Wyjaśnienie

Obrazek użytkownika fotoamator
Kraj

Wyjaśnienie, które złożył wczoraj w parlamencie prokurator Seremet mija się z porządkiem prawnym, obowiązującym w Polsce. Konkretnie chodzi o uznanie, iż jeśli badanie zwłok, które odbyło się w Federacji Rosyjskiej, proceduralnie nie odbiegało od przyjętej procedury badań sądowo- lekarskich w Polsce, to uznano, że nie ma potrzeby powtarzania tego badania w Polsce.

Jest to teza błędna, bowiem już w momencie uzyskania informacji, że część sekcji przeprowadzonych w Moskwie odbyła się bez udziału polskich prokuratorów i patomorfologów, a także, co najważniejsze, bez udziału ustawowych przedstawicieli ofiar, został naruszony , obowiązujący w Polsce porządek prawny.

Podstawa prawna jest bowiem zawarta w art. 316 par 1 KPK który mówi :

Jeżeli czynności śledztwa nie będzie można powtórzyć na rozprawie, należy podejrzanego, pokrzywdzonego i ich przedstawicieli ustawowych, a obrońcę i pełnomocnika, jeżeli są już w sprawie ustanowieni, dopuścić do udziału w czynności, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki…

Komentarz do tego artykułu można znaleźć choćby w materiałach dydaktycznych Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Cyt. – (…)Po trzecie, do otwarcia zwłok, jako czynności co do zasady niepowtarzalnej, należy, w myśl art. 316 § 1 k.p.k., dopuścić strony, ich przedstawicieli ustawowych, obrońcę i pełnomocnika. (…)

Całość pracy poglądowej tutaj :

http://www.amsik.pl/archiwum/1_2010/1_10l.pdf

 

W związku z tym, można uznać, iż wyłączenie przedstawicieli ustawowych jest przesłanką do uznania, że doszło jednak do naruszenia obowiązującego w Polsce porządku prawnego, co powinno stanowić podstawę do niezwłocznego przeprowadzenia sekcji zwłok w Polsce, z udziałem osób uprawnionych w myśl art. 316 par. 1 KPK.

Stanowisko prawne przyjęte przez Polskie organy prawne, uprawnione do działań w tym zakresie, jest więc obarczone błędem i jako takie podlegać powinno weryfikacji w postaci obowiązujących form postępowania prawnego, włącznie z wnioskiem o wyłączenie osób odpowiedzialnych za zaistniałe nieprawidłowości.

Apel do prawników :

Zapraszam wszystkie osoby, które mają doświadczenie i  wiedzę w dziedzinie prawa do aktywnego włączenia się w dyskusję nad porządkiem prawnym przyjętym do zbadania przyczyn tragedii smoleńskiej. W chwili obecnej następuje bowiem "wysyp" kłamstw i niedopowiedzeń strony rządowej, która za wszelką cenę stara się nie dopuścić do tego, aby fakty zastąpiły kłamstwo i medialny PR. Jest to kolejna próba narzucenia społeczeństwu nieprawdziwego obrazu sytuacji.

Za mało jest natomiast tych, którzy mając odpowiednią wiedzę potrafiliby bardzo szybko zweryfikować medialne kłamstwa i wypowiedzi tych, którzy staja się obrońcami we własnej sprawie

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

OJ CZY ZNAmienne (imienne, zmienne. niezmienne) „zaSADY” (POsadzki, zasadzki w POsadach POurzędUNIków) w „oSądach” ignoRAnCJI poWINNOŚCI...

„niezawisłości” od kierowniczych „roli partii” ...
-> PRZESTĘPCZOŚCI „państwowej” = antypaństwowej – anty -> Pracowniczej KLIK/adr – SITW POurzędUNIków anty obywatelskich, OJ CZY ZNAnych - Ojczyzny wszystkich ?

