Ambasador Ukrainy w Polsce oskarża Polaków o ludobójstwo

Obrazek użytkownika Lotna
Kraj

Na Ukrainie żądają od Polski zwrotu ziem! Ambasador oskarża Polaków o… ludobójstwo!

UPA_faszyzm_roszczenia_terytorialne_Ukrainy

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca publicznie oskarżył Polaków o dokonanie ludobójstwa na Ukraińcach. Z kolei ukraiński doradca rządowy Ołeksij Kurinnyj związany z nacjonalistyczną Partią Swoboda zapowiedział rozpoczęcie w Radzie Najwyższej prac nad ustawą o roszczeniach terytorialnych wobec Polski.

]]>Reagując na Facebooku]]> na uchwałę polskiego parlamentu w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa na Wołyniu ambasador Deszczyca napisał, że w odpowiedzi „ukraińscy politycy i parlamentarzyści słusznie będą udowadniać, że miało miejsce iludobójstwo na Ukraińcach ze strony Polaków”.

Oskarżenie nas o ludobójstwo jest zawarte w tym jednym, ale jakże znamiennym słowie pana ambasadora: „słusznie”. Przy okazji zwracamy uwagę na jeszcze jedno malutkie słowo, które chyba wymknęło się panu ambasadorowi niechcący: „i”. Tym samym wbrew swoim intencjom przyznał faktycznie, że miało miejsce „i” ludobójstwo na Ukraińcach ze strony Polaków."

Oskarżenie nas o ludobójstwo jest zawarte w tym jednym, ale jakże znamiennym słowie pana ambasadora: „słusznie”. Przy okazji zwracamy uwagę na jeszcze jedno malutkie słowo, które chyba wymknęło się panu ambasadorowi niechcący: „i”. Tym samym wbrew swoim intencjom przyznał faktycznie, że miało miejsce „i” ludobójstwo na Polakach.

 

 

Deszczyca_Facebook

Warto zauważyć, że kiedy o ludobójstwo czy „polskie obozy zagłady” oskarżają nas jacyś niedouczeni zachodni pismacy lub środowiska celowo starające się zrzucić na Polaków winę za niemieckie zbrodnie, MSZ RP reaguje natychmiast. Tym razem milczy. Dlaczego? Czy ukraińskiemu ambasadorowi wolno obrażać Naród Polski? Czy na przemilczaniu kłamstw i oszczerstw mamy budować nasze „dobre relacje” z Ukrainą?

Tymczasem znany kijowski adwokat, działacz społeczny i ekspert rządowy Ołeksij Kurinnyj związany z nacjonalistyczną Partią Swoboda zapowiedział, że rozpocznie pracę nad ustawą zawierającą roszczenia terytorialne wobec Polski.

Jeśli dokument ten zyska poparcie w Radzie Najwyższej to władze w Kijowie będą zobligowane wystąpić do Polski o „zwrot” terytorium dawnego „ukraińskiego” Księstwa Halicko – Wołyńskiego z XIII w. w postaci tzw. Zakerzonia, czyli Chełmszczyzny, Przemyśla, Jasła, Rzeszowa, Białej Podlaskiej, a być może nawet Lublina, jako „ukraińskich ziem etnicznych”.

 

Co ciekawe, Kurinnyj pochwalił się tym nie tylko na Facebooku. Jego wypowiedzi obszernie i z nieukrywaną złośliwością cytują portale rosyjskie, m.in. Politnavigator, Swobodnaja Pressa, Politobzor i inne.

„Nie ma problemu, żeby zarejestrować projekt ustawy o Chełmszczyźnie i wysiedleniu Ukraińców jako przestępstwie (Polski – red.) przeciwko ludzkości. Wystarczy mi 2 dni, żeby to napisać do 5 sierpnia, a następnie wnieść pod obrady parlamentu” – mówi ukraiński ekspert.

 

Kurennoj_Facebook

„Odpowiednie materiały mam” – zapewnia i powołuje się na dawne „mapy polskie i niemieckie”, które mają jakoby potwierdzać, że na tych ziemiach Polaków nie było, a jedynie „przymusowo spolonizowani i zasymilowani Ukraińcy”.

 

„Nadszedł czas, żeby to zacząć! Od 2010 r. się do tego szykowałem! Chodzi o Ukraińców Zakerzonia i ich prawo na samookreślenie od Polski!” – napisał Kurinnyj ]]>na swoim profilu na Facebooku]]>, gdzie zresztą ]]>górną grafikę stanowi mapa]]> z zaznaczoną granicą Ukrainy aż do linii Wisły.

Dodajmy, że oprócz działalności nacjonalistycznej i obsługi prawnej Partii Swoboda Kurinnyj jest też oficjalnym ekspertem ukraińskich władz, m.in. Narodowej Agencji Służby Państwowej, Państwowej Agencji Kinematografii oraz przygotowuje projekty ustaw mających reformować kraj.

 

Z kolei na oficjalnej stronie Swobody pojawiła się ]]>petycja do parlamentu Ukrainy]]> o „okupacji Zachodniej Ukrainy przez Polskę” autorstwa działacza tej partii Jurija Czerkaszyna walczącego w Donbasie w batalionie „Sicz Zaporoska”.

