Prawica. A cóż to takiego? Część 3.

Obrazek użytkownika Jurand
Kraj

Kirkor, że też nie dasz człowiekowi spokoju.

Zacznę tym razem od podatków.

PODATKI.

Dochodowy. Skłaniam się raczej do dwuch progów. Pierwszy to 8%. "Limit" dochodów to 100 tys. Powyżej 100 tys-12%. Żadnych odpisów.

Biznes. Jeden podatek 9%. Odpis tylko w przypadku stworzenia nowych, nie powracających, miejsc pracy. Jaki procent? Do uzgodnienia.

Serwis-Handel. Wszelkie VAT-y niech sobie Unia zabiera. Skasowany natychmiastowo. Jeden podatek w wysokości 10%. a i ten nie obowiązywałby w przypadku dzieci do 18-go roku  życia (ubrania, pieluszki, odżywki itd, itd), oraz nie byłoby tego podatku do żywności, włączając w to kakao, kawę i herbatę czy wody mineralne.

KONCEJE. Zlikwidowane natychmiastowo. Wszystkie!!!!!!!!

ZWIĄZKI ZAWODOWE.

Powinny i muszą istnieć, z tym, że przedefiniowane zadania. ZZ ma być stóżem praw pracowniczych, bo takowe muszą istnieć, oraz przepisów BHP, bo takowe muszą istnieć. ZZ może zaistnieć w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 80 ludzi, jeżeli zakład ma mniej niż 80 ludzi, a pracownicy chcą należeć do ZZ mogą należeć do organizacji regionalnej. Zasada jeden ZZ w jednym zakładzie pracy.

Prawo do strajku. Ograniczone. Pracownicy pracujący w zawodach wyższej użytecznoci publicznej nie mieliby prawa do strajku. Do tych zawodów zaliczyłbym:

1. Pracowników administracji państwowej i samorządowej.

2. Nauczycieli. Począwszy od przedszkola a skończywszy na wyższych uczelniach.

3. Lekarze.

4. Pielęgniarki

5. Pracownicy szpitali.

6. Pracownicy Pogotowia Ratunkowego

7. Policja

8. Straż Pożarna

9. Pracownicy zatrudnieni przez miasto. (oczyszcanie ulic, ścieków, utrzymanie dróg itp)

10 Energietyka

11. Zbrojeniówka

Można dodać, można ująć. W zamian za zabranie prawa do strajku pracownicy wymienieni powyżej zyskują system wynagrodzeń odpowiadający średniej krajowej w danym zawodzie, plus wysługa lat, podwyżka co 5 lat oraz co 2 lata rewaloryzację wynagrodzeń o procent inflacji.

EDUKACJA.

Zakładam że powracamy do dawnego systemu. Nowy jest o kant d... rozbić!

1. Bezpłatna szkoła podstawowa.

2. Płatna szkoła średnia (technika, licea)

3 Szkoły zawodowe finansowane przez przemysł. System stypendiów.

4. Technika tylko 3 letnie i na podbudowie szkoły zawodowej.

5. Studia wyższe- odpłatne.

Aby wyrównać szanse należy stworzyć system pożyczkowo-stypendialny umożliwiający mniej zamożnym a zdolnym kontynuację nauki.

ADMINISTRACJA.

Proponuję podział na województwa, starostwa i gminy.

Aby ograniczyć administrację i jednocześnie uczynić ja bardziej efektywna trzeba ograniczyć liczbę województw do 7, jednocześnie twarząc 5 metropolii na prawach województw. Należałoby przy tym ostudzić różnego rodzaju "reformatorów" i wprowadzić stabilizację poprzez zapis o podziale administracyjnym kraju w Konstytucji. Jakakolwiek próba "reformy" kończyłaby się postawieniem przed Trybunał Konstytucyjny, który to nie miałby prawa "intrpretować" tylko wymierzyć karę za złamanie Konstytucji. Proponuję: województwa, Pomorze, Prusy, Łużyce,Wielkopolska, Mazowsze, Śląsk, Małopolska. Metropolie to:Świnoujście-Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Łódź, Górny Śląsk-Zagłębie. Żadne z województw nie mogłoby mieć więcej niż 10-12 starostw, a strostwo, nie wiecej niż 10-12 gmin. Wprowadzić zasadę, jedno starostwo-jeden poseł na Sejm.

KORPORACJE ZAWODOWE. Całkowity zakaz działalności!!!!!.

Myślę, że byłoby to na tyle. Dziękuję za przeczytanie i obiecuję, że już nigdy nie będę przynudzał aż tak. Ale to wszystko wina Kirkera. 

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów