Europejskie Eldorado (6) – Eurokołchoz – masońska utopia

Obrazek użytkownika Satyr
Świat

„Możni tego świata” uważają za anachronizm narody oddzielone granicami. Twierdzą, że podział taki uwstecznia społeczeństwa, jest przeżytkiem bez przyszłości. Jednocześnie według nich, państwa silnie narodowe stanowią przeszkodę w budowaniu jednego, ogromnego państwa pod wodzą ich boga. Gdy przyjrzymy się „możnym tego świata”, bez trudu zidentyfikujemy ich jako członków głównych agend światowej masonerii.A są to między innymi:

George Bush senior – mason, były prezydent USA, obecnie handlujący bronią;

George Soros – żydomason, urodzony na Węgrzech, finansista hochsztapler dużego formatu, finansujący także Fundację Batorego;

Henry Kisssinger – żydomason wyższego niż 33 stopnia wtajemniczenia we wszystkie plany nowego porządku świata, i wielu, wielu innych. To oni przy pomocy „użytecznych durniów” znad Wisły wepchnęli Polskę w szpony Unii Germańsko-Europejskiej, wcześniej przyczyniając się do jej „rozłożenia” polityczno-gospodarczego.

Nieocenioną pomocą w tych poczynaniach wykazał się  L. Balcerowicz (prawdziwe nazwisko Buholtz) – uczeń George’a Sorosa oraz wielu gojów z polskim obywatelstwem. To właśnie dla nich największą przeszkodą jest polska tradycja, wiara w Boga, historia i  utrzymywanie polskiej tożsamości.

 

     Według „wielkich tego świata”, ma być uprawiany kult „złotego cielca” i kult bożka w ludzkiej skórze. Jak „wielcy tego świata” realizują ten zamysł? Uderzają w Kościół. Poddają krytyce naukę religii w szkołach, uznając ją za wyznaniowy terror[1]. Jednocześnie nagłaśniając w mediach, wykorzystują do swoich niecnych celów najwyższy autorytet Kościoła w osobie Jana Pawła II. Wmawiają, że pieniądz wszystko może. Wprowadzają w życie narodów relatywizm moralny – sprzeczny z nauką Kościoła, legalizują handel narkotykami, ułatwiają funkcjonowanie sekt, legalizują aborcję, eutanazję i pornografię – także tworzoną przy udziale nieletnich, legalizują zawieranie związków homoseksualnych i adopcję dzieci przez takie związki. Ich stalową pięścią, ich taranem jest Unia Germano-Europejska. Biją nim w polskość, w polskiego robotnika i rolnika. Biją w polską inteligencję, naukowców i inżynierów. Ale przede wszystkim biją we wszystkich wierzących chrześcijan, w Kościół, w którym na straży etyki i moralności stał i nadal stoi Dekalog – Dziesięcioro Przykazań.

Biją w nas anty-dekalogiem, jakim jest program Unii Europejskiej, szczególnie po II Traktacie z Maastricht.

Oto ich anty-dekalog, te dziesięcioro anty-przykazań[2] :

1.      Bogiem jest pieniądz.

2.      Kościół to część administracji.

3.      Handluj w niedziele i święta.

4.      Rozbij rodzinę, odrzuć Ojczyznę.

5.      Zabijaj (słabych, starych i nienarodzonych).

6.      Zdradzaj, propaguj pornografię.

7.      Kradnij przy każdej nadarzającej się okazji.

8.      Kłam, oszukuj, oczerniaj i pomawiaj bliźniego.

9.      Promuj rozwody i wszelkie dewiacje seksualne.

10.  Pożądaj rzeczy i pieniądze, pogardzaj Bogiem, niszcz słabszego.

 

