Popierasz gejostwo, wara od ołtarza! (wpis niedzielny)

Obrazek użytkownika Jinks
Blog
Co czyni człowieka członkiem katolickiej wspólnoty, czy też Kościoła Powszechnego?
Czy wystarczy zaliczenie kolejnych sakramentów świętych, ażeby mienić się katolikiem - wyznawcą Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego z grobu?
We współczesnej dobie laicyzacji życia społecznego na całym świecie, jak również i w Polsce oczywiście, nastąpiło zerwanie więzi ludzkości z Bogiem.
Gdy popatrzymy na statystyki, to wychodzi nam, że około 90% obywateli Polski, to katolicy, ale czy jest tak w istocie?
Upadek moralny człowieka, to zjawisko powszechne w naszej rzeczywistości.
Pranie mózgów przez media robi w nich niewyobrażalne wręcz spustoszenie.
Walka z religią uwidacznia się na każdym poziomie życia społecznego dzisiejszego świata.
Wyznacznikiem przynależności do Kościoła Katolickiego jest ścisłe przestrzeganie zasad zawartych w Dekalogu, jak również stosowanie się do reguł z Katechizmu.
Ilu z nas uznaje owe zasady za priorytetowe w swoim życiu?
 
Często można usłyszeć z ust polskiego katolika, że owszem, wierzy on w Boga, ale nie wierzy w księdza, a o jego przynależności do KK decyduje zadbanie o sakramenty święte swoje, czy swojego dziecka, w tym drugim przypadku przynajmniej do bierzmowania, choć dzisiaj to już bywa różnie.
Co z codziennością jednak?
Na ile stosujemy się do wspomnianego Dekalogu i na ile jesteśmy sumienni w wypełnianiu nauk Chrystusa, a także w stosowaniu się do nauk swojego, Katolickiego Kościoła?
 
Philip Egan - brytyjski biskup katolicki, oznajmił, że politycy głosujący za legalizacją tzw. “małżeństw” homoseksualnych, nie mogą być dopuszczani do Komunii św.
“Małżeństwa” homoseksualne, eutanazja, aborcja, in vitro, brutalnie nachalne promowanie doktryny gender - to wszystko są czynniki, stojące w opozycji do nauki Kościoła Katolickiego, a wręcz są jej zaprzeczeniem.
Wymienione zjawiska są legalizowane w poszczególnych krajach na szczeblu ustawodawczym, przez polityków i dobrze wiemy, że owe zjawiska znajdują swoje umocowanie prawne w krajach Unii Europejskie między innymi, co czyni te kraje już nie tylko niechrześcijańskimi, ale pogańskimi.
Nie sposób w obliczu takich zagrożeń dla ludzkości, nie przyznać biskupowi Egan’owi racji, ale myślę, że biskup wykazał się zbytnią powściągliwością w swojej opinii, bowiem tych polityków ktoś jednak wybiera, ktoś na nich głosuje i to zupełnie świadomie.
Moim skromnym zdaniem, to Kościół powinien automatycznie wykluczać ze swoich kręgów ludzi nie tylko podejmujących decyzje w parlamentach, ale także wszystkich tych, którzy na nich głosują.
Ktoś zapyta, to ilu zostałoby katolików w szeregach ich społeczności?
Być może niewielu i zapewne statystyki mocno by zniżkowały, ale wydaje mi się, że obyłoby się bez większych strat dla samego Kościoła Katolickiego, podczas gdy w tym przypadku zdecydowanie stanowi jakość, a nie ilość.
Problem polega na tym, że my sami nie będziemy odpowiadać przed biskupem za swoje wybory, a przed samym Bogiem, tyle, że wielu z nas się wydaje, że Sąd Ostateczny, to jakiś mit.
Mitem jest demokracja, ale z pewnością nie jest nim sprawiedliwość, bo ta istnieje, a namiastką tej bożej sprawiedliwości jest śmierć. Każdy człowiek zamienia się w proch, niezależnie od tego kim był w swoim życiu, ale czy każdy dostąpi życia wiecznego, to już zgoła inna bajka.
Nie ma jednak, co się martwić, gdyż każdy Katolik takie życie posiądzie, 
 
PS Kiepem ten, kto uzna ten tekst za moralizatorski i powie - nie będzie mi jakiś Jinks mówił, czy jestem Katolikiem, czy nie i Jinks w istocie nie mówi, a pyta.
Powyższa treść jest efektem moich dzisiejszych, niedzielnych przemyśleń i z moralizatorstwem nie ma nic wspólnego, a zaznaczam to, bowiem spostrzegłem, że wiele osób nie do końca rozumie, to co czyta.
 
