szalom EJU /07-IV-2012/

Obrazek użytkownika sosenkowski
Świat

info-cykl z "wielkiego świata" - czyli co wymyślili i uradzili ci, którzy uważają się za współczesnych spadkobierców plemienia Judy w ramach Żydowskiej Unii Europejskiej.

 

"nijus odłamkowo-burzący" w "Jobbik" - asertywnych Narodowców Węgierskich z dnia 06-IV-2012

Węgierska partia prawicowa ponownie otwiera stare rany

Skrajnie prawicowy węgierski parlamentarzysta został wezwany do dymisji po przemówieniu w Parlamencie, które było powszechnie uważane za antysemickie.

...

opis obok fotografii:  Zsolt Baráth, z partii Jobbik, przywołał niesławny mord rytualny, który doprowadził do podżegania przeciwko 19-wiecznym  węgierskim Żydom

...

Barath stwierdził w swoim przemówieniu, że Żydów, którzy zostali oskarżeni w 1882 roku o mord rytualny po zniknięciu Eszter Solymosi - chrześcijańskiej wiejskiej dziewczyny  ze wsi Tiszaeszlar, uniewinniono tylko dlatego, że sędziowie obawiali się, iż międzynarodowe bankierstwo - co jest zakodowanym określeniem "Żydów " - doprowadzi [Państwo]Węgrów do bankructwa, jeśli Żydzi zostaliby skazani.

...

Dwie opozycyjne grupy polityczne, "Polityka może być inna" i "Partia Socjalistyczna", wezwały Baratha do dymisji."Nie możemy tolerować zakamuflowanego antysemityzmu w murach Parlamentu" - "Polityka może być inna" powiedział w oświadczeniu, opisując wykład Baratha jako "podżeganie fałszem, sprawiającym wrażenie lekcji historii".

 

i poniżej oryginał dla porównania:

Hungarian right-wing party reopens old wounds

(06 April 2012)An extreme-right Hungarian parlementarian was urged to resign after making a speech in the Parliament that was widely considered as anti-Semitic.

...

Photo: Zsolt Barath, from the Jobbik party, invoked an infamous blood libel that led to incitement against 19th century Hungarian Jew

...

Barath claimed in his speech that the Jews who were accused in 1882 of ritual murder after the disappearance of Eszter Solymosi, a Christian peasant girl from the village of Tiszaeszlar, were found innocent only because the judge worried that international bankers – code words for “Jews” – would push Hungary into bankruptcy if the Jews were convicted.

...

Two opposition political groups, Politics Can Be Different and the Socialist Party, urged Barath to resign. "We cannot tolerate barely concealed anti-Semitism within the walls of Parliament," Politics Can Be Different said in statement, describing Barath's speech as an "incitement falsely made to appear as a history lesson."

 

 oto audio-video tego kontrowersyjnego przemówienia:

 

najwyraźniej węgierskie odpowiedniki "SLD" i "ruchu oszołoma z Biłgoraja" dążą do pozbawienia prawa do dyskusji nt. historyczne i to nie byle kogo, ale demokratycznie wybranego Parlamentarzystę o inklinacjach Narodowych (sic!) - nihil novi sub sole, ale póki co cieszymy się, że nie budują obozów koncentracyjnych i nie likwidują masowo Narodowo-Chrześcijańskich oponentów, tak jak w latach 40tych i 50tych... na razie wyzywają od ekstremistów i podważają paradoksalnie swoje ideały tzw. "wolność, równość i braterstwo". przy okazji jaskrawo demonstrują skąd wiatr dmucha w ich żagle - przypominam, iż międzynarodowe bankierstwo - jest wg EJP zakodowanym określeniem Żydów ;)))

a gdyby takie aroganckie grupki "akwizytorów polityki", oderwane w większości kwestii od Narodu i bazujące na idiotyzmie części zindoktrynowanej populacji  nazywać dla swego rodzaju równowagi... "skrajnie komercyjnymi" albo "internacjonalni ekstremiści"??? czemu nie ;)))

 

a tu Szanowni Czytelnicy, znajdziecie szczegóły tego, o co poszło zjednoczonym siłom anty-Narodowym:

Tiszaeszlár Affair

Tiszaeszlár Blood Libel

niestety nie ma info o tym wydarzeniu w polskiej wersji Wikipedii, gdyż polskojęzyczni "eksperci" tego medium skutecznie blokują, a często nawet i fałszują podobne publikacje... zapewne czynią tak na skutek przyznanego sobie samym prawa wyboru "mniejszego zła" ;)))

 

ps.

ech... gdyby "nasi zaradni inaczej" POlitycy tak zdecydowanie parli do wywalania z parlamentu tych, którzy oszczerczo bluźnią przeciwko Polakom i dyskryminują Katolików... ale z drugiej strony, czy Chrześcijanie powinni zazdrościć takiego zamordyzmu i nietolerancji???

Ocena wpisu: 
Brak głosów