     Przyjmują w szeregi lóż masońskich kobiety, (zgodnie z wytycznymi, zawartymi w § 11. statutu masonerii), tworząc aktyw feministyczny lub emancypacyjny. Tak wyszkolony aktyw działa destrukcyjnie na rodziny, zaburza ich katolicki charakter, dopuszczając między innymi zabijanie dzieci w łonach matek. W masońskim statucie rytu szkockiego w art.2. § 3. podane są obowiązki i przywileje masona 33 stopnia: „Suwerenni, wielcy inspektorzy generalni mają misję i obowiązek pouczać i oświecać braci”[3]. A w § 6. rozwinięto ten zapis: „Celem masonerii jest rozsiewanie rewolucji we wszystkich zakątkach globu, utworzenie światowej republiki, opartej na powstaniu przeciwko odwiecznej suwerenności, na zniesieniu granic państw i wyrugowaniu uczuć patriotycznych”. W następnym § 7. zadekretowano: „Masoneria kontynuuje walkę z Kościołem, wprowadzając w narodach chrześcijańskich prawa ateistyczne (...)”. Masoneria wszystkich rytów jest stworzona i całkowicie kontrolowana przez Żydów. Loża B’nai-B’rith jest ich nacyjną lożą. Jej członkami są tylko Żydzi. Pozostałe ryty masońskie skupiają gojów. Ale każdej takiej loży przewodniczy oddelegowany Żyd. Goje, którzy są żądni władzy, chcący osiągnąć ziemskie zaszczyty i pieniądze, są zachęcani do Rytu Szkockiego. W loży tej dominuje filozoficzna maksyma deizmu, którą tłumaczy się tak: wszystko jest Bogiem, tzn. ja, ty, słońce, deszcz, wiatr, przyroda, itp.

 

     (…) Prekursorami Unii Europejskiej byli : Robert Schuman, Jan Monnet, a także Richard Coundenhove-Kalergi – mieszaniec żydo-niemiecki, twórca doktryny tzw. Pan-Europy, którą zawarł w swojej publikacji w roku 1923, wydanej we Wiedniu. Jak uzasadnił potrzebę utworzenia tego monstrum? Dowodził, że łatwiej byłoby utrzymać pokój, łatwiejsza byłaby obrona przed komunistyczną Rosją[4], a także przywrócenie Europy do jej przywódczej roli w świecie. Te wyszczególnione powody nie były prawdziwe. Dokładnie chodziło o to, by dokończyć dzieła emancypacji Żydów, stwarzając tym samym warunki do objęcia przywództwa w świecie. O tym pisał Kalergi w swoich książkach, z których zaczerpnął wiedzę Jan Chodorowski – autor książki „Czy zmierzch państw narodowych?”. Z niej to można się dowiedzieć, iż w Europie cywilizacja chrześcijańska nie przetrwa, jeżeli zostanie spięta instynktami społecznymi Żydów. W innym miejscu cytował zapowiedź ludobójczej zagłady       żydowskiego pospólstwa w Europie, na rzecz żydowskiej arystokracji[5]. Trzeba w tym miejscu skojarzyć, że prawie 20 lat później zamysł ten obrócił się w czyn, a dokonał go pół-Żyd Adolf Hitler z żydowskimi pobratymcami – narodowymi socjalistami.

 

     W czasie, gdy w Polsce Hitler dokonywał holokaustu na narodzie żydowskim, jak zachowali się Żydzi w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych? Nie kiwnęli nawet palcem, by pomóc swoim braciom! Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie chcieli, by biedni i ciemiężeni Żydzi z Polski byli ich „balastem”, na który musieliby wyasygnować miliony dolarów!!! Ale na takie traktowanie miały wpływ wcześniejsze postanowienia samych Żydów, albowiem już w roku 1937 na zjeździe syjonistycznym w Londynie, czołowa postać zjazdu – prezes Chaim Weitzman nie pozostawił cienia wątpliwości, że elita żydowskiego syjonizmu dobrowolnie zgodzi się na zagładę milionów swych pobratymców – żydowskiego plebsu, rozproszonego w niemal wszystkich państwach Europy, a zwłaszcza w Polsce, gdzie było ich ponad 3 miliony. Chaim Weitzman wówczas oznajmił: „Nie dla wszystkich znajdzie się miejsce w Erets Israel, ci niepotrzebni (...) muszą odejść. Muszą poddać się przeznaczeniu (...). Tylko jedna gałązka powinna przeżyć (...) pozostali są prochem ekonomicznym i moralnym w nieprzyjaznym świecie (...) dołączą oni do wybranych (...) beachareth hajamin (...) kiedy Mojżesz przyjdzie”[6].

