„Taśmy Wprost” – żydowski zamach stanu

Obrazek użytkownika Lotna
Kraj

Tomasz Urbaś:

"Mam zastrzeżenia do językowego stylu Sienkiewicza i Belki. Mam zastrzeżenia do braku ochrony kontrwywiadowczej. Mam zastrzeżenia do szczegółów propozycji (ryzyko drukowania przez NBP złotego dla polityków w nieograniczonych ilościach). Ale mam szacunek do bohaterów artykułu Wprost, że poruszyli problem emisji złotego, na który wyjątkowo wrażliwi są bankierzy za granicą i ich pomocnicy w Polsce. Warto zbadać czy decyzje Rostowskiego były zgodne z interesem narodowym Polaków."

źródło: ]]>http://www.urbas.mpolska24.pl/6469/patriotyczna-gra-belki]]>

 

Polska jest bankrutem, Polska jako suwerenne państwo nie istnieje. Ekipa obecnie sprawująca władzę stoi przed momentem w którym będzie musiała ogłosić bankructwo.

Aby temu zapobiec przygotowano plan przywrócenia emisji złotówki na rynek polski poprzez skup przez NBP polskich obligacji skarbowych. Obecnie emisja złotego polega na udostępnianiu go w zamian za zagraniczne obligacje. NBP skupuje od rządu obcą walutę, wydając złotego na rachunek bankowy rządu. Skupowana waluta jest inwestowana przez NBP w zagraniczne papiery wartościowe (przede wszystkim obligacje amerykańskie i niemieckie). Te obligacje tworzą rezerwy walutowe Polski. Na koniec maja 2014 r. sięgnęły one 103 mld dolarów. Rezerwy te wielokrotnie przekraczają poziom zapewniający płynność rozliczeń polskiego handlu zagranicznego.

Do 1997 r. NBP emitował złotego kupując od rządu polskie obligacje skarbowe. Transakcje przeprowadzano w Polsce, bez udziału zagranicznych bankierów, bez zapewniania im zysku. Konstytucja Kwaśniewskiego z 1997 r. zakazała finansowania przez bank centralny deficytu budżetu państwa. Przez nowy mechanizm miliardy dolarów wypływają z Polski za granicę i finansują obce rządy. Na pośrednictwie w tym procederze zarabiają zagraniczne banki.

W lipcu 2013 r. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz spotkał się w restauracji z Markiem Belką. Podczas spotkania omawiano szczegóły projektu zmiany ustawy o NBP. Sienkiewicz zarysował Belce scenariusz załamania finansowego Polski do 2015 r. Aby zapobiec bankructwu Polski uzgodniono zmiany umożliwiające skup przez NBP polskich obligacji skarbowych – powrót do mechanizmu sprzed 1997 roku.

Marek Belka: (…) konkretnie mówiąc, mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego. (…) To znaczy, że Belka (…) nie ma prawa zakupić bezpośrednio od Rostowskiego papierów wartościowych. Nie ma. (…).

Bartosz Sienkiewicz: Hm. Ale poza tym istnieje możliwość uruchomienia maszyn nieprzeznaczonych na wykup obligacji, tylko na zwiększenie ilości i masy pieniądza na rynku, tak?

Marek Belka: (…) Otóż, gdyby się okazało w jakimś momencie, że minister finansów nie może sfinansować swoich potrzeb pożyczkowych, bo rynki odmawiają zakupu obligacji, polskich papierów, tak jak zrobiły to w przypadku Grecji, Irlandii i innych krajów. No bo uznały, że ten kraj jest niewypłacalny. (…) Wtedy – i to jest sens posiadania własnej waluty, a nie euro – wtedy bank centralny Polski może powiedzieć tak: „No, ja bym ewentualnie mógł kupić pewną ilość obligacji, może nie bezpośrednio na aukcji w Ministerstwie Finansów, ale na przykład w BGK lub PKO BP, czyli z czegoś, co formalnie jest niemożliwe”.