Pozdrawiam!
 
Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.2 (głosów:9)

Komentarze

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika wilk na kacapy został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#420338

Bądź łaskaw zwrócić uwagę na treść post scriptum w mojej notce, komsomolcu.

Ty nie masz zielonego pojęcia o tym, co czytasz, a co gorsza, to nie wiesz również, co piszesz i to cię dyskwalifikuje zupełnie z roli interlokutora.

Proponuję ci zgłębianie wiedzy ze swojego Statusu Komsomolca, a czytanie moich notek, po prostu sobie daruj.

Twój intelekt niestety ich nie ogarnia, jeżeli ogarnia cokolwiek innego.

Ze względu na to, że wypisujesz tu wierutne bzdury, to cytuję poniżej ze specjalną dedykacją dla ciebie cytaty z pewnej Księgi, z którą zapewne w swoim życiu nie miałeś nigdy do czynienia.

Wy homoseksualiści myślicie, że wasz grzech jest miły Bogu?

Tak nie jest!

 

Kpł 18:22.24-25.29
 
22. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!
24. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.
25. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców.
29. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.
 
Kpł 20:13
 
13. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.
 
Rz 1:25-28.32
 
25. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
27. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
 
1 Kor 6:9
 
9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
 
Mdr 14:26
 
26. ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd.
 
Tm 8-11
 
8. Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje,
9. rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,
10. dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką,
11. w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.
 
 
Rdz19:4-25
 
4. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom,
5. wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!
6. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,
7. rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!
8. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!
9. Ale oni krzyknęli: Odejdź precz! I mówili: Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi! I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.
10. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.
11. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.
12. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd.
13. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć.
Sdz 19:22-25
22. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować.
23. Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa.
24. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa.
25. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać…
 
1 Kor 13:4-5
 
4. Miłość…
5. nie dopuszcza się bezwstydu…
 
 
Tak więc przestań się w końcu kompromitować, a co do modlitwy, to pomódl się lepiej o rozum dla siebie.
 
Podoba mi się!
13
Nie podoba mi się!
-3
#420342

z nauką kościoła katolickiego .Nikogo nie osądza i nie wyklucza.Przypomina jedynie prawdy wiary,co jest naszym obowiązkiem.

Zarówno ci co głosują na w/w polityków jak i ci politycy ,sami wykluczają sie ze wspólnoty KK,sami się exkomunikują.

Wilk skrąca w stronę protestantyzmu ,twierdząc że wszyscy będą zbawieni.

Pozdrawiam obu panow.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

Verita

#420344

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jinks nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Owszem, skręca, ale w stronę neobolszewizmu z jego genderem. Powinien zmienić swój pretensjonalny nick na "TĘCZUŚ".

 

Pozdrawiam również.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#420347

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika wilk na kacapy został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#420366

Co za kretyn?

Nie myśl sobie, że pedały to zjawisko naturalne. Jeśli masz z tym problem, to jedź do Szwecji, tam mogą cię wyleczyć z tej przypadłości.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#420371

Nic bardziej wyrazistego nie można napisać,jedynie może w odniesieniu do tych 90%,nie ilość ,a jakość.Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Dariusz

#420374

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jinks nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Niestety, ale dla niektórych "komentatorów" materiał jest zaciemniny, a cytaty z Biblii na temat postrzegania przez Boga zboczeńców, czynią ze mnie rasistę i homofoba :)

 

Również pozdrawiam serdecznie!

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#420381

WnK to genderowy "folklor" na NP.PL nie od dziś.

Pozdrawiam. ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#420385

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jinks nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"Tęczuś" jednym słowem?

Powoli sie przyzwyczajam, do jego manier.

 

Pozdrawiam miło!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#420387

Zanurzają się wierni w diabelską wodę
Myśląc że można manipulować Bogiem
Gdy się trzyma konszachty z najgorszym wrogiem
Bóg ocenia po czynach nie pustych słowach
Tak często tworzonych w niemyślących głowach
Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#420391

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jinks nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Zapewne tak, ale w powyższym przypadku, to coś mi się zdaje, że osoba nie tylko ogląda pokazy tej "mody", ale jest również modelem :)

 

Pozdrawiam również!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#420392