Tragedia smoleńska - czy był to ostateczny zamach na Polskę?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

 Minęło już 29 miesięcy od tragedii smoleńskiej, największej hekatomby polskich elit w historii.

Na stronach Zespołu Parlamentarnego do zbadania przyczyn katastrofy  rządowego TU 154M o numerze bocznym 101, która wydarzyła się w dniu 10 kwietnia 2010 roku został opublikowany raport podsumowujący 28 miesięcy prac tego gremium.
 

Ten niepełny i nieostateczny zapewne raport datowany jest na sierpień 2012 roku... W jego wstępie czytamy podsumowanie, które stwierdza jednoznacznie: "...najbardziej prawdopodobną przyczyną tragedii były eksplozje, które zniszczyły samolot w powietrzu, a to oznacza, że bezpośrednią odpowiedzialność za tragedię ponoszą nie piloci i warunki atmosferyczne, ale wciąż nieustalone „osoby trzecie”". Zaś w jego zakończeniu możemy poznać sugestie twórców raportu wskazujące, aby odrzucić hipotezę błędu załogi statku powietrznego jako przyczynę katastrofy i koniecznie zająć się badaniem w pierwszej kolejności hipotezy „działania osób trzecich” jako przyczynę katastrofy.
 

Długo musieliśmy czekać na ten raport, bardzo długo. Dobrze, że już jest, ale trzeba dalej wyjaśniać przyczyny i  przebieg tragedii aż do momentu, gdy poznamy faktograficzną prawdę.
 

Przez ten okres 29 miesięcy wiele razy pisałem o moim smutku, ale też o zmienności emocji: od rozpaczy poprzez złość, modlitwę, gniew i chęć zemsty. Emocje w końcu trochę opadły a dziś niemal pewna hipoteza zamachu tylko potwierdza moje pierwsze, tragiczne przypuszczenia powodu rozbicia się polskiego samolotu, czyli tak naprawdę chyba zamachu, zbrodni dokonanej na pasażerach.
 

Dokonałem dziś retrospekcji moich notek na temat tej tragedii i ponownie odkryłem, że tak naprawdę od pierwszego dnia gdzieś w podświadomości czułem, że przystąpiono do ostatecznej bitwy z Narodem Polskim… w wojnie o pozbawienie Polaków Ojczyzny, tożsamości narodowej, wiary, majątku i zasobów naturalnych, poczucia wspólnoty a w końcu utratę przez Polskę suwerenności i niepodległości.
 

To, co się stało jest jakby ukoronowaniem chyba zdrady narodowej dokonanej przy "okrągłym stole", gdzie w imię „pojednania” do rozmów przystąpiły dwie strony: kaci i ofiary. Chociaż i to jest kłamstwo, bo tak naprawdę przy okrągłym stole ofiar nie było, tak naprawdę to też byli to tylko prawie kaci udający pokrzywdzonych ludzi opozycji.
 

Większość przecież tzw. strony opozycyjnej to byli socjaliści, trockiści, dla których internacjonalistyczne idee socjalistyczne były zawsze najważniejsze. Wielu z nich było przecież TW, a dla tych, którzy – o ile nie byli TW – raczej idea odrodzenia wolnej i suwerennej Polski była zupełnie obca, tym bardziej, że wielu z nich było i jest nam etnicznie obca. Kiedyś ktoś powiedział, że przy okrągłym stole spotkali się czerwoni i różowi, TW i ich prowadzący oraz, że chcieli tylko jednego: aby w spokoju przejść okres transformacji i znów być największymi beneficjentami Nowej Polski lub też po prostu ją choć w części zawłaszczyć dla siebie w imię wyimaginowanej w chorej wyobraźni europejskiej stolicy talmudyczno-rabinicznych syjonistycznych Żydów, tzw.: Judeopolonii.
 

