syrię bogatą w surowce i posiadającą sieć strategicznych rurociągów? 

 

Terroryzm i ataki terrorystyczne zawsze czemuś przecież służą. 

 

Dla fanatycznych islamistów na pewno do degradacji społeczeństw, wywołania strachu i globalnego rozszerzenia islamu. 

 

Ale czyż nie może być tak, że islamski fanatyzm religijny wykorzystuje się po prostu dla osiągnięcia innych celów nakreślanych przez nadrzędnych "mędrców świata"? Jeżeli tak jest to naprawdę nie ma lepszej metody, bowiem islam i pierwotne interpretacje Koranu są idealną pożywką na wykreowanie fanatyków i wykorzystywania ich do różnych celów, w tym wywoływania chaosu i strachu.. Dla młodych muzułmanów na pewno jest to walka z Allahem na ustach, oni w to wierzą a ta wiara jest im zaszczepiana i wtłaczana, ale może są oni jedynie tylko "pionkami w grze"?

 

Może więc zamachy terrorystyczne w Paryżu były odgórnie wykreowane i są prowokacją mającą usprawiedliwić jakąś kolejną totalną wojnę o zasoby a przy okazji mającą w makiaweliczny i chory sposób uratować europejskie elity i skompromitowaną oraz rozsypującą się lewacką ideę unijnej integracji, syjo-unijnego niszczenia Europy, niszczenia poszczególnych narodów i państw, niszczenia łacińskiej, chrześcijańskiej tożsamości narodowej?

 

Niezależnie jednak od nawet najbardziej niewiarygodnych hipotez jedno jest pewne: islamizacja Europy jest jej samozniszczeniem a uratować ją przed nim może tylko zastopowanie obecnej imigracji islamskiej i całkowite odrzucenie unio-syjo-lewckich idei komunizmu kulturowego i instytucjonalnego wraz z ich elitami polityczno-medialnymi. 

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)

Komentarze

Lewica ma nowy, brzydko mówiąc, spin, który będzie jej narracją na najbliższe dni. Składa się z dwóch komponentów. Pierwszy: nie wszyscy muzułmanie to terroryści; drugi: uchodźcy też są ofiarami terrorystów, więc nie wolno ich łączyć z zamachami.

Jest to rozumowanie, które wynika z poprzedniego „spinu”, którym raczyły nas eksplodujące we wszystkich mediach wulkany lewicowego intelektu, a który to „spin” szantażował ludzi rozsądnych bałamutnym argumentem z chrześcijańskiego miłosierdzia i uskuteczniał, wbrew faktom, wersję o kobietach z dziećmi uciekającymi przed bombami.

Celowo posługuję się angielskim słowem „spin”, bo to, co proponuje lewica, to nie jest myśl, wartościowa argumentacja, jakaś godna odnotowania, przemyślana wizja świata. To zaklinanie rzeczywistości, bezduszna krzywda zadana sztuce wnioskowania tylko po to, żeby ukryć fakt, że rzeczywistość zupełnie rozjechała się z utopijnymi lewicowymi mrzonkami. Nie ma w zasadzie wartości poznawczej, ma jedynie wartość (jeśli można tak powiedzieć) manipulatorską. Dlatego trzeba dawać jej odpór.

Podstawowy chwyt, jakim posługuje się lewicowy przekaz, to ustawienie sobie dyskusji fałszywą tezą. „Nie wszyscy muzułmanie to terroryści”, mówią, czym sugerują, że ciemny ksenofob myśli odwrotnie: że wszyscy muzułmanie to terroryści.

Otóż nie, nikt tak nie myśli, bo byłoby to niedorzeczne. Nie wszyscy muzułmanie to terroryści, terrorystów jest mniejszość, „umiarkowanych” większość, wszyscy się zgodzimy. Nie to jest jednak osią sporu, osią sporu jest fakt, że ta, niech będzie, że nieliczna, mniejszość, doskonale funkcjonuje w tej „umiarkowanej” większość.

