Covid-19: Wielki Reset. cz.2.

Obrazek użytkownika wawel24
Idee

 

 

 

image

 

 

 

 

 

 

 

"Kapitalistyczne rekiny z tak zwanego „sektora zrównoważonego rozwoju” zacierają ręce z radości na widok wszystkich pieniędzy, które mogą zarobić na wielkim faszystowskim resecie zaprowadzanym w "przebraniu  Covid", resecie w którym państwo jest zinstrumentalizowane do finansowania ich wzbogacania się na bezwstydnej hipokryzji .

 

 

Uwaga Schwaba i Mallereta:

 

 

"Kluczem do przyciągnięcia kapitału prywatnego do nowych źródeł wartości ekonomicznej pozytywnej dla przyrody będzie przesunięcie kluczowych dźwigni politycznych i zachęt dla finansów publicznych w ramach szerszego resetu gospodarczego ”[4].

 

 

"W dokumencie strategicznym przygotowanym przez Systemiq we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym szacuje się, że budowa gospodarki pozytywnej dla przyrody może kosztować ponad 10 bilionów dolarów rocznie do 2030 r.… Zresetowanie środowiska nie powinno być postrzegane jako koszt, ale raczej jako inwestycja, która będzie generować działalność gospodarczą i możliwości zatrudnienia ”.[4]

 

 

Biorąc pod uwagę przeplatanie się celów kryzysu klimatycznego z kryzysem Covid przedstawione przez Schwaba, możemy spekulować, że pierwotnym planem było przeforsowanie resetu New Normal po kryzysie klimatycznym.

 

 

Ale najwyraźniej cały ten rozgłos dla Grety Thunberg i wspieranego przez wielki biznes Extinction Rebellion nie wywołał wystarczającej paniki publicznej, aby uzasadnić takie środki.

 

 

Covid-19 doskonale służy celom Schwaba, ponieważ z powodu nagłej potrzeby działań, jaką narzuca, pozwala na przyspieszenie całego procesu i przyspieszenie go bez należytej analizy.

 

 

Ta kluczowa różnica między odpowiednimi horyzontami czasowymi pandemii a horyzontem zmian w klimacie i przyrodzie oznacza, że zagrożenie pandemią wymaga natychmiastowych działań, po których nastąpi szybki rezultat, podczas gdy zmiany klimatu również wymagają natychmiastowych działań, ale wynik (lub „przyszła nagroda”, w żargonie ekonomistów) nastąpi dopiero z pewnym opóźnieniem. [4]

 

 

Dla Schwaba i jego przyjaciół Covid-19 jest wielkim akceleratorem wszystkiego, co chcieli nam narzucić od lat.

 

 

Jak on i Malleret mówią:

 

 

"Pandemia wyraźnie zaostrza i przyspiesza trendy geopolityczne, które były widoczne już przed wybuchem kryzysu ”. [4]

 

 

Pandemia wyznaczyła punkt zwrotny, przyspieszając to przejście. Skrystalizowała problem i uniemożliwiła powrót do stanu sprzed pandemii ”. [4]

 

 

Ledwo potrafią ukryć radość z kierunku, w jakim zmierza teraz społeczeństwo:

 

 

"Pandemia jeszcze bardziej przyspieszy innowacje, katalizując zachodzące już zmiany technologiczne (porównywalnie z zaostrzeniem, jakie wywarła na inne podstawowe problemy globalne i krajowe) oraz przyspieszy „turbodoładowanie” każdej cyfrowej firmy lub cyfrowego wymiaru każdej firmy. [4]

 

 

[…]

 

 

Wraz z pandemią „transformacja cyfrowa”, o której tak wielu analityków mówi od lat, nie wiedząc dokładnie, o co chodzi, znalazła swój katalizator. Jednym z głównych skutków ograniczenia będzie ekspansja i postęp cyfrowego świata w zdecydowany i często trwały sposób.