Znających SStandardy dowodzące "dowodzenie" = IGNOROWANIE „POobywatelami wymiaru sprawiedliwości” …

->> ODPOWIEDZIALNYCH DONIESIEŃ DOROBKU ŚLEDCZEGO -> pryncypialnych Policjantów, Prokuratorów, Lekarzy Polski (KKM i NIL) …

- >>>OBYWATELSKO kierowanych wiele LAT ( przez rozpoZnających ZBRODNIE Obywateli) do kolejnych Ministerstw Sprawiedliwości i Prokuratur Generalnych…
SĄ „ ODPOWIEDZIALNIE ???” standardowo odsyłane (permanentnie) DO majętnych , wdzięcznych (za URZĘDOWE umożliwianie mataczenia- przepisowymi umorzeniami ???)

-> SIŁ siTW mocoDawców przeMocy POstępczości ludoZAbójstw szpitalnych…

SITW dowodzących „prokuratorami apelacyjnymi” POtwornie oszukującymi Prokuraturę Generalną - przestępczo sprokurowanymi fałszerstwami ...

-> ODPOWIEDZIALNIE prawidłowo rozpoczętymi śledztwami , które mogły POwstrzymać - wymierzone w SPOŁECZEŃSTWO Polski i „ Nad/obyVATeli wymiaru sprawiedliwości”...

ZBIOROWĄ NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ - współodpowiedzialnych pLATform „ludzkich – obywateli”=> za współczesne ludoZAbójstwa, w nieludzkich miejscach - na PAŃSTWO gGłodne Polski -> SPRAWIEDLIWYCH przePiSów PRAW obywatelskich.

Fakty Uboczne : za obywatelskie 15 letnie informowanie kolejnych Ministrów Sprawiedliwości o ZBRODNIACH ludoZAbójstw „szpitalnych” (szszTajnych) …

W roku 2008 miejskie SITWY POurzędUNIków (znane POrządowi ?) POzbawiły mnie PRAWA wykonywania zawodu RZEMIEŚLNIKA produkującego formy redukujące BEZROBOCIE w mieście "łowców skór"– świadka ludoZAbójstw...

POmimo represji POurzędUNIków
realizującego projekty produkcyjne (eksportowe) dające co najmniej jedno nowe miejsce podatkodajnej pracy dla mieszkańców Polski…

W 15 letnich PiSmach do ministrów sprawiedliwości, nawet nie sugerowałem POtrzeby POzbawienia PRAW do wykonywania dochodowych „zawodów” „lekarzom" (powodujacym śmierć obywateli) czy „prokuratorów” „ sędziów” „prezesów sądu” „POsłów” „ministrów zdrowia państwa” …

Ignorujących fakty licznych ludoZAbójstw „szpitalnych” ośmielających do MNOŻENIA innych POmniejszych „aferek”...

o zdecydowanie mniejszym wymiarze „sprawiedliwości obywatelskiej” od POrządowego projektu (?) POpLecznictwa ludoZAbójstw „szpiTa(j/l)nych ...

– PrzyCZÓŁków kadr „czuwających nad odlotami” POstaci wcielających „dawanie ciał” funkcjonariuszy w ciałach państwa UNItarnie KASowanego (od roku 2008 ?) …

Pozdrawiam.

Janusz Krzemiński – ojczystegoiowego@interia.pl

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#293817

"Gowin: nie było polecenia nieotwierania trumien"

http://wiadomosci.wp.pl/page,2,title,Informacja-Jaroslawa-Gowina-ws-katastrofy-smolenskiej,wid,14963327,wiadomosc.html?ticaid=1f402&_ticrsn=3

Pozdrawiam.
contessa

PS. Podejrzewam, że chodzi tu o pewien przekaz, mający trafić do lemingów. O tym w mojej następnej notce pt."Czego nie ma prawa wiedzieć leming. Czyli o koszuli Tuska, prokuratorskich gierkach i wypadłym nicie". Jeszcze dziś.
_______________
... Tak trudno iść się wyspowiadać mając świadomość, że spowiednik... dopiero co wyszedł z burdelu !
_________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.y

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#293918

Dzięki Ci bardzo. Ja przygotowuję tekst poszerzony i przyda się każdy dobry link. Tekst ukaże się jednak na Pomnik Smoleńsk. W tekście będzie również wyjaśnienie dlaczego tam go publikuję.

Musimy "odkręcać" ten "przekaz dla lemingów" - to nasz obowiązek...

serdecznie Cię pozdrawiam :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Zapraszam do odwiedzania autorskiego bloga http://wojnaznarodem.blogspot.com/

#293920