Idioci & TV TRWAM

Obrazek użytkownika PS
Idee

 Idioci & TV TRWAM

mso-ansi-language:EN-US"> 

mso-ansi-language:EN-US">„et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos” (J 8, 32)

A contrario

 “wygrać prawdę” (PDT, 19.01.2011)

 W związku z ewidentną rozbieżnością stanowisk pozwolę sobie na śmiałą hipotezę. „Nie przypadkiem” Donald & Co. nie dopuszczają TV TRWAM na multipleksa. Jeśli bowiem TV TRWAM emitując rzetelne info pozwala poznać prawdę obiektywną – to sprzeciwia się „wygrywaniu prawdy”. I co za tym idzie kreowaniu idiotów, nazywanych też lemingami na masową skalę przez tzw. producentów. Stworzenie takie nie interesuje się dobrem wspólnym. Pogarda i nienawiść do PiS-a [1] ich treścią pasącą i paszą treściwą. Nie wiedzą jednak po co, dlaczego i czego właściwie  tak mocno nienawidzą. Nie interesują się. Nie wnikają, nie badają. Pozwalają się za wodzić za nozdrze i dowolnie sobą manipulować. Nie dziwi ich, że prawdę można wygrać. Jak kasę w kasynie np. Lub mieć instrumentalnie do wykorzystania.  

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:white">słowo `polityk" oznaczało w demokracji ateńskiej człowieka, który uczestniczył w życiu polis, czyli swojego państwa. A jeśli ktoś nie uczestniczył w życiu państwa, tylko ograniczał się do tego, aby zajmować się wyłącznie swoimi prywatnymi sprawami, Grecy nazywali go mianem `idioty". color:#090909">  font-family:Georgia;color:#090909">  color:black;background:white">[2]

white">Z moich obserwacji wynika, że lemingi podobnie jak idioci nie interesują się polityką, rozumianą jako troską o dobro wspólne[3]. Moda taka. O idiotach wspomina gazeta uczciwa [wym. Uczciwa [4]]:

white"> color:#090909">Z "idiotami" nikt nie chciał konsultować dokumentu ACTA. color:#090909">
background:white">
Więcej... http://wyborcza.pl/1,75968,11038830,Anonimowi_kontra_rzad.html#ixzz1kmPgRFPR

white">Blokada dostępu, wykluczanie i dyskryminacja to dość modna i popularna ostatnio metoda działania bandy czworga & satelitów. Oczywiście w imię postępu, walki o demokrację, prawa człowieka, tolerancję dla gejów i innych takich, żeby było śmieszniej. Poprzednio obserwowaliśmy blokadę Marszu Niepodległości - teraz mamy do czynienia z dyskryminacją i atakami na media o. Tadeusza Rydzyka. Księża biskupi wprawdzie ośmielili się zauważyć, że:

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:white"> mso-bidi-font-family:Arial;color:#090909;background:white"> "wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa font-family:Georgia;color:#090909;background:white">". [5]

- niemniej jednak nie przeszkadza to społeczeństwu – ponoć w 90% katolickiemu - siedzieć cicho.

white"> Dziękuję TV TRWAM! VIVA PAPA! Saluti Kiko!  - napisałem poprzednio. I nie tylko ja oglądałem relację z tego wydarzenia. A w wywiadzie Naszego Dziennika z  Tomaszem Telukiem, prezesem Instytutu Globalizacji czytamy też o zemście politycznej:

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:15.0pt;
background:white"> 11.5pt;font-family:Georgia;color:#090909;background:#FFEFE3"> Oglądałem niedawno bezpośrednią transmisję Telewizji Trwam ze spotkania członków Drogi Neokatechumenalnej z Papieżem, której - wydawało się - nie można oglądać nigdzie poza telewizją internetową Watykanu. Nie dostrzegam innych powodów - oprócz politycznej i światopoglądowej zemsty - odmowy koncesji dla Telewizji Trwam

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:white">...

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:white">Może rządzącym właśnie o to chodzi, aby przekaz Telewizji Trwam nie docierał do szerokich kręgów odbiorców?

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:15.0pt;
background:white"> color:#090909">
color:#090909">- Tak. Jest to zemsta polityczna za niezależność Telewizji Trwam, za to, że nie obawia się ona krytykować władzy.

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:white">
Decyzja Krajowej Rady obnaża mariaż głównych mediów z władzą i wprowadzaną przez ten duet tylnymi drzwiami cenzurę.