Inaczej mówiąc, nie jestem przeciwko multikulti, bo wszyscy muzułmanie to terroryści (tak chce przedstawić to lewica), jestem przeciwko multikulti, bo ten system społeczny tworzy doskonałe warunki dla terroryzmu. Nie jest możliwe, żeby zapobiec sytuacji takiej, że jakiś radykał wychodzi na ulicę i strzela do ludzi, jeżeli przygotowywał się on do zamachu w wielotysięcznej muzułmańskiej dzielnicy, do której nie ma wstępu policja i której nie kontroluje państwo. A wiemy, że takie strefy istnieją praktycznie we wszystkich krajach z wielomilionową mniejszością muzułmańską. Nie jest możliwe kontrolowanie środowisk ekstremistycznych ani ich skuteczna infiltracja, jeżeli są one wtopione w życie milionowych społeczności. Liczby są po prostu za duże, nie wiadomo, kto jest kim.

http://tomek.laskus.salon24.pl/680069,lewicowy-spin-terrorystyczny

Vote up!
7
Vote down!
0
#1498776

Dziekuję za ten komentarz. Jest to sedno dzisiejszego lewackiego przekazu. Wyglada to jak "spin" sms-owy i e-mailowy do wszystkich lewaków europejskich.

O tym też - może nieudolnie - pisłąem m.in w tym tekście.

Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
3
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1498795

Ty pisałeś dokładnie tak jak ten lewicowy "spin".

Vote up!
6
Vote down!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1498799

Pan socjolog ..Ja tu mam badania ,  z których wynika ,że Polacy chcą uchodźców.."

i tu, pan mądry rzuca stosowny procent..powyżej 50% , ma się rozumieć..

Panie mądry..od badań opinii publicznej..

My tu w Polsce , to już widzieliśmy TAAAAKIE badania , że te pana -to "polsirwer"

i możesz je pan sobie w stosowne miejcse upachać..tylko się pan nie pozacinaj , tym "polsirwerem"

bo dołączysz pan, aktem do terrorystów..

Z tych badań mądrego , które powtarzał , jak zacięta płyta, przez cały program..Wynikało , z owych niezbicie:/p>

Polacy pragną imigrantów ..a nawet: z rąk ich sobie wyrywają,  biją się o nich..co w naturalny sposób czyni zagrożenie.

Nic innego ..ten facio ...przez cały program nie powiedział istotnego ..tylko-  MAM BADANIA..

Pyta ktoś z publiki ;- jak pan wytłumaczy , że gminy nie chcą przyjmować imigrantów?

a facio -MAM BADANIA...

Choć widać , bez badania lekarskiego ...że facio miał bliskie spotkania trzeciego stopnia z zaleceniami propagandzistów..

Jak Lasek jakiś....albo - Miller...

Inni dowodzili , już w sposób mniej natrętny..ale-  zwartą grupą..ze terror w Paryżu..to najprawdopodobniej

porobił Front Nacjonalny..rękoma , wiadomo-  PiS-owców..

Bez cienia wątpliwości..tak to było!

Sam autor programu dobrał skład dyskutantów , tak doborowo..że koncepcja multi -kulti ..czyli kogiel mogiel, z jajek w proszku...jak najbardziej okazała się POstępowa...

zalatywało POstępem z tego programu a towarzyszka Wielowieyska była tego ukoronowaniem...

Wystąpił , też, gościnnie towarzysz z Francji w randze -dziennikarskiej..co to przyznawał -owszem , że zamach miał miejsce..

jednocześnie dodając , że ;- taki zamach ..to nic ..my SAM twarde i się nie ugniemy..

Będziemy przyjmować imigrantów i przyjmować z dwojona siła ...będziemy ich przyjmować..

I się nie ugniemy..-dodawał dobrze zdesperowany towarzysz z Francji..

Co nijak nie koresponduje z reakcja władz tej samej - przecież Francji ..która po zamachach NATYCHMIAST ..co zrobiła -ano - ZAMKNĘŁA GRANICE !!!!

Skoro to był odruch podyktowany przez doradców od bezpieczeństwa..ZAMKNĄĆ GRANICE..

no to - czemu ..ach - czemu ich nie zamknąć WCZEŚNIEJ ?...

