Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.Napis na krzyżu"To jest król żydowski” był szyderstwem.Po której stronie stanąć?

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Zawsze mamy wybór. Bez względu na to jakie mamy czasy, zawsze musimy dokonywać wyboru. Po której stronie stanąć?!
Szyderców czy tego drugiego łotra?

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i po¬wracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela«”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
2 Sm 5,1-3

Psalm responsoryjny
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren
Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
Refren
Ps 122 (121), 1-2.4-5 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Kol 1,12-20

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Por. Mk 11,10

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”.
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.
Łk 23,35-43

pzdr

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Dzisiaj wierni zgromadzeni w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie pierwej odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego, następnie przejdą w procesji na plac, na którym stoi figura Chrystusa.
O godz. 16 monument zostanie odsłonięty i poświęcony.
Mszy św. i Eucharystii przewodniczyć będzie ks kard. Henryk Gulbinowicz.
Homilię wygłosi metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.
Figurę poświęci bp Stefan Regmunt.

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie liczy 33 m wysokości, 33 lata życia Pana Jezusa, kolejne 3 m 3 lata nauczania Chrystusa) mierzy pozłacana korona.
Wysokość kopca, na którym znajduje się postać, to 16,5 m; razem daje to 52,5 m.
Rozpiętość ramion figury Chrystusa to 25 m.
Ciężar całkowity monumentu to ok. 440 ton.

Postać Chrystusa z rozłożonymi ramionami skierowana jest w kierunku Świebodzina, widać ją doskonale z samochodu
, jadąc obwodnicą miasta.
pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#107260

Koronki, procesje, odsłonięcia i poświęcenia, figurki, itd. -i ofszem, to sprawy dla wiernych bardzo ważne.
Jednak najważniejszem, rzekłbym dziejowym wydarzeniem jest uniewinnienie czy wręcz "poświęcenie" wczoraj przez Benka XVI prezerwatyw.
To rzecz niesłychana, od poniedziałku będzie można spółkować z żoną lub kochanką(jak kto woli), w gumowym zabezpieczeniu.
Tym samym został zdjęty z chrześcijan stres, który towarzyszył małżeńskiej prokreacji od stuleci.
Dziekuję Ci Benek za ten dar, widać od razu, że Bóg Cię Wasza Eminencjo natchnął.

Kto nie wierzy prosze zajrzeć do włoskiej prasy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#107283

myślę, że zrobiłbyś lepsze wrażenie na onetach!
poproszę bez odzew!
Uszanuj mój niedzielny wpis i po prostu wooon!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#107303

Dziękuję za wcześniejszą wysoka ocenę(przecenę). Uszanuję Twoją niedzielną wolę i podniosły nabożny tekst.
Przepraszam, że spropanowałem go niedzielnym papieskim natchnieniem prezerwaterowym.
MEA CULPA............a teraz robię wooon, bo jak mawiał Jezus Chrystus: strzeżcie się proroków w mowie, co figurki i bożki czczą a dla bliźniego swego serca nie mają.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#107304

To poniżej podaję opis podany w "Żywocie i Bolesnej Męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa ..." Anny Katarzyny Emmerich: "Obaj należeli do owej bandy zbójeckiej, która jeszcze przed trzydziestu laty grasowała na granicy egipskiej, a u której znalazła gościnność i nocleg Najświętsza Rodzina, uciekając z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu. Dyzmas, wtenczas mały jeszcze, był trędowaty; matka jego za poradą Maryi obmyła go w wodzie, w której kąpany był Jezus, i w jednej chwili zszedł zeń trąd. Przedwyobrażające to oczyszczenie było nagrodą za miłosierne przyjęcie Najświętszej Rodziny i opiekę, jaką otoczyła Świętą Rodzinę matka Dyzmy, wbrew innym członkom bandy; teraz przedwyobrażenie to spełniało się przy ukrzyżowaniu, bo Jezus miał oczyścić duszę Dyzmasa Swą krwią. Dyzmas nie był dogłębnie zły, raczej zaniedbany." Drugi łotr miał na imię Gezmas.

------------------------------------------------------------
"Jeżeli państwo jest zbudowane na występku i rządzone przez ludzi depczących sprawiedliwość, niema dlań ocalenia" PLATON "Państwo"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

----------------------------------------------------------- "Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

#107266