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:15.0pt;
background:white"> color:#090909">
color:#090909">- Ten proces zachodzi nie tylko w Polsce. Wszędzie na świecie rynek mediów jest koncesjonowany. Gdyby nadawcy mieli do niego wolny dostęp - do opinii publicznej przebijałyby się różne poglądy, co byłoby dla rządzących bardzo niewygodne. Dlatego władza robi wszystko, by przejąć nad tą przestrzenią wolności kontrolę, na przykład za pomocą międzynarodowej umowy ACTA, która zmierza do ograniczenia swobody wypowiedzi i rozwoju niezależnych mediów w internecie. I w przypadku ACTA, i w przypadku odmowy koncesji Telewizji Trwam chodzi o to samo - żeby zablokować rozkwit mediów niezależnych od władzy. To ona chce decydować, kto może mieć telewizję, a kto nie. Podpisanie ACTA i odmowa koncesji dla Telewizji Trwam są wyrazem tendencji do ograniczania wolności mediów. Oba te fakty świadczą o zamykaniu się demokracji w Polsce.

white">Demokracja zagrożona a jej nieustraszeni obrońcy Lech Wałęsa i Adam Michnik milczą jak groby pobielane, jakby dali się zastraszyć lub przeszli na stronę ZOMO. Mam jednak nadzieję, że w końcu się ktoś wpływowy się obudzi i da głos. Tylko czy nie straci wtedy ko posady?

white">Jednak 25 % czynnych wyborców nadal popiera PiS pomimo nagonki medialnej. I stosownie do tego Naród jako suweren w państwie prawa powinien zatem mieć dostęp do informacji medialnych przychylnych PiS-owi – czyli np. z 4 miejsc na MU po 3 dostają zaprzyjaźnione TVP, POLSAT, TVN i jedno TV TRWAM. I nie chodzi o przychylność stronniczą sensu stricte, ale o normalną, rzetelną informację, nie zaciemniającą obrazu, czyli nie wygrywającą prawdy właśnie. Kontekst polityczny zauważa Michał Olech:

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:white">„Tyle, targetem docelowym Radia Maryja i TV Trwam jest twardy elektorat nie PO, ale PiS.”

white">http://kampanianazywo.pl/opinie/solidarna-polska-broni-tv-trwam-bo-ma-w-tym-polityczny-interes/

white">Iśka (Iwona Śledzińska – Katarasińska z PO RP) nie dopuszcza do głosu przedstawicieli TV TRWAM. [6]

Ignoruje przesłanie z Watykanu[7] - Pani poseł Anna Sobecka chciała dołączyć do protokołu:

margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:15.0pt;
background:white"> mso-bidi-font-family:Arial;color:#090909;background:white">„Nie wiem czego obawia się ekipa rządząca nie udzielając głosu przedstawicielom Fundacji Lux Veritatis, pani dyrektor, o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi, Dyrektorowi Radia Maryja. I tutaj moja prośba, aby włączyć do protokołu, listy Ojca Św. Bogu niech będą dzięki za ten list, jako że w zasadzie pokazuje całą trudną historię, budowania mediów katolickich w Polsce. color:#090909;background:white">” font-family:Georgia;color:#090909"> [8].

white">To może budzić zdumienie, bo przecież udzielający radek na Twitterze minister spraw zagranicznych w czerwcu 2011 skierował notę do Watykanu w sprawie tegoż o. Tadeusza Rydzyka.[9] A teraz się pogardza opinią Watykanu. Iśka powiedziała, jeśli dobrze ją zrozumiałem, że nie było takiego precedensu i nie będzie. Ciekawe czy zignorowała by list od W. Putina, kanclerz Merkel, czy bardziej zainteresowanych tematyką Radia Maryja i TV TRWAM braci starszych w wierze Laudera[10] albo 10.0pt;font-family:Georgia;color:#090909;background:white">warszawskiej loży B’nai B’rith[11] Georgia;color:#090909">?

Reasumując – obrazków brak,  odsyłam wzrokowców do ilustracji z notki 12.0pt;color:#111111">Pomożemy!

Bo zgoda buduje dobrość  WSI i MIAST  

white">CZUWAJ!

Relacja z sejmowej komisji kultury (Radio Maryja, 2012-01-27)

 

15.0pt;background:white"> color:#0085B7">[1] Georgia;color:#090909">  Prawo i Sprawiedliwość

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

color:#0085B7">[2]   font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#090909">Homilia abp Mieczysława Mokrzyckiego

Radio Maryja, 2011-07-10

#0085B7">http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=112829

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

15.0pt;background:white"> color:#0085B7">[3] Georgia;color:#090909">  Arystoteles http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

0cm;margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:
white"> 11.5pt;font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#805500;background:
#F3EBC6">Celem polityki według Arystotelesa jest
color:#805500;background:#F3EBC6">  Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#805500;background:#F3EBC6">dobro wspólne. Według Jana Pawła II polityka to "roztropne działania na rzecz color:#805500;background:#F3EBC6">  Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#805500;background:#F3EBC6">wspólnego dobra".

0cm;margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:
white">http://szary-obywatel.blog.onet.pl/Polityka-dobro-wspolne,2,ID165782529,n

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

15.0pt;background:white"> color:#0085B7">[4]  http://niepoprawni.pl/blog/2606/gazeta-luczciwa-rzeczywista-rzeczywistosc-totalitaryzm

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

color:#0085B7">[5]  http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1141507

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

color:#0085B7">[6]  color:#090909;background:white">„Przedstawicielka wnioskodawców, poseł Elżbieta Kruk poprosiła o udzielenie głosu o. Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wówczas rozpoczęły się kilkudziesięciominutowe przepychanki proceduralne wywołane zachowaniem przewodniczącej Śledzińskiej-Katarasińskiej, która podobnie jak na poprzednim posiedzeniu komisji, nie zgadzała się na oddanie głosu przedstawicielom Fundacji Lux Veritatis. Pod pretekstem poddania pod głosowanie wniosku posłanki Urszuli Augustyn z PO o zakończenie dyskusji i przejście do odpowiedzi ze strony KRRiT, przewodnicząca usilnie starała się zablokować możliwość wypowiedzi o. Tadeuszowi Rydzykowi.”