Czemu - PO...jak ludzie już zginęli ..

a nie, zapobiegliwie - PRZED ?

I tu znowu "mądry " z badaniami opinii publicznej..a ja ,mam badania!!!!

A w tych badaniach , stoi jak byk : Polacy pragną imigrantów..-dowodził,  pan "mądry" od badań..

Taki obrazek , uchwycony spontanicznie , przed stadionem de France w Paryżu..

reporterka mówi:

- tak to tu eksplodowała bomba i zamachowiec nią się zabił bo na stadion nie dostał się..

tak mówi reporterka

A za nią stoi "multi -kulti" i pokazuje palcem ruch po gardle..a inny, młodzieniec, sugeruje strzały do oglądających..

Rzecz do obejrzenia na YT-bie..są i inne...

Widać, bojówki PiS-u są wszędzie przefarbowanie , zapewne pasta do butów..i to w najgorszym sorcie..

udają ..udają..

Problem z uchodźcami polega na tym ..że ONI , po prostu ..nie przyjmują zastanych wartości -jako swoje!

Oni się nie integrują...nawet w 3-cim pokoleniu..Nawet, po trzecie pokolenie .

Polski problem ..polega na tym, iż ,szef OBCEGO rządu, za nas ..za, Polaków, chce ustalać -

kto ma u nas mieszkać.."inaczej siłą" ..jak sugerował Schultz..też towarzysz..

Inaczej - siła....będą nas zmuszać... Wermacht przyślą...Antifę..i innych- takich..

A kim my jesteśmy dla towarzyszy od Merkel?

No- kim?

Kolonią?....  Prowincją? ......

Nazapraszała do siebie ..ta baba...Merkel .. do NIEMIEC...

i niech Merkel,  teraz, volkswagena nie udaje..Niech uczyni tak jak powiedziała..

 

 

 

Uwaga Józia z Londynu..jak najbardziej -trafna..

pozdrawiam!

Vote up!
2
Vote down!
-1

poko

#1498812

Piszesz:
"Żeby jednak było to możliwe musimy politycznie pozbyć się dotychczasowych zdradzieckich zarządczych elit polityczno-medialnych, musimy zrezygnować z powszechnej politpoprawności, musimy dokonać całkowitej przebudowy dzisiejszych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej w kierunku likwidacji Związku Socjalistycznych Republik Europejskich (ZSRR - bis) na rzecz wspólnoty narodowych europejskich ojczyzn. "

 

A czy wiesz czym ostatnio bardzo zajmują się w UE? Dążeniem do likwidacji państw narodowych: 

"Unia Europejska powinna pogłębiać zaufanie do państw i szukać legitymacji w suwerenności narodów tworzących wspólnotę. Tymczasem raport ws. nowego prawa wyborczego do PE przygotowany przez EPP i socjalistów (autorami raportu są Danuta Hubner (PO) i Jo Leinen (SnD) idzie w przeciwnym kierunku. Jego istotą jest ujednolicenie i skrajna europeizacja prawa wyborczego.

Autorzy forsują nową ordynację wyborczą, która ma maksymalnie oderwać wybory do PE z kontekstu narodowego. Wedle tych propozycji komitety wyborcze miałyby mieć obowiązek (a nie prawo) umieszczania logo partii europejskich działających w PE na kartach do głosowania. A zatem wyborcy mieliby dokonywać wyboru w tym samym stopniu między partiami europejskimi, co narodowymi. Raport wbrew zasadzie otwartej konkurencji demokratycznej sugeruje nawet, że warto głosować przede wszystkim na partie będące członkami dużych grup politycznych: chadeków i socjalistów. Ponadto w ostatniej chwili Pani poseł Hubner zgłosiła poprawkę do Raportu, która zachęca do stworzenia jednego paneuropejskiego okręgu. W okręgu, w którym wybierano by część posłów (20 do 30 mandatów) listy mieliby otwierać kandydaci na szefa Komisji Europejskiej. Ten pomysł dodatkowo centralizuje wybory do PE i buduje legitymacje Komisji ponad wolą państw."

http://wpolityce.pl/polityka/271508-bledna-decyzja-parlamentu-europejskiego-federalizacja-ordynacji-wyborczej-do-pe-kruszy-zaufanie-do-polityki-i-samej-unii-europejskiej

 

Pozdrawiam.