Minister Sienkiewicz zadaje pytanie: Czy jest to moment na uruchomienie tego rodzaju rozwiązania, czy nie? Bo ja mam takie poczucie, że to jest wariant ok., ale on nie jest kompletnie hipotetyczny. W związku z tym albo idziemy wariantem czysto finansowym i wtedy nie ma żadnego powodu, żeby uruchamiać tego typu rodzaju mechanizmy, albo jednak rozumiemy, że między polityką, a stabilnością finansową państwa jest pewien związek, który w ostatnich latach w szczególnie mocno ujawnił w Europie.

Belka odpowiada: Dobrze. Podoba mi się ten sposób stawiania sprawy. Bo on dotyczy Polski, a nie tylko tak zwanej gospodarki, czy jakiegoś tam…”. Belka podsumowuje: „Mówiąc po prostu  jeśli w drugim półroczu gospodarka się zdecydowanie nie przyspieszy to będzie problem. To będzie być może konieczne tego rodzaju niestandardowe działanie. A wtedy trzeba serdecznie ze wszystkimi, jakby to powiedzieć, możliwymi tymi różnymi lanserami podziękować hrabiemu von Rothfeld-Rostowskiemu i powołać technicznego niepolitycznego ministra finansów, który znajdzie w banku centralnym pełne wsparcie.

Sienkiewicz podkreśla, że na to wszystko kolega Rostowski mówił:  „w życiu!”. W życiu bo to nam zdewastuje opinie, bo to jest niewykonalne, bo tego nie wolno robić. Ja już w to nie chcę wchodzić dlaczego tak powie, bo to oddzielna sprawa, ale …”. Belka zdecydowanie odpowiada: „Dobrze… Po pierwsze ja bym chciał mieć partnera, który się nazywa Prezes Rady Ministrów, a nie Minister Finansów. Ja bym wtedy … bo to oczywiście oznacza… bardzo istotną zmianę w statusie nie moim osobistym, bo ja to tam w ogóle wiesz… tylko tej instytucji co patronuje. I ja wtedy mówię premierowi: „bardzo dużo jest możliwe.

Finał ujawnionej przez Wprost części rozmowy podkreśla, że przedmiotem dyskusji była zmiana ustawy o NBP, a nie stołek Rostowskiego.

Cytrycki: Dlatego powinieneś wcześniej zrobić zmianę w ustawie o NBP.

Belka: Tak, bardzo ważna sprawa.

Cytrycki: Rostowski tego nie zrobi…

Belka: Mogę to zrobić tylko z Tuskiem.

W sierpniu 2013 r. Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt założeń do zmiany ustawy o NBP. W projekcie znajduje się zdanie: „Proponuje się stworzenie możliwości sprzedaży i kupna dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego.” Jest to postulat umożliwienia bankowi centralnemu nabywania polskich obligacji skarbowych w celu emisji złotego i zapewnienia płynności rynkowi polskich papierów skarbowych na wzór operacji luzowania ilościowego Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Mimo, że zdanie ma charakter rewolucyjny, w projekcie w ogóle go nie uzasadniono. Co więcej schowano je w błędnym miejscu założeń. Tymczasem powinno znaleźć się w części założeń opisujących zmiany w ustawie o NBP. Komisję Nadzoru Finansowego oraz Giełdę Papierów Wartościowych zaskoczyła nieprecyzyjność propozycji.

W listopadzie 2013 r. stanowisko wicepremiera i ministra finansów traci Rostowski. W tym samym czasie powstaje nowy projekt założeń zmiany ustawy o NBP. Możliwość nabywania przez NBP polskich obligacji skarbowych przesunięto do właściwej części dokumentu.

28 maja 2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sekretarz Rady Ministrów Maciej Brek ustalił, że projekt ma być przedmiotem obrad Rządu w dniu 10 czerwca 2014 r. Tego dnia z niejawnych powodów projekt spada z obrad rządu.

Ostatecznie założenia do zmiany ustawy o NBP miały trafić na obrady Rady Ministrów we wtorek 17 czerwca. W przeddzień posiedzenia rządu Wprost z aferalną zawartością trafił do sprzedaży.

„Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić kto tworzy jego prawa.” - Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)

Ustalenia Sienkiewicza i Belki są próbą ratowania budżetu przed bankructwem. Ratowanie Polski nie jest po drodze żydowskiej lichwie, której emisariuszem w rządzie był Rostowski. Niedawno Christine Lagarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, udzieliła agencji Bloomberg ciekawego wywiadu, w którym wielokrotnie używa określeń, takich jak „reforma strukturalna”, „nowy system monetarny” i „reset”. Żydowska licha spod sztandaru NWO planuje bankructwo całego globu aby wprowadzić nową elektroniczną walutę opartą na technologii RFID. Infrastruktura ku temu jest już gotowa. Przywrócenie emisji pieniądza w ręce NBP poprzez skup polskich obligacji skarbowych mogłoby Polskę przed tym dobrodziejstwem uchronić. Dlatego rząd Tuska upadnie. Każdy rząd który będzie próbował odzyskać kontrolę nad podażą pieniądza na rynek upadnie ponieważ lichwa zwana „emisją pieniądza” jest podstawą sprawowania żydowskiej władzy. Jest to święty Graal Talmudu: „Bóg nam nakazał brać od goja lichwę i dopiero wtedy mu wypożyczać (jeżeli chce ten czynsz dać) tak, abyśmy mu nie udzielali pomocy, lecz powinniśmy mu wyrządzać szkodę, a to nawet w takiej sprawie, w której on dla nas jest pożytecznym, podczas gdy żydowi nie powinniśmy tego czynić”. (Seph. mizd. f.73,4).

Opracowano na podstawie: ]]>http://www.urbas.mpolska24.pl/6469/patriotyczna-gra-belki]]>

 

źródło: Wolna Polska ]]>http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tasmy-wprost-zydowski-zamach-stanu-201...]]>

 

"Od mainstreamu do Alexa Jonsa"

(...)

W dniu wczorajszym (19 czerwca 2014) podczas konferencji prasowej premiera Monika „Stokrotka” Olejnik zagroziła Tuskowi, że jeśli nie zdymisjonuje Sienkiewicza całe środowisko dziennikarskie opowie się przeciwko rządowi. To, co w chwili obecnej obserwujemy to zjednoczenie całej, na co dzień zwalczającej się, żydowskiej agentury, we frontalnym ataku na ministra Sienkiewicza i prezesa Belkę. Wielki prawicowy ekonomista Krzysztof Rybiński straszy nas, że nowelizacja ustawy o NBP łamie konstytucję i pozwala na niekontrolowany druk pieniądza. Niezależny ekonomista Robert Brzoza, którego teksty możemy znaleźć na stronie Alexjones.pl, straszy, iż „poprzez nielegalny dodruk pieniądza chcieli wywołać sztuczny wzrost gospodarczy”. Polskojęzyczny portal pozujący na patriotów Wpolityce.pl krzyczy, iż Tusk chce drukować pieniądze. Wtóruje mu niezależna od polskości Telewizja Republika. Ruch Narodowy Winnickiego, Bosaka i Zawiszy organizuje manifestacje aby obalić rząd. Korwin nawołuje premiera do dymisji Sienkiewicza. Z kapelusza został wyciągnięty nawet Kazio Marcinkiewicz a doradca prezydenta Nałęcz stał się nagle autorytetem prawicowych mediów. Cała agentura jest mobilizowana przeciwko zmianie ustawy o NBP. Nawet ostatni sprawiedliwy Stanisław Michalkiewicz pisze o drukowaniu pieniędzy. Czyżby Pan Stanisław, tak dzielnie walczący z żydami, nie wiedział, że lepiej, aby to polski rząd drukował pieniądze których nie trzeba oddać z procentem, niż ma to robić żydowski bank, który transferuje pieniądze na zachód i robi z Polaków dziadów? Po raz kolejny sprawdza się żydowskie przysłowie, iż antysemici dzielą się na tych opłacanych przez żydów i na tych, którzy dopiero chcą być opłacani. Przykre jest tylko to, że w działania antypolskie angażowane są wszystkie środowiska patriotyczne, które ślepo idą na pasku żydowskiej agentury wpływu cały czas myśląc, że walczą o Wolną Polskę. Ironią losu jest, że rząd Tuska najprawdopodobniej upadnie z powodu jednej, jedynej dobrej inicjatywy dla dobra Polski.

Koniec okrągłego stołu?

