Plagiat, czyli wszystko już było - kilka cytatów

Obrazek użytkownika szczurbiurowy
Kraj

 Ponieważ zbliża się szaleństwo, które jak co roku ma uwidocznić dobroczynność na pokaz, a do tego doszedł w tym roku akcent eutanazyjny, znany z historii, chciałbym przypomnieć kilka faktów, które można znaleźć na witrynie poświęconej historii pewnego państwa, w którym o eutanazji nie tylko się gadało. Cytuję:

"Witershilfe - Pomoc Zimową zapoczątkował w 1931 roku rząd Brüninga, Hitler jednak przypisał sobie całą zasługę, inaugurując październikową akcję zbierania darów. Organizowaniem Pomocy Zimowej zajmowała się wprawdzie NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt), lecz Hilgenfeld (szef tej organizacji) podlegał ministrowi propagandy Goebbelsowi, a ten z kolei wiedział jak zabrać się do działania.[...]

Podstawową sprawą było przedstawienie "wspólnoty narodowej" w działaniu, przyćmienie poczynań charytatywnych kościołów przez narodowosocjalistyczny "socjalizm czynów". Pomocą obejmowano nawet byłych komunistów, pod warunkiem że wyrzekli się dawnych przekonań.

W 1935 roku, otwierając październikową kampanię pomocy, Hitler powiedział: "Poprzez tak widoczne demonstracje nieustannie poruszamy sumienie naszego narodu i raz za razem uświadamiamy wam, że należy uważać się za człowieka społeczności i nie unikać poświęceń!... Chcemy pokazać całemu światu i naszemu narodowi, że my Niemcy, uznajemy słowo "wspólnota" nie za pusty dźwięk, ale za coś, co naprawdę wymaga od nas wewnętrznego zobowiązania".

[...]Członkowie i zwolennicy NSV sprzedawali podczas akcji dobroczynnej tandetne przedmioty, w ten sposób częściowo pobudzając produkcję przemysłu lekkiego, w nagrodę zaś dostawali certyfikaty, znaczki i inne drobiazgi, którymi zwykle nagradza się skautów.

 Przykład pamiatek, sprzedawanych podczas akcji dobroczynnych.Po początkowym i burzliwym okresie swojej działalności, po zlikwidowaniu problemu bezrobocia w Niemczech i ogólnej poprawy warunków życia, zmieniły się też kierunki zainteresowania NSV. Po 1938 roku, główne pola działania NSV to:- matka i dziecko

- działalność kobiet w Niemieckim Związku Kobiet (Deutschen Frauenbund)

- przedszkola

- pomoc w gospodarstwie domowym

- pomoc młodzieży

- walka z gruźlicą (Tuberkulosehilfswerk)

- ruchome punkty dentystyczne

- służba dworcowa

- instytucja dobroczynna wydająca posiłki (Ernährungshilfswerk)

- oraz Pomoc Zimowa (Winterhilfswerk)(...)W połowie 1939 roku, NSV składała się z: 40 okręgów (Gau) 813 kół (Kreis) 26138 miejscowości (Ortswaltungen) 97161 komórek (Zellen) 511689 bloków (Blocks) Czyż może nas więc dziwić fakt, że NSDAP kontrolowała każdą dziedzinę życia w Niemczech i praktycznie każdą rodzinę?

Działania NSV skupiły się na pomocy i ogólnie pojętemu szkoleniu kobiet i dzieci. Organizowano wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Począwszy od właściwego odżywiania się podczas ciąży, nauki opieki nad noworodkiem, opieka w przedszkolach, pomocy w pracach domowych a nawet nauce gotowania. Każdy mógł liczyć na pomoc i zainteresowanie NSV, oczywiście nie dotyczyło to "obcych" rasowo, więźniów, pospolitych wyrzutków społeczeństwa lub elementów obcych światopoglądowo. Organizowano opiekę nad młodzieżą podczas wakacji - ściśle współpracując z odpowiednimi organizacjami młodzieżowymi, otaczano opieką wdowy i sieroty. Dbano tez o zdrowie narodu, w tym celu służyły badania przeciwgruźlicze, ruchome punkty dentystyczne docierały do najodleglejszych zakątków Niemiec.

W celu większego oddziaływania na społeczeństwo, NSV już od 1933 roku wydawała miesięcznik "Nationalsozialistischer Volksdienst" (Narodowosocjalistyczna Służba Ludu), a od 1936 roku serię książek "Ewiges Deutschland", (Wieczne Niemcy).

Lata wojny jeszcze bardziej zwiększyły zakres działania i opieki NSV nad ludnością. Zwiększyła się ilość wdów i sierot. Naloty alianckie na Niemcy, spowodowały konieczność ewakuacji dzieci i młodzieży oraz części ludności cywilnej w bardziej bezpieczne miejsca, mniej narażone na bombardowania.

Organizacja NSV dbała też m. in. o zapewnienie dachu nad głową rodzinom które straciły swoje domy i mieszkania w wyniku bombardowań. Wszystkim uchodźcom trzeba było zapewnić zarówno wyżywienie jak i odpowiednia odzież. NSV działała w ścisłej współ-pracy z lokalnymi komórkami NSDAP. Pod koniec wojny doszły jeszcze setki tysięcy uchodźców z terenów zajmowanych przez wojska przeciwnika, nad którymi też trzeba było roztoczyć opiekę i zapewnić pomoc.Działalność NSV, mimo że była to organizacja podległa NSDAP i kierowała się tym samym światopoglądem, była niezwykle pożyteczna dla społeczeństwa niemieckiego, któremu starała się pomóc podczas trudnych lat wojny. Po okupacji Niemiec, alianci chętnie korzystali z jej doświadczeń, zwłaszcza w dziedzinie opieki socjalnej i charytatywnej."(c) (c) copyright 2005-2007, Waldemar "Scypion" "Sadaj Design by Scypion

źródło: http://www.dws-xip.pl/reich/nsv/nsv.html

 

 

 
Brak głosów