 

 

W kwietniu 2020 r. kilku liderów technologicznych zaobserwowało, jak szybko i radykalnie potrzeby stworzone przez kryzys zdrowotny przyspieszyły przyjęcie szerokiej gamy technologii. W ciągu zaledwie miesiąca okazało się, że wiele firm pod względem popytu technologicznego przyspieszyło o kilka lat." [4]

 

 

Los najwyraźniej uśmiecha się do Klausa Schwaba, ponieważ kryzys wywołany przez Covid-19, szczęśliwie, odniósł sukces w prawie każdym aspekcie programu, który nasz profesor promował przez dziesięciolecia.

 

 

Dlatego on i Malleret z satysfakcją informują, że „pandemia przyspieszy wdrażanie automatyzacji w miejscu pracy i wprowadzenie większej liczby robotów w naszym życiu osobistym i zawodowym”. [4]

 

 

Nie trzeba dodawać, że lockdowny na całym świecie zapewniły duży wzrost finansowy firmom oferującym zakupy online.

 

 

Autorzy opowiadają:

 

 

"Konsumenci potrzebują produktów i jeśli nie mogą robić zakupów, nieuchronnie uciekają się do zakupów online. Wraz z pojawieniem się nawyku ludzie, którzy nigdy wcześniej nie robili zakupów w Internecie, poczują się z tym komfortowo, podczas gdy osoby, które wcześniej robiły zakupy online w niepełnym wymiarze godzin, prawdopodobnie będą na nim bardziej polegać. Było to oczywiste podczas lockdownów.

 

 

W Stanach Zjednoczonych Amazon i Walmart zatrudniły łącznie 250 000 pracowników, aby nadążyć za wzrostem popytu i zbudowały ogromną infrastrukturę do dostarczania usług online. Ten przyspieszający rozwój handlu elektronicznego oznacza, że giganci branży internetowej sprzedaży detalicznej prawdopodobnie wyjdą z kryzysu nawet silniejsi niż w erze przed pandemią." [4]

 

 

Dodają:

 

 

"Ponieważ coraz więcej różnorodnych rzeczy i usług jest dostarczanych do nas za pośrednictwem naszych telefonów komórkowych i komputerów, firmy z tak różnych sektorów, jak handel elektroniczny, operacje zbliżeniowe, treści cyfrowe, roboty i dostawy dronów (by wymienić tylko kilka), będą się rozwijać. To nie przypadek, że firmy takie jak Alibaba, Amazon, Netflix czy Zoom wyłoniły się jako „zwycięzcy” z lockdownów." [4]

 

 

W konsekwencji możemy zasugerować, że to „nie przez przypadek”,  rządy, które zostały schwytane i kontrolowane przez wielki biznes, dzięki organizacjom takim jak WEF, narzuciły COVIDOWĄ „nową rzeczywistości”, w ramach której duże przedsiębiorstwa są „Zwycięzcami”...

 

 

Inspirowane przez Covid dobre wieści nigdy nie kończą się dla wszystkich sektorów biznesu, które mogą skorzystać na czwartej represji przemysłowej .

 

 

Pandemia może okazać się dobrodziejstwem dla edukacji online ”- donoszą Schwab i Malleret. „W Azji przejście na edukację online było szczególnie zauważalne, z gwałtownym wzrostem liczby zapisów cyfrowych uczniów, znacznie wyższą wyceną firm zajmujących się edukacją online i większym kapitałem dostępnym dla start-upów„ ed-tech ”… Latem 2020 r. kierunek trendu wydaje się jasny: świat edukacji, podobnie jak w wielu innych branżach, stanie się częściowo wirtualny. [4]

 

 

Sport online również zyskał na popularności:

 

 

"Przez pewien czas dystans społeczny może ograniczać uprawianie niektórych sportów, co z kolei przyniesie korzyści coraz potężniejszemu rozwojowi e-sportu .Technika i cyfryzacja zawsze są do usług! ” [4]

 

 

Podobne wiadomości z sektora bankowego:

 

 

"Liczba interakcji w bankowości internetowej wzrosła w czasie kryzysu do 90 procent, z 10 procent, bez spadku jakości”. [4]

 

 