Vote up!
3
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1498825

I to jest jakaś totalna lewacka aberracja. Te ich pragnienia są niemal identyczne jak komunistów - ogórnie chca nam narzucić przymusową integrację i porcesy centralizacji władzy w jednym miejscu i dażą do utworzenia jednego rządu w Europie i wykreowania jakiejś efemerydy - Europejczyka. Oczywiście taki cel był już w pierwotnych zamierzeniach lewaków już w momencie utworzenia UE i wcześniejszych zwiażków państw. Mamy tu do czynienia z klasyczną "strategią żaby" - gdyby od razu ujawnili co zamierzaja i jaklie są główne cele UE to wszystkie państwa i narody w Europie odpowiedziały by "STOP - NIE". Więc oni sobie systematycznie, latami wprowadzają te swoje chore unijne idee krocxzek po kroczku. Mały kroczek jest akceptowany i ludzie się do niego przyzwyczajają i z czasem uznają to za normalne... wtedy nastepuje drugi kroczek i to samo... aż w końcu ostatecznie nastapi decydujący kroczek, który wydawał się będzie ludziom za naormalny i akceptowalny, ale nigdy by nie zaakceptowali, gdyby ten duzy krok był zrobiony od razu na początku. To tak jak w Granicy" Z. Nałkjowskiej. Przekroczywszy jedną nieporzekraczalną granicę, przekraczamy kolejne juz duzo łatwiej, itd...

Pozdrawiam i mam nadzieję, że nasza część Europy + np. UK powstrzymają tych lewaków... Oby!

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1498832

Witaj, a dlaczego piszesz..." A czy wiesz czym ostatnio bardzo zajmuja sie w EU ? "

Oni zajmuja sie tym od zawsze, a przed wszystkim jest to wrecz wpisane w filozofie tego jewropejskiego stworu...Powinnismy jak najpredzej uwolnic sie od tego homonta...Naturalnie informacje, ktore podalas sa jak najbardziej prawdziwe, tyle ze ONI rozlozyli to sobie " na raty " tj. rozwalenie narodowego porzadku Europy...Wspolnota Europejska, to przedluzenie reki Nowego Porzadku Swiata i jej mechanizmu zwanym Globalizacja. Przede wszystkim EU nie cierpi wiary chrzescijanskiej i walczy z nia na kazdym kroku. Pragnac zniszczyc struktury narodowe walczy rowniez ze swiadomoscia historyczna wszystkich panstw czlonkowskich. W tej dzungli technokratow i ich urojen nie ma miejsca dla Rzeczpospolitej. To nie sa nasze "klimaty". EU, to labirynt libertynskich dazen i destrukcji. Slowem, to towarzystwo jest sprzeczne z nasza narodowa mentalnoscia. Im szybciej opuscimy, to lewackie bagno tym lepiej...inaczej utoniemy w kloace jewro niebytu i lemingowego intelektu. I to jako niewolnicy konsumpcji i zyciowego mirazu, daleko od Boga, ale blisko do poganskich bozkow... Znamiennym jest jak w dzisiejszej Europie bezkrytycznie przyjmowane sa wszelakie nowosci z New Age i innych wynalazkow chorych ludzkich umyslow, a jak spychana jest na boczny tor Wiara Katolicka. Ta wiara, ktora stanowi o podbudowie nowoczesnej Europy...Historia jest matka rzeczywistosci. Wiec majac taka matke jaka jest rzeczywistosc Jesusa Chrystusa jak mozna dazyc do jakis wczesno-plemiennych bozkow, czy tez wprost do samego szatana ? Szczegolnie, gdy jest to podsuwane przez specjalistow od NPS...Gender- czy EU z nia walczy czy tez popiera ? czy to nie jest jednym z barometrow jewropejskiego klimatu ? Co chcemy w naszym kraju ? Ktorzy Polacy chca tych zmian ? jakie sa ich rodowody ? czym zajmuja sie na co dzien ?