 

     To, co zakładał Richard Coundenhove-Kalergi, od lat jest wprowadzane w Europie. Przykładem jest chociażby utworzenie euroregionów. Także stworzenie możliwości swobodnej migracji narodów wewnątrz granic Unii Europejskiej, pozwalającej na zmiksowanie narodów, które z każdym nowo narodzonym pokoleniem w związkach nie tylko mieszanych etnicznie, będą zatracać charakter narodowościowy i kulturowy. Dlatego zwraca się szczególną uwagę na młodych ludzi. Zrównuje się podaż i popyt na pracę w tych państwach, a przede wszystkim unifikuje się ustawodawstwo państw Unii. Jak dominująca jest tu rola Niemiec, można uzyskać potwierdzenie w książce zatytułowanej „Retinger mason syjonizmu” autorstwa S. Sopickiego, w której autor zawiera korektę określenia Pan-Europy na... Pan-Germanizm. Między innymi napisał tak: „Jest rzeczą jasną, że idea Pan-Europy najsympatyczniejszą wydać się musi tym narodom, które (jak Żydzi) nie mają w Europie swojej ojczyzny i tym, które (jak Niemcy) mogą ufać, że dzięki swej sile liczebnej i gospodarczej, zajmą w nowym organizmie politycznym stanowiska pierwszorzędne. Istotnie, stosunkowo najwięcej wyznawców znalazły idee Condenhovego między Żydami i Niemcami”.

 

     A co dziś obserwujemy? Naród żydowski obarcza odpowiedzialnością za holokaust nie Niemców lecz..... Polaków!!![7] Żydzi bowiem doszli do wniosku, iż nie należy do dobrego tonu, by tymi zbrodniami obciążać naród niemiecki, z którymi prowadzi się intratne geszefty na skalę światową. Jak się okazuje, kult pieniądza i chęć władania Europą potrafi zjednać nawet tych, którzy byli śmiertelnymi wrogami. Ale zjednali się dopiero wówczas, gdy naród niemiecki wypłacił ogromne odszkodowania narodowi żydowskiemu. Dało się tu zauważyć, iż w ich biznesie nie ma miejsca na sumienie, prawdę i dobro. Oskarżenie, iż to Polacy tworzyli obozy zagłady nie boję się nazwać po imieniu: jest to żydowski moralny holokaust na Polakach, jako jeden z najważniejszych elementów niemiecko-żydowskiej ekspansji w ramach Unii Germańsko-Żydowskiej. Ten antypolonizm, antypolską krucjatę, tę nienawiść do polskości i Polaków szerzył z ogromnym rozmachem, szczególnie po roku 1997 Bronisław Geremek – były minister (nie)polskich spraw zagranicznych.

 

    Unia walutowa, zniesienie barier handlowych, wspólna polityka rolna, ateizm, rozwiązłość obyczajów i wiele innych, „genialnych” pomysłów nie jest tworem końca XX wieku, lecz okresu międzywojennego. Dzisiaj gorliwi euroetuzjaści bardzo niechętnie pozwalają przypominać sobie, że te hasła wspólnotowe lansowali politycy hitlerowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Głosili, że idea państw narodowych jest przestarzała i bez żadnej przyszłości. I proklamowali ponadnarodową Unię. Nie byłoby w tym nic dziwnego (a cóż innego możemy się po nich spodziewać?!), gdyby nie fakt celowego nie dostrzegania, iż tylko jedno państwo i jeden naród działa diametralnie odwrotnie, obierając kierunek utrzymania państwa narodowego. Jest to państwo niemieckie, którego narodowi nie przebrzmiały jeszcze podboje Hitlera. Tak też naród niemiecki i zamieszkujący w Europie Żydzi są za Unią, wszakże pod warunkiem ich absolutnego przywództwa.

 

             

 

 

C.d.n…  W kolejnej części napisałem o zbiurokratyzowaniu UE i niektórych „przekrętach” unijnych urzędasów.________________________________

[1] Wyjątek stanowi obowiązkowe nauczanie i obowiązkowe wystawianie oceny z nauki religii

w szkołach żydowskich w Polsce,  zawarowane umową Gminy Żydowskiej z rządem RP.

[2] Europa antychrześcijańska, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński – Kierownik Katedry Filozofii  

na KUL-u w Lublinie, wykładowca w Instytucie Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie,

także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

[3] Masoneria i jej tajemnice, Creus i Coromina, Buenos Aires 1954, s. 238 – 241.

[4] Komunistyczną Rosję utworzyli jego żydowsko-niemieccy pobratymcy za pieniądze

pochodzące z amerykańskich banków należących do żydowskiego bankiera Rockefellera!

[5] Nacja żydowska sama prowadziła „selekcję” wśród swojego narodu, eksterminując biednych

i słabych , a także mniej zaradnych, których bogata arystokracja uznała za  swój „balast”.

[6] Strach być Polakiem, H. Pająk s. 58.