Zainspirowane przez Covid przejście do działalności online w oczywisty sposób przynosi korzyści Big Tech, która czerpie ogromne zyski z kryzysu; jak opisują autorzy:

 

 

"Łączna wartość rynkowa wiodących firm technologicznych biła kolejne rekordy podczas blokad, a nawet wzrastała powyżej poziomów sprzed wybuchu epidemii… jest mało prawdopodobne, aby to zjawisko ustąpiło w najbliższym czasie, wręcz przeciwnie. ” [4]

 

 

Ale to także dobra wiadomość dla wszystkich zaangażowanych firm, które nie muszą już płacić ludziom za pracę dla nich. Automatyzacja polega i zawsze polegała na oszczędzaniu kosztów, a tym samym zwiększaniu zysków kapitalistycznej elity.

 

 

Kultura faszystowskiej New Normal zapewni również lukratywne korzyści dla określonych sektorów biznesu, takich jak przemysł opakowań, wyjaśniają Schwab i Malleret.

 

 

"Pandemia z pewnością zwiększy nasze skupienie się na higienie. Nowa obsesja na punkcie czystości pociągnie za sobą w szczególności tworzenie nowych form opakowań. Będziemy zachęcani, aby nie dotykać kupowanych przez nas produktów. Proste przyjemności, takie jak wąchanie melona lub ściskanie w ręku owocu, by sprawdzić jego miękkość będą źle widziane i mogą nawet przejść do przeszłości ”[4].

 

 

Autorzy opisują również coś, co brzmi bardzo jak technokratyczny program zysku związany z „dystansem społecznym”, który był tak kluczowym elementem „resetu” Covid.

 

 

Piszą:

 

 

„W takiej czy innej formie środki dystansowania społecznego i fizycznego prawdopodobnie utrzymają się po ustąpieniu samej pandemii, co uzasadnia decyzję wielu firm z różnych branż o przyspieszeniu automatyzacji. Po pewnym czasie trwałe obawy o bezrobocie technologiczne znikną, ponieważ społeczeństwa będą podkreślać potrzebę restrukturyzacji miejsc pracy w sposób minimalizujący bliski kontakt międzyludzki.

 

 

Rzeczywiście, technologie automatyzacji szczególnie dobrze nadają się do świata, w którym ludzie nie mogą zbliżyć się do siebie zbytnio lub chcą ograniczyć swoje interakcje. Nasz utrzymujący się i prawdopodobnie trwały strach przed zarażeniem wirusem (COVID-19 lub innym) przyspieszy w ten sposób nieustanny marsz automatyzacji, szczególnie w dziedzinach najbardziej podatnych na automatyzację.” [4]

 

 

Jak wcześniej wspomniano, Schwab był od dawna sfrustrowany tymi wszystkimi męczącymi przepisami, które powstrzymują kapitalistów od zarabiania tylu pieniędzy, ile by chcieli, skupiając się na ekonomicznie nieistotnych kwestiach, takich jak bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ludzi.

 

 

Ale - hura! - kryzys Covid dostarczył doskonałej wymówki, aby zlikwidować ogromne połacie tych przestarzałych przeszkód dla dobrobytu i wzrostu.

 

 

Jednym z obszarów, w którym rezygnuje się z uciążliwej biurokracji, jest zdrowie. Dlaczego jakikolwiek prawomyślny interesariusz miałby wyobrażać sobie, że jakikolwiek szczególny obowiązek troski i staranności powinien mieć wpływ na rentowność tego konkretnego sektora biznesowego?

 

 

Schwab i Malleret z ogromną radością odnotowują, że telemedycyna „znacznie skorzysta” na nagłym przypadku Covid:

 

 

"Konieczność zaradzenia pandemii wszelkimi dostępnymi środkami (plus, podczas wybuchu epidemii, konieczność ochrony pracowników służby zdrowia poprzez umożliwienie im pracy zdalnej) usunęła część regulacyjnych i legislacyjnych przeszkód związanych z przyjęciem telemedycyny. ” [4]

 

 

Porzucenie przepisów jest zjawiskiem ogólnym w ramach globalnego reżimu New Normal, o czym mówią Schwab i Malleret:

 

 

"Do tej pory rządy często spowalniały tempo wdrażania nowych technologii przez długotrwałe rozważania o tym, jak powinny wyglądać najlepsze ramy regulacyjne, ale jak pokazuje przykład telemedycyny i dostarczania dronów, możliwe jest dramatyczne przyspieszenie wymuszone z konieczności.

