S'comendo(a?)wane pętaki. Komendacja pętaków czyli system lenno-wasalny za Tuska/Komorowskiego.

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Prof. Andrzej Nowak o rządzie D.Tuska:"To jest po prostu grupa pętaków."
D.Tusk usiłował wczoraj obrazić terminem tylko dla niego i jego ekipy zarezerwowanym!
Czy pętak pętaków ma prawo kogokolwiek nazywać pętakiem?!
Nie ma takiej siły, aby wasal Moskwy i Berlina mógł kogokolwiek obrazić słowem pętak!
Tusk, Komorowski.

Fakt komendacji obu tych panów jest bezsporny. To taka odmiana XXI wiekowego feudalizmu.(od łac. comenndare - powierzać się komuś)
Nawet nie trzeba grzebać w starych księgach!
W III RP wyodrębniła się kategoria ludzi uprawiających powinność na rzecz obcych zwierzchników.
Nie wyobrażają sobie innej sytuacji niż ta, czyli pełna zależność, swasalizowanie totalne.
To taki nam współczesny system lenny.
Obaj mają swego seniora, obaj złożyli hołd, akt POddańczy.
Ci nadwiślańscy wasale w odróżnieniu od średniowecznego-feudalnego systemu lennego nie mają statusu parów, równych sobie lecz są kategorią ....rabów!, gdyż jest między nimi a ich seniorem jest wyłącznie jednostronne zobowiązanie podległości, służby, obowiązków.
Senior nie ma wobec ich żadnych zobowiązań.
Ich senior może w każdej chwili dokonać zmiany, wymieniając wasala na innego!
I oczywiście w tym współczesnym systemie lennym nie obowiązuje zasada „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem ” lecz ta znana z Anglii pod rządami Normanów, gdzie wszyscy wasale drugiego stopnia byli podlegli królowi, w myśl zasady „wasal mojego wasala jest moim wasalem”.
Innymi zaś słowy obaj ci lennicy Berlina i Moskwy mają status mocno zbliżony do feudalnych chłopów z obowiązkiem służby; pracy i czynszu, haraczu.
Od chłopów różnią się jedynie tym, że senior pozwala im na odrobinę rozrywki.

Ten znany nam i mocno szkodliwy Polsce systemu wasalno - lenny zawiera;
- bezpośrednie więzi osobowe łączące wasala z seniorem;
hołd lenny składany przez wasala seniorowi i określający ich wzajemne zobowiązania;
- lenno (feudum) - ziemia nadana przez seniora wasalowi do administrowania;
-specyficzne stosunki polityczne między seniorem a wasalem.
-władztwo gruntowe, pozorna władza nad terytorium niby ekonomia, niby sądownictwo!

System ten jest możliwy, gdyż na terenach Polski:
- doszło do zetknięcia się społeczeństwa postkomunistycznego z najbardziej zdegenerowanymi elementami dzikiego kapitalizmu.
- do dominacji byłej nomenklatury wymieszanej ze spsiałą opozycją, długie lata koncesjonowaną przez struktury bezpieczeństwa prl sklinczowaną na wzajemnych świadczeniach i zobowiązaniach!
-za słaba okazała się wspólnota narodowa, niezdolna do stawienia skutecznego oporu "ludziom nowym"
- słabe, zdegenerowane, niewydolne struktury państwowe, różne szczeble pośredniego utrudniające przejrzystość, kontrolę zakłócające elementarne relacje.

Ten system-ustrój wasalno - lenny upowszechnił się i co gorsza utrwalił się od roku 2007 za premiera D. Tuska, za koalicji PO/PSL.
Feudalizacja urzędów, nadania za wierną służbę różnych dodatkowych beneficjów, zwolnienie z odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji doprowadziło do totalnej deprawacji i osłabienia państwa.
Świadczenia należne państwu trafiają do rąk wiernej armii urzędników oraz zaprzyjaznionych z władzą centralną grup interesów.

Ten system-ustrój wasalno - lenny upowszechniony za Tuska doprowadził do wykształcenia się swoistej drabiny feudalnej, skomplikowanego systemu zależności osobowych, który doprowadza nawet do sytuacji, że nominalni seniorzy stają się nawet wasalami swoich wasali!!!
Niejednokrotnie jeden niby wasal okazuje się być wasalem kilku seniorów.
Ba!
Za Tuska powstało coś na kształt systemu zwanego w wiekach średnich na pograniczu francusko=niemieckich księstw alodiami, nabytych nie zawsze uczciwie majętności, zasobów z których ani nie trzeba się tłumaczyć, ani płacić podatków!
Ten system lenno-poddańczy doprowadził do tego, że cześć ludzi tzw władzy i pieniądza poczuła się uprzywilejowaną, uzurpującą sobie prawo do utrzymywania w różnych formach poddaństwa Polaków.

Tuskowy system lenno-poddańczy z jednej strony charakteryzuje się obrzydliwymi wiernopoddańczymi decyzjami, zachowaniami i gestami wobec Moskwy, Berlina, z drugiej zaś totalnym lekceważeniem Polaków, ich ambicji, interesów oraz demonstracyjnym okazywaniem pogardy dla inaczej myślących, dla krytycznie usposobionych Polaków!

pzdr

Ocena wpisu: 
Brak głosów