Wiele wskazuje również na to, że układ porozumienia okrągłego stołu pomiędzy wojskowymi a żydami właśnie się kończy. Być może przełomowym momentem była śmierć Jaruzelskiego który był gwarantem stabilności mafijnego podziału Polski pomiędzy juntę wojskową Kiszczaka a międzynarodówkę żydowską NWO. Tak czy inaczej warto obserwować rozwój sytuacji aby wiedzieć kto jest kto i w którą stronę nastąpi przesilenie. Póki co rządu dzielnie broni generał Dukaczewski oraz ekipa Tomasza Lisa z NaTemat.pl z takimi gwiazdami jak przebrany za księdza Pan Sowa, redaktor Żakowski oraz Stefan Bratkowski.

Czy projekt zmiany ustawy o NBP to tylko pomyłka przy pracy czy faktyczna próba ratowania Polski przed ostatecznym demontażem i finansowym armagedonem okaże się niebawem.

źródło: NEon24.pl. ]]>http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/110237,od-mainstreamu-do-alexa...]]>

 

 

 

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (16 głosów)

Komentarze

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zapluty Karzeł ... nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Dziękuję za ten wpis. Trochę mi rozjaśniłaś sytuację. Mam jednak - jak to zwykle u mnie bywa - problemy. :) Nie rozumiem tych wszystkich zachwytów nad owym rozwiązaniem. Owszem, to lepsze od stanu obecnego, ale wydaje mi się, że tak naprawdę niewiele rozwiązuje.

 

Oto NBP skupuje obligacje rządowe, i w ten sposób staje się posiadaczem wierzytelności wraz z odsetkami. Co to oznacza? Że rząd, a co za tym idzie my, będziemy winni NBP spłatę tej wierzytelności wraz z odsetkami. Jak to zwykle z lichwą bywa, pieniędzy na te odsetki znów nie ma. Zatem aby je oddać, konieczne będą dodatkowe pieniądze (kolejne długi?), lub umorzenie przynajmniej samych odsetek. Obawiam się, że to wszystko skończy się prywatyzacją NBP, a wtedy "inwestorzy" już będą wiedzieć jak nam "śrubkę dokręcić", abyśmy nie wyszli z długów.

 

Zapis w konstytucji, zabraniający finansowania przez NBP wydatków rządowych, nie powinien był nigdy zaistnieć. W obecnej sytuacji, jego likwidacja, wygląda mi tylko na próbę utrzymania przy życiu zdychającego systemu. Kiedy obecne władze doprowadzą do gigainflacji, będzie to przyszłości przestrogą i argumentem przeciw emisji pieniądza opartej o parytet gospodarczy (ze względu na pewne podobieństwo w pominięciu międzynarodowej lichwy). Oczywiście dzisiaj nawet im w głowie nie powstała myśl, o ograniczeniu przyszłych wydatków rządowych, przez skorelowanie skupu obligacji lub druku pieniędzy przez powiązanie ich ze wzrostem gospodarczym.

 

A może się mylę?

Pozdrawiam :)

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1428742

Nie widzę tu zachwytów, ani nad tymi panami, ani nad rozwiązaniem, tym bardziej, że panowie ci robią to także z myślą o swoich stołkach. Niemniej jednak, lepsze to, niż ogłoszenie bankructwa i sytuacja Grecji. Co prawda większość majątku polskiego już została wyprzedana za bezcen, powietrze jest - czy będzie - słono opodatkowane, ale została jeszcze woda, lasy, i trochę ziemi rolnej, a także wiele budynków i mieszkań. Może być jeszcze znacznie gorzej niż teraż, a cała afera jest o to, że to państwo (rząd), a nie obce banki miałyby drukować pieniądze.

Zgadzam się, że zapis w konstytucji, zabraniający finansowania przez NBP wydatków rządowych, nie powinien był nigdy zaistnieć i że jest to tylko plaster na gnijącą ranę, ale wszystko jest lepsze od zagarnięcia całego kraju przez zachodnie banki, co jest równoznaczne z byciem niewolnikiem we własnym kraju. Jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji niż Grecja, że mamy własne pieniądze, własną złotówkę, a nie jak mówi Farage, jesteśmy ubezwładnieni, jak Grecy, w kaftan bezpieczeństwa w postaci euro. Właśnie złotówka jest naszą szansą, aby nie staracić kraju.