 

 

Podczas lockdownów nastąpiło quasi-globalne złagodzenie przepisów, które wcześniej utrudniały postęp w dziedzinach, w których technologia była dostępna od lat, nagle nastąpiło, ponieważ nie było lepszego lub innego dostępnego wyboru. To, co do niedawna było nie do pomyślenia, nagle stało się możliwe… Nowe przepisy pozostaną w mocy. [4]

 

 

Dodają:

 

 

"Obecny imperatyw, aby napędzać, bez względu na wszystko, „gospodarkę bezkontaktową” i wynikającą z tego wolę podmiotów regulujących, by ją przyspieszyć, oznacza, że nie ma już żadnych granic dla jej wprowadzania ”. [4]

 

 

„Wszystkie chwyty są dozwolone”. Nie przeocz tego punktu: to język przyjęty przez kapitalizm, który porzuca pretensje do liberalnej demokracji i przechodzi w całkowicie faszystowski tryb.

 

 

Z prac Schwaba i Mallereta jasno wynika, że faszystowskie połączenie państwa i biznesu z korzyścią dla tego drugiego stanowi podstawę ich wielkiego resetu.

 

 

Fenomenalne sumy pieniędzy zostały przelane z portfela publicznego do wybrzuszonych kieszeni 1% populacji od samego początku kryzysu Covid, jak przyznają:

 

 

„W kwietniu 2020 r., Gdy pandemia zaczęła ogarniać świat, rządy na całym świecie ogłosiły programy stymulacyjne w wysokości kilku bilionów dolarów, tak jakby osiem lub dziewięć planów Marshalla zostało wdrożonych niemal jednocześnie.

 

 

[…]

 

 

COVID-19 napisał na nowo wiele zasad gry między sektorem publicznym i prywatnym […] Życzliwa (lub mówiąc inaczej) większa ingerencja rządów w życie firm i prowadzenie ich działalności będzie miała charakter krajowy i zależny od branży, dlatego przyjmuje wiele różnych postaci.

 

 

[…]

 

 

Środki, które wydawałyby się niewyobrażalne przed pandemią, mogą równie dobrze stać się standardem na całym świecie, ponieważ rządy próbują zapobiec przekształceniu się recesji gospodarczej w katastrofalną depresję.

 

 

[…]

 

 

Coraz częściej będą pojawiać się wezwania do działania rządu jako „płatnika ostatniej instancji” w celu zapobieżenia lub powstrzymania fali masowych zwolnień i niszczenia przedsiębiorstw wywołanych przez pandemię. Wszystkie te zmiany zmieniają reguły „gry” polityki gospodarczej i pieniężnej "[4].

 

 

Schwab i jego kolega z pracy z zadowoleniem przyjmują perspektywę wykorzystania zwiększonych uprawnień państwowych do wspierania spekulacji wielkiego biznesu.

 

 

Piszą:

 

 

"Jedna z wielkich lekcji ostatnich pięciu stuleci w Europie i Ameryce jest taka: ostre kryzysy przyczyniają się do wzmocnienia potęgi państwa. Tak było zawsze i nie ma powodu, dla którego miałoby być inaczej w przypadku pandemii COVID-19. ”[4]

 

 

I dodają:

 

 

Patrząc w przyszłość, rządy najprawdopodobniej, ale z różnym stopniem intensywności, zdecydują, że w najlepszym interesie społeczeństwa leży napisanie na nowo niektórych reguł gry i trwałe zwiększenie ich roli. ”[4]

 

 

Pomysł napisanie na nowo reguł gry ponownie bardzo przypomina faszystowski język, podobnie jak idea permanentnego zwiększenia roli państwa w pomaganiu sektorowi prywatnemu.