Uwazam, ze Niepoprawni tak jak walczyli w wyborach Prezydenckich i Parlamentarnych tak tez i teraz powinni podjac walke o wyprowadzenie Rzeczpospolitej z EU. Bowiem nasze przystapienie w swoim czasie do EU nie bylo czystym zagraniem. Jak pamietamy Narod zostal otumaniony obietnicami i innymi gruszkami na wierzbie. Obecnie widzimy efekty tej obludy. Duzo na tym Portalu napisano o jewropejskich przewalach i innych szkodliwych akcjach. Obecnie przyszedl czas na konstruktywna linje frontu, ktora doprowadzi do rozwodu...Mamy swojego Prezydenta, mamy swoj Rzad. Niepoprawni powinni nadac wlasciwa narracje w tym temacie, by rowniez inne podobne portale podjely wspolna walke. Rzeczpospolita majac wewnetrznego wroga w postaci postkomuny posiada rowniez jednego z wielu zewnetrznych, a jest nim wlasnie EU. Wyjscie z jewropejskiego kieratu pomoze nam rowniez uporac sie z rodzimym destruktywnym lewactwem, ktore bardziej zwiazane jest z obcym interesem niz z dobrem Rzeczpospolitej. Lewactwo samo w sobie moze byc odzwierciedleniem ludzkich pogladow, nie jest jednak dobrze, gdy podpiera sie obcym kapitalem i wprost walczy z nasza panstwowoscia. A pomostem dla tej walki jest wlasnie WSPOLNOTA EUROPEJSKA ...

pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

chris

#1498833

Uciekło mi jedno słówko - w zdaniu  "A czy wiesz czym ostatnio bardzo zajmuja sie w EU" miało być "ostatnio bardzo intensywnie". Bo jeszcze rok-dwa wstecz prace nad tym nie były priorytetowe i nie były tak jawne. A dziś już są i tempo przyspieszyło od wyjścia Węgier z UE. Teraz gdy Anglia zastanawia się nad celowością swego członkowstwa w Unii i prze do zmiany zasad członkowstwa, a nawała sztucznych "uchodźców" powoduje, że wiele państw unijnych demonstruje nieposłuszeństwo Brukselce, to jewrokołchoźne towarzystwo dało gazu bo mu konfitury mogą uciec. 

To chciałam powiedzieć. 

To co piszesz dalej w komentarzu to ja też o tym wiem i się zgadzam z Tobą. 

Pozdrawiam.

Vote up!
2
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1498838

W innym miejscu pisalem o tym, ze powinnismy jak najpredzej wspomoc Prezydenta Wegier i wspolnie walczyc z ta jewropejska technokracja, ktora niszczy nasza panstwowosc, jak rowniez narodowa tozsamosc. Deprawuje nasz Narod i wyrzadza jedynie wszelakie szkody. Poza tym jest wielce niekorzystnym, ze Niemcy i Francja narzucaja Europie styl i droge, ktora rzeczona ma podazac. Akurat te dwa kraje nie powinnic grac na naszym kontynencie "pierwsze skrzypce" . Bowiem historia obydwoch ukazuje na ile metamorfoza, ktora przezyly zmienila roznorodnosc, ktora owe panstwa do czasow Rewolucji Francuskiej i Bismarka sie charaktyzowaly. Po tych dwoch wydarzeniach mozna by rzec, iz mentalnosc obojga narodow zostala " wykolejona " Nie sa wiec moim zdaniem przykladem do nasladowania. O ekonomicznych aspektach juz sie nie rozpisuje, gdyz istnieja wrecz tomy w tej materii.

serdecznie pozdrawiam

Szczesc Boze

Vote up!
3
Vote down!
0

chris

#1499016

Cyt; Mamy swojego Prezydenta, mamy swoj Rzad. Niepoprawni powinni nadac wlasciwa narracje w tym temacie, by rowniez inne podobne portale podjely wspolna walke. Rzeczpospolita majac wewnetrznego wroga w postaci postkomuny posiada rowniez jednego z wielu zewnetrznych, a jest nim wlasnie EU.