 

Jest to rozwiązanie tymczasowe, ale jest to rozwiązanie, do którego nie dojdzie, jeśli teraz rząd zostanie obalony. Chyba nie masz najmniejszych wątpliwości co do tego, że nie dojdzie do żadnej radykalnej zmiany systemu (na lepsze) po zmianie rządu?

Vote up!
4
Vote down!
-2

Lotna

 

#1428786

W żadnym wypadku nie imputuję Ci tych zachwytów. Widziałem je na różnych prawicowych stronach, i tylko do nich nawiązałem. Powinienem był jaśniej się wyrazić.

 

"...plaster na gnijącą ranę."

 

Bardzo trafnie ujęte. :)

Vote up!
1
Vote down!
-2
#1428800

To jest chyba najlepsze podsumowanie tej całej afery. Dzięki.

Vote up!
3
Vote down!
-3
#1428746

Są za to na SG wpisy, które mają mniej odsłon i komentarzy niż ta notka.

Dlaczego?

Pewnie dlatego, że na Niepoprawnych trzeba poprawnie myśleć.

Dziękuję, Sigmo za dobre słowa i piątkę.

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-3

Lotna

 

#1428788

Ale najwyraźniej   starszym i mądrzejszym notka się nie spodobała.

Vote up!
4
Vote down!
-2
#1428747

Twój post nie dość, że rzuca światło na to co dzieje się w kraju, to jeszcze pokazuje, że są tutaj siły stojące w którymś tam szeregu, na których telefon w stylu "wiecie, rozumiecie" prokurator nie ogladając się na swojego przełożonego, jak i prawo, posuwa się do wolnoamerykanki. A jeśli idzie o wolnoamerykankę to przypomnę swoją polecankę, która pozwala dorzucić kilka kawałków do tego ambarasującego puzzla.

http://niepoprawni.pl/polecanka/co-naprawde-powiedzial-obama-w-warszawie

Lotna, wrzuciłaś granat w szambo, ale zopobieżono wybuchowi. Przecież Twoja notka jest tak inna od tego, co publikują gremialnie na ten temat blogerzy, że aż się prosi umieścić ją na SG, jak słusznie zauważyła Sigma,
Pozwala ona spojrzeć na tę sprawę szerzej i lepiej wyrobić sobie pogląd. Przy okazji wiele tuzów świata dziennikarskiego  nie wytrzymało presji i zdjęło maskę, jak Stokrotka, a dziennikarz Rachoń z TVRepublika dokonał iście bohaterskich wyczynów w redakcji WPROST, choć w piórze odwagą się wcale nie wyróżnia. No cóż każde przedstawienie rozpisane jest na role, ale z drugiej zastanawia mnie kompromiotowanie się wiernych.

Wracając do SG, to na niej może wylądować notka nieprzychylna rządowi, krytykująca działania lobby żydowskiego gdzieś tam w świecie, ale nie może ukazać się notka, która dezawuuje działania diaspory w Polsce, a także innych nadmuchanych fałszywych baloników w rodzaju Winnicki&Bosak, TVRepublika&Sakiewicz&Pereira. Ciekawe, że ukoronowaniem nagrań Sakiewicza był mord w długi weekend, a tu, jak na razie jest tylko długi weekend.

Dziękuję Ci Lotna, bo pokazałaś jakie priorytety wyznaje naczalstwo. Uprzednio wstrzymałem się z komentarzem, bo widziałem, że pałkarze docenili Twój tekst i nie chciałem forsować naczalstwa do działań pod przymusem, a więc nieszczerych. Trochę uprzedziła mnie Sigma, więc nie będę się dłużej tajniaczył, tym bardziej, że tekst już za chwilę zniknie z pioerwszej strony.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1428765

I tu jest właśnie pies pogrzebany. Trzeba być poprawnym Niepoprawnym i nie krytykowaś prawdziwych władców w Polsce, którym nota bene Obama też służy: Jak widać, wiele osób, łącznie z naczalstwem, ma tego samego pana.

"Wracając do SG, to na niej może wylądować notka nieprzychylna rządowi, krytykująca działania lobby żydowskiego gdzieś tam w świecie, ale nie może ukazać się notka, która dezawuuje działania diaspory w Polsce, a także innych nadmuchanych fałszywych baloników w rodzaju Winnicki&Bosak, TVRepublika&Sakiewicz&Pereira."