 

 

Rzeczywiście, warto porównać stanowisko Schwaba w tej sprawie ze stanowiskiem włoskiego faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego, który zareagował na kryzys gospodarczy w 1931 r., powołując specjalne ciało ratunkowe, L'Istituto mobiliare italiano , aby pomóc biznesom.

 

 

 

 

 

Oświadczył, że był to:

 

 

"środek energicznego wprowadzania włoskiej gospodarki w jej fazę korporacyjną, czyli system, który zasadniczo szanuje własność prywatną i inicjatywę, ale wiąże je ściśle z państwem, które jako jedyne może je chronić, kontrolować i karmić ”[ 5 ].

 

 

Podejrzenia co do faszystowskiego charakteru wielkiego resetu Schwaba potwierdzają oczywiście środki państwa policyjnego, które zostały wdrożone na całym świecie w celu zapewnienia zgodności z „nadzwyczajnymi” środkami Covid.

 

 

Czysta brutalna siła, która nigdy nie leży daleko pod powierzchnią systemu kapitalistycznego, staje się coraz bardziej widoczna, gdy wkracza w faszystowski etap i jest to bardzo widoczne w książce Schwaba i Mallereta.

 

 

Słowo „siła” pojawia się raz po raz w kontekście Covid-19. Czasami dzieje się tak w kontekście biznesowym, jak w przypadku stwierdzeń, że„COVID-19 zmusił wszystkie banki do przyspieszenia cyfrowej transformacji, która teraz tu zostanie” , lub że „mikro reset zmusi każdą firmę w każdej branży do eksperymentowania w nowych sposobach prowadzenia biznesu, pracy i działania ”. [4]

 

 

Czasami jednak odnosi się to bezpośrednio do ludzi lub „konsumentów”, jak Schwab i jemu podobni wolą o nas myśleć.

 

 

„Podczas lockdownów wielu konsumentów, którzy wcześniej niechętnie polegali zbyt mocno na aplikacjach i usługach cyfrowych, zostało zmuszonych do zmiany swoich przyzwyczajeń niemal z dnia na dzień: oglądanie filmów online zamiast chodzenia do kina, dostarczanie posiłków zamiast wychodzenia do restauracji, rozmawianie ze znajomymi na odległość zamiast spotkań z nimi na żywo, rozmowa z kolegami na ekranie zamiast pogaduszek przy ekspresie do kawy, ćwiczenia online zamiast wyjścia na siłownię i tak dalej

 

 

[…]

 

 

Wiele zachowań technicznych, które byliśmy zmuszeni przyjąć podczas zamknięcia w domach poprzez przyzwyczajenie stanie się bardziej naturalnych. W miarę utrzymywania się dystansu społecznego i fizycznego poleganie w większym stopniu na platformach cyfrowych do komunikacji, pracy, szukania porady lub zamawiania czegoś, stopniowo będzie opierać się na wcześniej zakorzenionych nawykac"[4]

 

 

W systemie faszystowskim jednostkom nie oferuje się wyboru, czy chcą spełnić jego żądania, czy też nie, jak Schwab i Malleret jasno mówią o tak zwanym śledzeniu kontaktów:

 

 

Żadna dobrowolna aplikacja do śledzenia kontaktów nie zadziała, jeśli ludzie nie będą chcieli podawać własnych danych osobowych agencji rządowej monitorującej system; jeśli jakakolwiek osoba odmówi pobrania aplikacji (a tym samym zatai informacje o możliwej infekcji, ruchach i kontaktach), będzie to miało niekorzystny wpływ na wszystkich ”. [4]

 

 

To, na co zwracają uwagę, to kolejna wielka zaleta kryzysu Covid nad klimatycznym, który mógł zostać użyty do narzucenia ich Nowej Normy:

 

 

"Podczas gdy w przypadku pandemii większość obywateli będzie skłonna zgodzić się z koniecznością nałożenia środków przymusu, to będą opierać się polityce ograniczeń w przypadku zagrożeń ekologicznych, kiedy to można przecież kwestionować dowody ”. [4]

 

 

Te „środki przymusu”, z którymi wszyscy mamy się zgodzić, będą oczywiście obejmować niewyobrażalne poziomy faszystowskiego nadzoru nad naszym życiem, szczególnie w naszej roli najemnych niewolników.