 

Jednak chciałbym przypomnieć, że to nie kto inny jak Prezydent Kaczyński podpisał Traktat Lizboński, choć mogła być wtedy okazja do rozwalenia ZSRE. I moja diagnoza jest niestety taka. Ani Prezydent Duda ani parlament nie zrobią absolutnie nic byśmy eurokołchoz opuścili. To nie jest w interesie żadnej partii sejmowej choć jest zdecydowanie w interesie Polski.   

Vote up!
1
Vote down!
-2

Napierw będą cię ignorować ,później będą się z ciebie śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
www.nexxblog.wordpress.com

#1498844

"(...) Co stało się w Lizbonie?Traktat lizboński jest dla Polski niekorzystny. Prezydent Kaczyński, podpisując go, podjął jednak słuszną decyzję, uzyskując poważny sukces. Nicejski system decyzyjny pozostaje w mocy do 31 października 2014 r., a do 31 marca 2017 r. może być przywrócony na żądanie każdego z państw. (Później ma obowiązywać zasada „miękkiego weta”, tzw. kompromis z Ioanniny, czyli przedłużanie negocjacji „o rozsądny czas”, dla osiągnięcia ugody). Było to odsunięcie wejścia w życia traktatu lizbońskiego o 10 lat, czyli o dwie i pół kadencji parlamentu! Wyobrażenie, że nowe rządy w 27 (dziś w 28) krajach członkowskich będą chciały grać, opierając się na regułach ustalonych dekadę wcześniej, jest naiwne i hołdujących mu działaczy PO i MW stawia w osobliwym świetle. Traktaty reformujące WE/UE zawierane są częściej niż raz na 10 lat (Jednolity Akt Europejski 1986, Maastricht 1992, Amsterdam 1997, Nicea 2001, Traktat konstytucyjny 2003, Lizbona 2007). Już w momencie podpisywania traktatu lizbońskiego więc było pewne, że w tym kształcie nie wejdzie on w życie, a jeśli nawet, to nie będzie miało to znaczenia z uwagi na inne przyjęte w ciągu owej dekady regulacje.Prezydent Kaczyński osiągnął zatem wynik, który można by streścić słowami: „zagramy o to jeszcze raz przy następnym rozdaniu”. Następnym rozdaniem był pakt fiskalny i tu przegraliśmy z kretesem, ale Kaczyński nie miał już z tym nic wspólnego. Po podpisaniu Lizbony dalej grał na czas, odmawiając jej ratyfikacji, czemu co głupsi znów się dziwili, nie widząc w tym logiki, jakby sukcesem Kaczyńskiego w Lizbonie nie był właśnie zysk na czasie tylko kształt traktatu. Ta gra miała sens tak długo, jak długo weto Irlandii, wahania konstytucyjne w RFN i opór Klausa w Czechach dawały nam szanse doczekania obiecanego przez Camerona referendum w Wielkiej Brytanii po ewentualnie wygranych przez niego wyborach. Przerzucenie kosztów sporu na Irlandię i Czechy było rozsądną taktyką. Niestety Brytyjczycy spóźnili się ze swoim kalendarzem wyborczym, a Niemcy (30 czerwca 2009 r. – decyzja Trybunału z Karlsruhe) i Irlandczycy (2 października 2009 r. – II referendum) wycofali sprzeciw. W tej sytuacji należało zakończyć grę i czekać na następne rozdanie, co też prezydent uczynił (10 października 2009 r.), zadbawszy uprzednio o niezależność ustawodawstwa polskiego w kwestiach krajowych (np. obyczajowych), poprzez zgłoszenie stosownych zastrzeżeń wobec Karty Praw Podstawowych.(...)"

P.Zurawski vel Grajewski

http://niezalezna.pl/50233-prawda-o-traktacie-lizbonskim

 

Zapal sobie wreszcie to światło, Swietobor. 

Vote up!
3
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1498847

Pozwól, że zwrócę się do ciebie słowami twojego Guru..."przestań pitolić". A powoływanie się na gwiazdora TV Rebublika jest żenujęce.
A teraz wołaj Gawriona na pomoc,żeby zrobił ze mną porządek. Pozdrawiam świętobora i wszystkich zdroworozsądkowych.