Doprawdy, święte słowa, tadmanie. Opada wiele masek, co prawdopodobnie wychodzi na korzyść tym, którzy chcą ten fakt zauważyć.

Jak chodzi o szersze spojrzenie: nie ma w Polsce oficjalnej partii politycznej, która by służyła polskiej racji stanu, dlatego też zawsze jednogłos w jakiejkolwiek sprawie powinien alarmować każdego myślącego Polaka; wystarczy przypomnieć sprawę Ukrainy.

 

 

Vote up!
4
Vote down!
-2

Lotna

 

#1428793

No i proszę - potwierdza się w całej rozciągłości diagnoza Lotnej.

"Prestiżowa, międzynarodowa agencja prasowa, napisała (nomen omen) wprost : "Najgorszy bankier".
Bloomberg L.P. to największa na świecie agencja prasowa, specjalizująca się w tematyce gospodarczej oraz rynków finansowych. Ceniona za swoje analizy. Jednej z ostatnich Marek Belka, prezes NBP, zapewne wolałby nie czytać. Bo jest dla niego druzgocąca."

"Gilbert podkreśla, że polskie media skupiły się na wulgaryzmach, ale zachowanie Belki jest nie do obrony, bo naruszyło zasadę niezależności banku centralnego od bieżącej polityki."

http://niezalezna.pl/56597-najgorszy-bankier-europy-prestizowa-agencja-miedzynarodowa-o-marku-belce

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1428768

...jako wysoki urzędnik nawet prywatnie o Ojczyźnie nie powinien mówić chdikk - powinien za to dostać w mordę i kopa...Jak się kocha swoje dziecko czy żonę to się nie mówi o niej chdikk....wielkie mi zatroskanie. Dobrze niech wprowadzi się racjonalny ratunek Państwa - byle by nie z tym rządem...

Co by zrobili  Prawdziwi Bohaterowie z osobą która tak mówi o Ojczyźnie - Oni krzyczeli Niech żyje Polska jak ginęli ....ale teraz patriotyzm to już nie jest modny, jest staroświecki....szabelka i karabinek to nie te czasy...fakt - uznawanie prostych zasad i honor to zamierzchłe dzieje...

Vote up!
0
Vote down!
0

ardawl

#1428770

Co prawda, notka nie całkiem dotyczy tego tematu, ale

"...jako wysoki urzędnik nawet prywatnie"

oczywiście, że nie powinien, ani prywatnie, ani publicznie, tak samo, jak wysoki urzędnik i prezes rzekomo patriotycznej partii opozycyjnej nie powinien publicznie wykrzykiwać słów, które były ostatnimi słowami, jakie usłyszało wielu pomordowanych Polaków w ostatniej chwili przed śmiercią. 

Masz rację, honor i uznawanie prostych zasad to zamierzchłe dzieje.

Vote up!
4
Vote down!
-2

Lotna

 

#1428794

to jest to. Czekamy jeszcze na doniesienia prasy z Jamajki. :)))

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1428771

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Pixi i Dixi został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Pixi i Dixi

#1428787

Jak to miło dla odmiany ujrzeć na swoim blogu gryzonie, które nie ziajają jadem wypowiedzianych oszczerstw i inwektyw.

Może to dlatego, że notka sobie spokojnie waletuje w piwnicy, w ramach poprawnej wolności słowa, oczywiście.

Dziękuję i pozdrawiam.

Vote up!
4
Vote down!
-5

Lotna

 

#1428795

że myślicie wspak? Ta notka została prawidłowo oceniona i doceniona, więc jest tam, gdzie być powinna. W taki oto sposób realizuje się linię programową, a pomaga w tym AIM(S).

