Antypaństwo czyli PRL - wykład prof. Jana Żaryna

Obrazek użytkownika elig
Historia

  "Antypaństwo w kraju - PRL" to tytuł dziesiątego z rzędu wykładu z cyklu "My i państwo" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza. Relacje wideo z dziewięciu poprzednich są na stronie SPJN /TUTAJ/. Obecny odbył się 8.05.2012 w kościele przy placu Grzybowskim w Warszawie o godz 18:00. Miał to być już ostatni wykład cyklu, ale pan Andrzej Wroński zapowiedział, że będzie jeszcze jedna prelekcja w dniu 5.06.2012 w tym samym miejscu, również o godz 18:00. Poseł Jarosław Sellin opowie o dziedzictwie i testamencie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Słuchacze otrzymają wtedy plan wykładów na rok 2012/2013. Jedenastego wrześnie 2012 ma się zacząć cykl 15 wykładów poświęconych sylwetkom wybitnych Polaków. Będą również zajęcia dla młodzieży szkolnej.

  Przed początkiem swojej prelekcji prof. Jan Żaryn zaprezentował podręcznik do historii "Od niepodległości do niepodległości", wydany przez IPN oraz pierwszy numer redagowanego przez siebie miesięcznika "Na poważnie". Z duma oświadczył, że cały pięciotysięczny nakład rozszedł się błyskawicznie i nie sposób już tego pisma kupić. Potem objaśnił, skąd wzięło się "antypaństwo" w tytule wykładu. Chodzi o to, ze PRL była podwójnie niesuwerenna. Nie tylko była podporządkowana Związkowi Sowieckiemu, ale narzucono też władzę partii komunistycznej /PPR a potem PZPR/ która sama tez była niesuwerenna stanowiąc przybudówkę partii bolszewickiej. Władza w PRL nie pochodziła od narodu, ale zarządzała nim i starała się go przerobić w duchu modelu sowieckiego.

  Prof. Żaryn omówił następnie proces zaprowadzania władzy komunistów Polsce. Opisał, jak NKWD, KBW i armia sowiecka rozprawiły się z Polskim Państwem Podziemnym. Potem mowa była o zawłaszczaniu sceny politycznej "metoda salami". czyli po trochu. Ten etap zakończył się jesienią 1947 wraz z wyjazdem Karola Popiela i ucieczką Stanisława Mikołajczyka na Zachód. Wkrótce potem była już pełnia stalinizmu. Ocenia się, iż do roku 1955 przez wiezienia i obozy przeszło co najmniej 250 tys. osób i wykonano ponad 4,5 tys wyroków śmierci. Około 5 milionów osób było w ten lub inny sposób nękanych przez MBP /inwigilowanych, szykanowanych/. W 1956 system komunistyczny był już gotowy.

  Opierał się on na trzech filarach. Pierwszy to aparat represji, drugi to ideologia marksistowska, a trzeci to upaństwowienie środków produkcji. Zniszczono ziemiaństwo i burżuazję. Upaństwowiono handel. Jedynie chłopi zachowali własność ziemi, choć oficjalna dystrybucja płodów rolnych była już państwowa. Ten ukształtowany w latach stalinizmu model obowiązywał aż do roku 1990.

  Jądrem oporu wobec komunistów był Kościół Katolicki, który mimo prześladowań zdołał zachować autonomię i zdolność kreowania rzeczywistości alternatywnej do tej kreowanej przez komunistów. Najbardziej odporne na ideologie marksistowska było chłopstwo, następnie robotnicy. W okresie stalinizmu praktycznie cała inteligencja służyła stalinizmowi. Ta warstwa społeczna postawiła się komunistom dopiero w latach 80-tych.

  Wykład trwał ponad półtorej godziny. Prawie drugie tyle zajęły pytania z sali. Pytano o różne rzeczy: o powstanie prokuratur wojskowych, o tryb zatwierdzania podręczników do historii, o porozumienie kardynała Wyszyńskiego z władzą z roku 1950, o małą stabilizację Gomułki i okres rządów Gierka i na koniec o Powstanie Warszawskie. Na wszystkie te pytania profesor udzielał obszernych i dogłębnych odpowiedzi.

  Całe spotkanie było filmowane. Relacje wideo będą dostępne na linkowanej powyżej stronie SPJN oraz w portalu Blogpress.pl.

  Na zakończenie proboszcz parafii ks. Mirosław Nowak wręczył przedstawicielom SPJN przywieziony z Rzymu piękny album wydany z okazji 400 lecia Archiwów Watykańskich.  Przy wyjściu rozdawano ulotki informujące o Marszu Rotmistrza Pileckiego.  Odbędzie się on w Warszawie 13 maja o godz 13:30.  Miejsce zbiórki: dom rotmistrza al. Wojska Polskiego 40.

Ocena wpisu: 
Brak głosów