Vote up!
3
Vote down!
-2

Verita

#1498851

lampucerę Paradowską, Markowskich, Hartmannów, Azraeli, Rudeckie-Kalinowskie  itd. jest jeszcze bardziej żenujące. 

Pozostań przy leczącym wpływie buraków, a  ten co chce być światłem - przy krzesaniu.

Uuups... Krzesanym?...

Wszystko jedno! 

Vote up!
2
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1498944

skup się i spróbuj chociaż raz odpowiedzić na temat. Co ma Paradowska i inni,których wymieniałaś... z tym co napisałam? Spróbuj panować nad emocjami, które potrawią całkowicie zaburzyć myślenie i rozeznawanie rzeczywistości. Zyczę zdrowia i dużo buraków w jadłospisie.

Vote up!
2
Vote down!
-2

Verita

#1498990

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Świetobor nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

cyt:

Prezydent Kaczyński osiągnął zatem wynik, który można by streścić słowami: „zagramy o to jeszcze raz przy następnym rozdaniu”.

A po co następne rozdanie? Żeby dłużej to europejskie bagno trwało. Mógł do niego nie dopuścić. Jedną decyzją. A oglądanie się tu na innych wcale nie świadczy o wielkości a o małości.

 Z jednej strony bronicie Kaczyńskiego który był, jest i będzie za ZSRE a z z drugiej nie chcecie być w tym chorym, zbiurokratyzowanym tworze rodem z III Rzeszy a o konstrukcji Rosji Sowieckiej. Więc się zdecydujcie. Albo - albo. Nie można zjeść ciastka i wciąż go mieć

Vote up!
0
Vote down!
-4

Napierw będą cię ignorować ,później będą się z ciebie śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
www.nexxblog.wordpress.com

#1498856

jak to już u noblistów bywało. Ale do śmiechu mi nie bardzo. Raczej płakać się chce, że NP "elyty " tak myślą....czy wogóle myślą?

Vote up!
2
Vote down!
-2

Verita

#1498859

ość kropli ciepłej wody w kranie...

Vote up!
2
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1498946

Czy wiec uwazasz, ze gdybysmy nie podpisali, to EU by sie rozpadlo ? :-))))))))

Bracia Kaczynscy mieli male mankamenty, ale zapewne nigdy nie byli za ZSRE, to co popisujesz, to jest zwykly nonsens, demagogia i niedorzecznosc.

 

Vote up!
2
Vote down!
0

chris

#1498983

"Ani Prezydent Duda ani parlament nie zrobią absolutnie nic byśmy eurokołchoz opuścili"

 

i musimy zrobic wszystko by takie "pomysly" sekowac w zarodku,  

 panial tawarisz

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1498866

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Świetobor nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

słowo sekowac? Nic mi się nie nasuwa. Ani to polski, ani angielski. 

Vote up!
0
Vote down!
-3

Napierw będą cię ignorować ,później będą się z ciebie śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
www.nexxblog.wordpress.com

#1498867

Warto isc do szkoly- braki sa widoczne

https://pl.wiktionary.org/wiki/sekowa%C4%87

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1498870

 prześladować kogośdręczyćnękać

 prześladować siebie wzajemniejeden drugiegodrażnić się z kimś

To znaczenia z podanego przez ciebie linka.

Nie masz pojęcia jak i gdzie używać słów polskich. Zanim użyjesz takowe to sprawdź jego znaczenie. Zainstaluj też sobie polską czcionkę chyba że szef zakazuje nią pisać. 

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/sekować.html  

sekować się «dokuczać jeden drugiemu, nękać się wzajemnie»

http://sjp.pwn.pl/slowniki/sekować%20się.html

 A towarzyszu to możesz sobie mówić do swoich kolegów partyjnych. 

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Napierw będą cię ignorować ,później będą się z ciebie śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
www.nexxblog.wordpress.com

#1498979

czesc Jozek,

to Ty jestes za jewrosowchozem ???

Vote up!
2
Vote down!
0

chris

#1498981