Teraz już wiemy, że "okrągły stół" był w sumie wymyślony przez sowieckie KGB i GRU ( w sensie dopuszczenia do współrządzenia tzw,: „konstruktywnej”- czyt. naszej – opozycji). Wiedzieli o tym "nasi" opozycjoniści z Bolkiem na czele, którzy wyeliminowali z obrad niemal wszystkich polskich patriotycznie nastawionych opozycjonistów. Wiedzieli o tym dobrze wstrętni prosowieccy komuniści w postaci Wolskiego czy Kiszczaka.
 

Nieżyjący już profesor Wieczorkiewicz w wywiadzie opublikowanym po jego śmierci przez Rzeczpospolitą tak przedstawiał sytuację (wytłuszczenie - pytania dziennikarza):
 

„…Panie profesorze, czy w swoich analizach nie przecenia pan roli tajnych agentów i służb?

Historyk, który mówi krytycznie o tak zwanej spiskowej teorii dziejów, jest historykiem niepoważnym, hołdującym historii dla idiotów lub prostaczków, którzy wierzą w to, co widzą w telewizji i czytają w gazetach. Jest bowiem historia prawdziwa i historia medialna, fasadowa. Ta prawdziwa w dużej mierze toczy się za kulisami. A za nimi działają przede wszystkim tajne służby.
 

W Polsce także?

Oczywiście. Weźmy choćby sprawę wyjazdu Michnika do Moskwy w 1989 roku...
 

Nie sugeruje pan chyba, że Michnik był agentem?
Agentem nie był. Był natomiast potężnym graczem, działającym właśnie za kulisami. W 1989 roku pojechał do Związku Sowieckiego, aby dogadać się z tamtejszymi towarzyszami ponad głową Jaruzelskiego. Był zbyt inteligentnym, zbyt ambitnym człowiekiem, żeby nie dojść do wniosku, że sam III RP nie zbuduje i nie zrealizuje swoich koncepcji. Dlatego próbował podjąć współpracę z Moskwą, ale podkreślam – nie była to współpraca natury agenturalnej, tylko rodzaj gry politycznej. Michnik tłumaczył to sobie zapewne mniej więcej tak, że idzie z tymi progresywnymi, liberalnymi towarzyszami spod znaku Gorbaczowa, żeby poprawić komunizm. Hasło Michnika i Gorbaczowa było przecież takie samo: socjalizm z ludzką twarzą.

(…)

Rozumiem, że skłania się pan do tezy, że upadek komunizmu był operacją służb specjalnych?

Tak. Wiele źródeł wskazuje, że była to gigantyczna, przemyślana i kontrolowana operacja. W szczegółach oczywiście mogła się wymknąć spod kontroli, bo każda taka akcja ma swoją dynamikę. Ale ostatecznie wszystko się udało. Celem służb było bowiem zachowanie kontroli nad finansami podczas transformacji ustrojowej. Następnie zaś dzięki tym pieniądzom oraz powiązaniom i doświadczeniu przejęcie kontroli nad państwami byłego imperium i nowo powstałą Rosją.
 

Dlaczego komunistyczne służby miałyby coś takiego zrobić?

KGB doszło do wniosku, że należy położyć kres istnieniu pasożyta, za jaki uważało partię. Przecież organizacja ta stała się całkowicie zbędnym czynnikiem. Służby były tak potężne, że za pomocą zakulisowej gry mogły doskonale same kontrolować imperium. Mieć władze i zarabiać pieniądze. Aby to jednak osiągnąć, trzeba było usunąć komunistów. Już wcześniej ludzie, którzy kierowali bezpieką – Jeżow, Beria i inni – próbowali zrobić mniej więcej coś podobnego. Stalin, a później Chruszczow potrafili się jednak obronić (…)”.
 

Czyż w takim ujęciu śmierć tylu Wybitnych Polaków, Patriotów z prezydentem na czele mogła być przypadkiem? Oczywiście nie, co udowadnia nam raport Sejmowej Komisji Parlamentarnej.
 