Żąda się w niej m.in. „potępienia represji i terroru stosowanego przez hitlerowskich okupantów i ich sojuszników z polskiej policji przeciwko ukraińskiemu ruchowi narodowo – wyzwoleńczemu i cywilnej ludności Ukrainy na Wołyniu w latach 1943-44”. „W tych represjach przeciwko ludności ukraińskiej brali też udział polscy cywile” – pisze działacz Swobody.

 

Partia ta żąda również „oficjalnego uznania faktu przestępstw dokonanych przez sowieckie NKWD i jego sojuszników z Armii Krajowej przeciwko ukraińskiemu podziemiu i ludności cywilnej na Wołyniu w latach 1943-45”. Autor petycji oskarża też przedwojenne władze Polski o „państwowy terror” oraz „masowe tortury i zabójstwa” ukraińskich chłopów.

Partia Swoboda oburza się, że w Radzie Najwyższej odmówiono na razie zarejestrowania tej petycji, w związku z czym sama ją publikuje.

 

Podsumowując te wszystkie wydarzenia pozostaje stwierdzić, że ambasador Ukrainy, który oskarża Polaków o ludobójstwo jest kłamcą i oszczercą i nie powinien ani dnia dłużej być tolerowany na naszym terytorium przez polskie władze. Tymczasem od jego skandalicznej wypowiedzi mija już prawie tydzień i nie widać żadnej reakcji MSZ RP na te haniebne słowa.

Z kolei fakt, że ukraiński ekspert rządowy przygotowujący ustawę o roszczeniach terytorialnych wobec Polski i chcący przesunąć granicę aż do linii Wisły, jest obszernie cytowany przez rosyjską propagandę, powinien wzbudzić przede wszystkim czujność Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

 

Nie jest to bowiem jakiś zwykły nawiedzony nacjonalistyczny świr ukraiński, tylko człowiek wykształcony, prawnik, który doskonale rozumie, co robi i jakie skutki może wywołać jego działanie. Jeśli mimo wszystko ustawa ta pojawi się w ukraińskim parlamencie musi zostać przez nas potraktowana jako akt jednoznacznie wrogi wobec naszego kraju.

Przy okazji warto też może zastanowić się nad tym jak dotrzeć do umysłów milionów Ukraińców, szczególnie młodego pokolenia, które nie mając żadnej wiedzy historycznej masowo pada ofiarą neobanderowskiego kłamstwa i propagandy, dodatkowo wspieranej zresztą na poziomie oficjalnym przez ukraińskie władze.

Seminariami i dyskusjami historyków tego nie załatwimy. Nie udało się to przez 25 lat i nie uda się przez 25 kolejnych, gdyż ukraińskie władze po prostu prawdy nie chcą. Polityczna decyzja o budowie tożsamości na ludobójczym „etosie” OUN-UPA już dawno w Kijowie zapadła i nie jesteśmy w stanie tego „odkręcić”.

Może więc w tej sytuacji warto wykorzystać fakt, że co roku 1-1,5 mln Ukraińców występuje o pozwolenie na pracę w naszym kraju. Zwykłym rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należałoby więc do składanego przez nich wniosku dołączyć standardowe oświadczenie, które każdy chcący u nas zarabiać obywatel Ukrainy powinien podpisać, jeśli chce takie pozwolenie otrzymać:

„Ja, niżej podpisany (…) jestem świadom, że w Rzeczypospolitej Polskiej organizacje OUN i UPA są uznawane za ludobójcze z powodu masowych zbrodni, których dopuściły się na cywilnej ludności polskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

W związku z tym deklaruję, że w czasie mojego przebywania na terytorium RP – w celu zachowania porządku publicznego – powstrzymam się od jakichkolwiek form propagowania tych organizacji oraz głoszonej przez nie nazistowskiej ideologii pod sankcją wydalenia mnie z RP”.

Proste? Proste. Dzięki temu nie wymagającemu żadnych długich procedur rozwiązaniu nie tylko zapobiegniemy krzewieniu u nas naobanderowskiej propagandy, ale przede wszystkim do milionów Ukraińców dotrze w końcu – do zdecydowanej większości po raz pierwszy w życiu – że OUN i UPA to ludobójcy i że my – Polacy nie życzymy sobie tej zarazy w naszym kraju.

A już refleksje z tego nasi wschodni sąsiedzi wyciągną sobie potem sami.

źródło: ]]>http://reporters.pl/1632/na-ukrainie-zadaja-od-polski-zwrotu-ziem-ambasa...]]>

* * * * *

No cóż, taki przebieg wydarzeń był do przewidzenia, o czym pisałam wcześniej:

 
 
Zostaliśmy oskarżeni o hitlerowskie obozy zagłady, czemużby nie o upowskie ludobójstwo?
 
A przyczyny? Również są znane:
 
 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (12 głosów)

Komentarze

W czasie największego natężenia ludobójczych zbrodni ukraińskich nacjonalistów i chłopów na mieszkających na Wołyniu Polakach, delegat Rządu Kazimierz Banach wystąpił z wezwaniem do rodaków.

Celem odezwy było wezwanie do stworzenia polskiej samoobrony przeciwko ukraińskim napastnikom, którzy systematycznie dokonywali rzezi polskich wsi. "Walka idzie nie o to, kto z nas zginie lub ocali życie - walka idzie o całości i wielkość Rzeczpospolitej, zagrożony tu wiekowy dorobek polski" - pisał Banach.
Jednocześnie delegat Rządu przestrzegał, by broniąc się przed ukraińskimi napaściami, nie korzystać z pomocy Niemców i Sowietów. Bez wątpienia stawał tu w opozycji do ukraińskich oddziałów otwarcie kolaborujących z nazistami.
"Pod żadnym pozorem nie wolno współpracować z Niemcem. Wstępowanie do milicji i żandarmerii niemieckiej jest najcięższym przestępstwem wobec Narodu Polskiego. (...) Współdziałanie z bolszewikami jest takim samym przestępstwem, jak i współdziałanie z Niemcami. Wstąpienie do oddziałów partyzanckich sowieckich jest zbrodnią. Żaden Polak nie może się tam znaleźć" - apelował.

Banach zaznaczył też, że w ramach akcji odwetowych na Ukraińcach nie można zabijać kobiet i dzieci. Warto to zaakcentować, gdyż ukraińskie rozkazy dotyczące pacyfikacji polskich wsi nie zawierały takiego zastrzeżenia.Jak wiemy, Ukraińcy bestialsko zabijali nawet najmłodsze polskie dzieci.
"Polacy, którzy by wzięli udział w niszczeniu zagród oraz mordowaniu kobiet i dzieci ukraińskich, wykreśleni zostaną z szeregów Narodu Polskiego i będą ciężko ukarani" - ostrzegał.
Trzeba zaznaczyć, że zmuszeni barbarzyństwem Ukraińców Polacy często szukali ochrony w niemieckich garnizonach na Wołyniu. Pozbawione wsparcia Armii Krajowej oddziały samoobrony chętnie korzystały również z broni udostępnionej przez nazistów. Z tego powodu Polacy, desperacko broniący życia swojego i swoich rodzin przed pewną śmiercią, byli później oskarżani o kolaborację z Niemcami.

nowahistoria.interia.pl

Vote up!
7
Vote down!
0
#1517264

czy nam wyjdzie "na dobre" otwarcie granic dla ukraińskich uchodźców i osiedlanie ich na terenie Polski. Mam pewne obawy co do prowadzonej w tym obszarze polityki, znając stosunek do nas części ludności pochodzenia ukraińskiego zamieszkałej  tereny Warmii i Mazur. Póki co, bronimy się przed islamem a tymczasem rząd nie reaguje na antypolską retorykę ukrańskiego ambasadora w Wawie. I mamy spać spokojnie?

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
0

Szpilka

#1517265

że takie oświadczenie powinno być drukowane w trzech językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim, i po trzykroć podpisywane. Aby nikt później nie mógł się tlumaczyć, że nie wiedział, nie zrozumial, nie zostal poinformowany ani uprzedzony. Że są łamane jego "ludzkie prawa".

Że "ja malutka byłam, rozumu nie miałam".

Vote up!
5
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1517272

By się nie panoszyli łajdacy

Jeśli prześpią będą zbierać cięgi

My przez głupotę wiele udręki

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1517277

że nic z tego nie wyjdzie. Prezydent, rząd i parlament będzie tańczył tak jak ZSRE (czyt. UE),USA i NATO nam zagra. A im wcale nie zależy na silnej i niepodległej Polsce. I nigdy nie zależało. Gdyby było inaczej cały nasz przemysł,banki, rolnictwo i usługi byłyby nadal w polskich rękach. A co mamy? Każdy średnio rozgarnięty Polak widzi, że przy udziale sprzedawczyków z Magdalenki rozkradziono i zniszczono majątek Narodu, czyniąc z nas jewrounijny kołchoz z tanią siłą roboczą.

Sejm gdzie podobno PiS czyli partia propolska ma wiekszość dopiero pod wieloma naciskami ugiął się i zaczął nazywać rzeczy po imieniu czyli uznał zbrodnie UPA za ludobójstwo. A powinno to być priorytetem. Prezydent zagwarantował 4 mld dla Ukrainy. Po co? By Wspierać ukraiński rząd który jawnie ma tradycje banderowskie. Oj jak tak dalej pójdzie naprawdę Polacy obudzą się z ręką w nocniku. I to pełnym.

Vote up!
4
Vote down!
-3

Napierw będą cię ignorować ,później będą się z ciebie śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
www.nexxblog.wordpress.com

#1517299

Niczego nie dano nam na wieczność

Stąd kontrola to nasza konieczność

Judasze odeszli od koryta

Tych mieć na oku niech im nie świta

Myśl czy nawet sam zamiar o zdradzie

Bo będą szli do piekła w paradzie

Pozdrawiam

Vote up!
1
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1517341

Na Facebooku to on może napisać co chce. I tak nie znajdzie to żadnego przełożenia na działalność w realnym świecie. Wymachiwać szabelką każdy głupi potrafi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1517315