[7] Kogo powinni przeprosić Żydzi, Sto kłamstw J.T. Grossa, autorstwa historyka

prof. dr hab. Jerzego Roberta Nowaka, pracownika naukowego uniwersytetu w Częstochowie, 

Instytutu Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej

i Medialnej w Toruniu.

 

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.3 (głosów:17)

Komentarze

...bardzo fajnie to zredagowałeś Satyrze, przejrzyście i klarownie...Unia musi upaść , dla naszego dobra...niestety, ale wiele środowisk tzw prawicowych trzymie sie Uni jak kleszcz...między innymi środowiska Gapola ...oraz też PIS, bo widzą w niej ratunek przed Rosją..paranoja...Unia dobrze nam pucuje kieszenie i pierze mózgi...więc trudno będzie przekonać tych "utrwalaczy", że Unia to szatańska organizacja...pozdrawiam i życzę miłej niedzieli

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

http://trybeus.blogspot.com/

#1428863

Witam Cię Trybeusie.

 

Jestem przeświadczony, że referendum w sprawie członkostwa Polski w UE
zostało zmanipulowane. Jeśli rząd Leszka Pierwszego Szyderczego podpisał
akcesję z
 UE, to teraz jesteśmy zmuszeni nie tylko do płacenia horrendalnie
wysokiej corocznej składki (czyt. daniny). Ale nadrzędnym dla nas celem 
jest 
wyciągnięcie z kasy unijnej jak najwięcej pieniędzy. Stąd też zaangażowanie
PiS-u 
w projekty oparte na finansowaniu poprzez różne brukselskie fundusze,
które dysponują środkami pochodzącymi między innymi z naszych składek.
I tak wykorzystanie przez Polskę przysługujących jej środków unijnych
kształtowało się w roku 2013 na poziomie zaledwie 28 %. A co z resztą?

 

Stąd też nie dziw się, że PiS angażuje się w różne przedsięwzięcia z UE.
Poza tym, jeśli PiS wystawia swoich kandydatów do PE, to ma rację, -
w myśl zasady: "nic o nas bez nas".

 

Pozdrawiam i również życzę pogodnego niedzielnego popołudnia,

       

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1428866

jest jeszcze druga strona medalu. Najpierw trzeba zaangażować wkład własny w dany projekt, a taki wkład trzeba brać z banków komercyjnych i później go spłacać. A nie każdego jest stać na zaciąganie długów. W UE dobrze bowiem przemyślano sobie te procedury aby na wszystkim zarabiali banksterzy, bo to dzięki nim funkcjonuje ten cały cyrk.

Czy jest możliwe dokonanie bilansu w zakresie naszego haraczu a wykorzystania środków unijnych? Chyba tylko orientacyjnie, bo haracz płaci się z budżetu państwa a podmiotami finansowania projektów są różne fundacje, samorządy, organizacje pozarządowe i Bóg wie jeszcze co. Poza tym samo przyznanie środków unijnych nie jest równoznaczne z ich fizycznym wykorzystaniem. Ja widzę tutaj totalny bałagan, który chyba celowo został wprowadzony aby ludzie nie mogli się w tym  wszystkim rozeznać.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Szpilka

#1428965

Jak patrzę na Tomasza Sakiewicza i czytam jego wypracowania,  mam ochotę odwrócic się plecami. Te teksty na "niezaleznej" typu "odwołajcie wreszcie tych gangsterów" - do kogo ta mowa? Nie wiadomo...

http://niezalezna.pl/56399-tomasz-sakiewicz-odwolajcie-tych-gangsterow

Niby nie ma się do czego przyczepic, ale nawet ta czołówka TV republika z wydatnym jego brzuszyskiem i nonszalanckim gestem załozenia rąk (o, mowo ciała, to gest odcięcia się) budzi niesmak.

http://mowaciala.net/postawa-ciala/otwarcie-i-zamkniecie-postawy-ciala/

No i ten wciąż niezakończony wątek Sakiewicz vs ksiądz T. Rydzyk.

 

@Satyrze - świetna porcja wiedzy na niedzielne popołudnie, choć w ustach gorzko się robi. Trzeba czyms osłodzić :-)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1428887

... od lat mam ugruntowane zdanie, oczywiście negatywne. Ze smutkiem obserwuję,
że jak dotychczas, - nie ma żadnych podstaw, bym je zmienił.
A szkoda, bo większość członków Klubów Gazety Polskiej to dobrzy i poczciwi ludzie.