Pytanie jest jedno (wraz z uzupełniającym): Kto był inicjatorem a kto bezpośrednim wykonawcą zamachu? I czy Oni działali wspólnie i w porozumieniu? Można postawić dodatkowe pytanie: Kto najbardziej - wewnętrznie i zewnętrznie wobec Polski - na tym zyskał?
 

Nie znamy ostatecznych odpowiedzi na te pytania. Niemniej uważam, że beneficjenci III RP postawili wszystko na jedną kartę lub ten "wypadek" tylko przyspieszył bieg zdarzeń. Postawili wszystko "na powrót" do dawnych stref wpływów ustalonych po II Wojnie Światowej… teraz już nie bez przewodniej roli ideologii komunistycznej, ale liberalno-globalistycznej. Ich kierunek jest dla mnie jasny: ponowna wasalizacja Polski wobec Rosji i niemieckiej Unii Europejskiej z domieszką apriorycznie chorych celów judaizacji naszej Ojczyzny.
 

I mam takie przeczucie, graniczące z pewnością, że ta śmierć była na rękę właśnie zarówno chyba Rosji, UE i polskich piewców III RP… ale także być  może USA czy Izraela.
 

Bo tak naprawdę obecnie w świecie liczą się własne interesy największych. O’Bama jest miałkim politykiem, figurantem realizującym  cele gremium nadrzędnego. Europa stała się dla USA w sumie garbem i ciężarem. Tylko ten polski gaz łupkowy, tylko ta polska ropa łupkowa... UE jest zdominowana przez Niemcy, które są przychylne wobec Rosji i gotowe porozumieć się w sprawie „zasięgu wzajemnych wpływów”. Rosja próbuje odbudować swoją potęgę imperialną ponownie „skupiając” wokół siebie dawne republiki radzieckie i kraje postsocjalistyczne. To „skupianie” ma nieraz formę uzależnienia ekonomicznego, energetycznego (Polska i inne kraje z przewagą rosyjskich dostaw nośników energii), nieraz oficjalnej wojny (jak z Gruzją w 2008 roku), dokonywania przewrotów rękami swoich agentów (Kirgistan w kwietniu 2010), czy też poprzez „demokratyczne” wybory, które wygrywają prorosyjscy kandydaci (Janukowycz na Ukrainie). Organizacje żydowskich syjonistów natomiast cały czas żądają od nas zapłaty wyimaginowanych przez nich odszkodowań za minie utracone podczas II WS w wysokości niebotycznych 65-67 mld USD i prowadzą antypolską kampanię na całym świecie, która próbuje nas obarczyć o wojenny holocaust.
 

W tym kontekście przede wszystkim polityka wschodnia L. Kaczyńskiego, który skupił wokół siebie takie kraje jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Gruzja, częściowo Kazachstan i Azerbejdżan… była szczególnie dla Putina ciosem i musiała wzbudzać po prostu wściekłość. Mało tego L. Kaczyński potrafił powstrzymać Rosję przed zaanektowaniem Gruzji, uratował jej niepodległość i stał się Bohaterem Narodu Gruzińskiego.
 

L. Kaczyński mając poparcie owych krajów i stając na ich czele zbudował bardzo silny geopolitycznie „podmiot międzynarodowy”, z którym zaczęli się liczyć już wszyscy: i z zaciśniętymi zębami oraz ze zdziwieniem Unia Europejska, i w sumie z podziwem, ale i irytacją USA oraz z nieskrywaną złością Rosja.
 

Jakże symptomatycznie brzmią dzisiaj więc słowa Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa (z początku marca 2010 roku), który stwierdził: „…w czasie (…) spotkania z prezydentem Rumunii Traianem Basescu w Astanie wyraził przekonanie, że kazachska ropa mogłaby być dostarczana nowo zbudowanym rurociągiem przez Azerbejdżan i Gruzję do Morza Czarnego, skąd tankowcami byłaby przewożona do rumuńskiego portu Konstanca, a stamtąd rurociągiem docierałaby do Triestu nad Adriatykiem”.
 