Vote up!
7
Vote down!
-2
#1428796

...myślałem, że ty w końcu przestaniesz zabawiać się w te dziecinne podchody, a ty dalej w portalowych piaskownicach...dalej wykukujesz zza sztachet, aby tylko kogoś przyłapać in flagranti poza Kurnikiem...a wiesz, tak na marginesie, zawsze zastanawiało mnie to jak to się dzieje, że na NE można se tak ostro pojeździć po żydach i nikt nigdy nie okrzyknął NE antysemickim portalem...czy to może Ośrodek Badania Poziomu Antysemityzmu w Polsce ???:))))))

...analizując zasadę, że żydzi nie mogą istnieć bez antysemityzmu, można byłoby założyć tezę, że kierownictwo NE może mieć pejsy he he he...szczerze zatroskany  :))

Vote up!
4
Vote down!
-2

http://trybeus.blogspot.com/

#1428798

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Pixi i Dixi został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Msł c tn pn Spryt strszn z skórę zjść b cś z częst wdzsz g w swch mjkch. Czy t d sę jszcz lczyć? N wmy, czy N t prtl ntysmck czy m włśccl pjstych. Jdn jst pwn, tm pszą nrmln dwżn trzy, ttj ch jk n lkrstw c bdz wyrźną frstrcję nktórych kgtków. Ztrskn jk zwykl,
Vote up!
4
Vote down!
-7

Pixi i Dixi

#1428844

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Pixi i Dixi został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Pixi i Dixi

#1428846

Trybeus zawsze był niezły w tropieniu wpadek spiritka :))))
W każdym razie pozdrowionka i na dobry humor wieczorkiem :))))

http://www.youtube.com/watch?v=Q4jKbJsnlTg

Vote up!
3
Vote down!
-4

Astra - Anna Słupianek

#1428803

...widział kto, żeby myszy znad Gopła wiedziały gdzie wisiałby post @Lotnej na NE ??:))))...tylko niech nie mówią, że prześlizgneły się do wajchowni Spiryta i podsłuchały jak się Spirytek zwierzył Wojtasowi :)))...złapałem myszy do wora chłe chłe chłe..pozdrawiam niepoprawnie

 

Vote up!
4
Vote down!
-2

http://trybeus.blogspot.com/

#1428808

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Pixi i Dixi został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Pixi i Dixi

#1428845

Sądzę, że ta notka nie powinna zaginąć w piwnicy niepopków.

Opublikował z pytajnikiem na końcu tytułu: „Taśmy Wprost” – żydowski zamach stanu ?

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=12995&Itemid=100

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1428811

 

A w dzisiejszej koszernej juz wszystko ustalone

 

 

Kto był w "Grupie Podsłuchującej Władzę"? Przeciek z ABW: poseł PiS, dziennikarz, b. oficerowie

  

 

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1428813

...że jak w drugim półroczu gospodarka nie przyśpieszy to będzie problem...i będzie on(problem) na pewno ...gospodarczo wszystko siada, budownictwo, obuwnictwo, wogóle polskie zakłady od początku roku siadają a jest coraz wiecej kontrolujących jebanych urzędników ...nic się nie zmieni, ludzie zaczynają kalkulować co trzeba kupić najpilniej...i będą coraz bardziej obciążani podatkami...pod koniec roku bedzie chuj, dupa i kamieni kupa...wkurwiony lud wyjdzie sprowokowany na ulicę, a właśnie o to komuś chodzi...to już po Polsce...żydki wykupią (przejmą nas) za bezcen...sorry za wulgaryzmy, ale jestem w tematyce "taśm"...pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
3
Vote down!
0

http://trybeus.blogspot.com/

#1428820

już raz uratował dupę Aleksandrowi K., jak wspomina w swojej książce Sumliński, publikując z poruczenia służb jego zdjęcie z Dochnalem tuż przed składaniem wyjaśnień przed komisją sejmową. Olek ponoć nie znał Dochnala, ale na takie dictum nie tylko nie mógł podtrzymać tego, ale jednocześnie przypomniano mu, że nie jest taki niezależny, jak mu się wydawało. Teraz też, bo z jednej strony utajniono zeznania Mario Zmęczona Twarz Kamińskiego, ale sprawę przykryto taśmami i wist wyszedł właśnie z WPROST. 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1428871

Tasmy Wprost: Restauracja „Sowa i Przyjaciele” na Dolnym Mokotowie.

Popularne miejsce spotkań polityków i biznesmenów. Jej przewaga nad innymi? Można podjechać od tyłu i wejść do VIP-roomu bez przechodzenia przez główną salę. Polecam tasmy Wprost najlepsze cytaty: http://bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/tasmy-wprost-cytaty/

Vote up!
2
Vote down!
0
#1429427