PONTON – czyli desant przestępców

Obrazek użytkownika Tadeusz Rozłucki
Idee

Grupa edukatorów seksualnych PONTON to organizacja przestępcza – powiedział na ks. Marek Dziewiecki podczas niedawnego sympozjum naukowego na UKSW. Mocne słowa, bo i temat mocny – pisze w swej relacji z imprezy Agata Ślusarczyk na łamach warszawskiego dodatku „Gościa Niedzielnego”.

Sympozjum „Ludzka seksualność. Piękno czy zagrożenie” odbyło się 8 czerwca na UKSW. Ma to być odpowiedź na wkraczają coraz pewniejszym krokiem do polskiej edukacji ideologię gender. Jak pisze w swym tekście autorka – jednym z bezpośrednich impulsów, do zorganizowania tej konferencji są książki wykorzystywane jako tzw. pomoce naukowe w polskich szkołach, często bez zgody rodziców.

Najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie ks. Marka Dziewieckiego, który jako jedno z największych zagrożeń w dziedzinie edukacji seksualnej wskazał działalność Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON. „Po przeanalizowaniu treści strony internetowej edukatorów stwierdzam, że jest ona przykładem grupy o charakterze przestępczym. Ksiądz Dziewiecki wskazał na trzy powody tego twierdzenia. Po pierwsze organizacja ta próbuje wprowadzić do polskich szkół zmiany, które skutkowały zwiększeniem liczby ciąż, aborcji i chorób przenoszonych droga płciową wśród nieletnich w innych krajach. To działanie na szkodę państwa. Po drugie PONTON narusza zapisy konstytucji, które mówią, że to „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. Inny artykuł konstytucji RP gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami. Więc oferta edukatorów skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzieży z pominięciem rodziców łamie prawo.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, że w krajach, gdzie podobni edukatorzy zajmowali się uświadamianiem seksualnym dzieci, wzrastała wśród nich liczba ciąż, aborcji oraz chorób wenerycznych. Polska na szczęście w tych postępowych statystykach zajmuje dość odległe miejsce. Najwyraźniej ktoś jednak postanowił to zmienić.

Ocena wpisu: 
Brak głosów