Według zaś Financial Times: „Nowy szlak eksportowy dopomógłby Kazachstanowi w zmniejszeniu zależności od rosyjskich rurociągów, przez które obecnie przepływa większość kazachskiej ropy eksportowanej na rynki zachodnie (…) W ocenie analityków Nazarbajew znów jest przekonany, że kaukaska ropa może być eksportowana na Zachód przez region płd. Kaukazu. W czasie krótkiej wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 roku miał co do tego wątpliwości”.
 

Polska w osobie Głowy Państwa i jego współpracowników byłaby jednym z sygnatariuszy podpisania umowy o budowie takiego rurociągu, co było już całkiem realne po przedwstępnym podpisaniem przez L. Kaczyńskiego listu intencyjnego dotyczącego jego budowy. Dodatkowo rozpoczęcie intensywnej eksploatacji polskich: gazu łupkowego i ropy łupkowej uniezależniłoby Polskę od rosyjskich dostaw a rurociąg bałtycki stałby się nieefektywny ekonomicznie...
 

Odnosząc się natomiast do ewentualnych wewnętrznych przyczyn dokonania zamachu nie pozostaje mi nic innego jak przytoczyć moje własne słowa z postu Dlaczego zginął Lech Kaczyński? (wciąż polecam analizę przedstawionej tam grafiki): "...W sumie nałożyło się na prawdopodobną konieczność zamachu wiele powodów, ale najważniejszym, który może dać odpowiedzieć na inne oraz przybliżyć moment odkrycia sprawców jest odkrycie kto w Polsce zyskiwał najbardziej na zgładzeniu polskich elit, a szczególnie na śmierci śp. Lecha Kaczyńskiego. Otóż - odnosząc się tylko do wewnętrznych powodów zgładzenia śp. Lecha Kaczyńskiego - skłaniam się do postawienia hipotezy, że osobą, która najbardziej - sensu stricto - zyskiwała na śmierci śp. Lecha Kaczyńskiego był B. Komorowski a - sensu largo - ludzie, którzy postanowili usadowić go na fotelu prezydenta Polski..."
 

Pisząc o tym niczego oczywiście nie insynuuję, ale przedstawiam po prostu fakty zewnętrzne, które spowodowały m.in. brak na pogrzebie śp. Pary Prezydenckiej przywódców USA i UE… a przybycie np. Włodarza Rosji. Pamiętam też jak jeszcze przed wyborami prezydenckimi gen. M. Dukaczewski (ostatni szef WSI) już mroził szampana, którego zamierzał wypić za zwycięstwo wyborcze B. Komorowskiego.
 

Jaka jest przecież sytuacja wewnętrzna w Polsce to wszyscy wiemy. Pisałem o tym wielokrotnie… niech kwintesencją będzie tylko stwierdzenie, że po 1989 roku (a tak naprawdę od czasów Wolskiego, czyli 1980) Polską nieformalnie prawdopodobnie rządzi środowisko związane z dawnymi służbami specjalnymi powiązane bardzo mocno z czarną i szarą strefą mafijno-biznesową.
 

-------------
 

Byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdyby te moje tylko blogerskie przypuszczenia i hipotetyczne wnioski oraz tezy okazały się całkowicie nieprawdziwe i z gruntu fałszywe. Po prostu wtedy posypię sobie głowę popiołem i stwierdzę, żem jest faktycznie "oszołom" i muszę zmądrzeć... i stwierdzić, że tragedia smoleńska nie była ostatecznym zamachem na Polskę...
 

P.S.

Dziś też opublikowano tajne dokumenty USA na temat ludobójczego morderstwa Polaków w Katyniu i innych miejscach, dokonanego przez sowieckich zbrodniarzy w roku 1940. Mam nadzieję, że ich publikacja sprawi, iż odtajnione zostaną wszystkie inne tajne dokumenty aliantów nt. tej zbrodni, szczególnie brytyjskie...
 

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Nie chcę krakać, ale coś czuję, że nie był to jednak ostateczny zamach na Polskę.

Wygląda, że to był cios mający na celu doprowadzenie przeciwnika (czyli nas) do stanu zamroczenia. Obawiam się, że wszystko jeszcze przed nami.