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1141765

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

15.0pt;background:white"> color:#0085B7">[7] Georgia;color:#090909">   color:#090909;background:white">Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI na 20-tą Rocznicę powstania Radia Maryja

15.0pt;background:white"> color:#090909">http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1140858

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

color:#0085B7">[8]  10.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003399">Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam (2012-01-26) mso-bidi-font-family:Tahoma;color:#090909"> Anna Sobecka color:#777777"> - członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Polityki Społecznej i Rodziny    color:#090909">http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=29252

0cm;line-height:15.0pt;background:white"> font-family:Georgia;color:#090909;font-weight:normal">Komisji nie interesuje poparcie Ojca Świętego, Radio Maryja, 2012-01-26

0cm;margin-left:2.25pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:
white">http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1141743

0cm;margin-left:2.25pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;background:
white"> Tahoma;color:green"> 

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

15.0pt;background:white"> color:#0085B7">[9] Georgia;color:#090909">  MSW interweniuje w Watykanie ws. O. Rydzyka, 26.06.2011

15.0pt;background:white"> color:#090909">http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/391452,MSZ-interweniuje-w-Watykanie-ws-o-Rydzyka

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

[10] color:#003366;font-weight:normal">  10.0pt;font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#7B735E;font-weight:
normal">Prezes Światowego Kongresu Żydów: wyrzucić Rydzyka!

15.0pt;background:white"> color:#090909"> http://www.informacjeusa.com/2011/06/28/prezes-swiatowego-kongresu-zydow-wyrzucic-rydzyka/

15.0pt;background:white"> color:#090909">

 

O. Rydzyk uderzył w stół, a nożyce odezwały się "Gewałt!"

15.0pt;background:white"> color:#090909">http://niepoprawni.pl/blog/2008/o-rydzyk-uderzyl-w-stol-nozyce-odezwaly-sie-gewalt

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

0cm;line-height:15.0pt;background:white"> color:#0085B7">[11]  B’nai B’rith otwiera nową lożę w Warszawie , font-family:Georgia;color:#111111;font-weight:normal">9 września 2007

background:white"> background:white">„9 września przy okazji otwarcia nowej loży B’nai B’rith w Warszawie ambasador Victor Ashe spotkał się z działaczami tej organizacji – prezesem Moishem Smithem i wiceprezesem Danem Mariaschinem. Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam

15.0pt;background:white"> color:#090909"> http://web.archive.org/web/20100412065313/http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/wydarzenia_20010/bnai-brith-otwiera-now-lo-w-warszawie--9-wrzenia-2007.html

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

15.0pt;background:white"> color:#090909">Wiki http://pl.wikipedia.org/wiki/B'nai_B'rith_(Polska)

15.0pt;background:white"> color:#090909"> 

color:#090909">Nowy odłam masonerii w Polsce,  Nasz Dziennik, 2007-09-23

10.0pt;color:#0085B7">http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=91615 

0cm;line-height:15.0pt;background:white"> font-family:Georgia;color:#840000;font-weight:normal">Koncesyjny knebel dla TV Trwam  http://www.bibula.com/?p=49511

0cm;line-height:15.0pt;background:white" class="rteindent1"> font-family:Georgia;color:#840000;font-weight:normal">„ color:#333333;background:white;font-weight:normal">Otóż od lutego 2009 r. prezydentem B'nai B'rith Polin jest znany dziennikarz i b color:#333333;background:white;font-weight:normal">liski współpracownik Bronisława Komorows Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#333333;background:white;font-weight:
normal">kiego
color:#333333;background:white;font-weight:normal">  color:#333333;background:white;font-weight:normal"> - Jarosław J. Szczepański.” color:#111111;font-weight:normal">

0cm;line-height:15.0pt;background:white"> font-family:Georgia;color:#111111;font-weight:normal">http://www.iluminaci.pl/bnai-brith/komorowski-synowie-przymierza-bnai-brith-w-polsce

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

czy w edytorze bloga nie ma opcji wklejania tekstu z worda? wtedy nie pojawiłyby się te wszystkie "śmieci" (style i formatowanie)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#220840

chyba, że nie widzę, a nie chce mi się męczyć z edycją "ręcznie:}".
Pozdrawiam PS

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#221169

właśnie zajrzałem do tworzenia nowej notki - trzeba wybrać "włącz edytor", potem kliknąć w ikonkę z wordowym niebieskim W (obok ikony buźki) i tam wklejać tekst z worda; być może to odfiltruje śmieci (zależy od wersji worda)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#221191

Pozdrawiam PS

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#222105