 

Pozdrawiam, 

     

  

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1428897

między dwoma ogromnymi kamieniami młyńskimi.

Pozdrawiam autora wpisu: "Satyra" i blogera "Trybeusa".

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1428896

Dla mnie Polska jest ziarenkiem pysznej pszeniczki - o które walczą żarłoczne nienasycone gady.

 

Pozdrawiam Bibrusa, choć on mnie nie pozdrawia :-)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1428902

pozdrawiam "Markową".

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1428909

Nie zapominaj, że PiS jest  graczem na scenie politycznej i zawsze potencjalnym pretendentem do władzy. Nic to, że jako opozycja jest zwalczany przez III RP jak wszy. Nie wypada mu szczekać przeciw UE bo gdzie będzie miał oczy jeśli dojdzie do władzy i będzie miał z nią styczność ? A już nie mówię o wydębieniu czegoś korzystnego dla Polski... Szczekaniem nie prowadzi się polityki zagranicznej. Ani żadnej innej.

PiS w odniesieniu do Unii w Polsce może robić swoje, ma prawo być sceptyczny, a Unia nie powinna się za to bzdyczyć. To Tusk Unię  przyzwyczaił, że Polska wszysto od niej przyjmuje na kolanach i z wypiętym tyłkiem.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1428916

W przyrodzie nic nie ginie. Wysłaliśmy w świat za chlebem 2 (?) 3 (?) miliony najlepszej młodzieży, która rodzi i wychowuje swoje dzieci w UK, Irlandii, USA i innych krajach. Dużo nas też w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. (W Niemczech dużo naszych, lecz statusu mniejszości dochrapać sie nie mogą.)

Nasi wspaniali najzdolniejsi, najwartościowsi, piękni przedstawiciele szlachetnej rasy polskiej przecież tam nie zaginęli.

Vide - profesorowie: Binienda i jego wspaniała Żona, Nowaczyk, Szuladziński, Berczyński, Cieszewski, gdyby nie oni - jakże zdobylibyśmy wiedzę dotyczącą zamachu smoleńskiego?

Jestem pewna, że Polacy dobiorą się do skóry zachodniej degrengoladzie.

W Prylu przeszlismy nielichy trening przetrwania, zwłaszcza w okresie "kartkowym". Zobaczyłabym Niemke lub Francuzkę z kartkami na mięso-cukier w ręku, z dzieckiem w wózeczku, i żałosną jałmużną, która ma wystarczyc na życie.

Polki dały radę!

 

p.s. do Bibrusa :-) dzięki

 

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1428923

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika tańczący z widłami nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Na co liczysz  Markowa ? Na to że wrócą i zrobią tu porządek ?

Tak się składa, że 1/3 rodziny mam rozsianą po całym świecie, przez tę okropną komunę. Doszło nawet do tego, że stałem sie ostatnio  wujem Chinczyka  o imieniu Niko. O innych koligacjach nacjowych i rasowych nie wspominając. Myślisz, że ich potomkowie wrócą do Polski ? 

Takiego wała, nie ma do czego.

My, powtórzę my musimy tutaj zrobić porządek, żeby oni zechcieli tu wrócić lub chociaż przyjechać na urlop.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1428926

Z mojego wpisu nie wynika, ze wrócą, ale, że w swoich miejscach zamieszkania zdobędą pozycję i wplywy, a co za tym idzie - nabiora znaczenia. Polakami byc nie przestaną.

Capisco?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1428936

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika tańczący z widłami nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Sama sobie zaprzeczasz. Jeżeli zdobędą pozycję w innym kraju, to co ? Uratują tym Polskę ? Nielogiczne. 

Ja twierdzę, że zmieszają się z czasem, zasymilują. Za dwa pokolenia polskości będzie w nich tyle ile w łyżce wody.

Ty Markowa nie ściemniaj i nie licz na innych, tylko sama weź się za zmiany.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1428942

Gescheft

 

nie nowy to problem

jak świat wręcz stary

Gescheft ist Gescheft

jakie tam znowu ofiary!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1428872

z przykrością ,znowu przyznaję ci rację.Należysz do tej niewielkiej ilości  osób ,które potrafią realnie ocenić rzeczywistość.Tu chyba leży źródło wszystkich naszych nieszczęść.

Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Verita

#1428960

mam pytanie - w czym konkretnie przyznajesz "tańczącemu" rację?

Popierasz defetyzm, pesymizm, dołowanie???

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1438016