Wszystkie kryzysy wynikają z braku prawdy. Kilka zdań o powszechności skundlenia naszego narodu.

Obrazek użytkownika KP
Kraj

Tylko naród powszechnie i głęboko skundlony może kundla uznać za swój autorytet. Ja nie mam pretensji do zdrajców, bo kto jesli nie sowiecki kundel doskonale pasuje na ich proroka? Kogo innego mnieliby nosić na sztandarach?

Mam jednak pytanie, które wynika ze sentymentu do poporzednio wykonywanego zawodu: ilu nauczycieli zaprotestowało przeciwko umieszczeniu tekstów mordercy, zwyrodnialca i sowieckiej szmaty na państwowym egzaminie?

Mam bowiem takie dziwne wrażenie, że gdyby w tym samym miejscu znalazł się tekst Romana Dmowskiego, znalazłyby się sektki ochotników do pisania listów protestacyjnych. A ilu zgłosiłoby się nauczycieli? Ja sam znam osobiście kilku kandydatów...

Brak głosów

Komentarze

.....w rodzinie.Tu najczesciej brakuje PRAWDY.Ona bowiem jest warunkiem wzajemnego zaufania.
Przeniesmy to pytanie na poziom podstawowy.Ilu mezow,zon ,matek i ojcow,siostr i braci zaprotestuje przeciw skundleniu czlonkow rodziny?

Vote up!
0
Vote down!
0

Verita

#392718