 

Szarlej

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Szarlej

#289390

moim zdaniem, rzeczywiście miał na celu pokazanie nam, po raz kolejny, zresztą kto rządzi w tym kawałku Europy i na ile jest zdeterminowany, by te rządy utrzymać.Efekt psychologiczny, jednak jest zgoła inny od założonego...zamiast "rozbicia" Narodu spowodowano jego polaryzacje, uaktywnienie się środowisk patriotycznych, przeciętny zjadacz chleba powoli, acz systematycznie uzmysławia sobie skalę otumanienia wizjami a raczej omamami n.t. "zielonej wyspy" itp itd. System rządów POmazańców, poszczególne ustawy przykręcające "śrubę"pokazuje wzorce, żywcem sciągnięte z rządów ,podobno, obalonej "komuny", a wystąpienia "elektryka" kompletnie kompromitują układ okrągłego stołu...Będąc tzw. "skutkowcem" uważam, o czym zresztą pisałem wcześniej, że tragedia smoleńska, o ile spowoduje zjednoczenie się frontu patriotycznego, będzie ostatnim dziełem, ostatnią, pośmiertną wolą ś. p. Pana Prezydenta, byśmy się przebudzili z tego amoku, który jedynie może doprowadzić do rzeczywistej utraty niepodległości...ostatnią naszą szansą, by mieć co przekazać naszym dzieciom i wnukom...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#289410

Jeżeli z tej śmierci ma wyrosnąć jakieś dobro, niech tak się stanie. Szkoda tylko, że musimy ponosić aż takie ofiary...

Pozdrawiam

krzysztofjaw

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#289429

Może opublikowanie dokumetów przez Amerykanów, dokumentów dot. Katynia jest informacją i propozycją gotowosci do współpracy z aktualną opozycją, a czynią to, wiedząc jak dla środowiska patriotycznego prawda na ten temat jest ważną...A także informacją o gotowości do publikacji, dodatkowo, prawdy o Smoleńsku...czyli tym samym deklaracją poparcia dla sił w opozycji wobec POmazańców...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#289412

Nie badz naiwny, czy uwazasz ze "amerykanie " opublikuja to co jest najistotniejsze, pamietasz kto reprezentowal "Polske" przy odbiorze najwyzszego odznaczenia dla Karskiego.  Ja obawiam sie dzisiejsza publikacja dokumentow
 to kolejna kpina z nas POLAKOW.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#289414

Dzisiejsza administracja Białego Domu jest promoskiewska. Sądzę, że opublikowanie akt (nie wiem, czy wszystkich, raczej nie...) jest grą wyborczą B. Obamy. Ale i tak dobrze się stało, iż ostatecznie potwierdzono sowiecki akt sprawczy i wykonawczy tego ludobójstwa.

Pozdraiwam

krzysztofjaw

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#289430

Dostępny w sieci raport sejmowy zespołu Antoniego Macierewicza "28 miesięcy po Smoleńsku" przynosi frapujące informacje o odrzuceniu przez Donalda Tuska propozycji pomocy oferowanej mu przez byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy. Okazuje się też, że Donald Tusk nie zgodził się również na udział wybitnych polskich ekspertów medycyny sądowej w badaniach ciał ofiar.

Wcześniej niezależne źródła informowały o odrzuceniu przez rząd Platformy amerykańskiej oferty pomocy.

Dla starożytnego filozofa Seneki mordercą jest ten, kto zyskuje na morderstwie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#289434

Tak widać już Seneka wiedział od czego zaczynać śledztwa :). Właśnie od tych, którzy bezpośrednio i pośrednio zyskują na określonym zdarzeniu, tu wielce pewnym morderstwie. Pośrednio też wskazałeś, że równie ważnymi przesłankami wskazującymi morderców są Ci, którzy mataczą w śledztwie i nie chcą jego przejrzystości, transparentności a odrzucenie pomocy jest właśnie brakiem woli odkrycia prawdy.