 

 

Piszą dalej Schwab i Malleret: „Ruch korporacji będzie zmierzał w kierunku większego nadzoru; na dobre lub na złe firmy będą obserwować, a czasem nagrywać, co robi ich siła robocza. Tendencja ta może przybierać różne formy, od pomiaru temperatury ciała kamerami termowizyjnymi po monitorowanie za pomocą aplikacji, jak pracownicy zachowują dystans społeczny ”. (135)

 

 

Tego czy innego rodzaju środki przymusu mogą być również stosowane w celu zmuszenia ludzi do przyjęcia obecnie wprowadzanych szczepionek na Covid.

 

 

 

 

 

Schwab jest głęboko związany z tym światem, będąc „po imieniu” z Billem Gatesem i okrzyknięty przez będącego głównym filarem Big Pharma, Henry'ego McKinnella, prezesa i dyrektora generalnego Pfizer Inc, jako„osoba naprawdę oddana naprawdę szlachetnej sprawie” .

 

 

Nie jest więc zaskakujące, że wraz z Malleretem nalega, że „pełnego powrotu do„ normalności ”nie można przewidzieć, zanim szczepionka będzie dostępna” [4].

 

 

Dodaje:

 

 

„Następną przeszkodą jest wyzwanie polityczne, polegające na zaszczepieniu wystarczającej liczby ludzi na całym świecie (razem jesteśmy tak silni jak najsłabsze ogniwo) przy wystarczająco wysokim wskaźniku przestrzegania zaleceń pomimo wzrostu liczby osób przeciwnych szczepieniom”. [4]

 

 

W ten sposób „antyszczepionkowcy” dołączają do listy zagrożeń Schwaba dla jego projektu, razem z antyglobalistycznymi i antykapitalistycznymi protestującymi, Żółtymi Kamizelkami i wszystkimi zaangażowanymi w „konflikty klasowe”, „opór społeczny” i „ostry sprzeciw polityczny”.

 

 

Większość światowej populacji została już wykluczona z procesów decyzyjnych z powodu braku demokracji, który Schwab chce zaakcentować poprzez swoją dominację korporacyjną interesariuszy, jego „sprawne zarządzanie” i jego totalitarne „systemowe zarządzanie ludzką egzystencją”.

 

 

Ale jak wyobraża sobie radzenie sobie z „ponurym scenariuszem”, w którym ludzie powstają przeciwko jego Resetowi ku Nowej Normalności i ku transhumanistycznej Czwartej Rewolucji Przemysłowej?

 

 

Jaki stopień „siły” i „środków przymusu” byłby gotów zaakceptować, aby zapewnić nadejście jego technokratycznej nowej ery?

 

 

Pytanie jest mrożące krew w żyłach, ale należy też pamiętać o historycznym przykładzie XX-wiecznego reżimu, w którym urodził się Schwab.

 

 

Nowa nazistowska norma Hitlera miała przetrwać tysiąc lat, ale runęła 988 lat przed celem.

 

 

Tylko dlatego, że Hitler powiedział był z całą pewnością władzy, że jego Rzesza przetrwa tysiąc lat, nie oznaczało to, że tak się musiało stać.

 

 

Tylko dlatego, że Klaus Schwab i Thierry Malleret i ich przyjaciele mówią, że wkraczamy teraz w czwartą rewolucję przemysłową, a nasz świat zmieni się na zawsze, nie oznacza to, że tak jest.

 

 

Nie musimy akceptować ich nowej normalności. Nie musimy zgadzać się na ich strach. Nie musimy brać ich szczepionek. Nie musimy pozwolić im wszczepić nam smartfonów ani edytować naszego DNA. Nie musimy iść w kagańcu i uległości prosto do ich transhumanistycznego piekła.

