Podstawy koncepcyjne krytyki reżimu Tuska

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Chyba nikt nie zaprzeczy, że życie społeczne jak i indywidualne nie jest chaotyczne, lecz w pewien sposób
uporządkowane (negentropia), chociażby przez stały nacisk środowiska generujący ewolucyjne prawidłowości. Skoro jest uporządkowane, to należałoby ten porządek pddać analizie a ponadto pześwietlić procesy przeciwstawne, chaotyczne (entropia). Dlatego warto takiej procedurze poddać polskie życie społeczno-polityczne.

Jak już wcześniej zauważyłem klęska Tuska wynika z błędnej ideologii, opartej na nieprzemyślanej metodologii i antropologii. Koncepcja pełni życia społecznego, ujęta w maksymalnym skrócie opiera się na uwzględnieniu roli trzech zasadniczych czynników, którymi są relacje przedmiotowo-osobowe - prawda, wolność i miłość. Można tę tezę wzmocnić i mówić o TRÓJCY czy TRÓJKĄCIE głównych relacji, z ktorych dopiero następnie można generować relacje pochodne, takie jak równość czy sprawiedliwość. Brak którejkolwiek z nich rujnuje relacje pozostałe, gdyż dla utrzymania systemu potrzebne jest ich nierozłączne współdziałanie.

Brak prawdy o komunizmie i zaangażowaniu w komunizm i jego zbrodnie konkretnych uczestników zycia społecznego, brak prawdy o Smoleńsku, brak prawdy o sytuacji gospodarczej i zyskach oraz kosztach rozmaitych posunięć polityczno-społecznych automatycznie oddziałuje na procesy angażujące pozostałe relacje.

Skoro sytuacja jest zakłamana, podejmowane decyzje i działania nie mogą być skuteczne, jako że nie są oparte na racjonalnych podstawach i racjonalnych algorytmach, w których określone działania prowadzą do określonych skutków. Tym samym nasza wolność działania i wolność oceny w oparciu o racjonalne kryteria i jasne wartości ulega zakłóceniu a następnie przestaje istnieć.

Brak prawdy i brak wolności uniemożliwia realizację prawdziwych wartości i nawiązywania relacji uczuciowych czyli więzi między uczestnikami życia społecznego. Znika kapitał społeczny, rozpada się wspólnota i mamy wszystkie symptomy upadku "III RP".

Trzeba tu także wspomnieć o przyczynach początkowych sukcesów Tuska, które wzięły się z cwanego odczytania i wykorzystania potencjału zakłamania tkwiącego w pewnych grupach spoleczeństwa polskiego oraz w ideologii permisywizmu i konsumpcjonizmu. Ten splot oddziaływań doprowadził do gwałtownej eksplozji fałszu , zablokowania wolności i erupcji nienawiści. Owo zakłamanie dotyczyło przecież wszystkich trzech fundamentalnych czynników wymienionych wyżej. Ale dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. No i się urwało. Nie da się wyprodukować komputera, ktory by pracował w oparciu o fałszywe algorytmy. Nie da się nowoczesnej wspólnoty zorganizować bez prawdy, wolności i miłości.

Mówiąc inaczej, natura człowieka polega na łącznym zastosowaniu segmentu poznawczego, aktywistycznego i uczuciowego. Trzeba działać w oparciu o połączone elementy intelektu i emocji. Natomiast polityka Tuska skoncentrowana była na emocjach negatywnych użytych do kreowania fałszywego obrazu świata przesłaniającego zakulisowe gry grup interesów.

Ocena wpisu: 
Brak głosów