No cóż. Z raportu Macierewicza już tylko krok do odkrycia prawdy smoleńskiej, tylko kto ten krok uczyni?

Pozdrawiam

krzysztofjaw

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#289440

marcopolo

Wszystko wiedzieli i wiedza,ale gowno powiedza ,poniewaz w ten sposob maja caly swiat w garsci!W sprawie KATYNIA rzuca cos ,aby "pieski" sie zadowolily ' czyli MY! Dadza to o czym wszyscy juz dawno wiemy-jedna z tego korzysc,ze w 100% potwierdzili ,ze MORDU DOKONALI SOWIECCY MORDERCY! 1943 data ta Mord w Katyniu i 1943 Mord gen SIKORSKIEGO,-czy gen cos wiedzial na temat planowanego Mordu w Katyniu i jego wykonania-mysle ,ze tak DLATEGO GO ZAMORDOWALI! Polecam strone :WWW.ZAMACH.EU (tam pada podejrzenie udzialu w MORDZIE SMOLENSKIM grupy anglo jezycznej!) Mysle ,ze mozna uczulic POLONIE AMERYKANSKA ,aby naciskala na OBAME,ze jak powie swiatu kto zamordowal sp.NASZEGO PREZYDENTA L.KACZYNSKIEGO i 95 wspanialych Wielkich Polakow ,to II kadencje ma kieszeni!Pozdrawiam!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

marcopolo

#289449

marcopolo

Proponujac udzial Polonii Amerykanskiej mialem na mysli ,aby zagrac kartami jakimi Pan OBAMA gra z nami!!Oni -Jankesi-damy cosik co tam mamy,a MY -SPRAWDZAMY! i tez cosik cos OBAMA wam DAMY,moze nawet wiecej niz mamy,ale napewno cosik DAMY dla OBAMY!!A,moze to bedzie -NASZE POKEROWE ZAGRANIE i cosik tam ugramy,jezeli NIE ,to dalej OBAMA bedzie wygrany,ale juz bez DOMU, czyli BIALEGO DOMU !! Pozdro!! CZUWAJ!jak mowi     nasz "ukochany Rezydent"(moze gdzies tam poleci!) witajac sie codziennie rano ze swoja" I DAMA",ale .....nie Nasza!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

marcopolo

#289461

#289586

Ja tez, już zaraz po Smoleńsku, myślałam - i myślę nadal - tak, jak powiedział wyżej prof. Wieczorkiewicz, czyli:

"I mam takie przeczucie, graniczące z pewnością, że ta śmierć była na rękę właśnie zarówno chyba Rosji, UE i polskich piewców III RP… ale także być może USA czy Izraela."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#289564

Miło mi, ale nie jestem profesorem Wieczorkiewiczem :) To akurat były i są moje słowa (cytaty zaznaczam pismem uchylnym). Sądzę jednak, że profesor podpisałby się pod tym stwierdzeniem...

Pozdrawiam

krzysztofjaw

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#289574

Tak, wiem, bo wyraźnie zaznaczyłeś to w swoim wpisie.
Może niejasno napisałam :-)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#289580

Czy mogę prosić o wytłumaczenie skąd ten cytat z prof.Wieczorkiewicza?

Jestem wielbicielem śp Prof.Wieczorkiewicza, bo będąc nieco starszym od Niego, i otarłszy się trochę o historię PRL-u, własnymi obserwacjami mogę potwierdzić, że miał rację we wszystkim o czym mówił.

Ponieważ miałem w rodzinie oficera sztabu gen. Sikorskiego, ktory wrocił do kraju w 1948r, mam przekonanie, że to co mówił sp.profesor np o gen Andersie, czy o Powstaniu Warszawskim też było sluszne.

Ale o Smoleńsku nic powiedzieć nie mógl, bo zmarł 23.marca 2009r.

Pozdrawiam

cui bono

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

cui bono

#289578

We wszystkim co mówił? Przed 1989 rokiem, czy potem?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#289579