 

 

Możemy potępić ich kłamstwa! Ujawniaj ich plany i program! Odrzuć ich narrację! Odrzuć ich toksyczną ideologię! Oprzyj się ich faszyzmowi!

 

 

Klaus Schwab nie jest bogiem, ale człowiekiem. To tylko jakiś starszy mężczyzna. A tych, z którymi pracuje, globalnej elity kapitalistycznej, też jest niewielu. Ich cele nie są celami ogromnej większości ludzkości.

 

 

Ich transhumanistyczna wizja jest odrażająca dla prawie każdego spoza ich małego kręgu i nie mają zgody na dyktaturę technokratyczną, którą próbują nam narzucić.

 

 

W końcu dlatego musieli dołożyć wszelkich starań, aby narzucić nam to pod fałszywą flagą walki z wirusem. Zrozumieli, że bez „awaryjnego” uzasadnienia nigdy nie zgodzimy się na ich wypaczony, zdegenerowany plan.

 

 

Boją się naszej potencjalnej mocy, ponieważ wiedzą, że jeśli powstaniemy, pokonamy ich. Możemy doprowadzić do upadku ich projektu, zanim jeszcze zostanie prawidłowo uruchomiony.

 

 

Jesteśmy ludźmi, stanowimy 99% i razem możemy wyrwać naszą wolność ze śmiercionośnych szczęk faszystowskiej maszyny!"

 

 

 

 

 

 

PRZYPISY:

 

 

[1] Klaus Schwab with Nicholas Davis, Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World (Genewa: WEF, 2018), e-book.

 

 

[2] Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (Genewa: WEF, 2016), e-book.

 

 

[3] Kevin Warwick, I, Cyborg (London: Century, 2002), str. 4. Zobacz także Paul Cudenec, Nature, Essence and Anarchy (Sussex: Winter Oak, 2016).

 

 

[4] Klaus Schwab, Thierry Malleret, Covid-19: The Great Reset (Geneva: WEF, 2020), e-book. Wydanie 1.0.

 

 

[5] Benito Mussolini, cyt. Pierre Milza i Serge Berstein, Le fascisme italien 1919-1945 (Paryż: Editions de Seuil, 1980), s. 246.

 

Część 1.: 

Prof. Klaus Schwab i jego Wielki Faszystowski Reset, czyli Covid-19 jako wehikuł faszyzmu

https://niepoprawni.pl/blog/wawel24/dokad-prowadzi-nas-covid-19-czyli-kl...

Autor: Winter Oak;

tytuł: Klaus Schwab & His Great Fascist Reset ; źródło: offGuardian

Źródło: ]]>https://off-guardian.org/2020/10/12/klaus-schwab-his-great-fascist-reset/]]>

image

 

 

 

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (10 głosów)

Komentarze

Gdyby nie przypadek, nie trafiłbym na tę publikację.

Czemu są tak mocno cenzurowane?

Autorowi dziękuję za powyższą pracę.

Vote up!
3
Vote down!
-1

To, że Patmo i HD są żydami jestem niemal pewien. Czy Ty @Gawrion również? Twe działania na to wskazują.

#1637771

"Czemu są tak mocno cenzurowane?"

That is the question...

Być może dlatego, iż dla wielu ujawnianie tych informacji jest ich "To be, or not to be".

Vote up!
3
Vote down!
-2

wawel24

#1637803

Gdyby zebrać wszystkie dotychczasowe publikacje obnażające pandemiczną nikczemność, powstałaby całkiem pokaźnej masy księga. 

Vote up!
2
Vote down!
-2

To, że Patmo i HD są żydami jestem niemal pewien. Czy Ty @Gawrion również? Twe działania na to wskazują.

#1637833

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika uczeń nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

być, albo nie być ... kim? ;)

PS Świetny materiał.

Vote up!
1
Vote down!
-2

Szanuję dr Katarzynę Ratkowską za uczciwość w podejściu do Covid 19.

#1637839